Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.08.2015 3 472.30
Min 31.03.2009 624.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 3 220.40 3 378.30 - 157.90 -4.67% 3 032.10 188.30 6.21%
31.10.2015 3 378.30 3 409.90 -31.60 -0.93% 3 217.70 160.60 4.99%
30.09.2015 3 409.90 3 472.30 -62.40 -1.80% 3 276.00 133.90 4.09%
31.08.2015 3 472.30 3 214.20 258.10 8.03% 3 110.00 362.30 11.65%
31.07.2015 3 214.20 2 937.20 277.00 9.43% 2 945.00 269.20 9.14%
30.06.2015 2 937.20 2 895.00 42.20 1.46% 2 805.30 131.90 4.70%
31.05.2015 2 895.00 2 698.30 196.70 7.29% 2 795.90 99.10 3.54%
30.04.2015 2 698.30 2 480.30 218.00 8.79% 2 651.60 46.70 1.76%
31.03.2015 2 480.30 2 437.50 42.80 1.76% 2 407.80 72.50 3.01%
28.02.2015 2 437.50 2 433.60 3.90 0.16% 2 500.60 -63.10 -2.52%
31.01.2015 2 433.60 2 616.90 - 183.30 -7.00% 2 506.30 -72.70 -2.90%
31.12.2014 2 616.90 3 032.10 - 415.20 -13.69% 2 701.30 -84.40 -3.12%
30.11.2014 3 032.10 3 217.70 - 185.60 -5.77% 3 033.90 -1.80 -0.06%
31.10.2014 3 217.70 3 276.00 -58.30 -1.78% 3 130.80 86.90 2.78%
30.09.2014 3 276.00 3 110.00 166.00 5.34% 3 105.50 170.50 5.49%
31.08.2014 3 110.00 2 945.00 165.00 5.60% 3 046.30 63.70 2.09%
31.07.2014 2 945.00 2 805.30 139.70 4.98% 2 862.90 82.10 2.87%
30.06.2014 2 805.30 2 795.90 9.40 0.34% 2 672.30 133.00 4.98%
31.05.2014 2 795.90 2 651.60 144.30 5.44% 2 642.50 153.40 5.81%
30.04.2014 2 651.60 2 407.80 243.80 10.13% 2 482.60 169.00 6.81%
31.03.2014 2 407.80 2 500.60 -92.80 -3.71% 2 364.70 43.10 1.82%
28.02.2014 2 500.60 2 506.30 -5.70 -0.23% 2 173.60 327.00 15.04%
31.01.2014 2 506.30 2 701.30 - 195.00 -7.22% 2 208.50 297.80 13.48%
31.12.2013 2 701.30 3 033.90 - 332.60 -10.96% 2 351.00 350.30 14.90%
30.11.2013 3 033.90 3 130.80 -96.90 -3.10% 2 452.00 581.90 23.73%
31.10.2013 3 130.80 3 105.50 25.30 0.81% 2 597.80 533.00 20.52%
30.09.2013 3 105.50 3 046.30 59.20 1.94% 2 611.40 494.10 18.92%
31.08.2013 3 046.30 2 862.90 183.40 6.41% 2 629.90 416.40 15.83%
31.07.2013 2 862.90 2 672.30 190.60 7.13% 2 394.10 468.80 19.58%
30.06.2013 2 672.30 2 642.50 29.80 1.13% 2 274.00 398.30 17.52%
31.05.2013 2 642.50 2 482.60 159.90 6.44% 2 331.00 311.50 13.36%
30.04.2013 2 482.60 2 364.70 117.90 4.99% 2 204.90 277.70 12.59%
31.03.2013 2 364.70 2 173.60 191.10 8.79% 2 144.40 220.30 10.27%
28.02.2013 2 173.60 2 208.50 -34.90 -1.58% 1 986.50 187.10 9.42%
31.01.2013 2 208.50 2 351.00 - 142.50 -6.06% 1 941.20 267.30 13.77%
31.12.2012 2 351.00 2 452.00 - 101.00 -4.12% 2 113.20 237.80 11.25%
30.11.2012 2 452.00 2 597.80 - 145.80 -5.61% 2 420.50 31.50 1.30%
31.10.2012 2 597.80 2 611.40 -13.60 -0.52% 2 485.80 112.00 4.51%
30.09.2012 2 611.40 2 629.90 -18.50 -0.70% 2 405.50 205.90 8.56%
31.08.2012 2 629.90 2 394.10 235.80 9.85% 2 364.50 265.40 11.22%
31.07.2012 2 394.10 2 274.00 120.10 5.28% 2 098.50 295.60 14.09%
30.06.2012 2 274.00 2 331.00 -57.00 -2.45% 1 928.10 345.90 17.94%
31.05.2012 2 331.00 2 204.90 126.10 5.72% 1 958.80 372.20 19.00%
30.04.2012 2 204.90 2 144.40 60.50 2.82% 1 857.50 347.40 18.70%
31.03.2012 2 144.40 1 986.50 157.90 7.95% 1 727.00 417.40 24.17%
29.02.2012 1 986.50 1 941.20 45.30 2.33% 1 697.60 288.90 17.02%
31.01.2012 1 941.20 2 113.20 - 172.00 -8.14% 1 654.80 286.40 17.31%
31.12.2011 2 113.20 2 420.50 - 307.30 -12.70% 1 735.20 378.00 21.78%
30.11.2011 2 420.50 2 485.80 -65.30 -2.63% 2 005.90 414.60 20.67%
31.10.2011 2 485.80 2 405.50 80.30 3.34% 2 092.00 393.80 18.82%
30.09.2011 2 405.50 2 364.50 41.00 1.73% 2 327.70 77.80 3.34%
31.08.2011 2 364.50 2 098.50 266.00 12.68% 2 252.50 112.00 4.97%
31.07.2011 2 098.50 1 928.10 170.40 8.84% 1 841.40 257.10 13.96%
30.06.2011 1 928.10 1 958.80 -30.70 -1.57% 1 779.50 148.60 8.35%
31.05.2011 1 958.80 1 857.50 101.30 5.45% 1 772.50 186.30 10.51%
30.04.2011 1 857.50 1 727.00 130.50 7.56% 1 869.20 -11.70 -0.63%
31.03.2011 1 727.00 1 697.60 29.40 1.73% 1 658.80 68.20 4.11%
28.02.2011 1 697.60 1 654.80 42.80 2.59% 1 651.20 46.40 2.81%
31.01.2011 1 654.80 1 735.20 -80.40 -4.63% 1 624.90 29.90 1.84%
31.12.2010 1 735.20 2 005.90 - 270.70 -13.50% 1 750.80 -15.60 -0.89%
30.11.2010 2 005.90 2 092.00 -86.10 -4.12% 2 160.70 - 154.80 -7.16%
31.10.2010 2 092.00 2 327.70 - 235.70 -10.13% 2 280.30 - 188.30 -8.26%
30.09.2010 2 327.70 2 252.50 75.20 3.34% 2 329.10 -1.40 -0.06%
31.08.2010 2 252.50 1 841.40 411.10 22.33% 2 250.60 1.90 0.08%
31.07.2010 1 841.40 1 779.50 61.90 3.48% 1 572.90 268.50 17.07%
30.06.2010 1 779.50 1 772.50 7.00 0.39% 1 463.70 315.80 21.58%
31.05.2010 1 772.50 1 869.20 -96.70 -5.17% 637.70 1 134.80 177.95%
30.04.2010 1 869.20 1 658.80 210.40 12.68% 625.50 1 243.70 198.83%
31.03.2010 1 658.80 1 651.20 7.60 0.46% 624.10 1 034.70 165.79%
28.02.2010 1 651.20 1 624.90 26.30 1.62% 1 811.70 - 160.50 -8.86%
31.01.2010 1 624.90 1 750.80 - 125.90 -7.19% 1 753.90 - 129.00 -7.36%
31.12.2009 1 750.80 2 160.70 - 409.90 -18.97% - - -
30.11.2009 2 160.70 2 280.30 - 119.60 -5.24% - - -
31.10.2009 2 280.30 2 329.10 -48.80 -2.10% - - -
30.09.2009 2 329.10 2 250.60 78.50 3.49% - - -
31.08.2009 2 250.60 1 572.90 677.70 43.09% - - -
31.07.2009 1 572.90 1 463.70 109.20 7.46% - - -
30.06.2009 1 463.70 637.70 826.00 129.53% - - -
31.05.2009 637.70 625.50 12.20 1.95% - - -
30.04.2009 625.50 624.10 1.40 0.22% - - -
31.03.2009 624.10 1 811.70 -1 187.60 -65.55% - - -
28.02.2009 1 811.70 1 753.90 57.80 3.30% - - -
31.01.2009 1 753.90 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2015 32 577.00 33 865.20 -1 288.20 -3.80% 33 865.20 -1 288.20 -3.80%
01.01.2014 33 865.20 32 424.90 1 440.30 4.44% 32 424.90 1 440.30 4.44%
01.01.2013 32 424.90 27 918.20 4 506.70 16.14% 27 918.20 4 506.70 16.14%
01.01.2012 27 918.20 24 711.80 3 206.40 12.98% 24 711.80 3 206.40 12.98%
01.01.2011 24 711.80 22 610.80 2 101.00 9.29% 22 610.80 2 101.00 9.29%
01.01.2010 22 610.80 19 261.00 3 349.80 17.39% 19 261.00 3 349.80 17.39%
01.01.2009 19 261.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (Předchozí období=100, měsíční data)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (SOPR=100, měsíční data)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (2015=100, měsíční data)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů