Termínované vklady střednědobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady střednědobé celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.04.2018 53 906.90
Max 30.04.2005 281 653.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.04.2018 53 906.90 53 946.40 -39.50 -0.07% 65 920.00 -12 013.10 -18.22%
31.03.2018 53 946.40 54 970.00 -1 023.60 -1.86% 69 912.50 -15 966.10 -22.84%
28.02.2018 54 970.00 56 511.50 -1 541.50 -2.73% 72 020.20 -17 050.20 -23.67%
31.01.2018 56 511.50 57 722.40 -1 210.90 -2.10% 74 666.40 -18 154.90 -24.31%
31.12.2017 57 722.40 57 723.70 -1.30 -0.00% 69 777.80 -12 055.40 -17.28%
30.11.2017 57 723.70 59 294.80 -1 571.10 -2.65% 71 417.20 -13 693.50 -19.17%
31.10.2017 59 294.80 61 334.00 -2 039.20 -3.32% 74 486.80 -15 192.00 -20.40%
30.09.2017 61 334.00 63 585.80 -2 251.80 -3.54% 77 586.30 -16 252.30 -20.95%
31.08.2017 63 585.80 64 586.10 -1 000.30 -1.55% 77 910.90 -14 325.10 -18.39%
31.07.2017 64 586.10 64 765.50 - 179.40 -0.28% 79 318.40 -14 732.30 -18.57%
30.06.2017 64 765.50 64 493.40 272.10 0.42% 80 865.90 -16 100.40 -19.91%
31.05.2017 64 493.40 65 920.00 -1 426.60 -2.16% 82 219.40 -17 726.00 -21.56%
30.04.2017 65 920.00 69 912.50 -3 992.50 -5.71% 86 231.90 -20 311.90 -23.55%
31.03.2017 69 912.50 72 020.20 -2 107.70 -2.93% 86 224.20 -16 311.70 -18.92%
28.02.2017 72 020.20 74 666.40 -2 646.20 -3.54% 90 633.20 -18 613.00 -20.54%
31.01.2017 74 666.40 69 777.80 4 888.60 7.01% 89 084.30 -14 417.90 -16.18%
31.12.2016 69 777.80 71 417.20 -1 639.40 -2.30% 89 084.30 -19 306.50 -21.67%
30.11.2016 71 417.20 74 486.80 -3 069.60 -4.12% 87 978.10 -16 560.90 -18.82%
31.10.2016 74 486.80 77 586.30 -3 099.50 -3.99% 86 775.20 -12 288.40 -14.16%
30.09.2016 77 586.30 77 910.90 - 324.60 -0.42% 87 114.60 -9 528.30 -10.94%
31.08.2016 77 910.90 79 318.40 -1 407.50 -1.77% 87 838.30 -9 927.40 -11.30%
31.07.2016 79 318.40 80 865.90 -1 547.50 -1.91% 88 658.00 -9 339.60 -10.53%
30.06.2016 80 865.90 82 219.40 -1 353.50 -1.65% 89 905.90 -9 040.00 -10.05%
31.05.2016 82 219.40 86 231.90 -4 012.50 -4.65% 91 017.10 -8 797.70 -9.67%
30.04.2016 86 231.90 86 224.20 7.70 0.01% 92 311.90 -6 080.00 -6.59%
31.03.2016 86 224.20 90 633.20 -4 409.00 -4.86% 94 096.60 -7 872.40 -8.37%
29.02.2016 90 633.20 89 084.30 1 548.90 1.74% 92 305.60 -1 672.40 -1.81%
31.01.2016 89 084.30 89 084.30 0.00 0.00 93 050.30 -3 966.00 -4.26%
31.12.2015 89 084.30 87 978.10 1 106.20 1.26% 93 578.70 -4 494.40 -4.80%
30.11.2015 87 978.10 86 775.20 1 202.90 1.39% 93 865.70 -5 887.60 -6.27%
31.10.2015 86 775.20 87 114.60 - 339.40 -0.39% 94 596.50 -7 821.30 -8.27%
30.09.2015 87 114.60 87 838.30 - 723.70 -0.82% 96 103.70 -8 989.10 -9.35%
31.08.2015 87 838.30 88 658.00 - 819.70 -0.92% 100 049.30 -12 211.00 -12.20%
31.07.2015 88 658.00 89 905.90 -1 247.90 -1.39% 102 252.10 -13 594.10 -13.29%
30.06.2015 89 905.90 91 017.10 -1 111.20 -1.22% 103 194.30 -13 288.40 -12.88%
31.05.2015 91 017.10 92 311.90 -1 294.80 -1.40% 105 818.70 -14 801.60 -13.99%
30.04.2015 92 311.90 94 096.60 -1 784.70 -1.90% 107 223.40 -14 911.50 -13.91%
31.03.2015 94 096.60 92 305.60 1 791.00 1.94% 111 533.50 -17 436.90 -15.63%
28.02.2015 92 305.60 93 050.30 - 744.70 -0.80% 106 481.60 -14 176.00 -13.31%
31.01.2015 93 050.30 93 578.70 - 528.40 -0.56% 107 094.80 -14 044.50 -13.11%
31.12.2014 93 578.70 93 865.70 - 287.00 -0.31% 104 605.00 -11 026.30 -10.54%
30.11.2014 93 865.70 94 596.50 - 730.80 -0.77% 111 490.90 -17 625.20 -15.81%
31.10.2014 94 596.50 96 103.70 -1 507.20 -1.57% 114 954.50 -20 358.00 -17.71%
30.09.2014 96 103.70 100 049.30 -3 945.60 -3.94% 116 833.90 -20 730.20 -17.74%
31.08.2014 100 049.30 102 252.10 -2 202.80 -2.15% 117 705.90 -17 656.60 -15.00%
31.07.2014 102 252.10 103 194.30 - 942.20 -0.91% 119 673.60 -17 421.50 -14.56%
30.06.2014 103 194.30 105 818.70 -2 624.40 -2.48% 120 002.40 -16 808.10 -14.01%
31.05.2014 105 818.70 107 223.40 -1 404.70 -1.31% 122 433.10 -16 614.40 -13.57%
30.04.2014 107 223.40 111 533.50 -4 310.10 -3.86% 125 109.00 -17 885.60 -14.30%
31.03.2014 111 533.50 106 481.60 5 051.90 4.74% 127 887.70 -16 354.20 -12.79%
28.02.2014 106 481.60 107 094.80 - 613.20 -0.57% 136 489.70 -30 008.10 -21.99%
31.01.2014 107 094.80 104 605.00 2 489.80 2.38% 137 999.30 -30 904.50 -22.39%
31.12.2013 104 605.00 111 490.90 -6 885.90 -6.18% 141 660.40 -37 055.40 -26.16%
30.11.2013 111 490.90 114 954.50 -3 463.60 -3.01% 136 918.00 -25 427.10 -18.57%
31.10.2013 114 954.50 116 833.90 -1 879.40 -1.61% 139 063.50 -24 109.00 -17.34%
30.09.2013 116 833.90 117 705.90 - 872.00 -0.74% 139 875.00 -23 041.10 -16.47%
31.08.2013 117 705.90 119 673.60 -1 967.70 -1.64% 140 453.00 -22 747.10 -16.20%
31.07.2013 119 673.60 120 002.40 - 328.80 -0.27% 142 246.70 -22 573.10 -15.87%
30.06.2013 120 002.40 122 433.10 -2 430.70 -1.99% 157 182.30 -37 179.90 -23.65%
31.05.2013 122 433.10 125 109.00 -2 675.90 -2.14% 157 223.60 -34 790.50 -22.13%
30.04.2013 125 109.00 127 887.70 -2 778.70 -2.17% 158 476.90 -33 367.90 -21.06%
31.03.2013 127 887.70 136 489.70 -8 602.00 -6.30% 157 432.10 -29 544.40 -18.77%
28.02.2013 136 489.70 137 999.30 -1 509.60 -1.09% 159 375.90 -22 886.20 -14.36%
31.01.2013 137 999.30 141 660.40 -3 661.10 -2.58% 159 388.60 -21 389.30 -13.42%
31.12.2012 141 660.40 136 918.00 4 742.40 3.46% 161 065.60 -19 405.20 -12.05%
30.11.2012 136 918.00 139 063.50 -2 145.50 -1.54% 162 971.40 -26 053.40 -15.99%
31.10.2012 139 063.50 139 875.00 - 811.50 -0.58% 163 515.70 -24 452.20 -14.95%
30.09.2012 139 875.00 140 453.00 - 578.00 -0.41% 164 327.40 -24 452.40 -14.88%
31.08.2012 140 453.00 142 246.70 -1 793.70 -1.26% 163 089.50 -22 636.50 -13.88%
31.07.2012 142 246.70 157 182.30 -14 935.60 -9.50% 159 372.10 -17 125.40 -10.75%
30.06.2012 157 182.30 157 223.60 -41.30 -0.03% 153 625.90 3 556.40 2.31%
31.05.2012 157 223.60 158 476.90 -1 253.30 -0.79% 145 124.70 12 098.90 8.34%
30.04.2012 158 476.90 157 432.10 1 044.80 0.66% 141 482.50 16 994.40 12.01%
31.03.2012 157 432.10 159 375.90 -1 943.80 -1.22% 137 941.10 19 491.00 14.13%
29.02.2012 159 375.90 159 388.60 -12.70 -0.01% 134 081.80 25 294.10 18.86%
31.01.2012 159 388.60 161 065.60 -1 677.00 -1.04% 131 219.40 28 169.20 21.47%
31.12.2011 161 065.60 162 971.40 -1 905.80 -1.17% 130 983.00 30 082.60 22.97%
30.11.2011 162 971.40 163 515.70 - 544.30 -0.33% 130 695.90 32 275.50 24.70%
31.10.2011 163 515.70 164 327.40 - 811.70 -0.49% 131 218.80 32 296.90 24.61%
30.09.2011 164 327.40 163 089.50 1 237.90 0.76% 131 192.90 33 134.50 25.26%
31.08.2011 163 089.50 159 372.10 3 717.40 2.33% 131 212.50 31 877.00 24.29%
31.07.2011 159 372.10 153 625.90 5 746.20 3.74% 129 957.40 29 414.70 22.63%
30.06.2011 153 625.90 145 124.70 8 501.20 5.86% 123 625.60 30 000.30 24.27%
31.05.2011 145 124.70 141 482.50 3 642.20 2.57% 121 890.90 23 233.80 19.06%
30.04.2011 141 482.50 137 941.10 3 541.40 2.57% 120 267.70 21 214.80 17.64%
31.03.2011 137 941.10 134 081.80 3 859.30 2.88% 117 023.00 20 918.10 17.88%
28.02.2011 134 081.80 131 219.40 2 862.40 2.18% 116 293.10 17 788.70 15.30%
31.01.2011 131 219.40 130 983.00 236.40 0.18% 110 560.10 20 659.30 18.69%
31.12.2010 130 983.00 130 695.90 287.10 0.22% 104 037.50 26 945.50 25.90%
30.11.2010 130 695.90 131 218.80 - 522.90 -0.40% 99 202.40 31 493.50 31.75%
31.10.2010 131 218.80 131 192.90 25.90 0.02% 96 802.60 34 416.20 35.55%
30.09.2010 131 192.90 131 212.50 -19.60 -0.01% 95 223.20 35 969.70 37.77%
31.08.2010 131 212.50 129 957.40 1 255.10 0.97% 92 028.40 39 184.10 42.58%
31.07.2010 129 957.40 123 625.60 6 331.80 5.12% 89 203.40 40 754.00 45.69%
30.06.2010 123 625.60 121 890.90 1 734.70 1.42% 87 366.70 36 258.90 41.50%
31.05.2010 121 890.90 120 267.70 1 623.20 1.35% 84 262.10 37 628.80 44.66%
30.04.2010 120 267.70 117 023.00 3 244.70 2.77% 82 957.30 37 310.40 44.98%
31.03.2010 117 023.00 116 293.10 729.90 0.63% 80 432.00 36 591.00 45.49%
28.02.2010 116 293.10 110 560.10 5 733.00 5.19% 76 072.60 40 220.50 52.87%
31.01.2010 110 560.10 104 037.50 6 522.60 6.27% 77 377.80 33 182.30 42.88%
31.12.2009 104 037.50 99 202.40 4 835.10 4.87% 83 784.50 20 253.00 24.17%
30.11.2009 99 202.40 96 802.60 2 399.80 2.48% 130 667.60 -31 465.20 -24.08%
31.10.2009 96 802.60 95 223.20 1 579.40 1.66% 146 757.30 -49 954.70 -34.04%
30.09.2009 95 223.20 92 028.40 3 194.80 3.47% 158 477.60 -63 254.40 -39.91%
31.08.2009 92 028.40 89 203.40 2 825.00 3.17% 169 371.90 -77 343.50 -45.66%
31.07.2009 89 203.40 87 366.70 1 836.70 2.10% 176 064.90 -86 861.50 -49.33%
30.06.2009 87 366.70 84 262.10 3 104.60 3.68% 180 330.00 -92 963.30 -51.55%
31.05.2009 84 262.10 82 957.30 1 304.80 1.57% 186 893.70 - 102 631.60 -54.91%
30.04.2009 82 957.30 80 432.00 2 525.30 3.14% 191 612.90 - 108 655.60 -56.71%
31.03.2009 80 432.00 76 072.60 4 359.40 5.73% 192 113.50 - 111 681.50 -58.13%
28.02.2009 76 072.60 77 377.80 -1 305.20 -1.69% 204 935.50 - 128 862.90 -62.88%
31.01.2009 77 377.80 83 784.50 -6 406.70 -7.65% 210 456.20 - 133 078.40 -63.23%
31.12.2008 83 784.50 130 667.60 -46 883.10 -35.88% 212 694.30 - 128 909.80 -60.61%
30.11.2008 130 667.60 146 757.30 -16 089.70 -10.96% 218 242.60 -87 575.00 -40.13%
31.10.2008 146 757.30 158 477.60 -11 720.30 -7.40% 226 939.00 -80 181.70 -35.33%
30.09.2008 158 477.60 169 371.90 -10 894.30 -6.43% 232 663.90 -74 186.30 -31.89%
31.08.2008 169 371.90 176 064.90 -6 693.00 -3.80% 238 105.60 -68 733.70 -28.87%
31.07.2008 176 064.90 180 330.00 -4 265.10 -2.37% 242 862.40 -66 797.50 -27.50%
30.06.2008 180 330.00 186 893.70 -6 563.70 -3.51% 247 341.00 -67 011.00 -27.09%
31.05.2008 186 893.70 191 612.90 -4 719.20 -2.46% 251 682.40 -64 788.70 -25.74%
30.04.2008 191 612.90 192 113.50 - 500.60 -0.26% 255 872.90 -64 260.00 -25.11%
31.03.2008 192 113.50 204 935.50 -12 822.00 -6.26% 251 605.00 -59 491.50 -23.64%
29.02.2008 204 935.50 210 456.20 -5 520.70 -2.62% 254 394.20 -49 458.70 -19.44%
31.01.2008 210 456.20 212 694.30 -2 238.10 -1.05% 257 760.30 -47 304.10 -18.35%
31.12.2007 212 694.30 218 242.60 -5 548.30 -2.54% 261 519.40 -48 825.10 -18.67%
30.11.2007 218 242.60 226 939.00 -8 696.40 -3.83% 263 685.80 -45 443.20 -17.23%
31.10.2007 226 939.00 232 663.90 -5 724.90 -2.46% 267 970.20 -41 031.20 -15.31%
30.09.2007 232 663.90 238 105.60 -5 441.70 -2.29% 271 359.40 -38 695.50 -14.26%
31.08.2007 238 105.60 242 862.40 -4 756.80 -1.96% 246 455.70 -8 350.10 -3.39%
31.07.2007 242 862.40 247 341.00 -4 478.60 -1.81% 254 354.90 -11 492.50 -4.52%
30.06.2007 247 341.00 251 682.40 -4 341.40 -1.72% 257 800.50 -10 459.50 -4.06%
31.05.2007 251 682.40 255 872.90 -4 190.50 -1.64% 263 222.80 -11 540.40 -4.38%
30.04.2007 255 872.90 251 605.00 4 267.90 1.70% 265 840.80 -9 967.90 -3.75%
31.03.2007 251 605.00 254 394.20 -2 789.20 -1.10% 262 399.30 -10 794.30 -4.11%
28.02.2007 254 394.20 257 760.30 -3 366.10 -1.31% 264 056.60 -9 662.40 -3.66%
31.01.2007 257 760.30 261 519.40 -3 759.10 -1.44% 265 437.00 -7 676.70 -2.89%
31.12.2006 261 519.40 263 685.80 -2 166.40 -0.82% 267 797.70 -6 278.30 -2.34%
30.11.2006 263 685.80 267 970.20 -4 284.40 -1.60% 268 311.00 -4 625.20 -1.72%
31.10.2006 267 970.20 271 359.40 -3 389.20 -1.25% 272 594.50 -4 624.30 -1.70%
30.09.2006 271 359.40 246 455.70 24 903.70 10.10% 274 336.20 -2 976.80 -1.08%
31.08.2006 246 455.70 254 354.90 -7 899.20 -3.11% 276 034.20 -29 578.50 -10.72%
31.07.2006 254 354.90 257 800.50 -3 445.60 -1.34% 276 896.90 -22 542.00 -8.14%
30.06.2006 257 800.50 263 222.80 -5 422.30 -2.06% 278 365.70 -20 565.20 -7.39%
31.05.2006 263 222.80 265 840.80 -2 618.00 -0.98% 280 843.20 -17 620.40 -6.27%
30.04.2006 265 840.80 262 399.30 3 441.50 1.31% 281 653.60 -15 812.80 -5.61%
31.03.2006 262 399.30 264 056.60 -1 657.30 -0.63% 269 130.20 -6 730.90 -2.50%
28.02.2006 264 056.60 265 437.00 -1 380.40 -0.52% 270 549.00 -6 492.40 -2.40%
31.01.2006 265 437.00 267 797.70 -2 360.70 -0.88% 271 146.20 -5 709.20 -2.11%
31.12.2005 267 797.70 268 311.00 - 513.30 -0.19% 272 990.90 -5 193.20 -1.90%
30.11.2005 268 311.00 272 594.50 -4 283.50 -1.57% 269 951.40 -1 640.40 -0.61%
31.10.2005 272 594.50 274 336.20 -1 741.70 -0.63% 271 605.50 989.00 0.36%
30.09.2005 274 336.20 276 034.20 -1 698.00 -0.62% 271 820.00 2 516.20 0.93%
31.08.2005 276 034.20 276 896.90 - 862.70 -0.31% 273 290.20 2 744.00 1.00%
31.07.2005 276 896.90 278 365.70 -1 468.80 -0.53% 273 373.20 3 523.70 1.29%
30.06.2005 278 365.70 280 843.20 -2 477.50 -0.88% 273 231.70 5 134.00 1.88%
31.05.2005 280 843.20 281 653.60 - 810.40 -0.29% 273 319.00 7 524.20 2.75%
30.04.2005 281 653.60 269 130.20 12 523.40 4.65% 273 635.90 8 017.70 2.93%
31.03.2005 269 130.20 270 549.00 -1 418.80 -0.52% 260 309.00 8 821.20 3.39%
28.02.2005 270 549.00 271 146.20 - 597.20 -0.22% 259 954.90 10 594.10 4.08%
31.01.2005 271 146.20 272 990.90 -1 844.70 -0.68% 258 873.70 12 272.50 4.74%
31.12.2004 272 990.90 269 951.40 3 039.50 1.13% 257 067.20 15 923.70 6.19%
30.11.2004 269 951.40 271 605.50 -1 654.10 -0.61% 244 923.20 25 028.20 10.22%
31.10.2004 271 605.50 271 820.00 - 214.50 -0.08% 242 764.50 28 841.00 11.88%
30.09.2004 271 820.00 273 290.20 -1 470.20 -0.54% 240 880.40 30 939.60 12.84%
31.08.2004 273 290.20 273 373.20 -83.00 -0.03% 239 605.00 33 685.20 14.06%
31.07.2004 273 373.20 273 231.70 141.50 0.05% 238 504.70 34 868.50 14.62%
30.06.2004 273 231.70 273 319.00 -87.30 -0.03% 236 571.10 36 660.60 15.50%
31.05.2004 273 319.00 273 635.90 - 316.90 -0.12% 235 471.80 37 847.20 16.07%
30.04.2004 273 635.90 260 309.00 13 326.90 5.12% 226 762.10 46 873.80 20.67%
31.03.2004 260 309.00 259 954.90 354.10 0.14% 221 654.20 38 654.80 17.44%
29.02.2004 259 954.90 258 873.70 1 081.20 0.42% 219 608.30 40 346.60 18.37%
31.01.2004 258 873.70 257 067.20 1 806.50 0.70% 217 569.00 41 304.70 18.98%
31.12.2003 257 067.20 244 923.20 12 144.00 4.96% 214 535.20 42 532.00 19.83%
30.11.2003 244 923.20 242 764.50 2 158.70 0.89% 210 792.90 34 130.30 16.19%
31.10.2003 242 764.50 240 880.40 1 884.10 0.78% 174 604.20 68 160.30 39.04%
30.09.2003 240 880.40 239 605.00 1 275.40 0.53% 173 573.70 67 306.70 38.78%
31.08.2003 239 605.00 238 504.70 1 100.30 0.46% 182 975.90 56 629.10 30.95%
31.07.2003 238 504.70 236 571.10 1 933.60 0.82% 182 926.90 55 577.80 30.38%
30.06.2003 236 571.10 235 471.80 1 099.30 0.47% 183 345.50 53 225.60 29.03%
31.05.2003 235 471.80 226 762.10 8 709.70 3.84% 181 975.10 53 496.70 29.40%
30.04.2003 226 762.10 221 654.20 5 107.90 2.30% 181 825.90 44 936.20 24.71%
31.03.2003 221 654.20 219 608.30 2 045.90 0.93% 176 158.80 45 495.40 25.83%
28.02.2003 219 608.30 217 569.00 2 039.30 0.94% 176 756.20 42 852.10 24.24%
31.01.2003 217 569.00 214 535.20 3 033.80 1.41% 176 943.30 40 625.70 22.96%
31.12.2002 214 535.20 210 792.90 3 742.30 1.78% 179 317.60 35 217.60 19.64%
30.11.2002 210 792.90 174 604.20 36 188.70 20.73% 170 212.00 40 580.90 23.84%
31.10.2002 174 604.20 173 573.70 1 030.50 0.59% 169 324.00 5 280.20 3.12%
30.09.2002 173 573.70 182 975.90 -9 402.20 -5.14% 168 775.00 4 798.70 2.84%
31.08.2002 182 975.90 182 926.90 49.00 0.03% 168 264.90 14 711.00 8.74%
31.07.2002 182 926.90 183 345.50 - 418.60 -0.23% 167 992.80 14 934.10 8.89%
30.06.2002 183 345.50 181 975.10 1 370.40 0.75% 167 939.10 15 406.40 9.17%
31.05.2002 181 975.10 181 825.90 149.20 0.08% 167 864.30 14 110.80 8.41%
30.04.2002 181 825.90 176 158.80 5 667.10 3.22% 167 675.80 14 150.10 8.44%
31.03.2002 176 158.80 176 756.20 - 597.40 -0.34% 163 673.50 12 485.30 7.63%
28.02.2002 176 756.20 176 943.30 - 187.10 -0.11% 164 289.10 12 467.10 7.59%
31.01.2002 176 943.30 179 317.60 -2 374.30 -1.32% 165 332.20 11 611.10 7.02%
31.12.2001 179 317.60 170 212.00 9 105.60 5.35% 167 253.00 12 064.60 7.21%
30.11.2001 170 212.00 169 324.00 888.00 0.52% 158 976.70 11 235.30 7.07%
31.10.2001 169 324.00 168 775.00 549.00 0.33% 158 615.80 10 708.20 6.75%
30.09.2001 168 775.00 168 264.90 510.10 0.30% 158 689.90 10 085.10 6.36%
31.08.2001 168 264.90 167 992.80 272.10 0.16% 158 738.90 9 526.00 6.00%
31.07.2001 167 992.80 167 939.10 53.70 0.03% 159 738.10 8 254.70 5.17%
30.06.2001 167 939.10 167 864.30 74.80 0.04% 159 740.10 8 199.00 5.13%
31.05.2001 167 864.30 167 675.80 188.50 0.11% 160 255.00 7 609.30 4.75%
30.04.2001 167 675.80 163 673.50 4 002.30 2.45% 156 040.00 11 635.80 7.46%
31.03.2001 163 673.50 164 289.10 - 615.60 -0.37% 157 668.90 6 004.60 3.81%
28.02.2001 164 289.10 165 332.20 -1 043.10 -0.63% 158 873.70 5 415.40 3.41%
31.01.2001 165 332.20 167 253.00 -1 920.80 -1.15% 160 436.00 4 896.20 3.05%
31.12.2000 167 253.00 158 976.70 8 276.30 5.21% 186 076.60 -18 823.60 -10.12%
30.11.2000 158 976.70 158 615.80 360.90 0.23% 176 603.30 -17 626.60 -9.98%
31.10.2000 158 615.80 158 689.90 -74.10 -0.05% 176 857.80 -18 242.00 -10.31%
30.09.2000 158 689.90 158 738.90 -49.00 -0.03% 177 748.80 -19 058.90 -10.72%
31.08.2000 158 738.90 159 738.10 - 999.20 -0.63% 178 682.30 -19 943.40 -11.16%
31.07.2000 159 738.10 159 740.10 -2.00 -0.00% 180 214.20 -20 476.10 -11.36%
30.06.2000 159 740.10 160 255.00 - 514.90 -0.32% 180 758.90 -21 018.80 -11.63%
31.05.2000 160 255.00 156 040.00 4 215.00 2.70% 183 497.20 -23 242.20 -12.67%
30.04.2000 156 040.00 157 668.90 -1 628.90 -1.03% 184 101.20 -28 061.20 -15.24%
31.03.2000 157 668.90 158 873.70 -1 204.80 -0.76% 182 069.80 -24 400.90 -13.40%
29.02.2000 158 873.70 160 436.00 -1 562.30 -0.97% 184 850.00 -25 976.30 -14.05%
31.01.2000 160 436.00 186 076.60 -25 640.60 -13.78% 188 756.60 -28 320.60 -15.00%
31.12.1999 186 076.60 176 603.30 9 473.30 5.36% 193 264.30 -7 187.70 -3.72%
30.11.1999 176 603.30 176 857.80 - 254.50 -0.14% 187 609.80 -11 006.50 -5.87%
31.10.1999 176 857.80 177 748.80 - 891.00 -0.50% 188 210.30 -11 352.50 -6.03%
30.09.1999 177 748.80 178 682.30 - 933.50 -0.52% 190 553.30 -12 804.50 -6.72%
31.08.1999 178 682.30 180 214.20 -1 531.90 -0.85% 190 299.80 -11 617.50 -6.10%
31.07.1999 180 214.20 180 758.90 - 544.70 -0.30% 190 034.30 -9 820.10 -5.17%
30.06.1999 180 758.90 183 497.20 -2 738.30 -1.49% 191 000.70 -10 241.80 -5.36%
31.05.1999 183 497.20 184 101.20 - 604.00 -0.33% 191 087.10 -7 589.90 -3.97%
30.04.1999 184 101.20 182 069.80 2 031.40 1.12% 190 307.80 -6 206.60 -3.26%
31.03.1999 182 069.80 184 850.00 -2 780.20 -1.50% 189 309.60 -7 239.80 -3.82%
28.02.1999 184 850.00 188 756.60 -3 906.60 -2.07% 189 730.10 -4 880.10 -2.57%
31.01.1999 188 756.60 193 264.30 -4 507.70 -2.33% 191 269.10 -2 512.50 -1.31%
31.12.1998 193 264.30 187 609.80 5 654.50 3.01% 196 734.20 -3 469.90 -1.76%
30.11.1998 187 609.80 188 210.30 - 600.50 -0.32% 184 772.30 2 837.50 1.54%
31.10.1998 188 210.30 190 553.30 -2 343.00 -1.23% 184 698.40 3 511.90 1.90%
30.09.1998 190 553.30 190 299.80 253.50 0.13% 184 796.80 5 756.50 3.12%
31.08.1998 190 299.80 190 034.30 265.50 0.14% 188 353.30 1 946.50 1.03%
31.07.1998 190 034.30 191 000.70 - 966.40 -0.51% 188 867.80 1 166.50 0.62%
30.06.1998 191 000.70 191 087.10 -86.40 -0.05% 190 734.50 266.20 0.14%
31.05.1998 191 087.10 190 307.80 779.30 0.41% 196 630.90 -5 543.80 -2.82%
30.04.1998 190 307.80 189 309.60 998.20 0.53% 200 125.50 -9 817.70 -4.91%
31.03.1998 189 309.60 189 730.10 - 420.50 -0.22% 202 726.10 -13 416.50 -6.62%
28.02.1998 189 730.10 191 269.10 -1 539.00 -0.80% 204 455.40 -14 725.30 -7.20%
31.01.1998 191 269.10 196 734.20 -5 465.10 -2.78% 204 572.30 -13 303.20 -6.50%
31.12.1997 196 734.20 184 772.30 11 961.90 6.47% 218 936.80 -22 202.60 -10.14%
30.11.1997 184 772.30 184 698.40 73.90 0.04% 215 300.40 -30 528.10 -14.18%
31.10.1997 184 698.40 184 796.80 -98.40 -0.05% 216 485.40 -31 787.00 -14.68%
30.09.1997 184 796.80 188 353.30 -3 556.50 -1.89% 217 837.30 -33 040.50 -15.17%
31.08.1997 188 353.30 188 867.80 - 514.50 -0.27% 223 389.90 -35 036.60 -15.68%
31.07.1997 188 867.80 190 734.50 -1 866.70 -0.98% 227 956.60 -39 088.80 -17.15%
30.06.1997 190 734.50 196 630.90 -5 896.40 -3.00% 228 511.10 -37 776.60 -16.53%
31.05.1997 196 630.90 200 125.50 -3 494.60 -1.75% 228 540.30 -31 909.40 -13.96%
30.04.1997 200 125.50 202 726.10 -2 600.60 -1.28% 240 199.00 -40 073.50 -16.68%
31.03.1997 202 726.10 204 455.40 -1 729.30 -0.85% 239 434.80 -36 708.70 -15.33%
28.02.1997 204 455.40 204 572.30 - 116.90 -0.06% 238 155.20 -33 699.80 -14.15%
31.01.1997 204 572.30 218 936.80 -14 364.50 -6.56% 237 264.60 -32 692.30 -13.78%
31.12.1996 218 936.80 215 300.40 3 636.40 1.69% 236 740.30 -17 803.50 -7.52%
30.11.1996 215 300.40 216 485.40 -1 185.00 -0.55% 219 551.30 -4 250.90 -1.94%
31.10.1996 216 485.40 217 837.30 -1 351.90 -0.62% 217 067.40 - 582.00 -0.27%
30.09.1996 217 837.30 223 389.90 -5 552.60 -2.49% 215 773.40 2 063.90 0.96%
31.08.1996 223 389.90 227 956.60 -4 566.70 -2.00% 218 325.90 5 064.00 2.32%
31.07.1996 227 956.60 228 511.10 - 554.50 -0.24% 213 858.60 14 098.00 6.59%
30.06.1996 228 511.10 228 540.30 -29.20 -0.01% 208 562.20 19 948.90 9.56%
31.05.1996 228 540.30 240 199.00 -11 658.70 -4.85% 206 585.30 21 955.00 10.63%
30.04.1996 240 199.00 239 434.80 764.20 0.32% 203 112.30 37 086.70 18.26%
31.03.1996 239 434.80 238 155.20 1 279.60 0.54% 199 944.60 39 490.20 19.75%
29.02.1996 238 155.20 237 264.60 890.60 0.38% 196 410.50 41 744.70 21.25%
31.01.1996 237 264.60 236 740.30 524.30 0.22% 192 975.40 44 289.20 22.95%
31.12.1995 236 740.30 219 551.30 17 189.00 7.83% 197 999.30 38 741.00 19.57%
30.11.1995 219 551.30 217 067.40 2 483.90 1.14% 197 603.30 21 948.00 11.11%
31.10.1995 217 067.40 215 773.40 1 294.00 0.60% 192 517.80 24 549.60 12.75%
30.09.1995 215 773.40 218 325.90 -2 552.50 -1.17% 191 821.70 23 951.70 12.49%
31.08.1995 218 325.90 213 858.60 4 467.30 2.09% 189 273.20 29 052.70 15.35%
31.07.1995 213 858.60 208 562.20 5 296.40 2.54% 187 103.60 26 755.00 14.30%
30.06.1995 208 562.20 206 585.30 1 976.90 0.96% 185 162.60 23 399.60 12.64%
31.05.1995 206 585.30 203 112.30 3 473.00 1.71% 182 249.60 24 335.70 13.35%
30.04.1995 203 112.30 199 944.60 3 167.70 1.58% 182 137.60 20 974.70 11.52%
31.03.1995 199 944.60 196 410.50 3 534.10 1.80% 186 103.20 13 841.40 7.44%
28.02.1995 196 410.50 192 975.40 3 435.10 1.78% 183 513.80 12 896.70 7.03%
31.01.1995 192 975.40 197 999.30 -5 023.90 -2.54% 182 076.50 10 898.90 5.99%
31.12.1994 197 999.30 197 603.30 396.00 0.20% 175 198.80 22 800.50 13.01%
30.11.1994 197 603.30 192 517.80 5 085.50 2.64% 156 286.70 41 316.60 26.44%
31.10.1994 192 517.80 191 821.70 696.10 0.36% 154 822.50 37 695.30 24.35%
30.09.1994 191 821.70 189 273.20 2 548.50 1.35% 154 565.40 37 256.30 24.10%
31.08.1994 189 273.20 187 103.60 2 169.60 1.16% 153 945.70 35 327.50 22.95%
31.07.1994 187 103.60 185 162.60 1 941.00 1.05% 152 799.40 34 304.20 22.45%
30.06.1994 185 162.60 182 249.60 2 913.00 1.60% 152 422.80 32 739.80 21.48%
31.05.1994 182 249.60 182 137.60 112.00 0.06% 151 206.90 31 042.70 20.53%
30.04.1994 182 137.60 186 103.20 -3 965.60 -2.13% 150 431.90 31 705.70 21.08%
31.03.1994 186 103.20 183 513.80 2 589.40 1.41% 150 182.80 35 920.40 23.92%
28.02.1994 183 513.80 182 076.50 1 437.30 0.79% 146 838.30 36 675.50 24.98%
31.01.1994 182 076.50 175 198.80 6 877.70 3.93% 150 584.00 31 492.50 20.91%
31.12.1993 175 198.80 156 286.70 18 912.10 12.10% - - -
30.11.1993 156 286.70 154 822.50 1 464.20 0.95% - - -
31.10.1993 154 822.50 154 565.40 257.10 0.17% - - -
30.09.1993 154 565.40 153 945.70 619.70 0.40% - - -
31.08.1993 153 945.70 152 799.40 1 146.30 0.75% - - -
31.07.1993 152 799.40 152 422.80 376.60 0.25% - - -
30.06.1993 152 422.80 151 206.90 1 215.90 0.80% - - -
31.05.1993 151 206.90 150 431.90 775.00 0.52% - - -
30.04.1993 150 431.90 150 182.80 249.10 0.17% - - -
31.03.1993 150 182.80 146 838.30 3 344.50 2.28% - - -
28.02.1993 146 838.30 150 584.00 -3 745.70 -2.49% - - -
31.01.1993 150 584.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 219 334.80 776 024.80 - 556 690.00 -71.74% 776 024.80 - 556 690.00 -71.74%
01.01.2017 776 024.80 965 756.30 - 189 731.50 -19.65% 965 756.30 - 189 731.50 -19.65%
01.01.2016 965 756.30 1 080 135.90 - 114 379.60 -10.59% 1 080 135.90 - 114 379.60 -10.59%
01.01.2015 1 080 135.90 1 221 792.30 - 141 656.40 -11.59% 1 221 792.30 - 141 656.40 -11.59%
01.01.2014 1 221 792.30 1 455 185.00 - 233 392.70 -16.04% 1 455 185.00 - 233 392.70 -16.04%
01.01.2013 1 455 185.00 1 789 296.00 - 334 111.00 -18.67% 1 789 296.00 - 334 111.00 -18.67%
01.01.2012 1 789 296.00 1 817 817.10 -28 521.10 -1.57% 1 817 817.10 -28 521.10 -1.57%
01.01.2011 1 817 817.10 1 494 920.90 322 896.20 21.60% 1 494 920.90 322 896.20 21.60%
01.01.2010 1 494 920.90 1 064 966.00 429 954.90 40.37% 1 064 966.00 429 954.90 40.37%
01.01.2009 1 064 966.00 2 031 465.60 - 966 499.60 -47.58% 2 031 465.60 - 966 499.60 -47.58%
01.01.2008 2 031 465.60 2 890 163.60 - 858 698.00 -29.71% 2 890 163.60 - 858 698.00 -29.71%
01.01.2007 2 890 163.60 3 144 102.40 - 253 938.80 -8.08% 3 144 102.40 - 253 938.80 -8.08%
01.01.2006 3 144 102.40 3 287 658.40 - 143 556.00 -4.37% 3 287 658.40 - 143 556.00 -4.37%
01.01.2005 3 287 658.40 3 232 355.40 55 303.00 1.71% 3 232 355.40 55 303.00 1.71%
01.01.2004 3 232 355.40 2 821 381.50 410 973.90 14.57% 2 821 381.50 410 973.90 14.57%
01.01.2003 2 821 381.50 2 216 413.60 604 967.90 27.29% 2 216 413.60 604 967.90 27.29%
01.01.2002 2 216 413.60 2 020 660.30 195 753.30 9.69% 2 020 660.30 195 753.30 9.69%
01.01.2001 2 020 660.30 1 915 026.10 105 634.20 5.52% 1 915 026.10 105 634.20 5.52%
01.01.2000 1 915 026.10 2 180 216.70 - 265 190.60 -12.16% 2 180 216.70 - 265 190.60 -12.16%
01.01.1999 2 180 216.70 2 282 676.20 - 102 459.50 -4.49% 2 282 676.20 - 102 459.50 -4.49%
01.01.1998 2 282 676.20 2 327 467.50 -44 791.30 -1.92% 2 327 467.50 -44 791.30 -1.92%
01.01.1997 2 327 467.50 2 732 011.40 - 404 543.90 -14.81% 2 732 011.40 - 404 543.90 -14.81%
01.01.1996 2 732 011.40 2 528 907.20 203 104.20 8.03% 2 528 907.20 203 104.20 8.03%
01.01.1995 2 528 907.20 2 257 562.20 271 345.00 12.02% 2 257 562.20 271 345.00 12.02%
01.01.1994 2 257 562.20 1 849 285.20 408 277.00 22.08% 1 849 285.20 408 277.00 22.08%
01.01.1993 1 849 285.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady střednědobé celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady střednědobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady střednědobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady střednědobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady střednědobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady střednědobé celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady střednědobé celkem (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady střednědobé celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady střednědobé celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady střednědobé celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady střednědobé celkem (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
* TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM (Předchozí období=100, čtvrtletní data)
* TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM (SOPR=100, čtvrtletní data)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů