Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady krátkodobé celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2009 1 051 243.40
Min 31.01.1993 129 370.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2018 737 477.70 740 988.80 -3 511.10 -0.47% 686 741.90 50 735.80 7.39%
30.04.2018 740 988.80 706 862.30 34 126.50 4.83% 706 672.10 34 316.70 4.86%
31.03.2018 706 862.30 706 879.00 -16.70 -0.00% 616 955.30 89 907.00 14.57%
28.02.2018 706 879.00 676 049.60 30 829.40 4.56% 644 567.20 62 311.80 9.67%
31.01.2018 676 049.60 532 604.00 143 445.60 26.93% 640 276.90 35 772.70 5.59%
31.12.2017 532 604.00 644 753.10 - 112 149.10 -17.39% 503 460.50 29 143.50 5.79%
30.11.2017 644 753.10 689 550.50 -44 797.40 -6.50% 591 074.30 53 678.80 9.08%
31.10.2017 689 550.50 653 948.60 35 601.90 5.44% 584 889.80 104 660.70 17.89%
30.09.2017 653 948.60 676 735.50 -22 786.90 -3.37% 529 663.50 124 285.10 23.46%
31.08.2017 676 735.50 646 091.10 30 644.40 4.74% 577 095.10 99 640.40 17.27%
31.07.2017 646 091.10 611 432.00 34 659.10 5.67% 574 662.90 71 428.20 12.43%
30.06.2017 611 432.00 686 741.90 -75 309.90 -10.97% 547 586.40 63 845.60 11.66%
31.05.2017 686 741.90 706 672.10 -19 930.20 -2.82% 683 176.80 3 565.10 0.52%
30.04.2017 706 672.10 616 955.30 89 716.80 14.54% 710 507.70 -3 835.60 -0.54%
31.03.2017 616 955.30 644 567.20 -27 611.90 -4.28% 720 382.00 - 103 426.70 -14.36%
28.02.2017 644 567.20 640 276.90 4 290.30 0.67% 699 773.00 -55 205.80 -7.89%
31.01.2017 640 276.90 503 460.50 136 816.40 27.18% 702 604.20 -62 327.30 -8.87%
31.12.2016 503 460.50 591 074.30 -87 613.80 -14.82% 537 401.70 -33 941.20 -6.32%
30.11.2016 591 074.30 584 889.80 6 184.50 1.06% 676 800.80 -85 726.50 -12.67%
31.10.2016 584 889.80 529 663.50 55 226.30 10.43% 681 932.00 -97 042.20 -14.23%
30.09.2016 529 663.50 577 095.10 -47 431.60 -8.22% 657 593.00 - 127 929.50 -19.45%
31.08.2016 577 095.10 574 662.90 2 432.20 0.42% 686 459.90 - 109 364.80 -15.93%
31.07.2016 574 662.90 547 586.40 27 076.50 4.94% 678 171.10 - 103 508.20 -15.26%
30.06.2016 547 586.40 683 176.80 - 135 590.40 -19.85% 650 653.80 - 103 067.40 -15.84%
31.05.2016 683 176.80 710 507.70 -27 330.90 -3.85% 617 131.90 66 044.90 10.70%
30.04.2016 710 507.70 720 382.00 -9 874.30 -1.37% 635 315.40 75 192.30 11.84%
31.03.2016 720 382.00 699 773.00 20 609.00 2.94% 681 432.90 38 949.10 5.72%
29.02.2016 699 773.00 702 604.20 -2 831.20 -0.40% 707 428.10 -7 655.10 -1.08%
31.01.2016 702 604.20 537 401.70 165 202.50 30.74% 716 256.20 -13 652.00 -1.91%
31.12.2015 537 401.70 676 800.80 - 139 399.10 -20.60% 676 495.60 - 139 093.90 -20.56%
30.11.2015 676 800.80 681 932.00 -5 131.20 -0.75% 686 717.20 -9 916.40 -1.44%
31.10.2015 681 932.00 657 593.00 24 339.00 3.70% 742 884.90 -60 952.90 -8.20%
30.09.2015 657 593.00 686 459.90 -28 866.90 -4.21% 751 193.30 -93 600.30 -12.46%
31.08.2015 686 459.90 678 171.10 8 288.80 1.22% 762 273.30 -75 813.40 -9.95%
31.07.2015 678 171.10 650 653.80 27 517.30 4.23% 780 267.80 - 102 096.70 -13.08%
30.06.2015 650 653.80 617 131.90 33 521.90 5.43% 815 576.30 - 164 922.50 -20.22%
31.05.2015 617 131.90 635 315.40 -18 183.50 -2.86% 835 248.50 - 218 116.60 -26.11%
30.04.2015 635 315.40 681 432.90 -46 117.50 -6.77% 869 362.40 - 234 047.00 -26.92%
31.03.2015 681 432.90 707 428.10 -25 995.20 -3.67% 881 104.50 - 199 671.60 -22.66%
28.02.2015 707 428.10 716 256.20 -8 828.10 -1.23% 899 961.50 - 192 533.40 -21.39%
31.01.2015 716 256.20 676 495.60 39 760.60 5.88% 896 985.40 - 180 729.20 -20.15%
31.12.2014 676 495.60 686 717.20 -10 221.60 -1.49% 836 238.60 - 159 743.00 -19.10%
30.11.2014 686 717.20 742 884.90 -56 167.70 -7.56% 817 799.10 - 131 081.90 -16.03%
31.10.2014 742 884.90 751 193.30 -8 308.40 -1.11% 861 148.60 - 118 263.70 -13.73%
30.09.2014 751 193.30 762 273.30 -11 080.00 -1.45% 860 341.10 - 109 147.80 -12.69%
31.08.2014 762 273.30 780 267.80 -17 994.50 -2.31% 879 202.80 - 116 929.50 -13.30%
31.07.2014 780 267.80 815 576.30 -35 308.50 -4.33% 878 481.30 -98 213.50 -11.18%
30.06.2014 815 576.30 835 248.50 -19 672.20 -2.36% 876 978.60 -61 402.30 -7.00%
31.05.2014 835 248.50 869 362.40 -34 113.90 -3.92% 893 620.70 -58 372.20 -6.53%
30.04.2014 869 362.40 881 104.50 -11 742.10 -1.33% 941 403.30 -72 040.90 -7.65%
31.03.2014 881 104.50 899 961.50 -18 857.00 -2.10% 947 001.50 -65 897.00 -6.96%
28.02.2014 899 961.50 896 985.40 2 976.10 0.33% 905 973.20 -6 011.70 -0.66%
31.01.2014 896 985.40 836 238.60 60 746.80 7.26% 930 667.00 -33 681.60 -3.62%
31.12.2013 836 238.60 817 799.10 18 439.50 2.25% 844 301.00 -8 062.40 -0.95%
30.11.2013 817 799.10 861 148.60 -43 349.50 -5.03% 815 380.10 2 419.00 0.30%
31.10.2013 861 148.60 860 341.10 807.50 0.09% 877 029.00 -15 880.40 -1.81%
30.09.2013 860 341.10 879 202.80 -18 861.70 -2.15% 905 748.10 -45 407.00 -5.01%
31.08.2013 879 202.80 878 481.30 721.50 0.08% 875 280.00 3 922.80 0.45%
31.07.2013 878 481.30 876 978.60 1 502.70 0.17% 882 434.00 -3 952.70 -0.45%
30.06.2013 876 978.60 893 620.70 -16 642.10 -1.86% 861 392.60 15 586.00 1.81%
31.05.2013 893 620.70 941 403.30 -47 782.60 -5.08% 847 267.60 46 353.10 5.47%
30.04.2013 941 403.30 947 001.50 -5 598.20 -0.59% 832 908.20 108 495.10 13.03%
31.03.2013 947 001.50 905 973.20 41 028.30 4.53% 849 728.40 97 273.10 11.45%
28.02.2013 905 973.20 930 667.00 -24 693.80 -2.65% 831 028.20 74 945.00 9.02%
31.01.2013 930 667.00 844 301.00 86 366.00 10.23% 852 925.60 77 741.40 9.11%
31.12.2012 844 301.00 815 380.10 28 920.90 3.55% 801 640.40 42 660.60 5.32%
30.11.2012 815 380.10 877 029.00 -61 648.90 -7.03% 804 073.40 11 306.70 1.41%
31.10.2012 877 029.00 905 748.10 -28 719.10 -3.17% 798 455.80 78 573.20 9.84%
30.09.2012 905 748.10 875 280.00 30 468.10 3.48% 777 231.80 128 516.30 16.54%
31.08.2012 875 280.00 882 434.00 -7 154.00 -0.81% 746 827.10 128 452.90 17.20%
31.07.2012 882 434.00 861 392.60 21 041.40 2.44% 772 654.80 109 779.20 14.21%
30.06.2012 861 392.60 847 267.60 14 125.00 1.67% 780 675.40 80 717.20 10.34%
31.05.2012 847 267.60 832 908.20 14 359.40 1.72% 757 241.50 90 026.10 11.89%
30.04.2012 832 908.20 849 728.40 -16 820.20 -1.98% 754 987.50 77 920.70 10.32%
31.03.2012 849 728.40 831 028.20 18 700.20 2.25% 798 717.90 51 010.50 6.39%
29.02.2012 831 028.20 852 925.60 -21 897.40 -2.57% 789 280.20 41 748.00 5.29%
31.01.2012 852 925.60 801 640.40 51 285.20 6.40% 829 323.90 23 601.70 2.85%
31.12.2011 801 640.40 804 073.40 -2 433.00 -0.30% 813 740.80 -12 100.40 -1.49%
30.11.2011 804 073.40 798 455.80 5 617.60 0.70% 832 146.10 -28 072.70 -3.37%
31.10.2011 798 455.80 777 231.80 21 224.00 2.73% 865 352.90 -66 897.10 -7.73%
30.09.2011 777 231.80 746 827.10 30 404.70 4.07% 901 906.60 - 124 674.80 -13.82%
31.08.2011 746 827.10 772 654.80 -25 827.70 -3.34% 894 911.40 - 148 084.30 -16.55%
31.07.2011 772 654.80 780 675.40 -8 020.60 -1.03% 886 212.90 - 113 558.10 -12.81%
30.06.2011 780 675.40 757 241.50 23 433.90 3.09% 840 653.70 -59 978.30 -7.13%
31.05.2011 757 241.50 754 987.50 2 254.00 0.30% 828 827.80 -71 586.30 -8.64%
30.04.2011 754 987.50 798 717.90 -43 730.40 -5.47% 853 726.30 -98 738.80 -11.57%
31.03.2011 798 717.90 789 280.20 9 437.70 1.20% 896 863.10 -98 145.20 -10.94%
28.02.2011 789 280.20 829 323.90 -40 043.70 -4.83% 898 159.00 - 108 878.80 -12.12%
31.01.2011 829 323.90 813 740.80 15 583.10 1.91% 931 672.80 - 102 348.90 -10.99%
31.12.2010 813 740.80 832 146.10 -18 405.30 -2.21% 923 730.70 - 109 989.90 -11.91%
30.11.2010 832 146.10 865 352.90 -33 206.80 -3.84% 936 495.70 - 104 349.60 -11.14%
31.10.2010 865 352.90 901 906.60 -36 553.70 -4.05% 1 012 810.50 - 147 457.60 -14.56%
30.09.2010 901 906.60 894 911.40 6 995.20 0.78% 1 027 447.40 - 125 540.80 -12.22%
31.08.2010 894 911.40 886 212.90 8 698.50 0.98% 1 014 177.40 - 119 266.00 -11.76%
31.07.2010 886 212.90 840 653.70 45 559.20 5.42% 1 012 462.30 - 126 249.40 -12.47%
30.06.2010 840 653.70 828 827.80 11 825.90 1.43% 1 043 203.60 - 202 549.90 -19.42%
31.05.2010 828 827.80 853 726.30 -24 898.50 -2.92% 1 040 422.30 - 211 594.50 -20.34%
30.04.2010 853 726.30 896 863.10 -43 136.80 -4.81% 1 001 837.30 - 148 111.00 -14.78%
31.03.2010 896 863.10 898 159.00 -1 295.90 -0.14% 1 008 293.10 - 111 430.00 -11.05%
28.02.2010 898 159.00 931 672.80 -33 513.80 -3.60% 1 008 955.40 - 110 796.40 -10.98%
31.01.2010 931 672.80 923 730.70 7 942.10 0.86% 1 051 243.40 - 119 570.60 -11.37%
31.12.2009 923 730.70 936 495.70 -12 765.00 -1.36% 929 381.50 -5 650.80 -0.61%
30.11.2009 936 495.70 1 012 810.50 -76 314.80 -7.53% 968 928.90 -32 433.20 -3.35%
31.10.2009 1 012 810.50 1 027 447.40 -14 636.90 -1.42% 953 472.80 59 337.70 6.22%
30.09.2009 1 027 447.40 1 014 177.40 13 270.00 1.31% 935 950.70 91 496.70 9.78%
31.08.2009 1 014 177.40 1 012 462.30 1 715.10 0.17% 960 853.90 53 323.50 5.55%
31.07.2009 1 012 462.30 1 043 203.60 -30 741.30 -2.95% 945 808.30 66 654.00 7.05%
30.06.2009 1 043 203.60 1 040 422.30 2 781.30 0.27% 900 030.20 143 173.40 15.91%
31.05.2009 1 040 422.30 1 001 837.30 38 585.00 3.85% 828 015.20 212 407.10 25.65%
30.04.2009 1 001 837.30 1 008 293.10 -6 455.80 -0.64% 827 941.00 173 896.30 21.00%
31.03.2009 1 008 293.10 1 008 955.40 - 662.30 -0.07% 838 325.00 169 968.10 20.27%
28.02.2009 1 008 955.40 1 051 243.40 -42 288.00 -4.02% 847 269.30 161 686.10 19.08%
31.01.2009 1 051 243.40 929 381.50 121 861.90 13.11% 875 571.40 175 672.00 20.06%
31.12.2008 929 381.50 968 928.90 -39 547.40 -4.08% 725 598.00 203 783.50 28.08%
30.11.2008 968 928.90 953 472.80 15 456.10 1.62% 806 663.10 162 265.80 20.12%
31.10.2008 953 472.80 935 950.70 17 522.10 1.87% 809 455.40 144 017.40 17.79%
30.09.2008 935 950.70 960 853.90 -24 903.20 -2.59% 785 433.10 150 517.60 19.16%
31.08.2008 960 853.90 945 808.30 15 045.60 1.59% 757 187.40 203 666.50 26.90%
31.07.2008 945 808.30 900 030.20 45 778.10 5.09% 772 373.10 173 435.20 22.45%
30.06.2008 900 030.20 828 015.20 72 015.00 8.70% 755 278.70 144 751.50 19.17%
31.05.2008 828 015.20 827 941.00 74.20 0.01% 713 125.50 114 889.70 16.11%
30.04.2008 827 941.00 838 325.00 -10 384.00 -1.24% 725 365.20 102 575.80 14.14%
31.03.2008 838 325.00 847 269.30 -8 944.30 -1.06% 731 486.60 106 838.40 14.61%
29.02.2008 847 269.30 875 571.40 -28 302.10 -3.23% 713 256.10 134 013.20 18.79%
31.01.2008 875 571.40 725 598.00 149 973.40 20.67% 707 245.00 168 326.40 23.80%
31.12.2007 725 598.00 806 663.10 -81 065.10 -10.05% 571 876.30 153 721.70 26.88%
30.11.2007 806 663.10 809 455.40 -2 792.30 -0.34% 648 185.70 158 477.40 24.45%
31.10.2007 809 455.40 785 433.10 24 022.30 3.06% 649 459.50 159 995.90 24.64%
30.09.2007 785 433.10 757 187.40 28 245.70 3.73% 677 419.40 108 013.70 15.94%
31.08.2007 757 187.40 772 373.10 -15 185.70 -1.97% 689 748.80 67 438.60 9.78%
31.07.2007 772 373.10 755 278.70 17 094.40 2.26% 685 421.20 86 951.90 12.69%
30.06.2007 755 278.70 713 125.50 42 153.20 5.91% 693 995.60 61 283.10 8.83%
31.05.2007 713 125.50 725 365.20 -12 239.70 -1.69% 663 330.80 49 794.70 7.51%
30.04.2007 725 365.20 731 486.60 -6 121.40 -0.84% 662 650.40 62 714.80 9.46%
31.03.2007 731 486.60 713 256.10 18 230.50 2.56% 692 471.20 39 015.40 5.63%
28.02.2007 713 256.10 707 245.00 6 011.10 0.85% 624 844.30 88 411.80 14.15%
31.01.2007 707 245.00 571 876.30 135 368.70 23.67% 632 597.10 74 647.90 11.80%
31.12.2006 571 876.30 648 185.70 -76 309.40 -11.77% 530 568.00 41 308.30 7.79%
30.11.2006 648 185.70 649 459.50 -1 273.80 -0.20% 604 831.70 43 354.00 7.17%
31.10.2006 649 459.50 677 419.40 -27 959.90 -4.13% 622 242.10 27 217.40 4.37%
30.09.2006 677 419.40 689 748.80 -12 329.40 -1.79% 617 748.80 59 670.60 9.66%
31.08.2006 689 748.80 685 421.20 4 327.60 0.63% 597 812.20 91 936.60 15.38%
31.07.2006 685 421.20 693 995.60 -8 574.40 -1.24% 593 677.70 91 743.50 15.45%
30.06.2006 693 995.60 663 330.80 30 664.80 4.62% 601 937.40 92 058.20 15.29%
31.05.2006 663 330.80 662 650.40 680.40 0.10% 510 823.80 152 507.00 29.86%
30.04.2006 662 650.40 692 471.20 -29 820.80 -4.31% 523 616.90 139 033.50 26.55%
31.03.2006 692 471.20 624 844.30 67 626.90 10.82% 551 002.50 141 468.70 25.67%
28.02.2006 624 844.30 632 597.10 -7 752.80 -1.23% 496 380.40 128 463.90 25.88%
31.01.2006 632 597.10 530 568.00 102 029.10 19.23% 513 989.40 118 607.70 23.08%
31.12.2005 530 568.00 604 831.70 -74 263.70 -12.28% 478 995.90 51 572.10 10.77%
30.11.2005 604 831.70 622 242.10 -17 410.40 -2.80% 545 564.10 59 267.60 10.86%
31.10.2005 622 242.10 617 748.80 4 493.30 0.73% 543 594.80 78 647.30 14.47%
30.09.2005 617 748.80 597 812.20 19 936.60 3.33% 558 070.40 59 678.40 10.69%
31.08.2005 597 812.20 593 677.70 4 134.50 0.70% 558 098.70 39 713.50 7.12%
31.07.2005 593 677.70 601 937.40 -8 259.70 -1.37% 562 397.00 31 280.70 5.56%
30.06.2005 601 937.40 510 823.80 91 113.60 17.84% 554 005.40 47 932.00 8.65%
31.05.2005 510 823.80 523 616.90 -12 793.10 -2.44% 506 855.90 3 967.90 0.78%
30.04.2005 523 616.90 551 002.50 -27 385.60 -4.97% 507 819.40 15 797.50 3.11%
31.03.2005 551 002.50 496 380.40 54 622.10 11.00% 530 463.90 20 538.60 3.87%
28.02.2005 496 380.40 513 989.40 -17 609.00 -3.43% 527 370.40 -30 990.00 -5.88%
31.01.2005 513 989.40 478 995.90 34 993.50 7.31% 532 031.30 -18 041.90 -3.39%
31.12.2004 478 995.90 545 564.10 -66 568.20 -12.20% 473 462.70 5 533.20 1.17%
30.11.2004 545 564.10 543 594.80 1 969.30 0.36% 530 444.70 15 119.40 2.85%
31.10.2004 543 594.80 558 070.40 -14 475.60 -2.59% 538 750.70 4 844.10 0.90%
30.09.2004 558 070.40 558 098.70 -28.30 -0.01% 516 278.40 41 792.00 8.09%
31.08.2004 558 098.70 562 397.00 -4 298.30 -0.76% 543 141.90 14 956.80 2.75%
31.07.2004 562 397.00 554 005.40 8 391.60 1.51% 532 862.10 29 534.90 5.54%
30.06.2004 554 005.40 506 855.90 47 149.50 9.30% 536 636.80 17 368.60 3.24%
31.05.2004 506 855.90 507 819.40 - 963.50 -0.19% 523 925.90 -17 070.00 -3.26%
30.04.2004 507 819.40 530 463.90 -22 644.50 -4.27% 569 246.70 -61 427.30 -10.79%
31.03.2004 530 463.90 527 370.40 3 093.50 0.59% 584 066.90 -53 603.00 -9.18%
29.02.2004 527 370.40 532 031.30 -4 660.90 -0.88% 599 677.80 -72 307.40 -12.06%
31.01.2004 532 031.30 473 462.70 58 568.60 12.37% 612 166.80 -80 135.50 -13.09%
31.12.2003 473 462.70 530 444.70 -56 982.00 -10.74% 586 964.20 - 113 501.50 -19.34%
30.11.2003 530 444.70 538 750.70 -8 306.00 -1.54% 668 020.80 - 137 576.10 -20.59%
31.10.2003 538 750.70 516 278.40 22 472.30 4.35% 693 364.70 - 154 614.00 -22.30%
30.09.2003 516 278.40 543 141.90 -26 863.50 -4.95% 683 840.60 - 167 562.20 -24.50%
31.08.2003 543 141.90 532 862.10 10 279.80 1.93% 682 471.20 - 139 329.30 -20.42%
31.07.2003 532 862.10 536 636.80 -3 774.70 -0.70% 692 608.20 - 159 746.10 -23.06%
30.06.2003 536 636.80 523 925.90 12 710.90 2.43% 691 290.70 - 154 653.90 -22.37%
31.05.2003 523 925.90 569 246.70 -45 320.80 -7.96% 606 092.30 -82 166.40 -13.56%
30.04.2003 569 246.70 584 066.90 -14 820.20 -2.54% 589 767.50 -20 520.80 -3.48%
31.03.2003 584 066.90 599 677.80 -15 610.90 -2.60% 600 486.60 -16 419.70 -2.73%
28.02.2003 599 677.80 612 166.80 -12 489.00 -2.04% 587 208.50 12 469.30 2.12%
31.01.2003 612 166.80 586 964.20 25 202.60 4.29% 590 346.70 21 820.10 3.70%
31.12.2002 586 964.20 668 020.80 -81 056.60 -12.13% 557 697.20 29 267.00 5.25%
30.11.2002 668 020.80 693 364.70 -25 343.90 -3.66% 586 472.40 81 548.40 13.90%
31.10.2002 693 364.70 683 840.60 9 524.10 1.39% 601 805.90 91 558.80 15.21%
30.09.2002 683 840.60 682 471.20 1 369.40 0.20% 612 583.30 71 257.30 11.63%
31.08.2002 682 471.20 692 608.20 -10 137.00 -1.46% 634 638.60 47 832.60 7.54%
31.07.2002 692 608.20 691 290.70 1 317.50 0.19% 633 582.10 59 026.10 9.32%
30.06.2002 691 290.70 606 092.30 85 198.40 14.06% 618 586.40 72 704.30 11.75%
31.05.2002 606 092.30 589 767.50 16 324.80 2.77% 607 163.70 -1 071.40 -0.18%
30.04.2002 589 767.50 600 486.60 -10 719.10 -1.78% 596 632.10 -6 864.60 -1.15%
31.03.2002 600 486.60 587 208.50 13 278.10 2.26% 582 640.40 17 846.20 3.06%
28.02.2002 587 208.50 590 346.70 -3 138.20 -0.53% 580 533.60 6 674.90 1.15%
31.01.2002 590 346.70 557 697.20 32 649.50 5.85% 574 571.40 15 775.30 2.75%
31.12.2001 557 697.20 586 472.40 -28 775.20 -4.91% 470 493.90 87 203.30 18.53%
30.11.2001 586 472.40 601 805.90 -15 333.50 -2.55% 535 748.10 50 724.30 9.47%
31.10.2001 601 805.90 612 583.30 -10 777.40 -1.76% 536 931.90 64 874.00 12.08%
30.09.2001 612 583.30 634 638.60 -22 055.30 -3.48% 534 622.80 77 960.50 14.58%
31.08.2001 634 638.60 633 582.10 1 056.50 0.17% 532 605.60 102 033.00 19.16%
31.07.2001 633 582.10 618 586.40 14 995.70 2.42% 526 438.10 107 144.00 20.35%
30.06.2001 618 586.40 607 163.70 11 422.70 1.88% 526 007.30 92 579.10 17.60%
31.05.2001 607 163.70 596 632.10 10 531.60 1.77% 541 765.00 65 398.70 12.07%
30.04.2001 596 632.10 582 640.40 13 991.70 2.40% 543 625.40 53 006.70 9.75%
31.03.2001 582 640.40 580 533.60 2 106.80 0.36% 556 287.40 26 353.00 4.74%
28.02.2001 580 533.60 574 571.40 5 962.20 1.04% 548 593.80 31 939.80 5.82%
31.01.2001 574 571.40 470 493.90 104 077.50 22.12% 525 981.60 48 589.80 9.24%
31.12.2000 470 493.90 535 748.10 -65 254.20 -12.18% 477 109.70 -6 615.80 -1.39%
30.11.2000 535 748.10 536 931.90 -1 183.80 -0.22% 524 077.90 11 670.20 2.23%
31.10.2000 536 931.90 534 622.80 2 309.10 0.43% 529 763.10 7 168.80 1.35%
30.09.2000 534 622.80 532 605.60 2 017.20 0.38% 535 052.70 - 429.90 -0.08%
31.08.2000 532 605.60 526 438.10 6 167.50 1.17% 531 017.60 1 588.00 0.30%
31.07.2000 526 438.10 526 007.30 430.80 0.08% 533 918.40 -7 480.30 -1.40%
30.06.2000 526 007.30 541 765.00 -15 757.70 -2.91% 540 185.10 -14 177.80 -2.62%
31.05.2000 541 765.00 543 625.40 -1 860.40 -0.34% 545 376.60 -3 611.60 -0.66%
30.04.2000 543 625.40 556 287.40 -12 662.00 -2.28% 546 563.40 -2 938.00 -0.54%
31.03.2000 556 287.40 548 593.80 7 693.60 1.40% 540 963.20 15 324.20 2.83%
29.02.2000 548 593.80 525 981.60 22 612.20 4.30% 540 420.40 8 173.40 1.51%
31.01.2000 525 981.60 477 109.70 48 871.90 10.24% 529 665.40 -3 683.80 -0.70%
31.12.1999 477 109.70 524 077.90 -46 968.20 -8.96% 486 921.60 -9 811.90 -2.02%
30.11.1999 524 077.90 529 763.10 -5 685.20 -1.07% 504 170.90 19 907.00 3.95%
31.10.1999 529 763.10 535 052.70 -5 289.60 -0.99% 506 128.90 23 634.20 4.67%
30.09.1999 535 052.70 531 017.60 4 035.10 0.76% 511 035.60 24 017.10 4.70%
31.08.1999 531 017.60 533 918.40 -2 900.80 -0.54% 493 180.20 37 837.40 7.67%
31.07.1999 533 918.40 540 185.10 -6 266.70 -1.16% 489 411.90 44 506.50 9.09%
30.06.1999 540 185.10 545 376.60 -5 191.50 -0.95% 479 149.60 61 035.50 12.74%
31.05.1999 545 376.60 546 563.40 -1 186.80 -0.22% 474 470.20 70 906.40 14.94%
30.04.1999 546 563.40 540 963.20 5 600.20 1.04% 468 438.90 78 124.50 16.68%
31.03.1999 540 963.20 540 420.40 542.80 0.10% 466 059.80 74 903.40 16.07%
28.02.1999 540 420.40 529 665.40 10 755.00 2.03% 452 805.80 87 614.60 19.35%
31.01.1999 529 665.40 486 921.60 42 743.80 8.78% 447 839.10 81 826.30 18.27%
31.12.1998 486 921.60 504 170.90 -17 249.30 -3.42% 443 017.00 43 904.60 9.91%
30.11.1998 504 170.90 506 128.90 -1 958.00 -0.39% 439 725.80 64 445.10 14.66%
31.10.1998 506 128.90 511 035.60 -4 906.70 -0.96% 427 466.50 78 662.40 18.40%
30.09.1998 511 035.60 493 180.20 17 855.40 3.62% 433 298.70 77 736.90 17.94%
31.08.1998 493 180.20 489 411.90 3 768.30 0.77% 443 734.30 49 445.90 11.14%
31.07.1998 489 411.90 479 149.60 10 262.30 2.14% 445 252.50 44 159.40 9.92%
30.06.1998 479 149.60 474 470.20 4 679.40 0.99% 429 506.80 49 642.80 11.56%
31.05.1998 474 470.20 468 438.90 6 031.30 1.29% 411 351.50 63 118.70 15.34%
30.04.1998 468 438.90 466 059.80 2 379.10 0.51% 394 904.10 73 534.80 18.62%
31.03.1998 466 059.80 452 805.80 13 254.00 2.93% 386 841.00 79 218.80 20.48%
28.02.1998 452 805.80 447 839.10 4 966.70 1.11% 389 011.80 63 794.00 16.40%
31.01.1998 447 839.10 443 017.00 4 822.10 1.09% 381 801.90 66 037.20 17.30%
31.12.1997 443 017.00 439 725.80 3 291.20 0.75% 351 542.50 91 474.50 26.02%
30.11.1997 439 725.80 427 466.50 12 259.30 2.87% 348 654.40 91 071.40 26.12%
31.10.1997 427 466.50 433 298.70 -5 832.20 -1.35% 340 283.00 87 183.50 25.62%
30.09.1997 433 298.70 443 734.30 -10 435.60 -2.35% 331 029.60 102 269.10 30.89%
31.08.1997 443 734.30 445 252.50 -1 518.20 -0.34% 334 717.00 109 017.30 32.57%
31.07.1997 445 252.50 429 506.80 15 745.70 3.67% 324 758.60 120 493.90 37.10%
30.06.1997 429 506.80 411 351.50 18 155.30 4.41% 323 146.70 106 360.10 32.91%
31.05.1997 411 351.50 394 904.10 16 447.40 4.16% 326 568.70 84 782.80 25.96%
30.04.1997 394 904.10 386 841.00 8 063.10 2.08% 310 604.20 84 299.90 27.14%
31.03.1997 386 841.00 389 011.80 -2 170.80 -0.56% 298 644.00 88 197.00 29.53%
28.02.1997 389 011.80 381 801.90 7 209.90 1.89% 291 300.90 97 710.90 33.54%
31.01.1997 381 801.90 351 542.50 30 259.40 8.61% 279 645.90 102 156.00 36.53%
31.12.1996 351 542.50 348 654.40 2 888.10 0.83% 273 035.20 78 507.30 28.75%
30.11.1996 348 654.40 340 283.00 8 371.40 2.46% 251 672.30 96 982.10 38.53%
31.10.1996 340 283.00 331 029.60 9 253.40 2.80% 252 630.70 87 652.30 34.70%
30.09.1996 331 029.60 334 717.00 -3 687.40 -1.10% 241 865.40 89 164.20 36.87%
31.08.1996 334 717.00 324 758.60 9 958.40 3.07% 237 790.10 96 926.90 40.76%
31.07.1996 324 758.60 323 146.70 1 611.90 0.50% 229 913.60 94 845.00 41.25%
30.06.1996 323 146.70 326 568.70 -3 422.00 -1.05% 228 052.90 95 093.80 41.70%
31.05.1996 326 568.70 310 604.20 15 964.50 5.14% 226 957.00 99 611.70 43.89%
30.04.1996 310 604.20 298 644.00 11 960.20 4.00% 220 605.80 89 998.40 40.80%
31.03.1996 298 644.00 291 300.90 7 343.10 2.52% 217 210.80 81 433.20 37.49%
29.02.1996 291 300.90 279 645.90 11 655.00 4.17% 215 621.10 75 679.80 35.10%
31.01.1996 279 645.90 273 035.20 6 610.70 2.42% 209 638.40 70 007.50 33.39%
31.12.1995 273 035.20 251 672.30 21 362.90 8.49% 204 039.20 68 996.00 33.81%
30.11.1995 251 672.30 252 630.70 - 958.40 -0.38% 194 334.60 57 337.70 29.50%
31.10.1995 252 630.70 241 865.40 10 765.30 4.45% 193 249.50 59 381.20 30.73%
30.09.1995 241 865.40 237 790.10 4 075.30 1.71% 189 956.60 51 908.80 27.33%
31.08.1995 237 790.10 229 913.60 7 876.50 3.43% 185 296.10 52 494.00 28.33%
31.07.1995 229 913.60 228 052.90 1 860.70 0.82% 182 219.40 47 694.20 26.17%
30.06.1995 228 052.90 226 957.00 1 095.90 0.48% 182 234.40 45 818.50 25.14%
31.05.1995 226 957.00 220 605.80 6 351.20 2.88% 186 164.10 40 792.90 21.91%
30.04.1995 220 605.80 217 210.80 3 395.00 1.56% 181 454.70 39 151.10 21.58%
31.03.1995 217 210.80 215 621.10 1 589.70 0.74% 176 038.20 41 172.60 23.39%
28.02.1995 215 621.10 209 638.40 5 982.70 2.85% 172 481.10 43 140.00 25.01%
31.01.1995 209 638.40 204 039.20 5 599.20 2.74% 165 203.70 44 434.70 26.90%
31.12.1994 204 039.20 194 334.60 9 704.60 4.99% 161 456.30 42 582.90 26.37%
30.11.1994 194 334.60 193 249.50 1 085.10 0.56% 157 414.80 36 919.80 23.45%
31.10.1994 193 249.50 189 956.60 3 292.90 1.73% 157 454.70 35 794.80 22.73%
30.09.1994 189 956.60 185 296.10 4 660.50 2.52% 155 831.50 34 125.10 21.90%
31.08.1994 185 296.10 182 219.40 3 076.70 1.69% 154 951.50 30 344.60 19.58%
31.07.1994 182 219.40 182 234.40 -15.00 -0.01% 155 139.30 27 080.10 17.46%
30.06.1994 182 234.40 186 164.10 -3 929.70 -2.11% 147 568.90 34 665.50 23.49%
31.05.1994 186 164.10 181 454.70 4 709.40 2.60% 146 425.10 39 739.00 27.14%
30.04.1994 181 454.70 176 038.20 5 416.50 3.08% 145 487.20 35 967.50 24.72%
31.03.1994 176 038.20 172 481.10 3 557.10 2.06% 136 277.60 39 760.60 29.18%
28.02.1994 172 481.10 165 203.70 7 277.40 4.41% 136 666.40 35 814.70 26.21%
31.01.1994 165 203.70 161 456.30 3 747.40 2.32% 129 370.10 35 833.60 27.70%
31.12.1993 161 456.30 157 414.80 4 041.50 2.57% - - -
30.11.1993 157 414.80 157 454.70 -39.90 -0.03% - - -
31.10.1993 157 454.70 155 831.50 1 623.20 1.04% - - -
30.09.1993 155 831.50 154 951.50 880.00 0.57% - - -
31.08.1993 154 951.50 155 139.30 - 187.80 -0.12% - - -
31.07.1993 155 139.30 147 568.90 7 570.40 5.13% - - -
30.06.1993 147 568.90 146 425.10 1 143.80 0.78% - - -
31.05.1993 146 425.10 145 487.20 937.90 0.64% - - -
30.04.1993 145 487.20 136 277.60 9 209.60 6.76% - - -
31.03.1993 136 277.60 136 666.40 - 388.80 -0.28% - - -
28.02.1993 136 666.40 129 370.10 7 296.30 5.64% - - -
31.01.1993 129 370.10 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 3 568 257.40 7 750 328.20 -4 182 070.80 -53.96% 7 750 328.20 -4 182 070.80 -53.96%
01.01.2017 7 750 328.20 7 424 876.20 325 452.00 4.38% 7 424 876.20 325 452.00 4.38%
01.01.2016 7 424 876.20 7 926 576.80 - 501 700.60 -6.33% 7 926 576.80 - 501 700.60 -6.33%
01.01.2015 7 926 576.80 9 598 070.70 -1 671 493.90 -17.41% 9 598 070.70 -1 671 493.90 -17.41%
01.01.2014 9 598 070.70 10 628 855.80 -1 030 785.10 -9.70% 10 628 855.80 -1 030 785.10 -9.70%
01.01.2013 10 628 855.80 10 275 422.80 353 433.00 3.44% 10 275 422.80 353 433.00 3.44%
01.01.2012 10 275 422.80 9 411 109.70 864 313.10 9.18% 9 411 109.70 864 313.10 9.18%
01.01.2011 9 411 109.70 10 444 173.40 -1 033 063.70 -9.89% 10 444 173.40 -1 033 063.70 -9.89%
01.01.2010 10 444 173.40 12 081 079.10 -1 636 905.70 -13.55% 12 081 079.10 -1 636 905.70 -13.55%
01.01.2009 12 081 079.10 10 811 548.20 1 269 530.90 11.74% 10 811 548.20 1 269 530.90 11.74%
01.01.2008 10 811 548.20 9 002 467.20 1 809 081.00 20.10% 9 002 467.20 1 809 081.00 20.10%
01.01.2007 9 002 467.20 7 892 000.30 1 110 466.90 14.07% 7 892 000.30 1 110 466.90 14.07%
01.01.2006 7 892 000.30 6 764 630.90 1 127 369.40 16.67% 6 764 630.90 1 127 369.40 16.67%
01.01.2005 6 764 630.90 6 405 267.20 359 363.70 5.61% 6 405 267.20 359 363.70 5.61%
01.01.2004 6 405 267.20 6 560 661.40 - 155 394.20 -2.37% 6 560 661.40 - 155 394.20 -2.37%
01.01.2003 6 560 661.40 7 672 462.00 -1 111 800.60 -14.49% 7 672 462.00 -1 111 800.60 -14.49%
01.01.2002 7 672 462.00 7 186 907.10 485 554.90 6.76% 7 186 907.10 485 554.90 6.76%
01.01.2001 7 186 907.10 6 379 100.90 807 806.20 12.66% 6 379 100.90 807 806.20 12.66%
01.01.2000 6 379 100.90 6 374 113.50 4 987.40 0.08% 6 374 113.50 4 987.40 0.08%
01.01.1999 6 374 113.50 5 779 612.50 594 501.00 10.29% 5 779 612.50 594 501.00 10.29%
01.01.1998 5 779 612.50 5 025 911.90 753 700.60 15.00% 5 025 911.90 753 700.60 15.00%
01.01.1997 5 025 911.90 3 860 895.50 1 165 016.40 30.17% 3 860 895.50 1 165 016.40 30.17%
01.01.1996 3 860 895.50 2 804 993.30 1 055 902.20 37.64% 2 804 993.30 1 055 902.20 37.64%
01.01.1995 2 804 993.30 2 212 671.60 592 321.70 26.77% 2 212 671.60 592 321.70 26.77%
01.01.1994 2 212 671.60 1 784 043.40 428 628.20 24.03% 1 784 043.40 428 628.20 24.03%
01.01.1993 1 784 043.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady krátkodobé celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
* TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM (Předchozí období=100, čtvrtletní data)
* TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM (SOPR=100, čtvrtletní data)

Označení stránky: krátkodobé termínované vklady, krátkodobé vklady, kratkodobe terminovane vklady

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů