Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (EUR)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2013 9 990.60
Min 30.04.2005 138.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 4 811.10 4 915.40 - 104.30 -2.12% 2 316.90 2 494.20 107.65%
28.02.2019 4 915.40 5 277.50 - 362.10 -6.86% 2 023.30 2 892.10 142.94%
31.01.2019 5 277.50 4 180.80 1 096.70 26.23% 1 622.70 3 654.80 225.23%
31.12.2018 4 180.80 4 194.70 -13.90 -0.33% 1 201.50 2 979.30 247.97%
30.11.2018 4 194.70 4 183.30 11.40 0.27% 1 022.70 3 172.00 310.16%
31.10.2018 4 183.30 3 553.50 629.80 17.72% 1 025.90 3 157.40 307.77%
30.09.2018 3 553.50 3 556.30 -2.80 -0.08% 1 066.10 2 487.40 233.32%
31.08.2018 3 556.30 3 229.60 326.70 10.12% 1 061.90 2 494.40 234.90%
31.07.2018 3 229.60 3 354.70 - 125.10 -3.73% 1 156.10 2 073.50 179.35%
30.06.2018 3 354.70 3 246.60 108.10 3.33% 1 180.10 2 174.60 184.27%
31.05.2018 3 246.60 3 001.80 244.80 8.16% 1 182.30 2 064.30 174.60%
30.04.2018 3 001.80 2 316.90 684.90 29.56% 1 251.50 1 750.30 139.86%
31.03.2018 2 316.90 2 023.30 293.60 14.51% 1 295.40 1 021.50 78.86%
28.02.2018 2 023.30 1 622.70 400.60 24.69% 1 218.40 804.90 66.06%
31.01.2018 1 622.70 1 201.50 421.20 35.06% 1 337.10 285.60 21.36%
31.12.2017 1 201.50 1 022.70 178.80 17.48% 1 440.90 - 239.40 -16.61%
30.11.2017 1 022.70 1 025.90 -3.20 -0.31% 1 481.30 - 458.60 -30.96%
31.10.2017 1 025.90 1 066.10 -40.20 -3.77% 1 599.10 - 573.20 -35.85%
30.09.2017 1 066.10 1 061.90 4.20 0.40% 1 686.80 - 620.70 -36.80%
31.08.2017 1 061.90 1 156.10 -94.20 -8.15% 1 797.20 - 735.30 -40.91%
31.07.2017 1 156.10 1 180.10 -24.00 -2.03% 1 834.10 - 678.00 -36.97%
30.06.2017 1 180.10 1 182.30 -2.20 -0.19% 1 959.50 - 779.40 -39.78%
31.05.2017 1 182.30 1 251.50 -69.20 -5.53% 2 052.60 - 870.30 -42.40%
30.04.2017 1 251.50 1 295.40 -43.90 -3.39% 2 075.30 - 823.80 -39.70%
31.03.2017 1 295.40 1 218.40 77.00 6.32% 2 134.60 - 839.20 -39.31%
28.02.2017 1 218.40 1 337.10 - 118.70 -8.88% 2 169.10 - 950.70 -43.83%
31.01.2017 1 337.10 1 440.90 - 103.80 -7.20% 1 929.30 - 592.20 -30.70%
31.12.2016 1 440.90 1 481.30 -40.40 -2.73% 1 957.80 - 516.90 -26.40%
30.11.2016 1 481.30 1 599.10 - 117.80 -7.37% 1 923.00 - 441.70 -22.97%
31.10.2016 1 599.10 1 686.80 -87.70 -5.20% 1 831.80 - 232.70 -12.70%
30.09.2016 1 686.80 1 797.20 - 110.40 -6.14% 1 652.50 34.30 2.08%
31.08.2016 1 797.20 1 834.10 -36.90 -2.01% 1 590.10 207.10 13.02%
31.07.2016 1 834.10 1 959.50 - 125.40 -6.40% 1 568.50 265.60 16.93%
30.06.2016 1 959.50 2 052.60 -93.10 -4.54% 1 505.60 453.90 30.15%
31.05.2016 2 052.60 2 075.30 -22.70 -1.09% 1 387.10 665.50 47.98%
30.04.2016 2 075.30 2 134.60 -59.30 -2.78% 1 383.90 691.40 49.96%
31.03.2016 2 134.60 2 169.10 -34.50 -1.59% 1 335.60 799.00 59.82%
29.02.2016 2 169.10 1 929.30 239.80 12.43% 1 295.70 873.40 67.41%
31.01.2016 1 929.30 1 957.80 -28.50 -1.46% 1 276.10 653.20 51.19%
31.12.2015 1 957.80 1 923.00 34.80 1.81% 1 240.30 717.50 57.85%
30.11.2015 1 923.00 1 831.80 91.20 4.98% 1 244.30 678.70 54.54%
31.10.2015 1 831.80 1 652.50 179.30 10.85% 1 255.20 576.60 45.94%
30.09.2015 1 652.50 1 590.10 62.40 3.92% 1 237.10 415.40 33.58%
31.08.2015 1 590.10 1 568.50 21.60 1.38% 1 092.20 497.90 45.59%
31.07.2015 1 568.50 1 505.60 62.90 4.18% 1 058.90 509.60 48.13%
30.06.2015 1 505.60 1 387.10 118.50 8.54% 1 073.30 432.30 40.28%
31.05.2015 1 387.10 1 383.90 3.20 0.23% 9 341.30 -7 954.20 -85.15%
30.04.2015 1 383.90 1 335.60 48.30 3.62% 9 407.40 -8 023.50 -85.29%
31.03.2015 1 335.60 1 295.70 39.90 3.08% 9 502.10 -8 166.50 -85.94%
28.02.2015 1 295.70 1 276.10 19.60 1.54% 9 565.50 -8 269.80 -86.45%
31.01.2015 1 276.10 1 240.30 35.80 2.89% 9 681.70 -8 405.60 -86.82%
31.12.2014 1 240.30 1 244.30 -4.00 -0.32% 9 838.30 -8 598.00 -87.39%
30.11.2014 1 244.30 1 255.20 -10.90 -0.87% 9 990.60 -8 746.30 -87.55%
31.10.2014 1 255.20 1 237.10 18.10 1.46% 9 390.70 -8 135.50 -86.63%
30.09.2014 1 237.10 1 092.20 144.90 13.27% 9 441.70 -8 204.60 -86.90%
31.08.2014 1 092.20 1 058.90 33.30 3.14% 9 433.10 -8 340.90 -88.42%
31.07.2014 1 058.90 1 073.30 -14.40 -1.34% 9 615.70 -8 556.80 -88.99%
30.06.2014 1 073.30 9 341.30 -8 268.00 -88.51% 9 672.50 -8 599.20 -88.90%
31.05.2014 9 341.30 9 407.40 -66.10 -0.70% 9 538.00 - 196.70 -2.06%
30.04.2014 9 407.40 9 502.10 -94.70 -1.00% 9 786.80 - 379.40 -3.88%
31.03.2014 9 502.10 9 565.50 -63.40 -0.66% 2 188.50 7 313.60 334.18%
28.02.2014 9 565.50 9 681.70 - 116.20 -1.20% 2 374.80 7 190.70 302.79%
31.01.2014 9 681.70 9 838.30 - 156.60 -1.59% 2 693.20 6 988.50 259.49%
31.12.2013 9 838.30 9 990.60 - 152.30 -1.52% 2 785.40 7 052.90 253.21%
30.11.2013 9 990.60 9 390.70 599.90 6.39% 2 917.70 7 072.90 242.41%
31.10.2013 9 390.70 9 441.70 -51.00 -0.54% 2 872.70 6 518.00 226.89%
30.09.2013 9 441.70 9 433.10 8.60 0.09% 2 878.20 6 563.50 228.04%
31.08.2013 9 433.10 9 615.70 - 182.60 -1.90% 2 710.60 6 722.50 248.01%
31.07.2013 9 615.70 9 672.50 -56.80 -0.59% 2 657.00 6 958.70 261.90%
30.06.2013 9 672.50 9 538.00 134.50 1.41% 2 727.00 6 945.50 254.69%
31.05.2013 9 538.00 9 786.80 - 248.80 -2.54% 3 008.30 6 529.70 217.06%
30.04.2013 9 786.80 2 188.50 7 598.30 347.19% 3 084.50 6 702.30 217.29%
31.03.2013 2 188.50 2 374.80 - 186.30 -7.84% 3 107.90 - 919.40 -29.58%
28.02.2013 2 374.80 2 693.20 - 318.40 -11.82% 2 790.20 - 415.40 -14.89%
31.01.2013 2 693.20 2 785.40 -92.20 -3.31% 2 612.40 80.80 3.09%
31.12.2012 2 785.40 2 917.70 - 132.30 -4.53% 2 780.70 4.70 0.17%
30.11.2012 2 917.70 2 872.70 45.00 1.57% 2 548.50 369.20 14.49%
31.10.2012 2 872.70 2 878.20 -5.50 -0.19% 2 521.00 351.70 13.95%
30.09.2012 2 878.20 2 710.60 167.60 6.18% 3 314.50 - 436.30 -13.16%
31.08.2012 2 710.60 2 657.00 53.60 2.02% 3 141.50 - 430.90 -13.72%
31.07.2012 2 657.00 2 727.00 -70.00 -2.57% 3 196.30 - 539.30 -16.87%
30.06.2012 2 727.00 3 008.30 - 281.30 -9.35% 3 140.70 - 413.70 -13.17%
31.05.2012 3 008.30 3 084.50 -76.20 -2.47% 2 985.00 23.30 0.78%
30.04.2012 3 084.50 3 107.90 -23.40 -0.75% 2 422.90 661.60 27.31%
31.03.2012 3 107.90 2 790.20 317.70 11.39% 2 437.00 670.90 27.53%
29.02.2012 2 790.20 2 612.40 177.80 6.81% 2 518.10 272.10 10.81%
31.01.2012 2 612.40 2 780.70 - 168.30 -6.05% 2 482.60 129.80 5.23%
31.12.2011 2 780.70 2 548.50 232.20 9.11% 2 704.60 76.10 2.81%
30.11.2011 2 548.50 2 521.00 27.50 1.09% 2 756.30 - 207.80 -7.54%
31.10.2011 2 521.00 3 314.50 - 793.50 -23.94% 2 758.80 - 237.80 -8.62%
30.09.2011 3 314.50 3 141.50 173.00 5.51% 2 679.40 635.10 23.70%
31.08.2011 3 141.50 3 196.30 -54.80 -1.71% 2 788.00 353.50 12.68%
31.07.2011 3 196.30 3 140.70 55.60 1.77% 1 734.80 1 461.50 84.25%
30.06.2011 3 140.70 2 985.00 155.70 5.22% 1 773.50 1 367.20 77.09%
31.05.2011 2 985.00 2 422.90 562.10 23.20% 1 722.70 1 262.30 73.27%
30.04.2011 2 422.90 2 437.00 -14.10 -0.58% 1 901.80 521.10 27.40%
31.03.2011 2 437.00 2 518.10 -81.10 -3.22% 1 932.50 504.50 26.11%
28.02.2011 2 518.10 2 482.60 35.50 1.43% 1 704.70 813.40 47.72%
31.01.2011 2 482.60 2 704.60 - 222.00 -8.21% 1 884.80 597.80 31.72%
31.12.2010 2 704.60 2 756.30 -51.70 -1.88% 1 777.20 927.40 52.18%
30.11.2010 2 756.30 2 758.80 -2.50 -0.09% 1 601.40 1 154.90 72.12%
31.10.2010 2 758.80 2 679.40 79.40 2.96% 1 533.20 1 225.60 79.94%
30.09.2010 2 679.40 2 788.00 - 108.60 -3.90% 1 404.60 1 274.80 90.76%
31.08.2010 2 788.00 1 734.80 1 053.20 60.71% 1 380.70 1 407.30 101.93%
31.07.2010 1 734.80 1 773.50 -38.70 -2.18% 1 235.70 499.10 40.39%
30.06.2010 1 773.50 1 722.70 50.80 2.95% 1 142.30 631.20 55.26%
31.05.2010 1 722.70 1 901.80 - 179.10 -9.42% 1 082.30 640.40 59.17%
30.04.2010 1 901.80 1 932.50 -30.70 -1.59% 911.90 989.90 108.55%
31.03.2010 1 932.50 1 704.70 227.80 13.36% 900.70 1 031.80 114.56%
28.02.2010 1 704.70 1 884.80 - 180.10 -9.56% 956.70 748.00 78.19%
31.01.2010 1 884.80 1 777.20 107.60 6.05% 1 013.50 871.30 85.97%
31.12.2009 1 777.20 1 601.40 175.80 10.98% 594.80 1 182.40 198.79%
30.11.2009 1 601.40 1 533.20 68.20 4.45% 520.40 1 081.00 207.72%
31.10.2009 1 533.20 1 404.60 128.60 9.16% 378.40 1 154.80 305.18%
30.09.2009 1 404.60 1 380.70 23.90 1.73% 335.00 1 069.60 319.28%
31.08.2009 1 380.70 1 235.70 145.00 11.73% 317.60 1 063.10 334.73%
31.07.2009 1 235.70 1 142.30 93.40 8.18% 296.20 939.50 317.18%
30.06.2009 1 142.30 1 082.30 60.00 5.54% 302.30 840.00 277.87%
31.05.2009 1 082.30 911.90 170.40 18.69% 365.10 717.20 196.44%
30.04.2009 911.90 900.70 11.20 1.24% 380.40 531.50 139.72%
31.03.2009 900.70 956.70 -56.00 -5.85% 427.60 473.10 110.64%
28.02.2009 956.70 1 013.50 -56.80 -5.60% 366.70 590.00 160.89%
31.01.2009 1 013.50 594.80 418.70 70.39% 328.50 685.00 208.52%
31.12.2008 594.80 520.40 74.40 14.30% 325.20 269.60 82.90%
30.11.2008 520.40 378.40 142.00 37.53% 348.70 171.70 49.24%
31.10.2008 378.40 335.00 43.40 12.96% 359.10 19.30 5.37%
30.09.2008 335.00 317.60 17.40 5.48% 380.70 -45.70 -12.00%
31.08.2008 317.60 296.20 21.40 7.22% 377.10 -59.50 -15.78%
31.07.2008 296.20 302.30 -6.10 -2.02% 375.70 -79.50 -21.16%
30.06.2008 302.30 365.10 -62.80 -17.20% 353.90 -51.60 -14.58%
31.05.2008 365.10 380.40 -15.30 -4.02% 384.10 -19.00 -4.95%
30.04.2008 380.40 427.60 -47.20 -11.04% 317.70 62.70 19.74%
31.03.2008 427.60 366.70 60.90 16.61% 255.90 171.70 67.10%
29.02.2008 366.70 328.50 38.20 11.63% 268.20 98.50 36.73%
31.01.2008 328.50 325.20 3.30 1.01% 307.20 21.30 6.93%
31.12.2007 325.20 348.70 -23.50 -6.74% 330.70 -5.50 -1.66%
30.11.2007 348.70 359.10 -10.40 -2.90% 879.50 - 530.80 -60.35%
31.10.2007 359.10 380.70 -21.60 -5.67% 907.00 - 547.90 -60.41%
30.09.2007 380.70 377.10 3.60 0.95% 909.80 - 529.10 -58.16%
31.08.2007 377.10 375.70 1.40 0.37% 898.10 - 521.00 -58.01%
31.07.2007 375.70 353.90 21.80 6.16% 911.70 - 536.00 -58.79%
30.06.2007 353.90 384.10 -30.20 -7.86% 912.60 - 558.70 -61.22%
31.05.2007 384.10 317.70 66.40 20.90% 921.10 - 537.00 -58.30%
30.04.2007 317.70 255.90 61.80 24.15% 872.40 - 554.70 -63.58%
31.03.2007 255.90 268.20 -12.30 -4.59% 878.00 - 622.10 -70.85%
28.02.2007 268.20 307.20 -39.00 -12.70% 854.10 - 585.90 -68.60%
31.01.2007 307.20 330.70 -23.50 -7.11% 812.80 - 505.60 -62.20%
31.12.2006 330.70 879.50 - 548.80 -62.40% 817.30 - 486.60 -59.54%
30.11.2006 879.50 907.00 -27.50 -3.03% 814.20 65.30 8.02%
31.10.2006 907.00 909.80 -2.80 -0.31% 781.80 125.20 16.01%
30.09.2006 909.80 898.10 11.70 1.30% 789.10 120.70 15.30%
31.08.2006 898.10 911.70 -13.60 -1.49% 783.60 114.50 14.61%
31.07.2006 911.70 912.60 -0.90 -0.10% 785.50 126.20 16.07%
30.06.2006 912.60 921.10 -8.50 -0.92% 727.70 184.90 25.41%
31.05.2006 921.10 872.40 48.70 5.58% 144.20 776.90 538.77%
30.04.2006 872.40 878.00 -5.60 -0.64% 138.20 734.20 531.26%
31.03.2006 878.00 854.10 23.90 2.80% 1 034.00 - 156.00 -15.09%
28.02.2006 854.10 812.80 41.30 5.08% 1 026.80 - 172.70 -16.82%
31.01.2006 812.80 817.30 -4.50 -0.55% 1 045.20 - 232.40 -22.23%
31.12.2005 817.30 814.20 3.10 0.38% 1 060.50 - 243.20 -22.93%
30.11.2005 814.20 781.80 32.40 4.14% 1 074.90 - 260.70 -24.25%
31.10.2005 781.80 789.10 -7.30 -0.93% 1 091.80 - 310.00 -28.39%
30.09.2005 789.10 783.60 5.50 0.70% 1 113.60 - 324.50 -29.14%
31.08.2005 783.60 785.50 -1.90 -0.24% 1 111.30 - 327.70 -29.49%
31.07.2005 785.50 727.70 57.80 7.94% 1 097.10 - 311.60 -28.40%
30.06.2005 727.70 144.20 583.50 404.65% 1 102.40 - 374.70 -33.99%
31.05.2005 144.20 138.20 6.00 4.34% 1 127.10 - 982.90 -87.21%
30.04.2005 138.20 1 034.00 - 895.80 -86.63% 1 169.70 -1 031.50 -88.19%
31.03.2005 1 034.00 1 026.80 7.20 0.70% 2 187.50 -1 153.50 -52.73%
28.02.2005 1 026.80 1 045.20 -18.40 -1.76% 2 177.00 -1 150.20 -52.83%
31.01.2005 1 045.20 1 060.50 -15.30 -1.44% 2 239.80 -1 194.60 -53.34%
31.12.2004 1 060.50 1 074.90 -14.40 -1.34% 2 287.40 -1 226.90 -53.64%
30.11.2004 1 074.90 1 091.80 -16.90 -1.55% 2 220.00 -1 145.10 -51.58%
31.10.2004 1 091.80 1 113.60 -21.80 -1.96% 2 217.90 -1 126.10 -50.77%
30.09.2004 1 113.60 1 111.30 2.30 0.21% 2 187.30 -1 073.70 -49.09%
31.08.2004 1 111.30 1 097.10 14.20 1.29% 2 264.90 -1 153.60 -50.93%
31.07.2004 1 097.10 1 102.40 -5.30 -0.48% 2 253.30 -1 156.20 -51.31%
30.06.2004 1 102.40 1 127.10 -24.70 -2.19% 2 246.40 -1 144.00 -50.93%
31.05.2004 1 127.10 1 169.70 -42.60 -3.64% 2 242.60 -1 115.50 -49.74%
30.04.2004 1 169.70 2 187.50 -1 017.80 -46.53% 2 219.40 -1 049.70 -47.30%
31.03.2004 2 187.50 2 177.00 10.50 0.48% 372.30 1 815.20 487.56%
29.02.2004 2 177.00 2 239.80 -62.80 -2.80% 361.80 1 815.20 501.71%
31.01.2004 2 239.80 2 287.40 -47.60 -2.08% 395.10 1 844.70 466.89%
31.12.2003 2 287.40 2 220.00 67.40 3.04% 437.30 1 850.10 423.07%
30.11.2003 2 220.00 2 217.90 2.10 0.09% 409.70 1 810.30 441.86%
31.10.2003 2 217.90 2 187.30 30.60 1.40% 397.80 1 820.10 457.54%
30.09.2003 2 187.30 2 264.90 -77.60 -3.43% 374.70 1 812.60 483.75%
31.08.2003 2 264.90 2 253.30 11.60 0.51% 349.50 1 915.40 548.04%
31.07.2003 2 253.30 2 246.40 6.90 0.31% 345.30 1 908.00 552.56%
30.06.2003 2 246.40 2 242.60 3.80 0.17% 327.60 1 918.80 585.71%
31.05.2003 2 242.60 2 219.40 23.20 1.05% 313.80 1 928.80 614.66%
30.04.2003 2 219.40 372.30 1 847.10 496.13% 309.60 1 909.80 616.86%
31.03.2003 372.30 361.80 10.50 2.90% 301.40 70.90 23.52%
28.02.2003 361.80 395.10 -33.30 -8.43% 324.40 37.40 11.53%
31.01.2003 395.10 437.30 -42.20 -9.65% 308.60 86.50 28.03%
31.12.2002 437.30 409.70 27.60 6.74% - - -
30.11.2002 409.70 397.80 11.90 2.99% - - -
31.10.2002 397.80 374.70 23.10 6.16% - - -
30.09.2002 374.70 349.50 25.20 7.21% - - -
31.08.2002 349.50 345.30 4.20 1.22% - - -
31.07.2002 345.30 327.60 17.70 5.40% - - -
30.06.2002 327.60 313.80 13.80 4.40% - - -
31.05.2002 313.80 309.60 4.20 1.36% - - -
30.04.2002 309.60 301.40 8.20 2.72% - - -
31.03.2002 301.40 324.40 -23.00 -7.09% - - -
28.02.2002 324.40 308.60 15.80 5.12% - - -
31.01.2002 308.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies