Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - jednodenní vklady - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - jednodenní vklady - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2017 45 845.50
Min 30.04.2003 3 138.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 20 985.70 20 597.20 388.50 1.89% 17 316.90 3 668.80 21.19%
31.07.2020 20 597.20 20 969.60 - 372.40 -1.78% 15 878.00 4 719.20 29.72%
30.06.2020 20 969.60 20 566.20 403.40 1.96% 15 964.40 5 005.20 31.35%
31.05.2020 20 566.20 22 059.60 -1 493.40 -6.77% 16 990.50 3 575.70 21.05%
30.04.2020 22 059.60 22 456.10 - 396.50 -1.77% 17 365.90 4 693.70 27.03%
31.03.2020 22 456.10 19 210.70 3 245.40 16.89% 15 413.40 7 042.70 45.69%
29.02.2020 19 210.70 14 992.90 4 217.80 28.13% 18 609.50 601.20 3.23%
31.01.2020 14 992.90 16 951.40 -1 958.50 -11.55% 16 533.60 -1 540.70 -9.32%
31.12.2019 16 951.40 16 279.20 672.20 4.13% 25 277.30 -8 325.90 -32.94%
30.11.2019 16 279.20 19 552.90 -3 273.70 -16.74% 16 138.90 140.30 0.87%
31.10.2019 19 552.90 15 573.30 3 979.60 25.55% 17 352.50 2 200.40 12.68%
30.09.2019 15 573.30 17 316.90 -1 743.60 -10.07% 13 526.20 2 047.10 15.13%
31.08.2019 17 316.90 15 878.00 1 438.90 9.06% 16 244.60 1 072.30 6.60%
31.07.2019 15 878.00 15 964.40 -86.40 -0.54% 15 250.50 627.50 4.11%
30.06.2019 15 964.40 16 990.50 -1 026.10 -6.04% 14 423.20 1 541.20 10.69%
31.05.2019 16 990.50 17 365.90 - 375.40 -2.16% 21 980.00 -4 989.50 -22.70%
30.04.2019 17 365.90 15 413.40 1 952.50 12.67% 20 329.50 -2 963.60 -14.58%
31.03.2019 15 413.40 18 609.50 -3 196.10 -17.17% 20 022.10 -4 608.70 -23.02%
28.02.2019 18 609.50 16 533.60 2 075.90 12.56% 22 072.40 -3 462.90 -15.69%
31.01.2019 16 533.60 25 277.30 -8 743.70 -34.59% 26 226.00 -9 692.40 -36.96%
31.12.2018 25 277.30 16 138.90 9 138.40 56.62% 34 083.10 -8 805.80 -25.84%
30.11.2018 16 138.90 17 352.50 -1 213.60 -6.99% 25 180.00 -9 041.10 -35.91%
31.10.2018 17 352.50 13 526.20 3 826.30 28.29% 30 375.80 -13 023.30 -42.87%
30.09.2018 13 526.20 16 244.60 -2 718.40 -16.73% 37 620.90 -24 094.70 -64.05%
31.08.2018 16 244.60 15 250.50 994.10 6.52% 38 129.00 -21 884.40 -57.40%
31.07.2018 15 250.50 14 423.20 827.30 5.74% 45 845.50 -30 595.00 -66.73%
30.06.2018 14 423.20 21 980.00 -7 556.80 -34.38% 45 797.20 -31 374.00 -68.51%
31.05.2018 21 980.00 20 329.50 1 650.50 8.12% 45 249.30 -23 269.30 -51.42%
30.04.2018 20 329.50 20 022.10 307.40 1.54% 45 353.00 -25 023.50 -55.17%
31.03.2018 20 022.10 22 072.40 -2 050.30 -9.29% 34 858.50 -14 836.40 -42.56%
28.02.2018 22 072.40 26 226.00 -4 153.60 -15.84% 37 878.50 -15 806.10 -41.73%
31.01.2018 26 226.00 34 083.10 -7 857.10 -23.05% 38 290.30 -12 064.30 -31.51%
31.12.2017 34 083.10 25 180.00 8 903.10 35.36% 23 528.00 10 555.10 44.86%
30.11.2017 25 180.00 30 375.80 -5 195.80 -17.11% 39 273.70 -14 093.70 -35.89%
31.10.2017 30 375.80 37 620.90 -7 245.10 -19.26% 38 334.10 -7 958.30 -20.76%
30.09.2017 37 620.90 38 129.00 - 508.10 -1.33% 34 920.10 2 700.80 7.73%
31.08.2017 38 129.00 45 845.50 -7 716.50 -16.83% 38 459.60 - 330.60 -0.86%
31.07.2017 45 845.50 45 797.20 48.30 0.11% 35 651.50 10 194.00 28.59%
30.06.2017 45 797.20 45 249.30 547.90 1.21% 36 587.00 9 210.20 25.17%
31.05.2017 45 249.30 45 353.00 - 103.70 -0.23% 42 792.20 2 457.10 5.74%
30.04.2017 45 353.00 34 858.50 10 494.50 30.11% 36 646.90 8 706.10 23.76%
31.03.2017 34 858.50 37 878.50 -3 020.00 -7.97% 40 100.10 -5 241.60 -13.07%
28.02.2017 37 878.50 38 290.30 - 411.80 -1.08% 41 875.60 -3 997.10 -9.55%
31.01.2017 38 290.30 23 528.00 14 762.30 62.74% 32 163.40 6 126.90 19.05%
31.12.2016 23 528.00 39 273.70 -15 745.70 -40.09% 21 301.70 2 226.30 10.45%
30.11.2016 39 273.70 38 334.10 939.60 2.45% 20 051.40 19 222.30 95.87%
31.10.2016 38 334.10 34 920.10 3 414.00 9.78% 20 720.50 17 613.60 85.01%
30.09.2016 34 920.10 38 459.60 -3 539.50 -9.20% 23 844.40 11 075.70 46.45%
31.08.2016 38 459.60 35 651.50 2 808.10 7.88% 19 837.50 18 622.10 93.87%
31.07.2016 35 651.50 36 587.00 - 935.50 -2.56% 15 934.60 19 716.90 123.74%
30.06.2016 36 587.00 42 792.20 -6 205.20 -14.50% 19 235.70 17 351.30 90.20%
31.05.2016 42 792.20 36 646.90 6 145.30 16.77% 18 521.10 24 271.10 131.05%
30.04.2016 36 646.90 40 100.10 -3 453.20 -8.61% 19 137.90 17 509.00 91.49%
31.03.2016 40 100.10 41 875.60 -1 775.50 -4.24% 20 631.50 19 468.60 94.36%
29.02.2016 41 875.60 32 163.40 9 712.20 30.20% 19 112.50 22 763.10 119.10%
31.01.2016 32 163.40 21 301.70 10 861.70 50.99% 24 220.70 7 942.70 32.79%
31.12.2015 21 301.70 20 051.40 1 250.30 6.24% 15 968.80 5 332.90 33.40%
30.11.2015 20 051.40 20 720.50 - 669.10 -3.23% 21 002.80 - 951.40 -4.53%
31.10.2015 20 720.50 23 844.40 -3 123.90 -13.10% 21 433.80 - 713.30 -3.33%
30.09.2015 23 844.40 19 837.50 4 006.90 20.20% 23 541.30 303.10 1.29%
31.08.2015 19 837.50 15 934.60 3 902.90 24.49% 18 754.10 1 083.40 5.78%
31.07.2015 15 934.60 19 235.70 -3 301.10 -17.16% 20 034.30 -4 099.70 -20.46%
30.06.2015 19 235.70 18 521.10 714.60 3.86% 20 029.90 - 794.20 -3.96%
31.05.2015 18 521.10 19 137.90 - 616.80 -3.22% 15 951.80 2 569.30 16.11%
30.04.2015 19 137.90 20 631.50 -1 493.60 -7.24% 15 959.20 3 178.70 19.92%
31.03.2015 20 631.50 19 112.50 1 519.00 7.95% 20 942.30 - 310.80 -1.48%
28.02.2015 19 112.50 24 220.70 -5 108.20 -21.09% 13 346.80 5 765.70 43.20%
31.01.2015 24 220.70 15 968.80 8 251.90 51.68% 13 252.70 10 968.00 82.76%
31.12.2014 15 968.80 21 002.80 -5 034.00 -23.97% 15 165.30 803.50 5.30%
30.11.2014 21 002.80 21 433.80 - 431.00 -2.01% 23 505.90 -2 503.10 -10.65%
31.10.2014 21 433.80 23 541.30 -2 107.50 -8.95% 26 732.70 -5 298.90 -19.82%
30.09.2014 23 541.30 18 754.10 4 787.20 25.53% 28 114.10 -4 572.80 -16.27%
31.08.2014 18 754.10 20 034.30 -1 280.20 -6.39% 19 042.90 - 288.80 -1.52%
31.07.2014 20 034.30 20 029.90 4.40 0.02% 23 239.60 -3 205.30 -13.79%
30.06.2014 20 029.90 15 951.80 4 078.10 25.57% 18 156.40 1 873.50 10.32%
31.05.2014 15 951.80 15 959.20 -7.40 -0.05% 18 638.80 -2 687.00 -14.42%
30.04.2014 15 959.20 20 942.30 -4 983.10 -23.79% 20 494.00 -4 534.80 -22.13%
31.03.2014 20 942.30 13 346.80 7 595.50 56.91% 17 994.20 2 948.10 16.38%
28.02.2014 13 346.80 13 252.70 94.10 0.71% 23 184.90 -9 838.10 -42.43%
31.01.2014 13 252.70 15 165.30 -1 912.60 -12.61% 28 472.60 -15 219.90 -53.45%
31.12.2013 15 165.30 23 505.90 -8 340.60 -35.48% 17 751.10 -2 585.80 -14.57%
30.11.2013 23 505.90 26 732.70 -3 226.80 -12.07% 18 237.50 5 268.40 28.89%
31.10.2013 26 732.70 28 114.10 -1 381.40 -4.91% 16 295.60 10 437.10 64.05%
30.09.2013 28 114.10 19 042.90 9 071.20 47.64% 7 977.70 20 136.40 252.41%
31.08.2013 19 042.90 23 239.60 -4 196.70 -18.06% 8 808.50 10 234.40 116.19%
31.07.2013 23 239.60 18 156.40 5 083.20 28.00% 13 487.30 9 752.30 72.31%
30.06.2013 18 156.40 18 638.80 - 482.40 -2.59% 7 559.80 10 596.60 140.17%
31.05.2013 18 638.80 20 494.00 -1 855.20 -9.05% 13 015.20 5 623.60 43.21%
30.04.2013 20 494.00 17 994.20 2 499.80 13.89% 8 582.10 11 911.90 138.80%
31.03.2013 17 994.20 23 184.90 -5 190.70 -22.39% 7 797.50 10 196.70 130.77%
28.02.2013 23 184.90 28 472.60 -5 287.70 -18.57% 15 755.20 7 429.70 47.16%
31.01.2013 28 472.60 17 751.10 10 721.50 60.40% 14 201.90 14 270.70 100.48%
31.12.2012 17 751.10 18 237.50 - 486.40 -2.67% 7 886.50 9 864.60 125.08%
30.11.2012 18 237.50 16 295.60 1 941.90 11.92% 17 098.20 1 139.30 6.66%
31.10.2012 16 295.60 7 977.70 8 317.90 104.26% 12 496.80 3 798.80 30.40%
30.09.2012 7 977.70 8 808.50 - 830.80 -9.43% 5 802.50 2 175.20 37.49%
31.08.2012 8 808.50 13 487.30 -4 678.80 -34.69% 11 909.40 -3 100.90 -26.04%
31.07.2012 13 487.30 7 559.80 5 927.50 78.41% 6 710.80 6 776.50 100.98%
30.06.2012 7 559.80 13 015.20 -5 455.40 -41.92% 13 093.40 -5 533.60 -42.26%
31.05.2012 13 015.20 8 582.10 4 433.10 51.66% 14 725.60 -1 710.40 -11.62%
30.04.2012 8 582.10 7 797.50 784.60 10.06% 7 968.70 613.40 7.70%
31.03.2012 7 797.50 15 755.20 -7 957.70 -50.51% 10 986.20 -3 188.70 -29.02%
29.02.2012 15 755.20 14 201.90 1 553.30 10.94% 15 596.20 159.00 1.02%
31.01.2012 14 201.90 7 886.50 6 315.40 80.08% 13 605.00 596.90 4.39%
31.12.2011 7 886.50 17 098.20 -9 211.70 -53.88% 6 827.70 1 058.80 15.51%
30.11.2011 17 098.20 12 496.80 4 601.40 36.82% 16 105.40 992.80 6.16%
31.10.2011 12 496.80 5 802.50 6 694.30 115.37% 7 416.80 5 080.00 68.49%
30.09.2011 5 802.50 11 909.40 -6 106.90 -51.28% 12 831.50 -7 029.00 -54.78%
31.08.2011 11 909.40 6 710.80 5 198.60 77.47% 11 623.70 285.70 2.46%
31.07.2011 6 710.80 13 093.40 -6 382.60 -48.75% 6 386.50 324.30 5.08%
30.06.2011 13 093.40 14 725.60 -1 632.20 -11.08% 12 778.70 314.70 2.46%
31.05.2011 14 725.60 7 968.70 6 756.90 84.79% 13 973.50 752.10 5.38%
30.04.2011 7 968.70 10 986.20 -3 017.50 -27.47% 9 131.20 -1 162.50 -12.73%
31.03.2011 10 986.20 15 596.20 -4 610.00 -29.56% 12 643.30 -1 657.10 -13.11%
28.02.2011 15 596.20 13 605.00 1 991.20 14.64% 8 227.20 7 369.00 89.57%
31.01.2011 13 605.00 6 827.70 6 777.30 99.26% 10 512.00 3 093.00 29.42%
31.12.2010 6 827.70 16 105.40 -9 277.70 -57.61% 6 795.10 32.60 0.48%
30.11.2010 16 105.40 7 416.80 8 688.60 117.15% 26 166.90 -10 061.50 -38.45%
31.10.2010 7 416.80 12 831.50 -5 414.70 -42.20% 11 759.50 -4 342.70 -36.93%
30.09.2010 12 831.50 11 623.70 1 207.80 10.39% 17 085.80 -4 254.30 -24.90%
31.08.2010 11 623.70 6 386.50 5 237.20 82.00% 14 525.50 -2 901.80 -19.98%
31.07.2010 6 386.50 12 778.70 -6 392.20 -50.02% 6 352.20 34.30 0.54%
30.06.2010 12 778.70 13 973.50 -1 194.80 -8.55% 14 738.30 -1 959.60 -13.30%
31.05.2010 13 973.50 9 131.20 4 842.30 53.03% 7 815.10 6 158.40 78.80%
30.04.2010 9 131.20 12 643.30 -3 512.10 -27.78% 8 000.80 1 130.40 14.13%
31.03.2010 12 643.30 8 227.20 4 416.10 53.68% 11 629.90 1 013.40 8.71%
28.02.2010 8 227.20 10 512.00 -2 284.80 -21.74% 10 871.80 -2 644.60 -24.33%
31.01.2010 10 512.00 6 795.10 3 716.90 54.70% 12 332.40 -1 820.40 -14.76%
31.12.2009 6 795.10 26 166.90 -19 371.80 -74.03% 11 157.80 -4 362.70 -39.10%
30.11.2009 26 166.90 11 759.50 14 407.40 122.52% 11 406.80 14 760.10 129.40%
31.10.2009 11 759.50 17 085.80 -5 326.30 -31.17% 15 673.90 -3 914.40 -24.97%
30.09.2009 17 085.80 14 525.50 2 560.30 17.63% 20 995.30 -3 909.50 -18.62%
31.08.2009 14 525.50 6 352.20 8 173.30 128.67% 12 070.90 2 454.60 20.33%
31.07.2009 6 352.20 14 738.30 -8 386.10 -56.90% 13 975.60 -7 623.40 -54.55%
30.06.2009 14 738.30 7 815.10 6 923.20 88.59% 17 498.00 -2 759.70 -15.77%
31.05.2009 7 815.10 8 000.80 - 185.70 -2.32% 8 728.70 - 913.60 -10.47%
30.04.2009 8 000.80 11 629.90 -3 629.10 -31.20% 7 918.20 82.60 1.04%
31.03.2009 11 629.90 10 871.80 758.10 6.97% 13 771.00 -2 141.10 -15.55%
28.02.2009 10 871.80 12 332.40 -1 460.60 -11.84% 11 629.00 - 757.20 -6.51%
31.01.2009 12 332.40 11 157.80 1 174.60 10.53% 12 467.80 - 135.40 -1.09%
31.12.2008 11 157.80 11 406.80 - 249.00 -2.18% 7 999.60 3 158.20 39.48%
30.11.2008 11 406.80 15 673.90 -4 267.10 -27.22% 9 546.30 1 860.50 19.49%
31.10.2008 15 673.90 20 995.30 -5 321.40 -25.35% 22 133.60 -6 459.70 -29.18%
30.09.2008 20 995.30 12 070.90 8 924.40 73.93% 9 792.80 11 202.50 114.40%
31.08.2008 12 070.90 13 975.60 -1 904.70 -13.63% 10 527.40 1 543.50 14.66%
31.07.2008 13 975.60 17 498.00 -3 522.40 -20.13% 18 906.90 -4 931.30 -26.08%
30.06.2008 17 498.00 8 728.70 8 769.30 100.47% 5 922.90 11 575.10 195.43%
31.05.2008 8 728.70 7 918.20 810.50 10.24% 19 188.60 -10 459.90 -54.51%
30.04.2008 7 918.20 13 771.00 -5 852.80 -42.50% 5 124.20 2 794.00 54.53%
31.03.2008 13 771.00 11 629.00 2 142.00 18.42% 7 219.50 6 551.50 90.75%
29.02.2008 11 629.00 12 467.80 - 838.80 -6.73% 14 300.20 -2 671.20 -18.68%
31.01.2008 12 467.80 7 999.60 4 468.20 55.86% 19 266.70 -6 798.90 -35.29%
31.12.2007 7 999.60 9 546.30 -1 546.70 -16.20% 7 808.10 191.50 2.45%
30.11.2007 9 546.30 22 133.60 -12 587.30 -56.87% 17 402.60 -7 856.30 -45.14%
31.10.2007 22 133.60 9 792.80 12 340.80 126.02% 16 898.10 5 235.50 30.98%
30.09.2007 9 792.80 10 527.40 - 734.60 -6.98% 5 449.50 4 343.30 79.70%
31.08.2007 10 527.40 18 906.90 -8 379.50 -44.32% 13 432.80 -2 905.40 -21.63%
31.07.2007 18 906.90 5 922.90 12 984.00 219.22% 13 083.10 5 823.80 44.51%
30.06.2007 5 922.90 19 188.60 -13 265.70 -69.13% 8 314.30 -2 391.40 -28.76%
31.05.2007 19 188.60 5 124.20 14 064.40 274.47% 12 712.90 6 475.70 50.94%
30.04.2007 5 124.20 7 219.50 -2 095.30 -29.02% 6 181.30 -1 057.10 -17.10%
31.03.2007 7 219.50 14 300.20 -7 080.70 -49.51% 6 302.50 917.00 14.55%
28.02.2007 14 300.20 19 266.70 -4 966.50 -25.78% 9 654.20 4 646.00 48.12%
31.01.2007 19 266.70 7 808.10 11 458.60 146.75% 14 894.30 4 372.40 29.36%
31.12.2006 7 808.10 17 402.60 -9 594.50 -55.13% 8 401.00 - 592.90 -7.06%
30.11.2006 17 402.60 16 898.10 504.50 2.99% 13 604.20 3 798.40 27.92%
31.10.2006 16 898.10 5 449.50 11 448.60 210.09% 12 863.60 4 034.50 31.36%
30.09.2006 5 449.50 13 432.80 -7 983.30 -59.43% 4 869.70 579.80 11.91%
31.08.2006 13 432.80 13 083.10 349.70 2.67% 12 937.90 494.90 3.83%
31.07.2006 13 083.10 8 314.30 4 768.80 57.36% 5 824.70 7 258.40 124.61%
30.06.2006 8 314.30 12 712.90 -4 398.60 -34.60% 7 647.40 666.90 8.72%
31.05.2006 12 712.90 6 181.30 6 531.60 105.67% 16 939.80 -4 226.90 -24.95%
30.04.2006 6 181.30 6 302.50 - 121.20 -1.92% 6 488.30 - 307.00 -4.73%
31.03.2006 6 302.50 9 654.20 -3 351.70 -34.72% 18 650.20 -12 347.70 -66.21%
28.02.2006 9 654.20 14 894.30 -5 240.10 -35.18% 10 368.10 - 713.90 -6.89%
31.01.2006 14 894.30 8 401.00 6 493.30 77.29% 15 493.80 - 599.50 -3.87%
31.12.2005 8 401.00 13 604.20 -5 203.20 -38.25% 5 373.90 3 027.10 56.33%
30.11.2005 13 604.20 12 863.60 740.60 5.76% 15 556.80 -1 952.60 -12.55%
31.10.2005 12 863.60 4 869.70 7 993.90 164.16% 4 275.00 8 588.60 200.90%
30.09.2005 4 869.70 12 937.90 -8 068.20 -62.36% 14 937.20 -10 067.50 -67.40%
31.08.2005 12 937.90 5 824.70 7 113.20 122.12% 14 629.70 -1 691.80 -11.56%
31.07.2005 5 824.70 7 647.40 -1 822.70 -23.83% 7 569.90 -1 745.20 -23.05%
30.06.2005 7 647.40 16 939.80 -9 292.40 -54.86% 12 074.40 -4 427.00 -36.66%
31.05.2005 16 939.80 6 488.30 10 451.50 161.08% 13 428.80 3 511.00 26.15%
30.04.2005 6 488.30 18 650.20 -12 161.90 -65.21% 10 399.50 -3 911.20 -37.61%
31.03.2005 18 650.20 10 368.10 8 282.10 79.88% 15 947.20 2 703.00 16.95%
28.02.2005 10 368.10 15 493.80 -5 125.70 -33.08% 14 228.40 -3 860.30 -27.13%
31.01.2005 15 493.80 5 373.90 10 119.90 188.32% 14 176.30 1 317.50 9.29%
31.12.2004 5 373.90 15 556.80 -10 182.90 -65.46% 9 202.00 -3 828.10 -41.60%
30.11.2004 15 556.80 4 275.00 11 281.80 263.90% 12 592.90 2 963.90 23.54%
31.10.2004 4 275.00 14 937.20 -10 662.20 -71.38% 8 557.90 -4 282.90 -50.05%
30.09.2004 14 937.20 14 629.70 307.50 2.10% 11 222.30 3 714.90 33.10%
31.08.2004 14 629.70 7 569.90 7 059.80 93.26% 5 333.90 9 295.80 174.28%
31.07.2004 7 569.90 12 074.40 -4 504.50 -37.31% 7 700.40 - 130.50 -1.69%
30.06.2004 12 074.40 13 428.80 -1 354.40 -10.09% 9 298.20 2 776.20 29.86%
31.05.2004 13 428.80 10 399.50 3 029.30 29.13% 8 385.10 5 043.70 60.15%
30.04.2004 10 399.50 15 947.20 -5 547.70 -34.79% 3 138.00 7 261.50 231.41%
31.03.2004 15 947.20 14 228.40 1 718.80 12.08% 6 700.10 9 247.10 138.01%
29.02.2004 14 228.40 14 176.30 52.10 0.37% 5 652.50 8 575.90 151.72%
31.01.2004 14 176.30 9 202.00 4 974.30 54.06% 6 387.00 7 789.30 121.96%
31.12.2003 9 202.00 12 592.90 -3 390.90 -26.93% 4 760.80 4 441.20 93.29%
30.11.2003 12 592.90 8 557.90 4 035.00 47.15% 7 248.70 5 344.20 73.73%
31.10.2003 8 557.90 11 222.30 -2 664.40 -23.74% 14 306.50 -5 748.60 -40.18%
30.09.2003 11 222.30 5 333.90 5 888.40 110.40% 9 228.10 1 994.20 21.61%
31.08.2003 5 333.90 7 700.40 -2 366.50 -30.73% 5 758.30 - 424.40 -7.37%
31.07.2003 7 700.40 9 298.20 -1 597.80 -17.18% 8 690.10 - 989.70 -11.39%
30.06.2003 9 298.20 8 385.10 913.10 10.89% 5 235.20 4 063.00 77.61%
31.05.2003 8 385.10 3 138.00 5 247.10 167.21% 4 821.10 3 564.00 73.92%
30.04.2003 3 138.00 6 700.10 -3 562.10 -53.16% 3 495.50 - 357.50 -10.23%
31.03.2003 6 700.10 5 652.50 1 047.60 18.53% 3 956.30 2 743.80 69.35%
28.02.2003 5 652.50 6 387.00 - 734.50 -11.50% 6 452.50 - 800.00 -12.40%
31.01.2003 6 387.00 4 760.80 1 626.20 34.16% 7 648.70 -1 261.70 -16.50%
31.12.2002 4 760.80 7 248.70 -2 487.90 -34.32% - - -
30.11.2002 7 248.70 14 306.50 -7 057.80 -49.33% - - -
31.10.2002 14 306.50 9 228.10 5 078.40 55.03% - - -
30.09.2002 9 228.10 5 758.30 3 469.80 60.26% - - -
31.08.2002 5 758.30 8 690.10 -2 931.80 -33.74% - - -
31.07.2002 8 690.10 5 235.20 3 454.90 65.99% - - -
30.06.2002 5 235.20 4 821.10 414.10 8.59% - - -
31.05.2002 4 821.10 3 495.50 1 325.60 37.92% - - -
30.04.2002 3 495.50 3 956.30 - 460.80 -11.65% - - -
31.03.2002 3 956.30 6 452.50 -2 496.20 -38.69% - - -
28.02.2002 6 452.50 7 648.70 -1 196.20 -15.64% - - -
31.01.2002 7 648.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - jednodenní vklady - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - jednodenní vklady (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - jednodenní vklady (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů - toky)
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)

Příbuzné stránky
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele