Vklady s dohodnutou splatností (Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady s dohodnutou splatností - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2017 374 282.80
Max 30.04.2007 726 537.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 442 022.10 418 187.90 23 834.20 5.70% 409 052.30 32 969.80 8.06%
30.09.2018 418 187.90 426 047.70 -7 859.80 -1.84% 402 183.80 16 004.10 3.98%
31.08.2018 426 047.70 415 169.80 10 877.90 2.62% 409 528.20 16 519.50 4.03%
31.07.2018 415 169.80 411 056.80 4 113.00 1.00% 395 506.40 19 663.40 4.97%
30.06.2018 411 056.80 428 580.10 -17 523.30 -4.09% 380 417.10 30 639.70 8.05%
31.05.2018 428 580.10 429 113.70 - 533.60 -0.12% 392 930.30 35 649.80 9.07%
30.04.2018 429 113.70 415 794.40 13 319.30 3.20% 413 930.70 15 183.00 3.67%
31.03.2018 415 794.40 407 860.50 7 933.90 1.95% 394 262.80 21 531.60 5.46%
28.02.2018 407 860.50 394 819.80 13 040.70 3.30% 393 649.10 14 211.40 3.61%
31.01.2018 394 819.80 374 282.80 20 537.00 5.49% 389 358.90 5 460.90 1.40%
31.12.2017 374 282.80 405 772.00 -31 489.20 -7.76% 374 493.90 - 211.10 -0.06%
30.11.2017 405 772.00 409 052.30 -3 280.30 -0.80% 379 943.70 25 828.30 6.80%
31.10.2017 409 052.30 402 183.80 6 868.50 1.71% 385 037.50 24 014.80 6.24%
30.09.2017 402 183.80 409 528.20 -7 344.40 -1.79% 387 200.90 14 982.90 3.87%
31.08.2017 409 528.20 395 506.40 14 021.80 3.55% 385 037.20 24 491.00 6.36%
31.07.2017 395 506.40 380 417.10 15 089.30 3.97% 395 126.20 380.20 0.10%
30.06.2017 380 417.10 392 930.30 -12 513.20 -3.18% 379 934.60 482.50 0.13%
31.05.2017 392 930.30 413 930.70 -21 000.40 -5.07% 395 729.50 -2 799.20 -0.71%
30.04.2017 413 930.70 394 262.80 19 667.90 4.99% 398 586.50 15 344.20 3.85%
31.03.2017 394 262.80 393 649.10 613.70 0.16% 395 624.80 -1 362.00 -0.34%
28.02.2017 393 649.10 389 358.90 4 290.20 1.10% 405 863.50 -12 214.40 -3.01%
31.01.2017 389 358.90 374 493.90 14 865.00 3.97% 418 652.70 -29 293.80 -7.00%
31.12.2016 374 493.90 379 943.70 -5 449.80 -1.43% 406 478.90 -31 985.00 -7.87%
30.11.2016 379 943.70 385 037.50 -5 093.80 -1.32% 417 540.90 -37 597.20 -9.00%
31.10.2016 385 037.50 387 200.90 -2 163.40 -0.56% 432 466.50 -47 429.00 -10.97%
30.09.2016 387 200.90 385 037.20 2 163.70 0.56% 427 804.80 -40 603.90 -9.49%
31.08.2016 385 037.20 395 126.20 -10 089.00 -2.55% 424 497.30 -39 460.10 -9.30%
31.07.2016 395 126.20 379 934.60 15 191.60 4.00% 447 706.60 -52 580.40 -11.74%
30.06.2016 379 934.60 395 729.50 -15 794.90 -3.99% 430 775.80 -50 841.20 -11.80%
31.05.2016 395 729.50 398 586.50 -2 857.00 -0.72% 429 838.30 -34 108.80 -7.94%
30.04.2016 398 586.50 395 624.80 2 961.70 0.75% 448 288.30 -49 701.80 -11.09%
31.03.2016 395 624.80 405 863.50 -10 238.70 -2.52% 428 263.20 -32 638.40 -7.62%
29.02.2016 405 863.50 418 652.70 -12 789.20 -3.05% 430 567.90 -24 704.40 -5.74%
31.01.2016 418 652.70 406 478.90 12 173.80 2.99% 433 954.70 -15 302.00 -3.53%
31.12.2015 406 478.90 417 540.90 -11 062.00 -2.65% 433 260.50 -26 781.60 -6.18%
30.11.2015 417 540.90 432 466.50 -14 925.60 -3.45% 433 007.60 -15 466.70 -3.57%
31.10.2015 432 466.50 427 804.80 4 661.70 1.09% 432 302.70 163.80 0.04%
30.09.2015 427 804.80 424 497.30 3 307.50 0.78% 434 792.40 -6 987.60 -1.61%
31.08.2015 424 497.30 447 706.60 -23 209.30 -5.18% 448 351.00 -23 853.70 -5.32%
31.07.2015 447 706.60 430 775.80 16 930.80 3.93% 466 034.60 -18 328.00 -3.93%
30.06.2015 430 775.80 429 838.30 937.50 0.22% 471 662.90 -40 887.10 -8.67%
31.05.2015 429 838.30 448 288.30 -18 450.00 -4.12% 496 137.50 -66 299.20 -13.36%
30.04.2015 448 288.30 428 263.20 20 025.10 4.68% 510 176.20 -61 887.90 -12.13%
31.03.2015 428 263.20 430 567.90 -2 304.70 -0.54% 501 809.20 -73 546.00 -14.66%
28.02.2015 430 567.90 433 954.70 -3 386.80 -0.78% 500 304.40 -69 736.50 -13.94%
31.01.2015 433 954.70 433 260.50 694.20 0.16% 492 714.80 -58 760.10 -11.93%
31.12.2014 433 260.50 433 007.60 252.90 0.06% 505 626.80 -72 366.30 -14.31%
30.11.2014 433 007.60 432 302.70 704.90 0.16% 499 563.10 -66 555.50 -13.32%
31.10.2014 432 302.70 434 792.40 -2 489.70 -0.57% 500 750.50 -68 447.80 -13.67%
30.09.2014 434 792.40 448 351.00 -13 558.60 -3.02% 510 374.10 -75 581.70 -14.81%
31.08.2014 448 351.00 466 034.60 -17 683.60 -3.79% 515 135.80 -66 784.80 -12.96%
31.07.2014 466 034.60 471 662.90 -5 628.30 -1.19% 519 905.90 -53 871.30 -10.36%
30.06.2014 471 662.90 496 137.50 -24 474.60 -4.93% 515 729.00 -44 066.10 -8.54%
31.05.2014 496 137.50 510 176.20 -14 038.70 -2.75% 514 868.00 -18 730.50 -3.64%
30.04.2014 510 176.20 501 809.20 8 367.00 1.67% 523 996.10 -13 819.90 -2.64%
31.03.2014 501 809.20 500 304.40 1 504.80 0.30% 532 231.10 -30 421.90 -5.72%
28.02.2014 500 304.40 492 714.80 7 589.60 1.54% 535 648.10 -35 343.70 -6.60%
31.01.2014 492 714.80 505 626.80 -12 912.00 -2.55% 534 372.80 -41 658.00 -7.80%
31.12.2013 505 626.80 499 563.10 6 063.70 1.21% 552 064.80 -46 438.00 -8.41%
30.11.2013 499 563.10 500 750.50 -1 187.40 -0.24% 555 193.50 -55 630.40 -10.02%
31.10.2013 500 750.50 510 374.10 -9 623.60 -1.89% 556 657.00 -55 906.50 -10.04%
30.09.2013 510 374.10 515 135.80 -4 761.70 -0.92% 577 596.40 -67 222.30 -11.64%
31.08.2013 515 135.80 519 905.90 -4 770.10 -0.92% 580 611.10 -65 475.30 -11.28%
31.07.2013 519 905.90 515 729.00 4 176.90 0.81% 570 189.30 -50 283.40 -8.82%
30.06.2013 515 729.00 514 868.00 861.00 0.17% 599 958.50 -84 229.50 -14.04%
31.05.2013 514 868.00 523 996.10 -9 128.10 -1.74% 597 786.40 -82 918.40 -13.87%
30.04.2013 523 996.10 532 231.10 -8 235.00 -1.55% 613 344.40 -89 348.30 -14.57%
31.03.2013 532 231.10 535 648.10 -3 417.00 -0.64% 599 558.10 -67 327.00 -11.23%
28.02.2013 535 648.10 534 372.80 1 275.30 0.24% 590 770.00 -55 121.90 -9.33%
31.01.2013 534 372.80 552 064.80 -17 692.00 -3.20% 588 396.00 -54 023.20 -9.18%
31.12.2012 552 064.80 555 193.50 -3 128.70 -0.56% 605 305.70 -53 240.90 -8.80%
30.11.2012 555 193.50 556 657.00 -1 463.50 -0.26% 584 662.70 -29 469.20 -5.04%
31.10.2012 556 657.00 577 596.40 -20 939.40 -3.63% 584 314.60 -27 657.60 -4.73%
30.09.2012 577 596.40 580 611.10 -3 014.70 -0.52% 585 598.70 -8 002.30 -1.37%
31.08.2012 580 611.10 570 189.30 10 421.80 1.83% 558 568.70 22 042.40 3.95%
31.07.2012 570 189.30 599 958.50 -29 769.20 -4.96% 579 657.20 -9 467.90 -1.63%
30.06.2012 599 958.50 597 786.40 2 172.10 0.36% 565 159.70 34 798.80 6.16%
31.05.2012 597 786.40 613 344.40 -15 558.00 -2.54% 564 070.20 33 716.20 5.98%
30.04.2012 613 344.40 599 558.10 13 786.30 2.30% 566 114.70 47 229.70 8.34%
31.03.2012 599 558.10 590 770.00 8 788.10 1.49% 542 068.50 57 489.60 10.61%
29.02.2012 590 770.00 588 396.00 2 374.00 0.40% 541 464.80 49 305.20 9.11%
31.01.2012 588 396.00 605 305.70 -16 909.70 -2.79% 544 946.40 43 449.60 7.97%
31.12.2011 605 305.70 584 662.70 20 643.00 3.53% 563 186.40 42 119.30 7.48%
30.11.2011 584 662.70 584 314.60 348.10 0.06% 534 201.90 50 460.80 9.45%
31.10.2011 584 314.60 585 598.70 -1 284.10 -0.22% 554 799.90 29 514.70 5.32%
30.09.2011 585 598.70 558 568.70 27 030.00 4.84% 539 499.50 46 099.20 8.54%
31.08.2011 558 568.70 579 657.20 -21 088.50 -3.64% 549 997.00 8 571.70 1.56%
31.07.2011 579 657.20 565 159.70 14 497.50 2.57% 593 988.10 -14 330.90 -2.41%
30.06.2011 565 159.70 564 070.20 1 089.50 0.19% 578 032.30 -12 872.60 -2.23%
31.05.2011 564 070.20 566 114.70 -2 044.50 -0.36% 583 761.00 -19 690.80 -3.37%
30.04.2011 566 114.70 542 068.50 24 046.20 4.44% 623 684.40 -57 569.70 -9.23%
31.03.2011 542 068.50 541 464.80 603.70 0.11% 567 229.00 -25 160.50 -4.44%
28.02.2011 541 464.80 544 946.40 -3 481.60 -0.64% 578 742.90 -37 278.10 -6.44%
31.01.2011 544 946.40 563 186.40 -18 240.00 -3.24% 570 827.50 -25 881.10 -4.53%
31.12.2010 563 186.40 534 201.90 28 984.50 5.43% 593 792.20 -30 605.80 -5.15%
30.11.2010 534 201.90 554 799.90 -20 598.00 -3.71% 540 411.30 -6 209.40 -1.15%
31.10.2010 554 799.90 539 499.50 15 300.40 2.84% 570 456.50 -15 656.60 -2.74%
30.09.2010 539 499.50 549 997.00 -10 497.50 -1.91% 546 590.50 -7 091.00 -1.30%
31.08.2010 549 997.00 593 988.10 -43 991.10 -7.41% 556 767.60 -6 770.60 -1.22%
31.07.2010 593 988.10 578 032.30 15 955.80 2.76% 590 251.70 3 736.40 0.63%
30.06.2010 578 032.30 583 761.00 -5 728.70 -0.98% 580 750.10 -2 717.80 -0.47%
31.05.2010 583 761.00 623 684.40 -39 923.40 -6.40% 642 992.10 -59 231.10 -9.21%
30.04.2010 623 684.40 567 229.00 56 455.40 9.95% 627 992.80 -4 308.40 -0.69%
31.03.2010 567 229.00 578 742.90 -11 513.90 -1.99% 596 130.00 -28 901.00 -4.85%
28.02.2010 578 742.90 570 827.50 7 915.40 1.39% 626 810.80 -48 067.90 -7.67%
31.01.2010 570 827.50 593 792.20 -22 964.70 -3.87% 637 352.30 -66 524.80 -10.44%
31.12.2009 593 792.20 540 411.30 53 380.90 9.88% 615 930.30 -22 138.10 -3.59%
30.11.2009 540 411.30 570 456.50 -30 045.20 -5.27% 663 301.80 - 122 890.50 -18.53%
31.10.2009 570 456.50 546 590.50 23 866.00 4.37% 676 499.70 - 106 043.20 -15.68%
30.09.2009 546 590.50 556 767.60 -10 177.10 -1.83% 665 948.70 - 119 358.20 -17.92%
31.08.2009 556 767.60 590 251.70 -33 484.10 -5.67% 714 109.60 - 157 342.00 -22.03%
31.07.2009 590 251.70 580 750.10 9 501.60 1.64% 681 459.00 -91 207.30 -13.38%
30.06.2009 580 750.10 642 992.10 -62 242.00 -9.68% 659 136.40 -78 386.30 -11.89%
31.05.2009 642 992.10 627 992.80 14 999.30 2.39% 716 781.70 -73 789.60 -10.29%
30.04.2009 627 992.80 596 130.00 31 862.80 5.34% 715 236.70 -87 243.90 -12.20%
31.03.2009 596 130.00 626 810.80 -30 680.80 -4.89% 667 753.40 -71 623.40 -10.73%
28.02.2009 626 810.80 637 352.30 -10 541.50 -1.65% 710 604.40 -83 793.60 -11.79%
31.01.2009 637 352.30 615 930.30 21 422.00 3.48% 676 416.70 -39 064.40 -5.78%
31.12.2008 615 930.30 663 301.80 -47 371.50 -7.14% 709 820.10 -93 889.80 -13.23%
30.11.2008 663 301.80 676 499.70 -13 197.90 -1.95% 694 219.70 -30 917.90 -4.45%
31.10.2008 676 499.70 665 948.70 10 551.00 1.58% 663 098.40 13 401.30 2.02%
30.09.2008 665 948.70 714 109.60 -48 160.90 -6.74% 694 445.20 -28 496.50 -4.10%
31.08.2008 714 109.60 681 459.00 32 650.60 4.79% 705 784.90 8 324.70 1.18%
31.07.2008 681 459.00 659 136.40 22 322.60 3.39% 669 824.60 11 634.40 1.74%
30.06.2008 659 136.40 716 781.70 -57 645.30 -8.04% 714 393.70 -55 257.30 -7.73%
31.05.2008 716 781.70 715 236.70 1 545.00 0.22% 692 654.30 24 127.40 3.48%
30.04.2008 715 236.70 667 753.40 47 483.30 7.11% 726 537.10 -11 300.40 -1.56%
31.03.2008 667 753.40 710 604.40 -42 851.00 -6.03% 709 391.90 -41 638.50 -5.87%
29.02.2008 710 604.40 676 416.70 34 187.70 5.05% 670 644.50 39 959.90 5.96%
31.01.2008 676 416.70 709 820.10 -33 403.40 -4.71% 659 676.40 16 740.30 2.54%
31.12.2007 709 820.10 694 219.70 15 600.40 2.25% 674 903.00 34 917.10 5.17%
30.11.2007 694 219.70 663 098.40 31 121.30 4.69% 641 485.50 52 734.20 8.22%
31.10.2007 663 098.40 694 445.20 -31 346.80 -4.51% 649 171.20 13 927.20 2.15%
30.09.2007 694 445.20 705 784.90 -11 339.70 -1.61% 664 081.50 30 363.70 4.57%
31.08.2007 705 784.90 669 824.60 35 960.30 5.37% 654 517.70 51 267.20 7.83%
31.07.2007 669 824.60 714 393.70 -44 569.10 -6.24% 648 681.10 21 143.50 3.26%
30.06.2007 714 393.70 692 654.30 21 739.40 3.14% 684 581.80 29 811.90 4.35%
31.05.2007 692 654.30 726 537.10 -33 882.80 -4.66% 658 058.20 34 596.10 5.26%
30.04.2007 726 537.10 709 391.90 17 145.20 2.42% 694 928.10 31 609.00 4.55%
31.03.2007 709 391.90 670 644.50 38 747.40 5.78% 682 728.60 26 663.30 3.91%
28.02.2007 670 644.50 659 676.40 10 968.10 1.66% 660 866.50 9 778.00 1.48%
31.01.2007 659 676.40 674 903.00 -15 226.60 -2.26% 650 527.30 9 149.10 1.41%
31.12.2006 674 903.00 641 485.50 33 417.50 5.21% 671 352.10 3 550.90 0.53%
30.11.2006 641 485.50 649 171.20 -7 685.70 -1.18% 670 333.50 -28 848.00 -4.30%
31.10.2006 649 171.20 664 081.50 -14 910.30 -2.25% 673 703.20 -24 532.00 -3.64%
30.09.2006 664 081.50 654 517.70 9 563.80 1.46% 692 572.40 -28 490.90 -4.11%
31.08.2006 654 517.70 648 681.10 5 836.60 0.90% 679 761.90 -25 244.20 -3.71%
31.07.2006 648 681.10 684 581.80 -35 900.70 -5.24% 696 127.80 -47 446.70 -6.82%
30.06.2006 684 581.80 658 058.20 26 523.60 4.03% 702 098.10 -17 516.30 -2.49%
31.05.2006 658 058.20 694 928.10 -36 869.90 -5.31% 696 067.30 -38 009.10 -5.46%
30.04.2006 694 928.10 682 728.60 12 199.50 1.79% 707 816.40 -12 888.30 -1.82%
31.03.2006 682 728.60 660 866.50 21 862.10 3.31% 665 528.60 17 200.00 2.58%
28.02.2006 660 866.50 650 527.30 10 339.20 1.59% 676 268.80 -15 402.30 -2.28%
31.01.2006 650 527.30 671 352.10 -20 824.80 -3.10% 655 838.70 -5 311.40 -0.81%
31.12.2005 671 352.10 670 333.50 1 018.60 0.15% 675 339.10 -3 987.00 -0.59%
30.11.2005 670 333.50 673 703.20 -3 369.70 -0.50% 668 927.70 1 405.80 0.21%
31.10.2005 673 703.20 692 572.40 -18 869.20 -2.72% 695 918.40 -22 215.20 -3.19%
30.09.2005 692 572.40 679 761.90 12 810.50 1.88% 683 329.50 9 242.90 1.35%
31.08.2005 679 761.90 696 127.80 -16 365.90 -2.35% 679 195.80 566.10 0.08%
31.07.2005 696 127.80 702 098.10 -5 970.30 -0.85% 691 183.50 4 944.30 0.72%
30.06.2005 702 098.10 696 067.30 6 030.80 0.87% 678 137.50 23 960.60 3.53%
31.05.2005 696 067.30 707 816.40 -11 749.10 -1.66% 681 912.90 14 154.40 2.08%
30.04.2005 707 816.40 665 528.60 42 287.80 6.35% 701 756.60 6 059.80 0.86%
31.03.2005 665 528.60 676 268.80 -10 740.20 -1.59% 667 086.50 -1 557.90 -0.23%
28.02.2005 676 268.80 655 838.70 20 430.10 3.12% 676 603.70 - 334.90 -0.05%
31.01.2005 655 838.70 675 339.10 -19 500.40 -2.89% 674 490.40 -18 651.70 -2.77%
31.12.2004 675 339.10 668 927.70 6 411.40 0.96% 666 432.60 8 906.50 1.34%
30.11.2004 668 927.70 695 918.40 -26 990.70 -3.88% 650 142.30 18 785.40 2.89%
31.10.2004 695 918.40 683 329.50 12 588.90 1.84% 653 529.50 42 388.90 6.49%
30.09.2004 683 329.50 679 195.80 4 133.70 0.61% 641 378.90 41 950.60 6.54%
31.08.2004 679 195.80 691 183.50 -11 987.70 -1.73% 680 965.70 -1 769.90 -0.26%
31.07.2004 691 183.50 678 137.50 13 046.00 1.92% 657 011.80 34 171.70 5.20%
30.06.2004 678 137.50 681 912.90 -3 775.40 -0.55% 635 282.70 42 854.80 6.75%
31.05.2004 681 912.90 701 756.60 -19 843.70 -2.83% 665 401.40 16 511.50 2.48%
30.04.2004 701 756.60 667 086.50 34 670.10 5.20% 675 660.10 26 096.50 3.86%
31.03.2004 667 086.50 676 603.70 -9 517.20 -1.41% 641 585.00 25 501.50 3.97%
29.02.2004 676 603.70 674 490.40 2 113.30 0.31% 663 949.70 12 654.00 1.91%
31.01.2004 674 490.40 666 432.60 8 057.80 1.21% 671 537.40 2 953.00 0.44%
31.12.2003 666 432.60 650 142.30 16 290.30 2.51% 651 179.50 15 253.10 2.34%
30.11.2003 650 142.30 653 529.50 -3 387.20 -0.52% 666 893.20 -16 750.90 -2.51%
31.10.2003 653 529.50 641 378.90 12 150.60 1.89% 651 989.00 1 540.50 0.24%
30.09.2003 641 378.90 680 965.70 -39 586.80 -5.81% 643 147.60 -1 768.70 -0.28%
31.08.2003 680 965.70 657 011.80 23 953.90 3.65% 570 708.80 110 256.90 19.32%
31.07.2003 657 011.80 635 282.70 21 729.10 3.42% 552 530.70 104 481.10 18.91%
30.06.2003 635 282.70 665 401.40 -30 118.70 -4.53% 562 314.10 72 968.60 12.98%
31.05.2003 665 401.40 675 660.10 -10 258.70 -1.52% 602 339.50 63 061.90 10.47%
30.04.2003 675 660.10 641 585.00 34 075.10 5.31% 611 165.30 64 494.80 10.55%
31.03.2003 641 585.00 663 949.70 -22 364.70 -3.37% 609 103.40 32 481.60 5.33%
28.02.2003 663 949.70 671 537.40 -7 587.70 -1.13% 595 372.40 68 577.30 11.52%
31.01.2003 671 537.40 651 179.50 20 357.90 3.13% 586 926.90 84 610.50 14.42%
31.12.2002 651 179.50 666 893.20 -15 713.70 -2.36% - - -
30.11.2002 666 893.20 651 989.00 14 904.20 2.29% - - -
31.10.2002 651 989.00 643 147.60 8 841.40 1.37% - - -
30.09.2002 643 147.60 570 708.80 72 438.80 12.69% - - -
31.08.2002 570 708.80 552 530.70 18 178.10 3.29% - - -
31.07.2002 552 530.70 562 314.10 -9 783.40 -1.74% - - -
30.06.2002 562 314.10 602 339.50 -40 025.40 -6.64% - - -
31.05.2002 602 339.50 611 165.30 -8 825.80 -1.44% - - -
30.04.2002 611 165.30 609 103.40 2 061.90 0.34% - - -
31.03.2002 609 103.40 595 372.40 13 731.00 2.31% - - -
28.02.2002 595 372.40 586 926.90 8 445.50 1.44% - - -
31.01.2002 586 926.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady s dohodnutou splatností - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady s dohodnutou splatností (Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies