Termínované vklady nad 5 let (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady nad 5 let - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2018 203 437.10
Min 31.05.1997 1 266.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 203 437.10 203 203.50 233.60 0.11% 194 185.80 9 251.30 4.76%
30.09.2018 203 203.50 203 362.00 - 158.50 -0.08% 193 705.10 9 498.40 4.90%
31.08.2018 203 362.00 203 149.70 212.30 0.10% 193 660.60 9 701.40 5.01%
31.07.2018 203 149.70 202 434.10 715.60 0.35% 193 138.10 10 011.60 5.18%
30.06.2018 202 434.10 201 934.50 499.60 0.25% 192 785.10 9 649.00 5.00%
31.05.2018 201 934.50 201 912.30 22.20 0.01% 192 254.90 9 679.60 5.03%
30.04.2018 201 912.30 198 749.90 3 162.40 1.59% 191 789.50 10 122.80 5.28%
31.03.2018 198 749.90 198 775.90 -26.00 -0.01% 189 038.20 9 711.70 5.14%
28.02.2018 198 775.90 198 035.10 740.80 0.37% 186 775.10 12 000.80 6.43%
31.01.2018 198 035.10 197 028.30 1 006.80 0.51% 185 951.40 12 083.70 6.50%
31.12.2017 197 028.30 194 336.90 2 691.40 1.38% 181 554.40 15 473.90 8.52%
30.11.2017 194 336.90 194 185.80 151.10 0.08% 177 592.60 16 744.30 9.43%
31.10.2017 194 185.80 193 705.10 480.70 0.25% 177 759.80 16 426.00 9.24%
30.09.2017 193 705.10 193 660.60 44.50 0.02% 177 824.40 15 880.70 8.93%
31.08.2017 193 660.60 193 138.10 522.50 0.27% 178 127.00 15 533.60 8.72%
31.07.2017 193 138.10 192 785.10 353.00 0.18% 177 539.10 15 599.00 8.79%
30.06.2017 192 785.10 192 254.90 530.20 0.28% 175 716.20 17 068.90 9.71%
31.05.2017 192 254.90 191 789.50 465.40 0.24% 174 749.20 17 505.70 10.02%
30.04.2017 191 789.50 189 038.20 2 751.30 1.46% 173 978.80 17 810.70 10.24%
31.03.2017 189 038.20 186 775.10 2 263.10 1.21% 171 256.10 17 782.10 10.38%
28.02.2017 186 775.10 185 951.40 823.70 0.44% 171 820.60 14 954.50 8.70%
31.01.2017 185 951.40 181 554.40 4 397.00 2.42% 171 912.00 14 039.40 8.17%
31.12.2016 181 554.40 177 592.60 3 961.80 2.23% 171 841.50 9 712.90 5.65%
30.11.2016 177 592.60 177 759.80 - 167.20 -0.09% 174 054.80 3 537.80 2.03%
31.10.2016 177 759.80 177 824.40 -64.60 -0.04% 176 647.70 1 112.10 0.63%
30.09.2016 177 824.40 178 127.00 - 302.60 -0.17% 178 265.40 - 441.00 -0.25%
31.08.2016 178 127.00 177 539.10 587.90 0.33% 179 163.30 -1 036.30 -0.58%
31.07.2016 177 539.10 175 716.20 1 822.90 1.04% 179 223.20 -1 684.10 -0.94%
30.06.2016 175 716.20 174 749.20 967.00 0.55% 178 746.80 -3 030.60 -1.70%
31.05.2016 174 749.20 173 978.80 770.40 0.44% 178 874.30 -4 125.10 -2.31%
30.04.2016 173 978.80 171 256.10 2 722.70 1.59% 178 508.30 -4 529.50 -2.54%
31.03.2016 171 256.10 171 820.60 - 564.50 -0.33% 176 156.50 -4 900.40 -2.78%
29.02.2016 171 820.60 171 912.00 -91.40 -0.05% 174 229.90 -2 409.30 -1.38%
31.01.2016 171 912.00 171 841.50 70.50 0.04% 173 363.90 -1 451.90 -0.84%
31.12.2015 171 841.50 174 054.80 -2 213.30 -1.27% 173 224.70 -1 383.20 -0.80%
30.11.2015 174 054.80 176 647.70 -2 592.90 -1.47% 171 152.70 2 902.10 1.70%
31.10.2015 176 647.70 178 265.40 -1 617.70 -0.91% 172 185.80 4 461.90 2.59%
30.09.2015 178 265.40 179 163.30 - 897.90 -0.50% 173 523.40 4 742.00 2.73%
31.08.2015 179 163.30 179 223.20 -59.90 -0.03% 175 105.90 4 057.40 2.32%
31.07.2015 179 223.20 178 746.80 476.40 0.27% 175 240.10 3 983.10 2.27%
30.06.2015 178 746.80 178 874.30 - 127.50 -0.07% 176 080.10 2 666.70 1.51%
31.05.2015 178 874.30 178 508.30 366.00 0.20% 175 620.70 3 253.60 1.85%
30.04.2015 178 508.30 176 156.50 2 351.80 1.33% 175 266.30 3 242.00 1.85%
31.03.2015 176 156.50 174 229.90 1 926.60 1.11% 171 538.80 4 617.70 2.69%
28.02.2015 174 229.90 173 363.90 866.00 0.50% 170 766.70 3 463.20 2.03%
31.01.2015 173 363.90 173 224.70 139.20 0.08% 169 941.40 3 422.50 2.01%
31.12.2014 173 224.70 171 152.70 2 072.00 1.21% 169 796.20 3 428.50 2.02%
30.11.2014 171 152.70 172 185.80 -1 033.10 -0.60% 166 167.30 4 985.40 3.00%
31.10.2014 172 185.80 173 523.40 -1 337.60 -0.77% 165 429.90 6 755.90 4.08%
30.09.2014 173 523.40 175 105.90 -1 582.50 -0.90% 165 104.40 8 419.00 5.10%
31.08.2014 175 105.90 175 240.10 - 134.20 -0.08% 166 213.80 8 892.10 5.35%
31.07.2014 175 240.10 176 080.10 - 840.00 -0.48% 166 411.80 8 828.30 5.30%
30.06.2014 176 080.10 175 620.70 459.40 0.26% 165 411.20 10 668.90 6.45%
31.05.2014 175 620.70 175 266.30 354.40 0.20% 165 578.30 10 042.40 6.07%
30.04.2014 175 266.30 171 538.80 3 727.50 2.17% 166 009.70 9 256.60 5.58%
31.03.2014 171 538.80 170 766.70 772.10 0.45% 163 385.00 8 153.80 4.99%
28.02.2014 170 766.70 169 941.40 825.30 0.49% 163 575.30 7 191.40 4.40%
31.01.2014 169 941.40 169 796.20 145.20 0.09% 163 493.50 6 447.90 3.94%
31.12.2013 169 796.20 166 167.30 3 628.90 2.18% 163 564.70 6 231.50 3.81%
30.11.2013 166 167.30 165 429.90 737.40 0.45% 160 581.90 5 585.40 3.48%
31.10.2013 165 429.90 165 104.40 325.50 0.20% 161 021.70 4 408.20 2.74%
30.09.2013 165 104.40 166 213.80 -1 109.40 -0.67% 161 070.80 4 033.60 2.50%
31.08.2013 166 213.80 166 411.80 - 198.00 -0.12% 161 494.50 4 719.30 2.92%
31.07.2013 166 411.80 165 411.20 1 000.60 0.60% 161 952.00 4 459.80 2.75%
30.06.2013 165 411.20 165 578.30 - 167.10 -0.10% 161 501.00 3 910.20 2.42%
31.05.2013 165 578.30 166 009.70 - 431.40 -0.26% 161 461.80 4 116.50 2.55%
30.04.2013 166 009.70 163 385.00 2 624.70 1.61% 161 413.30 4 596.40 2.85%
31.03.2013 163 385.00 163 575.30 - 190.30 -0.12% 158 570.60 4 814.40 3.04%
28.02.2013 163 575.30 163 493.50 81.80 0.05% 158 131.20 5 444.10 3.44%
31.01.2013 163 493.50 163 564.70 -71.20 -0.04% 157 475.60 6 017.90 3.82%
31.12.2012 163 564.70 160 581.90 2 982.80 1.86% 156 839.50 6 725.20 4.29%
30.11.2012 160 581.90 161 021.70 - 439.80 -0.27% 152 274.10 8 307.80 5.46%
31.10.2012 161 021.70 161 070.80 -49.10 -0.03% 151 933.90 9 087.80 5.98%
30.09.2012 161 070.80 161 494.50 - 423.70 -0.26% 151 530.20 9 540.60 6.30%
31.08.2012 161 494.50 161 952.00 - 457.50 -0.28% 151 199.10 10 295.40 6.81%
31.07.2012 161 952.00 161 501.00 451.00 0.28% 150 982.20 10 969.80 7.27%
30.06.2012 161 501.00 161 461.80 39.20 0.02% 150 498.30 11 002.70 7.31%
31.05.2012 161 461.80 161 413.30 48.50 0.03% 153 236.80 8 225.00 5.37%
30.04.2012 161 413.30 158 570.60 2 842.70 1.79% 151 001.00 10 412.30 6.90%
31.03.2012 158 570.60 158 131.20 439.40 0.28% 148 509.10 10 061.50 6.78%
29.02.2012 158 131.20 157 475.60 655.60 0.42% 147 480.00 10 651.20 7.22%
31.01.2012 157 475.60 156 839.50 636.10 0.41% 146 180.50 11 295.10 7.73%
31.12.2011 156 839.50 152 274.10 4 565.40 3.00% 145 751.80 11 087.70 7.61%
30.11.2011 152 274.10 151 933.90 340.20 0.22% 137 630.90 14 643.20 10.64%
31.10.2011 151 933.90 151 530.20 403.70 0.27% 132 999.90 18 934.00 14.24%
30.09.2011 151 530.20 151 199.10 331.10 0.22% 131 217.50 20 312.70 15.48%
31.08.2011 151 199.10 150 982.20 216.90 0.14% 129 785.70 21 413.40 16.50%
31.07.2011 150 982.20 150 498.30 483.90 0.32% 128 565.70 22 416.50 17.44%
30.06.2011 150 498.30 153 236.80 -2 738.50 -1.79% 133 102.10 17 396.20 13.07%
31.05.2011 153 236.80 151 001.00 2 235.80 1.48% 131 430.90 21 805.90 16.59%
30.04.2011 151 001.00 148 509.10 2 491.90 1.68% 129 624.40 21 376.60 16.49%
31.03.2011 148 509.10 147 480.00 1 029.10 0.70% 123 826.40 24 682.70 19.93%
28.02.2011 147 480.00 146 180.50 1 299.50 0.89% 119 682.70 27 797.30 23.23%
31.01.2011 146 180.50 145 751.80 428.70 0.29% 107 448.40 38 732.10 36.05%
31.12.2010 145 751.80 137 630.90 8 120.90 5.90% 105 175.10 40 576.70 38.58%
30.11.2010 137 630.90 132 999.90 4 631.00 3.48% 97 391.10 40 239.80 41.32%
31.10.2010 132 999.90 131 217.50 1 782.40 1.36% 94 739.60 38 260.30 40.38%
30.09.2010 131 217.50 129 785.70 1 431.80 1.10% 92 598.80 38 618.70 41.71%
31.08.2010 129 785.70 128 565.70 1 220.00 0.95% 90 677.30 39 108.40 43.13%
31.07.2010 128 565.70 133 102.10 -4 536.40 -3.41% 88 924.70 39 641.00 44.58%
30.06.2010 133 102.10 131 430.90 1 671.20 1.27% 87 139.30 45 962.80 52.75%
31.05.2010 131 430.90 129 624.40 1 806.50 1.39% 85 191.40 46 239.50 54.28%
30.04.2010 129 624.40 123 826.40 5 798.00 4.68% 83 436.70 46 187.70 55.36%
31.03.2010 123 826.40 119 682.70 4 143.70 3.46% 78 600.10 45 226.30 57.54%
28.02.2010 119 682.70 107 448.40 12 234.30 11.39% 76 537.70 43 145.00 56.37%
31.01.2010 107 448.40 105 175.10 2 273.30 2.16% 73 560.10 33 888.30 46.07%
31.12.2009 105 175.10 97 391.10 7 784.00 7.99% 66 614.10 38 561.00 57.89%
30.11.2009 97 391.10 94 739.60 2 651.50 2.80% 64 393.80 32 997.30 51.24%
31.10.2009 94 739.60 92 598.80 2 140.80 2.31% 61 978.50 32 761.10 52.86%
30.09.2009 92 598.80 90 677.30 1 921.50 2.12% 59 994.30 32 604.50 54.35%
31.08.2009 90 677.30 88 924.70 1 752.60 1.97% 58 288.40 32 388.90 55.57%
31.07.2009 88 924.70 87 139.30 1 785.40 2.05% 56 761.00 32 163.70 56.67%
30.06.2009 87 139.30 85 191.40 1 947.90 2.29% 55 277.80 31 861.50 57.64%
31.05.2009 85 191.40 83 436.70 1 754.70 2.10% 53 982.70 31 208.70 57.81%
30.04.2009 83 436.70 78 600.10 4 836.60 6.15% 52 662.10 30 774.60 58.44%
31.03.2009 78 600.10 76 537.70 2 062.40 2.69% 49 260.10 29 340.00 59.56%
28.02.2009 76 537.70 73 560.10 2 977.60 4.05% 47 681.80 28 855.90 60.52%
31.01.2009 73 560.10 66 614.10 6 946.00 10.43% 45 798.00 27 762.10 60.62%
31.12.2008 66 614.10 64 393.80 2 220.30 3.45% 44 139.10 22 475.00 50.92%
30.11.2008 64 393.80 61 978.50 2 415.30 3.90% 39 822.60 24 571.20 61.70%
31.10.2008 61 978.50 59 994.30 1 984.20 3.31% 38 203.80 23 774.70 62.23%
30.09.2008 59 994.30 58 288.40 1 705.90 2.93% 40 011.60 19 982.70 49.94%
31.08.2008 58 288.40 56 761.00 1 527.40 2.69% 35 748.60 22 539.80 63.05%
31.07.2008 56 761.00 55 277.80 1 483.20 2.68% 34 558.30 22 202.70 64.25%
30.06.2008 55 277.80 53 982.70 1 295.10 2.40% 33 382.40 21 895.40 65.59%
31.05.2008 53 982.70 52 662.10 1 320.60 2.51% 32 154.30 21 828.40 67.89%
30.04.2008 52 662.10 49 260.10 3 402.00 6.91% 30 989.10 21 673.00 69.94%
31.03.2008 49 260.10 47 681.80 1 578.30 3.31% 28 788.00 20 472.10 71.11%
29.02.2008 47 681.80 45 798.00 1 883.80 4.11% 27 842.00 19 839.80 71.26%
31.01.2008 45 798.00 44 139.10 1 658.90 3.76% 26 465.30 19 332.70 73.05%
31.12.2007 44 139.10 39 822.60 4 316.50 10.84% 25 209.80 18 929.30 75.09%
30.11.2007 39 822.60 38 203.80 1 618.80 4.24% 22 808.40 17 014.20 74.60%
31.10.2007 38 203.80 40 011.60 -1 807.80 -4.52% 21 780.40 16 423.40 75.40%
30.09.2007 40 011.60 35 748.60 4 263.00 11.92% 20 841.40 19 170.20 91.98%
31.08.2007 35 748.60 34 558.30 1 190.30 3.44% 19 975.10 15 773.50 78.97%
31.07.2007 34 558.30 33 382.40 1 175.90 3.52% 19 173.60 15 384.70 80.24%
30.06.2007 33 382.40 32 154.30 1 228.10 3.82% 18 380.40 15 002.00 81.62%
31.05.2007 32 154.30 30 989.10 1 165.20 3.76% 17 496.30 14 658.00 83.78%
30.04.2007 30 989.10 28 788.00 2 201.10 7.65% 16 673.70 14 315.40 85.86%
31.03.2007 28 788.00 27 842.00 946.00 3.40% 13 394.10 15 393.90 114.93%
28.02.2007 27 842.00 26 465.30 1 376.70 5.20% 12 774.10 15 067.90 117.96%
31.01.2007 26 465.30 25 209.80 1 255.50 4.98% 12 197.60 14 267.70 116.97%
31.12.2006 25 209.80 22 808.40 2 401.40 10.53% 11 747.20 13 462.60 114.60%
30.11.2006 22 808.40 21 780.40 1 028.00 4.72% 10 474.30 12 334.10 117.76%
31.10.2006 21 780.40 20 841.40 939.00 4.51% 9 983.40 11 797.00 118.17%
30.09.2006 20 841.40 19 975.10 866.30 4.34% 9 656.50 11 184.90 115.83%
31.08.2006 19 975.10 19 173.60 801.50 4.18% 9 237.90 10 737.20 116.23%
31.07.2006 19 173.60 18 380.40 793.20 4.32% 9 014.80 10 158.80 112.69%
30.06.2006 18 380.40 17 496.30 884.10 5.05% 8 602.00 9 778.40 113.68%
31.05.2006 17 496.30 16 673.70 822.60 4.93% 8 384.70 9 111.60 108.67%
30.04.2006 16 673.70 13 394.10 3 279.60 24.49% 7 806.00 8 867.70 113.60%
31.03.2006 13 394.10 12 774.10 620.00 4.85% 7 461.70 5 932.40 79.50%
28.02.2006 12 774.10 12 197.60 576.50 4.73% 7 352.90 5 421.20 73.73%
31.01.2006 12 197.60 11 747.20 450.40 3.83% 7 093.20 5 104.40 71.96%
31.12.2005 11 747.20 10 474.30 1 272.90 12.15% 7 288.00 4 459.20 61.19%
30.11.2005 10 474.30 9 983.40 490.90 4.92% 6 218.00 4 256.30 68.45%
31.10.2005 9 983.40 9 656.50 326.90 3.39% 6 294.50 3 688.90 58.61%
30.09.2005 9 656.50 9 237.90 418.60 4.53% 6 485.10 3 171.40 48.90%
31.08.2005 9 237.90 9 014.80 223.10 2.47% 5 836.40 3 401.50 58.28%
31.07.2005 9 014.80 8 602.00 412.80 4.80% 5 585.10 3 429.70 61.41%
30.06.2005 8 602.00 8 384.70 217.30 2.59% 5 453.10 3 148.90 57.75%
31.05.2005 8 384.70 7 806.00 578.70 7.41% 5 382.10 3 002.60 55.79%
30.04.2005 7 806.00 7 461.70 344.30 4.61% 5 239.90 2 566.10 48.97%
31.03.2005 7 461.70 7 352.90 108.80 1.48% 5 115.40 2 346.30 45.87%
28.02.2005 7 352.90 7 093.20 259.70 3.66% 4 917.90 2 435.00 49.51%
31.01.2005 7 093.20 7 288.00 - 194.80 -2.67% 5 058.20 2 035.00 40.23%
31.12.2004 7 288.00 6 218.00 1 070.00 17.21% 4 881.50 2 406.50 49.30%
30.11.2004 6 218.00 6 294.50 -76.50 -1.22% 10 261.40 -4 043.40 -39.40%
31.10.2004 6 294.50 6 485.10 - 190.60 -2.94% 10 301.40 -4 006.90 -38.90%
30.09.2004 6 485.10 5 836.40 648.70 11.11% 10 156.70 -3 671.60 -36.15%
31.08.2004 5 836.40 5 585.10 251.30 4.50% 10 182.90 -4 346.50 -42.68%
31.07.2004 5 585.10 5 453.10 132.00 2.42% 10 173.30 -4 588.20 -45.10%
30.06.2004 5 453.10 5 382.10 71.00 1.32% 10 161.70 -4 708.60 -46.34%
31.05.2004 5 382.10 5 239.90 142.20 2.71% 10 378.10 -4 996.00 -48.14%
30.04.2004 5 239.90 5 115.40 124.50 2.43% 16 101.00 -10 861.10 -67.46%
31.03.2004 5 115.40 4 917.90 197.50 4.02% 17 300.00 -12 184.60 -70.43%
29.02.2004 4 917.90 5 058.20 - 140.30 -2.77% 17 442.80 -12 524.90 -71.81%
31.01.2004 5 058.20 4 881.50 176.70 3.62% 17 194.10 -12 135.90 -70.58%
31.12.2003 4 881.50 10 261.40 -5 379.90 -52.43% 17 308.10 -12 426.60 -71.80%
30.11.2003 10 261.40 10 301.40 -40.00 -0.39% 17 493.20 -7 231.80 -41.34%
31.10.2003 10 301.40 10 156.70 144.70 1.42% 55 378.50 -45 077.10 -81.40%
30.09.2003 10 156.70 10 182.90 -26.20 -0.26% 54 365.60 -44 208.90 -81.32%
31.08.2003 10 182.90 10 173.30 9.60 0.09% 53 491.80 -43 308.90 -80.96%
31.07.2003 10 173.30 10 161.70 11.60 0.11% 52 847.50 -42 674.20 -80.75%
30.06.2003 10 161.70 10 378.10 - 216.40 -2.09% 51 945.40 -41 783.70 -80.44%
31.05.2003 10 378.10 16 101.00 -5 722.90 -35.54% 51 768.80 -41 390.70 -79.95%
30.04.2003 16 101.00 17 300.00 -1 199.00 -6.93% 51 327.30 -35 226.30 -68.63%
31.03.2003 17 300.00 17 442.80 - 142.80 -0.82% 49 057.70 -31 757.70 -64.74%
28.02.2003 17 442.80 17 194.10 248.70 1.45% 48 817.00 -31 374.20 -64.27%
31.01.2003 17 194.10 17 308.10 - 114.00 -0.66% 48 831.20 -31 637.10 -64.79%
31.12.2002 17 308.10 17 493.20 - 185.10 -1.06% 35 849.80 -18 541.70 -51.72%
30.11.2002 17 493.20 55 378.50 -37 885.30 -68.41% 33 887.30 -16 394.10 -48.38%
31.10.2002 55 378.50 54 365.60 1 012.90 1.86% 33 988.20 21 390.30 62.93%
30.09.2002 54 365.60 53 491.80 873.80 1.63% 33 793.80 20 571.80 60.87%
31.08.2002 53 491.80 52 847.50 644.30 1.22% 33 547.60 19 944.20 59.45%
31.07.2002 52 847.50 51 945.40 902.10 1.74% 33 115.50 19 732.00 59.59%
30.06.2002 51 945.40 51 768.80 176.60 0.34% 32 959.30 18 986.10 57.60%
31.05.2002 51 768.80 51 327.30 441.50 0.86% 34 073.20 17 695.60 51.93%
30.04.2002 51 327.30 49 057.70 2 269.60 4.63% 33 335.80 17 991.50 53.97%
31.03.2002 49 057.70 48 817.00 240.70 0.49% 31 772.30 17 285.40 54.40%
28.02.2002 48 817.00 48 831.20 -14.20 -0.03% 31 830.90 16 986.10 53.36%
31.01.2002 48 831.20 35 849.80 12 981.40 36.21% 32 566.00 16 265.20 49.95%
31.12.2001 35 849.80 33 887.30 1 962.50 5.79% 33 779.20 2 070.60 6.13%
30.11.2001 33 887.30 33 988.20 - 100.90 -0.30% 32 046.40 1 840.90 5.74%
31.10.2001 33 988.20 33 793.80 194.40 0.58% 32 003.30 1 984.90 6.20%
30.09.2001 33 793.80 33 547.60 246.20 0.73% 32 087.50 1 706.30 5.32%
31.08.2001 33 547.60 33 115.50 432.10 1.30% 32 518.80 1 028.80 3.16%
31.07.2001 33 115.50 32 959.30 156.20 0.47% 32 064.30 1 051.20 3.28%
30.06.2001 32 959.30 34 073.20 -1 113.90 -3.27% 32 254.10 705.20 2.19%
31.05.2001 34 073.20 33 335.80 737.40 2.21% 32 279.30 1 793.90 5.56%
30.04.2001 33 335.80 31 772.30 1 563.50 4.92% 32 541.10 794.70 2.44%
31.03.2001 31 772.30 31 830.90 -58.60 -0.18% 31 566.80 205.50 0.65%
28.02.2001 31 830.90 32 566.00 - 735.10 -2.26% 31 785.10 45.80 0.14%
31.01.2001 32 566.00 33 779.20 -1 213.20 -3.59% 31 983.30 582.70 1.82%
31.12.2000 33 779.20 32 046.40 1 732.80 5.41% 10 474.10 23 305.10 222.50%
30.11.2000 32 046.40 32 003.30 43.10 0.13% 10 629.80 21 416.60 201.48%
31.10.2000 32 003.30 32 087.50 -84.20 -0.26% 10 858.50 21 144.80 194.73%
30.09.2000 32 087.50 32 518.80 - 431.30 -1.33% 11 106.40 20 981.10 188.91%
31.08.2000 32 518.80 32 064.30 454.50 1.42% 11 193.40 21 325.40 190.52%
31.07.2000 32 064.30 32 254.10 - 189.80 -0.59% 11 286.20 20 778.10 184.10%
30.06.2000 32 254.10 32 279.30 -25.20 -0.08% 11 637.40 20 616.70 177.16%
31.05.2000 32 279.30 32 541.10 - 261.80 -0.80% 11 711.50 20 567.80 175.62%
30.04.2000 32 541.10 31 566.80 974.30 3.09% 11 981.00 20 560.10 171.61%
31.03.2000 31 566.80 31 785.10 - 218.30 -0.69% 12 270.60 19 296.20 157.26%
29.02.2000 31 785.10 31 983.30 - 198.20 -0.62% 12 317.90 19 467.20 158.04%
31.01.2000 31 983.30 10 474.10 21 509.20 205.36% 12 417.30 19 566.00 157.57%
31.12.1999 10 474.10 10 629.80 - 155.70 -1.46% 11 778.20 -1 304.10 -11.07%
30.11.1999 10 629.80 10 858.50 - 228.70 -2.11% 11 759.00 -1 129.20 -9.60%
31.10.1999 10 858.50 11 106.40 - 247.90 -2.23% 11 931.50 -1 073.00 -8.99%
30.09.1999 11 106.40 11 193.40 -87.00 -0.78% 11 891.40 - 785.00 -6.60%
31.08.1999 11 193.40 11 286.20 -92.80 -0.82% 12 112.60 - 919.20 -7.59%
31.07.1999 11 286.20 11 637.40 - 351.20 -3.02% 12 233.40 - 947.20 -7.74%
30.06.1999 11 637.40 11 711.50 -74.10 -0.63% 12 380.20 - 742.80 -6.00%
31.05.1999 11 711.50 11 981.00 - 269.50 -2.25% 12 171.80 - 460.30 -3.78%
30.04.1999 11 981.00 12 270.60 - 289.60 -2.36% 11 831.60 149.40 1.26%
31.03.1999 12 270.60 12 317.90 -47.30 -0.38% 12 304.30 -33.70 -0.27%
28.02.1999 12 317.90 12 417.30 -99.40 -0.80% 11 827.40 490.50 4.15%
31.01.1999 12 417.30 11 778.20 639.10 5.43% 12 158.20 259.10 2.13%
31.12.1998 11 778.20 11 759.00 19.20 0.16% 12 346.90 - 568.70 -4.61%
30.11.1998 11 759.00 11 931.50 - 172.50 -1.45% 12 087.70 - 328.70 -2.72%
31.10.1998 11 931.50 11 891.40 40.10 0.34% 12 119.80 - 188.30 -1.55%
30.09.1998 11 891.40 12 112.60 - 221.20 -1.83% 8 738.20 3 153.20 36.09%
31.08.1998 12 112.60 12 233.40 - 120.80 -0.99% 1 340.90 10 771.70 803.32%
31.07.1998 12 233.40 12 380.20 - 146.80 -1.19% 1 339.40 10 894.00 813.35%
30.06.1998 12 380.20 12 171.80 208.40 1.71% 1 302.10 11 078.10 850.79%
31.05.1998 12 171.80 11 831.60 340.20 2.88% 1 266.40 10 905.40 861.13%
30.04.1998 11 831.60 12 304.30 - 472.70 -3.84% 1 269.90 10 561.70 831.70%
31.03.1998 12 304.30 11 827.40 476.90 4.03% 1 295.80 11 008.50 849.55%
28.02.1998 11 827.40 12 158.20 - 330.80 -2.72% 1 422.40 10 405.00 731.51%
31.01.1998 12 158.20 12 346.90 - 188.70 -1.53% 1 285.90 10 872.30 845.50%
31.12.1997 12 346.90 12 087.70 259.20 2.14% - - -
30.11.1997 12 087.70 12 119.80 -32.10 -0.26% - - -
31.10.1997 12 119.80 8 738.20 3 381.60 38.70% - - -
30.09.1997 8 738.20 1 340.90 7 397.30 551.67% - - -
31.08.1997 1 340.90 1 339.40 1.50 0.11% - - -
31.07.1997 1 339.40 1 302.10 37.30 2.86% - - -
30.06.1997 1 302.10 1 266.40 35.70 2.82% - - -
31.05.1997 1 266.40 1 269.90 -3.50 -0.28% - - -
30.04.1997 1 269.90 1 295.80 -25.90 -2.00% - - -
31.03.1997 1 295.80 1 422.40 - 126.60 -8.90% - - -
28.02.1997 1 422.40 1 285.90 136.50 10.62% - - -
31.01.1997 1 285.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady nad 5 let - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady nad 5 let (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 5 let (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady nad 5 let (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady nad 5 let (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady nad 5 let (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 5 let (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 5 let (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 5 let (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady nad 5 let (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady nad 5 let (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Over 5 years - volume (MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes))
Over 1 and up to 5 years - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes))
Over 5 years - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes))
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies