Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Fondy kolektivního investování celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 440 280 448.00 418 813 912.00 5.13% 369 832 767.00 19.05%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 298 465 740 978.00 294 774 710 326.00 1.25% 291 297 093 549.00 2.46%
UK3 3. Kapitálové fondy 332 681 703.00 303 265 839.00 9.70% 295 920 142.00 12.42%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 28 494 995.00 108 428 374.00 -73.72% 34 269 880.00 -16.85%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 22 147 767.00 93 108 650.00 -76.21% 30 457 623.00 -27.28%
UK6 6. Čistý zisk celkem 7 626 123.00 11 844 442.00 -35.61% -30 133 604.00 - 125.31%
UK7 7. Finanční investice celkem 329 862 882.00 303 923 944.00 8.53% 233 311 095.00 41.38%
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 136 585 571.00 124 735 702.00 9.50% 107 483 928.00 27.08%
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 68 867 006.00 64 993 605.00 5.96% 52 943 661.00 30.08%
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 193 277 311.00 179 188 242.00 7.86% 125 827 167.00 53.61%
UK11 7.2.1. Akcie 80 475 835.00 71 042 735.00 13.28% 44 001 690.00 82.89%
UK12 7.2.2. Podílové listy 112 801 124.00 108 144 556.00 4.31% 81 825 479.00 37.86%
UK13 7.2.3. Ostatní 353.00 950.00 -62.84% 0.00 -
UK14 8. Vklady u bank 65 824 457.00 70 886 625.00 -7.14% 97 759 071.00 -32.67%

fondy peněžního trhu (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 729 865.00 933 043.00 -21.78% 1 278 217.00 -42.90%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 691 506 869.00 889 615 864.00 -22.27% 1 220 347 980.00 -43.34%
UK3 3. Kapitálové fondy 691 507.00 889 615.00 -22.27% 1 220 348.00 -43.34%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 127 203.00 117 509.00 8.25% 357 654.00 -64.43%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 679 969.00 467 409.00 45.48% 907 010.00 -25.03%
UK6 6. Čistý zisk celkem - 559.00 - 569.00 -1.76% -2 176.00 -74.31%
UK7 7. Finanční investice celkem 332 220.00 431 549.00 -23.02% 615 371.00 -46.01%
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 332 220.00 431 549.00 -23.02% 615 371.00 -46.01%
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 284 096.00 363 619.00 -21.87% 526 426.00 -46.03%
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 7.2.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 7.2.2. Podílové listy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 7.2.3. Ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 8. Vklady u bank 397 040.00 500 787.00 -20.72% 662 283.00 -40.05%

fondy dluhopisové (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 31 926 497.00 30 300 167.00 5.37% - -
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 27 160 247 810.00 26 268 695 445.00 3.39% - -
UK3 3. Kapitálové fondy 22 384 955.00 21 656 881.00 3.36% - -
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 6 334 479.00 4 234 752.00 49.58% - -
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 2 970 364.00 2 050 209.00 44.88% - -
UK6 6. Čistý zisk celkem 1 571 362.00 1 339 172.00 17.34% - -
UK7 7. Finanční investice celkem 27 906 167.00 26 708 772.00 4.48% - -
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 3 730.00 3 426.00 8.87% - -
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 0.00 0.00 - - -
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 27 902 437.00 26 705 346.00 4.48% - -
UK11 7.2.1. Akcie 20 149 190.00 19 600 885.00 2.80% - -
UK12 7.2.2. Podílové listy 7 753 247.00 7 104 221.00 9.14% - -
UK13 7.2.3. Ostatní 0.00 240.00 - - -
UK14 8. Vklady u bank 3 718 831.00 3 335 853.00 11.48% - -

fondy akciové (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 62 184 545.00 57 856 844.00 7.48% - -
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 47 365 348 784.00 43 577 876 646.00 8.69% - -
UK3 3. Kapitálové fondy 51 992 732.00 48 369 452.00 7.49% - -
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 19 712 615.00 13 059 909.00 50.94% - -
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 7 364 328.00 4 831 952.00 52.41% - -
UK6 6. Čistý zisk celkem 1 366 397.00 1 220 652.00 11.94% - -
UK7 7. Finanční investice celkem 53 312 099.00 50 259 251.00 6.07% - -
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 18 419 677.00 17 781 008.00 3.59% - -
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 12 614 467.00 12 200 434.00 3.39% - -
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 34 892 422.00 32 478 243.00 7.43% - -
UK11 7.2.1. Akcie 8 173 094.00 8 209 577.00 -0.44% - -
UK12 7.2.2. Podílové listy 26 719 326.00 24 268 665.00 10.10% - -
UK13 7.2.3. Ostatní 0.00 0.00 - - -
UK14 8. Vklady u bank 8 289 181.00 7 330 480.00 13.08% - -

fondy smíšené (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 60 860 058.00 57 911 817.00 5.09% - -
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 38 792 407 241.00 36 716 658 148.00 5.65% - -
UK3 3. Kapitálové fondy 38 848 276.00 36 811 652.00 5.53% - -
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 16 849 377.00 10 535 220.00 59.93% - -
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 13 921 391.00 10 169 159.00 36.90% - -
UK6 6. Čistý zisk celkem 1 286 542.00 1 068 145.00 20.45% - -
UK7 7. Finanční investice celkem 54 848 077.00 51 708 899.00 6.07% - -
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 51 415 894.00 48 498 215.00 6.02% - -
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 29 142 879.00 26 595 301.00 9.58% - -
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 3 432 183.00 3 210 684.00 6.90% - -
UK11 7.2.1. Akcie 0.00 0.00 - - -
UK12 7.2.2. Podílové listy 3 432 183.00 3 210 684.00 6.90% - -
UK13 7.2.3. Ostatní 0.00 0.00 - - -
UK14 8. Vklady u bank 5 542 771.00 5 992 940.00 -7.51% - -

fondy fondů (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 3. Kapitálové fondy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 6. Čistý zisk celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 7. Finanční investice celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 7.2.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 7.2.2. Podílové listy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 7.2.3. Ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 8. Vklady u bank 0.00 0.00 - 0.00 -

fondy nemovitostní (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 58 892 516.00 56 397 989.00 4.42% 51 354 583.00 14.68%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 43 697 554 219.00 42 523 787 785.00 2.76% 38 893 708 586.00 12.35%
UK3 3. Kapitálové fondy 44 701 843.00 43 260 785.00 3.33% 39 477 013.00 13.24%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 3 440 094.00 12 594 587.00 -72.69% 3 706 450.00 -7.19%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 1 955 604.00 6 488 901.00 -69.86% 1 758 420.00 11.21%
UK6 6. Čistý zisk celkem 106 138.00 - 169 773.00 - 162.52% - 490 827.00 - 121.62%
UK7 7. Finanční investice celkem 1 918 350.00 1 384 206.00 38.59% 491 398.00 290.39%
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 1 221 521.00 1 189 656.00 2.68% 378 263.00 222.93%
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 950 180.00 856 855.00 10.89% 0.00 -
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 696 829.00 194 550.00 258.17% 113 135.00 515.93%
UK11 7.2.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 7.2.2. Podílové listy 696 829.00 194 550.00 258.17% 113 135.00 515.93%
UK13 7.2.3. Ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 8. Vklady u bank 16 233 304.00 16 568 586.00 -2.02% 15 531 079.00 4.52%

fondy ostatní (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 1 054 717.00 1 026 876.00 2.71% 1 912 800.00 -44.86%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 857 989 684.00 857 056 772.00 0.11% 1 839 000 586.00 -53.34%
UK3 3. Kapitálové fondy 894 079.00 848 503.00 5.37% 1 773 411.00 -49.58%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 37 186.00 137 753.00 -73.01% 43 853.00 -15.20%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 34 955.00 980 259.00 -96.43% 49 593.00 -29.52%
UK6 6. Čistý zisk celkem 15 386.00 45 847.00 -66.44% - 102 142.00 - 115.06%
UK7 7. Finanční investice celkem 950 162.00 911 841.00 4.20% 1 105 070.00 -14.02%
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 177 550.00 161 670.00 9.82% 396 858.00 -55.26%
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 14 025.00 14 065.00 -0.28% 113 304.00 -87.62%
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 772 612.00 750 171.00 2.99% 708 212.00 9.09%
UK11 7.2.1. Akcie 21 451.00 20 847.00 2.90% 18 630.00 15.14%
UK12 7.2.2. Podílové listy 751 161.00 729 324.00 2.99% 689 582.00 8.93%
UK13 7.2.3. Ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 8. Vklady u bank (tis. Kč) 103 339.00 97 047.00 6.48% 803 771.00 -87.14%

fondy dluhopisové

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 66 543.00 60 860.00 9.34% - -
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 43 925.00 38 792.00 13.23% - -
UK3 3. Kapitálové fondy 43 950.00 38 848.00 13.13% - -
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 26 727.00 16 849.00 58.63% - -
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 18 332.00 13 921.00 31.69% - -
UK6 6. Čistý zisk celkem 1 493.00 1 287.00 16.01% - -
UK7 7. Finanční investice celkem 59 383.00 54 848.00 8.27% - -
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 55 875.00 51 416.00 8.67% - -
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 30 570.00 29 143.00 4.90% - -
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 3 508.00 3 432.00 2.21% - -
UK11 7.2.1. Akcie 0.00 0.00 - - -
UK12 7.2.2. Podílové listy 3 508.00 3 432.00 2.21% - -
UK13 7.2.3. Ostatní 0.00 0.00 - - -
UK14 8. Vklady u bank 7 089.00 5 543.00 27.89% - -

fondy akciové

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 32 975.00 31 926.00 3.29% - -
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 27 775.00 27 160.00 2.26% - -
UK3 3. Kapitálové fondy 22 782.00 22 385.00 1.77% - -
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 9 296.00 6 334.00 46.76% - -
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 5 070.00 2 970.00 70.71% - -
UK6 6. Čistý zisk celkem 1 783.00 1 571.00 13.49% - -
UK7 7. Finanční investice celkem 29 297.00 27 906.00 4.98% - -
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 4.00 4.00 0.00 - -
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 0.00 0.00 - - -
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 29 293.00 27 902.00 4.99% - -
UK11 7.2.1. Akcie 20 899.00 20 149.00 3.72% - -
UK12 7.2.2. Podílové listy 8 394.00 7 753.00 8.27% - -
UK13 7.2.3. Ostatní 0.00 0.00 - - -
UK14 8. Vklady u bank 3 482.00 3 719.00 -6.37% - -

fondy smíšené

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 69 909.00 62 185.00 12.42% - -
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 55 011.00 47 365.00 16.14% - -
UK3 3. Kapitálové fondy 59 800.00 51 993.00 15.02% - -
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 32 193.00 19 713.00 63.31% - -
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 10 498.00 7 364.00 42.56% - -
UK6 6. Čistý zisk celkem 1 439.00 1 366.00 5.34% - -
UK7 7. Finanční investice celkem 61 093.00 53 312.00 14.60% - -
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 20 047.00 18 420.00 8.83% - -
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 13 729.00 12 614.00 8.84% - -
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 41 046.00 34 892.00 17.64% - -
UK11 7.2.1. Akcie 7 739.00 8 173.00 -5.31% - -
UK12 7.2.2. Podílové listy 33 307.00 26 719.00 24.66% - -
UK13 7.2.3. Ostatní 0.00 0.00 - - -
UK14 8. Vklady u bank 8 597.00 8 289.00 3.72% - -

fondy dluhopisové

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 71 282 172.00 72 374 812.00 -1.51% 57 911 817.00 23.09%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 49 350 052 060.00 48 589 183 314.00 1.57% 36 716 658 148.00 34.41%
UK3 3. Kapitálové fondy 49 363 485.00 48 615 851.00 1.54% 36 811 652.00 34.10%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 16 270 174.00 10 535 445.00 54.43% 10 535 220.00 54.44%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 11 613 390.00 6 440 593.00 80.32% 10 169 159.00 14.20%
UK6 6. Čistý zisk celkem -61 367.00 914 394.00 - 106.71% 1 068 145.00 - 105.75%
UK7 7. Finanční investice celkem 63 898 868.00 63 714 704.00 0.29% 51 708 899.00 23.57%
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 57 456 282.00 57 504 030.00 -0.08% 48 498 215.00 18.47%
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 30 041 461.00 31 064 396.00 -3.29% 26 595 301.00 12.96%
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 6 442 586.00 6 210 674.00 3.73% 3 210 684.00 100.66%
UK11 7.2.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 7.2.2. Podílové listy 6 442 586.00 6 210 674.00 3.73% 3 210 684.00 100.66%
UK13 7.2.3. Ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 8. Vklady u bank 6 912 129.00 8 293 935.00 -16.66% 5 992 940.00 15.34%

fondy akciové

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 39 192 937.00 37 667 337.00 4.05% 30 300 168.00 29.35%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 29 451 101 650.00 28 034 635 541.00 5.05% 26 268 695 445.00 12.11%
UK3 3. Kapitálové fondy 26 256 878.00 24 722 048.00 6.21% 21 755 228.00 20.69%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 7 407 024.00 4 084 207.00 81.36% 4 234 752.00 74.91%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 3 297 628.00 2 040 119.00 61.64% 2 050 209.00 60.84%
UK6 6. Čistý zisk celkem 2 132 198.00 2 780 567.00 -23.32% 1 339 172.00 59.22%
UK7 7. Finanční investice celkem 33 759 310.00 33 483 898.00 0.82% 26 708 772.00 26.40%
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 4 686.00 4 830.00 -2.98% 3 426.00 36.78%
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 33 754 624.00 33 479 068.00 0.82% 26 705 346.00 26.40%
UK11 7.2.1. Akcie 23 905 087.00 23 637 844.00 1.13% 19 600 885.00 21.96%
UK12 7.2.2. Podílové listy 9 845 718.00 9 841 223.00 0.05% 7 104 221.00 38.59%
UK13 7.2.3. Ostatní 3 816.00 0.00 - 240.00 1 490.00%
UK14 8. Vklady u bank 4 846 081.00 3 873 016.00 25.12% 3 335 853.00 45.27%

fondy smíšené

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 82 924 430.00 77 415 250.00 7.12% 57 856 844.00 43.33%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 65 831 303 138.00 59 433 938 576.00 10.76% 43 577 876 646.00 51.07%
UK3 3. Kapitálové fondy 70 663 641.00 64 040 879.00 10.34% 48 369 452.00 46.09%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 20 788 833.00 8 815 035.00 135.83% 13 059 909.00 59.18%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 6 562 451.00 3 229 949.00 103.17% 4 831 952.00 35.81%
UK6 6. Čistý zisk celkem 700 404.00 2 121 741.00 -66.99% 1 220 652.00 -42.62%
UK7 7. Finanční investice celkem 72 563 545.00 68 124 271.00 6.52% 50 259 251.00 44.38%
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 22 140 792.00 20 487 398.00 8.07% 17 781 008.00 24.52%
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 14 290 464.00 13 669 562.00 4.54% 12 200 434.00 17.13%
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 50 422 753.00 47 636 873.00 5.85% 32 478 243.00 55.25%
UK11 7.2.1. Akcie 8 426 955.00 9 080 995.00 -7.20% 8 209 577.00 2.65%
UK12 7.2.2. Podílové listy 41 995 797.00 38 555 879.00 8.92% 24 268 665.00 73.05%
UK13 7.2.3. Ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 8. Vklady u bank 9 817 399.00 8 850 559.00 10.92% 7 330 480.00 33.93%

fondy smíšené (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 171 898 778.00 159 519 022.00 7.76% 132 724 743.00 29.52%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 116 706 558 834.00 111 670 090 832.00 4.51% 102 744 900 431.00 13.59%
UK3 3. Kapitálové fondy 129 630 297.00 120 121 280.00 7.92% 109 332 895.00 18.56%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 13 154 057.00 38 510 882.00 -65.84% 8 659 144.00 51.91%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 6 088 990.00 26 167 108.00 -76.73% 9 701 921.00 -37.24%
UK6 6. Čistý zisk celkem 1 716 909.00 4 657 123.00 -63.13% -10 713 774.00 - 116.03%
UK7 7. Finanční investice celkem 149 884 181.00 137 846 627.00 8.73% 107 142 612.00 39.89%
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 53 946 361.00 48 363 599.00 11.54% 40 705 643.00 32.53%
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 22 546 553.00 20 954 258.00 7.60% 15 856 135.00 42.19%
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 95 937 820.00 89 483 028.00 7.21% 66 436 969.00 44.40%
UK11 7.2.1. Akcie 21 641 555.00 18 234 509.00 18.68% 11 841 144.00 82.77%
UK12 7.2.2. Podílové listy 74 295 913.00 71 248 446.00 4.28% 54 595 827.00 36.08%
UK13 7.2.3. Ostatní 353.00 74.00 377.03% 0.00 -
UK14 8. Vklady u bank 19 705 878.00 19 097 957.00 3.18% 24 119 062.00 -18.30%

fondy dluhopisové (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 112 063 803.00 113 478 397.00 -1.25% 122 257 623.00 -8.34%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 79 755 753 664.00 82 873 112 846.00 -3.76% 95 085 238 734.00 -16.12%
UK3 3. Kapitálové fondy 93 599 950.00 83 293 203.00 12.37% 95 046 949.00 -1.52%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 7 118 390.00 37 971 552.00 -81.25% 16 430 118.00 -56.67%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 10 232 804.00 46 432 307.00 -77.96% 14 792 893.00 -30.83%
UK6 6. Čistý zisk celkem -1 110 346.00 1 364 789.00 - 181.36% -1 568 865.00 -29.23%
UK7 7. Finanční investice celkem 87 632 798.00 82 443 378.00 6.29% 71 740 650.00 22.15%
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 81 240 139.00 75 020 777.00 8.29% 66 003 164.00 23.09%
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 45 356 248.00 43 168 427.00 5.07% 36 974 222.00 22.67%
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 6 392 659.00 7 422 601.00 -13.88% 5 737 486.00 11.42%
UK11 7.2.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 7.2.2. Podílové listy 6 392 659.00 7 422 601.00 -13.88% 5 737 486.00 11.42%
UK13 7.2.3. Ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 8. Vklady u bank 23 585 056.00 29 953 630.00 -21.26% 49 776 698.00 -52.62%

fondy akciové (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 96 370 634.00 88 391 628.00 9.03% 61 583 018.00 56.49%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 57 447 884 577.00 56 850 662 091.00 1.05% 52 734 245 212.00 8.94%
UK3 3. Kapitálové fondy 63 855 534.00 55 742 068.00 14.56% 50 289 874.00 26.97%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 4 745 269.00 19 213 600.00 -75.30% 5 430 315.00 -12.62%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 3 835 415.00 13 040 074.00 -70.59% 4 154 798.00 -7.69%
UK6 6. Čistý zisk celkem 6 898 036.00 5 946 456.00 16.00% -17 257 996.00 - 139.97%
UK7 7. Finanční investice celkem 89 477 391.00 81 337 892.00 10.01% 52 831 365.00 69.36%
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 89 477 391.00 81 337 892.00 10.01% 52 831 365.00 69.36%
UK11 7.2.1. Akcie 58 812 829.00 52 787 379.00 11.41% 32 141 916.00 82.98%
UK12 7.2.2. Podílové listy 30 664 562.00 28 549 635.00 7.41% 20 689 449.00 48.21%
UK13 7.2.3. Ostatní 0.00 876.00 - 0.00 -
UK14 8. Vklady u bank 6 196 880.00 5 169 405.00 19.88% 7 528 461.00 -17.69%
fondy akciové (v tis. Kč)
Aktiva celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitálové fondy (4 hodnoty, 30.09.2014)
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (4 hodnoty, 30.09.2014)
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (4 hodnoty, 30.09.2014)
Čistý zisk celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Finanční investice celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Dluhopisy celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Dluhopisy vydané vládním sektorem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Akcie, podílové listy a ostatní celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Akcie (4 hodnoty, 30.09.2014)
Podílové listy (4 hodnoty, 30.09.2014)
Ostatní (4 hodnoty, 30.09.2014)
Vklady u bank (4 hodnoty, 30.09.2014)
fondy fondů (v tis. Kč)
Aktiva celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (53 hodnoty, 31.03.2021)
Kapitálové fondy (53 hodnoty, 31.03.2021)
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)
Čistý zisk celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Finanční investice celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Dluhopisy celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Dluhopisy vydané vládním sektorem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Akcie, podílové listy a ostatní celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Akcie (53 hodnoty, 31.03.2021)
Podílové listy (53 hodnoty, 31.03.2021)
Ostatní (53 hodnoty, 31.03.2021)
Vklady u bank (53 hodnoty, 31.03.2021)
Fondy kolektivního investování celkem (v tis. Kč)
Aktiva celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (53 hodnoty, 31.03.2021)
Kapitálové fondy (53 hodnoty, 31.03.2021)
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)
Čistý zisk celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Finanční investice celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Dluhopisy celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Dluhopisy vydané vládním sektorem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Akcie, podílové listy a ostatní celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Akcie (53 hodnoty, 31.03.2021)
Podílové listy (53 hodnoty, 31.03.2021)
Ostatní (53 hodnoty, 31.03.2021)
Vklady u bank (53 hodnoty, 31.03.2021)
fondy peněžního trhu (v tis. Kč)
Aktiva celkem (8 hodnot, 30.09.2015)
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (8 hodnot, 30.09.2015)
Kapitálové fondy (8 hodnot, 30.09.2015)
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (8 hodnot, 30.09.2015)
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (8 hodnot, 30.09.2015)
Čistý zisk celkem (8 hodnot, 30.09.2015)
Finanční investice celkem (8 hodnot, 30.09.2015)
Dluhopisy celkem (8 hodnot, 30.09.2015)
Dluhopisy vydané vládním sektorem (8 hodnot, 30.09.2015)
Akcie, podílové listy a ostatní celkem (8 hodnot, 30.09.2015)
Akcie (8 hodnot, 30.09.2015)
Podílové listy (8 hodnot, 30.09.2015)
Ostatní (8 hodnot, 30.09.2015)
Vklady u bank (8 hodnot, 30.09.2015)
fondy dluhopisové (v tis. Kč)
Aktiva celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitálové fondy (4 hodnoty, 30.09.2014)
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (4 hodnoty, 30.09.2014)
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (4 hodnoty, 30.09.2014)
Čistý zisk celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Finanční investice celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Dluhopisy celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Dluhopisy vydané vládním sektorem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Akcie, podílové listy a ostatní celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Akcie (4 hodnoty, 30.09.2014)
Podílové listy (4 hodnoty, 30.09.2014)
Ostatní (4 hodnoty, 30.09.2014)
Vklady u bank (4 hodnoty, 30.09.2014)
fondy nemovitostní (v tis. Kč)
Aktiva celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (53 hodnoty, 31.03.2021)
Kapitálové fondy (53 hodnoty, 31.03.2021)
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)
Čistý zisk celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Finanční investice celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Dluhopisy celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Dluhopisy vydané vládním sektorem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Akcie, podílové listy a ostatní celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Akcie (53 hodnoty, 31.03.2021)
Podílové listy (53 hodnoty, 31.03.2021)
Ostatní (53 hodnoty, 31.03.2021)
Vklady u bank (53 hodnoty, 31.03.2021)
fondy smíšené (v tis. Kč)
Aktiva celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitálové fondy (4 hodnoty, 30.09.2014)
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (4 hodnoty, 30.09.2014)
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (4 hodnoty, 30.09.2014)
Čistý zisk celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Finanční investice celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Dluhopisy celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Dluhopisy vydané vládním sektorem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Akcie, podílové listy a ostatní celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Akcie (4 hodnoty, 30.09.2014)
Podílové listy (4 hodnoty, 30.09.2014)
Ostatní (4 hodnoty, 30.09.2014)
Vklady u bank (4 hodnoty, 30.09.2014)
fondy ostatní (v tis. Kč)
Aktiva celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (53 hodnoty, 31.03.2021)
Kapitálové fondy (53 hodnoty, 31.03.2021)
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)
Čistý zisk celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Finanční investice celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Dluhopisy celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Dluhopisy vydané vládním sektorem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Akcie, podílové listy a ostatní celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Akcie (53 hodnoty, 31.03.2021)
Podílové listy (53 hodnoty, 31.03.2021)
Ostatní (53 hodnoty, 31.03.2021)
Vklady u bank (tis. Kč) (53 hodnoty, 31.03.2021)
fondy dluhopisové
Aktiva celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitálové fondy (4 hodnoty, 31.12.2014)
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (4 hodnoty, 31.12.2014)
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (4 hodnoty, 31.12.2014)
Čistý zisk celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Finanční investice celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Dluhopisy celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Dluhopisy vydané vládním sektorem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Akcie, podílové listy a ostatní celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Akcie (4 hodnoty, 31.12.2014)
Podílové listy (4 hodnoty, 31.12.2014)
Ostatní (4 hodnoty, 31.12.2014)
Vklady u bank (4 hodnoty, 31.12.2014)
fondy akciové
Aktiva celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitálové fondy (4 hodnoty, 31.12.2014)
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (4 hodnoty, 31.12.2014)
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (4 hodnoty, 31.12.2014)
Čistý zisk celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Finanční investice celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Dluhopisy celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Dluhopisy vydané vládním sektorem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Akcie, podílové listy a ostatní celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Akcie (4 hodnoty, 31.12.2014)
Podílové listy (4 hodnoty, 31.12.2014)
Ostatní (4 hodnoty, 31.12.2014)
Vklady u bank (4 hodnoty, 31.12.2014)
fondy smíšené
Aktiva celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitálové fondy (4 hodnoty, 31.12.2014)
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (4 hodnoty, 31.12.2014)
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (4 hodnoty, 31.12.2014)
Čistý zisk celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Finanční investice celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Dluhopisy celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Dluhopisy vydané vládním sektorem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Akcie, podílové listy a ostatní celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Akcie (4 hodnoty, 31.12.2014)
Podílové listy (4 hodnoty, 31.12.2014)
Ostatní (4 hodnoty, 31.12.2014)
Vklady u bank (4 hodnoty, 31.12.2014)
fondy dluhopisové
Aktiva celkem (6 hodnot, 30.06.2015)
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (6 hodnot, 30.06.2015)
Kapitálové fondy (6 hodnot, 30.06.2015)
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (6 hodnot, 30.06.2015)
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (6 hodnot, 30.06.2015)
Čistý zisk celkem (6 hodnot, 30.06.2015)
Finanční investice celkem (6 hodnot, 30.06.2015)
Dluhopisy celkem (6 hodnot, 30.06.2015)
Dluhopisy vydané vládním sektorem (6 hodnot, 30.06.2015)
Akcie, podílové listy a ostatní celkem (6 hodnot, 30.06.2015)
Akcie (6 hodnot, 30.06.2015)
Podílové listy (6 hodnot, 30.06.2015)
Ostatní (6 hodnot, 30.06.2015)
Vklady u bank (6 hodnot, 30.06.2015)
fondy smíšené
Aktiva celkem (6 hodnot, 30.06.2015)
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (6 hodnot, 30.06.2015)
Kapitálové fondy (6 hodnot, 30.06.2015)
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (6 hodnot, 30.06.2015)
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (6 hodnot, 30.06.2015)
Čistý zisk celkem (6 hodnot, 30.06.2015)
Finanční investice celkem (6 hodnot, 30.06.2015)
Dluhopisy celkem (6 hodnot, 30.06.2015)
Dluhopisy vydané vládním sektorem (6 hodnot, 30.06.2015)
Akcie, podílové listy a ostatní celkem (6 hodnot, 30.06.2015)
Akcie (6 hodnot, 30.06.2015)
Podílové listy (6 hodnot, 30.06.2015)
Ostatní (6 hodnot, 30.06.2015)
Vklady u bank (6 hodnot, 30.06.2015)
fondy akciové
Aktiva celkem (6 hodnot, 30.06.2015)
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (6 hodnot, 30.06.2015)
Kapitálové fondy (6 hodnot, 30.06.2015)
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (6 hodnot, 30.06.2015)
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (6 hodnot, 30.06.2015)
Čistý zisk celkem (6 hodnot, 30.06.2015)
Finanční investice celkem (6 hodnot, 30.06.2015)
Dluhopisy celkem (6 hodnot, 30.06.2015)
Dluhopisy vydané vládním sektorem (6 hodnot, 30.06.2015)
Akcie, podílové listy a ostatní celkem (6 hodnot, 30.06.2015)
Akcie (6 hodnot, 30.06.2015)
Podílové listy (6 hodnot, 30.06.2015)
Ostatní (6 hodnot, 30.06.2015)
Vklady u bank (6 hodnot, 30.06.2015)
fondy smíšené (v tis. Kč)
Aktiva celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (53 hodnoty, 31.03.2021)
Kapitálové fondy (53 hodnoty, 31.03.2021)
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)
Čistý zisk celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Finanční investice celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Dluhopisy celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Dluhopisy vydané vládním sektorem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Akcie, podílové listy a ostatní celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Akcie (53 hodnoty, 31.03.2021)
Podílové listy (53 hodnoty, 31.03.2021)
Ostatní (53 hodnoty, 31.03.2021)
Vklady u bank (53 hodnoty, 31.03.2021)
fondy dluhopisové (v tis. Kč)
Aktiva celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (53 hodnoty, 31.03.2021)
Kapitálové fondy (53 hodnoty, 31.03.2021)
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)
Čistý zisk celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Finanční investice celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Dluhopisy celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Dluhopisy vydané vládním sektorem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Akcie, podílové listy a ostatní celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Akcie (53 hodnoty, 31.03.2021)
Podílové listy (53 hodnoty, 31.03.2021)
Ostatní (53 hodnoty, 31.03.2021)
Vklady u bank (53 hodnoty, 31.03.2021)
fondy akciové (v tis. Kč)
Aktiva celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (53 hodnoty, 31.03.2021)
Kapitálové fondy (53 hodnoty, 31.03.2021)
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)
Čistý zisk celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Finanční investice celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Dluhopisy celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Dluhopisy vydané vládním sektorem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Akcie, podílové listy a ostatní celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)
Akcie (53 hodnoty, 31.03.2021)
Podílové listy (53 hodnoty, 31.03.2021)
Ostatní (53 hodnoty, 31.03.2021)
Vklady u bank (53 hodnoty, 31.03.2021)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování (Investiční fondy)
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění a volné dodávky (Banky celkem)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem (Banky celkem)
. Nástroje kolektivního investování (Banky celkem)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem (Banky celkem)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB ke kategoriím expozic (Banky celkem)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů (Banky celkem)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů (Banky celkem)
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku (Banky celkem)
Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany (Banky celkem)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.