Termínované vklady střednědobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (EUR)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady střednědobé celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2019 12 881.70
Min 30.04.2005 248.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 12 286.70 12 335.60 -48.90 -0.40% 7 962.00 4 324.70 54.32%
28.02.2019 12 335.60 12 881.70 - 546.10 -4.24% 6 698.40 5 637.20 84.16%
31.01.2019 12 881.70 11 801.50 1 080.20 9.15% 5 490.90 7 390.80 134.60%
31.12.2018 11 801.50 11 898.80 -97.30 -0.82% 4 408.60 7 392.90 167.69%
30.11.2018 11 898.80 11 916.00 -17.20 -0.14% 3 860.70 8 038.10 208.20%
31.10.2018 11 916.00 11 266.90 649.10 5.76% 3 716.10 8 199.90 220.66%
30.09.2018 11 266.90 11 316.50 -49.60 -0.44% 3 820.70 7 446.20 194.89%
31.08.2018 11 316.50 10 981.70 334.80 3.05% 3 861.10 7 455.40 193.09%
31.07.2018 10 981.70 11 140.80 - 159.10 -1.43% 3 986.90 6 994.80 175.44%
30.06.2018 11 140.80 10 592.60 548.20 5.18% 4 038.10 7 102.70 175.89%
31.05.2018 10 592.60 9 373.30 1 219.30 13.01% 4 118.20 6 474.40 157.21%
30.04.2018 9 373.30 7 962.00 1 411.30 17.73% 4 531.40 4 841.90 106.85%
31.03.2018 7 962.00 6 698.40 1 263.60 18.86% 4 627.40 3 334.60 72.06%
28.02.2018 6 698.40 5 490.90 1 207.50 21.99% 4 621.50 2 076.90 44.94%
31.01.2018 5 490.90 4 408.60 1 082.30 24.55% 4 795.10 695.80 14.51%
31.12.2017 4 408.60 3 860.70 547.90 14.19% 4 924.60 - 516.00 -10.48%
30.11.2017 3 860.70 3 716.10 144.60 3.89% 5 014.40 -1 153.70 -23.01%
31.10.2017 3 716.10 3 820.70 - 104.60 -2.74% 5 141.70 -1 425.60 -27.73%
30.09.2017 3 820.70 3 861.10 -40.40 -1.05% 5 261.70 -1 441.00 -27.39%
31.08.2017 3 861.10 3 986.90 - 125.80 -3.16% 5 391.20 -1 530.10 -28.38%
31.07.2017 3 986.90 4 038.10 -51.20 -1.27% 5 465.60 -1 478.70 -27.05%
30.06.2017 4 038.10 4 118.20 -80.10 -1.95% 5 611.10 -1 573.00 -28.03%
31.05.2017 4 118.20 4 531.40 - 413.20 -9.12% 5 726.90 -1 608.70 -28.09%
30.04.2017 4 531.40 4 627.40 -96.00 -2.07% 5 778.60 -1 247.20 -21.58%
31.03.2017 4 627.40 4 621.50 5.90 0.13% 5 842.50 -1 215.10 -20.80%
28.02.2017 4 621.50 4 795.10 - 173.60 -3.62% 5 965.00 -1 343.50 -22.52%
31.01.2017 4 795.10 4 924.60 - 129.50 -2.63% 5 449.00 - 653.90 -12.00%
31.12.2016 4 924.60 5 014.40 -89.80 -1.79% 5 390.30 - 465.70 -8.64%
30.11.2016 5 014.40 5 141.70 - 127.30 -2.48% 5 315.60 - 301.20 -5.67%
31.10.2016 5 141.70 5 261.70 - 120.00 -2.28% 5 184.80 -43.10 -0.83%
30.09.2016 5 261.70 5 391.20 - 129.50 -2.40% 4 935.70 326.00 6.60%
31.08.2016 5 391.20 5 465.60 -74.40 -1.36% 4 763.60 627.60 13.17%
31.07.2016 5 465.60 5 611.10 - 145.50 -2.59% 4 641.40 824.20 17.76%
30.06.2016 5 611.10 5 726.90 - 115.80 -2.02% 4 566.90 1 044.20 22.86%
31.05.2016 5 726.90 5 778.60 -51.70 -0.89% 4 379.20 1 347.70 30.77%
30.04.2016 5 778.60 5 842.50 -63.90 -1.09% 4 343.70 1 434.90 33.03%
31.03.2016 5 842.50 5 965.00 - 122.50 -2.05% 4 199.10 1 643.40 39.14%
29.02.2016 5 965.00 5 449.00 516.00 9.47% 4 124.40 1 840.60 44.63%
31.01.2016 5 449.00 5 390.30 58.70 1.09% 4 088.40 1 360.60 33.28%
31.12.2015 5 390.30 5 315.60 74.70 1.41% 3 952.40 1 437.90 36.38%
30.11.2015 5 315.60 5 184.80 130.80 2.52% 3 570.50 1 745.10 48.88%
31.10.2015 5 184.80 4 935.70 249.10 5.05% 3 587.90 1 596.90 44.51%
30.09.2015 4 935.70 4 763.60 172.10 3.61% 3 548.20 1 387.50 39.10%
31.08.2015 4 763.60 4 641.40 122.20 2.63% 3 429.50 1 334.10 38.90%
31.07.2015 4 641.40 4 566.90 74.50 1.63% 3 378.00 1 263.40 37.40%
30.06.2015 4 566.90 4 379.20 187.70 4.29% 3 368.90 1 198.00 35.56%
31.05.2015 4 379.20 4 343.70 35.50 0.82% 12 066.70 -7 687.50 -63.71%
30.04.2015 4 343.70 4 199.10 144.60 3.44% 12 164.10 -7 820.40 -64.29%
31.03.2015 4 199.10 4 124.40 74.70 1.81% 11 086.40 -6 887.30 -62.12%
28.02.2015 4 124.40 4 088.40 36.00 0.88% 11 132.90 -7 008.50 -62.95%
31.01.2015 4 088.40 3 952.40 136.00 3.44% 11 265.20 -7 176.80 -63.71%
31.12.2014 3 952.40 3 570.50 381.90 10.70% 11 570.50 -7 618.10 -65.84%
30.11.2014 3 570.50 3 587.90 -17.40 -0.48% 11 741.00 -8 170.50 -69.59%
31.10.2014 3 587.90 3 548.20 39.70 1.12% 11 056.70 -7 468.80 -67.55%
30.09.2014 3 548.20 3 429.50 118.70 3.46% 11 194.90 -7 646.70 -68.31%
31.08.2014 3 429.50 3 378.00 51.50 1.52% 11 220.10 -7 790.60 -69.43%
31.07.2014 3 378.00 3 368.90 9.10 0.27% 11 354.00 -7 976.00 -70.25%
30.06.2014 3 368.90 12 066.70 -8 697.80 -72.08% 11 442.70 -8 073.80 -70.56%
31.05.2014 12 066.70 12 164.10 -97.40 -0.80% 11 291.20 775.50 6.87%
30.04.2014 12 164.10 11 086.40 1 077.70 9.72% 11 410.70 753.40 6.60%
31.03.2014 11 086.40 11 132.90 -46.50 -0.42% 3 742.80 7 343.60 196.21%
28.02.2014 11 132.90 11 265.20 - 132.30 -1.17% 3 953.60 7 179.30 181.59%
31.01.2014 11 265.20 11 570.50 - 305.30 -2.64% 4 268.90 6 996.30 163.89%
31.12.2013 11 570.50 11 741.00 - 170.50 -1.45% 4 401.50 7 169.00 162.88%
30.11.2013 11 741.00 11 056.70 684.30 6.19% 4 527.60 7 213.40 159.32%
31.10.2013 11 056.70 11 194.90 - 138.20 -1.23% 4 552.70 6 504.00 142.86%
30.09.2013 11 194.90 11 220.10 -25.20 -0.22% 4 534.70 6 660.20 146.87%
31.08.2013 11 220.10 11 354.00 - 133.90 -1.18% 4 371.50 6 848.60 156.66%
31.07.2013 11 354.00 11 442.70 -88.70 -0.78% 4 276.90 7 077.10 165.47%
30.06.2013 11 442.70 11 291.20 151.50 1.34% 4 373.90 7 068.80 161.61%
31.05.2013 11 291.20 11 410.70 - 119.50 -1.05% 4 664.70 6 626.50 142.06%
30.04.2013 11 410.70 3 742.80 7 667.90 204.87% 4 693.60 6 717.10 143.11%
31.03.2013 3 742.80 3 953.60 - 210.80 -5.33% 4 678.60 - 935.80 -20.00%
28.02.2013 3 953.60 4 268.90 - 315.30 -7.39% 4 352.10 - 398.50 -9.16%
31.01.2013 4 268.90 4 401.50 - 132.60 -3.01% 4 138.10 130.80 3.16%
31.12.2012 4 401.50 4 527.60 - 126.10 -2.79% 4 302.80 98.70 2.29%
30.11.2012 4 527.60 4 552.70 -25.10 -0.55% 3 998.50 529.10 13.23%
31.10.2012 4 552.70 4 534.70 18.00 0.40% 3 923.30 629.40 16.04%
30.09.2012 4 534.70 4 371.50 163.20 3.73% 4 683.40 - 148.70 -3.17%
31.08.2012 4 371.50 4 276.90 94.60 2.21% 4 674.20 - 302.70 -6.48%
31.07.2012 4 276.90 4 373.90 -97.00 -2.22% 4 658.90 - 382.00 -8.20%
30.06.2012 4 373.90 4 664.70 - 290.80 -6.23% 4 598.60 - 224.70 -4.89%
31.05.2012 4 664.70 4 693.60 -28.90 -0.62% 4 306.40 358.30 8.32%
30.04.2012 4 693.60 4 678.60 15.00 0.32% 3 561.60 1 132.00 31.78%
31.03.2012 4 678.60 4 352.10 326.50 7.50% 3 556.10 1 122.50 31.57%
29.02.2012 4 352.10 4 138.10 214.00 5.17% 3 798.70 553.40 14.57%
31.01.2012 4 138.10 4 302.80 - 164.70 -3.83% 3 734.60 403.50 10.80%
31.12.2011 4 302.80 3 998.50 304.30 7.61% 3 963.50 339.30 8.56%
30.11.2011 3 998.50 3 923.30 75.20 1.92% 3 830.80 167.70 4.38%
31.10.2011 3 923.30 4 683.40 - 760.10 -16.23% 4 498.00 - 574.70 -12.78%
30.09.2011 4 683.40 4 674.20 9.20 0.20% 4 363.00 320.40 7.34%
31.08.2011 4 674.20 4 658.90 15.30 0.33% 4 503.20 171.00 3.80%
31.07.2011 4 658.90 4 598.60 60.30 1.31% 3 403.90 1 255.00 36.87%
30.06.2011 4 598.60 4 306.40 292.20 6.79% 3 473.20 1 125.40 32.40%
31.05.2011 4 306.40 3 561.60 744.80 20.91% 3 400.20 906.20 26.65%
30.04.2011 3 561.60 3 556.10 5.50 0.15% 3 579.80 -18.20 -0.51%
31.03.2011 3 556.10 3 798.70 - 242.60 -6.39% 3 574.70 -18.60 -0.52%
28.02.2011 3 798.70 3 734.60 64.10 1.72% 3 359.50 439.20 13.07%
31.01.2011 3 734.60 3 963.50 - 228.90 -5.78% 3 519.50 215.10 6.11%
31.12.2010 3 963.50 3 830.80 132.70 3.46% 3 408.20 555.30 16.29%
30.11.2010 3 830.80 4 498.00 - 667.20 -14.83% 3 124.30 706.50 22.61%
31.10.2010 4 498.00 4 363.00 135.00 3.09% 3 063.80 1 434.20 46.81%
30.09.2010 4 363.00 4 503.20 - 140.20 -3.11% 2 829.00 1 534.00 54.22%
31.08.2010 4 503.20 3 403.90 1 099.30 32.30% 2 808.60 1 694.60 60.34%
31.07.2010 3 403.90 3 473.20 -69.30 -2.00% 2 666.20 737.70 27.67%
30.06.2010 3 473.20 3 400.20 73.00 2.15% 2 587.60 885.60 34.22%
31.05.2010 3 400.20 3 579.80 - 179.60 -5.02% 2 267.80 1 132.40 49.93%
30.04.2010 3 579.80 3 574.70 5.10 0.14% 2 082.10 1 497.70 71.93%
31.03.2010 3 574.70 3 359.50 215.20 6.41% 2 114.50 1 460.20 69.06%
28.02.2010 3 359.50 3 519.50 - 160.00 -4.55% 2 232.70 1 126.80 50.47%
31.01.2010 3 519.50 3 408.20 111.30 3.27% 2 288.30 1 231.20 53.80%
31.12.2009 3 408.20 3 124.30 283.90 9.09% 1 830.20 1 578.00 86.22%
30.11.2009 3 124.30 3 063.80 60.50 1.97% 1 670.80 1 453.50 86.99%
31.10.2009 3 063.80 2 829.00 234.80 8.30% 1 712.30 1 351.50 78.93%
30.09.2009 2 829.00 2 808.60 20.40 0.73% 1 697.50 1 131.50 66.66%
31.08.2009 2 808.60 2 666.20 142.40 5.34% 1 697.40 1 111.20 65.46%
31.07.2009 2 666.20 2 587.60 78.60 3.04% 1 642.20 1 024.00 62.36%
30.06.2009 2 587.60 2 267.80 319.80 14.10% 938.90 1 648.70 175.60%
31.05.2009 2 267.80 2 082.10 185.70 8.92% 1 022.40 1 245.40 121.81%
30.04.2009 2 082.10 2 114.50 -32.40 -1.53% 1 062.70 1 019.40 95.93%
31.03.2009 2 114.50 2 232.70 - 118.20 -5.29% 1 122.80 991.70 88.32%
28.02.2009 2 232.70 2 288.30 -55.60 -2.43% 1 063.60 1 169.10 109.92%
31.01.2009 2 288.30 1 830.20 458.10 25.03% 1 074.30 1 214.00 113.00%
31.12.2008 1 830.20 1 670.80 159.40 9.54% 1 106.40 723.80 65.42%
30.11.2008 1 670.80 1 712.30 -41.50 -2.42% 1 085.10 585.70 53.98%
31.10.2008 1 712.30 1 697.50 14.80 0.87% 1 120.70 591.60 52.79%
30.09.2008 1 697.50 1 697.40 0.10 0.01% 1 152.30 545.20 47.31%
31.08.2008 1 697.40 1 642.20 55.20 3.36% 1 152.40 545.00 47.29%
31.07.2008 1 642.20 938.90 703.30 74.91% 1 168.90 473.30 40.49%
30.06.2008 938.90 1 022.40 -83.50 -8.17% 1 168.70 - 229.80 -19.66%
31.05.2008 1 022.40 1 062.70 -40.30 -3.79% 1 229.30 - 206.90 -16.83%
30.04.2008 1 062.70 1 122.80 -60.10 -5.35% 1 167.00 - 104.30 -8.94%
31.03.2008 1 122.80 1 063.60 59.20 5.57% 1 119.00 3.80 0.34%
29.02.2008 1 063.60 1 074.30 -10.70 -1.00% 1 135.50 -71.90 -6.33%
31.01.2008 1 074.30 1 106.40 -32.10 -2.90% 1 182.50 - 108.20 -9.15%
31.12.2007 1 106.40 1 085.10 21.30 1.96% 1 176.50 -70.10 -5.96%
30.11.2007 1 085.10 1 120.70 -35.60 -3.18% 1 734.40 - 649.30 -37.44%
31.10.2007 1 120.70 1 152.30 -31.60 -2.74% 1 781.40 - 660.70 -37.09%
30.09.2007 1 152.30 1 152.40 -0.10 -0.01% 1 787.80 - 635.50 -35.55%
31.08.2007 1 152.40 1 168.90 -16.50 -1.41% 1 781.10 - 628.70 -35.30%
31.07.2007 1 168.90 1 168.70 0.20 0.02% 1 818.80 - 649.90 -35.73%
30.06.2007 1 168.70 1 229.30 -60.60 -4.93% 1 821.60 - 652.90 -35.84%
31.05.2007 1 229.30 1 167.00 62.30 5.34% 1 815.80 - 586.50 -32.30%
30.04.2007 1 167.00 1 119.00 48.00 4.29% 1 298.80 - 131.80 -10.15%
31.03.2007 1 119.00 1 135.50 -16.50 -1.45% 1 302.30 - 183.30 -14.07%
28.02.2007 1 135.50 1 182.50 -47.00 -3.97% 1 058.90 76.60 7.23%
31.01.2007 1 182.50 1 176.50 6.00 0.51% 1 017.00 165.50 16.27%
31.12.2006 1 176.50 1 734.40 - 557.90 -32.17% 1 009.20 167.30 16.58%
30.11.2006 1 734.40 1 781.40 -47.00 -2.64% 1 005.10 729.30 72.56%
31.10.2006 1 781.40 1 787.80 -6.40 -0.36% 945.20 836.20 88.47%
30.09.2006 1 787.80 1 781.10 6.70 0.38% 939.10 848.70 90.37%
31.08.2006 1 781.10 1 818.80 -37.70 -2.07% 948.30 832.80 87.82%
31.07.2006 1 818.80 1 821.60 -2.80 -0.15% 953.80 865.00 90.69%
30.06.2006 1 821.60 1 815.80 5.80 0.32% 894.60 927.00 103.62%
31.05.2006 1 815.80 1 298.80 517.00 39.81% 251.70 1 564.10 621.41%
30.04.2006 1 298.80 1 302.30 -3.50 -0.27% 248.30 1 050.50 423.08%
31.03.2006 1 302.30 1 058.90 243.40 22.99% 1 147.70 154.60 13.47%
28.02.2006 1 058.90 1 017.00 41.90 4.12% 1 206.50 - 147.60 -12.23%
31.01.2006 1 017.00 1 009.20 7.80 0.77% 1 227.10 - 210.10 -17.12%
31.12.2005 1 009.20 1 005.10 4.10 0.41% 1 244.50 - 235.30 -18.91%
30.11.2005 1 005.10 945.20 59.90 6.34% 1 269.00 - 263.90 -20.80%
31.10.2005 945.20 939.10 6.10 0.65% 1 289.90 - 344.70 -26.72%
30.09.2005 939.10 948.30 -9.20 -0.97% 1 311.50 - 372.40 -28.39%
31.08.2005 948.30 953.80 -5.50 -0.58% 1 311.30 - 363.00 -27.68%
31.07.2005 953.80 894.60 59.20 6.62% 1 292.80 - 339.00 -26.22%
30.06.2005 894.60 251.70 642.90 255.42% 1 306.70 - 412.10 -31.54%
31.05.2005 251.70 248.30 3.40 1.37% 1 342.20 -1 090.50 -81.25%
30.04.2005 248.30 1 147.70 - 899.40 -78.37% 1 415.10 -1 166.80 -82.45%
31.03.2005 1 147.70 1 206.50 -58.80 -4.87% 2 428.10 -1 280.40 -52.73%
28.02.2005 1 206.50 1 227.10 -20.60 -1.68% 2 399.70 -1 193.20 -49.72%
31.01.2005 1 227.10 1 244.50 -17.40 -1.40% 2 463.30 -1 236.20 -50.18%
31.12.2004 1 244.50 1 269.00 -24.50 -1.93% 2 572.20 -1 327.70 -51.62%
30.11.2004 1 269.00 1 289.90 -20.90 -1.62% 2 500.40 -1 231.40 -49.25%
31.10.2004 1 289.90 1 311.50 -21.60 -1.65% 2 417.40 -1 127.50 -46.64%
30.09.2004 1 311.50 1 311.30 0.20 0.02% 2 377.40 -1 065.90 -44.83%
31.08.2004 1 311.30 1 292.80 18.50 1.43% 2 447.60 -1 136.30 -46.42%
31.07.2004 1 292.80 1 306.70 -13.90 -1.06% 2 449.00 -1 156.20 -47.21%
30.06.2004 1 306.70 1 342.20 -35.50 -2.64% 2 428.40 -1 121.70 -46.19%
31.05.2004 1 342.20 1 415.10 -72.90 -5.15% 2 422.70 -1 080.50 -44.60%
30.04.2004 1 415.10 2 428.10 -1 013.00 -41.72% 2 383.00 - 967.90 -40.62%
31.03.2004 2 428.10 2 399.70 28.40 1.18% 2 480.70 -52.60 -2.12%
29.02.2004 2 399.70 2 463.30 -63.60 -2.58% 2 461.50 -61.80 -2.51%
31.01.2004 2 463.30 2 572.20 - 108.90 -4.23% 2 476.30 -13.00 -0.52%
31.12.2003 2 572.20 2 500.40 71.80 2.87% 2 508.40 63.80 2.54%
30.11.2003 2 500.40 2 417.40 83.00 3.43% 2 475.90 24.50 0.99%
31.10.2003 2 417.40 2 377.40 40.00 1.68% 2 524.00 - 106.60 -4.22%
30.09.2003 2 377.40 2 447.60 -70.20 -2.87% 2 391.80 -14.40 -0.60%
31.08.2003 2 447.60 2 449.00 -1.40 -0.06% 2 366.90 80.70 3.41%
31.07.2003 2 449.00 2 428.40 20.60 0.85% 2 355.50 93.50 3.97%
30.06.2003 2 428.40 2 422.70 5.70 0.24% 2 261.40 167.00 7.38%
31.05.2003 2 422.70 2 383.00 39.70 1.67% 2 324.30 98.40 4.23%
30.04.2003 2 383.00 2 480.70 -97.70 -3.94% 2 330.80 52.20 2.24%
31.03.2003 2 480.70 2 461.50 19.20 0.78% 493.50 1 987.20 402.67%
28.02.2003 2 461.50 2 476.30 -14.80 -0.60% 500.50 1 961.00 391.81%
31.01.2003 2 476.30 2 508.40 -32.10 -1.28% 494.90 1 981.40 400.36%
31.12.2002 2 508.40 2 475.90 32.50 1.31% - - -
30.11.2002 2 475.90 2 524.00 -48.10 -1.91% - - -
31.10.2002 2 524.00 2 391.80 132.20 5.53% - - -
30.09.2002 2 391.80 2 366.90 24.90 1.05% - - -
31.08.2002 2 366.90 2 355.50 11.40 0.48% - - -
31.07.2002 2 355.50 2 261.40 94.10 4.16% - - -
30.06.2002 2 261.40 2 324.30 -62.90 -2.71% - - -
31.05.2002 2 324.30 2 330.80 -6.50 -0.28% - - -
30.04.2002 2 330.80 493.50 1 837.30 372.30% - - -
31.03.2002 493.50 500.50 -7.00 -1.40% - - -
28.02.2002 500.50 494.90 5.60 1.13% - - -
31.01.2002 494.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady střednědobé celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady střednědobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady střednědobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady střednědobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady střednědobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady střednědobé celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady střednědobé celkem (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady střednědobé celkem (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady střednědobé celkem (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady střednědobé celkem (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady střednědobé celkem (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)

Označení stránky: termínované vklady

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies