Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2018 73 239 846.00
Min 31.03.2011 13 759 153.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 18 728 432.00 73 239 846.00 -54 511 414.00 -74.43% 17 389 024.00 1 339 408.00 7.70%
31.12.2018 73 239 846.00 54 724 029.00 18 515 817.00 33.83% 69 304 168.00 3 935 678.00 5.68%
30.09.2018 54 724 029.00 35 838 283.00 18 885 746.00 52.70% 52 145 217.00 2 578 812.00 4.95%
30.06.2018 35 838 283.00 17 389 024.00 18 449 259.00 106.10% 33 677 334.00 2 160 949.00 6.42%
31.03.2018 17 389 024.00 69 304 168.00 -51 915 144.00 -74.91% 16 042 336.00 1 346 688.00 8.39%
31.12.2017 69 304 168.00 52 145 217.00 17 158 951.00 32.91% 66 142 624.00 3 161 544.00 4.78%
30.09.2017 52 145 217.00 33 677 334.00 18 467 883.00 54.84% 48 694 696.00 3 450 521.00 7.09%
30.06.2017 33 677 334.00 16 042 336.00 17 634 998.00 109.93% 31 257 550.00 2 419 784.00 7.74%
31.03.2017 16 042 336.00 66 142 624.00 -50 100 288.00 -75.75% 16 216 045.00 - 173 709.00 -1.07%
31.12.2016 66 142 624.00 48 694 696.00 17 447 928.00 35.83% 62 563 390.00 3 579 234.00 5.72%
30.09.2016 48 694 696.00 31 257 550.00 17 437 146.00 55.79% 47 229 952.00 1 464 744.00 3.10%
30.06.2016 31 257 550.00 16 216 045.00 15 041 505.00 92.76% 30 987 485.00 270 065.00 0.87%
31.03.2016 16 216 045.00 62 563 390.00 -46 347 345.00 -74.08% 15 300 309.00 915 736.00 5.99%
31.12.2015 62 563 390.00 47 229 952.00 15 333 438.00 32.47% 58 633 073.00 3 930 317.00 6.70%
30.09.2015 47 229 952.00 30 987 485.00 16 242 467.00 52.42% 44 551 583.00 2 678 369.00 6.01%
30.06.2015 30 987 485.00 15 300 309.00 15 687 176.00 102.53% 29 366 310.00 1 621 175.00 5.52%
31.03.2015 15 300 309.00 58 633 073.00 -43 332 764.00 -73.90% 14 543 261.00 757 048.00 5.21%
31.12.2014 58 633 073.00 44 551 583.00 14 081 490.00 31.61% 56 642 214.00 1 990 859.00 3.51%
30.09.2014 44 551 583.00 29 366 310.00 15 185 273.00 51.71% 42 627 529.00 1 924 054.00 4.51%
30.06.2014 29 366 310.00 14 543 261.00 14 823 049.00 101.92% 28 242 236.00 1 124 074.00 3.98%
31.03.2014 14 543 261.00 56 642 214.00 -42 098 953.00 -74.32% 14 025 152.00 518 109.00 3.69%
31.12.2013 56 642 214.00 42 627 529.00 14 014 685.00 32.88% 55 508 104.00 1 134 110.00 2.04%
30.09.2013 42 627 529.00 28 242 236.00 14 385 293.00 50.94% 42 118 963.00 508 566.00 1.21%
30.06.2013 28 242 236.00 14 025 152.00 14 217 084.00 101.37% 27 839 161.00 403 075.00 1.45%
31.03.2013 14 025 152.00 55 508 104.00 -41 482 952.00 -74.73% 13 836 988.00 188 164.00 1.36%
31.12.2012 55 508 104.00 42 118 963.00 13 389 141.00 31.79% 55 375 937.00 132 167.00 0.24%
30.09.2012 42 118 963.00 27 839 161.00 14 279 802.00 51.29% 41 823 138.00 295 825.00 0.71%
30.06.2012 27 839 161.00 13 836 988.00 14 002 173.00 101.19% 27 752 055.00 87 106.00 0.31%
31.03.2012 13 836 988.00 55 375 937.00 -41 538 949.00 -75.01% 13 759 153.00 77 835.00 0.57%
31.12.2011 55 375 937.00 41 823 138.00 13 552 799.00 32.41% 57 044 702.00 -1 668 765.00 -2.93%
30.09.2011 41 823 138.00 27 752 055.00 14 071 083.00 50.70% 43 409 166.00 -1 586 028.00 -3.65%
30.06.2011 27 752 055.00 13 759 153.00 13 992 902.00 101.70% 29 041 542.00 -1 289 487.00 -4.44%
31.03.2011 13 759 153.00 57 044 702.00 -43 285 549.00 -75.88% 14 542 485.00 - 783 332.00 -5.39%
31.12.2010 57 044 702.00 43 409 166.00 13 635 536.00 31.41% 61 484 107.00 -4 439 405.00 -7.22%
30.09.2010 43 409 166.00 29 041 542.00 14 367 624.00 49.47% 46 630 007.00 -3 220 841.00 -6.91%
30.06.2010 29 041 542.00 14 542 485.00 14 499 057.00 99.70% 30 232 189.00 -1 190 647.00 -3.94%
31.03.2010 14 542 485.00 61 484 107.00 -46 941 622.00 -76.35% 14 821 962.00 - 279 477.00 -1.89%
31.12.2009 61 484 107.00 46 630 007.00 14 854 100.00 31.86% 58 122 255.00 3 361 852.00 5.78%
30.09.2009 46 630 007.00 30 232 189.00 16 397 818.00 54.24% - - -
30.06.2009 30 232 189.00 14 821 962.00 15 410 227.00 103.97% - - -
31.03.2009 14 821 962.00 58 122 255.00 -43 300 293.00 -74.50% - - -
31.12.2008 58 122 255.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění - Graf
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění (Výsledek technického účtu k životnímu pojištění (v tis. Kč))
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění (Výsledek technického účtu k životnímu pojištění (v tis. Kč))
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění (Výsledek technického účtu k životnímu pojištění (v tis. Kč))
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Pojištění, zajištění a penzijní financování (navázání 1:1) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Pojištění, zajištění a penzijní financování (navázání 1:1) (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (Předchozí období=100, roční data)
K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (SOPR=100, roční data)
K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (2015=100, roční data)
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Předepsané pojistné, očištěné od zajištění (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Předepsané hrubé pojistné (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies