Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2010 220 001.20
Min 31.12.2006 68 587.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 109 933.70 110 181.00 - 247.30 -0.22% 103 129.70 6 804.00 6.60%
30.09.2018 110 181.00 108 231.30 1 949.70 1.80% 110 426.30 - 245.30 -0.22%
31.08.2018 108 231.30 108 297.50 -66.20 -0.06% 114 763.20 -6 531.90 -5.69%
31.07.2018 108 297.50 105 101.70 3 195.80 3.04% 117 965.70 -9 668.20 -8.20%
30.06.2018 105 101.70 98 641.80 6 459.90 6.55% 121 396.90 -16 295.20 -13.42%
31.05.2018 98 641.80 94 970.00 3 671.80 3.87% 124 115.70 -25 473.90 -20.52%
30.04.2018 94 970.00 100 616.50 -5 646.50 -5.61% 122 659.50 -27 689.50 -22.57%
31.03.2018 100 616.50 100 982.70 - 366.20 -0.36% 118 756.40 -18 139.90 -15.27%
28.02.2018 100 982.70 98 766.60 2 216.10 2.24% 104 287.00 -3 304.30 -3.17%
31.01.2018 98 766.60 89 693.50 9 073.10 10.12% 105 616.40 -6 849.80 -6.49%
31.12.2017 89 693.50 94 508.70 -4 815.20 -5.09% 105 809.60 -16 116.10 -15.23%
30.11.2017 94 508.70 103 129.70 -8 621.00 -8.36% 108 745.70 -14 237.00 -13.09%
31.10.2017 103 129.70 110 426.30 -7 296.60 -6.61% 113 110.90 -9 981.20 -8.82%
30.09.2017 110 426.30 114 763.20 -4 336.90 -3.78% 112 713.20 -2 286.90 -2.03%
31.08.2017 114 763.20 117 965.70 -3 202.50 -2.71% 115 473.80 - 710.60 -0.62%
31.07.2017 117 965.70 121 396.90 -3 431.20 -2.83% 118 749.00 - 783.30 -0.66%
30.06.2017 121 396.90 124 115.70 -2 718.80 -2.19% 119 731.10 1 665.80 1.39%
31.05.2017 124 115.70 122 659.50 1 456.20 1.19% 115 498.80 8 616.90 7.46%
30.04.2017 122 659.50 118 756.40 3 903.10 3.29% 117 405.40 5 254.10 4.48%
31.03.2017 118 756.40 104 287.00 14 469.40 13.87% 111 950.70 6 805.70 6.08%
28.02.2017 104 287.00 105 616.40 -1 329.40 -1.26% 111 828.50 -7 541.50 -6.74%
31.01.2017 105 616.40 105 809.60 - 193.20 -0.18% 117 283.90 -11 667.50 -9.95%
31.12.2016 105 809.60 108 745.70 -2 936.10 -2.70% 120 884.80 -15 075.20 -12.47%
30.11.2016 108 745.70 113 110.90 -4 365.20 -3.86% 143 564.90 -34 819.20 -24.25%
31.10.2016 113 110.90 112 713.20 397.70 0.35% 149 592.60 -36 481.70 -24.39%
30.09.2016 112 713.20 115 473.80 -2 760.60 -2.39% 157 372.70 -44 659.50 -28.38%
31.08.2016 115 473.80 118 749.00 -3 275.20 -2.76% 156 388.30 -40 914.50 -26.16%
31.07.2016 118 749.00 119 731.10 - 982.10 -0.82% 153 607.70 -34 858.70 -22.69%
30.06.2016 119 731.10 115 498.80 4 232.30 3.66% 134 948.40 -15 217.30 -11.28%
31.05.2016 115 498.80 117 405.40 -1 906.60 -1.62% 144 754.70 -29 255.90 -20.21%
30.04.2016 117 405.40 111 950.70 5 454.70 4.87% 134 142.90 -16 737.50 -12.48%
31.03.2016 111 950.70 111 828.50 122.20 0.11% 124 874.60 -12 923.90 -10.35%
29.02.2016 111 828.50 117 283.90 -5 455.40 -4.65% 116 291.80 -4 463.30 -3.84%
31.01.2016 117 283.90 120 884.80 -3 600.90 -2.98% 113 777.80 3 506.10 3.08%
31.12.2015 120 884.80 143 564.90 -22 680.10 -15.80% 122 881.80 -1 997.00 -1.63%
30.11.2015 143 564.90 149 592.60 -6 027.70 -4.03% 140 887.80 2 677.10 1.90%
31.10.2015 149 592.60 157 372.70 -7 780.10 -4.94% 147 203.60 2 389.00 1.62%
30.09.2015 157 372.70 156 388.30 984.40 0.63% 132 434.00 24 938.70 18.83%
31.08.2015 156 388.30 153 607.70 2 780.60 1.81% 135 612.20 20 776.10 15.32%
31.07.2015 153 607.70 134 948.40 18 659.30 13.83% 134 641.70 18 966.00 14.09%
30.06.2015 134 948.40 144 754.70 -9 806.30 -6.77% 142 008.80 -7 060.40 -4.97%
31.05.2015 144 754.70 134 142.90 10 611.80 7.91% 133 716.10 11 038.60 8.26%
30.04.2015 134 142.90 124 874.60 9 268.30 7.42% 133 988.40 154.50 0.12%
31.03.2015 124 874.60 116 291.80 8 582.80 7.38% 132 408.40 -7 533.80 -5.69%
28.02.2015 116 291.80 113 777.80 2 514.00 2.21% 126 588.30 -10 296.50 -8.13%
31.01.2015 113 777.80 122 881.80 -9 104.00 -7.41% 122 351.20 -8 573.40 -7.01%
31.12.2014 122 881.80 140 887.80 -18 006.00 -12.78% 124 929.50 -2 047.70 -1.64%
30.11.2014 140 887.80 147 203.60 -6 315.80 -4.29% 124 853.40 16 034.40 12.84%
31.10.2014 147 203.60 132 434.00 14 769.60 11.15% 130 451.80 16 751.80 12.84%
30.09.2014 132 434.00 135 612.20 -3 178.20 -2.34% 133 646.50 -1 212.50 -0.91%
31.08.2014 135 612.20 134 641.70 970.50 0.72% 134 846.30 765.90 0.57%
31.07.2014 134 641.70 142 008.80 -7 367.10 -5.19% 137 137.90 -2 496.20 -1.82%
30.06.2014 142 008.80 133 716.10 8 292.70 6.20% 141 705.20 303.60 0.21%
31.05.2014 133 716.10 133 988.40 - 272.30 -0.20% 137 699.80 -3 983.70 -2.89%
30.04.2014 133 988.40 132 408.40 1 580.00 1.19% 138 573.80 -4 585.40 -3.31%
31.03.2014 132 408.40 126 588.30 5 820.10 4.60% 145 489.10 -13 080.70 -8.99%
28.02.2014 126 588.30 122 351.20 4 237.10 3.46% 145 550.70 -18 962.40 -13.03%
31.01.2014 122 351.20 124 929.50 -2 578.30 -2.06% 147 180.90 -24 829.70 -16.87%
31.12.2013 124 929.50 124 853.40 76.10 0.06% 145 687.70 -20 758.20 -14.25%
30.11.2013 124 853.40 130 451.80 -5 598.40 -4.29% 155 538.70 -30 685.30 -19.73%
31.10.2013 130 451.80 133 646.50 -3 194.70 -2.39% 156 434.20 -25 982.40 -16.61%
30.09.2013 133 646.50 134 846.30 -1 199.80 -0.89% 157 652.30 -24 005.80 -15.23%
31.08.2013 134 846.30 137 137.90 -2 291.60 -1.67% 157 275.90 -22 429.60 -14.26%
31.07.2013 137 137.90 141 705.20 -4 567.30 -3.22% 160 204.10 -23 066.20 -14.40%
30.06.2013 141 705.20 137 699.80 4 005.40 2.91% 155 042.60 -13 337.40 -8.60%
31.05.2013 137 699.80 138 573.80 - 874.00 -0.63% 148 696.10 -10 996.30 -7.40%
30.04.2013 138 573.80 145 489.10 -6 915.30 -4.75% 147 579.00 -9 005.20 -6.10%
31.03.2013 145 489.10 145 550.70 -61.60 -0.04% 138 702.10 6 787.00 4.89%
28.02.2013 145 550.70 147 180.90 -1 630.20 -1.11% 130 869.80 14 680.90 11.22%
31.01.2013 147 180.90 145 687.70 1 493.20 1.02% 130 591.60 16 589.30 12.70%
31.12.2012 145 687.70 155 538.70 -9 851.00 -6.33% 128 281.50 17 406.20 13.57%
30.11.2012 155 538.70 156 434.20 - 895.50 -0.57% 133 639.20 21 899.50 16.39%
31.10.2012 156 434.20 157 652.30 -1 218.10 -0.77% 130 889.60 25 544.60 19.52%
30.09.2012 157 652.30 157 275.90 376.40 0.24% 126 084.40 31 567.90 25.04%
31.08.2012 157 275.90 160 204.10 -2 928.20 -1.83% 121 666.50 35 609.40 29.27%
31.07.2012 160 204.10 155 042.60 5 161.50 3.33% 119 516.00 40 688.10 34.04%
30.06.2012 155 042.60 148 696.10 6 346.50 4.27% 125 565.00 29 477.60 23.48%
31.05.2012 148 696.10 147 579.00 1 117.10 0.76% 123 752.10 24 944.00 20.16%
30.04.2012 147 579.00 138 702.10 8 876.90 6.40% 122 307.50 25 271.50 20.66%
31.03.2012 138 702.10 130 869.80 7 832.30 5.98% 125 743.10 12 959.00 10.31%
29.02.2012 130 869.80 130 591.60 278.20 0.21% 122 026.70 8 843.10 7.25%
31.01.2012 130 591.60 128 281.50 2 310.10 1.80% 121 717.50 8 874.10 7.29%
31.12.2011 128 281.50 133 639.20 -5 357.70 -4.01% 125 836.40 2 445.10 1.94%
30.11.2011 133 639.20 130 889.60 2 749.60 2.10% 135 603.20 -1 964.00 -1.45%
31.10.2011 130 889.60 126 084.40 4 805.20 3.81% 130 179.40 710.20 0.55%
30.09.2011 126 084.40 121 666.50 4 417.90 3.63% 131 999.40 -5 915.00 -4.48%
31.08.2011 121 666.50 119 516.00 2 150.50 1.80% 134 349.00 -12 682.50 -9.44%
31.07.2011 119 516.00 125 565.00 -6 049.00 -4.82% 148 280.00 -28 764.00 -19.40%
30.06.2011 125 565.00 123 752.10 1 812.90 1.46% 156 924.90 -31 359.90 -19.98%
31.05.2011 123 752.10 122 307.50 1 444.60 1.18% 161 745.90 -37 993.80 -23.49%
30.04.2011 122 307.50 125 743.10 -3 435.60 -2.73% 220 001.20 -97 693.70 -44.41%
31.03.2011 125 743.10 122 026.70 3 716.40 3.05% 203 426.40 -77 683.30 -38.19%
28.02.2011 122 026.70 121 717.50 309.20 0.25% 196 997.30 -74 970.60 -38.06%
31.01.2011 121 717.50 125 836.40 -4 118.90 -3.27% 189 850.60 -68 133.10 -35.89%
31.12.2010 125 836.40 135 603.20 -9 766.80 -7.20% 195 156.80 -69 320.40 -35.52%
30.11.2010 135 603.20 130 179.40 5 423.80 4.17% 202 741.60 -67 138.40 -33.12%
31.10.2010 130 179.40 131 999.40 -1 820.00 -1.38% 206 377.10 -76 197.70 -36.92%
30.09.2010 131 999.40 134 349.00 -2 349.60 -1.75% 202 046.90 -70 047.50 -34.67%
31.08.2010 134 349.00 148 280.00 -13 931.00 -9.39% 205 192.90 -70 843.90 -34.53%
31.07.2010 148 280.00 156 924.90 -8 644.90 -5.51% 202 218.60 -53 938.60 -26.67%
30.06.2010 156 924.90 161 745.90 -4 821.00 -2.98% 207 075.70 -50 150.80 -24.22%
31.05.2010 161 745.90 220 001.20 -58 255.30 -26.48% 201 956.40 -40 210.50 -19.91%
30.04.2010 220 001.20 203 426.40 16 574.80 8.15% 193 548.10 26 453.10 13.67%
31.03.2010 203 426.40 196 997.30 6 429.10 3.26% 185 548.00 17 878.40 9.64%
28.02.2010 196 997.30 189 850.60 7 146.70 3.76% 175 623.20 21 374.10 12.17%
31.01.2010 189 850.60 195 156.80 -5 306.20 -2.72% 169 584.90 20 265.70 11.95%
31.12.2009 195 156.80 202 741.60 -7 584.80 -3.74% 142 102.70 53 054.10 37.34%
30.11.2009 202 741.60 206 377.10 -3 635.50 -1.76% 127 381.50 75 360.10 59.16%
31.10.2009 206 377.10 202 046.90 4 330.20 2.14% 119 483.80 86 893.30 72.72%
30.09.2009 202 046.90 205 192.90 -3 146.00 -1.53% 119 051.10 82 995.80 69.71%
31.08.2009 205 192.90 202 218.60 2 974.30 1.47% 119 012.90 86 180.00 72.41%
31.07.2009 202 218.60 207 075.70 -4 857.10 -2.35% 118 196.10 84 022.50 71.09%
30.06.2009 207 075.70 201 956.40 5 119.30 2.53% 114 013.80 93 061.90 81.62%
31.05.2009 201 956.40 193 548.10 8 408.30 4.34% 116 504.30 85 452.10 73.35%
30.04.2009 193 548.10 185 548.00 8 000.10 4.31% 109 585.50 83 962.60 76.62%
31.03.2009 185 548.00 175 623.20 9 924.80 5.65% 103 636.40 81 911.60 79.04%
28.02.2009 175 623.20 169 584.90 6 038.30 3.56% 92 399.70 83 223.50 90.07%
31.01.2009 169 584.90 142 102.70 27 482.20 19.34% 84 186.80 85 398.10 101.44%
31.12.2008 142 102.70 127 381.50 14 721.20 11.56% 85 065.40 57 037.30 67.05%
30.11.2008 127 381.50 119 483.80 7 897.70 6.61% 77 748.40 49 633.10 63.84%
31.10.2008 119 483.80 119 051.10 432.70 0.36% 79 750.20 39 733.60 49.82%
30.09.2008 119 051.10 119 012.90 38.20 0.03% 76 957.20 42 093.90 54.70%
31.08.2008 119 012.90 118 196.10 816.80 0.69% 75 256.00 43 756.90 58.14%
31.07.2008 118 196.10 114 013.80 4 182.30 3.67% 77 110.90 41 085.20 53.28%
30.06.2008 114 013.80 116 504.30 -2 490.50 -2.14% 79 297.00 34 716.80 43.78%
31.05.2008 116 504.30 109 585.50 6 918.80 6.31% 80 447.00 36 057.30 44.82%
30.04.2008 109 585.50 103 636.40 5 949.10 5.74% 82 296.80 27 288.70 33.16%
31.03.2008 103 636.40 92 399.70 11 236.70 12.16% 82 280.30 21 356.10 25.96%
29.02.2008 92 399.70 84 186.80 8 212.90 9.76% 79 131.00 13 268.70 16.77%
31.01.2008 84 186.80 85 065.40 - 878.60 -1.03% 68 621.40 15 565.40 22.68%
31.12.2007 85 065.40 77 748.40 7 317.00 9.41% 68 587.20 16 478.20 24.03%
30.11.2007 77 748.40 79 750.20 -2 001.80 -2.51% 111 791.30 -34 042.90 -30.45%
31.10.2007 79 750.20 76 957.20 2 793.00 3.63% 114 575.90 -34 825.70 -30.40%
30.09.2007 76 957.20 75 256.00 1 701.20 2.26% 76 996.90 -39.70 -0.05%
31.08.2007 75 256.00 77 110.90 -1 854.90 -2.41% 119 022.30 -43 766.30 -36.77%
31.07.2007 77 110.90 79 297.00 -2 186.10 -2.76% 126 906.40 -49 795.50 -39.24%
30.06.2007 79 297.00 80 447.00 -1 150.00 -1.43% 90 240.00 -10 943.00 -12.13%
31.05.2007 80 447.00 82 296.80 -1 849.80 -2.25% 109 724.60 -29 277.60 -26.68%
30.04.2007 82 296.80 82 280.30 16.50 0.02% 120 969.20 -38 672.40 -31.97%
31.03.2007 82 280.30 79 131.00 3 149.30 3.98% 84 212.70 -1 932.40 -2.29%
28.02.2007 79 131.00 68 621.40 10 509.60 15.32% 121 384.20 -42 253.20 -34.81%
31.01.2007 68 621.40 68 587.20 34.20 0.05% 122 835.80 -54 214.40 -44.14%
31.12.2006 68 587.20 111 791.30 -43 204.10 -38.65% 92 419.30 -23 832.10 -25.79%
30.11.2006 111 791.30 114 575.90 -2 784.60 -2.43% 137 793.90 -26 002.60 -18.87%
31.10.2006 114 575.90 76 996.90 37 579.00 48.81% 169 911.40 -55 335.50 -32.57%
30.09.2006 76 996.90 119 022.30 -42 025.40 -35.31% 108 034.00 -31 037.10 -28.73%
31.08.2006 119 022.30 126 906.40 -7 884.10 -6.21% 159 111.10 -40 088.80 -25.20%
31.07.2006 126 906.40 90 240.00 36 666.40 40.63% 155 257.40 -28 351.00 -18.26%
30.06.2006 90 240.00 109 724.60 -19 484.60 -17.76% 119 621.10 -29 381.10 -24.56%
31.05.2006 109 724.60 120 969.20 -11 244.60 -9.30% 94 398.20 15 326.40 16.24%
30.04.2006 120 969.20 84 212.70 36 756.50 43.65% 102 075.30 18 893.90 18.51%
31.03.2006 84 212.70 121 384.20 -37 171.50 -30.62% 90 697.00 -6 484.30 -7.15%
28.02.2006 121 384.20 122 835.80 -1 451.60 -1.18% 92 532.60 28 851.60 31.18%
31.01.2006 122 835.80 92 419.30 30 416.50 32.91% 104 162.40 18 673.40 17.93%
31.12.2005 92 419.30 137 793.90 -45 374.60 -32.93% 91 874.60 544.70 0.59%
30.11.2005 137 793.90 169 911.40 -32 117.50 -18.90% 110 633.20 27 160.70 24.55%
31.10.2005 169 911.40 108 034.00 61 877.40 57.28% 113 295.10 56 616.30 49.97%
30.09.2005 108 034.00 159 111.10 -51 077.10 -32.10% 85 715.50 22 318.50 26.04%
31.08.2005 159 111.10 155 257.40 3 853.70 2.48% 121 563.90 37 547.20 30.89%
31.07.2005 155 257.40 119 621.10 35 636.30 29.79% 96 045.70 59 211.70 61.65%
30.06.2005 119 621.10 94 398.20 25 222.90 26.72% 88 944.10 30 677.00 34.49%
31.05.2005 94 398.20 102 075.30 -7 677.10 -7.52% 111 585.90 -17 187.70 -15.40%
30.04.2005 102 075.30 90 697.00 11 378.30 12.55% 103 603.90 -1 528.60 -1.48%
31.03.2005 90 697.00 92 532.60 -1 835.60 -1.98% 91 977.40 -1 280.40 -1.39%
28.02.2005 92 532.60 104 162.40 -11 629.80 -11.16% 119 369.30 -26 836.70 -22.48%
31.01.2005 104 162.40 91 874.60 12 287.80 13.37% 121 247.90 -17 085.50 -14.09%
31.12.2004 91 874.60 110 633.20 -18 758.60 -16.96% 103 694.00 -11 819.40 -11.40%
30.11.2004 110 633.20 113 295.10 -2 661.90 -2.35% 129 384.00 -18 750.80 -14.49%
31.10.2004 113 295.10 85 715.50 27 579.60 32.18% 123 945.90 -10 650.80 -8.59%
30.09.2004 85 715.50 121 563.90 -35 848.40 -29.49% 95 485.30 -9 769.80 -10.23%
31.08.2004 121 563.90 96 045.70 25 518.20 26.57% 137 810.60 -16 246.70 -11.79%
31.07.2004 96 045.70 88 944.10 7 101.60 7.98% 132 340.30 -36 294.60 -27.43%
30.06.2004 88 944.10 111 585.90 -22 641.80 -20.29% 101 693.70 -12 749.60 -12.54%
31.05.2004 111 585.90 103 603.90 7 982.00 7.70% 101 251.90 10 334.00 10.21%
30.04.2004 103 603.90 91 977.40 11 626.50 12.64% 118 529.40 -14 925.50 -12.59%
31.03.2004 91 977.40 119 369.30 -27 391.90 -22.95% 100 557.20 -8 579.80 -8.53%
29.02.2004 119 369.30 121 247.90 -1 878.60 -1.55% 138 589.80 -19 220.50 -13.87%
31.01.2004 121 247.90 103 694.00 17 553.90 16.93% 141 025.00 -19 777.10 -14.02%
31.12.2003 103 694.00 129 384.00 -25 690.00 -19.86% 104 709.10 -1 015.10 -0.97%
30.11.2003 129 384.00 123 945.90 5 438.10 4.39% 180 352.70 -50 968.70 -28.26%
31.10.2003 123 945.90 95 485.30 28 460.60 29.81% 195 351.90 -71 406.00 -36.55%
30.09.2003 95 485.30 137 810.60 -42 325.30 -30.71% 204 832.50 - 109 347.20 -53.38%
31.08.2003 137 810.60 132 340.30 5 470.30 4.13% 185 724.90 -47 914.30 -25.80%
31.07.2003 132 340.30 101 693.70 30 646.60 30.14% 186 336.80 -53 996.50 -28.98%
30.06.2003 101 693.70 101 251.90 441.80 0.44% 163 979.80 -62 286.10 -37.98%
31.05.2003 101 251.90 118 529.40 -17 277.50 -14.58% 134 603.40 -33 351.50 -24.78%
30.04.2003 118 529.40 100 557.20 17 972.20 17.87% 137 527.70 -18 998.30 -13.81%
31.03.2003 100 557.20 138 589.80 -38 032.60 -27.44% 135 688.40 -35 131.20 -25.89%
28.02.2003 138 589.80 141 025.00 -2 435.20 -1.73% 133 906.70 4 683.10 3.50%
31.01.2003 141 025.00 104 709.10 36 315.90 34.68% 144 968.50 -3 943.50 -2.72%
31.12.2002 104 709.10 180 352.70 -75 643.60 -41.94% 151 037.60 -46 328.50 -30.67%
30.11.2002 180 352.70 195 351.90 -14 999.20 -7.68% 154 460.60 25 892.10 16.76%
31.10.2002 195 351.90 204 832.50 -9 480.60 -4.63% 159 087.20 36 264.70 22.80%
30.09.2002 204 832.50 185 724.90 19 107.60 10.29% 156 743.80 48 088.70 30.68%
31.08.2002 185 724.90 186 336.80 - 611.90 -0.33% 163 775.30 21 949.60 13.40%
31.07.2002 186 336.80 163 979.80 22 357.00 13.63% 167 990.80 18 346.00 10.92%
30.06.2002 163 979.80 134 603.40 29 376.40 21.82% 169 974.50 -5 994.70 -3.53%
31.05.2002 134 603.40 137 527.70 -2 924.30 -2.13% 168 067.70 -33 464.30 -19.91%
30.04.2002 137 527.70 135 688.40 1 839.30 1.36% 186 268.60 -48 740.90 -26.17%
31.03.2002 135 688.40 133 906.70 1 781.70 1.33% 161 920.70 -26 232.30 -16.20%
28.02.2002 133 906.70 144 968.50 -11 061.80 -7.63% 159 407.70 -25 501.00 -16.00%
31.01.2002 144 968.50 151 037.60 -6 069.10 -4.02% 157 716.90 -12 748.40 -8.08%
31.12.2001 151 037.60 154 460.60 -3 423.00 -2.22% 151 029.40 8.20 0.01%
30.11.2001 154 460.60 159 087.20 -4 626.60 -2.91% 159 247.10 -4 786.50 -3.01%
31.10.2001 159 087.20 156 743.80 2 343.40 1.50% 161 222.50 -2 135.30 -1.32%
30.09.2001 156 743.80 163 775.30 -7 031.50 -4.29% 163 534.60 -6 790.80 -4.15%
31.08.2001 163 775.30 167 990.80 -4 215.50 -2.51% 163 654.10 121.20 0.07%
31.07.2001 167 990.80 169 974.50 -1 983.70 -1.17% 162 872.60 5 118.20 3.14%
30.06.2001 169 974.50 168 067.70 1 906.80 1.13% 162 004.10 7 970.40 4.92%
31.05.2001 168 067.70 186 268.60 -18 200.90 -9.77% 161 571.10 6 496.60 4.02%
30.04.2001 186 268.60 161 920.70 24 347.90 15.04% 160 330.70 25 937.90 16.18%
31.03.2001 161 920.70 159 407.70 2 513.00 1.58% 162 745.70 - 825.00 -0.51%
28.02.2001 159 407.70 157 716.90 1 690.80 1.07% 164 860.10 -5 452.40 -3.31%
31.01.2001 157 716.90 151 029.40 6 687.50 4.43% 163 801.90 -6 085.00 -3.71%
31.12.2000 151 029.40 159 247.10 -8 217.70 -5.16% 159 967.90 -8 938.50 -5.59%
30.11.2000 159 247.10 161 222.50 -1 975.40 -1.23% 157 349.70 1 897.40 1.21%
31.10.2000 161 222.50 163 534.60 -2 312.10 -1.41% 155 666.50 5 556.00 3.57%
30.09.2000 163 534.60 163 654.10 - 119.50 -0.07% 151 261.30 12 273.30 8.11%
31.08.2000 163 654.10 162 872.60 781.50 0.48% 150 527.00 13 127.10 8.72%
31.07.2000 162 872.60 162 004.10 868.50 0.54% 149 313.90 13 558.70 9.08%
30.06.2000 162 004.10 161 571.10 433.00 0.27% 151 688.30 10 315.80 6.80%
31.05.2000 161 571.10 160 330.70 1 240.40 0.77% 150 845.20 10 725.90 7.11%
30.04.2000 160 330.70 162 745.70 -2 415.00 -1.48% 152 889.30 7 441.40 4.87%
31.03.2000 162 745.70 164 860.10 -2 114.40 -1.28% 155 028.10 7 717.60 4.98%
29.02.2000 164 860.10 163 801.90 1 058.20 0.65% 153 532.60 11 327.50 7.38%
31.01.2000 163 801.90 159 967.90 3 834.00 2.40% 151 534.40 12 267.50 8.10%
31.12.1999 159 967.90 157 349.70 2 618.20 1.66% 152 912.80 7 055.10 4.61%
30.11.1999 157 349.70 155 666.50 1 683.20 1.08% 153 765.60 3 584.10 2.33%
31.10.1999 155 666.50 151 261.30 4 405.20 2.91% 156 793.20 -1 126.70 -0.72%
30.09.1999 151 261.30 150 527.00 734.30 0.49% 161 919.20 -10 657.90 -6.58%
31.08.1999 150 527.00 149 313.90 1 213.10 0.81% 167 126.60 -16 599.60 -9.93%
31.07.1999 149 313.90 151 688.30 -2 374.40 -1.57% 165 285.30 -15 971.40 -9.66%
30.06.1999 151 688.30 150 845.20 843.10 0.56% 163 220.10 -11 531.80 -7.07%
31.05.1999 150 845.20 152 889.30 -2 044.10 -1.34% 166 442.30 -15 597.10 -9.37%
30.04.1999 152 889.30 155 028.10 -2 138.80 -1.38% 168 355.80 -15 466.50 -9.19%
31.03.1999 155 028.10 153 532.60 1 495.50 0.97% 166 651.40 -11 623.30 -6.97%
28.02.1999 153 532.60 151 534.40 1 998.20 1.32% 169 993.60 -16 461.00 -9.68%
31.01.1999 151 534.40 152 912.80 -1 378.40 -0.90% 172 780.10 -21 245.70 -12.30%
31.12.1998 152 912.80 153 765.60 - 852.80 -0.55% 172 212.80 -19 300.00 -11.21%
30.11.1998 153 765.60 156 793.20 -3 027.60 -1.93% 165 097.70 -11 332.10 -6.86%
31.10.1998 156 793.20 161 919.20 -5 126.00 -3.17% 167 926.30 -11 133.10 -6.63%
30.09.1998 161 919.20 167 126.60 -5 207.40 -3.12% 176 166.40 -14 247.20 -8.09%
31.08.1998 167 126.60 165 285.30 1 841.30 1.11% 181 601.00 -14 474.40 -7.97%
31.07.1998 165 285.30 163 220.10 2 065.20 1.27% 191 610.20 -26 324.90 -13.74%
30.06.1998 163 220.10 166 442.30 -3 222.20 -1.94% 194 615.00 -31 394.90 -16.13%
31.05.1998 166 442.30 168 355.80 -1 913.50 -1.14% 218 680.00 -52 237.70 -23.89%
30.04.1998 168 355.80 166 651.40 1 704.40 1.02% 215 709.20 -47 353.40 -21.95%
31.03.1998 166 651.40 169 993.60 -3 342.20 -1.97% 203 544.60 -36 893.20 -18.13%
28.02.1998 169 993.60 172 780.10 -2 786.50 -1.61% 202 071.70 -32 078.10 -15.87%
31.01.1998 172 780.10 172 212.80 567.30 0.33% 198 894.70 -26 114.60 -13.13%
31.12.1997 172 212.80 165 097.70 7 115.10 4.31% - - -
30.11.1997 165 097.70 167 926.30 -2 828.60 -1.68% - - -
31.10.1997 167 926.30 176 166.40 -8 240.10 -4.68% - - -
30.09.1997 176 166.40 181 601.00 -5 434.60 -2.99% - - -
31.08.1997 181 601.00 191 610.20 -10 009.20 -5.22% - - -
31.07.1997 191 610.20 194 615.00 -3 004.80 -1.54% - - -
30.06.1997 194 615.00 218 680.00 -24 065.00 -11.00% - - -
31.05.1997 218 680.00 215 709.20 2 970.80 1.38% - - -
30.04.1997 215 709.20 203 544.60 12 164.60 5.98% - - -
31.03.1997 203 544.60 202 071.70 1 472.90 0.73% - - -
28.02.1997 202 071.70 198 894.70 3 177.00 1.60% - - -
31.01.1997 198 894.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies