Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - repo operce - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - repo operce - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 29.02.2020 104 380.30
Min 31.12.2013 711.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 77 185.10 75 967.20 1 217.90 1.60% 69 781.40 7 403.70 10.61%
31.07.2020 75 967.20 66 498.50 9 468.70 14.24% 75 254.00 713.20 0.95%
30.06.2020 66 498.50 70 221.50 -3 723.00 -5.30% 90 321.00 -23 822.50 -26.38%
31.05.2020 70 221.50 67 968.40 2 253.10 3.31% 71 965.50 -1 744.00 -2.42%
30.04.2020 67 968.40 80 415.60 -12 447.20 -15.48% 90 658.20 -22 689.80 -25.03%
31.03.2020 80 415.60 104 380.30 -23 964.70 -22.96% 71 876.50 8 539.10 11.88%
29.02.2020 104 380.30 90 762.20 13 618.10 15.00% 79 973.00 24 407.30 30.52%
31.01.2020 90 762.20 73 259.60 17 502.60 23.89% 52 073.20 38 689.00 74.30%
31.12.2019 73 259.60 73 600.20 - 340.60 -0.46% 79 484.60 -6 225.00 -7.83%
30.11.2019 73 600.20 52 341.00 21 259.20 40.62% 93 959.30 -20 359.10 -21.67%
31.10.2019 52 341.00 81 834.20 -29 493.20 -36.04% 96 612.20 -44 271.20 -45.82%
30.09.2019 81 834.20 69 781.40 12 052.80 17.27% 79 910.50 1 923.70 2.41%
31.08.2019 69 781.40 75 254.00 -5 472.60 -7.27% 83 383.50 -13 602.10 -16.31%
31.07.2019 75 254.00 90 321.00 -15 067.00 -16.68% 62 726.70 12 527.30 19.97%
30.06.2019 90 321.00 71 965.50 18 355.50 25.51% 50 768.40 39 552.60 77.91%
31.05.2019 71 965.50 90 658.20 -18 692.70 -20.62% 49 816.00 22 149.50 44.46%
30.04.2019 90 658.20 71 876.50 18 781.70 26.13% 69 525.70 21 132.50 30.40%
31.03.2019 71 876.50 79 973.00 -8 096.50 -10.12% 48 390.60 23 485.90 48.53%
28.02.2019 79 973.00 52 073.20 27 899.80 53.58% 76 762.70 3 210.30 4.18%
31.01.2019 52 073.20 79 484.60 -27 411.40 -34.49% 78 803.10 -26 729.90 -33.92%
31.12.2018 79 484.60 93 959.30 -14 474.70 -15.41% 53 503.90 25 980.70 48.56%
30.11.2018 93 959.30 96 612.20 -2 652.90 -2.75% 70 722.90 23 236.40 32.86%
31.10.2018 96 612.20 79 910.50 16 701.70 20.90% 50 634.90 45 977.30 90.80%
30.09.2018 79 910.50 83 383.50 -3 473.00 -4.17% 59 527.30 20 383.20 34.24%
31.08.2018 83 383.50 62 726.70 20 656.80 32.93% 65 346.60 18 036.90 27.60%
31.07.2018 62 726.70 50 768.40 11 958.30 23.55% 71 829.60 -9 102.90 -12.67%
30.06.2018 50 768.40 49 816.00 952.40 1.91% 47 766.60 3 001.80 6.28%
31.05.2018 49 816.00 69 525.70 -19 709.70 -28.35% 47 918.40 1 897.60 3.96%
30.04.2018 69 525.70 48 390.60 21 135.10 43.68% 48 349.70 21 176.00 43.80%
31.03.2018 48 390.60 76 762.70 -28 372.10 -36.96% 43 463.00 4 927.60 11.34%
28.02.2018 76 762.70 78 803.10 -2 040.40 -2.59% 31 079.90 45 682.80 146.99%
31.01.2018 78 803.10 53 503.90 25 299.20 47.28% 28 147.20 50 655.90 179.97%
31.12.2017 53 503.90 70 722.90 -17 219.00 -24.35% 14 337.50 39 166.40 273.17%
30.11.2017 70 722.90 50 634.90 20 088.00 39.67% 15 986.60 54 736.30 342.39%
31.10.2017 50 634.90 59 527.30 -8 892.40 -14.94% 11 349.60 39 285.30 346.14%
30.09.2017 59 527.30 65 346.60 -5 819.30 -8.91% 6 821.00 52 706.30 772.71%
31.08.2017 65 346.60 71 829.60 -6 483.00 -9.03% 6 047.10 59 299.50 980.63%
31.07.2017 71 829.60 47 766.60 24 063.00 50.38% 8 497.70 63 331.90 745.28%
30.06.2017 47 766.60 47 918.40 - 151.80 -0.32% 14 295.30 33 471.30 234.14%
31.05.2017 47 918.40 48 349.70 - 431.30 -0.89% 11 665.90 36 252.50 310.76%
30.04.2017 48 349.70 43 463.00 4 886.70 11.24% 15 599.70 32 750.00 209.94%
31.03.2017 43 463.00 31 079.90 12 383.10 39.84% 14 999.30 28 463.70 189.77%
28.02.2017 31 079.90 28 147.20 2 932.70 10.42% 16 094.60 14 985.30 93.11%
31.01.2017 28 147.20 14 337.50 13 809.70 96.32% 16 107.70 12 039.50 74.74%
31.12.2016 14 337.50 15 986.60 -1 649.10 -10.32% 15 358.90 -1 021.40 -6.65%
30.11.2016 15 986.60 11 349.60 4 637.00 40.86% 15 917.00 69.60 0.44%
31.10.2016 11 349.60 6 821.00 4 528.60 66.39% 16 332.60 -4 983.00 -30.51%
30.09.2016 6 821.00 6 047.10 773.90 12.80% 11 254.10 -4 433.10 -39.39%
31.08.2016 6 047.10 8 497.70 -2 450.60 -28.84% 4 558.20 1 488.90 32.66%
31.07.2016 8 497.70 14 295.30 -5 797.60 -40.56% 4 324.30 4 173.40 96.51%
30.06.2016 14 295.30 11 665.90 2 629.40 22.54% 6 256.60 8 038.70 128.48%
31.05.2016 11 665.90 15 599.70 -3 933.80 -25.22% 6 759.10 4 906.80 72.60%
30.04.2016 15 599.70 14 999.30 600.40 4.00% 7 068.20 8 531.50 120.70%
31.03.2016 14 999.30 16 094.60 -1 095.30 -6.81% 6 336.70 8 662.60 136.71%
29.02.2016 16 094.60 16 107.70 -13.10 -0.08% 10 489.50 5 605.10 53.44%
31.01.2016 16 107.70 15 358.90 748.80 4.88% 12 189.20 3 918.50 32.15%
31.12.2015 15 358.90 15 917.00 - 558.10 -3.51% 20 559.50 -5 200.60 -25.30%
30.11.2015 15 917.00 16 332.60 - 415.60 -2.54% 18 627.50 -2 710.50 -14.55%
31.10.2015 16 332.60 11 254.10 5 078.50 45.13% 15 371.30 961.30 6.25%
30.09.2015 11 254.10 4 558.20 6 695.90 146.90% 15 249.60 -3 995.50 -26.20%
31.08.2015 4 558.20 4 324.30 233.90 5.41% 15 190.90 -10 632.70 -69.99%
31.07.2015 4 324.30 6 256.60 -1 932.30 -30.88% 14 859.60 -10 535.30 -70.90%
30.06.2015 6 256.60 6 759.10 - 502.50 -7.43% 14 999.60 -8 743.00 -58.29%
31.05.2015 6 759.10 7 068.20 - 309.10 -4.37% 17 930.40 -11 171.30 -62.30%
30.04.2015 7 068.20 6 336.70 731.50 11.54% 18 330.80 -11 262.60 -61.44%
31.03.2015 6 336.70 10 489.50 -4 152.80 -39.59% 19 528.00 -13 191.30 -67.55%
28.02.2015 10 489.50 12 189.20 -1 699.70 -13.94% 18 650.80 -8 161.30 -43.76%
31.01.2015 12 189.20 20 559.50 -8 370.30 -40.71% 20 107.20 -7 918.00 -39.38%
31.12.2014 20 559.50 18 627.50 1 932.00 10.37% 711.00 19 848.50 2 791.63%
30.11.2014 18 627.50 15 371.30 3 256.20 21.18% 1 209.00 17 418.50 1 440.74%
31.10.2014 15 371.30 15 249.60 121.70 0.80% 2 000.00 13 371.30 668.57%
30.09.2014 15 249.60 15 190.90 58.70 0.39% 3 262.00 11 987.60 367.49%
31.08.2014 15 190.90 14 859.60 331.30 2.23% 2 183.90 13 007.00 595.59%
31.07.2014 14 859.60 14 999.60 - 140.00 -0.93% 1 934.80 12 924.80 668.02%
30.06.2014 14 999.60 17 930.40 -2 930.80 -16.35% 949.80 14 049.80 1 479.24%
31.05.2014 17 930.40 18 330.80 - 400.40 -2.18% 0.00 17 930.40 -
30.04.2014 18 330.80 19 528.00 -1 197.20 -6.13% 0.00 18 330.80 -
31.03.2014 19 528.00 18 650.80 877.20 4.70% 800.00 18 728.00 2 341.00%
28.02.2014 18 650.80 20 107.20 -1 456.40 -7.24% 1 000.00 17 650.80 1 765.08%
31.01.2014 20 107.20 711.00 19 396.20 2 728.02% 0.00 20 107.20 -
31.12.2013 711.00 1 209.00 - 498.00 -41.19% 5 997.60 -5 286.60 -88.15%
30.11.2013 1 209.00 2 000.00 - 791.00 -39.55% 2 000.00 - 791.00 -39.55%
31.10.2013 2 000.00 3 262.00 -1 262.00 -38.69% 9 048.30 -7 048.30 -77.90%
30.09.2013 3 262.00 2 183.90 1 078.10 49.37% 6 698.40 -3 436.40 -51.30%
31.08.2013 2 183.90 1 934.80 249.10 12.87% 3 798.80 -1 614.90 -42.51%
31.07.2013 1 934.80 949.80 985.00 103.71% 2 049.20 - 114.40 -5.58%
30.06.2013 949.80 0.00 949.80 - 2 599.40 -1 649.60 -63.46%
31.05.2013 0.00 0.00 0.00 - 5 300.00 -5 300.00 -
30.04.2013 0.00 800.00 - 800.00 - 3 779.90 -3 779.90 -
31.03.2013 800.00 1 000.00 - 200.00 -20.00% 2 866.00 -2 066.00 -72.09%
28.02.2013 1 000.00 0.00 1 000.00 - 2 960.00 -1 960.00 -66.22%
31.01.2013 0.00 5 997.60 -5 997.60 - 1 288.00 -1 288.00 -
31.12.2012 5 997.60 2 000.00 3 997.60 199.88% 893.00 5 104.60 571.62%
30.11.2012 2 000.00 9 048.30 -7 048.30 -77.90% 1 505.10 494.90 32.88%
31.10.2012 9 048.30 6 698.40 2 349.90 35.08% 1 688.00 7 360.30 436.04%
30.09.2012 6 698.40 3 798.80 2 899.60 76.33% 1 200.00 5 498.40 458.20%
31.08.2012 3 798.80 2 049.20 1 749.60 85.38% 1 900.00 1 898.80 99.94%
31.07.2012 2 049.20 2 599.40 - 550.20 -21.17% 5 483.20 -3 434.00 -62.63%
30.06.2012 2 599.40 5 300.00 -2 700.60 -50.95% 3 298.90 - 699.50 -21.20%
31.05.2012 5 300.00 3 779.90 1 520.10 40.22% 4 818.80 481.20 9.99%
30.04.2012 3 779.90 2 866.00 913.90 31.89% 8 094.30 -4 314.40 -53.30%
31.03.2012 2 866.00 2 960.00 -94.00 -3.18% 1 824.90 1 041.10 57.05%
29.02.2012 2 960.00 1 288.00 1 672.00 129.81% 4 937.10 -1 977.10 -40.05%
31.01.2012 1 288.00 893.00 395.00 44.23% 5 923.10 -4 635.10 -78.25%
31.12.2011 893.00 1 505.10 - 612.10 -40.67% 4 059.10 -3 166.10 -78.00%
30.11.2011 1 505.10 1 688.00 - 182.90 -10.84% 6 984.00 -5 478.90 -78.45%
31.10.2011 1 688.00 1 200.00 488.00 40.67% 6 359.80 -4 671.80 -73.46%
30.09.2011 1 200.00 1 900.00 - 700.00 -36.84% 4 753.70 -3 553.70 -74.76%
31.08.2011 1 900.00 5 483.20 -3 583.20 -65.35% 7 195.70 -5 295.70 -73.60%
31.07.2011 5 483.20 3 298.90 2 184.30 66.21% 9 203.00 -3 719.80 -40.42%
30.06.2011 3 298.90 4 818.80 -1 519.90 -31.54% 8 590.10 -5 291.20 -61.60%
31.05.2011 4 818.80 8 094.30 -3 275.50 -40.47% 9 095.20 -4 276.40 -47.02%
30.04.2011 8 094.30 1 824.90 6 269.40 343.55% 18 913.30 -10 819.00 -57.20%
31.03.2011 1 824.90 4 937.10 -3 112.20 -63.04% 16 249.70 -14 424.80 -88.77%
28.02.2011 4 937.10 5 923.10 - 986.00 -16.65% 11 220.40 -6 283.30 -56.00%
31.01.2011 5 923.10 4 059.10 1 864.00 45.92% 10 245.60 -4 322.50 -42.19%
31.12.2010 4 059.10 6 984.00 -2 924.90 -41.88% 10 229.80 -6 170.70 -60.32%
30.11.2010 6 984.00 6 359.80 624.20 9.81% 9 369.00 -2 385.00 -25.46%
31.10.2010 6 359.80 4 753.70 1 606.10 33.79% 8 756.00 -2 396.20 -27.37%
30.09.2010 4 753.70 7 195.70 -2 442.00 -33.94% 9 363.00 -4 609.30 -49.23%
31.08.2010 7 195.70 9 203.00 -2 007.30 -21.81% 8 103.00 - 907.30 -11.20%
31.07.2010 9 203.00 8 590.10 612.90 7.13% 13 250.00 -4 047.00 -30.54%
30.06.2010 8 590.10 9 095.20 - 505.10 -5.55% 7 870.00 720.10 9.15%
31.05.2010 9 095.20 18 913.30 -9 818.10 -51.91% 8 800.00 295.20 3.35%
30.04.2010 18 913.30 16 249.70 2 663.60 16.39% 12 100.00 6 813.30 56.31%
31.03.2010 16 249.70 11 220.40 5 029.30 44.82% 16 100.00 149.70 0.93%
28.02.2010 11 220.40 10 245.60 974.80 9.51% 9 500.00 1 720.40 18.11%
31.01.2010 10 245.60 10 229.80 15.80 0.15% 5 900.00 4 345.60 73.65%
31.12.2009 10 229.80 9 369.00 860.80 9.19% 4 100.00 6 129.80 149.51%
30.11.2009 9 369.00 8 756.00 613.00 7.00% 5 200.00 4 169.00 80.17%
31.10.2009 8 756.00 9 363.00 - 607.00 -6.48% 3 600.00 5 156.00 143.22%
30.09.2009 9 363.00 8 103.00 1 260.00 15.55% 2 660.00 6 703.00 251.99%
31.08.2009 8 103.00 13 250.00 -5 147.00 -38.85% 6 700.00 1 403.00 20.94%
31.07.2009 13 250.00 7 870.00 5 380.00 68.36% 9 280.70 3 969.30 42.77%
30.06.2009 7 870.00 8 800.00 - 930.00 -10.57% 7 410.20 459.80 6.20%
31.05.2009 8 800.00 12 100.00 -3 300.00 -27.27% 10 335.20 -1 535.20 -14.85%
30.04.2009 12 100.00 16 100.00 -4 000.00 -24.84% 7 806.30 4 293.70 55.00%
31.03.2009 16 100.00 9 500.00 6 600.00 69.47% 8 460.20 7 639.80 90.30%
28.02.2009 9 500.00 5 900.00 3 600.00 61.02% 5 939.10 3 560.90 59.96%
31.01.2009 5 900.00 4 100.00 1 800.00 43.90% 3 500.00 2 400.00 68.57%
31.12.2008 4 100.00 5 200.00 -1 100.00 -21.15% 7 295.00 -3 195.00 -43.80%
30.11.2008 5 200.00 3 600.00 1 600.00 44.44% 6 000.00 - 800.00 -13.33%
31.10.2008 3 600.00 2 660.00 940.00 35.34% 8 418.00 -4 818.00 -57.23%
30.09.2008 2 660.00 6 700.00 -4 040.00 -60.30% 9 019.90 -6 359.90 -70.51%
31.08.2008 6 700.00 9 280.70 -2 580.70 -27.81% 6 880.50 - 180.50 -2.62%
31.07.2008 9 280.70 7 410.20 1 870.50 25.24% 2 521.00 6 759.70 268.14%
30.06.2008 7 410.20 10 335.20 -2 925.00 -28.30% 2 324.50 5 085.70 218.79%
31.05.2008 10 335.20 7 806.30 2 528.90 32.40% 4 414.40 5 920.80 134.12%
30.04.2008 7 806.30 8 460.20 - 653.90 -7.73% 4 035.00 3 771.30 93.46%
31.03.2008 8 460.20 5 939.10 2 521.10 42.45% 2 414.00 6 046.20 250.46%
29.02.2008 5 939.10 3 500.00 2 439.10 69.69% 6 124.00 - 184.90 -3.02%
31.01.2008 3 500.00 7 295.00 -3 795.00 -52.02% 3 847.50 - 347.50 -9.03%
31.12.2007 7 295.00 6 000.00 1 295.00 21.58% 4 559.00 2 736.00 60.01%
30.11.2007 6 000.00 8 418.00 -2 418.00 -28.72% 7 305.10 -1 305.10 -17.87%
31.10.2007 8 418.00 9 019.90 - 601.90 -6.67% 7 728.20 689.80 8.93%
30.09.2007 9 019.90 6 880.50 2 139.40 31.09% 5 527.50 3 492.40 63.18%
31.08.2007 6 880.50 2 521.00 4 359.50 172.93% 8 373.10 -1 492.60 -17.83%
31.07.2007 2 521.00 2 324.50 196.50 8.45% 10 087.30 -7 566.30 -75.01%
30.06.2007 2 324.50 4 414.40 -2 089.90 -47.34% 10 378.40 -8 053.90 -77.60%
31.05.2007 4 414.40 4 035.00 379.40 9.40% 12 372.60 -7 958.20 -64.32%
30.04.2007 4 035.00 2 414.00 1 621.00 67.15% 14 303.20 -10 268.20 -71.79%
31.03.2007 2 414.00 6 124.00 -3 710.00 -60.58% 14 144.90 -11 730.90 -82.93%
28.02.2007 6 124.00 3 847.50 2 276.50 59.17% 11 098.90 -4 974.90 -44.82%
31.01.2007 3 847.50 4 559.00 - 711.50 -15.61% 12 146.50 -8 299.00 -68.32%
31.12.2006 4 559.00 7 305.10 -2 746.10 -37.59% 8 491.90 -3 932.90 -46.31%
30.11.2006 7 305.10 7 728.20 - 423.10 -5.47% 8 754.90 -1 449.80 -16.56%
31.10.2006 7 728.20 5 527.50 2 200.70 39.81% 8 659.80 - 931.60 -10.76%
30.09.2006 5 527.50 8 373.10 -2 845.60 -33.98% 10 009.80 -4 482.30 -44.78%
31.08.2006 8 373.10 10 087.30 -1 714.20 -16.99% 11 450.80 -3 077.70 -26.88%
31.07.2006 10 087.30 10 378.40 - 291.10 -2.80% 8 230.40 1 856.90 22.56%
30.06.2006 10 378.40 12 372.60 -1 994.20 -16.12% 6 526.20 3 852.20 59.03%
31.05.2006 12 372.60 14 303.20 -1 930.60 -13.50% 7 276.80 5 095.80 70.03%
30.04.2006 14 303.20 14 144.90 158.30 1.12% 7 364.00 6 939.20 94.23%
31.03.2006 14 144.90 11 098.90 3 046.00 27.44% 5 930.30 8 214.60 138.52%
28.02.2006 11 098.90 12 146.50 -1 047.60 -8.62% 3 920.80 7 178.10 183.08%
31.01.2006 12 146.50 8 491.90 3 654.60 43.04% 3 362.10 8 784.40 261.28%
31.12.2005 8 491.90 8 754.90 - 263.00 -3.00% 5 580.20 2 911.70 52.18%
30.11.2005 8 754.90 8 659.80 95.10 1.10% 8 048.80 706.10 8.77%
31.10.2005 8 659.80 10 009.80 -1 350.00 -13.49% 8 086.00 573.80 7.10%
30.09.2005 10 009.80 11 450.80 -1 441.00 -12.58% 9 842.00 167.80 1.70%
31.08.2005 11 450.80 8 230.40 3 220.40 39.13% 10 043.80 1 407.00 14.01%
31.07.2005 8 230.40 6 526.20 1 704.20 26.11% 16 332.40 -8 102.00 -49.61%
30.06.2005 6 526.20 7 276.80 - 750.60 -10.31% 13 438.80 -6 912.60 -51.44%
31.05.2005 7 276.80 7 364.00 -87.20 -1.18% 15 012.60 -7 735.80 -51.53%
30.04.2005 7 364.00 5 930.30 1 433.70 24.18% 11 867.90 -4 503.90 -37.95%
31.03.2005 5 930.30 3 920.80 2 009.50 51.25% 8 481.80 -2 551.50 -30.08%
28.02.2005 3 920.80 3 362.10 558.70 16.62% 10 546.00 -6 625.20 -62.82%
31.01.2005 3 362.10 5 580.20 -2 218.10 -39.75% 8 312.20 -4 950.10 -59.55%
31.12.2004 5 580.20 8 048.80 -2 468.60 -30.67% 9 991.50 -4 411.30 -44.15%
30.11.2004 8 048.80 8 086.00 -37.20 -0.46% 7 848.40 200.40 2.55%
31.10.2004 8 086.00 9 842.00 -1 756.00 -17.84% 7 286.50 799.50 10.97%
30.09.2004 9 842.00 10 043.80 - 201.80 -2.01% 7 468.30 2 373.70 31.78%
31.08.2004 10 043.80 16 332.40 -6 288.60 -38.50% 3 946.10 6 097.70 154.52%
31.07.2004 16 332.40 13 438.80 2 893.60 21.53% 4 626.70 11 705.70 253.00%
30.06.2004 13 438.80 15 012.60 -1 573.80 -10.48% 5 556.70 7 882.10 141.85%
31.05.2004 15 012.60 11 867.90 3 144.70 26.50% 4 932.40 10 080.20 204.37%
30.04.2004 11 867.90 8 481.80 3 386.10 39.92% 4 050.10 7 817.80 193.03%
31.03.2004 8 481.80 10 546.00 -2 064.20 -19.57% 4 697.80 3 784.00 80.55%
29.02.2004 10 546.00 8 312.20 2 233.80 26.87% 5 049.80 5 496.20 108.84%
31.01.2004 8 312.20 9 991.50 -1 679.30 -16.81% 12 812.50 -4 500.30 -35.12%
31.12.2003 9 991.50 7 848.40 2 143.10 27.31% 14 280.00 -4 288.50 -30.03%
30.11.2003 7 848.40 7 286.50 561.90 7.71% 11 898.50 -4 050.10 -34.04%
31.10.2003 7 286.50 7 468.30 - 181.80 -2.43% 8 291.30 -1 004.80 -12.12%
30.09.2003 7 468.30 3 946.10 3 522.20 89.26% 8 775.50 -1 307.20 -14.90%
31.08.2003 3 946.10 4 626.70 - 680.60 -14.71% 11 677.50 -7 731.40 -66.21%
31.07.2003 4 626.70 5 556.70 - 930.00 -16.74% 8 655.80 -4 029.10 -46.55%
30.06.2003 5 556.70 4 932.40 624.30 12.66% 7 901.40 -2 344.70 -29.67%
31.05.2003 4 932.40 4 050.10 882.30 21.78% 12 303.50 -7 371.10 -59.91%
30.04.2003 4 050.10 4 697.80 - 647.70 -13.79% 12 505.60 -8 455.50 -67.61%
31.03.2003 4 697.80 5 049.80 - 352.00 -6.97% 8 639.60 -3 941.80 -45.62%
28.02.2003 5 049.80 12 812.50 -7 762.70 -60.59% 5 558.20 - 508.40 -9.15%
31.01.2003 12 812.50 14 280.00 -1 467.50 -10.28% 9 139.50 3 673.00 40.19%
31.12.2002 14 280.00 11 898.50 2 381.50 20.02% - - -
30.11.2002 11 898.50 8 291.30 3 607.20 43.51% - - -
31.10.2002 8 291.30 8 775.50 - 484.20 -5.52% - - -
30.09.2002 8 775.50 11 677.50 -2 902.00 -24.85% - - -
31.08.2002 11 677.50 8 655.80 3 021.70 34.91% - - -
31.07.2002 8 655.80 7 901.40 754.40 9.55% - - -
30.06.2002 7 901.40 12 303.50 -4 402.10 -35.78% - - -
31.05.2002 12 303.50 12 505.60 - 202.10 -1.62% - - -
30.04.2002 12 505.60 8 639.60 3 866.00 44.75% - - -
31.03.2002 8 639.60 5 558.20 3 081.40 55.44% - - -
28.02.2002 5 558.20 9 139.50 -3 581.30 -39.18% - - -
31.01.2002 9 139.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - repo operce - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - repo operce (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - repo operce (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
Repo operace (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
2.1. Lombard repo (MONETARY BASE (end of month, CZK in bn))
2.1. Lombard repo (MONETARY BASE (monthly average, CZK in bn))
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha akciových fondů - toky)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)

Příbuzné stránky
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele