Nerezidenti (Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč) - Nerezidenti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2017 148 614.30
Min 28.02.1993 1 444.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 118 049.40 114 428.00 3 621.40 3.16% 139 730.60 -21 681.20 -15.52%
28.02.2019 114 428.00 119 034.30 -4 606.30 -3.87% 144 574.10 -30 146.10 -20.85%
31.01.2019 119 034.30 127 136.40 -8 102.10 -6.37% 125 598.80 -6 564.50 -5.23%
31.12.2018 127 136.40 129 520.90 -2 384.50 -1.84% 121 251.90 5 884.50 4.85%
30.11.2018 129 520.90 123 858.50 5 662.40 4.57% 126 430.40 3 090.50 2.44%
31.10.2018 123 858.50 122 398.20 1 460.30 1.19% 135 544.70 -11 686.20 -8.62%
30.09.2018 122 398.20 130 377.60 -7 979.40 -6.12% 134 068.10 -11 669.90 -8.70%
31.08.2018 130 377.60 125 493.10 4 884.50 3.89% 136 723.90 -6 346.30 -4.64%
31.07.2018 125 493.10 127 024.80 -1 531.70 -1.21% 140 355.70 -14 862.60 -10.59%
30.06.2018 127 024.80 130 464.00 -3 439.20 -2.64% 136 127.20 -9 102.40 -6.69%
31.05.2018 130 464.00 115 593.70 14 870.30 12.86% 148 614.30 -18 150.30 -12.21%
30.04.2018 115 593.70 139 730.60 -24 136.90 -17.27% 146 259.70 -30 666.00 -20.97%
31.03.2018 139 730.60 144 574.10 -4 843.50 -3.35% 137 329.00 2 401.60 1.75%
28.02.2018 144 574.10 125 598.80 18 975.30 15.11% 124 757.80 19 816.30 15.88%
31.01.2018 125 598.80 121 251.90 4 346.90 3.58% 112 970.00 12 628.80 11.18%
31.12.2017 121 251.90 126 430.40 -5 178.50 -4.10% 99 413.30 21 838.60 21.97%
30.11.2017 126 430.40 135 544.70 -9 114.30 -6.72% 87 511.40 38 919.00 44.47%
31.10.2017 135 544.70 134 068.10 1 476.60 1.10% 84 617.80 50 926.90 60.18%
30.09.2017 134 068.10 136 723.90 -2 655.80 -1.94% 79 092.50 54 975.60 69.51%
31.08.2017 136 723.90 140 355.70 -3 631.80 -2.59% 75 634.20 61 089.70 80.77%
31.07.2017 140 355.70 136 127.20 4 228.50 3.11% 76 229.50 64 126.20 84.12%
30.06.2017 136 127.20 148 614.30 -12 487.10 -8.40% 80 624.00 55 503.20 68.84%
31.05.2017 148 614.30 146 259.70 2 354.60 1.61% 75 001.40 73 612.90 98.15%
30.04.2017 146 259.70 137 329.00 8 930.70 6.50% 73 498.10 72 761.60 99.00%
31.03.2017 137 329.00 124 757.80 12 571.20 10.08% 76 114.80 61 214.20 80.42%
28.02.2017 124 757.80 112 970.00 11 787.80 10.43% 83 293.40 41 464.40 49.78%
31.01.2017 112 970.00 99 413.30 13 556.70 13.64% 86 064.30 26 905.70 31.26%
31.12.2016 99 413.30 87 511.40 11 901.90 13.60% 87 570.90 11 842.40 13.52%
30.11.2016 87 511.40 84 617.80 2 893.60 3.42% 79 683.80 7 827.60 9.82%
31.10.2016 84 617.80 79 092.50 5 525.30 6.99% 80 155.30 4 462.50 5.57%
30.09.2016 79 092.50 75 634.20 3 458.30 4.57% 79 236.00 - 143.50 -0.18%
31.08.2016 75 634.20 76 229.50 - 595.30 -0.78% 73 259.10 2 375.10 3.24%
31.07.2016 76 229.50 80 624.00 -4 394.50 -5.45% 65 327.80 10 901.70 16.69%
30.06.2016 80 624.00 75 001.40 5 622.60 7.50% 75 164.50 5 459.50 7.26%
31.05.2016 75 001.40 73 498.10 1 503.30 2.05% 74 795.80 205.60 0.27%
30.04.2016 73 498.10 76 114.80 -2 616.70 -3.44% 64 477.40 9 020.70 13.99%
31.03.2016 76 114.80 83 293.40 -7 178.60 -8.62% 60 705.90 15 408.90 25.38%
29.02.2016 83 293.40 86 064.30 -2 770.90 -3.22% 64 633.80 18 659.60 28.87%
31.01.2016 86 064.30 87 570.90 -1 506.60 -1.72% 62 218.20 23 846.10 38.33%
31.12.2015 87 570.90 79 683.80 7 887.10 9.90% 66 560.20 21 010.70 31.57%
30.11.2015 79 683.80 80 155.30 - 471.50 -0.59% 66 460.10 13 223.70 19.90%
31.10.2015 80 155.30 79 236.00 919.30 1.16% 59 200.30 20 955.00 35.40%
30.09.2015 79 236.00 73 259.10 5 976.90 8.16% 52 447.00 26 789.00 51.08%
31.08.2015 73 259.10 65 327.80 7 931.30 12.14% 55 544.40 17 714.70 31.89%
31.07.2015 65 327.80 75 164.50 -9 836.70 -13.09% 53 022.70 12 305.10 23.21%
30.06.2015 75 164.50 74 795.80 368.70 0.49% 54 942.40 20 222.10 36.81%
31.05.2015 74 795.80 64 477.40 10 318.40 16.00% 53 141.50 21 654.30 40.75%
30.04.2015 64 477.40 60 705.90 3 771.50 6.21% 50 732.30 13 745.10 27.09%
31.03.2015 60 705.90 64 633.80 -3 927.90 -6.08% 51 978.00 8 727.90 16.79%
28.02.2015 64 633.80 62 218.20 2 415.60 3.88% 52 583.30 12 050.50 22.92%
31.01.2015 62 218.20 66 560.20 -4 342.00 -6.52% 54 919.20 7 299.00 13.29%
31.12.2014 66 560.20 66 460.10 100.10 0.15% 64 156.70 2 403.50 3.75%
30.11.2014 66 460.10 59 200.30 7 259.80 12.26% 57 372.50 9 087.60 15.84%
31.10.2014 59 200.30 52 447.00 6 753.30 12.88% 52 610.30 6 590.00 12.53%
30.09.2014 52 447.00 55 544.40 -3 097.40 -5.58% 48 052.20 4 394.80 9.15%
31.08.2014 55 544.40 53 022.70 2 521.70 4.76% 50 075.60 5 468.80 10.92%
31.07.2014 53 022.70 54 942.40 -1 919.70 -3.49% 52 624.60 398.10 0.76%
30.06.2014 54 942.40 53 141.50 1 800.90 3.39% 53 221.60 1 720.80 3.23%
31.05.2014 53 141.50 50 732.30 2 409.20 4.75% 54 795.00 -1 653.50 -3.02%
30.04.2014 50 732.30 51 978.00 -1 245.70 -2.40% 48 667.00 2 065.30 4.24%
31.03.2014 51 978.00 52 583.30 - 605.30 -1.15% 52 683.60 - 705.60 -1.34%
28.02.2014 52 583.30 54 919.20 -2 335.90 -4.25% 48 037.60 4 545.70 9.46%
31.01.2014 54 919.20 64 156.70 -9 237.50 -14.40% 52 740.50 2 178.70 4.13%
31.12.2013 64 156.70 57 372.50 6 784.20 11.82% 53 796.70 10 360.00 19.26%
30.11.2013 57 372.50 52 610.30 4 762.20 9.05% 46 878.80 10 493.70 22.38%
31.10.2013 52 610.30 48 052.20 4 558.10 9.49% 45 371.70 7 238.60 15.95%
30.09.2013 48 052.20 50 075.60 -2 023.40 -4.04% 45 651.90 2 400.30 5.26%
31.08.2013 50 075.60 52 624.60 -2 549.00 -4.84% 45 969.50 4 106.10 8.93%
31.07.2013 52 624.60 53 221.60 - 597.00 -1.12% 45 096.00 7 528.60 16.69%
30.06.2013 53 221.60 54 795.00 -1 573.40 -2.87% 50 038.60 3 183.00 6.36%
31.05.2013 54 795.00 48 667.00 6 128.00 12.59% 47 423.00 7 372.00 15.55%
30.04.2013 48 667.00 52 683.60 -4 016.60 -7.62% 41 068.30 7 598.70 18.50%
31.03.2013 52 683.60 48 037.60 4 646.00 9.67% 40 271.60 12 412.00 30.82%
28.02.2013 48 037.60 52 740.50 -4 702.90 -8.92% 44 157.10 3 880.50 8.79%
31.01.2013 52 740.50 53 796.70 -1 056.20 -1.96% 45 233.40 7 507.10 16.60%
31.12.2012 53 796.70 46 878.80 6 917.90 14.76% 45 656.00 8 140.70 17.83%
30.11.2012 46 878.80 45 371.70 1 507.10 3.32% 44 504.60 2 374.20 5.33%
31.10.2012 45 371.70 45 651.90 - 280.20 -0.61% 39 311.50 6 060.20 15.42%
30.09.2012 45 651.90 45 969.50 - 317.60 -0.69% 41 614.00 4 037.90 9.70%
31.08.2012 45 969.50 45 096.00 873.50 1.94% 42 937.00 3 032.50 7.06%
31.07.2012 45 096.00 50 038.60 -4 942.60 -9.88% 40 178.50 4 917.50 12.24%
30.06.2012 50 038.60 47 423.00 2 615.60 5.52% 44 771.40 5 267.20 11.76%
31.05.2012 47 423.00 41 068.30 6 354.70 15.47% 42 402.20 5 020.80 11.84%
30.04.2012 41 068.30 40 271.60 796.70 1.98% 35 574.80 5 493.50 15.44%
31.03.2012 40 271.60 44 157.10 -3 885.50 -8.80% 35 709.70 4 561.90 12.77%
29.02.2012 44 157.10 45 233.40 -1 076.30 -2.38% 39 637.50 4 519.60 11.40%
31.01.2012 45 233.40 45 656.00 - 422.60 -0.93% 39 875.80 5 357.60 13.44%
31.12.2011 45 656.00 44 504.60 1 151.40 2.59% 48 013.60 -2 357.60 -4.91%
30.11.2011 44 504.60 39 311.50 5 193.10 13.21% 46 939.40 -2 434.80 -5.19%
31.10.2011 39 311.50 41 614.00 -2 302.50 -5.53% 46 179.40 -6 867.90 -14.87%
30.09.2011 41 614.00 42 937.00 -1 323.00 -3.08% 45 856.10 -4 242.10 -9.25%
31.08.2011 42 937.00 40 178.50 2 758.50 6.87% 45 092.10 -2 155.10 -4.78%
31.07.2011 40 178.50 44 771.40 -4 592.90 -10.26% 45 518.10 -5 339.60 -11.73%
30.06.2011 44 771.40 42 402.20 2 369.20 5.59% 41 994.20 2 777.20 6.61%
31.05.2011 42 402.20 35 574.80 6 827.40 19.19% 43 775.10 -1 372.90 -3.14%
30.04.2011 35 574.80 35 709.70 - 134.90 -0.38% 35 842.20 - 267.40 -0.75%
31.03.2011 35 709.70 39 637.50 -3 927.80 -9.91% 36 260.40 - 550.70 -1.52%
28.02.2011 39 637.50 39 875.80 - 238.30 -0.60% 38 796.60 840.90 2.17%
31.01.2011 39 875.80 48 013.60 -8 137.80 -16.95% 43 427.90 -3 552.10 -8.18%
31.12.2010 48 013.60 46 939.40 1 074.20 2.29% 38 903.20 9 110.40 23.42%
30.11.2010 46 939.40 46 179.40 760.00 1.65% 38 777.20 8 162.20 21.05%
31.10.2010 46 179.40 45 856.10 323.30 0.70% 36 560.00 9 619.40 26.31%
30.09.2010 45 856.10 45 092.10 764.00 1.69% 37 193.60 8 662.50 23.29%
31.08.2010 45 092.10 45 518.10 - 426.00 -0.94% 35 716.20 9 375.90 26.25%
31.07.2010 45 518.10 41 994.20 3 523.90 8.39% 34 134.80 11 383.30 33.35%
30.06.2010 41 994.20 43 775.10 -1 780.90 -4.07% 35 273.30 6 720.90 19.05%
31.05.2010 43 775.10 35 842.20 7 932.90 22.13% 36 409.20 7 365.90 20.23%
30.04.2010 35 842.20 36 260.40 - 418.20 -1.15% 41 180.60 -5 338.40 -12.96%
31.03.2010 36 260.40 38 796.60 -2 536.20 -6.54% 37 370.70 -1 110.30 -2.97%
28.02.2010 38 796.60 43 427.90 -4 631.30 -10.66% 39 413.10 - 616.50 -1.56%
31.01.2010 43 427.90 38 903.20 4 524.70 11.63% 38 352.50 5 075.40 13.23%
31.12.2009 38 903.20 38 777.20 126.00 0.32% 43 482.90 -4 579.70 -10.53%
30.11.2009 38 777.20 36 560.00 2 217.20 6.06% 44 120.40 -5 343.20 -12.11%
31.10.2009 36 560.00 37 193.60 - 633.60 -1.70% 39 051.70 -2 491.70 -6.38%
30.09.2009 37 193.60 35 716.20 1 477.40 4.14% 48 305.40 -11 111.80 -23.00%
31.08.2009 35 716.20 34 134.80 1 581.40 4.63% 46 519.80 -10 803.60 -23.22%
31.07.2009 34 134.80 35 273.30 -1 138.50 -3.23% 50 100.90 -15 966.10 -31.87%
30.06.2009 35 273.30 36 409.20 -1 135.90 -3.12% 42 891.80 -7 618.50 -17.76%
31.05.2009 36 409.20 41 180.60 -4 771.40 -11.59% 45 491.10 -9 081.90 -19.96%
30.04.2009 41 180.60 37 370.70 3 809.90 10.19% 47 709.20 -6 528.60 -13.68%
31.03.2009 37 370.70 39 413.10 -2 042.40 -5.18% 48 204.00 -10 833.30 -22.47%
28.02.2009 39 413.10 38 352.50 1 060.60 2.77% 46 396.10 -6 983.00 -15.05%
31.01.2009 38 352.50 43 482.90 -5 130.40 -11.80% 50 664.70 -12 312.20 -24.30%
31.12.2008 43 482.90 44 120.40 - 637.50 -1.44% 43 764.90 - 282.00 -0.64%
30.11.2008 44 120.40 39 051.70 5 068.70 12.98% 36 629.80 7 490.60 20.45%
31.10.2008 39 051.70 48 305.40 -9 253.70 -19.16% 40 452.50 -1 400.80 -3.46%
30.09.2008 48 305.40 46 519.80 1 785.60 3.84% 36 974.40 11 331.00 30.65%
31.08.2008 46 519.80 50 100.90 -3 581.10 -7.15% 34 251.10 12 268.70 35.82%
31.07.2008 50 100.90 42 891.80 7 209.10 16.81% 34 608.50 15 492.40 44.76%
30.06.2008 42 891.80 45 491.10 -2 599.30 -5.71% 36 477.10 6 414.70 17.59%
31.05.2008 45 491.10 47 709.20 -2 218.10 -4.65% 35 121.00 10 370.10 29.53%
30.04.2008 47 709.20 48 204.00 - 494.80 -1.03% 35 745.60 11 963.60 33.47%
31.03.2008 48 204.00 46 396.10 1 807.90 3.90% 32 168.30 16 035.70 49.85%
29.02.2008 46 396.10 50 664.70 -4 268.60 -8.43% 32 590.80 13 805.30 42.36%
31.01.2008 50 664.70 43 764.90 6 899.80 15.77% 30 752.30 19 912.40 64.75%
31.12.2007 43 764.90 36 629.80 7 135.10 19.48% 31 468.30 12 296.60 39.08%
30.11.2007 36 629.80 40 452.50 -3 822.70 -9.45% 29 915.20 6 714.60 22.45%
31.10.2007 40 452.50 36 974.40 3 478.10 9.41% 30 415.40 10 037.10 33.00%
30.09.2007 36 974.40 34 251.10 2 723.30 7.95% 30 688.60 6 285.80 20.48%
31.08.2007 34 251.10 34 608.50 - 357.40 -1.03% 30 194.00 4 057.10 13.44%
31.07.2007 34 608.50 36 477.10 -1 868.60 -5.12% 25 940.40 8 668.10 33.42%
30.06.2007 36 477.10 35 121.00 1 356.10 3.86% 33 227.00 3 250.10 9.78%
31.05.2007 35 121.00 35 745.60 - 624.60 -1.75% 28 321.60 6 799.40 24.01%
30.04.2007 35 745.60 32 168.30 3 577.30 11.12% 25 857.70 9 887.90 38.24%
31.03.2007 32 168.30 32 590.80 - 422.50 -1.30% 26 379.90 5 788.40 21.94%
28.02.2007 32 590.80 30 752.30 1 838.50 5.98% 25 887.10 6 703.70 25.90%
31.01.2007 30 752.30 31 468.30 - 716.00 -2.28% 24 371.50 6 380.80 26.18%
31.12.2006 31 468.30 29 915.20 1 553.10 5.19% 27 885.20 3 583.10 12.85%
30.11.2006 29 915.20 30 415.40 - 500.20 -1.64% 29 048.80 866.40 2.98%
31.10.2006 30 415.40 30 688.60 - 273.20 -0.89% 28 087.40 2 328.00 8.29%
30.09.2006 30 688.60 30 194.00 494.60 1.64% 31 028.10 - 339.50 -1.09%
31.08.2006 30 194.00 25 940.40 4 253.60 16.40% 24 226.10 5 967.90 24.63%
31.07.2006 25 940.40 33 227.00 -7 286.60 -21.93% 23 161.30 2 779.10 12.00%
30.06.2006 33 227.00 28 321.60 4 905.40 17.32% 21 704.10 11 522.90 53.09%
31.05.2006 28 321.60 25 857.70 2 463.90 9.53% 20 700.90 7 620.70 36.81%
30.04.2006 25 857.70 26 379.90 - 522.20 -1.98% 19 213.40 6 644.30 34.58%
31.03.2006 26 379.90 25 887.10 492.80 1.90% 17 993.80 8 386.10 46.61%
28.02.2006 25 887.10 24 371.50 1 515.60 6.22% 18 991.90 6 895.20 36.31%
31.01.2006 24 371.50 27 885.20 -3 513.70 -12.60% 18 088.40 6 283.10 34.74%
31.12.2005 27 885.20 29 048.80 -1 163.60 -4.01% 18 970.70 8 914.50 46.99%
30.11.2005 29 048.80 28 087.40 961.40 3.42% 17 048.70 12 000.10 70.39%
31.10.2005 28 087.40 31 028.10 -2 940.70 -9.48% 18 572.70 9 514.70 51.23%
30.09.2005 31 028.10 24 226.10 6 802.00 28.08% 17 595.30 13 432.80 76.34%
31.08.2005 24 226.10 23 161.30 1 064.80 4.60% 18 578.80 5 647.30 30.40%
31.07.2005 23 161.30 21 704.10 1 457.20 6.71% 17 802.00 5 359.30 30.11%
30.06.2005 21 704.10 20 700.90 1 003.20 4.85% 16 874.90 4 829.20 28.62%
31.05.2005 20 700.90 19 213.40 1 487.50 7.74% 16 670.20 4 030.70 24.18%
30.04.2005 19 213.40 17 993.80 1 219.60 6.78% 15 856.70 3 356.70 21.17%
31.03.2005 17 993.80 18 991.90 - 998.10 -5.26% 15 749.20 2 244.60 14.25%
28.02.2005 18 991.90 18 088.40 903.50 4.99% 15 734.40 3 257.50 20.70%
31.01.2005 18 088.40 18 970.70 - 882.30 -4.65% 15 800.90 2 287.50 14.48%
31.12.2004 18 970.70 17 048.70 1 922.00 11.27% 14 172.60 4 798.10 33.85%
30.11.2004 17 048.70 18 572.70 -1 524.00 -8.21% 14 516.90 2 531.80 17.44%
31.10.2004 18 572.70 17 595.30 977.40 5.55% 14 784.40 3 788.30 25.62%
30.09.2004 17 595.30 18 578.80 - 983.50 -5.29% 14 131.30 3 464.00 24.51%
31.08.2004 18 578.80 17 802.00 776.80 4.36% 14 492.20 4 086.60 28.20%
31.07.2004 17 802.00 16 874.90 927.10 5.49% 15 152.30 2 649.70 17.49%
30.06.2004 16 874.90 16 670.20 204.70 1.23% 15 226.40 1 648.50 10.83%
31.05.2004 16 670.20 15 856.70 813.50 5.13% 13 741.70 2 928.50 21.31%
30.04.2004 15 856.70 15 749.20 107.50 0.68% 13 131.10 2 725.60 20.76%
31.03.2004 15 749.20 15 734.40 14.80 0.09% 13 648.10 2 101.10 15.39%
29.02.2004 15 734.40 15 800.90 -66.50 -0.42% 14 458.80 1 275.60 8.82%
31.01.2004 15 800.90 14 172.60 1 628.30 11.49% 16 515.10 - 714.20 -4.32%
31.12.2003 14 172.60 14 516.90 - 344.30 -2.37% 15 095.70 - 923.10 -6.11%
30.11.2003 14 516.90 14 784.40 - 267.50 -1.81% 13 638.70 878.20 6.44%
31.10.2003 14 784.40 14 131.30 653.10 4.62% 13 986.10 798.30 5.71%
30.09.2003 14 131.30 14 492.20 - 360.90 -2.49% 13 506.00 625.30 4.63%
31.08.2003 14 492.20 15 152.30 - 660.10 -4.36% 13 860.30 631.90 4.56%
31.07.2003 15 152.30 15 226.40 -74.10 -0.49% 12 638.30 2 514.00 19.89%
30.06.2003 15 226.40 13 741.70 1 484.70 10.80% 13 389.50 1 836.90 13.72%
31.05.2003 13 741.70 13 131.10 610.60 4.65% 15 909.10 -2 167.40 -13.62%
30.04.2003 13 131.10 13 648.10 - 517.00 -3.79% 17 571.40 -4 440.30 -25.27%
31.03.2003 13 648.10 14 458.80 - 810.70 -5.61% 19 032.10 -5 384.00 -28.29%
28.02.2003 14 458.80 16 515.10 -2 056.30 -12.45% 19 540.70 -5 081.90 -26.01%
31.01.2003 16 515.10 15 095.70 1 419.40 9.40% 18 130.40 -1 615.30 -8.91%
31.12.2002 15 095.70 13 638.70 1 457.00 10.68% 15 157.30 -61.60 -0.41%
30.11.2002 13 638.70 13 986.10 - 347.40 -2.48% 12 517.20 1 121.50 8.96%
31.10.2002 13 986.10 13 506.00 480.10 3.55% 14 358.50 - 372.40 -2.59%
30.09.2002 13 506.00 13 860.30 - 354.30 -2.56% 15 071.10 -1 565.10 -10.38%
31.08.2002 13 860.30 12 638.30 1 222.00 9.67% 14 417.90 - 557.60 -3.87%
31.07.2002 12 638.30 13 389.50 - 751.20 -5.61% 14 553.20 -1 914.90 -13.16%
30.06.2002 13 389.50 15 909.10 -2 519.60 -15.84% 16 323.60 -2 934.10 -17.97%
31.05.2002 15 909.10 17 571.40 -1 662.30 -9.46% 12 948.90 2 960.20 22.86%
30.04.2002 17 571.40 19 032.10 -1 460.70 -7.67% 14 918.30 2 653.10 17.78%
31.03.2002 19 032.10 19 540.70 - 508.60 -2.60% 11 763.80 7 268.30 61.79%
28.02.2002 19 540.70 18 130.40 1 410.30 7.78% 12 117.30 7 423.40 61.26%
31.01.2002 18 130.40 15 157.30 2 973.10 19.61% 11 972.50 6 157.90 51.43%
31.12.2001 15 157.30 12 517.20 2 640.10 21.09% 10 760.20 4 397.10 40.86%
30.11.2001 12 517.20 14 358.50 -1 841.30 -12.82% 12 853.00 - 335.80 -2.61%
31.10.2001 14 358.50 15 071.10 - 712.60 -4.73% 11 625.90 2 732.60 23.50%
30.09.2001 15 071.10 14 417.90 653.20 4.53% 12 456.00 2 615.10 20.99%
31.08.2001 14 417.90 14 553.20 - 135.30 -0.93% 10 954.20 3 463.70 31.62%
31.07.2001 14 553.20 16 323.60 -1 770.40 -10.85% 11 795.50 2 757.70 23.38%
30.06.2001 16 323.60 12 948.90 3 374.70 26.06% 11 926.50 4 397.10 36.87%
31.05.2001 12 948.90 14 918.30 -1 969.40 -13.20% 10 417.00 2 531.90 24.31%
30.04.2001 14 918.30 11 763.80 3 154.50 26.82% 8 784.90 6 133.40 69.82%
31.03.2001 11 763.80 12 117.30 - 353.50 -2.92% 11 259.40 504.40 4.48%
28.02.2001 12 117.30 11 972.50 144.80 1.21% 12 651.90 - 534.60 -4.23%
31.01.2001 11 972.50 10 760.20 1 212.30 11.27% 12 537.10 - 564.60 -4.50%
31.12.2000 10 760.20 12 853.00 -2 092.80 -16.28% 12 519.90 -1 759.70 -14.06%
30.11.2000 12 853.00 11 625.90 1 227.10 10.55% 11 627.00 1 226.00 10.54%
31.10.2000 11 625.90 12 456.00 - 830.10 -6.66% 13 501.20 -1 875.30 -13.89%
30.09.2000 12 456.00 10 954.20 1 501.80 13.71% 13 401.20 - 945.20 -7.05%
31.08.2000 10 954.20 11 795.50 - 841.30 -7.13% 12 848.70 -1 894.50 -14.74%
31.07.2000 11 795.50 11 926.50 - 131.00 -1.10% 13 279.10 -1 483.60 -11.17%
30.06.2000 11 926.50 10 417.00 1 509.50 14.49% 12 884.60 - 958.10 -7.44%
31.05.2000 10 417.00 8 784.90 1 632.10 18.58% 13 925.20 -3 508.20 -25.19%
30.04.2000 8 784.90 11 259.40 -2 474.50 -21.98% 12 454.80 -3 669.90 -29.47%
31.03.2000 11 259.40 12 651.90 -1 392.50 -11.01% 12 338.10 -1 078.70 -8.74%
29.02.2000 12 651.90 12 537.10 114.80 0.92% 11 477.40 1 174.50 10.23%
31.01.2000 12 537.10 12 519.90 17.20 0.14% 12 000.80 536.30 4.47%
31.12.1999 12 519.90 11 627.00 892.90 7.68% 10 950.10 1 569.80 14.34%
30.11.1999 11 627.00 13 501.20 -1 874.20 -13.88% 11 427.90 199.10 1.74%
31.10.1999 13 501.20 13 401.20 100.00 0.75% 10 686.20 2 815.00 26.34%
30.09.1999 13 401.20 12 848.70 552.50 4.30% 10 509.30 2 891.90 27.52%
31.08.1999 12 848.70 13 279.10 - 430.40 -3.24% 10 490.00 2 358.70 22.49%
31.07.1999 13 279.10 12 884.60 394.50 3.06% 10 324.90 2 954.20 28.61%
30.06.1999 12 884.60 13 925.20 -1 040.60 -7.47% 11 246.10 1 638.50 14.57%
31.05.1999 13 925.20 12 454.80 1 470.40 11.81% 15 079.90 -1 154.70 -7.66%
30.04.1999 12 454.80 12 338.10 116.70 0.95% 14 726.30 -2 271.50 -15.42%
31.03.1999 12 338.10 11 477.40 860.70 7.50% 11 465.10 873.00 7.61%
28.02.1999 11 477.40 12 000.80 - 523.40 -4.36% 11 991.80 - 514.40 -4.29%
31.01.1999 12 000.80 10 950.10 1 050.70 9.60% 9 583.30 2 417.50 25.23%
31.12.1998 10 950.10 11 427.90 - 477.80 -4.18% 12 106.40 -1 156.30 -9.55%
30.11.1998 11 427.90 10 686.20 741.70 6.94% 10 515.10 912.80 8.68%
31.10.1998 10 686.20 10 509.30 176.90 1.68% 9 863.70 822.50 8.34%
30.09.1998 10 509.30 10 490.00 19.30 0.18% 9 823.30 686.00 6.98%
31.08.1998 10 490.00 10 324.90 165.10 1.60% 9 559.70 930.30 9.73%
31.07.1998 10 324.90 11 246.10 - 921.20 -8.19% 9 898.90 426.00 4.30%
30.06.1998 11 246.10 15 079.90 -3 833.80 -25.42% 10 924.30 321.80 2.95%
31.05.1998 15 079.90 14 726.30 353.60 2.40% 10 135.50 4 944.40 48.78%
30.04.1998 14 726.30 11 465.10 3 261.20 28.44% 10 118.30 4 608.00 45.54%
31.03.1998 11 465.10 11 991.80 - 526.70 -4.39% 10 186.70 1 278.40 12.55%
28.02.1998 11 991.80 9 583.30 2 408.50 25.13% 9 547.20 2 444.60 25.61%
31.01.1998 9 583.30 12 106.40 -2 523.10 -20.84% 8 100.00 1 483.30 18.31%
31.12.1997 12 106.40 10 515.10 1 591.30 15.13% 8 560.90 3 545.50 41.41%
30.11.1997 10 515.10 9 863.70 651.40 6.60% 9 137.00 1 378.10 15.08%
31.10.1997 9 863.70 9 823.30 40.40 0.41% 8 656.20 1 207.50 13.95%
30.09.1997 9 823.30 9 559.70 263.60 2.76% 9 859.10 -35.80 -0.36%
31.08.1997 9 559.70 9 898.90 - 339.20 -3.43% 10 293.20 - 733.50 -7.13%
31.07.1997 9 898.90 10 924.30 -1 025.40 -9.39% 10 977.10 -1 078.20 -9.82%
30.06.1997 10 924.30 10 135.50 788.80 7.78% 9 309.90 1 614.40 17.34%
31.05.1997 10 135.50 10 118.30 17.20 0.17% 9 018.10 1 117.40 12.39%
30.04.1997 10 118.30 10 186.70 -68.40 -0.67% 9 547.40 570.90 5.98%
31.03.1997 10 186.70 9 547.20 639.50 6.70% 8 587.60 1 599.10 18.62%
28.02.1997 9 547.20 8 100.00 1 447.20 17.87% 8 325.30 1 221.90 14.68%
31.01.1997 8 100.00 8 560.90 - 460.90 -5.38% 9 219.20 -1 119.20 -12.14%
31.12.1996 8 560.90 9 137.00 - 576.10 -6.31% 7 715.20 845.70 10.96%
30.11.1996 9 137.00 8 656.20 480.80 5.55% 7 606.00 1 531.00 20.13%
31.10.1996 8 656.20 9 859.10 -1 202.90 -12.20% 6 525.70 2 130.50 32.65%
30.09.1996 9 859.10 10 293.20 - 434.10 -4.22% 5 755.00 4 104.10 71.31%
31.08.1996 10 293.20 10 977.10 - 683.90 -6.23% 5 761.40 4 531.80 78.66%
31.07.1996 10 977.10 9 309.90 1 667.20 17.91% 7 375.20 3 601.90 48.84%
30.06.1996 9 309.90 9 018.10 291.80 3.24% 5 987.60 3 322.30 55.49%
31.05.1996 9 018.10 9 547.40 - 529.30 -5.54% 6 445.50 2 572.60 39.91%
30.04.1996 9 547.40 8 587.60 959.80 11.18% 4 437.10 5 110.30 115.17%
31.03.1996 8 587.60 8 325.30 262.30 3.15% 4 059.20 4 528.40 111.56%
29.02.1996 8 325.30 9 219.20 - 893.90 -9.70% 4 335.60 3 989.70 92.02%
31.01.1996 9 219.20 7 715.20 1 504.00 19.49% 3 052.80 6 166.40 201.99%
31.12.1995 7 715.20 7 606.00 109.20 1.44% 2 709.50 5 005.70 184.75%
30.11.1995 7 606.00 6 525.70 1 080.30 16.55% 2 220.70 5 385.30 242.50%
31.10.1995 6 525.70 5 755.00 770.70 13.39% 2 251.10 4 274.60 189.89%
30.09.1995 5 755.00 5 761.40 -6.40 -0.11% 2 144.20 3 610.80 168.40%
31.08.1995 5 761.40 7 375.20 -1 613.80 -21.88% 2 108.10 3 653.30 173.30%
31.07.1995 7 375.20 5 987.60 1 387.60 23.17% 2 411.50 4 963.70 205.83%
30.06.1995 5 987.60 6 445.50 - 457.90 -7.10% 2 136.60 3 851.00 180.24%
31.05.1995 6 445.50 4 437.10 2 008.40 45.26% 1 844.40 4 601.10 249.46%
30.04.1995 4 437.10 4 059.20 377.90 9.31% 1 760.90 2 676.20 151.98%
31.03.1995 4 059.20 4 335.60 - 276.40 -6.38% 2 024.00 2 035.20 100.55%
28.02.1995 4 335.60 3 052.80 1 282.80 42.02% 2 060.20 2 275.40 110.45%
31.01.1995 3 052.80 2 709.50 343.30 12.67% 1 931.60 1 121.20 58.05%
31.12.1994 2 709.50 2 220.70 488.80 22.01% 1 710.60 998.90 58.39%
30.11.1994 2 220.70 2 251.10 -30.40 -1.35% 1 737.50 483.20 27.81%
31.10.1994 2 251.10 2 144.20 106.90 4.99% 2 177.80 73.30 3.37%
30.09.1994 2 144.20 2 108.10 36.10 1.71% 2 282.80 - 138.60 -6.07%
31.08.1994 2 108.10 2 411.50 - 303.40 -12.58% 2 698.00 - 589.90 -21.86%
31.07.1994 2 411.50 2 136.60 274.90 12.87% 2 455.20 -43.70 -1.78%
30.06.1994 2 136.60 1 844.40 292.20 15.84% 2 882.50 - 745.90 -25.88%
31.05.1994 1 844.40 1 760.90 83.50 4.74% 2 255.50 - 411.10 -18.23%
30.04.1994 1 760.90 2 024.00 - 263.10 -13.00% 2 221.90 - 461.00 -20.75%
31.03.1994 2 024.00 2 060.20 -36.20 -1.76% 2 168.70 - 144.70 -6.67%
28.02.1994 2 060.20 1 931.60 128.60 6.66% 1 444.80 615.40 42.59%
31.01.1994 1 931.60 1 710.60 221.00 12.92% 1 580.70 350.90 22.20%
31.12.1993 1 710.60 1 737.50 -26.90 -1.55% - - -
30.11.1993 1 737.50 2 177.80 - 440.30 -20.22% - - -
31.10.1993 2 177.80 2 282.80 - 105.00 -4.60% - - -
30.09.1993 2 282.80 2 698.00 - 415.20 -15.39% - - -
31.08.1993 2 698.00 2 455.20 242.80 9.89% - - -
31.07.1993 2 455.20 2 882.50 - 427.30 -14.82% - - -
30.06.1993 2 882.50 2 255.50 627.00 27.80% - - -
31.05.1993 2 255.50 2 221.90 33.60 1.51% - - -
30.04.1993 2 221.90 2 168.70 53.20 2.45% - - -
31.03.1993 2 168.70 1 444.80 723.90 50.10% - - -
28.02.1993 1 444.80 1 580.70 - 135.90 -8.60% - - -
31.01.1993 1 580.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Nerezidenti - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nerezidenti (Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč))
Nerezidenti (Klientské úvěry podle sektorového hlediska (EUR))
Nerezidenti (Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč))
Nerezidenti (Vklady klientů dle sektor. hlediska (cizí měna))
Nerezidenti (Vklady klientů dle sektor. hlediska (EUR))
Nerezidenti (Cenné papíry - v držení vládních institucí)
Nerezidenti (Cenné papíry - v držení finančních institucí)
Nerezidenti (Cenné papíry - v držení domácností a neziskových institucí)
Nerezidenti (Cenné papíry - v držení rezidentů)
Nerezidenti (Cenné papíry - v držení nefinančních podniků)
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Akcie - Nerezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Poskytnuté půjčky - Nerezidenti (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Přijaté půjčky - Nerezidenti (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Transakce na rezidentských terminálech s kartami vydanými nerezidenty (Platby podle typu terminálu včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech))
Transakce na rezidentských terminálech s kartami vydanými nerezidenty (Platby podle typu terminálu včetně non-MFI - objem transakcí (v miliardách CZK))
V držbě nerezidentů členského státu (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
v držbě nerezidentů uvnitř EU (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
v držbě nerezidentů mimo EU (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies