podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2014 488 307.20
Min 31.07.2004 181 250.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 429 293.30 426 730.00 2 563.30 0.60% 451 097.90 -21 804.60 -4.83%
31.10.2015 426 730.00 427 410.20 - 680.20 -0.16% 454 172.40 -27 442.40 -6.04%
30.09.2015 427 410.20 428 835.60 -1 425.40 -0.33% 459 105.00 -31 694.80 -6.90%
31.08.2015 428 835.60 434 467.30 -5 631.70 -1.30% 462 051.70 -33 216.10 -7.19%
31.07.2015 434 467.30 440 584.80 -6 117.50 -1.39% 467 433.00 -32 965.70 -7.05%
30.06.2015 440 584.80 452 692.60 -12 107.80 -2.67% 475 448.10 -34 863.30 -7.33%
31.05.2015 452 692.60 461 149.50 -8 456.90 -1.83% 478 969.10 -26 276.50 -5.49%
30.04.2015 461 149.50 467 494.90 -6 345.40 -1.36% 480 580.20 -19 430.70 -4.04%
31.03.2015 467 494.90 473 443.50 -5 948.60 -1.26% 484 253.60 -16 758.70 -3.46%
28.02.2015 473 443.50 478 276.60 -4 833.10 -1.01% 487 544.20 -14 100.70 -2.89%
31.01.2015 478 276.60 459 759.30 18 517.30 4.03% 488 307.20 -10 030.60 -2.05%
31.12.2014 459 759.30 451 097.90 8 661.40 1.92% 483 216.10 -23 456.80 -4.85%
30.11.2014 451 097.90 454 172.40 -3 074.50 -0.68% 474 032.80 -22 934.90 -4.84%
31.10.2014 454 172.40 459 105.00 -4 932.60 -1.07% 475 567.80 -21 395.40 -4.50%
30.09.2014 459 105.00 462 051.70 -2 946.70 -0.64% 474 588.90 -15 483.90 -3.26%
31.08.2014 462 051.70 467 433.00 -5 381.30 -1.15% 475 165.10 -13 113.40 -2.76%
31.07.2014 467 433.00 475 448.10 -8 015.10 -1.69% 476 832.30 -9 399.30 -1.97%
30.06.2014 475 448.10 478 969.10 -3 521.00 -0.74% 479 399.20 -3 951.10 -0.82%
31.05.2014 478 969.10 480 580.20 -1 611.10 -0.34% 481 843.70 -2 874.60 -0.60%
30.04.2014 480 580.20 484 253.60 -3 673.40 -0.76% 487 698.30 -7 118.10 -1.46%
31.03.2014 484 253.60 487 544.20 -3 290.60 -0.67% 485 557.30 -1 303.70 -0.27%
28.02.2014 487 544.20 488 307.20 - 763.00 -0.16% 482 936.10 4 608.10 0.95%
31.01.2014 488 307.20 483 216.10 5 091.10 1.05% 482 826.00 5 481.20 1.14%
31.12.2013 483 216.10 474 032.80 9 183.30 1.94% 479 335.60 3 880.50 0.81%
30.11.2013 474 032.80 475 567.80 -1 535.00 -0.32% 467 773.80 6 259.00 1.34%
31.10.2013 475 567.80 474 588.90 978.90 0.21% 469 891.00 5 676.80 1.21%
30.09.2013 474 588.90 475 165.10 - 576.20 -0.12% 466 065.60 8 523.30 1.83%
31.08.2013 475 165.10 476 832.30 -1 667.20 -0.35% 465 230.30 9 934.80 2.14%
31.07.2013 476 832.30 479 399.20 -2 566.90 -0.54% 462 315.70 14 516.60 3.14%
30.06.2013 479 399.20 481 843.70 -2 444.50 -0.51% 462 784.00 16 615.20 3.59%
31.05.2013 481 843.70 487 698.30 -5 854.60 -1.20% 469 235.50 12 608.20 2.69%
30.04.2013 487 698.30 485 557.30 2 141.00 0.44% 472 419.30 15 279.00 3.23%
31.03.2013 485 557.30 482 936.10 2 621.20 0.54% 472 871.70 12 685.60 2.68%
28.02.2013 482 936.10 482 826.00 110.10 0.02% 475 263.90 7 672.20 1.61%
31.01.2013 482 826.00 479 335.60 3 490.40 0.73% 473 416.30 9 409.70 1.99%
31.12.2012 479 335.60 467 773.80 11 561.80 2.47% 471 718.50 7 617.10 1.61%
30.11.2012 467 773.80 469 891.00 -2 117.20 -0.45% 459 335.40 8 438.40 1.84%
31.10.2012 469 891.00 466 065.60 3 825.40 0.82% 455 725.90 14 165.10 3.11%
30.09.2012 466 065.60 465 230.30 835.30 0.18% 458 924.40 7 141.20 1.56%
31.08.2012 465 230.30 462 315.70 2 914.60 0.63% 458 101.50 7 128.80 1.56%
31.07.2012 462 315.70 462 784.00 - 468.30 -0.10% 459 464.50 2 851.20 0.62%
30.06.2012 462 784.00 469 235.50 -6 451.50 -1.37% 461 909.40 874.60 0.19%
31.05.2012 469 235.50 472 419.30 -3 183.80 -0.67% 464 271.50 4 964.00 1.07%
30.04.2012 472 419.30 472 871.70 - 452.40 -0.10% 463 548.90 8 870.40 1.91%
31.03.2012 472 871.70 475 263.90 -2 392.20 -0.50% 463 593.20 9 278.50 2.00%
29.02.2012 475 263.90 473 416.30 1 847.60 0.39% 466 652.20 8 611.70 1.85%
31.01.2012 473 416.30 471 718.50 1 697.80 0.36% 469 888.40 3 527.90 0.75%
31.12.2011 471 718.50 459 335.40 12 383.10 2.70% 475 568.20 -3 849.70 -0.81%
30.11.2011 459 335.40 455 725.90 3 609.50 0.79% 466 289.30 -6 953.90 -1.49%
31.10.2011 455 725.90 458 924.40 -3 198.50 -0.70% 466 754.90 -11 029.00 -2.36%
30.09.2011 458 924.40 458 101.50 822.90 0.18% 465 715.60 -6 791.20 -1.46%
31.08.2011 458 101.50 459 464.50 -1 363.00 -0.30% 466 245.80 -8 144.30 -1.75%
31.07.2011 459 464.50 461 909.40 -2 444.90 -0.53% 466 704.70 -7 240.20 -1.55%
30.06.2011 461 909.40 464 271.50 -2 362.10 -0.51% 468 747.20 -6 837.80 -1.46%
31.05.2011 464 271.50 463 548.90 722.60 0.16% 482 580.60 -18 309.10 -3.79%
30.04.2011 463 548.90 463 593.20 -44.30 -0.01% 482 793.40 -19 244.50 -3.99%
31.03.2011 463 593.20 466 652.20 -3 059.00 -0.66% 477 290.00 -13 696.80 -2.87%
28.02.2011 466 652.20 469 888.40 -3 236.20 -0.69% 478 638.40 -11 986.20 -2.50%
31.01.2011 469 888.40 475 568.20 -5 679.80 -1.19% 483 109.00 -13 220.60 -2.74%
31.12.2010 475 568.20 466 289.30 9 278.90 1.99% 478 257.70 -2 689.50 -0.56%
30.11.2010 466 289.30 466 754.90 - 465.60 -0.10% 465 049.40 1 239.90 0.27%
31.10.2010 466 754.90 465 715.60 1 039.30 0.22% 465 935.90 819.00 0.18%
30.09.2010 465 715.60 466 245.80 - 530.20 -0.11% 465 188.40 527.20 0.11%
31.08.2010 466 245.80 466 704.70 - 458.90 -0.10% 466 297.00 -51.20 -0.01%
31.07.2010 466 704.70 468 747.20 -2 042.50 -0.44% 467 465.40 - 760.70 -0.16%
30.06.2010 468 747.20 482 580.60 -13 833.40 -2.87% 470 375.90 -1 628.70 -0.35%
31.05.2010 482 580.60 482 793.40 - 212.80 -0.04% 475 338.10 7 242.50 1.52%
30.04.2010 482 793.40 477 290.00 5 503.40 1.15% 475 350.30 7 443.10 1.57%
31.03.2010 477 290.00 478 638.40 -1 348.40 -0.28% 464 810.50 12 479.50 2.68%
28.02.2010 478 638.40 483 109.00 -4 470.60 -0.93% 464 389.00 14 249.40 3.07%
31.01.2010 483 109.00 478 257.70 4 851.30 1.01% 461 202.70 21 906.30 4.75%
31.12.2009 478 257.70 465 049.40 13 208.30 2.84% 455 169.50 23 088.20 5.07%
30.11.2009 465 049.40 465 935.90 - 886.50 -0.19% 389 376.70 75 672.70 19.43%
31.10.2009 465 935.90 465 188.40 747.50 0.16% 369 956.80 95 979.10 25.94%
30.09.2009 465 188.40 466 297.00 -1 108.60 -0.24% 358 204.40 106 984.00 29.87%
31.08.2009 466 297.00 467 465.40 -1 168.40 -0.25% 348 772.50 117 524.50 33.70%
31.07.2009 467 465.40 470 375.90 -2 910.50 -0.62% 343 082.40 124 383.00 36.25%
30.06.2009 470 375.90 475 338.10 -4 962.20 -1.04% 338 615.20 131 760.70 38.91%
31.05.2009 475 338.10 475 350.30 -12.20 -0.00% 336 013.80 139 324.30 41.46%
30.04.2009 475 350.30 464 810.50 10 539.80 2.27% 334 482.90 140 867.40 42.11%
31.03.2009 464 810.50 464 389.00 421.50 0.09% 326 247.10 138 563.40 42.47%
28.02.2009 464 389.00 461 202.70 3 186.30 0.69% 322 253.30 142 135.70 44.11%
31.01.2009 461 202.70 455 169.50 6 033.20 1.33% 319 057.90 142 144.80 44.55%
31.12.2008 455 169.50 389 376.70 65 792.80 16.90% 315 323.50 139 846.00 44.35%
30.11.2008 389 376.70 369 956.80 19 419.90 5.25% 295 177.80 94 198.90 31.91%
31.10.2008 369 956.80 358 204.40 11 752.40 3.28% 287 692.60 82 264.20 28.59%
30.09.2008 358 204.40 348 772.50 9 431.90 2.70% 280 300.90 77 903.50 27.79%
31.08.2008 348 772.50 343 082.40 5 690.10 1.66% 276 897.60 71 874.90 25.96%
31.07.2008 343 082.40 338 615.20 4 467.20 1.32% 274 180.60 68 901.80 25.13%
30.06.2008 338 615.20 336 013.80 2 601.40 0.77% 273 188.60 65 426.60 23.95%
31.05.2008 336 013.80 334 482.90 1 530.90 0.46% 272 204.40 63 809.40 23.44%
30.04.2008 334 482.90 326 247.10 8 235.80 2.52% 271 379.00 63 103.90 23.25%
31.03.2008 326 247.10 322 253.30 3 993.80 1.24% 267 723.20 58 523.90 21.86%
29.02.2008 322 253.30 319 057.90 3 195.40 1.00% 268 638.70 53 614.60 19.96%
31.01.2008 319 057.90 315 323.50 3 734.40 1.18% 268 291.60 50 766.30 18.92%
31.12.2007 315 323.50 295 177.80 20 145.70 6.82% 267 378.40 47 945.10 17.93%
30.11.2007 295 177.80 287 692.60 7 485.20 2.60% 250 030.20 45 147.60 18.06%
31.10.2007 287 692.60 280 300.90 7 391.70 2.64% 244 981.80 42 710.80 17.43%
30.09.2007 280 300.90 276 897.60 3 403.30 1.23% 242 260.80 38 040.10 15.70%
31.08.2007 276 897.60 274 180.60 2 717.00 0.99% 241 386.50 35 511.10 14.71%
31.07.2007 274 180.60 273 188.60 992.00 0.36% 234 812.50 39 368.10 16.77%
30.06.2007 273 188.60 272 204.40 984.20 0.36% 233 984.20 39 204.40 16.76%
31.05.2007 272 204.40 271 379.00 825.40 0.30% 229 878.40 42 326.00 18.41%
30.04.2007 271 379.00 267 723.20 3 655.80 1.37% 229 393.10 41 985.90 18.30%
31.03.2007 267 723.20 268 638.70 - 915.50 -0.34% 225 901.40 41 821.80 18.51%
28.02.2007 268 638.70 268 291.60 347.10 0.13% 226 866.20 41 772.50 18.41%
31.01.2007 268 291.60 267 378.40 913.20 0.34% 227 053.40 41 238.20 18.16%
31.12.2006 267 378.40 250 030.20 17 348.20 6.94% 225 976.80 41 401.60 18.32%
30.11.2006 250 030.20 244 981.80 5 048.40 2.06% 209 137.10 40 893.10 19.55%
31.10.2006 244 981.80 242 260.80 2 721.00 1.12% 203 520.50 41 461.30 20.37%
30.09.2006 242 260.80 241 386.50 874.30 0.36% 201 220.60 41 040.20 20.40%
31.08.2006 241 386.50 234 812.50 6 574.00 2.80% 200 960.90 40 425.60 20.12%
31.07.2006 234 812.50 233 984.20 828.30 0.35% 200 551.80 34 260.70 17.08%
30.06.2006 233 984.20 229 878.40 4 105.80 1.79% 200 590.30 33 393.90 16.65%
31.05.2006 229 878.40 229 393.10 485.30 0.21% 200 634.90 29 243.50 14.58%
30.04.2006 229 393.10 225 901.40 3 491.70 1.55% 201 108.70 28 284.40 14.06%
31.03.2006 225 901.40 226 866.20 - 964.80 -0.43% 200 639.60 25 261.80 12.59%
28.02.2006 226 866.20 227 053.40 - 187.20 -0.08% 201 083.70 25 782.50 12.82%
31.01.2006 227 053.40 225 976.80 1 076.60 0.48% 201 902.50 25 150.90 12.46%
31.12.2005 225 976.80 209 137.10 16 839.70 8.05% 200 740.00 25 236.80 12.57%
30.11.2005 209 137.10 203 520.50 5 616.60 2.76% 187 809.80 21 327.30 11.36%
31.10.2005 203 520.50 201 220.60 2 299.90 1.14% 184 691.30 18 829.20 10.19%
30.09.2005 201 220.60 200 960.90 259.70 0.13% 182 655.50 18 565.10 10.16%
31.08.2005 200 960.90 200 551.80 409.10 0.20% 181 363.00 19 597.90 10.81%
31.07.2005 200 551.80 200 590.30 -38.50 -0.02% 181 250.40 19 301.40 10.65%
30.06.2005 200 590.30 200 634.90 -44.60 -0.02% 181 508.10 19 082.20 10.51%
31.05.2005 200 634.90 201 108.70 - 473.80 -0.24% 183 308.50 17 326.40 9.45%
30.04.2005 201 108.70 200 639.60 469.10 0.23% 184 275.00 16 833.70 9.13%
31.03.2005 200 639.60 201 083.70 - 444.10 -0.22% 184 935.60 15 704.00 8.49%
28.02.2005 201 083.70 201 902.50 - 818.80 -0.41% 186 190.00 14 893.70 8.00%
31.01.2005 201 902.50 200 740.00 1 162.50 0.58% 187 773.10 14 129.40 7.52%
31.12.2004 200 740.00 187 809.80 12 930.20 6.88% 188 795.70 11 944.30 6.33%
30.11.2004 187 809.80 184 691.30 3 118.50 1.69% 182 671.30 5 138.50 2.81%
31.10.2004 184 691.30 182 655.50 2 035.80 1.11% 182 882.50 1 808.80 0.99%
30.09.2004 182 655.50 181 363.00 1 292.50 0.71% 184 265.60 -1 610.10 -0.87%
31.08.2004 181 363.00 181 250.40 112.60 0.06% 185 429.30 -4 066.30 -2.19%
31.07.2004 181 250.40 181 508.10 - 257.70 -0.14% 186 465.10 -5 214.70 -2.80%
30.06.2004 181 508.10 183 308.50 -1 800.40 -0.98% 187 778.50 -6 270.40 -3.34%
31.05.2004 183 308.50 184 275.00 - 966.50 -0.52% 189 529.60 -6 221.10 -3.28%
30.04.2004 184 275.00 184 935.60 - 660.60 -0.36% 192 754.30 -8 479.30 -4.40%
31.03.2004 184 935.60 186 190.00 -1 254.40 -0.67% 193 327.00 -8 391.40 -4.34%
29.02.2004 186 190.00 187 773.10 -1 583.10 -0.84% 196 604.40 -10 414.40 -5.30%
31.01.2004 187 773.10 188 795.70 -1 022.60 -0.54% 198 054.10 -10 281.00 -5.19%
31.12.2003 188 795.70 182 671.30 6 124.40 3.35% 197 519.70 -8 724.00 -4.42%
30.11.2003 182 671.30 182 882.50 - 211.20 -0.12% 209 383.00 -26 711.70 -12.76%
31.10.2003 182 882.50 184 265.60 -1 383.10 -0.75% 207 711.00 -24 828.50 -11.95%
30.09.2003 184 265.60 185 429.30 -1 163.70 -0.63% 209 959.70 -25 694.10 -12.24%
31.08.2003 185 429.30 186 465.10 -1 035.80 -0.56% 310 550.90 - 125 121.60 -40.29%
31.07.2003 186 465.10 187 778.50 -1 313.40 -0.70% 312 756.90 - 126 291.80 -40.38%
30.06.2003 187 778.50 189 529.60 -1 751.10 -0.92% 313 124.40 - 125 345.90 -40.03%
31.05.2003 189 529.60 192 754.30 -3 224.70 -1.67% 315 295.90 - 125 766.30 -39.89%
30.04.2003 192 754.30 193 327.00 - 572.70 -0.30% 316 815.10 - 124 060.80 -39.16%
31.03.2003 193 327.00 196 604.40 -3 277.40 -1.67% 314 207.30 - 120 880.30 -38.47%
28.02.2003 196 604.40 198 054.10 -1 449.70 -0.73% 315 959.50 - 119 355.10 -37.78%
31.01.2003 198 054.10 197 519.70 534.40 0.27% 317 734.00 - 119 679.90 -37.67%
31.12.2002 197 519.70 209 383.00 -11 863.30 -5.67% 301 478.60 - 103 958.90 -34.48%
30.11.2002 209 383.00 207 711.00 1 672.00 0.80% 291 308.70 -81 925.70 -28.12%
31.10.2002 207 711.00 209 959.70 -2 248.70 -1.07% 292 902.30 -85 191.30 -29.09%
30.09.2002 209 959.70 310 550.90 - 100 591.20 -32.39% 292 474.50 -82 514.80 -28.21%
31.08.2002 310 550.90 312 756.90 -2 206.00 -0.71% 292 350.10 18 200.80 6.23%
31.07.2002 312 756.90 313 124.40 - 367.50 -0.12% 290 597.80 22 159.10 7.63%
30.06.2002 313 124.40 315 295.90 -2 171.50 -0.69% 291 189.30 21 935.10 7.53%
31.05.2002 315 295.90 316 815.10 -1 519.20 -0.48% 291 800.90 23 495.00 8.05%
30.04.2002 316 815.10 314 207.30 2 607.80 0.83% 292 662.60 24 152.50 8.25%
31.03.2002 314 207.30 315 959.50 -1 752.20 -0.55% 289 473.00 24 734.30 8.54%
28.02.2002 315 959.50 317 734.00 -1 774.50 -0.56% 291 337.80 24 621.70 8.45%
31.01.2002 317 734.00 301 478.60 16 255.40 5.39% 292 500.30 25 233.70 8.63%
31.12.2001 301 478.60 291 308.70 10 169.90 3.49% - - -
30.11.2001 291 308.70 292 902.30 -1 593.60 -0.54% - - -
31.10.2001 292 902.30 292 474.50 427.80 0.15% - - -
30.09.2001 292 474.50 292 350.10 124.40 0.04% - - -
31.08.2001 292 350.10 290 597.80 1 752.30 0.60% - - -
31.07.2001 290 597.80 291 189.30 - 591.50 -0.20% - - -
30.06.2001 291 189.30 291 800.90 - 611.60 -0.21% - - -
31.05.2001 291 800.90 292 662.60 - 861.70 -0.29% - - -
30.04.2001 292 662.60 289 473.00 3 189.60 1.10% - - -
31.03.2001 289 473.00 291 337.80 -1 864.80 -0.64% - - -
28.02.2001 291 337.80 292 500.30 -1 162.50 -0.40% - - -
31.01.2001 292 500.30 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2015 4 920 378.30 5 648 721.70 - 728 343.40 -12.89% 5 648 721.70 - 728 343.40 -12.89%
01.01.2014 5 648 721.70 5 759 663.60 - 110 941.90 -1.93% 5 759 663.60 - 110 941.90 -1.93%
01.01.2013 5 759 663.60 5 636 602.70 123 060.90 2.18% 5 636 602.70 123 060.90 2.18%
01.01.2012 5 636 602.70 5 553 133.80 83 468.90 1.50% 5 553 133.80 83 468.90 1.50%
01.01.2011 5 553 133.80 5 680 437.10 - 127 303.30 -2.24% 5 680 437.10 - 127 303.30 -2.24%
01.01.2010 5 680 437.10 5 619 660.30 60 776.80 1.08% 5 619 660.30 60 776.80 1.08%
01.01.2009 5 619 660.30 4 241 232.50 1 378 427.80 32.50% 4 241 232.50 1 378 427.80 32.50%
01.01.2008 4 241 232.50 3 350 998.50 890 234.00 26.57% 3 350 998.50 890 234.00 26.57%
01.01.2007 3 350 998.50 2 853 926.90 497 071.60 17.42% 2 853 926.90 497 071.60 17.42%
01.01.2006 2 853 926.90 2 447 327.40 406 599.50 16.61% 2 447 327.40 406 599.50 16.61%
01.01.2005 2 447 327.40 2 226 500.30 220 827.10 9.92% 2 226 500.30 220 827.10 9.92%
01.01.2004 2 226 500.30 2 268 557.40 -42 057.10 -1.85% 2 268 557.40 -42 057.10 -1.85%
01.01.2003 2 268 557.40 3 341 017.40 -1 072 460.00 -32.10% 3 341 017.40 -1 072 460.00 -32.10%
01.01.2002 3 341 017.40 3 510 075.90 - 169 058.50 -4.82% 3 510 075.90 - 169 058.50 -4.82%
01.01.2001 3 510 075.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč))
podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Vklady klientů podle druhového hlediska (cizí měna))
podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Vklady klientů podle druhového hlediska (EUR))
podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies