Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (EUR)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.08.2015 58 778.70
Min 30.04.2003 2 916.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 21 907.20 17 397.00 4 510.20 25.93% 25 883.90 -3 976.70 -15.36%
28.02.2019 17 397.00 18 051.70 - 654.70 -3.63% 27 363.90 -9 966.90 -36.42%
31.01.2019 18 051.70 19 386.40 -1 334.70 -6.88% 25 343.00 -7 291.30 -28.77%
31.12.2018 19 386.40 22 289.00 -2 902.60 -13.02% 17 986.90 1 399.50 7.78%
30.11.2018 22 289.00 22 241.40 47.60 0.21% 21 792.70 496.30 2.28%
31.10.2018 22 241.40 26 978.40 -4 737.00 -17.56% 25 081.50 -2 840.10 -11.32%
30.09.2018 26 978.40 23 774.00 3 204.40 13.48% 28 760.40 -1 782.00 -6.20%
31.08.2018 23 774.00 26 071.40 -2 297.40 -8.81% 33 209.20 -9 435.20 -28.41%
31.07.2018 26 071.40 26 786.30 - 714.90 -2.67% 35 011.40 -8 940.00 -25.53%
30.06.2018 26 786.30 20 049.70 6 736.60 33.60% 35 595.40 -8 809.10 -24.75%
31.05.2018 20 049.70 18 361.10 1 688.60 9.20% 36 985.30 -16 935.60 -45.79%
30.04.2018 18 361.10 25 883.90 -7 522.80 -29.06% 32 954.00 -14 592.90 -44.28%
31.03.2018 25 883.90 27 363.90 -1 480.00 -5.41% 28 177.50 -2 293.60 -8.14%
28.02.2018 27 363.90 25 343.00 2 020.90 7.97% 12 990.80 14 373.10 110.64%
31.01.2018 25 343.00 17 986.90 7 356.10 40.90% 13 193.20 12 149.80 92.09%
31.12.2017 17 986.90 21 792.70 -3 805.80 -17.46% 17 490.20 496.70 2.84%
30.11.2017 21 792.70 25 081.50 -3 288.80 -13.11% 17 159.60 4 633.10 27.00%
31.10.2017 25 081.50 28 760.40 -3 678.90 -12.79% 24 036.80 1 044.70 4.35%
30.09.2017 28 760.40 33 209.20 -4 448.80 -13.40% 26 350.90 2 409.50 9.14%
31.08.2017 33 209.20 35 011.40 -1 802.20 -5.15% 27 796.70 5 412.50 19.47%
31.07.2017 35 011.40 35 595.40 - 584.00 -1.64% 31 459.20 3 552.20 11.29%
30.06.2017 35 595.40 36 985.30 -1 389.90 -3.76% 30 211.30 5 384.10 17.82%
31.05.2017 36 985.30 32 954.00 4 031.30 12.23% 27 700.30 9 285.00 33.52%
30.04.2017 32 954.00 28 177.50 4 776.50 16.95% 27 749.80 5 204.20 18.75%
31.03.2017 28 177.50 12 990.80 15 186.70 116.90% 20 143.50 8 034.00 39.88%
28.02.2017 12 990.80 13 193.20 - 202.40 -1.53% 20 840.80 -7 850.00 -37.67%
31.01.2017 13 193.20 17 490.20 -4 297.00 -24.57% 25 164.90 -11 971.70 -47.57%
31.12.2016 17 490.20 17 159.60 330.60 1.93% 30 149.20 -12 659.00 -41.99%
30.11.2016 17 159.60 24 036.80 -6 877.20 -28.61% 45 954.40 -28 794.80 -62.66%
31.10.2016 24 036.80 26 350.90 -2 314.10 -8.78% 52 508.00 -28 471.20 -54.22%
30.09.2016 26 350.90 27 796.70 -1 445.80 -5.20% 55 716.30 -29 365.40 -52.71%
31.08.2016 27 796.70 31 459.20 -3 662.50 -11.64% 58 778.70 -30 982.00 -52.71%
31.07.2016 31 459.20 30 211.30 1 247.90 4.13% 54 509.30 -23 050.10 -42.29%
30.06.2016 30 211.30 27 700.30 2 511.00 9.06% 39 935.50 -9 724.20 -24.35%
31.05.2016 27 700.30 27 749.80 -49.50 -0.18% 42 129.00 -14 428.70 -34.25%
30.04.2016 27 749.80 20 143.50 7 606.30 37.76% 38 695.20 -10 945.40 -28.29%
31.03.2016 20 143.50 20 840.80 - 697.30 -3.35% 36 384.90 -16 241.40 -44.64%
29.02.2016 20 840.80 25 164.90 -4 324.10 -17.18% 22 880.70 -2 039.90 -8.92%
31.01.2016 25 164.90 30 149.20 -4 984.30 -16.53% 15 215.30 9 949.60 65.39%
31.12.2015 30 149.20 45 954.40 -15 805.20 -34.39% 22 569.10 7 580.10 33.59%
30.11.2015 45 954.40 52 508.00 -6 553.60 -12.48% 37 562.00 8 392.40 22.34%
31.10.2015 52 508.00 55 716.30 -3 208.30 -5.76% 42 903.90 9 604.10 22.39%
30.09.2015 55 716.30 58 778.70 -3 062.40 -5.21% 31 498.20 24 218.10 76.89%
31.08.2015 58 778.70 54 509.30 4 269.40 7.83% 32 037.70 26 741.00 83.47%
31.07.2015 54 509.30 39 935.50 14 573.80 36.49% 27 855.60 26 653.70 95.69%
30.06.2015 39 935.50 42 129.00 -2 193.50 -5.21% 28 821.10 11 114.40 38.56%
31.05.2015 42 129.00 38 695.20 3 433.80 8.87% 15 156.80 26 972.20 177.95%
30.04.2015 38 695.20 36 384.90 2 310.30 6.35% 16 437.40 22 257.80 135.41%
31.03.2015 36 384.90 22 880.70 13 504.20 59.02% 12 836.70 23 548.20 183.44%
28.02.2015 22 880.70 15 215.30 7 665.40 50.38% 13 661.00 9 219.70 67.49%
31.01.2015 15 215.30 22 569.10 -7 353.80 -32.58% 12 085.60 3 129.70 25.90%
31.12.2014 22 569.10 37 562.00 -14 992.90 -39.91% 12 360.20 10 208.90 82.59%
30.11.2014 37 562.00 42 903.90 -5 341.90 -12.45% 11 684.80 25 877.20 221.46%
31.10.2014 42 903.90 31 498.20 11 405.70 36.21% 10 275.30 32 628.60 317.54%
30.09.2014 31 498.20 32 037.70 - 539.50 -1.68% 10 761.90 20 736.30 192.68%
31.08.2014 32 037.70 27 855.60 4 182.10 15.01% 10 252.10 21 785.60 212.50%
31.07.2014 27 855.60 28 821.10 - 965.50 -3.35% 10 408.40 17 447.20 167.63%
30.06.2014 28 821.10 15 156.80 13 664.30 90.15% 9 780.10 19 041.00 194.69%
31.05.2014 15 156.80 16 437.40 -1 280.60 -7.79% 9 646.90 5 509.90 57.12%
30.04.2014 16 437.40 12 836.70 3 600.70 28.05% 10 016.20 6 421.20 64.11%
31.03.2014 12 836.70 13 661.00 - 824.30 -6.03% 9 855.10 2 981.60 30.25%
28.02.2014 13 661.00 12 085.60 1 575.40 13.04% 10 422.60 3 238.40 31.07%
31.01.2014 12 085.60 12 360.20 - 274.60 -2.22% 11 357.70 727.90 6.41%
31.12.2013 12 360.20 11 684.80 675.40 5.78% 11 996.20 364.00 3.03%
30.11.2013 11 684.80 10 275.30 1 409.50 13.72% 14 116.40 -2 431.60 -17.23%
31.10.2013 10 275.30 10 761.90 - 486.60 -4.52% 14 053.90 -3 778.60 -26.89%
30.09.2013 10 761.90 10 252.10 509.80 4.97% 15 195.60 -4 433.70 -29.18%
31.08.2013 10 252.10 10 408.40 - 156.30 -1.50% 14 564.60 -4 312.50 -29.61%
31.07.2013 10 408.40 9 780.10 628.30 6.42% 17 453.70 -7 045.30 -40.37%
30.06.2013 9 780.10 9 646.90 133.20 1.38% 22 592.10 -12 812.00 -56.71%
31.05.2013 9 646.90 10 016.20 - 369.30 -3.69% 23 122.20 -13 475.30 -58.28%
30.04.2013 10 016.20 9 855.10 161.10 1.63% 22 605.60 -12 589.40 -55.69%
31.03.2013 9 855.10 10 422.60 - 567.50 -5.44% 18 796.10 -8 941.00 -47.57%
28.02.2013 10 422.60 11 357.70 - 935.10 -8.23% 14 689.70 -4 267.10 -29.05%
31.01.2013 11 357.70 11 996.20 - 638.50 -5.32% 13 764.10 -2 406.40 -17.48%
31.12.2012 11 996.20 14 116.40 -2 120.20 -15.02% 14 885.70 -2 889.50 -19.41%
30.11.2012 14 116.40 14 053.90 62.50 0.44% 15 025.80 - 909.40 -6.05%
31.10.2012 14 053.90 15 195.60 -1 141.70 -7.51% 14 681.80 - 627.90 -4.28%
30.09.2012 15 195.60 14 564.60 631.00 4.33% 14 968.50 227.10 1.52%
31.08.2012 14 564.60 17 453.70 -2 889.10 -16.55% 12 518.60 2 046.00 16.34%
31.07.2012 17 453.70 22 592.10 -5 138.40 -22.74% 13 043.30 4 410.40 33.81%
30.06.2012 22 592.10 23 122.20 - 530.10 -2.29% 13 422.40 9 169.70 68.32%
31.05.2012 23 122.20 22 605.60 516.60 2.29% 14 227.50 8 894.70 62.52%
30.04.2012 22 605.60 18 796.10 3 809.50 20.27% 14 852.00 7 753.60 52.21%
31.03.2012 18 796.10 14 689.70 4 106.40 27.95% 16 396.10 2 400.00 14.64%
29.02.2012 14 689.70 13 764.10 925.60 6.72% 15 796.20 -1 106.50 -7.00%
31.01.2012 13 764.10 14 885.70 -1 121.60 -7.53% 15 618.60 -1 854.50 -11.87%
31.12.2011 14 885.70 15 025.80 - 140.10 -0.93% 18 925.20 -4 039.50 -21.34%
30.11.2011 15 025.80 14 681.80 344.00 2.34% 22 561.90 -7 536.10 -33.40%
31.10.2011 14 681.80 14 968.50 - 286.70 -1.92% 20 395.90 -5 714.10 -28.02%
30.09.2011 14 968.50 12 518.60 2 449.90 19.57% 19 030.20 -4 061.70 -21.34%
31.08.2011 12 518.60 13 043.30 - 524.70 -4.02% 18 507.60 -5 989.00 -32.36%
31.07.2011 13 043.30 13 422.40 - 379.10 -2.82% 26 030.70 -12 987.40 -49.89%
30.06.2011 13 422.40 14 227.50 - 805.10 -5.66% 32 174.00 -18 751.60 -58.28%
31.05.2011 14 227.50 14 852.00 - 624.50 -4.20% 36 618.10 -22 390.60 -61.15%
30.04.2011 14 852.00 16 396.10 -1 544.10 -9.42% 35 584.10 -20 732.10 -58.26%
31.03.2011 16 396.10 15 796.20 599.90 3.80% 18 847.80 -2 451.70 -13.01%
28.02.2011 15 796.20 15 618.60 177.60 1.14% 14 686.10 1 110.10 7.56%
31.01.2011 15 618.60 18 925.20 -3 306.60 -17.47% 14 855.70 762.90 5.14%
31.12.2010 18 925.20 22 561.90 -3 636.70 -16.12% 17 464.60 1 460.60 8.36%
30.11.2010 22 561.90 20 395.90 2 166.00 10.62% 19 831.60 2 730.30 13.77%
31.10.2010 20 395.90 19 030.20 1 365.70 7.18% 20 592.30 - 196.40 -0.95%
30.09.2010 19 030.20 18 507.60 522.60 2.82% 18 045.90 984.30 5.45%
31.08.2010 18 507.60 26 030.70 -7 523.10 -28.90% 19 498.20 - 990.60 -5.08%
31.07.2010 26 030.70 32 174.00 -6 143.30 -19.09% 19 312.40 6 718.30 34.79%
30.06.2010 32 174.00 36 618.10 -4 444.10 -12.14% 20 383.50 11 790.50 57.84%
31.05.2010 36 618.10 35 584.10 1 034.00 2.91% 21 340.70 15 277.40 71.59%
30.04.2010 35 584.10 18 847.80 16 736.30 88.80% 19 458.80 16 125.30 82.87%
31.03.2010 18 847.80 14 686.10 4 161.70 28.34% 20 819.50 -1 971.70 -9.47%
28.02.2010 14 686.10 14 855.70 - 169.60 -1.14% 17 274.60 -2 588.50 -14.98%
31.01.2010 14 855.70 17 464.60 -2 608.90 -14.94% 17 098.00 -2 242.30 -13.11%
31.12.2009 17 464.60 19 831.60 -2 367.00 -11.94% 15 224.30 2 240.30 14.72%
30.11.2009 19 831.60 20 592.30 - 760.70 -3.69% 14 887.60 4 944.00 33.21%
31.10.2009 20 592.30 18 045.90 2 546.40 14.11% 15 399.20 5 193.10 33.72%
30.09.2009 18 045.90 19 498.20 -1 452.30 -7.45% 14 976.30 3 069.60 20.50%
31.08.2009 19 498.20 19 312.40 185.80 0.96% 14 766.90 4 731.30 32.04%
31.07.2009 19 312.40 20 383.50 -1 071.10 -5.25% 13 482.90 5 829.50 43.24%
30.06.2009 20 383.50 21 340.70 - 957.20 -4.49% 13 337.40 7 046.10 52.83%
31.05.2009 21 340.70 19 458.80 1 881.90 9.67% 12 058.90 9 281.80 76.97%
30.04.2009 19 458.80 20 819.50 -1 360.70 -6.54% 11 791.60 7 667.20 65.02%
31.03.2009 20 819.50 17 274.60 3 544.90 20.52% 11 293.50 9 526.00 84.35%
28.02.2009 17 274.60 17 098.00 176.60 1.03% 10 815.40 6 459.20 59.72%
31.01.2009 17 098.00 15 224.30 1 873.70 12.31% 11 044.30 6 053.70 54.81%
31.12.2008 15 224.30 14 887.60 336.70 2.26% 11 542.50 3 681.80 31.90%
30.11.2008 14 887.60 15 399.20 - 511.60 -3.32% 6 806.80 8 080.80 118.72%
31.10.2008 15 399.20 14 976.30 422.90 2.82% 6 287.90 9 111.30 144.90%
30.09.2008 14 976.30 14 766.90 209.40 1.42% 5 858.90 9 117.40 155.62%
31.08.2008 14 766.90 13 482.90 1 284.00 9.52% 6 201.90 8 565.00 138.10%
31.07.2008 13 482.90 13 337.40 145.50 1.09% 6 462.10 7 020.80 108.65%
30.06.2008 13 337.40 12 058.90 1 278.50 10.60% 8 201.70 5 135.70 62.62%
31.05.2008 12 058.90 11 791.60 267.30 2.27% 8 805.80 3 253.10 36.94%
30.04.2008 11 791.60 11 293.50 498.10 4.41% 11 087.50 704.10 6.35%
31.03.2008 11 293.50 10 815.40 478.10 4.42% 10 913.30 380.20 3.48%
29.02.2008 10 815.40 11 044.30 - 228.90 -2.07% 9 339.10 1 476.30 15.81%
31.01.2008 11 044.30 11 542.50 - 498.20 -4.32% 7 534.60 3 509.70 46.58%
31.12.2007 11 542.50 6 806.80 4 735.70 69.57% 6 756.80 4 785.70 70.83%
30.11.2007 6 806.80 6 287.90 518.90 8.25% 6 627.30 179.50 2.71%
31.10.2007 6 287.90 5 858.90 429.00 7.32% 5 535.80 752.10 13.59%
30.09.2007 5 858.90 6 201.90 - 343.00 -5.53% 3 973.00 1 885.90 47.47%
31.08.2007 6 201.90 6 462.10 - 260.20 -4.03% 3 896.00 2 305.90 59.19%
31.07.2007 6 462.10 8 201.70 -1 739.60 -21.21% 3 944.00 2 518.10 63.85%
30.06.2007 8 201.70 8 805.80 - 604.10 -6.86% 3 729.80 4 471.90 119.90%
31.05.2007 8 805.80 11 087.50 -2 281.70 -20.58% 3 592.80 5 213.00 145.10%
30.04.2007 11 087.50 10 913.30 174.20 1.60% 3 472.60 7 614.90 219.29%
31.03.2007 10 913.30 9 339.10 1 574.20 16.86% 3 773.10 7 140.20 189.24%
28.02.2007 9 339.10 7 534.60 1 804.50 23.95% 4 617.10 4 722.00 102.27%
31.01.2007 7 534.60 6 756.80 777.80 11.51% 4 788.90 2 745.70 57.33%
31.12.2006 6 756.80 6 627.30 129.50 1.95% 4 830.20 1 926.60 39.89%
30.11.2006 6 627.30 5 535.80 1 091.50 19.72% 3 676.80 2 950.50 80.25%
31.10.2006 5 535.80 3 973.00 1 562.80 39.34% 3 552.20 1 983.60 55.84%
30.09.2006 3 973.00 3 896.00 77.00 1.98% 4 082.50 - 109.50 -2.68%
31.08.2006 3 896.00 3 944.00 -48.00 -1.22% 4 086.50 - 190.50 -4.66%
31.07.2006 3 944.00 3 729.80 214.20 5.74% 3 603.30 340.70 9.46%
30.06.2006 3 729.80 3 592.80 137.00 3.81% 3 324.30 405.50 12.20%
31.05.2006 3 592.80 3 472.60 120.20 3.46% 3 569.40 23.40 0.66%
30.04.2006 3 472.60 3 773.10 - 300.50 -7.96% 3 493.70 -21.10 -0.60%
31.03.2006 3 773.10 4 617.10 - 844.00 -18.28% 4 237.20 - 464.10 -10.95%
28.02.2006 4 617.10 4 788.90 - 171.80 -3.59% 4 363.90 253.20 5.80%
31.01.2006 4 788.90 4 830.20 -41.30 -0.85% 4 312.70 476.20 11.04%
31.12.2005 4 830.20 3 676.80 1 153.40 31.37% 3 633.10 1 197.10 32.95%
30.11.2005 3 676.80 3 552.20 124.60 3.51% 3 762.70 -85.90 -2.28%
31.10.2005 3 552.20 4 082.50 - 530.30 -12.99% 3 812.30 - 260.10 -6.82%
30.09.2005 4 082.50 4 086.50 -4.00 -0.10% 3 814.70 267.80 7.02%
31.08.2005 4 086.50 3 603.30 483.20 13.41% 3 620.50 466.00 12.87%
31.07.2005 3 603.30 3 324.30 279.00 8.39% 3 523.10 80.20 2.28%
30.06.2005 3 324.30 3 569.40 - 245.10 -6.87% 3 643.80 - 319.50 -8.77%
31.05.2005 3 569.40 3 493.70 75.70 2.17% 3 506.00 63.40 1.81%
30.04.2005 3 493.70 4 237.20 - 743.50 -17.55% 3 536.50 -42.80 -1.21%
31.03.2005 4 237.20 4 363.90 - 126.70 -2.90% 3 448.30 788.90 22.88%
28.02.2005 4 363.90 4 312.70 51.20 1.19% 2 993.20 1 370.70 45.79%
31.01.2005 4 312.70 3 633.10 679.60 18.71% 3 386.10 926.60 27.36%
31.12.2004 3 633.10 3 762.70 - 129.60 -3.44% 3 621.90 11.20 0.31%
30.11.2004 3 762.70 3 812.30 -49.60 -1.30% 3 328.60 434.10 13.04%
31.10.2004 3 812.30 3 814.70 -2.40 -0.06% 3 332.60 479.70 14.39%
30.09.2004 3 814.70 3 620.50 194.20 5.36% 3 507.00 307.70 8.77%
31.08.2004 3 620.50 3 523.10 97.40 2.76% 3 793.70 - 173.20 -4.57%
31.07.2004 3 523.10 3 643.80 - 120.70 -3.31% 3 363.60 159.50 4.74%
30.06.2004 3 643.80 3 506.00 137.80 3.93% 3 276.10 367.70 11.22%
31.05.2004 3 506.00 3 536.50 -30.50 -0.86% 3 095.40 410.60 13.26%
30.04.2004 3 536.50 3 448.30 88.20 2.56% 2 916.50 620.00 21.26%
31.03.2004 3 448.30 2 993.20 455.10 15.20% 2 990.60 457.70 15.30%
29.02.2004 2 993.20 3 386.10 - 392.90 -11.60% 3 206.70 - 213.50 -6.66%
31.01.2004 3 386.10 3 621.90 - 235.80 -6.51% 3 108.20 277.90 8.94%
31.12.2003 3 621.90 3 328.60 293.30 8.81% 3 155.10 466.80 14.79%
30.11.2003 3 328.60 3 332.60 -4.00 -0.12% 3 537.30 - 208.70 -5.90%
31.10.2003 3 332.60 3 507.00 - 174.40 -4.97% 3 542.70 - 210.10 -5.93%
30.09.2003 3 507.00 3 793.70 - 286.70 -7.56% 3 740.50 - 233.50 -6.24%
31.08.2003 3 793.70 3 363.60 430.10 12.79% 3 647.40 146.30 4.01%
31.07.2003 3 363.60 3 276.10 87.50 2.67% 3 762.20 - 398.60 -10.59%
30.06.2003 3 276.10 3 095.40 180.70 5.84% 3 635.50 - 359.40 -9.89%
31.05.2003 3 095.40 2 916.50 178.90 6.13% 4 007.60 - 912.20 -22.76%
30.04.2003 2 916.50 2 990.60 -74.10 -2.48% 3 842.70 - 926.20 -24.10%
31.03.2003 2 990.60 3 206.70 - 216.10 -6.74% 4 677.40 -1 686.80 -36.06%
28.02.2003 3 206.70 3 108.20 98.50 3.17% 3 333.40 - 126.70 -3.80%
31.01.2003 3 108.20 3 155.10 -46.90 -1.49% 4 148.10 -1 039.90 -25.07%
31.12.2002 3 155.10 3 537.30 - 382.20 -10.80% - - -
30.11.2002 3 537.30 3 542.70 -5.40 -0.15% - - -
31.10.2002 3 542.70 3 740.50 - 197.80 -5.29% - - -
30.09.2002 3 740.50 3 647.40 93.10 2.55% - - -
31.08.2002 3 647.40 3 762.20 - 114.80 -3.05% - - -
31.07.2002 3 762.20 3 635.50 126.70 3.48% - - -
30.06.2002 3 635.50 4 007.60 - 372.10 -9.28% - - -
31.05.2002 4 007.60 3 842.70 164.90 4.29% - - -
30.04.2002 3 842.70 4 677.40 - 834.70 -17.85% - - -
31.03.2002 4 677.40 3 333.40 1 344.00 40.32% - - -
28.02.2002 3 333.40 4 148.10 - 814.70 -19.64% - - -
31.01.2002 4 148.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies