Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Pořizovací náklady na pojistné smlouvy obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Pořizovací náklady na pojistné smlouvy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2018 20 000 231.00
Min 31.03.2009 3 298 287.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 5 323 861.00 20 000 231.00 -14 676 370.00 -73.38% 5 088 330.00 235 531.00 4.63%
31.12.2018 20 000 231.00 14 618 500.00 5 381 731.00 36.81% 18 796 772.00 1 203 459.00 6.40%
30.09.2018 14 618 500.00 9 901 901.00 4 716 599.00 47.63% 14 072 668.00 545 832.00 3.88%
30.06.2018 9 901 901.00 5 088 330.00 4 813 571.00 94.60% 9 453 290.00 448 611.00 4.75%
31.03.2018 5 088 330.00 18 796 772.00 -13 708 442.00 -72.93% 4 697 197.00 391 133.00 8.33%
31.12.2017 18 796 772.00 14 072 668.00 4 724 104.00 33.57% 18 158 003.00 638 769.00 3.52%
30.09.2017 14 072 668.00 9 453 290.00 4 619 378.00 48.87% 12 431 034.00 1 641 634.00 13.21%
30.06.2017 9 453 290.00 4 697 197.00 4 756 093.00 101.25% 8 265 034.00 1 188 256.00 14.38%
31.03.2017 4 697 197.00 18 158 003.00 -13 460 806.00 -74.13% 4 155 734.00 541 463.00 13.03%
31.12.2016 18 158 003.00 12 431 034.00 5 726 969.00 46.07% 16 072 029.00 2 085 974.00 12.98%
30.09.2016 12 431 034.00 8 265 034.00 4 166 000.00 50.41% 11 792 992.00 638 042.00 5.41%
30.06.2016 8 265 034.00 4 155 734.00 4 109 300.00 98.88% 7 890 757.00 374 277.00 4.74%
31.03.2016 4 155 734.00 16 072 029.00 -11 916 295.00 -74.14% 3 940 606.00 215 128.00 5.46%
31.12.2015 16 072 029.00 11 792 992.00 4 279 037.00 36.28% 15 385 020.00 687 009.00 4.47%
30.09.2015 11 792 992.00 7 890 757.00 3 902 235.00 49.45% 11 505 561.00 287 431.00 2.50%
30.06.2015 7 890 757.00 3 940 606.00 3 950 151.00 100.24% 7 602 453.00 288 304.00 3.79%
31.03.2015 3 940 606.00 15 385 020.00 -11 444 414.00 -74.39% 3 759 365.00 181 241.00 4.82%
31.12.2014 15 385 020.00 11 505 561.00 3 879 459.00 33.72% 14 911 447.00 473 573.00 3.18%
30.09.2014 11 505 561.00 7 602 453.00 3 903 108.00 51.34% 11 095 869.00 409 692.00 3.69%
30.06.2014 7 602 453.00 3 759 365.00 3 843 088.00 102.23% 7 366 612.00 235 841.00 3.20%
31.03.2014 3 759 365.00 14 911 447.00 -11 152 082.00 -74.79% 3 544 771.00 214 594.00 6.05%
31.12.2013 14 911 447.00 11 095 869.00 3 815 578.00 34.39% 14 492 983.00 418 464.00 2.89%
30.09.2013 11 095 869.00 7 366 612.00 3 729 257.00 50.62% 10 656 178.00 439 691.00 4.13%
30.06.2013 7 366 612.00 3 544 771.00 3 821 841.00 107.82% 7 200 066.00 166 546.00 2.31%
31.03.2013 3 544 771.00 14 492 983.00 -10 948 212.00 -75.54% 3 569 284.00 -24 513.00 -0.69%
31.12.2012 14 492 983.00 10 656 178.00 3 836 805.00 36.01% 14 436 177.00 56 806.00 0.39%
30.09.2012 10 656 178.00 7 200 066.00 3 456 112.00 48.00% 10 265 850.00 390 328.00 3.80%
30.06.2012 7 200 066.00 3 569 284.00 3 630 782.00 101.72% 6 906 840.00 293 226.00 4.25%
31.03.2012 3 569 284.00 14 436 177.00 -10 866 893.00 -75.28% 3 416 668.00 152 616.00 4.47%
31.12.2011 14 436 177.00 10 265 850.00 4 170 327.00 40.62% 13 674 107.00 762 070.00 5.57%
30.09.2011 10 265 850.00 6 906 840.00 3 359 010.00 48.63% 9 990 858.00 274 992.00 2.75%
30.06.2011 6 906 840.00 3 416 668.00 3 490 172.00 102.15% 6 729 386.00 177 454.00 2.64%
31.03.2011 3 416 668.00 13 674 107.00 -10 257 439.00 -75.01% 3 313 438.00 103 230.00 3.12%
31.12.2010 13 674 107.00 9 990 858.00 3 683 249.00 36.87% 13 304 392.00 369 715.00 2.78%
30.09.2010 9 990 858.00 6 729 386.00 3 261 472.00 48.47% 9 703 295.00 287 563.00 2.96%
30.06.2010 6 729 386.00 3 313 438.00 3 415 948.00 103.09% 6 424 722.00 304 664.00 4.74%
31.03.2010 3 313 438.00 13 304 392.00 -9 990 954.00 -75.10% 3 298 287.00 15 151.00 0.46%
31.12.2009 13 304 392.00 9 703 295.00 3 601 097.00 37.11% 12 652 543.00 651 849.00 5.15%
30.09.2009 9 703 295.00 6 424 722.00 3 278 573.00 51.03% - - -
30.06.2009 6 424 722.00 3 298 287.00 3 126 435.00 94.79% - - -
31.03.2009 3 298 287.00 12 652 543.00 -9 354 256.00 -73.93% - - -
31.12.2008 12 652 543.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy - Graf
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty))
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (Pojištění odpovědnosti za škodu (v tis. Kč a počty))
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (Pojištění dle bodu I. písm. a), b) a II, která jsou spojena s investičním fondem (v tis. Kč a počty))
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (Výsledek technického účtu k životnímu pojištění (v tis. Kč))
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (Výsledek technického účtu k životnímu pojištění (v tis. Kč))
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. Kč))
Odvozené ukazatele nákladů úvěrů (Publikace Měnová statistika)
Náklady úvěrů poskytnuté domácnostem celkem (%) (Odvozené ukazatele nákladů úvěrů)
Náklady úvěrů poskytnuté nefinančním podnikům celkem (%) (Odvozené ukazatele nákladů úvěrů)
Krátkodobé náklady úvěrů celkem (%) (Odvozené ukazatele nákladů úvěrů)
Dlouhodobé náklady úvěrů celkem (%) (Odvozené ukazatele nákladů úvěrů)
Náklady na získávání vlastnmích zdrojů (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies