Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; (částečné navázání) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna) (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna) (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; (částečné navázání) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2009 14 008.30
Min 30.06.2003 2 094.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 6 863.80 6 747.30 116.50 1.73% 5 346.00 1 517.80 28.39%
31.10.2015 6 747.30 5 792.10 955.20 16.49% 6 074.50 672.80 11.08%
30.09.2015 5 792.10 6 871.30 -1 079.20 -15.71% 5 442.70 349.40 6.42%
31.08.2015 6 871.30 6 123.00 748.30 12.22% 5 393.80 1 477.50 27.39%
31.07.2015 6 123.00 5 910.60 212.40 3.59% 4 973.20 1 149.80 23.12%
30.06.2015 5 910.60 6 302.00 - 391.40 -6.21% 4 211.90 1 698.70 40.33%
31.05.2015 6 302.00 5 627.80 674.20 11.98% 5 007.60 1 294.40 25.85%
30.04.2015 5 627.80 5 420.50 207.30 3.82% 4 333.60 1 294.20 29.86%
31.03.2015 5 420.50 5 463.60 -43.10 -0.79% 3 984.50 1 436.00 36.04%
28.02.2015 5 463.60 5 509.70 -46.10 -0.84% 3 699.50 1 764.10 47.68%
31.01.2015 5 509.70 5 774.40 - 264.70 -4.58% 3 632.00 1 877.70 51.70%
31.12.2014 5 774.40 5 346.00 428.40 8.01% 4 702.50 1 071.90 22.79%
30.11.2014 5 346.00 6 074.50 - 728.50 -11.99% 4 190.80 1 155.20 27.57%
31.10.2014 6 074.50 5 442.70 631.80 11.61% 4 435.90 1 638.60 36.94%
30.09.2014 5 442.70 5 393.80 48.90 0.91% 3 780.90 1 661.80 43.95%
31.08.2014 5 393.80 4 973.20 420.60 8.46% 4 104.60 1 289.20 31.41%
31.07.2014 4 973.20 4 211.90 761.30 18.07% 4 085.00 888.20 21.74%
30.06.2014 4 211.90 5 007.60 - 795.70 -15.89% 3 934.40 277.50 7.05%
31.05.2014 5 007.60 4 333.60 674.00 15.55% 3 920.30 1 087.30 27.74%
30.04.2014 4 333.60 3 984.50 349.10 8.76% 3 717.20 616.40 16.58%
31.03.2014 3 984.50 3 699.50 285.00 7.70% 3 453.80 530.70 15.37%
28.02.2014 3 699.50 3 632.00 67.50 1.86% 3 826.40 - 126.90 -3.32%
31.01.2014 3 632.00 4 702.50 -1 070.50 -22.76% 3 956.30 - 324.30 -8.20%
31.12.2013 4 702.50 4 190.80 511.70 12.21% 4 034.40 668.10 16.56%
30.11.2013 4 190.80 4 435.90 - 245.10 -5.53% 3 712.00 478.80 12.90%
31.10.2013 4 435.90 3 780.90 655.00 17.32% 4 145.50 290.40 7.01%
30.09.2013 3 780.90 4 104.60 - 323.70 -7.89% 4 313.10 - 532.20 -12.34%
31.08.2013 4 104.60 4 085.00 19.60 0.48% 4 374.10 - 269.50 -6.16%
31.07.2013 4 085.00 3 934.40 150.60 3.83% 4 278.60 - 193.60 -4.52%
30.06.2013 3 934.40 3 920.30 14.10 0.36% 3 794.70 139.70 3.68%
31.05.2013 3 920.30 3 717.20 203.10 5.46% 3 566.00 354.30 9.94%
30.04.2013 3 717.20 3 453.80 263.40 7.63% 3 905.50 - 188.30 -4.82%
31.03.2013 3 453.80 3 826.40 - 372.60 -9.74% 3 879.40 - 425.60 -10.97%
28.02.2013 3 826.40 3 956.30 - 129.90 -3.28% 4 392.50 - 566.10 -12.89%
31.01.2013 3 956.30 4 034.40 -78.10 -1.94% 4 228.30 - 272.00 -6.43%
31.12.2012 4 034.40 3 712.00 322.40 8.69% 4 747.30 - 712.90 -15.02%
30.11.2012 3 712.00 4 145.50 - 433.50 -10.46% 3 737.00 -25.00 -0.67%
31.10.2012 4 145.50 4 313.10 - 167.60 -3.89% 3 644.60 500.90 13.74%
30.09.2012 4 313.10 4 374.10 -61.00 -1.39% 3 413.10 900.00 26.37%
31.08.2012 4 374.10 4 278.60 95.50 2.23% 3 452.40 921.70 26.70%
31.07.2012 4 278.60 3 794.70 483.90 12.75% 3 632.10 646.50 17.80%
30.06.2012 3 794.70 3 566.00 228.70 6.41% 3 830.20 -35.50 -0.93%
31.05.2012 3 566.00 3 905.50 - 339.50 -8.69% 3 671.00 - 105.00 -2.86%
30.04.2012 3 905.50 3 879.40 26.10 0.67% 3 427.50 478.00 13.95%
31.03.2012 3 879.40 4 392.50 - 513.10 -11.68% 4 016.20 - 136.80 -3.41%
29.02.2012 4 392.50 4 228.30 164.20 3.88% 4 005.00 387.50 9.68%
31.01.2012 4 228.30 4 747.30 - 519.00 -10.93% 4 166.80 61.50 1.48%
31.12.2011 4 747.30 3 737.00 1 010.30 27.04% 4 778.10 -30.80 -0.64%
30.11.2011 3 737.00 3 644.60 92.40 2.54% 4 102.20 - 365.20 -8.90%
31.10.2011 3 644.60 3 413.10 231.50 6.78% 5 324.30 -1 679.70 -31.55%
30.09.2011 3 413.10 3 452.40 -39.30 -1.14% 4 858.00 -1 444.90 -29.74%
31.08.2011 3 452.40 3 632.10 - 179.70 -4.95% 4 994.90 -1 542.50 -30.88%
31.07.2011 3 632.10 3 830.20 - 198.10 -5.17% 5 003.40 -1 371.30 -27.41%
30.06.2011 3 830.20 3 671.00 159.20 4.34% 5 086.60 -1 256.40 -24.70%
31.05.2011 3 671.00 3 427.50 243.50 7.10% 5 676.60 -2 005.60 -35.33%
30.04.2011 3 427.50 4 016.20 - 588.70 -14.66% 5 643.30 -2 215.80 -39.26%
31.03.2011 4 016.20 4 005.00 11.20 0.28% 5 409.40 -1 393.20 -25.76%
28.02.2011 4 005.00 4 166.80 - 161.80 -3.88% 5 963.70 -1 958.70 -32.84%
31.01.2011 4 166.80 4 778.10 - 611.30 -12.79% 6 767.20 -2 600.40 -38.43%
31.12.2010 4 778.10 4 102.20 675.90 16.48% 7 161.50 -2 383.40 -33.28%
30.11.2010 4 102.20 5 324.30 -1 222.10 -22.95% 8 392.30 -4 290.10 -51.12%
31.10.2010 5 324.30 4 858.00 466.30 9.60% 8 248.30 -2 924.00 -35.45%
30.09.2010 4 858.00 4 994.90 - 136.90 -2.74% 7 083.20 -2 225.20 -31.42%
31.08.2010 4 994.90 5 003.40 -8.50 -0.17% 8 247.40 -3 252.50 -39.44%
31.07.2010 5 003.40 5 086.60 -83.20 -1.64% 10 692.10 -5 688.70 -53.20%
30.06.2010 5 086.60 5 676.60 - 590.00 -10.39% 13 365.30 -8 278.70 -61.94%
31.05.2010 5 676.60 5 643.30 33.30 0.59% 14 008.30 -8 331.70 -59.48%
30.04.2010 5 643.30 5 409.40 233.90 4.32% 14 002.60 -8 359.30 -59.70%
31.03.2010 5 409.40 5 963.70 - 554.30 -9.29% 12 938.40 -7 529.00 -58.19%
28.02.2010 5 963.70 6 767.20 - 803.50 -11.87% 9 020.90 -3 057.20 -33.89%
31.01.2010 6 767.20 7 161.50 - 394.30 -5.51% 8 242.10 -1 474.90 -17.89%
31.12.2009 7 161.50 8 392.30 -1 230.80 -14.67% 6 779.20 382.30 5.64%
30.11.2009 8 392.30 8 248.30 144.00 1.75% 5 862.20 2 530.10 43.16%
31.10.2009 8 248.30 7 083.20 1 165.10 16.45% 6 577.20 1 671.10 25.41%
30.09.2009 7 083.20 8 247.40 -1 164.20 -14.12% 6 734.20 349.00 5.18%
31.08.2009 8 247.40 10 692.10 -2 444.70 -22.86% 6 711.00 1 536.40 22.89%
31.07.2009 10 692.10 13 365.30 -2 673.20 -20.00% 6 061.80 4 630.30 76.38%
30.06.2009 13 365.30 14 008.30 - 643.00 -4.59% 5 746.90 7 618.40 132.57%
31.05.2009 14 008.30 14 002.60 5.70 0.04% 6 992.00 7 016.30 100.35%
30.04.2009 14 002.60 12 938.40 1 064.20 8.23% 6 931.00 7 071.60 102.03%
31.03.2009 12 938.40 9 020.90 3 917.50 43.43% 6 578.10 6 360.30 96.69%
28.02.2009 9 020.90 8 242.10 778.80 9.45% 6 374.10 2 646.80 41.52%
31.01.2009 8 242.10 6 779.20 1 462.90 21.58% 7 546.30 695.80 9.22%
31.12.2008 6 779.20 5 862.20 917.00 15.64% 6 469.20 310.00 4.79%
30.11.2008 5 862.20 6 577.20 - 715.00 -10.87% 7 887.00 -2 024.80 -25.67%
31.10.2008 6 577.20 6 734.20 - 157.00 -2.33% 6 906.50 - 329.30 -4.77%
30.09.2008 6 734.20 6 711.00 23.20 0.35% 9 538.60 -2 804.40 -29.40%
31.08.2008 6 711.00 6 061.80 649.20 10.71% 11 840.20 -5 129.20 -43.32%
31.07.2008 6 061.80 5 746.90 314.90 5.48% 10 088.60 -4 026.80 -39.91%
30.06.2008 5 746.90 6 992.00 -1 245.10 -17.81% 9 002.40 -3 255.50 -36.16%
31.05.2008 6 992.00 6 931.00 61.00 0.88% 7 557.60 - 565.60 -7.48%
30.04.2008 6 931.00 6 578.10 352.90 5.36% 8 188.70 -1 257.70 -15.36%
31.03.2008 6 578.10 6 374.10 204.00 3.20% 6 385.60 192.50 3.01%
29.02.2008 6 374.10 7 546.30 -1 172.20 -15.53% 4 945.60 1 428.50 28.88%
31.01.2008 7 546.30 6 469.20 1 077.10 16.65% 5 149.00 2 397.30 46.56%
31.12.2007 6 469.20 7 887.00 -1 417.80 -17.98% 5 710.10 759.10 13.29%
30.11.2007 7 887.00 6 906.50 980.50 14.20% 6 536.20 1 350.80 20.67%
31.10.2007 6 906.50 9 538.60 -2 632.10 -27.59% 5 857.20 1 049.30 17.91%
30.09.2007 9 538.60 11 840.20 -2 301.60 -19.44% 5 946.90 3 591.70 60.40%
31.08.2007 11 840.20 10 088.60 1 751.60 17.36% 6 578.90 5 261.30 79.97%
31.07.2007 10 088.60 9 002.40 1 086.20 12.07% 6 608.20 3 480.40 52.67%
30.06.2007 9 002.40 7 557.60 1 444.80 19.12% 5 729.40 3 273.00 57.13%
31.05.2007 7 557.60 8 188.70 - 631.10 -7.71% 5 022.60 2 535.00 50.47%
30.04.2007 8 188.70 6 385.60 1 803.10 28.24% 5 034.20 3 154.50 62.66%
31.03.2007 6 385.60 4 945.60 1 440.00 29.12% 4 621.70 1 763.90 38.17%
28.02.2007 4 945.60 5 149.00 - 203.40 -3.95% 4 420.50 525.10 11.88%
31.01.2007 5 149.00 5 710.10 - 561.10 -9.83% 4 708.30 440.70 9.36%
31.12.2006 5 710.10 6 536.20 - 826.10 -12.64% 3 965.70 1 744.40 43.99%
30.11.2006 6 536.20 5 857.20 679.00 11.59% 4 807.00 1 729.20 35.97%
31.10.2006 5 857.20 5 946.90 -89.70 -1.51% 3 621.10 2 236.10 61.75%
30.09.2006 5 946.90 6 578.90 - 632.00 -9.61% 4 069.10 1 877.80 46.15%
31.08.2006 6 578.90 6 608.20 -29.30 -0.44% 3 655.70 2 923.20 79.96%
31.07.2006 6 608.20 5 729.40 878.80 15.34% 5 621.10 987.10 17.56%
30.06.2006 5 729.40 5 022.60 706.80 14.07% 3 995.60 1 733.80 43.39%
31.05.2006 5 022.60 5 034.20 -11.60 -0.23% 4 017.50 1 005.10 25.02%
30.04.2006 5 034.20 4 621.70 412.50 8.93% 4 605.10 429.10 9.32%
31.03.2006 4 621.70 4 420.50 201.20 4.55% 3 894.80 726.90 18.66%
28.02.2006 4 420.50 4 708.30 - 287.80 -6.11% 3 498.10 922.40 26.37%
31.01.2006 4 708.30 3 965.70 742.60 18.73% 3 254.70 1 453.60 44.66%
31.12.2005 3 965.70 4 807.00 - 841.30 -17.50% 3 881.50 84.20 2.17%
30.11.2005 4 807.00 3 621.10 1 185.90 32.75% 4 460.00 347.00 7.78%
31.10.2005 3 621.10 4 069.10 - 448.00 -11.01% 4 035.20 - 414.10 -10.26%
30.09.2005 4 069.10 3 655.70 413.40 11.31% 4 070.90 -1.80 -0.04%
31.08.2005 3 655.70 5 621.10 -1 965.40 -34.96% 4 253.00 - 597.30 -14.04%
31.07.2005 5 621.10 3 995.60 1 625.50 40.68% 3 960.10 1 661.00 41.94%
30.06.2005 3 995.60 4 017.50 -21.90 -0.55% 4 066.60 -71.00 -1.75%
31.05.2005 4 017.50 4 605.10 - 587.60 -12.76% 4 161.70 - 144.20 -3.46%
30.04.2005 4 605.10 3 894.80 710.30 18.24% 2 443.70 2 161.40 88.45%
31.03.2005 3 894.80 3 498.10 396.70 11.34% 2 511.50 1 383.30 55.08%
28.02.2005 3 498.10 3 254.70 243.40 7.48% 2 360.30 1 137.80 48.21%
31.01.2005 3 254.70 3 881.50 - 626.80 -16.15% 2 237.20 1 017.50 45.48%
31.12.2004 3 881.50 4 460.00 - 578.50 -12.97% 2 637.90 1 243.60 47.14%
30.11.2004 4 460.00 4 035.20 424.80 10.53% 3 017.80 1 442.20 47.79%
31.10.2004 4 035.20 4 070.90 -35.70 -0.88% 2 447.40 1 587.80 64.88%
30.09.2004 4 070.90 4 253.00 - 182.10 -4.28% 2 449.80 1 621.10 66.17%
31.08.2004 4 253.00 3 960.10 292.90 7.40% 2 949.30 1 303.70 44.20%
31.07.2004 3 960.10 4 066.60 - 106.50 -2.62% 2 512.40 1 447.70 57.62%
30.06.2004 4 066.60 4 161.70 -95.10 -2.29% 2 094.60 1 972.00 94.15%
31.05.2004 4 161.70 2 443.70 1 718.00 70.30% 3 101.90 1 059.80 34.17%
30.04.2004 2 443.70 2 511.50 -67.80 -2.70% 3 364.20 - 920.50 -27.36%
31.03.2004 2 511.50 2 360.30 151.20 6.41% 3 823.10 -1 311.60 -34.31%
29.02.2004 2 360.30 2 237.20 123.10 5.50% 3 563.20 -1 202.90 -33.76%
31.01.2004 2 237.20 2 637.90 - 400.70 -15.19% 3 149.90 - 912.70 -28.98%
31.12.2003 2 637.90 3 017.80 - 379.90 -12.59% 3 676.80 -1 038.90 -28.26%
30.11.2003 3 017.80 2 447.40 570.40 23.31% 3 640.50 - 622.70 -17.10%
31.10.2003 2 447.40 2 449.80 -2.40 -0.10% 4 373.80 -1 926.40 -44.04%
30.09.2003 2 449.80 2 949.30 - 499.50 -16.94% 4 361.10 -1 911.30 -43.83%
31.08.2003 2 949.30 2 512.40 436.90 17.39% 5 019.60 -2 070.30 -41.24%
31.07.2003 2 512.40 2 094.60 417.80 19.95% 4 951.60 -2 439.20 -49.26%
30.06.2003 2 094.60 3 101.90 -1 007.30 -32.47% 4 975.70 -2 881.10 -57.90%
31.05.2003 3 101.90 3 364.20 - 262.30 -7.80% 5 320.00 -2 218.10 -41.69%
30.04.2003 3 364.20 3 823.10 - 458.90 -12.00% 2 658.70 705.50 26.54%
31.03.2003 3 823.10 3 563.20 259.90 7.29% 3 550.90 272.20 7.67%
28.02.2003 3 563.20 3 149.90 413.30 13.12% 3 659.20 -96.00 -2.62%
31.01.2003 3 149.90 3 676.80 - 526.90 -14.33% 4 024.90 - 875.00 -21.74%
31.12.2002 3 676.80 3 640.50 36.30 1.00% - - -
30.11.2002 3 640.50 4 373.80 - 733.30 -16.77% - - -
31.10.2002 4 373.80 4 361.10 12.70 0.29% - - -
30.09.2002 4 361.10 5 019.60 - 658.50 -13.12% - - -
31.08.2002 5 019.60 4 951.60 68.00 1.37% - - -
31.07.2002 4 951.60 4 975.70 -24.10 -0.48% - - -
30.06.2002 4 975.70 5 320.00 - 344.30 -6.47% - - -
31.05.2002 5 320.00 2 658.70 2 661.30 100.10% - - -
30.04.2002 2 658.70 3 550.90 - 892.20 -25.13% - - -
31.03.2002 3 550.90 3 659.20 - 108.30 -2.96% - - -
28.02.2002 3 659.20 4 024.90 - 365.70 -9.09% - - -
31.01.2002 4 024.90 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2015 66 631.70 57 873.70 8 758.00 15.13% 57 873.70 8 758.00 15.13%
01.01.2014 57 873.70 48 108.10 9 765.60 20.30% 48 108.10 9 765.60 20.30%
01.01.2013 48 108.10 48 624.10 - 516.00 -1.06% 48 624.10 - 516.00 -1.06%
01.01.2012 48 624.10 45 743.20 2 880.90 6.30% 45 743.20 2 880.90 6.30%
01.01.2011 45 743.20 63 607.70 -17 864.50 -28.09% 63 607.70 -17 864.50 -28.09%
01.01.2010 63 607.70 121 402.40 -57 794.70 -47.61% 121 402.40 -57 794.70 -47.61%
01.01.2009 121 402.40 78 894.00 42 508.40 53.88% 78 894.00 42 508.40 53.88%
01.01.2008 78 894.00 93 959.00 -15 065.00 -16.03% 93 959.00 -15 065.00 -16.03%
01.01.2007 93 959.00 66 774.20 27 184.80 40.71% 66 774.20 27 184.80 40.71%
01.01.2006 66 774.20 49 005.50 17 768.70 36.26% 49 005.50 17 768.70 36.26%
01.01.2005 49 005.50 42 441.70 6 563.80 15.47% 42 441.70 6 563.80 15.47%
01.01.2004 42 441.70 35 111.50 7 330.20 20.88% 35 111.50 7 330.20 20.88%
01.01.2003 35 111.50 50 212.80 -15 101.30 -30.07% 50 212.80 -15 101.30 -30.07%
01.01.2002 50 212.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; (částečné navázání) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; (částečné navázání) (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; (částečné navázání) (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
z toho: Základní kapitál, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Základní kapitál, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Základní kapitál, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Základní kapitál, EUR (Pasiva, hlavní položky, EUR)
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba potravinářských výrobků (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba nápojů (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba tabákových výrobků (navázání 1:1) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba textilií (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba oděvů (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))

Označení stránky: hutní zpracování kovů

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies