Podle časového hlediska (Vklady»Klientské) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem 4 775 920.60 4 769 847.00 0.13% 4 399 767.30 8.55%
UK2 Netermínované vklady klientů celkem 3 495 717.50 3 492 731.20 0.09% 3 360 760.70 4.02%
UK3 Termínované vklady celkem 1 280 203.00 1 277 115.80 0.24% 1 039 006.60 23.21%
UK4 Termínované vklady krátkodobé celkem 991 882.60 990 156.30 0.17% 776 439.00 27.75%
UK5 Termínované vklady střednědobé celkem 79 014.60 77 338.50 2.17% 63 817.60 23.81%
UK6 Termínované vklady dlouhodobé celkem 209 305.90 209 621.10 -0.15% 198 749.90 5.31%
UK7 Termínované vklady do 3 měsíců včetně 874 264.10 875 775.40 -0.17% 675 822.50 29.36%
UK8 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně 117 618.40 114 380.90 2.83% 100 616.50 16.90%
UK9 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně 39 369.00 37 901.00 3.87% 29 023.50 35.65%
UK10 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně 39 645.60 39 437.50 0.53% 34 794.10 13.94%
UK11 Termínované vklady nad 5 let 209 305.90 209 621.10 -0.15% 198 749.90 5.31%

Vklady klientů podle časového hlediska (Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem 4 295 927.10 4 278 198.70 0.41% 3 942 176.70 8.97%
UK2 Netermínované vklady klientů celkem 3 090 749.00 3 080 043.50 0.35% 2 985 360.20 3.53%
UK3 Termínované vklady celkem 1 205 178.10 1 198 155.20 0.59% 956 816.50 25.96%
UK4 Termínované vklady krátkodobé celkem 935 062.40 929 360.60 0.61% 706 862.30 32.28%
UK5 Termínované vklady střednědobé celkem 63 819.20 62 170.90 2.65% 53 946.40 18.30%
UK6 Termínované vklady dlouhodobé celkem 206 296.50 206 623.70 -0.16% 196 007.90 5.25%
UK7 Termínované vklady do 3 měsíců včetně 848 765.90 841 746.30 0.83% 638 543.80 32.92%
UK8 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně 86 296.50 87 614.20 -1.50% 68 318.50 26.31%
UK9 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně 32 547.70 31 041.30 4.85% 25 703.00 26.63%
UK10 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně 31 271.60 31 129.60 0.46% 28 243.30 10.72%
UK11 Termínované vklady nad 5 let 206 296.50 206 623.70 -0.16% 196 007.90 5.25%

Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem 479 993.50 491 648.30 -2.37% 457 590.50 4.90%
UK2 Netermínované vklady klientů celkem 404 968.50 412 687.80 -1.87% 375 400.40 7.88%
UK3 Termínované vklady celkem 75 024.90 78 960.60 -4.98% 82 190.10 -8.72%
UK4 Termínované vklady krátkodobé celkem 56 820.30 60 795.70 -6.54% 69 576.70 -18.33%
UK5 Termínované vklady střednědobé celkem 15 195.40 15 167.50 0.18% 9 871.30 53.94%
UK6 Termínované vklady dlouhodobé celkem 3 009.40 2 997.30 0.40% 2 742.10 9.75%
UK7 Termínované vklady do 3 měsíců včetně 25 498.30 34 029.10 -25.07% 37 278.80 -31.60%
UK8 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně 31 321.90 26 766.70 17.02% 32 297.90 -3.02%
UK9 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně 6 821.30 6 859.70 -0.56% 3 320.40 105.44%
UK10 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně 8 374.00 8 307.80 0.80% 6 550.80 27.83%
UK11 Termínované vklady nad 5 let 3 009.40 2 997.30 0.40% 2 742.10 9.75%

Vklady klientů podle časového hlediska (EUR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem 373 093.30 380 691.30 -2.00% 351 412.20 6.17%
UK2 Netermínované vklady klientů celkem 319 667.60 325 046.60 -1.65% 288 149.40 10.94%
UK3 Termínované vklady celkem 53 425.60 55 644.70 -3.99% 63 262.70 -15.55%
UK4 Termínované vklady krátkodobé celkem 38 133.10 40 315.60 -5.41% 52 563.20 -27.45%
UK5 Termínované vklady střednědobé celkem 12 286.70 12 335.60 -0.40% 7 962.00 54.32%
UK6 Termínované vklady dlouhodobé celkem 3 005.80 2 993.50 0.41% 2 737.50 9.80%
UK7 Termínované vklady do 3 měsíců včetně 16 225.90 22 918.60 -29.20% 26 679.30 -39.18%
UK8 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně 21 907.20 17 397.00 25.93% 25 883.90 -15.36%
UK9 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně 4 811.10 4 915.40 -2.12% 2 316.90 107.65%
UK10 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně 7 475.60 7 420.10 0.75% 5 645.20 32.42%
UK11 Termínované vklady nad 5 let 3 005.80 2 993.50 0.41% 2 737.50 9.80%
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč)
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (315 hodnot, 31.03.2019)
Netermínované vklady klientů celkem (315 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady celkem (315 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady krátkodobé celkem (315 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady střednědobé celkem (315 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady dlouhodobé celkem (315 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (267 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (267 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (267 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (267 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady nad 5 let (267 hodnot, 31.03.2019)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna)
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (267 hodnot, 31.03.2019)
Netermínované vklady klientů celkem (267 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady celkem (267 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady krátkodobé celkem (267 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady střednědobé celkem (267 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady dlouhodobé celkem (267 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (267 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (267 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (267 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (267 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady nad 5 let (267 hodnot, 31.03.2019)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR)
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (207 hodnot, 31.03.2019)
Netermínované vklady klientů celkem (207 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady celkem (207 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady krátkodobé celkem (207 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady střednědobé celkem (207 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady dlouhodobé celkem (207 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (207 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (207 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (207 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (207 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady nad 5 let (207 hodnot, 31.03.2019)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna)
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (315 hodnot, 31.03.2019)
Netermínované vklady klientů celkem (315 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady celkem (315 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady krátkodobé celkem (315 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady střednědobé celkem (315 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady dlouhodobé celkem (315 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (267 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (267 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (267 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (267 hodnot, 31.03.2019)
Termínované vklady nad 5 let (267 hodnot, 31.03.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Podle časového hlediska (Nově čerpané)
Podle časového hlediska (Stavové)
Podle časového hlediska (Metodika 2015)
Podle časového hlediska (Klientské)
Podle časového hlediska (Klientské)
Podle časového hlediska (Nově čerpané (historická data do r.2003))
Podle časového hlediska (Nově čerpané)
Podle časového hlediska (Stavové)
Podle časového hlediska (Klientské)
Podle sektorového hlediska (Klientské)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Podle odvětvového hlediska (Klientské)
Podle druhového (účelového) hlediska (Klientské)
Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM (Podle druhového (účelového) hlediska)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies