Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (EUR)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady krátkodobé celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2017 28 483.70
Max 30.04.2010 112 548.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 38 133.10 40 315.60 -2 182.50 -5.41% 52 563.20 -14 430.10 -27.45%
28.02.2019 40 315.60 40 606.40 - 290.80 -0.72% 39 290.80 1 024.80 2.61%
31.01.2019 40 606.40 31 560.80 9 045.60 28.66% 36 147.80 4 458.60 12.33%
31.12.2018 31 560.80 50 967.50 -19 406.70 -38.08% 28 483.70 3 077.10 10.80%
30.11.2018 50 967.50 50 414.60 552.90 1.10% 48 484.40 2 483.10 5.12%
31.10.2018 50 414.60 55 981.30 -5 566.70 -9.94% 52 114.50 -1 699.90 -3.26%
30.09.2018 55 981.30 53 646.90 2 334.40 4.35% 47 707.90 8 273.40 17.34%
31.08.2018 53 646.90 55 915.60 -2 268.70 -4.06% 52 034.10 1 612.80 3.10%
31.07.2018 55 915.60 46 259.50 9 656.10 20.87% 52 054.70 3 860.90 7.42%
30.06.2018 46 259.50 49 412.40 -3 152.90 -6.38% 51 767.60 -5 508.10 -10.64%
31.05.2018 49 412.40 44 064.50 5 347.90 12.14% 56 990.40 -7 578.00 -13.30%
30.04.2018 44 064.50 52 563.20 -8 498.70 -16.17% 57 162.50 -13 098.00 -22.91%
31.03.2018 52 563.20 39 290.80 13 272.40 33.78% 52 089.60 473.60 0.91%
28.02.2018 39 290.80 36 147.80 3 143.00 8.69% 34 105.40 5 185.40 15.20%
31.01.2018 36 147.80 28 483.70 7 664.10 26.91% 31 540.80 4 607.00 14.61%
31.12.2017 28 483.70 48 484.40 -20 000.70 -41.25% 33 675.40 -5 191.70 -15.42%
30.11.2017 48 484.40 52 114.50 -3 630.10 -6.97% 34 106.80 14 377.60 42.15%
31.10.2017 52 114.50 47 707.90 4 406.60 9.24% 42 121.20 9 993.30 23.73%
30.09.2017 47 707.90 52 034.10 -4 326.20 -8.31% 44 590.60 3 117.30 6.99%
31.08.2017 52 034.10 52 054.70 -20.60 -0.04% 44 854.30 7 179.80 16.01%
31.07.2017 52 054.70 51 767.60 287.10 0.55% 48 784.10 3 270.60 6.70%
30.06.2017 51 767.60 56 990.40 -5 222.80 -9.16% 47 636.00 4 131.60 8.67%
31.05.2017 56 990.40 57 162.50 - 172.10 -0.30% 46 444.30 10 546.10 22.71%
30.04.2017 57 162.50 52 089.60 5 072.90 9.74% 45 546.60 11 615.90 25.50%
31.03.2017 52 089.60 34 105.40 17 984.20 52.73% 39 429.20 12 660.40 32.11%
28.02.2017 34 105.40 31 540.80 2 564.60 8.13% 41 810.20 -7 704.80 -18.43%
31.01.2017 31 540.80 33 675.40 -2 134.60 -6.34% 46 306.10 -14 765.30 -31.89%
31.12.2016 33 675.40 34 106.80 - 431.40 -1.26% 48 835.10 -15 159.70 -31.04%
30.11.2016 34 106.80 42 121.20 -8 014.40 -19.03% 80 414.50 -46 307.70 -57.59%
31.10.2016 42 121.20 44 590.60 -2 469.40 -5.54% 90 404.30 -48 283.10 -53.41%
30.09.2016 44 590.60 44 854.30 - 263.70 -0.59% 99 925.30 -55 334.70 -55.38%
31.08.2016 44 854.30 48 784.10 -3 929.80 -8.06% 94 128.10 -49 273.80 -52.35%
31.07.2016 48 784.10 47 636.00 1 148.10 2.41% 82 671.80 -33 887.70 -40.99%
30.06.2016 47 636.00 46 444.30 1 191.70 2.57% 74 548.60 -26 912.60 -36.10%
31.05.2016 46 444.30 45 546.60 897.70 1.97% 76 465.60 -30 021.30 -39.26%
30.04.2016 45 546.60 39 429.20 6 117.40 15.51% 81 159.00 -35 612.40 -43.88%
31.03.2016 39 429.20 41 810.20 -2 381.00 -5.69% 91 821.80 -52 392.60 -57.06%
29.02.2016 41 810.20 46 306.10 -4 495.90 -9.71% 72 003.80 -30 193.60 -41.93%
31.01.2016 46 306.10 48 835.10 -2 529.00 -5.18% 71 068.80 -24 762.70 -34.84%
31.12.2015 48 835.10 80 414.50 -31 579.40 -39.27% 81 430.30 -32 595.20 -40.03%
30.11.2015 80 414.50 90 404.30 -9 989.80 -11.05% 95 334.10 -14 919.60 -15.65%
31.10.2015 90 404.30 99 925.30 -9 521.00 -9.53% 93 393.90 -2 989.60 -3.20%
30.09.2015 99 925.30 94 128.10 5 797.20 6.16% 85 955.80 13 969.50 16.25%
31.08.2015 94 128.10 82 671.80 11 456.30 13.86% 96 613.00 -2 484.90 -2.57%
31.07.2015 82 671.80 74 548.60 8 123.20 10.90% 99 706.90 -17 035.10 -17.09%
30.06.2015 74 548.60 76 465.60 -1 917.00 -2.51% 94 618.90 -20 070.30 -21.21%
31.05.2015 76 465.60 81 159.00 -4 693.40 -5.78% 93 763.00 -17 297.40 -18.45%
30.04.2015 81 159.00 91 821.80 -10 662.80 -11.61% 89 244.80 -8 085.80 -9.06%
31.03.2015 91 821.80 72 003.80 19 818.00 27.52% 95 710.00 -3 888.20 -4.06%
28.02.2015 72 003.80 71 068.80 935.00 1.32% 74 825.80 -2 822.00 -3.77%
31.01.2015 71 068.80 81 430.30 -10 361.50 -12.72% 74 855.40 -3 786.60 -5.06%
31.12.2014 81 430.30 95 334.10 -13 903.80 -14.58% 94 948.40 -13 518.10 -14.24%
30.11.2014 95 334.10 93 393.90 1 940.20 2.08% 99 459.70 -4 125.60 -4.15%
31.10.2014 93 393.90 85 955.80 7 438.10 8.65% 46 553.60 46 840.30 100.62%
30.09.2014 85 955.80 96 613.00 -10 657.20 -11.03% 44 644.70 41 311.10 92.53%
31.08.2014 96 613.00 99 706.90 -3 093.90 -3.10% 44 337.00 52 276.00 117.91%
31.07.2014 99 706.90 94 618.90 5 088.00 5.38% 38 920.70 60 786.20 156.18%
30.06.2014 94 618.90 93 763.00 855.90 0.91% 37 187.30 57 431.60 154.44%
31.05.2014 93 763.00 89 244.80 4 518.20 5.06% 39 461.00 54 302.00 137.61%
30.04.2014 89 244.80 95 710.00 -6 465.20 -6.75% 37 055.70 52 189.10 140.84%
31.03.2014 95 710.00 74 825.80 20 884.20 27.91% 38 698.60 57 011.40 147.32%
28.02.2014 74 825.80 74 855.40 -29.60 -0.04% 38 975.80 35 850.00 91.98%
31.01.2014 74 855.40 94 948.40 -20 093.00 -21.16% 41 958.60 32 896.80 78.40%
31.12.2013 94 948.40 99 459.70 -4 511.30 -4.54% 39 783.10 55 165.30 138.67%
30.11.2013 99 459.70 46 553.60 52 906.10 113.65% 37 584.10 61 875.60 164.63%
31.10.2013 46 553.60 44 644.70 1 908.90 4.28% 39 093.70 7 459.90 19.08%
30.09.2013 44 644.70 44 337.00 307.70 0.69% 41 975.70 2 669.00 6.36%
31.08.2013 44 337.00 38 920.70 5 416.30 13.92% 49 261.90 -4 924.90 -10.00%
31.07.2013 38 920.70 37 187.30 1 733.40 4.66% 55 451.50 -16 530.80 -29.81%
30.06.2013 37 187.30 39 461.00 -2 273.70 -5.76% 77 343.20 -40 155.90 -51.92%
31.05.2013 39 461.00 37 055.70 2 405.30 6.49% 81 005.00 -41 544.00 -51.29%
30.04.2013 37 055.70 38 698.60 -1 642.90 -4.25% 97 428.70 -60 373.00 -61.97%
31.03.2013 38 698.60 38 975.80 - 277.20 -0.71% 99 873.00 -61 174.40 -61.25%
28.02.2013 38 975.80 41 958.60 -2 982.80 -7.11% 88 788.50 -49 812.70 -56.10%
31.01.2013 41 958.60 39 783.10 2 175.50 5.47% 64 616.80 -22 658.20 -35.07%
31.12.2012 39 783.10 37 584.10 2 199.00 5.85% 61 346.10 -21 563.00 -35.15%
30.11.2012 37 584.10 39 093.70 -1 509.60 -3.86% 63 799.30 -26 215.20 -41.09%
31.10.2012 39 093.70 41 975.70 -2 882.00 -6.87% 70 681.40 -31 587.70 -44.69%
30.09.2012 41 975.70 49 261.90 -7 286.20 -14.79% 81 509.90 -39 534.20 -48.50%
31.08.2012 49 261.90 55 451.50 -6 189.60 -11.16% 84 120.00 -34 858.10 -41.44%
31.07.2012 55 451.50 77 343.20 -21 891.70 -28.30% 80 986.10 -25 534.60 -31.53%
30.06.2012 77 343.20 81 005.00 -3 661.80 -4.52% 81 645.00 -4 301.80 -5.27%
31.05.2012 81 005.00 97 428.70 -16 423.70 -16.86% 79 831.60 1 173.40 1.47%
30.04.2012 97 428.70 99 873.00 -2 444.30 -2.45% 89 470.00 7 958.70 8.90%
31.03.2012 99 873.00 88 788.50 11 084.50 12.48% 93 521.60 6 351.40 6.79%
29.02.2012 88 788.50 64 616.80 24 171.70 37.41% 93 914.40 -5 125.90 -5.46%
31.01.2012 64 616.80 61 346.10 3 270.70 5.33% 88 369.50 -23 752.70 -26.88%
31.12.2011 61 346.10 63 799.30 -2 453.20 -3.85% 64 169.80 -2 823.70 -4.40%
30.11.2011 63 799.30 70 681.40 -6 882.10 -9.74% 64 747.70 - 948.40 -1.46%
31.10.2011 70 681.40 81 509.90 -10 828.50 -13.28% 66 515.60 4 165.80 6.26%
30.09.2011 81 509.90 84 120.00 -2 610.10 -3.10% 58 681.50 22 828.40 38.90%
31.08.2011 84 120.00 80 986.10 3 133.90 3.87% 62 577.60 21 542.40 34.42%
31.07.2011 80 986.10 81 645.00 - 658.90 -0.81% 72 972.20 8 013.90 10.98%
30.06.2011 81 645.00 79 831.60 1 813.40 2.27% 84 048.20 -2 403.20 -2.86%
31.05.2011 79 831.60 89 470.00 -9 638.40 -10.77% 89 696.40 -9 864.80 -11.00%
30.04.2011 89 470.00 93 521.60 -4 051.60 -4.33% 112 548.30 -23 078.30 -20.51%
31.03.2011 93 521.60 93 914.40 - 392.80 -0.42% 68 703.70 24 817.90 36.12%
28.02.2011 93 914.40 88 369.50 5 544.90 6.27% 67 184.00 26 730.40 39.79%
31.01.2011 88 369.50 64 169.80 24 199.70 37.71% 73 447.20 14 922.30 20.32%
31.12.2010 64 169.80 64 747.70 - 577.90 -0.89% 72 709.10 -8 539.30 -11.74%
30.11.2010 64 747.70 66 515.60 -1 767.90 -2.66% 72 260.00 -7 512.30 -10.40%
31.10.2010 66 515.60 58 681.50 7 834.10 13.35% 74 278.80 -7 763.20 -10.45%
30.09.2010 58 681.50 62 577.60 -3 896.10 -6.23% 76 083.20 -17 401.70 -22.87%
31.08.2010 62 577.60 72 972.20 -10 394.60 -14.24% 87 548.40 -24 970.80 -28.52%
31.07.2010 72 972.20 84 048.20 -11 076.00 -13.18% 81 646.40 -8 674.20 -10.62%
30.06.2010 84 048.20 89 696.40 -5 648.20 -6.30% 98 506.80 -14 458.60 -14.68%
31.05.2010 89 696.40 112 548.30 -22 851.90 -20.30% 100 624.10 -10 927.70 -10.86%
30.04.2010 112 548.30 68 703.70 43 844.60 63.82% 90 768.70 21 779.60 23.99%
31.03.2010 68 703.70 67 184.00 1 519.70 2.26% 98 348.00 -29 644.30 -30.14%
28.02.2010 67 184.00 73 447.20 -6 263.20 -8.53% 98 891.80 -31 707.80 -32.06%
31.01.2010 73 447.20 72 709.10 738.10 1.02% 96 941.10 -23 493.90 -24.24%
31.12.2009 72 709.10 72 260.00 449.10 0.62% 94 616.70 -21 907.60 -23.15%
30.11.2009 72 260.00 74 278.80 -2 018.80 -2.72% 88 764.80 -16 504.80 -18.59%
31.10.2009 74 278.80 76 083.20 -1 804.40 -2.37% 81 598.20 -7 319.40 -8.97%
30.09.2009 76 083.20 87 548.40 -11 465.20 -13.10% 83 479.90 -7 396.70 -8.86%
31.08.2009 87 548.40 81 646.40 5 902.00 7.23% 89 169.10 -1 620.70 -1.82%
31.07.2009 81 646.40 98 506.80 -16 860.40 -17.12% 85 986.00 -4 339.60 -5.05%
30.06.2009 98 506.80 100 624.10 -2 117.30 -2.10% 84 182.20 14 324.60 17.02%
31.05.2009 100 624.10 90 768.70 9 855.40 10.86% 82 460.00 18 164.10 22.03%
30.04.2009 90 768.70 98 348.00 -7 579.30 -7.71% 84 967.30 5 801.40 6.83%
31.03.2009 98 348.00 98 891.80 - 543.80 -0.55% 79 033.40 19 314.60 24.44%
28.02.2009 98 891.80 96 941.10 1 950.70 2.01% 84 171.30 14 720.50 17.49%
31.01.2009 96 941.10 94 616.70 2 324.40 2.46% 71 177.30 25 763.80 36.20%
31.12.2008 94 616.70 88 764.80 5 851.90 6.59% 67 787.20 26 829.50 39.58%
30.11.2008 88 764.80 81 598.20 7 166.60 8.78% 59 386.80 29 378.00 49.47%
31.10.2008 81 598.20 83 479.90 -1 881.70 -2.25% 58 715.00 22 883.20 38.97%
30.09.2008 83 479.90 89 169.10 -5 689.20 -6.38% 59 319.70 24 160.20 40.73%
31.08.2008 89 169.10 85 986.00 3 183.10 3.70% 60 412.00 28 757.10 47.60%
31.07.2008 85 986.00 84 182.20 1 803.80 2.14% 62 868.00 23 118.00 36.77%
30.06.2008 84 182.20 82 460.00 1 722.20 2.09% 71 137.90 13 044.30 18.34%
31.05.2008 82 460.00 84 967.30 -2 507.30 -2.95% 61 749.80 20 710.20 33.54%
30.04.2008 84 967.30 79 033.40 5 933.90 7.51% 63 394.60 21 572.70 34.03%
31.03.2008 79 033.40 84 171.30 -5 137.90 -6.10% 60 638.10 18 395.30 30.34%
29.02.2008 84 171.30 71 177.30 12 994.00 18.26% 55 536.80 28 634.50 51.56%
31.01.2008 71 177.30 67 787.20 3 390.10 5.00% 62 196.80 8 980.50 14.44%
31.12.2007 67 787.20 59 386.80 8 400.40 14.15% 62 464.50 5 322.70 8.52%
30.11.2007 59 386.80 58 715.00 671.80 1.14% 60 274.00 - 887.20 -1.47%
31.10.2007 58 715.00 59 319.70 - 604.70 -1.02% 65 407.30 -6 692.30 -10.23%
30.09.2007 59 319.70 60 412.00 -1 092.30 -1.81% 47 424.60 11 895.10 25.08%
31.08.2007 60 412.00 62 868.00 -2 456.00 -3.91% 60 952.30 - 540.30 -0.89%
31.07.2007 62 868.00 71 137.90 -8 269.90 -11.63% 58 563.60 4 304.40 7.35%
30.06.2007 71 137.90 61 749.80 9 388.10 15.20% 55 601.20 15 536.70 27.94%
31.05.2007 61 749.80 63 394.60 -1 644.80 -2.59% 54 528.50 7 221.30 13.24%
30.04.2007 63 394.60 60 638.10 2 756.50 4.55% 54 854.80 8 539.80 15.57%
31.03.2007 60 638.10 55 536.80 5 101.30 9.19% 54 089.60 6 548.50 12.11%
28.02.2007 55 536.80 62 196.80 -6 660.00 -10.71% 56 135.40 - 598.60 -1.07%
31.01.2007 62 196.80 62 464.50 - 267.70 -0.43% 54 823.70 7 373.10 13.45%
31.12.2006 62 464.50 60 274.00 2 190.50 3.63% 51 697.20 10 767.30 20.83%
30.11.2006 60 274.00 65 407.30 -5 133.30 -7.85% 50 136.20 10 137.80 20.22%
31.10.2006 65 407.30 47 424.60 17 982.70 37.92% 53 441.20 11 966.10 22.39%
30.09.2006 47 424.60 60 952.30 -13 527.70 -22.19% 50 609.20 -3 184.60 -6.29%
31.08.2006 60 952.30 58 563.60 2 388.70 4.08% 53 549.10 7 403.20 13.82%
31.07.2006 58 563.60 55 601.20 2 962.40 5.33% 54 430.70 4 132.90 7.59%
30.06.2006 55 601.20 54 528.50 1 072.70 1.97% 48 164.90 7 436.30 15.44%
31.05.2006 54 528.50 54 854.80 - 326.30 -0.59% 49 700.40 4 828.10 9.71%
30.04.2006 54 854.80 54 089.60 765.20 1.41% 47 442.30 7 412.50 15.62%
31.03.2006 54 089.60 56 135.40 -2 045.80 -3.64% 43 847.00 10 242.60 23.36%
28.02.2006 56 135.40 54 823.70 1 311.70 2.39% 45 079.10 11 056.30 24.53%
31.01.2006 54 823.70 51 697.20 3 126.50 6.05% 45 279.70 9 544.00 21.08%
31.12.2005 51 697.20 50 136.20 1 561.00 3.11% 44 074.20 7 623.00 17.30%
30.11.2005 50 136.20 53 441.20 -3 305.00 -6.18% 49 756.00 380.20 0.76%
31.10.2005 53 441.20 50 609.20 2 832.00 5.60% 52 322.80 1 118.40 2.14%
30.09.2005 50 609.20 53 549.10 -2 939.90 -5.49% 52 635.30 -2 026.10 -3.85%
31.08.2005 53 549.10 54 430.70 - 881.60 -1.62% 53 635.60 -86.50 -0.16%
31.07.2005 54 430.70 48 164.90 6 265.80 13.01% 53 971.70 459.00 0.85%
30.06.2005 48 164.90 49 700.40 -1 535.50 -3.09% 51 307.80 -3 142.90 -6.13%
31.05.2005 49 700.40 47 442.30 2 258.10 4.76% 48 037.50 1 662.90 3.46%
30.04.2005 47 442.30 43 847.00 3 595.30 8.20% 47 678.30 - 236.00 -0.49%
31.03.2005 43 847.00 45 079.10 -1 232.10 -2.73% 47 771.10 -3 924.10 -8.21%
28.02.2005 45 079.10 45 279.70 - 200.60 -0.44% 45 728.30 - 649.20 -1.42%
31.01.2005 45 279.70 44 074.20 1 205.50 2.74% 45 620.20 - 340.50 -0.75%
31.12.2004 44 074.20 49 756.00 -5 681.80 -11.42% 46 369.60 -2 295.40 -4.95%
30.11.2004 49 756.00 52 322.80 -2 566.80 -4.91% 47 874.50 1 881.50 3.93%
31.10.2004 52 322.80 52 635.30 - 312.50 -0.59% 49 717.40 2 605.40 5.24%
30.09.2004 52 635.30 53 635.60 -1 000.30 -1.86% 47 145.10 5 490.20 11.65%
31.08.2004 53 635.60 53 971.70 - 336.10 -0.62% 48 674.80 4 960.80 10.19%
31.07.2004 53 971.70 51 307.80 2 663.90 5.19% 48 736.50 5 235.20 10.74%
30.06.2004 51 307.80 48 037.50 3 270.30 6.81% 49 478.70 1 829.10 3.70%
31.05.2004 48 037.50 47 678.30 359.20 0.75% 48 450.10 - 412.60 -0.85%
30.04.2004 47 678.30 47 771.10 -92.80 -0.19% 48 475.20 - 796.90 -1.64%
31.03.2004 47 771.10 45 728.30 2 042.80 4.47% 51 669.00 -3 897.90 -7.54%
29.02.2004 45 728.30 45 620.20 108.10 0.24% 51 305.00 -5 576.70 -10.87%
31.01.2004 45 620.20 46 369.60 - 749.40 -1.62% 50 535.50 -4 915.30 -9.73%
31.12.2003 46 369.60 47 874.50 -1 504.90 -3.14% 50 426.50 -4 056.90 -8.05%
30.11.2003 47 874.50 49 717.40 -1 842.90 -3.71% 50 218.80 -2 344.30 -4.67%
31.10.2003 49 717.40 47 145.10 2 572.30 5.46% 48 141.40 1 576.00 3.27%
30.09.2003 47 145.10 48 674.80 -1 529.70 -3.14% 46 273.50 871.60 1.88%
31.08.2003 48 674.80 48 736.50 -61.70 -0.13% 47 178.00 1 496.80 3.17%
31.07.2003 48 736.50 49 478.70 - 742.20 -1.50% 48 913.60 - 177.10 -0.36%
30.06.2003 49 478.70 48 450.10 1 028.60 2.12% 48 229.40 1 249.30 2.59%
31.05.2003 48 450.10 48 475.20 -25.10 -0.05% 49 907.90 -1 457.80 -2.92%
30.04.2003 48 475.20 51 669.00 -3 193.80 -6.18% 49 669.30 -1 194.10 -2.40%
31.03.2003 51 669.00 51 305.00 364.00 0.71% 52 824.80 -1 155.80 -2.19%
28.02.2003 51 305.00 50 535.50 769.50 1.52% 56 306.70 -5 001.70 -8.88%
31.01.2003 50 535.50 50 426.50 109.00 0.22% 63 039.50 -12 504.00 -19.84%
31.12.2002 50 426.50 50 218.80 207.70 0.41% - - -
30.11.2002 50 218.80 48 141.40 2 077.40 4.32% - - -
31.10.2002 48 141.40 46 273.50 1 867.90 4.04% - - -
30.09.2002 46 273.50 47 178.00 - 904.50 -1.92% - - -
31.08.2002 47 178.00 48 913.60 -1 735.60 -3.55% - - -
31.07.2002 48 913.60 48 229.40 684.20 1.42% - - -
30.06.2002 48 229.40 49 907.90 -1 678.50 -3.36% - - -
31.05.2002 49 907.90 49 669.30 238.60 0.48% - - -
30.04.2002 49 669.30 52 824.80 -3 155.50 -5.97% - - -
31.03.2002 52 824.80 56 306.70 -3 481.90 -6.18% - - -
28.02.2002 56 306.70 63 039.50 -6 732.80 -10.68% - - -
31.01.2002 63 039.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady krátkodobé celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies