Termínované vklady střednědobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady střednědobé celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.11.2017 63 038.10
Max 30.04.2005 283 339.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 68 731.00 67 657.80 1 073.20 1.59% 64 912.60 3 818.40 5.88%
30.09.2018 67 657.80 67 283.00 374.80 0.56% 67 053.80 604.00 0.90%
31.08.2018 67 283.00 66 335.30 947.70 1.43% 69 447.40 -2 164.40 -3.12%
31.07.2018 66 335.30 66 882.80 - 547.50 -0.82% 70 492.80 -4 157.50 -5.90%
30.06.2018 66 882.80 66 195.30 687.50 1.04% 70 767.00 -3 884.20 -5.49%
31.05.2018 66 195.30 65 231.60 963.70 1.48% 70 602.80 -4 407.50 -6.24%
30.04.2018 65 231.60 63 817.60 1 414.00 2.22% 72 564.10 -7 332.50 -10.10%
31.03.2018 63 817.60 63 501.50 316.10 0.50% 76 769.10 -12 951.50 -16.87%
28.02.2018 63 501.50 63 804.90 - 303.40 -0.48% 78 876.20 -15 374.70 -19.49%
31.01.2018 63 804.90 63 944.40 - 139.50 -0.22% 81 692.00 -17 887.10 -21.90%
31.12.2017 63 944.40 63 038.10 906.30 1.44% 76 918.50 -12 974.10 -16.87%
30.11.2017 63 038.10 64 912.60 -1 874.50 -2.89% 78 446.40 -15 408.30 -19.64%
31.10.2017 64 912.60 67 053.80 -2 141.20 -3.19% 81 088.20 -16 175.60 -19.95%
30.09.2017 67 053.80 69 447.40 -2 393.60 -3.45% 84 362.00 -17 308.20 -20.52%
31.08.2017 69 447.40 70 492.80 -1 045.40 -1.48% 84 725.30 -15 277.90 -18.03%
31.07.2017 70 492.80 70 767.00 - 274.20 -0.39% 86 198.60 -15 705.80 -18.22%
30.06.2017 70 767.00 70 602.80 164.20 0.23% 87 837.80 -17 070.80 -19.43%
31.05.2017 70 602.80 72 564.10 -1 961.30 -2.70% 89 299.40 -18 696.60 -20.94%
30.04.2017 72 564.10 76 769.10 -4 205.00 -5.48% 93 281.70 -20 717.60 -22.21%
31.03.2017 76 769.10 78 876.20 -2 107.10 -2.67% 93 239.30 -16 470.20 -17.66%
28.02.2017 78 876.20 81 692.00 -2 815.80 -3.45% 97 803.50 -18 927.30 -19.35%
31.01.2017 81 692.00 76 918.50 4 773.50 6.21% 95 703.40 -14 011.40 -14.64%
31.12.2016 76 918.50 78 446.40 -1 527.90 -1.95% 95 669.80 -18 751.30 -19.60%
30.11.2016 78 446.40 81 088.20 -2 641.80 -3.26% 94 500.40 -16 054.00 -16.99%
31.10.2016 81 088.20 84 362.00 -3 273.80 -3.88% 93 110.10 -12 021.90 -12.91%
30.09.2016 84 362.00 84 725.30 - 363.30 -0.43% 93 194.90 -8 832.90 -9.48%
31.08.2016 84 725.30 86 198.60 -1 473.30 -1.71% 93 755.90 -9 030.60 -9.63%
31.07.2016 86 198.60 87 837.80 -1 639.20 -1.87% 94 466.40 -8 267.80 -8.75%
30.06.2016 87 837.80 89 299.40 -1 461.60 -1.64% 95 620.70 -7 782.90 -8.14%
31.05.2016 89 299.40 93 281.70 -3 982.30 -4.27% 96 567.00 -7 267.60 -7.53%
30.04.2016 93 281.70 93 239.30 42.40 0.05% 97 846.40 -4 564.70 -4.67%
31.03.2016 93 239.30 97 803.50 -4 564.20 -4.67% 99 379.10 -6 139.80 -6.18%
29.02.2016 97 803.50 95 703.40 2 100.10 2.19% 97 449.30 354.20 0.36%
31.01.2016 95 703.40 95 669.80 33.60 0.04% 98 102.70 -2 399.30 -2.45%
31.12.2015 95 669.80 94 500.40 1 169.40 1.24% 98 407.60 -2 737.80 -2.78%
30.11.2015 94 500.40 93 110.10 1 390.30 1.49% 98 296.90 -3 796.50 -3.86%
31.10.2015 93 110.10 93 194.90 -84.80 -0.09% 99 058.80 -5 948.70 -6.01%
30.09.2015 93 194.90 93 755.90 - 561.00 -0.60% 100 548.50 -7 353.60 -7.31%
31.08.2015 93 755.90 94 466.40 - 710.50 -0.75% 104 166.40 -10 410.50 -9.99%
31.07.2015 94 466.40 95 620.70 -1 154.30 -1.21% 106 302.50 -11 836.10 -11.13%
30.06.2015 95 620.70 96 567.00 - 946.30 -0.98% 107 237.10 -11 616.40 -10.83%
31.05.2015 96 567.00 97 846.40 -1 279.40 -1.31% 118 613.60 -22 046.60 -18.59%
30.04.2015 97 846.40 99 379.10 -1 532.70 -1.54% 120 107.10 -22 260.70 -18.53%
31.03.2015 99 379.10 97 449.30 1 929.80 1.98% 123 382.10 -24 003.00 -19.45%
28.02.2015 97 449.30 98 102.70 - 653.40 -0.67% 118 432.10 -20 982.80 -17.72%
31.01.2015 98 102.70 98 407.60 - 304.90 -0.31% 119 286.10 -21 183.40 -17.76%
31.12.2014 98 407.60 98 296.90 110.70 0.11% 117 117.80 -18 710.20 -15.98%
30.11.2014 98 296.90 99 058.80 - 761.90 -0.77% 124 231.20 -25 934.30 -20.88%
31.10.2014 99 058.80 100 548.50 -1 489.70 -1.48% 126 989.10 -27 930.30 -21.99%
30.09.2014 100 548.50 104 166.40 -3 617.90 -3.47% 129 005.50 -28 457.00 -22.06%
31.08.2014 104 166.40 106 302.50 -2 136.10 -2.01% 129 969.70 -25 803.30 -19.85%
31.07.2014 106 302.50 107 237.10 - 934.60 -0.87% 132 090.40 -25 787.90 -19.52%
30.06.2014 107 237.10 118 613.60 -11 376.50 -9.59% 132 529.20 -25 292.10 -19.08%
31.05.2014 118 613.60 120 107.10 -1 493.50 -1.24% 134 868.50 -16 254.90 -12.05%
30.04.2014 120 107.10 123 382.10 -3 275.00 -2.65% 137 651.70 -17 544.60 -12.75%
31.03.2014 123 382.10 118 432.10 4 950.00 4.18% 132 807.30 -9 425.20 -7.10%
28.02.2014 118 432.10 119 286.10 - 854.00 -0.72% 141 559.80 -23 127.70 -16.34%
31.01.2014 119 286.10 117 117.80 2 168.30 1.85% 143 268.60 -23 982.50 -16.74%
31.12.2013 117 117.80 124 231.20 -7 113.40 -5.73% 147 117.60 -29 999.80 -20.39%
30.11.2013 124 231.20 126 989.10 -2 757.90 -2.17% 142 566.10 -18 334.90 -12.86%
31.10.2013 126 989.10 129 005.50 -2 016.40 -1.56% 144 734.10 -17 745.00 -12.26%
30.09.2013 129 005.50 129 969.70 - 964.20 -0.74% 145 567.60 -16 562.10 -11.38%
31.08.2013 129 969.70 132 090.40 -2 120.70 -1.61% 145 968.10 -15 998.40 -10.96%
31.07.2013 132 090.40 132 529.20 - 438.80 -0.33% 147 693.00 -15 602.60 -10.56%
30.06.2013 132 529.20 134 868.50 -2 339.30 -1.73% 162 694.60 -30 165.40 -18.54%
31.05.2013 134 868.50 137 651.70 -2 783.20 -2.02% 163 033.90 -28 165.40 -17.28%
30.04.2013 137 651.70 132 807.30 4 844.40 3.65% 164 231.90 -26 580.20 -16.18%
31.03.2013 132 807.30 141 559.80 -8 752.50 -6.18% 163 140.70 -30 333.40 -18.59%
28.02.2013 141 559.80 143 268.60 -1 708.80 -1.19% 164 725.90 -23 166.10 -14.06%
31.01.2013 143 268.60 147 117.60 -3 849.00 -2.62% 164 471.20 -21 202.60 -12.89%
31.12.2012 147 117.60 142 566.10 4 551.50 3.19% 166 292.30 -19 174.70 -11.53%
30.11.2012 142 566.10 144 734.10 -2 168.00 -1.50% 167 740.50 -25 174.40 -15.01%
31.10.2012 144 734.10 145 567.60 - 833.50 -0.57% 168 126.40 -23 392.30 -13.91%
30.09.2012 145 567.60 145 968.10 - 400.50 -0.27% 169 712.80 -24 145.20 -14.23%
31.08.2012 145 968.10 147 693.00 -1 724.90 -1.17% 168 392.90 -22 424.80 -13.32%
31.07.2012 147 693.00 162 694.60 -15 001.60 -9.22% 164 619.70 -16 926.70 -10.28%
30.06.2012 162 694.60 163 033.90 - 339.30 -0.21% 158 752.50 3 942.10 2.48%
31.05.2012 163 033.90 164 231.90 -1 198.00 -0.73% 149 942.60 13 091.30 8.73%
30.04.2012 164 231.90 163 140.70 1 091.20 0.67% 145 510.00 18 721.90 12.87%
31.03.2012 163 140.70 164 725.90 -1 585.20 -0.96% 141 980.00 21 160.70 14.90%
29.02.2012 164 725.90 164 471.20 254.70 0.15% 138 360.70 26 365.20 19.06%
31.01.2012 164 471.20 166 292.30 -1 821.10 -1.10% 135 448.00 29 023.20 21.43%
31.12.2011 166 292.30 167 740.50 -1 448.20 -0.86% 135 468.10 30 824.20 22.75%
30.11.2011 167 740.50 168 126.40 - 385.90 -0.23% 135 033.40 32 707.10 24.22%
31.10.2011 168 126.40 169 712.80 -1 586.40 -0.93% 136 159.10 31 967.30 23.48%
30.09.2011 169 712.80 168 392.90 1 319.90 0.78% 136 013.10 33 699.70 24.78%
31.08.2011 168 392.90 164 619.70 3 773.20 2.29% 136 226.70 32 166.20 23.61%
31.07.2011 164 619.70 158 752.50 5 867.20 3.70% 133 865.60 30 754.10 22.97%
30.06.2011 158 752.50 149 942.60 8 809.90 5.88% 127 628.50 31 124.00 24.39%
31.05.2011 149 942.60 145 510.00 4 432.60 3.05% 125 849.30 24 093.30 19.14%
30.04.2011 145 510.00 141 980.00 3 530.00 2.49% 124 381.70 21 128.30 16.99%
31.03.2011 141 980.00 138 360.70 3 619.30 2.62% 121 093.70 20 886.30 17.25%
28.02.2011 138 360.70 135 448.00 2 912.70 2.15% 120 141.20 18 219.50 15.16%
31.01.2011 135 448.00 135 468.10 -20.10 -0.01% 114 581.40 20 866.60 18.21%
31.12.2010 135 468.10 135 033.40 434.70 0.32% 107 923.60 27 544.50 25.52%
30.11.2010 135 033.40 136 159.10 -1 125.70 -0.83% 102 757.30 32 276.10 31.41%
31.10.2010 136 159.10 136 013.10 146.00 0.11% 100 294.30 35 864.80 35.76%
30.09.2010 136 013.10 136 226.70 - 213.60 -0.16% 98 443.70 37 569.40 38.16%
31.08.2010 136 226.70 133 865.60 2 361.10 1.76% 95 224.10 41 002.60 43.06%
31.07.2010 133 865.60 127 628.50 6 237.10 4.89% 92 246.40 41 619.20 45.12%
30.06.2010 127 628.50 125 849.30 1 779.20 1.41% 90 442.10 37 186.40 41.12%
31.05.2010 125 849.30 124 381.70 1 467.60 1.18% 87 001.90 38 847.40 44.65%
30.04.2010 124 381.70 121 093.70 3 288.00 2.72% 85 502.70 38 879.00 45.47%
31.03.2010 121 093.70 120 141.20 952.50 0.79% 83 311.00 37 782.70 45.35%
28.02.2010 120 141.20 114 581.40 5 559.80 4.85% 79 150.50 40 990.70 51.79%
31.01.2010 114 581.40 107 923.60 6 657.80 6.17% 80 522.10 34 059.30 42.30%
31.12.2009 107 923.60 102 757.30 5 166.30 5.03% 86 410.00 21 513.60 24.90%
30.11.2009 102 757.30 100 294.30 2 463.00 2.46% 133 161.80 -30 404.50 -22.83%
31.10.2009 100 294.30 98 443.70 1 850.60 1.88% 149 522.40 -49 228.10 -32.92%
30.09.2009 98 443.70 95 224.10 3 219.60 3.38% 161 397.30 -62 953.60 -39.01%
31.08.2009 95 224.10 92 246.40 2 977.70 3.23% 172 259.00 -77 034.90 -44.72%
31.07.2009 92 246.40 90 442.10 1 804.30 1.99% 178 950.30 -86 703.90 -48.45%
30.06.2009 90 442.10 87 001.90 3 440.20 3.95% 182 546.80 -92 104.70 -50.46%
31.05.2009 87 001.90 85 502.70 1 499.20 1.75% 189 350.20 - 102 348.30 -54.05%
30.04.2009 85 502.70 83 311.00 2 191.70 2.63% 194 181.40 - 108 678.70 -55.97%
31.03.2009 83 311.00 79 150.50 4 160.50 5.26% 194 520.70 - 111 209.70 -57.17%
28.02.2009 79 150.50 80 522.10 -1 371.60 -1.70% 207 533.40 - 128 382.90 -61.86%
31.01.2009 80 522.10 86 410.00 -5 887.90 -6.81% 213 096.50 - 132 574.40 -62.21%
31.12.2008 86 410.00 133 161.80 -46 751.80 -35.11% 215 386.80 - 128 976.80 -59.88%
30.11.2008 133 161.80 149 522.40 -16 360.60 -10.94% 220 898.40 -87 736.60 -39.72%
31.10.2008 149 522.40 161 397.30 -11 874.90 -7.36% 229 670.20 -80 147.80 -34.90%
30.09.2008 161 397.30 172 259.00 -10 861.70 -6.31% 235 501.10 -74 103.80 -31.47%
31.08.2008 172 259.00 178 950.30 -6 691.30 -3.74% 240 943.90 -68 684.90 -28.51%
31.07.2008 178 950.30 182 546.80 -3 596.50 -1.97% 245 812.20 -66 861.90 -27.20%
30.06.2008 182 546.80 189 350.20 -6 803.40 -3.59% 250 254.40 -67 707.60 -27.06%
31.05.2008 189 350.20 194 181.40 -4 831.20 -2.49% 254 530.40 -65 180.20 -25.61%
30.04.2008 194 181.40 194 520.70 - 339.30 -0.17% 258 683.90 -64 502.50 -24.93%
31.03.2008 194 520.70 207 533.40 -13 012.70 -6.27% 254 346.60 -59 825.90 -23.52%
29.02.2008 207 533.40 213 096.50 -5 563.10 -2.61% 257 232.50 -49 699.10 -19.32%
31.01.2008 213 096.50 215 386.80 -2 290.30 -1.06% 260 632.40 -47 535.90 -18.24%
31.12.2007 215 386.80 220 898.40 -5 511.60 -2.50% 264 153.80 -48 767.00 -18.46%
30.11.2007 220 898.40 229 670.20 -8 771.80 -3.82% 266 817.00 -45 918.60 -17.21%
31.10.2007 229 670.20 235 501.10 -5 830.90 -2.48% 271 238.70 -41 568.50 -15.33%
30.09.2007 235 501.10 240 943.90 -5 442.80 -2.26% 274 656.70 -39 155.60 -14.26%
31.08.2007 240 943.90 245 812.20 -4 868.30 -1.98% 249 730.70 -8 786.80 -3.52%
31.07.2007 245 812.20 250 254.40 -4 442.20 -1.77% 257 646.70 -11 834.50 -4.59%
30.06.2007 250 254.40 254 530.40 -4 276.00 -1.68% 261 056.20 -10 801.80 -4.14%
31.05.2007 254 530.40 258 683.90 -4 153.50 -1.61% 266 453.40 -11 923.00 -4.47%
30.04.2007 258 683.90 254 346.60 4 337.30 1.71% 268 224.70 -9 540.80 -3.56%
31.03.2007 254 346.60 257 232.50 -2 885.90 -1.12% 264 814.80 -10 468.20 -3.95%
28.02.2007 257 232.50 260 632.40 -3 399.90 -1.30% 266 256.10 -9 023.60 -3.39%
31.01.2007 260 632.40 264 153.80 -3 521.40 -1.33% 267 573.20 -6 940.80 -2.59%
31.12.2006 264 153.80 266 817.00 -2 663.20 -1.00% 269 963.90 -5 810.10 -2.15%
30.11.2006 266 817.00 271 238.70 -4 421.70 -1.63% 270 427.00 -3 610.00 -1.33%
31.10.2006 271 238.70 274 656.70 -3 418.00 -1.24% 274 579.80 -3 341.10 -1.22%
30.09.2006 274 656.70 249 730.70 24 926.00 9.98% 276 365.80 -1 709.10 -0.62%
31.08.2006 249 730.70 257 646.70 -7 916.00 -3.07% 277 958.80 -28 228.10 -10.16%
31.07.2006 257 646.70 261 056.20 -3 409.50 -1.31% 278 869.60 -21 222.90 -7.61%
30.06.2006 261 056.20 266 453.40 -5 397.20 -2.03% 280 135.80 -19 079.60 -6.81%
31.05.2006 266 453.40 268 224.70 -1 771.30 -0.66% 282 577.40 -16 124.00 -5.71%
30.04.2006 268 224.70 264 814.80 3 409.90 1.29% 283 339.70 -15 115.00 -5.33%
31.03.2006 264 814.80 266 256.10 -1 441.30 -0.54% 271 365.30 -6 550.50 -2.41%
28.02.2006 266 256.10 267 573.20 -1 317.10 -0.49% 272 837.90 -6 581.80 -2.41%
31.01.2006 267 573.20 269 963.90 -2 390.70 -0.89% 273 460.10 -5 886.90 -2.15%
31.12.2005 269 963.90 270 427.00 - 463.10 -0.17% 275 280.60 -5 316.70 -1.93%
30.11.2005 270 427.00 274 579.80 -4 152.80 -1.51% 272 280.90 -1 853.90 -0.68%
31.10.2005 274 579.80 276 365.80 -1 786.00 -0.65% 273 985.70 594.10 0.22%
30.09.2005 276 365.80 277 958.80 -1 593.00 -0.57% 274 250.30 2 115.50 0.77%
31.08.2005 277 958.80 278 869.60 - 910.80 -0.33% 275 721.30 2 237.50 0.81%
31.07.2005 278 869.60 280 135.80 -1 266.20 -0.45% 275 283.90 3 585.70 1.30%
30.06.2005 280 135.80 282 577.40 -2 441.60 -0.86% 275 085.80 5 050.00 1.84%
31.05.2005 282 577.40 283 339.70 - 762.30 -0.27% 275 261.30 7 316.10 2.66%
30.04.2005 283 339.70 271 365.30 11 974.40 4.41% 275 665.80 7 673.90 2.78%
31.03.2005 271 365.30 272 837.90 -1 472.60 -0.54% 263 345.90 8 019.40 3.05%
28.02.2005 272 837.90 273 460.10 - 622.20 -0.23% 262 959.50 9 878.40 3.76%
31.01.2005 273 460.10 275 280.60 -1 820.50 -0.66% 261 951.90 11 508.20 4.39%
31.12.2004 275 280.60 272 280.90 2 999.70 1.10% 260 355.70 14 924.90 5.73%
30.11.2004 272 280.90 273 985.70 -1 704.80 -0.62% 248 135.80 24 145.10 9.73%
31.10.2004 273 985.70 274 250.30 - 264.60 -0.10% 245 916.00 28 069.70 11.41%
30.09.2004 274 250.30 275 721.30 -1 471.00 -0.53% 244 000.40 30 249.90 12.40%
31.08.2004 275 721.30 275 283.90 437.40 0.16% 242 857.90 32 863.40 13.53%
31.07.2004 275 283.90 275 085.80 198.10 0.07% 241 745.40 33 538.50 13.87%
30.06.2004 275 085.80 275 261.30 - 175.50 -0.06% 239 781.50 35 304.30 14.72%
31.05.2004 275 261.30 275 665.80 - 404.50 -0.15% 238 668.40 36 592.90 15.33%
30.04.2004 275 665.80 263 345.90 12 319.90 4.68% 229 871.30 45 794.50 19.92%
31.03.2004 263 345.90 262 959.50 386.40 0.15% 225 023.40 38 322.50 17.03%
29.02.2004 262 959.50 261 951.90 1 007.60 0.38% 223 024.20 39 935.30 17.91%
31.01.2004 261 951.90 260 355.70 1 596.20 0.61% 220 995.30 40 956.60 18.53%
31.12.2003 260 355.70 248 135.80 12 219.90 4.92% 217 913.60 42 442.10 19.48%
30.11.2003 248 135.80 245 916.00 2 219.80 0.90% 214 260.10 33 875.70 15.81%
31.10.2003 245 916.00 244 000.40 1 915.60 0.79% 178 124.70 67 791.30 38.06%
30.09.2003 244 000.40 242 857.90 1 142.50 0.47% 176 929.10 67 071.30 37.91%
31.08.2003 242 857.90 241 745.40 1 112.50 0.46% 186 357.30 56 500.60 30.32%
31.07.2003 241 745.40 239 781.50 1 963.90 0.82% 186 272.10 55 473.30 29.78%
30.06.2003 239 781.50 238 668.40 1 113.10 0.47% 186 490.80 53 290.70 28.58%
31.05.2003 238 668.40 229 871.30 8 797.10 3.83% 185 253.80 53 414.60 28.83%
30.04.2003 229 871.30 225 023.40 4 847.90 2.15% 185 176.70 44 694.60 24.14%
31.03.2003 225 023.40 223 024.20 1 999.20 0.90% 177 675.30 47 348.10 26.65%
28.02.2003 223 024.20 220 995.30 2 028.90 0.92% 178 252.80 44 771.40 25.12%
31.01.2003 220 995.30 217 913.60 3 081.70 1.41% 178 409.60 42 585.70 23.87%
31.12.2002 217 913.60 214 260.10 3 653.50 1.71% 180 754.50 37 159.10 20.56%
30.11.2002 214 260.10 178 124.70 36 135.40 20.29% 171 663.60 42 596.50 24.81%
31.10.2002 178 124.70 176 929.10 1 195.60 0.68% 170 756.50 7 368.20 4.32%
30.09.2002 176 929.10 186 357.30 -9 428.20 -5.06% 170 351.90 6 577.20 3.86%
31.08.2002 186 357.30 186 272.10 85.20 0.05% 169 900.60 16 456.70 9.69%
31.07.2002 186 272.10 186 490.80 - 218.70 -0.12% 169 504.50 16 767.60 9.89%
30.06.2002 186 490.80 185 253.80 1 237.00 0.67% 169 492.50 16 998.30 10.03%
31.05.2002 185 253.80 185 176.70 77.10 0.04% 169 416.00 15 837.80 9.35%
30.04.2002 185 176.70 177 675.30 7 501.40 4.22% 179 033.30 6 143.40 3.43%
31.03.2002 177 675.30 178 252.80 - 577.50 -0.32% 175 200.90 2 474.40 1.41%
28.02.2002 178 252.80 178 409.60 - 156.80 -0.09% 175 561.90 2 690.90 1.53%
31.01.2002 178 409.60 180 754.50 -2 344.90 -1.30% 176 766.40 1 643.20 0.93%
31.12.2001 180 754.50 171 663.60 9 090.90 5.30% 178 797.30 1 957.20 1.09%
30.11.2001 171 663.60 170 756.50 907.10 0.53% 171 146.60 517.00 0.30%
31.10.2001 170 756.50 170 351.90 404.60 0.24% 171 103.10 - 346.60 -0.20%
30.09.2001 170 351.90 169 900.60 451.30 0.27% 170 888.40 - 536.50 -0.31%
31.08.2001 169 900.60 169 504.50 396.10 0.23% 171 179.10 -1 278.50 -0.75%
31.07.2001 169 504.50 169 492.50 12.00 0.01% 171 623.80 -2 119.30 -1.23%
30.06.2001 169 492.50 169 416.00 76.50 0.05% 171 420.20 -1 927.70 -1.12%
31.05.2001 169 416.00 179 033.30 -9 617.30 -5.37% 172 133.50 -2 717.50 -1.58%
30.04.2001 179 033.30 175 200.90 3 832.40 2.19% 168 011.90 11 021.40 6.56%
31.03.2001 175 200.90 175 561.90 - 361.00 -0.21% 168 947.10 6 253.80 3.70%
28.02.2001 175 561.90 176 766.40 -1 204.50 -0.68% 169 877.30 5 684.60 3.35%
31.01.2001 176 766.40 178 797.30 -2 030.90 -1.14% 171 054.00 5 712.40 3.34%
31.12.2000 178 797.30 171 146.60 7 650.70 4.47% 196 593.80 -17 796.50 -9.05%
30.11.2000 171 146.60 171 103.10 43.50 0.03% 187 067.50 -15 920.90 -8.51%
31.10.2000 171 103.10 170 888.40 214.70 0.13% 186 949.00 -15 845.90 -8.48%
30.09.2000 170 888.40 171 179.10 - 290.70 -0.17% 192 979.50 -22 091.10 -11.45%
31.08.2000 171 179.10 171 623.80 - 444.70 -0.26% 194 128.90 -22 949.80 -11.82%
31.07.2000 171 623.80 171 420.20 203.60 0.12% 195 545.10 -23 921.30 -12.23%
30.06.2000 171 420.20 172 133.50 - 713.30 -0.41% 196 119.00 -24 698.80 -12.59%
31.05.2000 172 133.50 168 011.90 4 121.60 2.45% 199 412.70 -27 279.20 -13.68%
30.04.2000 168 011.90 168 947.10 - 935.20 -0.55% 199 604.60 -31 592.70 -15.83%
31.03.2000 168 947.10 169 877.30 - 930.20 -0.55% 197 756.30 -28 809.20 -14.57%
29.02.2000 169 877.30 171 054.00 -1 176.70 -0.69% 200 376.70 -30 499.40 -15.22%
31.01.2000 171 054.00 196 593.80 -25 539.80 -12.99% 203 059.50 -32 005.50 -15.76%
31.12.1999 196 593.80 187 067.50 9 526.30 5.09% 206 821.70 -10 227.90 -4.95%
30.11.1999 187 067.50 186 949.00 118.50 0.06% 201 443.40 -14 375.90 -7.14%
31.10.1999 186 949.00 192 979.50 -6 030.50 -3.12% 201 465.40 -14 516.40 -7.21%
30.09.1999 192 979.50 194 128.90 -1 149.40 -0.59% 204 120.00 -11 140.50 -5.46%
31.08.1999 194 128.90 195 545.10 -1 416.20 -0.72% 205 077.30 -10 948.40 -5.34%
31.07.1999 195 545.10 196 119.00 - 573.90 -0.29% 203 717.80 -8 172.70 -4.01%
30.06.1999 196 119.00 199 412.70 -3 293.70 -1.65% 205 658.30 -9 539.30 -4.64%
31.05.1999 199 412.70 199 604.60 - 191.90 -0.10% 205 834.60 -6 421.90 -3.12%
30.04.1999 199 604.60 197 756.30 1 848.30 0.93% 204 909.20 -5 304.60 -2.59%
31.03.1999 197 756.30 200 376.70 -2 620.40 -1.31% 204 048.10 -6 291.80 -3.08%
28.02.1999 200 376.70 203 059.50 -2 682.80 -1.32% 204 676.30 -4 299.60 -2.10%
31.01.1999 203 059.50 206 821.70 -3 762.20 -1.82% 206 599.10 -3 539.60 -1.71%
31.12.1998 206 821.70 201 443.40 5 378.30 2.67% 212 018.50 -5 196.80 -2.45%
30.11.1998 201 443.40 201 465.40 -22.00 -0.01% 199 985.00 1 458.40 0.73%
31.10.1998 201 465.40 204 120.00 -2 654.60 -1.30% 199 411.70 2 053.70 1.03%
30.09.1998 204 120.00 205 077.30 - 957.30 -0.47% 199 335.60 4 784.40 2.40%
31.08.1998 205 077.30 203 717.80 1 359.50 0.67% 203 122.10 1 955.20 0.96%
31.07.1998 203 717.80 205 658.30 -1 940.50 -0.94% 203 922.10 - 204.30 -0.10%
30.06.1998 205 658.30 205 834.60 - 176.30 -0.09% 205 032.80 625.50 0.30%
31.05.1998 205 834.60 204 909.20 925.40 0.45% 210 999.20 -5 164.60 -2.45%
30.04.1998 204 909.20 204 048.10 861.10 0.42% 213 610.40 -8 701.20 -4.07%
31.03.1998 204 048.10 204 676.30 - 628.20 -0.31% 216 081.10 -12 033.00 -5.57%
28.02.1998 204 676.30 206 599.10 -1 922.80 -0.93% 219 667.10 -14 990.80 -6.82%
31.01.1998 206 599.10 212 018.50 -5 419.40 -2.56% 217 775.90 -11 176.80 -5.13%
31.12.1997 212 018.50 199 985.00 12 033.50 6.02% 218 936.80 -6 918.30 -3.16%
30.11.1997 199 985.00 199 411.70 573.30 0.29% 215 300.40 -15 315.40 -7.11%
31.10.1997 199 411.70 199 335.60 76.10 0.04% 216 485.40 -17 073.70 -7.89%
30.09.1997 199 335.60 203 122.10 -3 786.50 -1.86% 217 837.30 -18 501.70 -8.49%
31.08.1997 203 122.10 203 922.10 - 800.00 -0.39% 223 389.90 -20 267.80 -9.07%
31.07.1997 203 922.10 205 032.80 -1 110.70 -0.54% 227 956.60 -24 034.50 -10.54%
30.06.1997 205 032.80 210 999.20 -5 966.40 -2.83% 228 511.10 -23 478.30 -10.27%
31.05.1997 210 999.20 213 610.40 -2 611.20 -1.22% 228 540.30 -17 541.10 -7.68%
30.04.1997 213 610.40 216 081.10 -2 470.70 -1.14% 240 199.00 -26 588.60 -11.07%
31.03.1997 216 081.10 219 667.10 -3 586.00 -1.63% 239 434.80 -23 353.70 -9.75%
28.02.1997 219 667.10 217 775.90 1 891.20 0.87% 238 155.20 -18 488.10 -7.76%
31.01.1997 217 775.90 218 936.80 -1 160.90 -0.53% 237 264.60 -19 488.70 -8.21%
31.12.1996 218 936.80 215 300.40 3 636.40 1.69% 236 740.30 -17 803.50 -7.52%
30.11.1996 215 300.40 216 485.40 -1 185.00 -0.55% 219 551.30 -4 250.90 -1.94%
31.10.1996 216 485.40 217 837.30 -1 351.90 -0.62% 217 067.40 - 582.00 -0.27%
30.09.1996 217 837.30 223 389.90 -5 552.60 -2.49% 215 773.40 2 063.90 0.96%
31.08.1996 223 389.90 227 956.60 -4 566.70 -2.00% 218 325.90 5 064.00 2.32%
31.07.1996 227 956.60 228 511.10 - 554.50 -0.24% 213 858.60 14 098.00 6.59%
30.06.1996 228 511.10 228 540.30 -29.20 -0.01% 208 562.20 19 948.90 9.56%
31.05.1996 228 540.30 240 199.00 -11 658.70 -4.85% 206 585.30 21 955.00 10.63%
30.04.1996 240 199.00 239 434.80 764.20 0.32% 203 112.30 37 086.70 18.26%
31.03.1996 239 434.80 238 155.20 1 279.60 0.54% 199 944.60 39 490.20 19.75%
29.02.1996 238 155.20 237 264.60 890.60 0.38% 196 410.50 41 744.70 21.25%
31.01.1996 237 264.60 236 740.30 524.30 0.22% 192 975.40 44 289.20 22.95%
31.12.1995 236 740.30 219 551.30 17 189.00 7.83% 197 999.30 38 741.00 19.57%
30.11.1995 219 551.30 217 067.40 2 483.90 1.14% 197 603.30 21 948.00 11.11%
31.10.1995 217 067.40 215 773.40 1 294.00 0.60% 192 517.80 24 549.60 12.75%
30.09.1995 215 773.40 218 325.90 -2 552.50 -1.17% 191 821.70 23 951.70 12.49%
31.08.1995 218 325.90 213 858.60 4 467.30 2.09% 189 273.20 29 052.70 15.35%
31.07.1995 213 858.60 208 562.20 5 296.40 2.54% 187 103.60 26 755.00 14.30%
30.06.1995 208 562.20 206 585.30 1 976.90 0.96% 185 162.60 23 399.60 12.64%
31.05.1995 206 585.30 203 112.30 3 473.00 1.71% 182 249.60 24 335.70 13.35%
30.04.1995 203 112.30 199 944.60 3 167.70 1.58% 182 137.60 20 974.70 11.52%
31.03.1995 199 944.60 196 410.50 3 534.10 1.80% 186 103.20 13 841.40 7.44%
28.02.1995 196 410.50 192 975.40 3 435.10 1.78% 183 513.80 12 896.70 7.03%
31.01.1995 192 975.40 197 999.30 -5 023.90 -2.54% 182 076.50 10 898.90 5.99%
31.12.1994 197 999.30 197 603.30 396.00 0.20% 175 198.80 22 800.50 13.01%
30.11.1994 197 603.30 192 517.80 5 085.50 2.64% 156 286.70 41 316.60 26.44%
31.10.1994 192 517.80 191 821.70 696.10 0.36% 154 822.50 37 695.30 24.35%
30.09.1994 191 821.70 189 273.20 2 548.50 1.35% 154 565.40 37 256.30 24.10%
31.08.1994 189 273.20 187 103.60 2 169.60 1.16% 153 945.70 35 327.50 22.95%
31.07.1994 187 103.60 185 162.60 1 941.00 1.05% 152 799.40 34 304.20 22.45%
30.06.1994 185 162.60 182 249.60 2 913.00 1.60% 152 422.80 32 739.80 21.48%
31.05.1994 182 249.60 182 137.60 112.00 0.06% 151 206.90 31 042.70 20.53%
30.04.1994 182 137.60 186 103.20 -3 965.60 -2.13% 150 431.90 31 705.70 21.08%
31.03.1994 186 103.20 183 513.80 2 589.40 1.41% 150 182.80 35 920.40 23.92%
28.02.1994 183 513.80 182 076.50 1 437.30 0.79% 146 838.30 36 675.50 24.98%
31.01.1994 182 076.50 175 198.80 6 877.70 3.93% 150 584.00 31 492.50 20.91%
31.12.1993 175 198.80 156 286.70 18 912.10 12.10% - - -
30.11.1993 156 286.70 154 822.50 1 464.20 0.95% - - -
31.10.1993 154 822.50 154 565.40 257.10 0.17% - - -
30.09.1993 154 565.40 153 945.70 619.70 0.40% - - -
31.08.1993 153 945.70 152 799.40 1 146.30 0.75% - - -
31.07.1993 152 799.40 152 422.80 376.60 0.25% - - -
30.06.1993 152 422.80 151 206.90 1 215.90 0.80% - - -
31.05.1993 151 206.90 150 431.90 775.00 0.52% - - -
30.04.1993 150 431.90 150 182.80 249.10 0.17% - - -
31.03.1993 150 182.80 146 838.30 3 344.50 2.28% - - -
28.02.1993 146 838.30 150 584.00 -3 745.70 -2.49% - - -
31.01.1993 150 584.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady střednědobé celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady střednědobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady střednědobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady střednědobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady střednědobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady střednědobé celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady střednědobé celkem (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady střednědobé celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady střednědobé celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady střednědobé celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady střednědobé celkem (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies