Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem 3 678 866.70 3 643 688.00 0.97% 3 406 306.00 8.00%
UK2 Vklady netermínované celkem 2 641 037.30 2 588 802.70 2.02% 2 341 646.50 12.79%
UK3 z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) 2 118 667.00 2 068 365.40 2.43% 1 838 623.70 15.23%
UK4 Termínové vklady celkem 1 037 829.40 1 054 885.30 -1.62% 1 064 659.50 -2.52%
UK5 podle druhu - Termínové vklady včetně vkl. certifikátů 454 684.00 456 591.50 -0.42% 446 578.70 1.81%
UK6 podle druhu - Úsporné vklady 57 641.90 57 631.50 0.02% 47 951.00 20.21%
UK7 podle druhu - Vklady ve stavebním spoření 370 604.90 372 026.10 -0.38% 397 787.00 -6.83%
UK8 podle druhu - Účelově vázané vklady 4 496.90 4 448.50 1.09% 2 655.70 69.33%
UK9 podle druhu - Ostatní přijaté úvěry včetně repoobchodů 148 960.90 162 746.10 -8.47% 168 427.40 -11.56%
UK10 podle druhu - Podřízené vklady, podřízené úvěry (přijaté) 1 440.70 1 441.60 -0.06% 1 259.90 14.35%
UK11 podle způsobu ukončení - Vklady se splatností 608 536.10 628 155.30 -3.12% 613 561.60 -0.82%
UK12 z toho: Vklady ve stavebním spoření se splatností 173 890.10 176 718.00 -1.60% 172 008.80 1.09%
UK13 podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou 429 293.30 426 730.00 0.60% 451 097.90 -4.83%
UK14 z toho: Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou 196 714.80 195 308.10 0.72% 225 778.20 -12.87%

Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem

ObdobíHodnota
30.11.2015 3 678 866.70
31.10.2015 3 643 688.00
30.09.2015 3 602 592.10
31.08.2015 3 598 016.70
31.07.2015 3 543 780.50
30.06.2015 3 480 625.00
31.05.2015 3 470 668.80
30.04.2015 3 438 766.10
31.03.2015 3 476 433.40
28.02.2015 3 474 997.70
Další »
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem,Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)

Vklady netermínované celkem

ObdobíHodnota
30.11.2015 2 641 037.30
31.10.2015 2 588 802.70
30.09.2015 2 560 268.60
31.08.2015 2 531 822.00
31.07.2015 2 496 245.70
30.06.2015 2 468 658.70
31.05.2015 2 488 333.50
30.04.2015 2 434 070.30
31.03.2015 2 415 438.50
28.02.2015 2 412 655.10
Další »
Vklady netermínované celkem,Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)

z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních)

ObdobíHodnota
30.11.2015 2 118 667.00
31.10.2015 2 068 365.40
30.09.2015 2 041 897.10
31.08.2015 2 016 636.40
31.07.2015 1 981 185.00
30.06.2015 1 956 094.60
31.05.2015 1 972 783.20
30.04.2015 1 918 414.20
31.03.2015 1 901 061.40
28.02.2015 1 899 171.10
Další »
z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních),Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínové vklady celkem

ObdobíHodnota
30.11.2015 1 037 829.40
31.10.2015 1 054 885.30
30.09.2015 1 042 323.50
31.08.2015 1 066 194.60
31.07.2015 1 047 534.90
30.06.2015 1 011 966.30
31.05.2015 982 335.30
30.04.2015 1 004 695.80
31.03.2015 1 060 994.90
28.02.2015 1 062 342.70
Další »
Termínové vklady celkem,Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)

podle druhu - Termínové vklady včetně vkl. certifikátů

ObdobíHodnota
30.11.2015 454 684.00
31.10.2015 456 591.50
30.09.2015 473 210.50
31.08.2015 499 833.90
31.07.2015 457 441.60
30.06.2015 469 859.40
31.05.2015 432 910.30
30.04.2015 443 274.30
31.03.2015 477 945.10
28.02.2015 435 994.40
Další »
podle druhu - Termínové vklady včetně vkl. certifikátů,Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)

podle druhu - Úsporné vklady

ObdobíHodnota
30.11.2015 57 641.90
31.10.2015 57 631.50
30.09.2015 57 534.30
31.08.2015 57 583.60
31.07.2015 57 718.20
30.06.2015 58 667.00
31.05.2015 59 120.80
30.04.2015 59 278.60
31.03.2015 61 427.90
28.02.2015 62 302.40
Další »
podle druhu - Úsporné vklady,Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)

podle druhu - Vklady ve stavebním spoření

ObdobíHodnota
30.11.2015 370 604.90
31.10.2015 372 026.10
30.09.2015 373 877.60
31.08.2015 377 205.60
31.07.2015 382 078.90
30.06.2015 386 666.40
31.05.2015 395 282.20
30.04.2015 402 534.20
31.03.2015 403 139.10
28.02.2015 406 232.20
Další »
podle druhu - Vklady ve stavebním spoření,Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)

podle druhu - Účelově vázané vklady

ObdobíHodnota
30.11.2015 4 496.90
31.10.2015 4 448.50
30.09.2015 4 575.40
31.08.2015 4 564.90
31.07.2015 4 429.40
30.06.2015 4 144.20
31.05.2015 4 152.70
30.04.2015 4 160.20
31.03.2015 4 206.30
28.02.2015 2 909.00
Další »
podle druhu - Účelově vázané vklady,Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)

podle druhu - Ostatní přijaté úvěry včetně repoobchodů

ObdobíHodnota
30.11.2015 148 960.90
31.10.2015 162 746.10
30.09.2015 131 682.90
31.08.2015 125 565.80
31.07.2015 144 425.90
30.06.2015 91 185.70
31.05.2015 89 423.30
30.04.2015 94 002.20
31.03.2015 112 853.10
28.02.2015 153 579.90
Další »
podle druhu - Ostatní přijaté úvěry včetně repoobchodů,Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)

podle druhu - Podřízené vklady, podřízené úvěry (přijaté)

ObdobíHodnota
30.11.2015 1 440.70
31.10.2015 1 441.60
30.09.2015 1 442.90
31.08.2015 1 440.80
31.07.2015 1 440.80
30.06.2015 1 443.70
31.05.2015 1 446.00
30.04.2015 1 446.20
31.03.2015 1 423.40
28.02.2015 1 324.70
Další »
podle druhu - Podřízené vklady, podřízené úvěry (přijaté),Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)

podle způsobu ukončení - Vklady se splatností

ObdobíHodnota
30.11.2015 608 536.10
31.10.2015 628 155.30
30.09.2015 614 913.30
31.08.2015 637 359.00
31.07.2015 613 067.60
30.06.2015 571 381.50
31.05.2015 529 642.70
30.04.2015 543 546.20
31.03.2015 593 499.90
28.02.2015 588 899.10
Další »
podle způsobu ukončení - Vklady se splatností,Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)

z toho: Vklady ve stavebním spoření se splatností

ObdobíHodnota
30.11.2015 173 890.10
31.10.2015 176 718.00
30.09.2015 178 660.00
31.08.2015 179 706.90
31.07.2015 179 916.00
30.06.2015 179 797.10
31.05.2015 179 948.90
30.04.2015 179 661.60
31.03.2015 176 905.90
28.02.2015 176 154.40
Další »
z toho: Vklady ve stavebním spoření se splatností,Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)

podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou

ObdobíHodnota
30.11.2015 429 293.30
31.10.2015 426 730.00
30.09.2015 427 410.20
31.08.2015 428 835.60
31.07.2015 434 467.30
30.06.2015 440 584.80
31.05.2015 452 692.60
30.04.2015 461 149.50
31.03.2015 467 494.90
28.02.2015 473 443.50
Další »
podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou,Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)

z toho: Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou

ObdobíHodnota
30.11.2015 196 714.80
31.10.2015 195 308.10
30.09.2015 195 217.60
31.08.2015 197 498.60
31.07.2015 202 162.90
30.06.2015 206 869.30
31.05.2015 215 333.40
30.04.2015 222 872.70
31.03.2015 226 233.20
28.02.2015 230 077.80
Další »
z toho: Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou,Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle druhového hlediska)
Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle druhového hlediska)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies