Střední banky (Banky»Závazky a vlastní kapitál) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 1 213 772.00 1 257 084.00 -3.45% 1 190 541.00 1.95%
UK2 1. Závazky celkem 1 082 461.00 1 129 298.00 -4.15% 1 066 361.00 1.51%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 10 938.00 18 214.00 -39.95% 12 588.00 -13.11%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 6 773.00 5 721.00 18.39% 4 706.00 43.92%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 4 165.00 12 493.00 -66.66% 7 882.00 -47.16%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 49.00 50.00 -2.00% 0.00 -
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 49.00 50.00 -2.00% 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 1 059 293.00 1 102 145.00 -3.89% 1 040 336.00 1.82%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 750 686.00 801 068.00 -6.29% 752 268.00 -0.21%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 288 571.00 286 349.00 0.78% 274 906.00 4.97%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 20 035.00 14 728.00 36.03% 13 161.00 52.23%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 4 062.00 4 349.00 -6.60% 3 309.00 22.76%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů -1 496.00 -1 758.00 -14.90% -1 775.00 -15.72%
UK19 1.6. Rezervy 3 429.00 2 898.00 18.32% 2 918.00 17.51%
UK20 1.7. Daňové závazky 1 003.00 866.00 15.82% 788.00 27.28%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 5 185.00 2 536.00 104.46% 8 198.00 -36.75%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 131 312.00 127 786.00 2.76% 124 181.00 5.74%
UK25 2.1. Základní kapitál 28 055.00 28 055.00 0.00 28 055.00 0.00
UK26 2.2. Emisní ážio 30 031.00 30 031.00 0.00 30 031.00 0.00
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 5 191.00 5 191.00 0.00 5 191.00 0.00
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 634.00 358.00 77.09% 555.00 14.23%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 54 330.00 40 466.00 34.26% 50 477.00 7.63%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 2.8. Rezervní fondy 9 785.00 9 822.00 -0.38% 6 283.00 55.74%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 3 286.00 13 863.00 -76.30% 3 589.00 -8.44%

Závazky a vlastní kapitál celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 213 772.00
31.12.2018 1 257 084.00
30.09.2018 1 180 463.00
30.06.2018 1 171 508.00
31.03.2018 1 190 541.00
31.12.2017 1 191 504.00
30.09.2017 1 226 063.00
30.06.2017 1 239 838.00
31.03.2017 1 134 177.00
31.12.2016 991 242.00
Další »
Závazky a vlastní kapitál celkem,Střední banky

Závazky celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 082 461.00
31.12.2018 1 129 298.00
30.09.2018 1 055 116.00
30.06.2018 1 049 628.00
31.03.2018 1 066 361.00
31.12.2017 1 068 929.00
30.09.2017 1 103 801.00
30.06.2017 1 121 146.00
31.03.2017 1 013 578.00
31.12.2016 875 676.00
Další »
Závazky celkem,Střední banky

Finanční závazky k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 10 938.00
31.12.2018 18 214.00
30.09.2018 14 663.00
30.06.2018 11 275.00
31.03.2018 12 588.00
31.12.2017 15 092.00
30.09.2017 14 141.00
30.06.2017 11 064.00
31.03.2017 8 736.00
31.12.2016 12 163.00
Další »
Finanční závazky k obchodování,Střední banky

Deriváty k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 6 773.00
31.12.2018 5 721.00
30.09.2018 6 862.00
30.06.2018 6 217.00
31.03.2018 4 706.00
31.12.2017 5 469.00
30.09.2017 4 936.00
30.06.2017 5 192.00
31.03.2017 3 234.00
31.12.2016 3 355.00
Další »
Deriváty k obchodování,Střední banky

Závazky z krátkých prodejů

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 165.00
31.12.2018 12 493.00
30.09.2018 7 801.00
30.06.2018 5 058.00
31.03.2018 7 882.00
31.12.2017 9 623.00
30.09.2017 9 205.00
30.06.2017 5 872.00
31.03.2017 5 501.00
31.12.2016 8 808.00
Další »
Závazky z krátkých prodejů,Střední banky

Vklady k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Vklady k obchodování,Střední banky

Emitované dluhové CP k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Emitované dluhové CP k obchodování,Střední banky

Ostatní finanční závazky k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Ostatní finanční závazky k obchodování,Střední banky

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 49.00
31.12.2018 50.00
30.09.2018 49.00
30.06.2018 50.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,Střední banky

Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,Střední banky

Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 49.00
31.12.2018 50.00
30.09.2018 49.00
30.06.2018 50.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,Střední banky

Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,Střední banky

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 059 293.00
31.12.2018 1 102 145.00
30.09.2018 1 026 570.00
30.06.2018 1 026 049.00
31.03.2018 1 040 336.00
31.12.2017 1 041 567.00
30.09.2017 1 079 656.00
30.06.2017 1 099 502.00
31.03.2017 992 927.00
31.12.2016 851 751.00
Další »
Finanční závazky v naběhlé hodnotě,Střední banky

Vklady v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2019 750 686.00
31.12.2018 801 068.00
30.09.2018 729 286.00
30.06.2018 732 858.00
31.03.2018 752 268.00
31.12.2017 755 268.00
30.09.2017 786 313.00
30.06.2017 815 472.00
31.03.2017 717 800.00
31.12.2016 587 384.00
Další »
Vklady v naběhlé hodnotě,Střední banky

Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2019 288 571.00
31.12.2018 286 349.00
30.09.2018 280 426.00
30.06.2018 278 686.00
31.03.2018 274 906.00
31.12.2017 271 802.00
30.09.2017 278 600.00
30.06.2017 272 279.00
31.03.2017 264 150.00
31.12.2016 256 185.00
Další »
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě,Střední banky

Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2019 20 035.00
31.12.2018 14 728.00
30.09.2018 16 858.00
30.06.2018 14 505.00
31.03.2018 13 161.00
31.12.2017 14 497.00
30.09.2017 14 743.00
30.06.2017 11 752.00
31.03.2017 10 977.00
31.12.2016 8 181.00
Další »
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě,Střední banky

Zajišťovací deriváty

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 062.00
31.12.2018 4 349.00
30.09.2018 5 017.00
30.06.2018 3 650.00
31.03.2018 3 309.00
31.12.2017 3 403.00
30.09.2017 2 798.00
30.06.2017 2 296.00
31.03.2017 2 022.00
31.12.2016 1 974.00
Další »
Zajišťovací deriváty,Střední banky

Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

ObdobíHodnota
31.03.2019 -1 496.00
31.12.2018 -1 758.00
30.09.2018 -3 137.00
30.06.2018 -2 270.00
31.03.2018 -1 775.00
31.12.2017 -1 849.00
30.09.2017 -1 274.00
30.06.2017 - 357.00
31.03.2017 266.00
31.12.2016 753.00
Další »
Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů,Střední banky

Rezervy

ObdobíHodnota
31.03.2019 3 429.00
31.12.2018 2 898.00
30.09.2018 2 433.00
30.06.2018 2 228.00
31.03.2018 2 918.00
31.12.2017 2 213.00
30.09.2017 1 646.00
30.06.2017 1 521.00
31.03.2017 2 512.00
31.12.2016 2 190.00
Další »
Rezervy,Střední banky

Daňové závazky

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 003.00
31.12.2018 866.00
30.09.2018 814.00
30.06.2018 809.00
31.03.2018 788.00
31.12.2017 1 010.00
30.09.2017 822.00
30.06.2017 645.00
31.03.2017 519.00
31.12.2016 477.00
Další »
Daňové závazky,Střední banky

Základní kapitál splatný na požádání

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Základní kapitál splatný na požádání,Střední banky

Ostatní závazky

ObdobíHodnota
31.03.2019 5 185.00
31.12.2018 2 536.00
30.09.2018 8 707.00
30.06.2018 7 837.00
31.03.2018 8 198.00
31.12.2017 7 492.00
30.09.2017 6 013.00
30.06.2017 6 474.00
31.03.2017 6 597.00
31.12.2016 6 367.00
Další »
Ostatní závazky,Střední banky

Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji,Střední banky

Vlastní kapitál celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 131 312.00
31.12.2018 127 786.00
30.09.2018 125 347.00
30.06.2018 121 880.00
31.03.2018 124 181.00
31.12.2017 122 575.00
30.09.2017 122 262.00
30.06.2017 118 692.00
31.03.2017 120 599.00
31.12.2016 115 567.00
Další »
Vlastní kapitál celkem,Střední banky

Základní kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 28 055.00
31.12.2018 28 055.00
30.09.2018 28 055.00
30.06.2018 28 055.00
31.03.2018 28 055.00
31.12.2017 28 055.00
30.09.2017 28 055.00
30.06.2017 28 055.00
31.03.2017 28 055.00
31.12.2016 28 055.00
Další »
Základní kapitál,Střední banky

Emisní ážio

ObdobíHodnota
31.03.2019 30 031.00
31.12.2018 30 031.00
30.09.2018 30 031.00
30.06.2018 30 031.00
31.03.2018 30 031.00
31.12.2017 30 031.00
30.09.2017 30 031.00
30.06.2017 30 031.00
31.03.2017 30 031.00
31.12.2016 30 031.00
Další »
Emisní ážio,Střední banky

Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 5 191.00
31.12.2018 5 191.00
30.09.2018 5 191.00
30.06.2018 5 191.00
31.03.2018 5 191.00
31.12.2017 5 191.00
30.09.2017 5 191.00
30.06.2017 5 191.00
31.03.2017 5 191.00
31.12.2016 4 510.00
Další »
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál,Střední banky

Ostatní vlastní kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Ostatní vlastní kapitál,Střední banky

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)

ObdobíHodnota
31.03.2019 634.00
31.12.2018 358.00
30.09.2018 418.00
30.06.2018 256.00
31.03.2018 555.00
31.12.2017 870.00
30.09.2017 1 058.00
30.06.2017 714.00
31.03.2017 806.00
31.12.2016 980.00
Další »
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI),Střední banky

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

ObdobíHodnota
31.03.2019 54 330.00
31.12.2018 40 466.00
30.09.2018 40 455.00
30.06.2018 40 365.00
31.03.2018 50 477.00
31.12.2017 39 751.00
30.09.2017 39 751.00
30.06.2017 39 751.00
31.03.2017 49 672.00
31.12.2016 33 837.00
Další »
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období,Střední banky

Rozdíly z ocenění

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Rozdíly z ocenění,Střední banky

Rezervní fondy

ObdobíHodnota
31.03.2019 9 785.00
31.12.2018 9 822.00
30.09.2018 9 905.00
30.06.2018 9 964.00
31.03.2018 6 283.00
31.12.2017 6 343.00
30.09.2017 6 402.00
30.06.2017 6 439.00
31.03.2017 2 257.00
31.12.2016 2 318.00
Další »
Rezervní fondy,Střední banky

(-) Vlastní akcie

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
(-) Vlastní akcie,Střední banky

Zisk nebo ztráta za běžné účetní období

ObdobíHodnota
31.03.2019 3 286.00
31.12.2018 13 863.00
30.09.2018 11 292.00
30.06.2018 8 018.00
31.03.2018 3 589.00
31.12.2017 12 335.00
30.09.2017 11 775.00
30.06.2017 8 512.00
31.03.2017 4 587.00
31.12.2016 15 836.00
Další »
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období,Střední banky

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Střední banky (Závazky a vlastní kapitál)
Střední banky (Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
Střední banky (Struktura kapitálu)
Střední banky (Rizikové expozice)
Střední banky (Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
Střední banky (Aktiva)
Střední banky (Pojištěné a kryté vklady)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Čistý vznik úvěrů poskytnutých centrální bankou (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Půjčky od centrální banky (2b_transakce v Maastrichtské dluhu_konsolidace (S.13))
Centralní banka (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
Veřejné zadlužení -úvěry poskytnuté centrální bankou (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies