Střední banky (Banky»Závazky a vlastní kapitál) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Střední banky - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 1 357 581.00 1 280 346.00 6.03% 1 213 772.00 11.85%
UK2 1. Závazky celkem 1 218 100.00 1 143 186.00 6.55% 1 082 461.00 12.53%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 19 705.00 11 492.00 71.47% 10 938.00 80.15%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 17 873.00 7 510.00 137.99% 6 773.00 163.89%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 1 832.00 3 982.00 -53.99% 4 165.00 -56.01%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 49.00 -
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 49.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 1 178 719.00 1 122 379.00 5.02% 1 059 293.00 11.27%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 856 039.00 811 408.00 5.50% 750 686.00 14.03%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 306 097.00 295 632.00 3.54% 288 571.00 6.07%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 16 583.00 15 338.00 8.12% 20 035.00 -17.23%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 9 210.00 3 644.00 152.74% 4 062.00 126.74%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 1 608.00 -1 292.00 - 224.46% -1 496.00 - 207.49%
UK19 1.6. Rezervy 3 422.00 2 730.00 25.35% 3 429.00 -0.20%
UK20 1.7. Daňové závazky 921.00 912.00 0.99% 1 003.00 -8.18%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 4 515.00 3 320.00 35.99% 5 185.00 -12.92%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 139 480.00 137 161.00 1.69% 131 312.00 6.22%
UK25 2.1. Základní kapitál 37 764.00 37 764.00 0.00 28 055.00 34.61%
UK26 2.2. Emisní ážio 25 003.00 25 003.00 0.00 30 031.00 -16.74%
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 5 958.00 5 958.00 0.00 5 191.00 14.78%
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) - 141.00 1 008.00 - 113.99% 634.00 - 122.24%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 54 056.00 38 608.00 40.01% 54 330.00 -0.50%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 2.8. Rezervní fondy 13 308.00 13 376.00 -0.51% 9 785.00 36.00%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 3 532.00 15 444.00 -77.13% 3 286.00 7.49%

Závazky a vlastní kapitál celkem

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 357 581.00
31.12.2019 1 280 346.00
30.09.2019 1 292 050.00
30.06.2019 1 260 738.00
31.03.2019 1 213 772.00
31.12.2018 1 257 084.00
30.09.2018 1 180 463.00
30.06.2018 1 171 508.00
31.03.2018 1 190 541.00
31.12.2017 1 191 504.00
Další »
Závazky a vlastní kapitál celkem,Střední banky

Závazky celkem

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 218 100.00
31.12.2019 1 143 186.00
30.09.2019 1 157 122.00
30.06.2019 1 129 317.00
31.03.2019 1 082 461.00
31.12.2018 1 129 298.00
30.09.2018 1 055 116.00
30.06.2018 1 049 628.00
31.03.2018 1 066 361.00
31.12.2017 1 068 929.00
Další »
Závazky celkem,Střední banky

Finanční závazky k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2020 19 705.00
31.12.2019 11 492.00
30.09.2019 14 458.00
30.06.2019 14 678.00
31.03.2019 10 938.00
31.12.2018 18 214.00
30.09.2018 14 663.00
30.06.2018 11 275.00
31.03.2018 12 588.00
31.12.2017 15 092.00
Další »
Finanční závazky k obchodování,Střední banky

Deriváty k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2020 17 873.00
31.12.2019 7 510.00
30.09.2019 9 607.00
30.06.2019 8 390.00
31.03.2019 6 773.00
31.12.2018 5 721.00
30.09.2018 6 862.00
30.06.2018 6 217.00
31.03.2018 4 706.00
31.12.2017 5 469.00
Další »
Deriváty k obchodování,Střední banky

Závazky z krátkých prodejů

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 832.00
31.12.2019 3 982.00
30.09.2019 4 851.00
30.06.2019 6 288.00
31.03.2019 4 165.00
31.12.2018 12 493.00
30.09.2018 7 801.00
30.06.2018 5 058.00
31.03.2018 7 882.00
31.12.2017 9 623.00
Další »
Závazky z krátkých prodejů,Střední banky

Vklady k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Vklady k obchodování,Střední banky

Emitované dluhové CP k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Emitované dluhové CP k obchodování,Střední banky

Ostatní finanční závazky k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Ostatní finanční závazky k obchodování,Střední banky

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 50.00
31.03.2019 49.00
31.12.2018 50.00
30.09.2018 49.00
30.06.2018 50.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,Střední banky

Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,Střední banky

Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 50.00
31.03.2019 49.00
31.12.2018 50.00
30.09.2018 49.00
30.06.2018 50.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,Střední banky

Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,Střední banky

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 178 719.00
31.12.2019 1 122 379.00
30.09.2019 1 130 854.00
30.06.2019 1 102 843.00
31.03.2019 1 059 293.00
31.12.2018 1 102 145.00
30.09.2018 1 026 570.00
30.06.2018 1 026 049.00
31.03.2018 1 040 336.00
31.12.2017 1 041 567.00
Další »
Finanční závazky v naběhlé hodnotě,Střední banky

Vklady v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2020 856 039.00
31.12.2019 811 408.00
30.09.2019 805 470.00
30.06.2019 786 953.00
31.03.2019 750 686.00
31.12.2018 801 068.00
30.09.2018 729 286.00
30.06.2018 732 858.00
31.03.2018 752 268.00
31.12.2017 755 268.00
Další »
Vklady v naběhlé hodnotě,Střední banky

Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2020 306 097.00
31.12.2019 295 632.00
30.09.2019 305 824.00
30.06.2019 299 054.00
31.03.2019 288 571.00
31.12.2018 286 349.00
30.09.2018 280 426.00
30.06.2018 278 686.00
31.03.2018 274 906.00
31.12.2017 271 802.00
Další »
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě,Střední banky

Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2020 16 583.00
31.12.2019 15 338.00
30.09.2019 19 559.00
30.06.2019 16 836.00
31.03.2019 20 035.00
31.12.2018 14 728.00
30.09.2018 16 858.00
30.06.2018 14 505.00
31.03.2018 13 161.00
31.12.2017 14 497.00
Další »
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě,Střední banky

Zajišťovací deriváty

ObdobíHodnota
31.03.2020 9 210.00
31.12.2019 3 644.00
30.09.2019 4 939.00
30.06.2019 4 549.00
31.03.2019 4 062.00
31.12.2018 4 349.00
30.09.2018 5 017.00
30.06.2018 3 650.00
31.03.2018 3 309.00
31.12.2017 3 403.00
Další »
Zajišťovací deriváty,Střední banky

Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 608.00
31.12.2019 -1 292.00
30.09.2019 - 630.00
30.06.2019 - 930.00
31.03.2019 -1 496.00
31.12.2018 -1 758.00
30.09.2018 -3 137.00
30.06.2018 -2 270.00
31.03.2018 -1 775.00
31.12.2017 -1 849.00
Další »
Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů,Střední banky

Rezervy

ObdobíHodnota
31.03.2020 3 422.00
31.12.2019 2 730.00
30.09.2019 2 571.00
30.06.2019 2 322.00
31.03.2019 3 429.00
31.12.2018 2 898.00
30.09.2018 2 433.00
30.06.2018 2 228.00
31.03.2018 2 918.00
31.12.2017 2 213.00
Další »
Rezervy,Střední banky

Daňové závazky

ObdobíHodnota
31.03.2020 921.00
31.12.2019 912.00
30.09.2019 861.00
30.06.2019 774.00
31.03.2019 1 003.00
31.12.2018 866.00
30.09.2018 814.00
30.06.2018 809.00
31.03.2018 788.00
31.12.2017 1 010.00
Další »
Daňové závazky,Střední banky

Základní kapitál splatný na požádání

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Základní kapitál splatný na požádání,Střední banky

Ostatní závazky

ObdobíHodnota
31.03.2020 4 515.00
31.12.2019 3 320.00
30.09.2019 4 068.00
30.06.2019 5 032.00
31.03.2019 5 185.00
31.12.2018 2 536.00
30.09.2018 8 707.00
30.06.2018 7 837.00
31.03.2018 8 198.00
31.12.2017 7 492.00
Další »
Ostatní závazky,Střední banky

Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji,Střední banky

Vlastní kapitál celkem

ObdobíHodnota
31.03.2020 139 480.00
31.12.2019 137 161.00
30.09.2019 134 928.00
30.06.2019 131 422.00
31.03.2019 131 312.00
31.12.2018 127 786.00
30.09.2018 125 347.00
30.06.2018 121 880.00
31.03.2018 124 181.00
31.12.2017 122 575.00
Další »
Vlastní kapitál celkem,Střední banky

Základní kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2020 37 764.00
31.12.2019 37 764.00
30.09.2019 28 055.00
30.06.2019 28 055.00
31.03.2019 28 055.00
31.12.2018 28 055.00
30.09.2018 28 055.00
30.06.2018 28 055.00
31.03.2018 28 055.00
31.12.2017 28 055.00
Další »
Základní kapitál,Střední banky

Emisní ážio

ObdobíHodnota
31.03.2020 25 003.00
31.12.2019 25 003.00
30.09.2019 30 031.00
30.06.2019 30 031.00
31.03.2019 30 031.00
31.12.2018 30 031.00
30.09.2018 30 031.00
30.06.2018 30 031.00
31.03.2018 30 031.00
31.12.2017 30 031.00
Další »
Emisní ážio,Střední banky

Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2020 5 958.00
31.12.2019 5 958.00
30.09.2019 5 191.00
30.06.2019 5 191.00
31.03.2019 5 191.00
31.12.2018 5 191.00
30.09.2018 5 191.00
30.06.2018 5 191.00
31.03.2018 5 191.00
31.12.2017 5 191.00
Další »
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál,Střední banky

Ostatní vlastní kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Ostatní vlastní kapitál,Střední banky

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)

ObdobíHodnota
31.03.2020 - 141.00
31.12.2019 1 008.00
30.09.2019 1 049.00
30.06.2019 850.00
31.03.2019 634.00
31.12.2018 358.00
30.09.2018 418.00
30.06.2018 256.00
31.03.2018 555.00
31.12.2017 870.00
Další »
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI),Střední banky

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

ObdobíHodnota
31.03.2020 54 056.00
31.12.2019 38 608.00
30.09.2019 44 944.00
30.06.2019 46 144.00
31.03.2019 54 330.00
31.12.2018 40 466.00
30.09.2018 40 455.00
30.06.2018 40 365.00
31.03.2018 50 477.00
31.12.2017 39 751.00
Další »
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období,Střední banky

Rozdíly z ocenění

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Rozdíly z ocenění,Střední banky

Rezervní fondy

ObdobíHodnota
31.03.2020 13 308.00
31.12.2019 13 376.00
30.09.2019 13 434.00
30.06.2019 12 320.00
31.03.2019 9 785.00
31.12.2018 9 822.00
30.09.2018 9 905.00
30.06.2018 9 964.00
31.03.2018 6 283.00
31.12.2017 6 343.00
Další »
Rezervní fondy,Střední banky

(-) Vlastní akcie

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
(-) Vlastní akcie,Střední banky

Zisk nebo ztráta za běžné účetní období

ObdobíHodnota
31.03.2020 3 532.00
31.12.2019 15 444.00
30.09.2019 12 224.00
30.06.2019 8 831.00
31.03.2019 3 286.00
31.12.2018 13 863.00
30.09.2018 11 292.00
30.06.2018 8 018.00
31.03.2018 3 589.00
31.12.2017 12 335.00
Další »
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období,Střední banky

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Střední banky (Závazky a vlastní kapitál)
Střední banky (Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
Střední banky (Struktura kapitálu)
Střední banky (Rizikové expozice)
Střední banky (Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
Střední banky (Aktiva)
Střední banky (Pojištěné a kryté vklady)
Střední banky (Úrokové výnosy a náklady)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Assets)
Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (Interest rates (harmonized))
Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Table B1.4: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations: Selected indicators - new business (Interest rates (harmonized))
Table B1.5: Annual percentage rate of charge on CZK-denominated bank loans to Czech households - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Table B1.1Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Table B1.2Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Table B1.3Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%) (Interest rates (harmonized))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies