Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, CZK
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, Všechny cizí měny
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Jednodenní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Ostatní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Všechny cizí měny
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), CZK
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, CZK

Graf hodnot, Volumes for B2.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans to Czech residents - outstanding amount

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2019 250 717.30
Min 28.02.2002 30 718.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 250 717.30 249 801.10 916.20 0.37% 236 926.60 13 790.70 5.82%
31.05.2019 249 801.10 247 440.10 2 361.00 0.95% 235 502.40 14 298.70 6.07%
30.04.2019 247 440.10 245 643.90 1 796.20 0.73% 233 065.50 14 374.60 6.17%
31.03.2019 245 643.90 243 890.30 1 753.60 0.72% 231 862.30 13 781.60 5.94%
28.02.2019 243 890.30 243 333.40 556.90 0.23% 230 356.70 13 533.60 5.88%
31.01.2019 243 333.40 244 986.60 -1 653.20 -0.67% 230 123.60 13 209.80 5.74%
31.12.2018 244 986.60 244 409.10 577.50 0.24% 230 571.00 14 415.60 6.25%
30.11.2018 244 409.10 243 031.30 1 377.80 0.57% 229 846.80 14 562.30 6.34%
31.10.2018 243 031.30 240 960.10 2 071.20 0.86% 227 906.50 15 124.80 6.64%
30.09.2018 240 960.10 240 311.00 649.10 0.27% 226 207.20 14 752.90 6.52%
31.08.2018 240 311.00 238 782.10 1 528.90 0.64% 227 655.60 12 655.40 5.56%
31.07.2018 238 782.10 236 926.60 1 855.50 0.78% 226 124.80 12 657.30 5.60%
30.06.2018 236 926.60 235 502.40 1 424.20 0.60% 224 763.20 12 163.40 5.41%
31.05.2018 235 502.40 233 065.50 2 436.90 1.05% 223 773.20 11 729.20 5.24%
30.04.2018 233 065.50 231 862.30 1 203.20 0.52% 221 695.80 11 369.70 5.13%
31.03.2018 231 862.30 230 356.70 1 505.60 0.65% 221 610.70 10 251.60 4.63%
28.02.2018 230 356.70 230 123.60 233.10 0.10% 221 216.70 9 140.00 4.13%
31.01.2018 230 123.60 230 571.00 - 447.40 -0.19% 220 633.00 9 490.60 4.30%
31.12.2017 230 571.00 229 846.80 724.20 0.32% 222 110.20 8 460.80 3.81%
30.11.2017 229 846.80 227 906.50 1 940.30 0.85% 221 161.10 8 685.70 3.93%
31.10.2017 227 906.50 226 207.20 1 699.30 0.75% 219 538.30 8 368.20 3.81%
30.09.2017 226 207.20 227 655.60 -1 448.40 -0.64% 217 824.00 8 383.20 3.85%
31.08.2017 227 655.60 226 124.80 1 530.80 0.68% 217 104.20 10 551.40 4.86%
31.07.2017 226 124.80 224 763.20 1 361.60 0.61% 216 051.20 10 073.60 4.66%
30.06.2017 224 763.20 223 773.20 990.00 0.44% 215 028.00 9 735.20 4.53%
31.05.2017 223 773.20 221 695.80 2 077.40 0.94% 213 750.10 10 023.10 4.69%
30.04.2017 221 695.80 221 610.70 85.10 0.04% 211 720.80 9 975.00 4.71%
31.03.2017 221 610.70 221 216.70 394.00 0.18% 211 534.50 10 076.20 4.76%
28.02.2017 221 216.70 220 633.00 583.70 0.26% 213 203.60 8 013.10 3.76%
31.01.2017 220 633.00 222 110.20 -1 477.20 -0.67% 211 102.50 9 530.50 4.51%
31.12.2016 222 110.20 221 161.10 949.10 0.43% 212 287.00 9 823.20 4.63%
30.11.2016 221 161.10 219 538.30 1 622.80 0.74% 211 676.10 9 485.00 4.48%
31.10.2016 219 538.30 217 824.00 1 714.30 0.79% 212 130.90 7 407.40 3.49%
30.09.2016 217 824.00 217 104.20 719.80 0.33% 212 150.30 5 673.70 2.67%
31.08.2016 217 104.20 216 051.20 1 053.00 0.49% 211 515.70 5 588.50 2.64%
31.07.2016 216 051.20 215 028.00 1 023.20 0.48% 211 646.80 4 404.40 2.08%
30.06.2016 215 028.00 213 750.10 1 277.90 0.60% 211 169.40 3 858.60 1.83%
31.05.2016 213 750.10 211 720.80 2 029.30 0.96% 192 987.40 20 762.70 10.76%
30.04.2016 211 720.80 211 534.50 186.30 0.09% 192 220.60 19 500.20 10.14%
31.03.2016 211 534.50 213 203.60 -1 669.10 -0.78% 192 872.70 18 661.80 9.68%
29.02.2016 213 203.60 211 102.50 2 101.10 1.00% 192 039.30 21 164.30 11.02%
31.01.2016 211 102.50 212 287.00 -1 184.50 -0.56% 193 304.70 17 797.80 9.21%
31.12.2015 212 287.00 211 676.10 610.90 0.29% 194 759.60 17 527.40 9.00%
30.11.2015 211 676.10 212 130.90 - 454.80 -0.21% 194 367.10 17 309.00 8.91%
31.10.2015 212 130.90 212 150.30 -19.40 -0.01% 194 781.20 17 349.70 8.91%
30.09.2015 212 150.30 211 515.70 634.60 0.30% 197 296.60 14 853.70 7.53%
31.08.2015 211 515.70 211 646.80 - 131.10 -0.06% 196 952.80 14 562.90 7.39%
31.07.2015 211 646.80 211 169.40 477.40 0.23% 196 888.00 14 758.80 7.50%
30.06.2015 211 169.40 192 987.40 18 182.00 9.42% 196 218.80 14 950.60 7.62%
31.05.2015 192 987.40 192 220.60 766.80 0.40% 196 445.80 -3 458.40 -1.76%
30.04.2015 192 220.60 192 872.70 - 652.10 -0.34% 195 896.70 -3 676.10 -1.88%
31.03.2015 192 872.70 192 039.30 833.40 0.43% 197 877.90 -5 005.20 -2.53%
28.02.2015 192 039.30 193 304.70 -1 265.40 -0.65% 197 023.70 -4 984.40 -2.53%
31.01.2015 193 304.70 194 759.60 -1 454.90 -0.75% 197 496.50 -4 191.80 -2.12%
31.12.2014 194 759.60 194 367.10 392.50 0.20% 199 046.80 -4 287.20 -2.15%
30.11.2014 194 367.10 194 781.20 - 414.10 -0.21% 200 361.80 -5 994.70 -2.99%
31.10.2014 194 781.20 197 296.60 -2 515.40 -1.27% 200 004.20 -5 223.00 -2.61%
30.09.2014 197 296.60 196 952.80 343.80 0.17% 199 453.00 -2 156.40 -1.08%
31.08.2014 196 952.80 196 888.00 64.80 0.03% 198 935.70 -1 982.90 -1.00%
31.07.2014 196 888.00 196 218.80 669.20 0.34% 198 650.50 -1 762.50 -0.89%
30.06.2014 196 218.80 196 445.80 - 227.00 -0.12% 197 418.10 -1 199.30 -0.61%
31.05.2014 196 445.80 195 896.70 549.10 0.28% 198 353.60 -1 907.80 -0.96%
30.04.2014 195 896.70 197 877.90 -1 981.20 -1.00% 197 287.50 -1 390.80 -0.70%
31.03.2014 197 877.90 197 023.70 854.20 0.43% 197 145.30 732.60 0.37%
28.02.2014 197 023.70 197 496.50 - 472.80 -0.24% 196 416.10 607.60 0.31%
31.01.2014 197 496.50 199 046.80 -1 550.30 -0.78% 197 403.40 93.10 0.05%
31.12.2013 199 046.80 200 361.80 -1 315.00 -0.66% 199 440.40 - 393.60 -0.20%
30.11.2013 200 361.80 200 004.20 357.60 0.18% 198 960.00 1 401.80 0.70%
31.10.2013 200 004.20 199 453.00 551.20 0.28% 199 248.30 755.90 0.38%
30.09.2013 199 453.00 198 935.70 517.30 0.26% 198 610.30 842.70 0.42%
31.08.2013 198 935.70 198 650.50 285.20 0.14% 198 758.70 177.00 0.09%
31.07.2013 198 650.50 197 418.10 1 232.40 0.62% 198 553.40 97.10 0.05%
30.06.2013 197 418.10 198 353.60 - 935.50 -0.47% 198 530.20 -1 112.10 -0.56%
31.05.2013 198 353.60 197 287.50 1 066.10 0.54% 198 730.60 - 377.00 -0.19%
30.04.2013 197 287.50 197 145.30 142.20 0.07% 197 418.30 - 130.80 -0.07%
31.03.2013 197 145.30 196 416.10 729.20 0.37% 198 425.30 -1 280.00 -0.65%
28.02.2013 196 416.10 197 403.40 - 987.30 -0.50% 198 097.80 -1 681.70 -0.85%
31.01.2013 197 403.40 199 440.40 -2 037.00 -1.02% 198 417.90 -1 014.50 -0.51%
31.12.2012 199 440.40 198 960.00 480.40 0.24% 199 465.80 -25.40 -0.01%
30.11.2012 198 960.00 199 248.30 - 288.30 -0.14% 200 776.40 -1 816.40 -0.90%
31.10.2012 199 248.30 198 610.30 638.00 0.32% 200 527.70 -1 279.40 -0.64%
30.09.2012 198 610.30 198 758.70 - 148.40 -0.07% 200 864.30 -2 254.00 -1.12%
31.08.2012 198 758.70 198 553.40 205.30 0.10% 201 290.40 -2 531.70 -1.26%
31.07.2012 198 553.40 198 530.20 23.20 0.01% 200 784.60 -2 231.20 -1.11%
30.06.2012 198 530.20 198 730.60 - 200.40 -0.10% 200 692.10 -2 161.90 -1.08%
31.05.2012 198 730.60 197 418.30 1 312.30 0.66% 200 682.00 -1 951.40 -0.97%
30.04.2012 197 418.30 198 425.30 -1 007.00 -0.51% 200 116.50 -2 698.20 -1.35%
31.03.2012 198 425.30 198 097.80 327.50 0.17% 200 897.40 -2 472.10 -1.23%
29.02.2012 198 097.80 198 417.90 - 320.10 -0.16% 199 966.10 -1 868.30 -0.93%
31.01.2012 198 417.90 199 465.80 -1 047.90 -0.53% 200 394.20 -1 976.30 -0.99%
31.12.2011 199 465.80 200 776.40 -1 310.60 -0.65% 201 532.80 -2 067.00 -1.03%
30.11.2011 200 776.40 200 527.70 248.70 0.12% 202 632.20 -1 855.80 -0.92%
31.10.2011 200 527.70 200 864.30 - 336.60 -0.17% 202 187.10 -1 659.40 -0.82%
30.09.2011 200 864.30 201 290.40 - 426.10 -0.21% 201 766.20 - 901.90 -0.45%
31.08.2011 201 290.40 200 784.60 505.80 0.25% 190 783.20 10 507.20 5.51%
31.07.2011 200 784.60 200 692.10 92.50 0.05% 190 786.20 9 998.40 5.24%
30.06.2011 200 692.10 200 682.00 10.10 0.01% 189 871.60 10 820.50 5.70%
31.05.2011 200 682.00 200 116.50 565.50 0.28% 189 035.70 11 646.30 6.16%
30.04.2011 200 116.50 200 897.40 - 780.90 -0.39% 187 590.90 12 525.60 6.68%
31.03.2011 200 897.40 199 966.10 931.30 0.47% 187 884.30 13 013.10 6.93%
28.02.2011 199 966.10 200 394.20 - 428.10 -0.21% 186 193.70 13 772.40 7.40%
31.01.2011 200 394.20 201 532.80 -1 138.60 -0.56% 186 024.90 14 369.30 7.72%
31.12.2010 201 532.80 202 632.20 -1 099.40 -0.54% 187 083.00 14 449.80 7.72%
30.11.2010 202 632.20 202 187.10 445.10 0.22% 186 482.10 16 150.10 8.66%
31.10.2010 202 187.10 201 766.20 420.90 0.21% 186 244.20 15 942.90 8.56%
30.09.2010 201 766.20 190 783.20 10 983.00 5.76% 185 027.10 16 739.10 9.05%
31.08.2010 190 783.20 190 786.20 -3.00 -0.00% 183 763.80 7 019.40 3.82%
31.07.2010 190 786.20 189 871.60 914.60 0.48% 182 463.30 8 322.90 4.56%
30.06.2010 189 871.60 189 035.70 835.90 0.44% 180 356.70 9 514.90 5.28%
31.05.2010 189 035.70 187 590.90 1 444.80 0.77% 178 326.70 10 709.00 6.01%
30.04.2010 187 590.90 187 884.30 - 293.40 -0.16% 176 210.00 11 380.90 6.46%
31.03.2010 187 884.30 186 193.70 1 690.60 0.91% 174 604.60 13 279.70 7.61%
28.02.2010 186 193.70 186 024.90 168.80 0.09% 171 336.70 14 857.00 8.67%
31.01.2010 186 024.90 187 083.00 -1 058.10 -0.57% 170 258.40 15 766.50 9.26%
31.12.2009 187 083.00 186 482.10 600.90 0.32% 170 318.70 16 764.30 9.84%
30.11.2009 186 482.10 186 244.20 237.90 0.13% 167 271.60 19 210.50 11.48%
31.10.2009 186 244.20 185 027.10 1 217.10 0.66% 165 117.00 21 127.20 12.80%
30.09.2009 185 027.10 183 763.80 1 263.30 0.69% 163 274.40 21 752.70 13.32%
31.08.2009 183 763.80 182 463.30 1 300.50 0.71% 160 494.10 23 269.70 14.50%
31.07.2009 182 463.30 180 356.70 2 106.60 1.17% 158 055.00 24 408.30 15.44%
30.06.2009 180 356.70 178 326.70 2 030.00 1.14% 154 931.00 25 425.70 16.41%
31.05.2009 178 326.70 176 210.00 2 116.70 1.20% 151 700.20 26 626.50 17.55%
30.04.2009 176 210.00 174 604.60 1 605.40 0.92% 148 064.20 28 145.80 19.01%
31.03.2009 174 604.60 171 336.70 3 267.90 1.91% 145 103.20 29 501.40 20.33%
28.02.2009 171 336.70 170 258.40 1 078.30 0.63% 142 115.10 29 221.60 20.56%
31.01.2009 170 258.40 170 318.70 -60.30 -0.04% 140 093.40 30 165.00 21.53%
31.12.2008 170 318.70 167 271.60 3 047.10 1.82% 138 653.90 31 664.80 22.84%
30.11.2008 167 271.60 165 117.00 2 154.60 1.30% 136 177.70 31 093.90 22.83%
31.10.2008 165 117.00 163 274.40 1 842.60 1.13% 132 468.90 32 648.10 24.65%
30.09.2008 163 274.40 160 494.10 2 780.30 1.73% 130 313.40 32 961.00 25.29%
31.08.2008 160 494.10 158 055.00 2 439.10 1.54% 128 500.80 31 993.30 24.90%
31.07.2008 158 055.00 154 931.00 3 124.00 2.02% 125 625.80 32 429.20 25.81%
30.06.2008 154 931.00 151 700.20 3 230.80 2.13% 123 278.60 31 652.40 25.68%
31.05.2008 151 700.20 148 064.20 3 636.00 2.46% 120 022.60 31 677.60 26.39%
30.04.2008 148 064.20 145 103.20 2 961.00 2.04% 116 517.70 31 546.50 27.07%
31.03.2008 145 103.20 142 115.10 2 988.10 2.10% 114 112.30 30 990.90 27.16%
29.02.2008 142 115.10 140 093.40 2 021.70 1.44% 111 205.70 30 909.40 27.79%
31.01.2008 140 093.40 138 653.90 1 439.50 1.04% 110 182.60 29 910.80 27.15%
31.12.2007 138 653.90 136 177.70 2 476.20 1.82% 110 045.10 28 608.80 26.00%
30.11.2007 136 177.70 132 468.90 3 708.80 2.80% 106 684.40 29 493.30 27.65%
31.10.2007 132 468.90 130 313.40 2 155.50 1.65% 104 049.80 28 419.10 27.31%
30.09.2007 130 313.40 128 500.80 1 812.60 1.41% 101 921.10 28 392.30 27.86%
31.08.2007 128 500.80 125 625.80 2 875.00 2.29% 100 361.10 28 139.70 28.04%
31.07.2007 125 625.80 123 278.60 2 347.20 1.90% 98 723.40 26 902.40 27.25%
30.06.2007 123 278.60 120 022.60 3 256.00 2.71% 97 064.20 26 214.40 27.01%
31.05.2007 120 022.60 116 517.70 3 504.90 3.01% 95 055.10 24 967.50 26.27%
30.04.2007 116 517.70 114 112.30 2 405.40 2.11% 92 719.00 23 798.70 25.67%
31.03.2007 114 112.30 111 205.70 2 906.60 2.61% 91 765.80 22 346.50 24.35%
28.02.2007 111 205.70 110 182.60 1 023.10 0.93% 89 516.60 21 689.10 24.23%
31.01.2007 110 182.60 110 045.10 137.50 0.12% 89 392.60 20 790.00 23.26%
31.12.2006 110 045.10 106 684.40 3 360.70 3.15% 89 473.70 20 571.40 22.99%
30.11.2006 106 684.40 104 049.80 2 634.60 2.53% 84 801.10 21 883.30 25.81%
31.10.2006 104 049.80 101 921.10 2 128.70 2.09% 81 970.10 22 079.70 26.94%
30.09.2006 101 921.10 100 361.10 1 560.00 1.55% 80 339.70 21 581.40 26.86%
31.08.2006 100 361.10 98 723.40 1 637.70 1.66% 78 942.50 21 418.60 27.13%
31.07.2006 98 723.40 97 064.20 1 659.20 1.71% 76 855.20 21 868.20 28.45%
30.06.2006 97 064.20 95 055.10 2 009.10 2.11% 75 918.00 21 146.20 27.85%
31.05.2006 95 055.10 92 719.00 2 336.10 2.52% 74 312.20 20 742.90 27.91%
30.04.2006 92 719.00 91 765.80 953.20 1.04% 71 328.70 21 390.30 29.99%
31.03.2006 91 765.80 89 516.60 2 249.20 2.51% 69 427.90 22 337.90 32.17%
28.02.2006 89 516.60 89 392.60 124.00 0.14% 67 162.60 22 354.00 33.28%
31.01.2006 89 392.60 89 473.70 -81.10 -0.09% 67 220.60 22 172.00 32.98%
31.12.2005 89 473.70 84 801.10 4 672.60 5.51% 68 243.90 21 229.80 31.11%
30.11.2005 84 801.10 81 970.10 2 831.00 3.45% 64 042.90 20 758.20 32.41%
31.10.2005 81 970.10 80 339.70 1 630.40 2.03% 62 483.90 19 486.20 31.19%
30.09.2005 80 339.70 78 942.50 1 397.20 1.77% 60 716.40 19 623.30 32.32%
31.08.2005 78 942.50 76 855.20 2 087.30 2.72% 59 462.60 19 479.90 32.76%
31.07.2005 76 855.20 75 918.00 937.20 1.23% 58 531.60 18 323.60 31.31%
30.06.2005 75 918.00 74 312.20 1 605.80 2.16% 57 382.40 18 535.60 32.30%
31.05.2005 74 312.20 71 328.70 2 983.50 4.18% 56 121.50 18 190.70 32.41%
30.04.2005 71 328.70 69 427.90 1 900.80 2.74% 55 367.90 15 960.80 28.83%
31.03.2005 69 427.90 67 162.60 2 265.30 3.37% 54 467.30 14 960.60 27.47%
28.02.2005 67 162.60 67 220.60 -58.00 -0.09% 54 427.80 12 734.80 23.40%
31.01.2005 67 220.60 68 243.90 -1 023.30 -1.50% 54 226.30 12 994.30 23.96%
31.12.2004 68 243.90 64 042.90 4 201.00 6.56% 53 926.00 14 317.90 26.55%
30.11.2004 64 042.90 62 483.90 1 559.00 2.50% 50 801.60 13 241.30 26.06%
31.10.2004 62 483.90 60 716.40 1 767.50 2.91% 52 032.90 10 451.00 20.09%
30.09.2004 60 716.40 59 462.60 1 253.80 2.11% 49 177.10 11 539.30 23.46%
31.08.2004 59 462.60 58 531.60 931.00 1.59% 48 723.00 10 739.60 22.04%
31.07.2004 58 531.60 57 382.40 1 149.20 2.00% 48 012.30 10 519.30 21.91%
30.06.2004 57 382.40 56 121.50 1 260.90 2.25% 48 123.50 9 258.90 19.24%
31.05.2004 56 121.50 55 367.90 753.60 1.36% 47 084.80 9 036.70 19.19%
30.04.2004 55 367.90 54 467.30 900.60 1.65% 46 390.50 8 977.40 19.35%
31.03.2004 54 467.30 54 427.80 39.50 0.07% 45 687.80 8 779.50 19.22%
29.02.2004 54 427.80 54 226.30 201.50 0.37% 44 701.30 9 726.50 21.76%
31.01.2004 54 226.30 53 926.00 300.30 0.56% 44 133.20 10 093.10 22.87%
31.12.2003 53 926.00 50 801.60 3 124.40 6.15% 43 814.90 10 111.10 23.08%
30.11.2003 50 801.60 52 032.90 -1 231.30 -2.37% 40 181.40 10 620.20 26.43%
31.10.2003 52 032.90 49 177.10 2 855.80 5.81% 38 018.30 14 014.60 36.86%
30.09.2003 49 177.10 48 723.00 454.10 0.93% 37 690.10 11 487.00 30.48%
31.08.2003 48 723.00 48 012.30 710.70 1.48% 36 302.40 12 420.60 34.21%
31.07.2003 48 012.30 48 123.50 - 111.20 -0.23% 35 613.10 12 399.20 34.82%
30.06.2003 48 123.50 47 084.80 1 038.70 2.21% 34 577.70 13 545.80 39.17%
31.05.2003 47 084.80 46 390.50 694.30 1.50% 33 376.60 13 708.20 41.07%
30.04.2003 46 390.50 45 687.80 702.70 1.54% 32 177.70 14 212.80 44.17%
31.03.2003 45 687.80 44 701.30 986.50 2.21% 31 091.40 14 596.40 46.95%
28.02.2003 44 701.30 44 133.20 568.10 1.29% 30 718.80 13 982.50 45.52%
31.01.2003 44 133.20 43 814.90 318.30 0.73% 32 918.40 11 214.80 34.07%
31.12.2002 43 814.90 40 181.40 3 633.50 9.04% - - -
30.11.2002 40 181.40 38 018.30 2 163.10 5.69% - - -
31.10.2002 38 018.30 37 690.10 328.20 0.87% - - -
30.09.2002 37 690.10 36 302.40 1 387.70 3.82% - - -
31.08.2002 36 302.40 35 613.10 689.30 1.94% - - -
31.07.2002 35 613.10 34 577.70 1 035.40 2.99% - - -
30.06.2002 34 577.70 33 376.60 1 201.10 3.60% - - -
31.05.2002 33 376.60 32 177.70 1 198.90 3.73% - - -
30.04.2002 32 177.70 31 091.40 1 086.30 3.49% - - -
31.03.2002 31 091.40 30 718.80 372.60 1.21% - - -
28.02.2002 30 718.80 32 918.40 -2 199.60 -6.68% - - -
31.01.2002 32 918.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total - Graf
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total (Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total (Table B1.2Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (%))
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total (Volumes for B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total (Table B2.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech residents - outstanding amount (%))
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total (Volumes for B2.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans to Czech residents - outstanding amount)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total (Table B1.1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total (Table B1.1.2Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (%))
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total (Volumes for B1.1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total (Table B2.1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech residents - outstanding amount (%))
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - total (Volumes for B2.1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans to Czech residents - outstanding amount)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.