Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady do 3 měsíců včetně - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2009 1 002 939.20
Min 31.01.1997 222 199.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 741 498.90 705 577.70 35 921.20 5.09% 652 303.20 89 195.70 13.67%
30.09.2018 705 577.70 738 962.00 -33 384.30 -4.52% 605 514.20 100 063.50 16.53%
31.08.2018 738 962.00 722 185.70 16 776.30 2.32% 628 990.30 109 971.70 17.48%
31.07.2018 722 185.70 637 233.10 84 952.60 13.33% 593 297.30 128 888.40 21.72%
30.06.2018 637 233.10 704 764.60 -67 531.50 -9.58% 553 903.90 83 329.20 15.04%
31.05.2018 704 764.60 707 155.00 -2 390.40 -0.34% 631 955.20 72 809.40 11.52%
30.04.2018 707 155.00 675 822.50 31 332.50 4.64% 654 351.40 52 803.60 8.07%
31.03.2018 675 822.50 660 602.90 15 219.60 2.30% 562 914.00 112 908.50 20.06%
28.02.2018 660 602.90 629 449.50 31 153.40 4.95% 587 203.40 73 399.50 12.50%
31.01.2018 629 449.50 485 753.20 143 696.30 29.58% 579 331.80 50 117.70 8.65%
31.12.2017 485 753.20 613 867.70 - 128 114.50 -20.87% 443 145.50 42 607.70 9.61%
30.11.2017 613 867.70 652 303.20 -38 435.50 -5.89% 530 656.90 83 210.80 15.68%
31.10.2017 652 303.20 605 514.20 46 789.00 7.73% 529 517.60 122 785.60 23.19%
30.09.2017 605 514.20 628 990.30 -23 476.10 -3.73% 475 335.30 130 178.90 27.39%
31.08.2017 628 990.30 593 297.30 35 693.00 6.02% 520 214.90 108 775.40 20.91%
31.07.2017 593 297.30 553 903.90 39 393.40 7.11% 518 258.70 75 038.60 14.48%
30.06.2017 553 903.90 631 955.20 -78 051.30 -12.35% 489 015.30 64 888.60 13.27%
31.05.2017 631 955.20 654 351.40 -22 396.20 -3.42% 628 151.80 3 803.40 0.61%
30.04.2017 654 351.40 562 914.00 91 437.40 16.24% 651 730.00 2 621.40 0.40%
31.03.2017 562 914.00 587 203.40 -24 289.40 -4.14% 659 263.20 -96 349.20 -14.61%
28.02.2017 587 203.40 579 331.80 7 871.60 1.36% 641 650.50 -54 447.10 -8.49%
31.01.2017 579 331.80 443 145.50 136 186.30 30.73% 642 469.10 -63 137.30 -9.83%
31.12.2016 443 145.50 530 656.90 -87 511.40 -16.49% 475 763.30 -32 617.80 -6.86%
30.11.2016 530 656.90 529 517.60 1 139.30 0.22% 625 709.20 -95 052.30 -15.19%
31.10.2016 529 517.60 475 335.30 54 182.30 11.40% 635 534.90 - 106 017.30 -16.68%
30.09.2016 475 335.30 520 214.90 -44 879.60 -8.63% 613 490.60 - 138 155.30 -22.52%
31.08.2016 520 214.90 518 258.70 1 956.20 0.38% 636 887.10 - 116 672.20 -18.32%
31.07.2016 518 258.70 489 015.30 29 243.40 5.98% 620 237.60 - 101 978.90 -16.44%
30.06.2016 489 015.30 628 151.80 - 139 136.50 -22.15% 602 650.40 - 113 635.10 -18.86%
31.05.2016 628 151.80 651 730.00 -23 578.20 -3.62% 562 139.30 66 012.50 11.74%
30.04.2016 651 730.00 659 263.20 -7 533.20 -1.14% 594 198.20 57 531.80 9.68%
31.03.2016 659 263.20 641 650.50 17 612.70 2.74% 660 584.70 -1 321.50 -0.20%
29.02.2016 641 650.50 642 469.10 - 818.60 -0.13% 674 371.50 -32 721.00 -4.85%
31.01.2016 642 469.10 475 763.30 166 705.80 35.04% 687 766.60 -45 297.50 -6.59%
31.12.2015 475 763.30 625 709.20 - 149 945.90 -23.96% 649 175.20 - 173 411.90 -26.71%
30.11.2015 625 709.20 635 534.90 -9 825.70 -1.55% 654 322.10 -28 612.90 -4.37%
31.10.2015 635 534.90 613 490.60 22 044.30 3.59% 702 828.80 -67 293.90 -9.57%
30.09.2015 613 490.60 636 887.10 -23 396.50 -3.67% 714 849.70 - 101 359.10 -14.18%
31.08.2015 636 887.10 620 237.60 16 649.50 2.68% 733 665.80 -96 778.70 -13.19%
31.07.2015 620 237.60 602 650.40 17 587.20 2.92% 757 175.40 - 136 937.80 -18.09%
30.06.2015 602 650.40 562 139.30 40 511.10 7.21% 779 277.20 - 176 626.80 -22.67%
31.05.2015 562 139.30 594 198.20 -32 058.90 -5.40% 808 639.70 - 246 500.40 -30.48%
30.04.2015 594 198.20 660 584.70 -66 386.50 -10.05% 841 951.30 - 247 753.10 -29.43%
31.03.2015 660 584.70 674 371.50 -13 786.80 -2.04% 859 600.30 - 199 015.60 -23.15%
28.02.2015 674 371.50 687 766.60 -13 395.10 -1.95% 860 363.20 - 185 991.70 -21.62%
31.01.2015 687 766.60 649 175.20 38 591.40 5.94% 864 503.50 - 176 736.90 -20.44%
31.12.2014 649 175.20 654 322.10 -5 146.90 -0.79% 819 349.20 - 170 174.00 -20.77%
30.11.2014 654 322.10 702 828.80 -48 506.70 -6.90% 805 927.00 - 151 604.90 -18.81%
31.10.2014 702 828.80 714 849.70 -12 020.90 -1.68% 790 532.90 -87 704.10 -11.09%
30.09.2014 714 849.70 733 665.80 -18 816.10 -2.56% 785 377.60 -70 527.90 -8.98%
31.08.2014 733 665.80 757 175.40 -23 509.60 -3.10% 803 422.60 -69 756.80 -8.68%
31.07.2014 757 175.40 779 277.20 -22 101.80 -2.84% 794 620.60 -37 445.20 -4.71%
30.06.2014 779 277.20 808 639.70 -29 362.50 -3.63% 788 466.60 -9 189.40 -1.17%
31.05.2014 808 639.70 841 951.30 -33 311.60 -3.96% 809 345.90 - 706.20 -0.09%
30.04.2014 841 951.30 859 600.30 -17 649.00 -2.05% 852 482.00 -10 530.70 -1.24%
31.03.2014 859 600.30 860 363.20 - 762.90 -0.09% 853 971.80 5 628.50 0.66%
28.02.2014 860 363.20 864 503.50 -4 140.30 -0.48% 813 460.70 46 902.50 5.77%
31.01.2014 864 503.50 819 349.20 45 154.30 5.51% 838 230.00 26 273.50 3.13%
31.12.2013 819 349.20 805 927.00 13 422.20 1.67% 751 487.70 67 861.50 9.03%
30.11.2013 805 927.00 790 532.90 15 394.10 1.95% 711 846.90 94 080.10 13.22%
31.10.2013 790 532.90 785 377.60 5 155.30 0.66% 775 206.00 15 326.90 1.98%
30.09.2013 785 377.60 803 422.60 -18 045.00 -2.25% 810 021.50 -24 643.90 -3.04%
31.08.2013 803 422.60 794 620.60 8 802.00 1.11% 780 246.70 23 175.90 2.97%
31.07.2013 794 620.60 788 466.60 6 154.00 0.78% 793 199.40 1 421.20 0.18%
30.06.2013 788 466.60 809 345.90 -20 879.30 -2.58% 798 403.00 -9 936.40 -1.24%
31.05.2013 809 345.90 852 482.00 -43 136.10 -5.06% 795 545.30 13 800.60 1.73%
30.04.2013 852 482.00 853 971.80 -1 489.80 -0.17% 797 850.20 54 631.80 6.85%
31.03.2013 853 971.80 813 460.70 40 511.10 4.98% 823 541.20 30 430.60 3.69%
28.02.2013 813 460.70 838 230.00 -24 769.30 -2.95% 801 332.20 12 128.50 1.51%
31.01.2013 838 230.00 751 487.70 86 742.30 11.54% 798 135.90 40 094.10 5.02%
31.12.2012 751 487.70 711 846.90 39 640.80 5.57% 747 213.20 4 274.50 0.57%
30.11.2012 711 846.90 775 206.00 -63 359.10 -8.17% 746 827.90 -34 981.00 -4.68%
31.10.2012 775 206.00 810 021.50 -34 815.50 -4.30% 750 179.90 25 026.10 3.34%
30.09.2012 810 021.50 780 246.70 29 774.80 3.82% 745 049.40 64 972.10 8.72%
31.08.2012 780 246.70 793 199.40 -12 952.70 -1.63% 723 447.00 56 799.70 7.85%
31.07.2012 793 199.40 798 403.00 -5 203.60 -0.65% 753 257.40 39 942.00 5.30%
30.06.2012 798 403.00 795 545.30 2 857.70 0.36% 752 897.30 45 505.70 6.04%
31.05.2012 795 545.30 797 850.20 -2 304.90 -0.29% 729 273.00 66 272.30 9.09%
30.04.2012 797 850.20 823 541.20 -25 691.00 -3.12% 734 654.20 63 196.00 8.60%
31.03.2012 823 541.20 801 332.20 22 209.00 2.77% 778 492.40 45 048.80 5.79%
29.02.2012 801 332.20 798 135.90 3 196.30 0.40% 774 490.80 26 841.40 3.47%
31.01.2012 798 135.90 747 213.20 50 922.70 6.82% 811 247.70 -13 111.80 -1.62%
31.12.2011 747 213.20 746 827.90 385.30 0.05% 769 542.50 -22 329.30 -2.90%
30.11.2011 746 827.90 750 179.90 -3 352.00 -0.45% 777 632.70 -30 804.80 -3.96%
31.10.2011 750 179.90 745 049.40 5 130.50 0.69% 816 982.00 -66 802.10 -8.18%
30.09.2011 745 049.40 723 447.00 21 602.40 2.99% 845 393.70 - 100 344.30 -11.87%
31.08.2011 723 447.00 753 257.40 -29 810.40 -3.96% 838 991.10 - 115 544.10 -13.77%
31.07.2011 753 257.40 752 897.30 360.10 0.05% 826 258.00 -73 000.60 -8.84%
30.06.2011 752 897.30 729 273.00 23 624.30 3.24% 784 119.30 -31 222.00 -3.98%
31.05.2011 729 273.00 734 654.20 -5 381.20 -0.73% 772 552.40 -43 279.40 -5.60%
30.04.2011 734 654.20 778 492.40 -43 838.20 -5.63% 763 887.70 -29 233.50 -3.83%
31.03.2011 778 492.40 774 490.80 4 001.60 0.52% 777 052.40 1 440.00 0.19%
28.02.2011 774 490.80 811 247.70 -36 756.90 -4.53% 783 609.30 -9 118.50 -1.16%
31.01.2011 811 247.70 769 542.50 41 705.20 5.42% 830 748.10 -19 500.40 -2.35%
31.12.2010 769 542.50 777 632.70 -8 090.20 -1.04% 816 154.30 -46 611.80 -5.71%
30.11.2010 777 632.70 816 982.00 -39 349.30 -4.82% 820 015.40 -42 382.70 -5.17%
31.10.2010 816 982.00 845 393.70 -28 411.70 -3.36% 895 726.20 -78 744.20 -8.79%
30.09.2010 845 393.70 838 991.10 6 402.60 0.76% 916 079.20 -70 685.50 -7.72%
31.08.2010 838 991.10 826 258.00 12 733.10 1.54% 914 270.60 -75 279.50 -8.23%
31.07.2010 826 258.00 784 119.30 42 138.70 5.37% 909 136.40 -82 878.40 -9.12%
30.06.2010 784 119.30 772 552.40 11 566.90 1.50% 952 504.60 - 168 385.30 -17.68%
31.05.2010 772 552.40 763 887.70 8 664.70 1.13% 958 948.20 - 186 395.80 -19.44%
30.04.2010 763 887.70 777 052.40 -13 164.70 -1.69% 919 195.50 - 155 307.80 -16.90%
31.03.2010 777 052.40 783 609.30 -6 556.90 -0.84% 943 088.10 - 166 035.70 -17.61%
28.02.2010 783 609.30 830 748.10 -47 138.80 -5.67% 957 834.00 - 174 224.70 -18.19%
31.01.2010 830 748.10 816 154.30 14 593.80 1.79% 1 002 939.20 - 172 191.10 -17.17%
31.12.2009 816 154.30 820 015.40 -3 861.10 -0.47% 916 773.90 - 100 619.60 -10.98%
30.11.2009 820 015.40 895 726.20 -75 710.80 -8.45% 967 521.00 - 147 505.60 -15.25%
31.10.2009 895 726.20 916 079.20 -20 353.00 -2.22% 956 894.40 -61 168.20 -6.39%
30.09.2009 916 079.20 914 270.60 1 808.60 0.20% 938 547.20 -22 468.00 -2.39%
31.08.2009 914 270.60 909 136.40 5 134.20 0.56% 970 225.10 -55 954.50 -5.77%
31.07.2009 909 136.40 952 504.60 -43 368.20 -4.55% 951 680.50 -42 544.10 -4.47%
30.06.2009 952 504.60 958 948.20 -6 443.60 -0.67% 907 697.80 44 806.80 4.94%
31.05.2009 958 948.20 919 195.50 39 752.70 4.32% 837 254.20 121 694.00 14.53%
30.04.2009 919 195.50 943 088.10 -23 892.60 -2.53% 845 802.90 73 392.60 8.68%
31.03.2009 943 088.10 957 834.00 -14 745.90 -1.54% 852 500.70 90 587.40 10.63%
28.02.2009 957 834.00 1 002 939.20 -45 105.20 -4.50% 879 683.40 78 150.60 8.88%
31.01.2009 1 002 939.20 916 773.90 86 165.30 9.40% 904 455.60 98 483.60 10.89%
31.12.2008 916 773.90 967 521.00 -50 747.10 -5.25% 753 063.60 163 710.30 21.74%
30.11.2008 967 521.00 956 894.40 10 626.60 1.11% 835 689.40 131 831.60 15.78%
31.10.2008 956 894.40 938 547.20 18 347.20 1.95% 833 156.70 123 737.70 14.85%
30.09.2008 938 547.20 970 225.10 -31 677.90 -3.27% 812 294.10 126 253.10 15.54%
31.08.2008 970 225.10 951 680.50 18 544.60 1.95% 797 685.60 172 539.50 21.63%
31.07.2008 951 680.50 907 697.80 43 982.70 4.85% 804 606.60 147 073.90 18.28%
30.06.2008 907 697.80 837 254.20 70 443.60 8.41% 790 653.90 117 043.90 14.80%
31.05.2008 837 254.20 845 802.90 -8 548.70 -1.01% 736 717.20 100 537.00 13.65%
30.04.2008 845 802.90 852 500.70 -6 697.80 -0.79% 748 149.10 97 653.80 13.05%
31.03.2008 852 500.70 879 683.40 -27 182.70 -3.09% 751 162.30 101 338.40 13.49%
29.02.2008 879 683.40 904 455.60 -24 772.20 -2.74% 731 469.60 148 213.80 20.26%
31.01.2008 904 455.60 753 063.60 151 392.00 20.10% 744 117.00 160 338.60 21.55%
31.12.2007 753 063.60 835 689.40 -82 625.80 -9.89% 605 738.70 147 324.90 24.32%
30.11.2007 835 689.40 833 156.70 2 532.70 0.30% 634 603.30 201 086.10 31.69%
31.10.2007 833 156.70 812 294.10 20 862.60 2.57% 640 646.50 192 510.20 30.05%
30.09.2007 812 294.10 797 685.60 14 608.50 1.83% 686 358.00 125 936.10 18.35%
31.08.2007 797 685.60 804 606.60 -6 921.00 -0.86% 670 935.50 126 750.10 18.89%
31.07.2007 804 606.60 790 653.90 13 952.70 1.76% 655 612.50 148 994.10 22.73%
30.06.2007 790 653.90 736 717.20 53 936.70 7.32% 697 667.60 92 986.30 13.33%
31.05.2007 736 717.20 748 149.10 -11 431.90 -1.53% 647 381.50 89 335.70 13.80%
30.04.2007 748 149.10 751 162.30 -3 013.20 -0.40% 634 051.60 114 097.50 17.99%
31.03.2007 751 162.30 731 469.60 19 692.70 2.69% 702 849.00 48 313.30 6.87%
28.02.2007 731 469.60 744 117.00 -12 647.40 -1.70% 599 420.30 132 049.30 22.03%
31.01.2007 744 117.00 605 738.70 138 378.30 22.84% 606 010.30 138 106.70 22.79%
31.12.2006 605 738.70 634 603.30 -28 864.60 -4.55% 527 399.40 78 339.30 14.85%
30.11.2006 634 603.30 640 646.50 -6 043.20 -0.94% 555 496.50 79 106.80 14.24%
31.10.2006 640 646.50 686 358.00 -45 711.50 -6.66% 544 453.00 96 193.50 17.67%
30.09.2006 686 358.00 670 935.50 15 422.50 2.30% 594 999.20 91 358.80 15.35%
31.08.2006 670 935.50 655 612.50 15 323.00 2.34% 527 067.30 143 868.20 27.30%
31.07.2006 655 612.50 697 667.60 -42 055.10 -6.03% 527 996.60 127 615.90 24.17%
30.06.2006 697 667.60 647 381.50 50 286.10 7.77% 562 990.50 134 677.10 23.92%
31.05.2006 647 381.50 634 051.60 13 329.90 2.10% 498 046.50 149 335.00 29.98%
30.04.2006 634 051.60 702 849.00 -68 797.40 -9.79% 500 171.00 133 880.60 26.77%
31.03.2006 702 849.00 599 420.30 103 428.70 17.25% 535 514.00 167 335.00 31.25%
28.02.2006 599 420.30 606 010.30 -6 590.00 -1.09% 481 394.90 118 025.40 24.52%
31.01.2006 606 010.30 527 399.40 78 610.90 14.91% 487 098.00 118 912.30 24.41%
31.12.2005 527 399.40 555 496.50 -28 097.10 -5.06% 461 792.60 65 606.80 14.21%
30.11.2005 555 496.50 544 453.00 11 043.50 2.03% 516 253.20 39 243.30 7.60%
31.10.2005 544 453.00 594 999.20 -50 546.20 -8.50% 515 065.60 29 387.40 5.71%
30.09.2005 594 999.20 527 067.30 67 931.90 12.89% 559 376.00 35 623.20 6.37%
31.08.2005 527 067.30 527 996.60 - 929.30 -0.18% 523 838.70 3 228.60 0.62%
31.07.2005 527 996.60 562 990.50 -34 993.90 -6.22% 554 040.60 -26 044.00 -4.70%
30.06.2005 562 990.50 498 046.50 64 944.00 13.04% 549 870.20 13 120.30 2.39%
31.05.2005 498 046.50 500 171.00 -2 124.50 -0.42% 476 279.70 21 766.80 4.57%
30.04.2005 500 171.00 535 514.00 -35 343.00 -6.60% 483 093.80 17 077.20 3.53%
31.03.2005 535 514.00 481 394.90 54 119.10 11.24% 518 400.30 17 113.70 3.30%
28.02.2005 481 394.90 487 098.00 -5 703.10 -1.17% 485 003.90 -3 609.00 -0.74%
31.01.2005 487 098.00 461 792.60 25 305.40 5.48% 489 092.20 -1 994.20 -0.41%
31.12.2004 461 792.60 516 253.20 -54 460.60 -10.55% 447 945.90 13 846.70 3.09%
30.11.2004 516 253.20 515 065.60 1 187.60 0.23% 488 211.00 28 042.20 5.74%
31.10.2004 515 065.60 559 376.00 -44 310.40 -7.92% 505 294.80 9 770.80 1.93%
30.09.2004 559 376.00 523 838.70 35 537.30 6.78% 506 027.70 53 348.30 10.54%
31.08.2004 523 838.70 554 040.60 -30 201.90 -5.45% 501 867.40 21 971.30 4.38%
31.07.2004 554 040.60 549 870.20 4 170.40 0.76% 495 747.30 58 293.30 11.76%
30.06.2004 549 870.20 476 279.70 73 590.50 15.45% 529 575.20 20 295.00 3.83%
31.05.2004 476 279.70 483 093.80 -6 814.10 -1.41% 507 979.00 -31 699.30 -6.24%
30.04.2004 483 093.80 518 400.30 -35 306.50 -6.81% 534 827.10 -51 733.30 -9.67%
31.03.2004 518 400.30 485 003.90 33 396.40 6.89% 571 221.20 -52 820.90 -9.25%
29.02.2004 485 003.90 489 092.20 -4 088.30 -0.84% 548 737.00 -63 733.10 -11.61%
31.01.2004 489 092.20 447 945.90 41 146.30 9.19% 558 846.20 -69 754.00 -12.48%
31.12.2003 447 945.90 488 211.00 -40 265.10 -8.25% 570 489.90 - 122 544.00 -21.48%
30.11.2003 488 211.00 505 294.80 -17 083.80 -3.38% 576 695.10 -88 484.10 -15.34%
31.10.2003 505 294.80 506 027.70 - 732.90 -0.14% 583 733.00 -78 438.20 -13.44%
30.09.2003 506 027.70 501 867.40 4 160.30 0.83% 562 997.70 -56 970.00 -10.12%
31.08.2003 501 867.40 495 747.30 6 120.10 1.23% 582 172.30 -80 304.90 -13.79%
31.07.2003 495 747.30 529 575.20 -33 827.90 -6.39% 593 460.40 -97 713.10 -16.46%
30.06.2003 529 575.20 507 979.00 21 596.20 4.25% 612 583.80 -83 008.60 -13.55%
31.05.2003 507 979.00 534 827.10 -26 848.10 -5.02% 562 067.20 -54 088.20 -9.62%
30.04.2003 534 827.10 571 221.20 -36 394.10 -6.37% 544 671.40 -9 844.30 -1.81%
31.03.2003 571 221.20 548 737.00 22 484.20 4.10% 561 425.80 9 795.40 1.74%
28.02.2003 548 737.00 558 846.20 -10 109.20 -1.81% 554 172.20 -5 435.20 -0.98%
31.01.2003 558 846.20 570 489.90 -11 643.70 -2.04% 555 006.10 3 840.10 0.69%
31.12.2002 570 489.90 576 695.10 -6 205.20 -1.08% 519 656.40 50 833.50 9.78%
30.11.2002 576 695.10 583 733.00 -7 037.90 -1.21% 535 513.00 41 182.10 7.69%
31.10.2002 583 733.00 562 997.70 20 735.30 3.68% 548 981.10 34 751.90 6.33%
30.09.2002 562 997.70 582 172.30 -19 174.60 -3.29% 562 887.90 109.80 0.02%
31.08.2002 582 172.30 593 460.40 -11 288.10 -1.90% 586 994.30 -4 822.00 -0.82%
31.07.2002 593 460.40 612 583.80 -19 123.40 -3.12% 580 368.70 13 091.70 2.26%
30.06.2002 612 583.80 562 067.20 50 516.60 8.99% 561 582.70 51 001.10 9.08%
31.05.2002 562 067.20 544 671.40 17 395.80 3.19% 553 474.60 8 592.60 1.55%
30.04.2002 544 671.40 561 425.80 -16 754.40 -2.98% 540 630.20 4 041.20 0.75%
31.03.2002 561 425.80 554 172.20 7 253.60 1.31% 530 877.10 30 548.70 5.75%
28.02.2002 554 172.20 555 006.10 - 833.90 -0.15% 527 032.70 27 139.50 5.15%
31.01.2002 555 006.10 519 656.40 35 349.70 6.80% 522 366.90 32 639.20 6.25%
31.12.2001 519 656.40 535 513.00 -15 856.60 -2.96% 419 902.30 99 754.10 23.76%
30.11.2001 535 513.00 548 981.10 -13 468.10 -2.45% 478 907.80 56 605.20 11.82%
31.10.2001 548 981.10 562 887.90 -13 906.80 -2.47% 475 476.10 73 505.00 15.46%
30.09.2001 562 887.90 586 994.30 -24 106.40 -4.11% 466 093.30 96 794.60 20.77%
31.08.2001 586 994.30 580 368.70 6 625.60 1.14% 467 526.70 119 467.60 25.55%
31.07.2001 580 368.70 561 582.70 18 786.00 3.35% 458 113.80 122 254.90 26.69%
30.06.2001 561 582.70 553 474.60 8 108.10 1.46% 454 424.00 107 158.70 23.58%
31.05.2001 553 474.60 540 630.20 12 844.40 2.38% 472 119.50 81 355.10 17.23%
30.04.2001 540 630.20 530 877.10 9 753.10 1.84% 475 693.40 64 936.80 13.65%
31.03.2001 530 877.10 527 032.70 3 844.40 0.73% 483 125.60 47 751.50 9.88%
28.02.2001 527 032.70 522 366.90 4 665.80 0.89% 474 807.90 52 224.80 11.00%
31.01.2001 522 366.90 419 902.30 102 464.60 24.40% 453 656.90 68 710.00 15.15%
31.12.2000 419 902.30 478 907.80 -59 005.50 -12.32% 410 925.20 8 977.10 2.18%
30.11.2000 478 907.80 475 476.10 3 431.70 0.72% 456 408.70 22 499.10 4.93%
31.10.2000 475 476.10 466 093.30 9 382.80 2.01% 463 141.40 12 334.70 2.66%
30.09.2000 466 093.30 467 526.70 -1 433.40 -0.31% 469 294.10 -3 200.80 -0.68%
31.08.2000 467 526.70 458 113.80 9 412.90 2.05% 471 593.20 -4 066.50 -0.86%
31.07.2000 458 113.80 454 424.00 3 689.80 0.81% 472 578.20 -14 464.40 -3.06%
30.06.2000 454 424.00 472 119.50 -17 695.50 -3.75% 472 202.00 -17 778.00 -3.76%
31.05.2000 472 119.50 475 693.40 -3 573.90 -0.75% 481 938.10 -9 818.60 -2.04%
30.04.2000 475 693.40 483 125.60 -7 432.20 -1.54% 479 323.40 -3 630.00 -0.76%
31.03.2000 483 125.60 474 807.90 8 317.70 1.75% 470 568.20 12 557.40 2.67%
29.02.2000 474 807.90 453 656.90 21 151.00 4.66% 473 228.90 1 579.00 0.33%
31.01.2000 453 656.90 410 925.20 42 731.70 10.40% 461 567.10 -7 910.20 -1.71%
31.12.1999 410 925.20 456 408.70 -45 483.50 -9.97% 419 059.80 -8 134.60 -1.94%
30.11.1999 456 408.70 463 141.40 -6 732.70 -1.45% 428 925.30 27 483.40 6.41%
31.10.1999 463 141.40 469 294.10 -6 152.70 -1.31% 426 473.70 36 667.70 8.60%
30.09.1999 469 294.10 471 593.20 -2 299.10 -0.49% 427 459.50 41 834.60 9.79%
31.08.1999 471 593.20 472 578.20 - 985.00 -0.21% 414 247.70 57 345.50 13.84%
31.07.1999 472 578.20 472 202.00 376.20 0.08% 410 077.70 62 500.50 15.24%
30.06.1999 472 202.00 481 938.10 -9 736.10 -2.02% 395 944.80 76 257.20 19.26%
31.05.1999 481 938.10 479 323.40 2 614.70 0.55% 387 219.00 94 719.10 24.46%
30.04.1999 479 323.40 470 568.20 8 755.20 1.86% 376 628.10 102 695.30 27.27%
31.03.1999 470 568.20 473 228.90 -2 660.70 -0.56% 374 499.50 96 068.70 25.65%
28.02.1999 473 228.90 461 567.10 11 661.80 2.53% 361 183.20 112 045.70 31.02%
31.01.1999 461 567.10 419 059.80 42 507.30 10.14% 356 344.40 105 222.70 29.53%
31.12.1998 419 059.80 428 925.30 -9 865.50 -2.30% 354 754.50 64 305.30 18.13%
30.11.1998 428 925.30 426 473.70 2 451.60 0.57% 347 331.50 81 593.80 23.49%
31.10.1998 426 473.70 427 459.50 - 985.80 -0.23% 330 592.40 95 881.30 29.00%
30.09.1998 427 459.50 414 247.70 13 211.80 3.19% 326 178.00 101 281.50 31.05%
31.08.1998 414 247.70 410 077.70 4 170.00 1.02% 330 846.90 83 400.80 25.21%
31.07.1998 410 077.70 395 944.80 14 132.90 3.57% 319 673.00 90 404.70 28.28%
30.06.1998 395 944.80 387 219.00 8 725.80 2.25% 298 003.10 97 941.70 32.87%
31.05.1998 387 219.00 376 628.10 10 590.90 2.81% 252 548.00 134 671.00 53.32%
30.04.1998 376 628.10 374 499.50 2 128.60 0.57% 226 383.40 150 244.70 66.37%
31.03.1998 374 499.50 361 183.20 13 316.30 3.69% 229 468.50 145 031.00 63.20%
28.02.1998 361 183.20 356 344.40 4 838.80 1.36% 227 064.20 134 119.00 59.07%
31.01.1998 356 344.40 354 754.50 1 589.90 0.45% 222 199.50 134 144.90 60.37%
31.12.1997 354 754.50 347 331.50 7 423.00 2.14% - - -
30.11.1997 347 331.50 330 592.40 16 739.10 5.06% - - -
31.10.1997 330 592.40 326 178.00 4 414.40 1.35% - - -
30.09.1997 326 178.00 330 846.90 -4 668.90 -1.41% - - -
31.08.1997 330 846.90 319 673.00 11 173.90 3.50% - - -
31.07.1997 319 673.00 298 003.10 21 669.90 7.27% - - -
30.06.1997 298 003.10 252 548.00 45 455.10 18.00% - - -
31.05.1997 252 548.00 226 383.40 26 164.60 11.56% - - -
30.04.1997 226 383.40 229 468.50 -3 085.10 -1.34% - - -
31.03.1997 229 468.50 227 064.20 2 404.30 1.06% - - -
28.02.1997 227 064.20 222 199.50 4 864.70 2.19% - - -
31.01.1997 222 199.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady do 3 měsíců včetně - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies