Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Úrokové sazby finančních trhů [%]

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2022 7.06 3.42 3.64 106.43% -1.78 8.84 - 496.63%
01.07.2022 3.42 1.76 1.66 94.32% -1.84 5.26 - 285.87%
01.04.2022 1.76 -0.81 2.57 - 317.28% -1.63 3.39 - 207.98%
01.01.2022 -0.81 -1.78 0.97 -54.49% -1.73 0.92 -53.18%
01.10.2021 -1.78 -1.84 0.06 -3.26% -1.82 0.04 -2.20%
01.07.2021 -1.84 -1.63 -0.21 12.88% -1.37 -0.47 34.31%
01.04.2021 -1.63 -1.73 0.10 -5.78% -0.72 -0.91 126.39%
01.01.2021 -1.73 -1.82 0.09 -4.95% -1.22 -0.51 41.80%
01.10.2020 -1.82 -1.37 -0.45 32.85% -1.34 -0.48 35.82%
01.07.2020 -1.37 -0.72 -0.65 90.28% -1.58 0.21 -13.29%
01.04.2020 -0.72 -1.22 0.50 -40.98% -0.80 0.08 -10.00%
01.01.2020 -1.22 -1.34 0.12 -8.96% -0.71 -0.51 71.83%
01.10.2019 -1.34 -1.58 0.24 -15.19% -0.22 -1.12 509.09%
01.07.2019 -1.58 -0.80 -0.78 97.50% -0.34 -1.24 364.71%
01.04.2019 -0.80 -0.71 -0.09 12.68% -0.75 -0.05 6.67%
01.01.2019 -0.71 -0.22 -0.49 222.73% -1.06 0.35 -33.02%
01.10.2018 -0.22 -0.34 0.12 -35.29% -1.37 1.15 -83.94%
01.07.2018 -0.34 -0.75 0.41 -54.67% -1.22 0.88 -72.13%
01.04.2018 -0.75 -1.06 0.31 -29.25% -1.12 0.37 -33.04%
01.01.2018 -1.06 -1.37 0.31 -22.63% -1.16 0.10 -8.62%
01.10.2017 -1.37 -1.22 -0.15 12.29% -1.12 -0.25 22.32%
01.07.2017 -1.22 -1.12 -0.10 8.93% -1.14 -0.08 7.02%
01.04.2017 -1.12 -1.16 0.04 -3.45% -0.82 -0.30 36.59%
01.01.2017 -1.16 -1.12 -0.04 3.57% -0.68 -0.48 70.59%
01.10.2016 -1.12 -1.14 0.02 -1.75% -0.38 -0.74 194.74%
01.07.2016 -1.14 -0.82 -0.32 39.02% -0.09 -1.05 1 166.67%
01.04.2016 -0.82 -0.68 -0.14 20.59% -0.01 -0.81 8 100.00%
01.01.2016 -0.68 -0.38 -0.30 78.95% 0.27 -0.95 - 351.85%
01.10.2015 -0.38 -0.09 -0.29 322.22% 0.69 -1.07 - 155.07%
01.07.2015 -0.09 -0.01 -0.08 800.00% 0.57 -0.66 - 115.79%
01.04.2015 -0.01 0.27 -0.28 - 103.70% 1.21 -1.22 - 100.83%
01.01.2015 0.27 0.69 -0.42 -60.87% 1.63 -1.36 -83.44%
01.10.2014 0.69 0.57 0.12 21.05% 2.23 -1.54 -69.06%
01.07.2014 0.57 1.21 -0.64 -52.89% 3.14 -2.57 -81.85%
01.04.2014 1.21 1.63 -0.42 -25.77% 2.68 -1.47 -54.85%
01.01.2014 1.63 2.23 -0.60 -26.91% 3.06 -1.43 -46.73%
01.10.2013 2.23 3.14 -0.91 -28.98% 3.58 -1.35 -37.71%
01.07.2013 3.14 2.68 0.46 17.16% 4.97 -1.83 -36.82%
01.04.2013 2.68 3.06 -0.38 -12.42% 5.62 -2.94 -52.31%
01.01.2013 3.06 3.58 -0.52 -14.53% 31.32 -28.26 -90.23%
01.10.2012 3.58 4.97 -1.39 -27.97% 25.43 -21.85 -85.92%
01.07.2012 4.97 5.62 -0.65 -11.57% 13.83 -8.86 -64.06%
01.04.2012 5.62 31.32 -25.70 -82.06% 10.45 -4.83 -46.22%
01.01.2012 31.32 25.43 5.89 23.16% 7.60 23.72 312.11%
01.10.2011 25.43 13.83 11.60 83.88% 5.89 19.54 331.75%
01.07.2011 13.83 10.45 3.38 32.34% 5.39 8.44 156.59%
01.04.2011 10.45 7.60 2.85 37.50% 5.46 4.99 91.39%
01.01.2011 7.60 5.89 1.71 29.03% 4.54 3.06 67.40%
01.10.2010 5.89 5.39 0.50 9.28% 4.12 1.77 42.96%
01.07.2010 5.39 5.46 -0.07 -1.28% 4.10 1.29 31.46%
01.04.2010 5.46 4.54 0.92 20.26% 4.93 0.53 10.75%
01.01.2010 4.54 4.12 0.42 10.19% 5.70 -1.16 -20.35%
01.10.2009 4.12 4.10 0.02 0.49% 8.69 -4.57 -52.59%
01.07.2009 4.10 4.93 -0.83 -16.84% 12.96 -8.86 -68.36%
01.04.2009 4.93 5.70 -0.77 -13.51% 12.71 -7.78 -61.21%
01.01.2009 5.70 8.69 -2.99 -34.41% 10.68 -4.98 -46.63%
01.10.2008 8.69 12.96 -4.27 -32.95% 12.11 -3.42 -28.24%
01.07.2008 12.96 12.71 0.25 1.97% 12.77 0.19 1.49%
01.04.2008 12.71 10.68 2.03 19.01% 12.82 -0.11 -0.86%
01.01.2008 10.68 12.11 -1.43 -11.81% 11.82 -1.14 -9.64%
01.10.2007 12.11 12.77 -0.66 -5.17% 11.19 0.92 8.22%
01.07.2007 12.77 12.82 -0.05 -0.39% 10.79 1.98 18.35%
01.04.2007 12.82 11.82 1.00 8.46% 10.22 2.60 25.44%
01.01.2007 11.82 11.19 0.63 5.63% 9.05 2.77 30.61%
01.10.2006 11.19 10.79 0.40 3.71% 7.98 3.21 40.23%
01.07.2006 10.79 10.22 0.57 5.58% 6.64 4.15 62.50%
01.04.2006 10.22 9.05 1.17 12.93% 6.63 3.59 54.15%
01.01.2006 9.05 7.98 1.07 13.41% 7.33 1.72 23.47%
01.10.2005 7.98 6.64 1.34 20.18% 7.24 0.74 10.22%
01.07.2005 6.64 6.63 0.01 0.15% 7.83 -1.19 -15.20%
01.04.2005 6.63 7.33 -0.70 -9.55% 7.68 -1.05 -13.67%
01.01.2005 7.33 7.24 0.09 1.24% 6.95 0.38 5.47%
01.10.2004 7.24 7.83 -0.59 -7.54% 7.87 -0.63 -8.01%
01.07.2004 7.83 7.68 0.15 1.95% 7.46 0.37 4.96%
01.04.2004 7.68 6.95 0.73 10.50% 6.98 0.70 10.03%
01.01.2004 6.95 7.87 -0.92 -11.69% 7.59 -0.64 -8.43%
01.10.2003 7.87 7.46 0.41 5.50% 9.01 -1.14 -12.65%
01.07.2003 7.46 6.98 0.48 6.88% 10.46 -3.00 -28.68%
01.04.2003 6.98 7.59 -0.61 -8.04% 12.56 -5.58 -44.43%
01.01.2003 7.59 9.01 -1.42 -15.76% 12.05 -4.46 -37.01%
01.10.2002 9.01 10.46 -1.45 -13.86% 10.46 -1.45 -13.86%
01.07.2002 10.46 12.56 -2.10 -16.72% 12.21 -1.75 -14.33%
01.04.2002 12.56 12.05 0.51 4.23% 13.30 -0.74 -5.56%
01.01.2002 12.05 10.46 1.59 15.20% 13.38 -1.33 -9.94%
01.10.2001 10.46 12.21 -1.75 -14.33% 15.03 -4.57 -30.41%
01.07.2001 12.21 13.30 -1.09 -8.20% 15.69 -3.48 -22.18%
01.04.2001 13.30 13.38 -0.08 -0.60% 14.60 -1.30 -8.90%
01.01.2001 13.38 15.03 -1.65 -10.98% 13.52 -0.14 -1.04%
01.10.2000 15.03 15.69 -0.66 -4.21% - - -
01.07.2000 15.69 14.60 1.09 7.47% - - -
01.04.2000 14.60 13.52 1.08 7.99% - - -
01.01.2000 13.52 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna (Úrokové sazby finančních trhů [%])
Bilance výnosů - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. Kč))
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy (Stavy)
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky (Toky)
Držené dluhopisy - celkem (Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
Držené dluhopisy - rezidenti (Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
Emitované dluhopisy - celkem (Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
Emitované dluhopisy - rezidenti (Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
Držené dluhopisy - celkem (Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V