Termínové vklady celkem (Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínové vklady celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2009 1 337 161.60
Min 31.01.1993 279 975.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 1 037 829.40 1 054 885.30 -17 055.90 -1.62% 1 064 659.50 -26 830.10 -2.52%
31.10.2015 1 054 885.30 1 042 323.50 12 561.80 1.21% 1 121 276.90 -66 391.60 -5.92%
30.09.2015 1 042 323.50 1 066 194.60 -23 871.10 -2.24% 1 121 355.70 -79 032.20 -7.05%
31.08.2015 1 066 194.60 1 047 534.90 18 659.70 1.78% 1 148 550.10 -82 355.50 -7.17%
31.07.2015 1 047 534.90 1 011 966.30 35 568.60 3.51% 1 173 359.80 - 125 824.90 -10.72%
30.06.2015 1 011 966.30 982 335.30 29 631.00 3.02% 1 204 603.20 - 192 636.90 -15.99%
31.05.2015 982 335.30 1 004 695.80 -22 360.50 -2.23% 1 236 590.10 - 254 254.80 -20.56%
30.04.2015 1 004 695.80 1 060 994.90 -56 299.10 -5.31% 1 271 313.00 - 266 617.20 -20.97%
31.03.2015 1 060 994.90 1 062 342.70 -1 347.80 -0.13% 1 286 929.50 - 225 934.60 -17.56%
28.02.2015 1 062 342.70 1 073 011.00 -10 668.30 -0.99% 1 276 150.30 - 213 807.60 -16.75%
31.01.2015 1 073 011.00 1 043 689.40 29 321.60 2.81% 1 276 082.10 - 203 071.10 -15.91%
31.12.2014 1 043 689.40 1 064 659.50 -20 970.10 -1.97% 1 231 192.50 - 187 503.10 -15.23%
30.11.2014 1 064 659.50 1 121 276.90 -56 617.40 -5.05% 1 221 178.90 - 156 519.40 -12.82%
31.10.2014 1 121 276.90 1 121 355.70 -78.80 -0.01% 1 213 403.80 -92 126.90 -7.59%
30.09.2014 1 121 355.70 1 148 550.10 -27 194.40 -2.37% 1 213 134.10 -91 778.40 -7.57%
31.08.2014 1 148 550.10 1 173 359.80 -24 809.70 -2.11% 1 234 452.20 -85 902.10 -6.96%
31.07.2014 1 173 359.80 1 204 603.20 -31 243.40 -2.59% 1 230 260.80 -56 901.00 -4.63%
30.06.2014 1 204 603.20 1 236 590.10 -31 986.90 -2.59% 1 228 112.20 -23 509.00 -1.91%
31.05.2014 1 236 590.10 1 271 313.00 -34 722.90 -2.73% 1 247 492.60 -10 902.50 -0.87%
30.04.2014 1 271 313.00 1 286 929.50 -15 616.50 -1.21% 1 294 717.30 -23 404.30 -1.81%
31.03.2014 1 286 929.50 1 276 150.30 10 779.20 0.84% 1 295 653.10 -8 723.60 -0.67%
28.02.2014 1 276 150.30 1 276 082.10 68.20 0.01% 1 264 146.50 12 003.80 0.95%
31.01.2014 1 276 082.10 1 231 192.50 44 889.60 3.65% 1 292 172.90 -16 090.80 -1.25%
31.12.2013 1 231 192.50 1 221 178.90 10 013.60 0.82% 1 207 857.70 23 334.80 1.93%
30.11.2013 1 221 178.90 1 213 403.80 7 775.10 0.64% 1 170 533.60 50 645.30 4.33%
31.10.2013 1 213 403.80 1 213 134.10 269.70 0.02% 1 237 396.00 -23 992.20 -1.94%
30.09.2013 1 213 134.10 1 234 452.20 -21 318.10 -1.73% 1 274 312.30 -61 178.20 -4.80%
31.08.2013 1 234 452.20 1 230 260.80 4 191.40 0.34% 1 244 985.30 -10 533.10 -0.85%
31.07.2013 1 230 260.80 1 228 112.20 2 148.60 0.17% 1 263 048.40 -32 787.60 -2.60%
30.06.2013 1 228 112.20 1 247 492.60 -19 380.40 -1.55% 1 277 641.10 -49 528.90 -3.88%
31.05.2013 1 247 492.60 1 294 717.30 -47 224.70 -3.65% 1 268 737.10 -21 244.50 -1.67%
30.04.2013 1 294 717.30 1 295 653.10 - 935.80 -0.07% 1 271 074.30 23 643.00 1.86%
31.03.2013 1 295 653.10 1 264 146.50 31 506.60 2.49% 1 283 954.60 11 698.50 0.91%
28.02.2013 1 264 146.50 1 292 172.90 -28 026.40 -2.17% 1 255 059.00 9 087.50 0.72%
31.01.2013 1 292 172.90 1 207 857.70 84 315.20 6.98% 1 250 674.10 41 498.80 3.32%
31.12.2012 1 207 857.70 1 170 533.60 37 324.10 3.19% 1 198 626.30 9 231.40 0.77%
30.11.2012 1 170 533.60 1 237 396.00 -66 862.40 -5.40% 1 200 481.70 -29 948.10 -2.49%
31.10.2012 1 237 396.00 1 274 312.30 -36 916.30 -2.90% 1 201 129.90 36 266.10 3.02%
30.09.2012 1 274 312.30 1 244 985.30 29 327.00 2.36% 1 192 376.80 81 935.50 6.87%
31.08.2012 1 244 985.30 1 263 048.40 -18 063.10 -1.43% 1 164 705.50 80 279.80 6.89%
31.07.2012 1 263 048.40 1 277 641.10 -14 592.70 -1.14% 1 188 375.20 74 673.20 6.28%
30.06.2012 1 277 641.10 1 268 737.10 8 904.00 0.70% 1 187 713.10 89 928.00 7.57%
31.05.2012 1 268 737.10 1 271 074.30 -2 337.20 -0.18% 1 156 204.50 112 532.60 9.73%
30.04.2012 1 271 074.30 1 283 954.60 -12 880.30 -1.00% 1 153 472.80 117 601.50 10.20%
31.03.2012 1 283 954.60 1 255 059.00 28 895.60 2.30% 1 194 724.70 89 229.90 7.47%
29.02.2012 1 255 059.00 1 250 674.10 4 384.90 0.35% 1 182 358.30 72 700.70 6.15%
31.01.2012 1 250 674.10 1 198 626.30 52 047.80 4.34% 1 214 593.70 36 080.40 2.97%
31.12.2011 1 198 626.30 1 200 481.70 -1 855.40 -0.15% 1 176 598.70 22 027.60 1.87%
30.11.2011 1 200 481.70 1 201 129.90 - 648.20 -0.05% 1 185 900.10 14 581.60 1.23%
31.10.2011 1 201 129.90 1 192 376.80 8 753.10 0.73% 1 216 320.30 -15 190.40 -1.25%
30.09.2011 1 192 376.80 1 164 705.50 27 671.30 2.38% 1 244 623.70 -52 246.90 -4.20%
31.08.2011 1 164 705.50 1 188 375.20 -23 669.70 -1.99% 1 239 352.60 -74 647.10 -6.02%
31.07.2011 1 188 375.20 1 187 713.10 662.10 0.06% 1 236 969.10 -48 593.90 -3.93%
30.06.2011 1 187 713.10 1 156 204.50 31 508.60 2.73% 1 201 774.70 -14 061.60 -1.17%
31.05.2011 1 156 204.50 1 153 472.80 2 731.70 0.24% 1 191 578.50 -35 374.00 -2.97%
30.04.2011 1 153 472.80 1 194 724.70 -41 251.90 -3.45% 1 237 894.90 -84 422.10 -6.82%
31.03.2011 1 194 724.70 1 182 358.30 12 366.40 1.05% 1 225 398.80 -30 674.10 -2.50%
28.02.2011 1 182 358.30 1 214 593.70 -32 235.40 -2.65% 1 220 430.50 -38 072.20 -3.12%
31.01.2011 1 214 593.70 1 176 598.70 37 995.00 3.23% 1 242 628.30 -28 034.60 -2.26%
31.12.2010 1 176 598.70 1 185 900.10 -9 301.40 -0.78% 1 224 409.80 -47 811.10 -3.90%
30.11.2010 1 185 900.10 1 216 320.30 -30 420.20 -2.50% 1 222 905.40 -37 005.30 -3.03%
31.10.2010 1 216 320.30 1 244 623.70 -28 303.40 -2.27% 1 297 137.10 -80 816.80 -6.23%
30.09.2010 1 244 623.70 1 239 352.60 5 271.10 0.43% 1 309 168.70 -64 545.00 -4.93%
31.08.2010 1 239 352.60 1 236 969.10 2 383.50 0.19% 1 305 365.00 -66 012.40 -5.06%
31.07.2010 1 236 969.10 1 201 774.70 35 194.40 2.93% 1 292 526.20 -55 557.10 -4.30%
30.06.2010 1 201 774.70 1 191 578.50 10 196.20 0.86% 1 337 161.60 - 135 386.90 -10.12%
31.05.2010 1 191 578.50 1 237 894.90 -46 316.40 -3.74% 1 333 098.00 - 141 519.50 -10.62%
30.04.2010 1 237 894.90 1 225 398.80 12 496.10 1.02% 1 281 682.90 -43 788.00 -3.42%
31.03.2010 1 225 398.80 1 220 430.50 4 968.30 0.41% 1 290 547.00 -65 148.20 -5.05%
28.02.2010 1 220 430.50 1 242 628.30 -22 197.80 -1.79% 1 289 145.40 -68 714.90 -5.33%
31.01.2010 1 242 628.30 1 224 409.80 18 218.50 1.49% 1 326 606.40 -83 978.10 -6.33%
31.12.2009 1 224 409.80 1 222 905.40 1 504.40 0.12% 1 211 900.80 12 509.00 1.03%
30.11.2009 1 222 905.40 1 297 137.10 -74 231.70 -5.72% 1 292 458.10 -69 552.70 -5.38%
31.10.2009 1 297 137.10 1 309 168.70 -12 031.60 -0.92% 1 287 879.00 9 258.10 0.72%
30.09.2009 1 309 168.70 1 305 365.00 3 803.70 0.29% 1 278 989.90 30 178.80 2.36%
31.08.2009 1 305 365.00 1 292 526.20 12 838.80 0.99% 1 319 785.30 -14 420.30 -1.09%
31.07.2009 1 292 526.20 1 337 161.60 -44 635.40 -3.34% 1 305 587.90 -13 061.70 -1.00%
30.06.2009 1 337 161.60 1 333 098.00 4 063.60 0.30% 1 259 536.10 77 625.50 6.16%
31.05.2009 1 333 098.00 1 281 682.90 51 415.10 4.01% 1 197 091.40 136 006.60 11.36%
30.04.2009 1 281 682.90 1 290 547.00 -8 864.10 -0.69% 1 202 231.80 79 451.10 6.61%
31.03.2009 1 290 547.00 1 289 145.40 1 401.60 0.11% 1 199 917.90 90 629.10 7.55%
28.02.2009 1 289 145.40 1 326 606.40 -37 461.00 -2.82% 1 227 298.30 61 847.10 5.04%
31.01.2009 1 326 606.40 1 211 900.80 114 705.60 9.46% 1 247 536.90 79 069.50 6.34%
31.12.2008 1 211 900.80 1 292 458.10 -80 557.30 -6.23% 1 097 654.80 114 246.00 10.41%
30.11.2008 1 292 458.10 1 287 879.00 4 579.10 0.36% 1 174 158.60 118 299.50 10.08%
31.10.2008 1 287 879.00 1 278 989.90 8 889.10 0.69% 1 180 780.70 107 098.30 9.07%
30.09.2008 1 278 989.90 1 319 785.30 -40 795.40 -3.09% 1 164 764.00 114 225.90 9.81%
31.08.2008 1 319 785.30 1 305 587.90 14 197.40 1.09% 1 149 634.20 170 151.10 14.80%
31.07.2008 1 305 587.90 1 259 536.10 46 051.80 3.66% 1 162 087.90 143 500.00 12.35%
30.06.2008 1 259 536.10 1 197 091.40 62 444.70 5.22% 1 153 587.70 105 948.40 9.18%
31.05.2008 1 197 091.40 1 202 231.80 -5 140.40 -0.43% 1 103 849.00 93 242.40 8.45%
30.04.2008 1 202 231.80 1 199 917.90 2 313.90 0.19% 1 120 118.80 82 113.00 7.33%
31.03.2008 1 199 917.90 1 227 298.30 -27 380.40 -2.23% 1 116 577.30 83 340.60 7.46%
29.02.2008 1 227 298.30 1 247 536.90 -20 238.60 -1.62% 1 095 675.10 131 623.20 12.01%
31.01.2008 1 247 536.90 1 097 654.80 149 882.10 13.65% 1 099 836.10 147 700.80 13.43%
31.12.2007 1 097 654.80 1 174 158.60 -76 503.80 -6.52% 963 689.50 133 965.30 13.90%
30.11.2007 1 174 158.60 1 180 780.70 -6 622.10 -0.56% 1 036 020.00 138 138.60 13.33%
31.10.2007 1 180 780.70 1 164 764.00 16 016.70 1.38% 1 048 241.50 132 539.20 12.64%
30.09.2007 1 164 764.00 1 149 634.20 15 129.80 1.32% 1 058 852.90 105 911.10 10.00%
31.08.2007 1 149 634.20 1 162 087.90 -12 453.70 -1.07% 1 059 663.60 89 970.60 8.49%
31.07.2007 1 162 087.90 1 153 587.70 8 500.20 0.74% 1 059 339.10 102 748.80 9.70%
30.06.2007 1 153 587.70 1 103 849.00 49 738.70 4.51% 1 067 344.20 86 243.50 8.08%
31.05.2007 1 103 849.00 1 120 118.80 -16 269.80 -1.45% 1 041 055.90 62 793.10 6.03%
30.04.2007 1 120 118.80 1 116 577.30 3 541.50 0.32% 1 039 919.20 80 199.60 7.71%
31.03.2007 1 116 577.30 1 095 675.10 20 902.20 1.91% 1 065 270.50 51 306.80 4.82%
28.02.2007 1 095 675.10 1 099 836.10 -4 161.00 -0.38% 999 834.80 95 840.30 9.59%
31.01.2007 1 099 836.10 963 689.50 136 146.60 14.13% 1 008 616.90 91 219.20 9.04%
31.12.2006 963 689.50 1 036 020.00 -72 330.50 -6.98% 901 529.60 62 159.90 6.89%
30.11.2006 1 036 020.00 1 048 241.50 -12 221.50 -1.17% 974 191.60 61 828.40 6.35%
31.10.2006 1 048 241.50 1 058 852.90 -10 611.40 -1.00% 998 927.60 49 313.90 4.94%
30.09.2006 1 058 852.90 1 059 663.60 - 810.70 -0.08% 989 055.50 69 797.40 7.06%
31.08.2006 1 059 663.60 1 059 339.10 324.50 0.03% 973 375.10 86 288.50 8.86%
31.07.2006 1 059 339.10 1 067 344.20 -8 005.10 -0.75% 971 138.20 88 200.90 9.08%
30.06.2006 1 067 344.20 1 041 055.90 26 288.30 2.53% 971 349.40 95 994.80 9.88%
31.05.2006 1 041 055.90 1 039 919.20 1 136.70 0.11% 883 406.80 157 649.10 17.85%
30.04.2006 1 039 919.20 1 065 270.50 -25 351.30 -2.38% 893 392.10 146 527.10 16.40%
31.03.2006 1 065 270.50 999 834.80 65 435.70 6.54% 905 037.90 160 232.60 17.70%
28.02.2006 999 834.80 1 008 616.90 -8 782.10 -0.87% 854 118.40 145 716.40 17.06%
31.01.2006 1 008 616.90 901 529.60 107 087.30 11.88% 871 813.80 136 803.10 15.69%
31.12.2005 901 529.60 974 191.60 -72 662.00 -7.46% 836 235.70 65 293.90 7.81%
30.11.2005 974 191.60 998 927.60 -24 736.00 -2.48% 905 385.20 68 806.40 7.60%
31.10.2005 998 927.60 989 055.50 9 872.10 1.00% 908 640.80 90 286.80 9.94%
30.09.2005 989 055.50 973 375.10 15 680.40 1.61% 925 826.80 63 228.70 6.83%
31.08.2005 973 375.10 971 138.20 2 236.90 0.23% 926 960.10 46 415.00 5.01%
31.07.2005 971 138.20 971 349.40 - 211.20 -0.02% 930 955.10 40 183.10 4.32%
30.06.2005 971 349.40 883 406.80 87 942.60 9.95% 919 353.20 51 996.20 5.66%
31.05.2005 883 406.80 893 392.10 -9 985.30 -1.12% 868 508.90 14 897.90 1.72%
30.04.2005 893 392.10 905 037.90 -11 645.80 -1.29% 867 603.30 25 788.80 2.97%
31.03.2005 905 037.90 854 118.40 50 919.50 5.96% 878 838.90 26 199.00 2.98%
28.02.2005 854 118.40 871 813.80 -17 695.40 -2.03% 872 250.50 -18 132.10 -2.08%
31.01.2005 871 813.80 836 235.70 35 578.10 4.25% 877 350.10 -5 536.30 -0.63%
31.12.2004 836 235.70 905 385.20 -69 149.50 -7.64% 816 877.00 19 358.70 2.37%
30.11.2004 905 385.20 908 640.80 -3 255.60 -0.36% 875 992.20 29 393.00 3.36%
31.10.2004 908 640.80 925 826.80 -17 186.00 -1.86% 885 457.90 23 182.90 2.62%
30.09.2004 925 826.80 926 960.10 -1 133.30 -0.12% 855 669.90 70 156.90 8.20%
31.08.2004 926 960.10 930 955.10 -3 995.00 -0.43% 892 718.70 34 241.40 3.84%
31.07.2004 930 955.10 919 353.20 11 601.90 1.26% 880 006.20 50 948.90 5.79%
30.06.2004 919 353.20 868 508.90 50 844.30 5.85% 881 212.00 38 141.20 4.33%
31.05.2004 868 508.90 867 603.30 905.60 0.10% 858 277.30 10 231.60 1.19%
30.04.2004 867 603.30 878 838.90 -11 235.60 -1.28% 899 328.70 -31 725.40 -3.53%
31.03.2004 878 838.90 872 250.50 6 588.40 0.76% 914 101.60 -35 262.70 -3.86%
29.02.2004 872 250.50 877 350.10 -5 099.60 -0.58% 927 793.70 -55 543.20 -5.99%
31.01.2004 877 350.10 816 877.00 60 473.10 7.40% 938 060.60 -60 710.50 -6.47%
31.12.2003 816 877.00 875 992.20 -59 115.20 -6.75% 910 420.70 -93 543.70 -10.27%
30.11.2003 875 992.20 885 457.90 -9 465.70 -1.07% 988 801.00 - 112 808.80 -11.41%
31.10.2003 885 457.90 855 669.90 29 788.00 3.48% 1 012 587.90 - 127 130.00 -12.55%
30.09.2003 855 669.90 892 718.70 -37 048.80 -4.15% 999 124.70 - 143 454.80 -14.36%
31.08.2003 892 718.70 880 006.20 12 712.50 1.44% 1 007 746.20 - 115 027.50 -11.41%
31.07.2003 880 006.20 881 212.00 -1 205.80 -0.14% 1 018 916.70 - 138 910.50 -13.63%
30.06.2003 881 212.00 858 277.30 22 934.70 2.67% 1 014 999.60 - 133 787.60 -13.18%
31.05.2003 858 277.30 899 328.70 -41 051.40 -4.56% 933 693.20 -75 415.90 -8.08%
30.04.2003 899 328.70 914 101.60 -14 772.90 -1.62% 918 703.00 -19 374.30 -2.11%
31.03.2003 914 101.60 927 793.70 -13 692.10 -1.48% 923 847.10 -9 745.50 -1.05%
28.02.2003 927 793.70 938 060.60 -10 266.90 -1.09% 915 148.50 12 645.20 1.38%
31.01.2003 938 060.60 910 420.70 27 639.90 3.04% 927 215.30 10 845.30 1.17%
31.12.2002 910 420.70 988 801.00 -78 380.30 -7.93% 887 297.90 23 122.80 2.61%
30.11.2002 988 801.00 1 012 587.90 -23 786.90 -2.35% 895 525.00 93 276.00 10.42%
31.10.2002 1 012 587.90 999 124.70 13 463.20 1.35% 912 812.00 99 775.90 10.93%
30.09.2002 999 124.70 1 007 746.20 -8 621.50 -0.86% 923 778.40 75 346.30 8.16%
31.08.2002 1 007 746.20 1 018 916.70 -11 170.50 -1.10% 954 215.90 53 530.30 5.61%
31.07.2002 1 018 916.70 1 014 999.60 3 917.10 0.39% 950 977.20 67 939.50 7.14%
30.06.2002 1 014 999.60 933 693.20 81 306.40 8.71% 934 007.80 80 991.80 8.67%
31.05.2002 933 693.20 918 703.00 14 990.20 1.63% 925 029.50 8 663.70 0.94%
30.04.2002 918 703.00 923 847.10 -5 144.10 -0.56% 939 266.90 -20 563.90 -2.19%
31.03.2002 923 847.10 915 148.50 8 698.60 0.95% 899 770.00 24 077.10 2.68%
28.02.2002 915 148.50 927 215.30 -12 066.80 -1.30% 893 833.30 21 315.20 2.38%
31.01.2002 927 215.30 887 297.90 39 917.40 4.50% 889 414.40 37 800.90 4.25%
31.12.2001 887 297.90 895 525.00 -8 227.10 -0.92% 783 507.50 103 790.40 13.25%
30.11.2001 895 525.00 912 812.00 -17 287.00 -1.89% 841 346.90 54 178.10 6.44%
31.10.2001 912 812.00 923 778.40 -10 966.40 -1.19% 839 804.50 73 007.50 8.69%
30.09.2001 923 778.40 954 215.90 -30 437.50 -3.19% 832 603.00 91 175.40 10.95%
31.08.2001 954 215.90 950 977.20 3 238.70 0.34% 834 877.90 119 338.00 14.29%
31.07.2001 950 977.20 934 007.80 16 969.40 1.82% 824 673.40 126 303.80 15.32%
30.06.2001 934 007.80 925 029.50 8 978.30 0.97% 820 101.40 113 906.40 13.89%
31.05.2001 925 029.50 939 266.90 -14 237.40 -1.52% 838 101.80 86 927.70 10.37%
30.04.2001 939 266.90 899 770.00 39 496.90 4.39% 836 575.60 102 691.30 12.28%
31.03.2001 899 770.00 893 833.30 5 936.70 0.66% 846 384.30 53 385.70 6.31%
28.02.2001 893 833.30 889 414.40 4 418.90 0.50% 841 330.20 52 503.10 6.24%
31.01.2001 889 414.40 783 507.50 105 906.90 13.52% 820 495.00 68 919.40 8.40%
31.12.2000 783 507.50 841 346.90 -57 839.40 -6.87% 777 961.20 5 546.30 0.71%
30.11.2000 841 346.90 839 804.50 1 542.40 0.18% 811 455.50 29 891.40 3.68%
31.10.2000 839 804.50 832 603.00 7 201.50 0.86% 816 615.90 23 188.60 2.84%
30.09.2000 832 603.00 834 877.90 -2 274.90 -0.27% 824 641.80 7 961.20 0.97%
31.08.2000 834 877.90 824 673.40 10 204.50 1.24% 827 442.70 7 435.20 0.90%
31.07.2000 824 673.40 820 101.40 4 572.00 0.56% 828 723.20 -4 049.80 -0.49%
30.06.2000 820 101.40 838 101.80 -18 000.40 -2.15% 831 646.70 -11 545.30 -1.39%
31.05.2000 838 101.80 836 575.60 1 526.20 0.18% 843 907.10 -5 805.30 -0.69%
30.04.2000 836 575.60 846 384.30 -9 808.70 -1.16% 843 798.30 -7 222.70 -0.86%
31.03.2000 846 384.30 841 330.20 5 054.10 0.60% 835 623.60 10 760.70 1.29%
29.02.2000 841 330.20 820 495.00 20 835.20 2.54% 839 455.10 1 875.10 0.22%
31.01.2000 820 495.00 777 961.20 42 533.80 5.47% 828 578.30 -8 083.30 -0.98%
31.12.1999 777 961.20 811 455.50 -33 494.30 -4.13% 790 572.10 -12 610.90 -1.60%
30.11.1999 811 455.50 816 615.90 -5 160.40 -0.63% 795 892.90 15 562.60 1.96%
31.10.1999 816 615.90 824 641.80 -8 025.90 -0.97% 796 664.10 19 951.80 2.50%
30.09.1999 824 641.80 827 442.70 -2 800.90 -0.34% 805 389.40 19 252.40 2.39%
31.08.1999 827 442.70 828 723.20 -1 280.50 -0.15% 798 564.20 28 878.50 3.62%
31.07.1999 828 723.20 831 646.70 -2 923.50 -0.35% 791 314.10 37 409.10 4.73%
30.06.1999 831 646.70 843 907.10 -12 260.40 -1.45% 777 203.10 54 443.60 7.00%
31.05.1999 843 907.10 843 798.30 108.80 0.01% 771 668.00 72 239.10 9.36%
30.04.1999 843 798.30 835 623.60 8 174.70 0.98% 761 724.90 82 073.40 10.77%
31.03.1999 835 623.60 839 455.10 -3 831.50 -0.46% 757 503.80 78 119.80 10.31%
28.02.1999 839 455.10 828 578.30 10 876.80 1.31% 747 680.60 91 774.50 12.27%
31.01.1999 828 578.30 790 572.10 38 006.20 4.81% 747 881.80 80 696.50 10.79%
31.12.1998 790 572.10 795 892.90 -5 320.80 -0.67% 751 332.50 39 239.60 5.22%
30.11.1998 795 892.90 796 664.10 - 771.20 -0.10% 724 502.10 71 390.80 9.85%
31.10.1998 796 664.10 805 389.40 -8 725.30 -1.08% 710 050.60 86 613.50 12.20%
30.09.1998 805 389.40 798 564.20 6 825.20 0.85% 710 418.60 94 970.80 13.37%
31.08.1998 798 564.20 791 314.10 7 250.10 0.92% 716 911.30 81 652.90 11.39%
31.07.1998 791 314.10 777 203.10 14 111.00 1.82% 716 544.90 74 769.20 10.43%
30.06.1998 777 203.10 771 668.00 5 535.10 0.72% 698 952.90 78 250.20 11.20%
31.05.1998 771 668.00 761 724.90 9 943.10 1.31% 683 493.30 88 174.70 12.90%
30.04.1998 761 724.90 757 503.80 4 221.10 0.56% 656 973.00 104 751.90 15.94%
31.03.1998 757 503.80 747 680.60 9 823.20 1.31% 650 390.20 107 113.60 16.47%
28.02.1998 747 680.60 747 881.80 - 201.20 -0.03% 650 225.30 97 455.30 14.99%
31.01.1998 747 881.80 751 332.50 -3 450.70 -0.46% 640 156.30 107 725.50 16.83%
31.12.1997 751 332.50 724 502.10 26 830.40 3.70% 572 119.50 179 213.00 31.32%
30.11.1997 724 502.10 710 050.60 14 451.50 2.04% 565 611.40 158 890.70 28.09%
31.10.1997 710 050.60 710 418.60 - 368.00 -0.05% 558 449.60 151 601.00 27.15%
30.09.1997 710 418.60 716 911.30 -6 492.70 -0.91% 550 549.20 159 869.40 29.04%
31.08.1997 716 911.30 716 544.90 366.40 0.05% 561 792.40 155 118.90 27.61%
31.07.1997 716 544.90 698 952.90 17 592.00 2.52% 555 613.90 160 931.00 28.96%
30.06.1997 698 952.90 683 493.30 15 459.60 2.26% 554 195.40 144 757.50 26.12%
31.05.1997 683 493.30 656 973.00 26 520.30 4.04% 557 839.30 125 654.00 22.53%
30.04.1997 656 973.00 650 390.20 6 582.80 1.01% 553 377.90 103 595.10 18.72%
31.03.1997 650 390.20 650 225.30 164.90 0.03% 540 476.20 109 914.00 20.34%
28.02.1997 650 225.30 640 156.30 10 069.00 1.57% 532 021.90 118 203.40 22.22%
31.01.1997 640 156.30 572 119.50 68 036.80 11.89% 519 130.50 121 025.80 23.31%
31.12.1996 572 119.50 565 611.40 6 508.10 1.15% 512 045.00 60 074.50 11.73%
30.11.1996 565 611.40 558 449.60 7 161.80 1.28% 483 055.60 82 555.80 17.09%
31.10.1996 558 449.60 550 549.20 7 900.40 1.44% 481 081.10 77 368.50 16.08%
30.09.1996 550 549.20 561 792.40 -11 243.20 -2.00% 469 012.60 81 536.60 17.38%
31.08.1996 561 792.40 555 613.90 6 178.50 1.11% 467 446.60 94 345.80 20.18%
31.07.1996 555 613.90 554 195.40 1 418.50 0.26% 454 010.90 101 603.00 22.38%
30.06.1996 554 195.40 557 839.30 -3 643.90 -0.65% 446 988.40 107 207.00 23.98%
31.05.1996 557 839.30 553 377.90 4 461.40 0.81% 443 513.50 114 325.80 25.78%
30.04.1996 553 377.90 540 476.20 12 901.70 2.39% 433 666.70 119 711.20 27.60%
31.03.1996 540 476.20 532 021.90 8 454.30 1.59% 427 040.30 113 435.90 26.56%
29.02.1996 532 021.90 519 130.50 12 891.40 2.48% 421 396.10 110 625.80 26.25%
31.01.1996 519 130.50 512 045.00 7 085.50 1.38% 411 816.60 107 313.90 26.06%
31.12.1995 512 045.00 483 055.60 28 989.40 6.00% 410 560.70 101 484.30 24.72%
30.11.1995 483 055.60 481 081.10 1 974.50 0.41% 399 869.60 83 186.00 20.80%
31.10.1995 481 081.10 469 012.60 12 068.50 2.57% 393 594.50 87 486.60 22.23%
30.09.1995 469 012.60 467 446.60 1 566.00 0.34% 389 232.70 79 779.90 20.50%
31.08.1995 467 446.60 454 010.90 13 435.70 2.96% 381 848.50 85 598.10 22.42%
31.07.1995 454 010.90 446 988.40 7 022.50 1.57% 376 506.10 77 504.80 20.59%
30.06.1995 446 988.40 443 513.50 3 474.90 0.78% 374 129.60 72 858.80 19.47%
31.05.1995 443 513.50 433 666.70 9 846.80 2.27% 374 758.20 68 755.30 18.35%
30.04.1995 433 666.70 427 040.30 6 626.40 1.55% 371 862.00 61 804.70 16.62%
31.03.1995 427 040.30 421 396.10 5 644.20 1.34% 366 471.60 60 568.70 16.53%
28.02.1995 421 396.10 411 816.60 9 579.50 2.33% 360 193.80 61 202.30 16.99%
31.01.1995 411 816.60 410 560.70 1 255.90 0.31% 351 648.50 60 168.10 17.11%
31.12.1994 410 560.70 399 869.60 10 691.10 2.67% 340 406.10 70 154.60 20.61%
30.11.1994 399 869.60 393 594.50 6 275.10 1.59% 317 043.50 82 826.10 26.12%
31.10.1994 393 594.50 389 232.70 4 361.80 1.12% 315 336.00 78 258.50 24.82%
30.09.1994 389 232.70 381 848.50 7 384.20 1.93% 313 136.10 76 096.60 24.30%
31.08.1994 381 848.50 376 506.10 5 342.40 1.42% 311 698.90 70 149.60 22.51%
31.07.1994 376 506.10 374 129.60 2 376.50 0.64% 310 517.90 65 988.20 21.25%
30.06.1994 374 129.60 374 758.20 - 628.60 -0.17% 302 230.60 71 899.00 23.79%
31.05.1994 374 758.20 371 862.00 2 896.20 0.78% 299 670.70 75 087.50 25.06%
30.04.1994 371 862.00 366 471.60 5 390.40 1.47% 295 950.00 75 912.00 25.65%
31.03.1994 366 471.60 360 193.80 6 277.80 1.74% 286 614.70 79 856.90 27.86%
28.02.1994 360 193.80 351 648.50 8 545.30 2.43% 283 589.30 76 604.50 27.01%
31.01.1994 351 648.50 340 406.10 11 242.40 3.30% 279 975.20 71 673.30 25.60%
31.12.1993 340 406.10 317 043.50 23 362.60 7.37% - - -
30.11.1993 317 043.50 315 336.00 1 707.50 0.54% - - -
31.10.1993 315 336.00 313 136.10 2 199.90 0.70% - - -
30.09.1993 313 136.10 311 698.90 1 437.20 0.46% - - -
31.08.1993 311 698.90 310 517.90 1 181.00 0.38% - - -
31.07.1993 310 517.90 302 230.60 8 287.30 2.74% - - -
30.06.1993 302 230.60 299 670.70 2 559.90 0.85% - - -
31.05.1993 299 670.70 295 950.00 3 720.70 1.26% - - -
30.04.1993 295 950.00 286 614.70 9 335.30 3.26% - - -
31.03.1993 286 614.70 283 589.30 3 025.40 1.07% - - -
28.02.1993 283 589.30 279 975.20 3 614.10 1.29% - - -
31.01.1993 279 975.20 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2015 11 444 113.70 14 224 559.60 -2 780 445.90 -19.55% 14 224 559.60 -2 780 445.90 -19.55%
01.01.2014 14 224 559.60 14 965 916.90 - 741 357.30 -4.95% 14 965 916.90 - 741 357.30 -4.95%
01.01.2013 14 965 916.90 15 005 273.50 -39 356.60 -0.26% 15 005 273.50 -39 356.60 -0.26%
01.01.2012 15 005 273.50 14 234 762.50 770 511.00 5.41% 14 234 762.50 770 511.00 5.41%
01.01.2011 14 234 762.50 14 619 470.20 - 384 707.70 -2.63% 14 619 470.20 - 384 707.70 -2.63%
01.01.2010 14 619 470.20 15 509 753.50 - 890 283.30 -5.74% 15 509 753.50 - 890 283.30 -5.74%
01.01.2009 15 509 753.50 15 030 213.40 479 540.10 3.19% 15 030 213.40 479 540.10 3.19%
01.01.2008 15 030 213.40 13 618 724.20 1 411 489.20 10.36% 13 618 724.20 1 411 489.20 10.36%
01.01.2007 13 618 724.20 12 447 848.10 1 170 876.10 9.41% 12 447 848.10 1 170 876.10 9.41%
01.01.2006 12 447 848.10 11 187 336.00 1 260 512.10 11.27% 11 187 336.00 1 260 512.10 11.27%
01.01.2005 11 187 336.00 10 717 908.60 469 427.40 4.38% 10 717 908.60 469 427.40 4.38%
01.01.2004 10 717 908.60 10 625 495.80 92 412.80 0.87% 10 625 495.80 92 412.80 0.87%
01.01.2003 10 625 495.80 11 571 203.90 - 945 708.10 -8.17% 11 571 203.90 - 945 708.10 -8.17%
01.01.2002 11 571 203.90 11 005 928.30 565 275.60 5.14% 11 005 928.30 565 275.60 5.14%
01.01.2001 11 005 928.30 9 959 801.50 1 046 126.80 10.50% 9 959 801.50 1 046 126.80 10.50%
01.01.2000 9 959 801.50 9 909 849.40 49 952.10 0.50% 9 909 849.40 49 952.10 0.50%
01.01.1999 9 909 849.40 9 342 059.00 567 790.40 6.08% 9 342 059.00 567 790.40 6.08%
01.01.1998 9 342 059.00 8 309 951.00 1 032 108.00 12.42% 8 309 951.00 1 032 108.00 12.42%
01.01.1997 8 309 951.00 6 621 177.20 1 688 773.80 25.51% 6 621 177.20 1 688 773.80 25.51%
01.01.1996 6 621 177.20 5 451 073.40 1 170 103.80 21.47% 5 451 073.40 1 170 103.80 21.47%
01.01.1995 5 451 073.40 4 550 675.80 900 397.60 19.79% 4 550 675.80 900 397.60 19.79%
01.01.1994 4 550 675.80 3 656 169.00 894 506.80 24.47% 3 656 169.00 894 506.80 24.47%
01.01.1993 3 656 169.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínové vklady celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínové vklady celkem (Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínové vklady celkem (Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč))
Termínové vklady celkem (Vklady klientů podle druhového hlediska (cizí měna))
Termínové vklady celkem (Vklady klientů podle druhového hlediska (EUR))
Termínové vklady celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínové vklady celkem (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínové vklady celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínové vklady celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
Termínové vklady celkem (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
Termínové vklady celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies