Domácnosti (Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč) - Domácnosti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2019 2 514 125.00
Min 31.03.1993 278 324.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 2 514 125.00 2 509 743.60 4 381.40 0.17% 2 334 527.70 179 597.30 7.69%
28.02.2019 2 509 743.60 2 491 344.80 18 398.80 0.74% 2 328 806.20 180 937.40 7.77%
31.01.2019 2 491 344.80 2 476 715.50 14 629.30 0.59% 2 308 828.60 182 516.20 7.91%
31.12.2018 2 476 715.50 2 448 224.40 28 491.10 1.16% 2 295 819.70 180 895.80 7.88%
30.11.2018 2 448 224.40 2 428 494.80 19 729.60 0.81% 2 260 642.90 187 581.50 8.30%
31.10.2018 2 428 494.80 2 420 265.50 8 229.30 0.34% 2 253 174.80 175 320.00 7.78%
30.09.2018 2 420 265.50 2 413 491.60 6 773.90 0.28% 2 252 539.40 167 726.10 7.45%
31.08.2018 2 413 491.60 2 397 215.00 16 276.60 0.68% 2 243 698.40 169 793.20 7.57%
31.07.2018 2 397 215.00 2 389 412.10 7 802.90 0.33% 2 231 367.10 165 847.90 7.43%
30.06.2018 2 389 412.10 2 374 457.90 14 954.20 0.63% 2 230 152.30 159 259.80 7.14%
31.05.2018 2 374 457.90 2 360 566.30 13 891.60 0.59% 2 221 801.50 152 656.40 6.87%
30.04.2018 2 360 566.30 2 334 527.70 26 038.60 1.12% 2 221 506.00 139 060.30 6.26%
31.03.2018 2 334 527.70 2 328 806.20 5 721.50 0.25% 2 192 616.00 141 911.70 6.47%
28.02.2018 2 328 806.20 2 308 828.60 19 977.60 0.87% 2 175 139.70 153 666.50 7.06%
31.01.2018 2 308 828.60 2 295 819.70 13 008.90 0.57% 2 152 350.60 156 478.00 7.27%
31.12.2017 2 295 819.70 2 260 642.90 35 176.80 1.56% 2 122 892.90 172 926.80 8.15%
30.11.2017 2 260 642.90 2 253 174.80 7 468.10 0.33% 2 082 537.10 178 105.80 8.55%
31.10.2017 2 253 174.80 2 252 539.40 635.40 0.03% 2 052 768.40 200 406.40 9.76%
30.09.2017 2 252 539.40 2 243 698.40 8 841.00 0.39% 2 045 706.20 206 833.20 10.11%
31.08.2017 2 243 698.40 2 231 367.10 12 331.30 0.55% 2 038 421.90 205 276.50 10.07%
31.07.2017 2 231 367.10 2 230 152.30 1 214.80 0.05% 2 033 499.60 197 867.50 9.73%
30.06.2017 2 230 152.30 2 221 801.50 8 350.80 0.38% 2 017 240.00 212 912.30 10.55%
31.05.2017 2 221 801.50 2 221 506.00 295.50 0.01% 2 000 120.50 221 681.00 11.08%
30.04.2017 2 221 506.00 2 192 616.00 28 890.00 1.32% 2 004 871.20 216 634.80 10.81%
31.03.2017 2 192 616.00 2 175 139.70 17 476.30 0.80% 1 980 408.90 212 207.10 10.72%
28.02.2017 2 175 139.70 2 152 350.60 22 789.10 1.06% 1 977 907.60 197 232.10 9.97%
31.01.2017 2 152 350.60 2 122 892.90 29 457.70 1.39% 1 967 871.30 184 479.30 9.37%
31.12.2016 2 122 892.90 2 082 537.10 40 355.80 1.94% 1 950 307.10 172 585.80 8.85%
30.11.2016 2 082 537.10 2 052 768.40 29 768.70 1.45% 1 913 980.80 168 556.30 8.81%
31.10.2016 2 052 768.40 2 045 706.20 7 062.20 0.35% 1 905 296.40 147 472.00 7.74%
30.09.2016 2 045 706.20 2 038 421.90 7 284.30 0.36% 1 899 400.80 146 305.40 7.70%
31.08.2016 2 038 421.90 2 033 499.60 4 922.30 0.24% 1 890 885.50 147 536.40 7.80%
31.07.2016 2 033 499.60 2 017 240.00 16 259.60 0.81% 1 885 452.10 148 047.50 7.85%
30.06.2016 2 017 240.00 2 000 120.50 17 119.50 0.86% 1 880 457.80 136 782.20 7.27%
31.05.2016 2 000 120.50 2 004 871.20 -4 750.70 -0.24% 1 885 194.90 114 925.60 6.10%
30.04.2016 2 004 871.20 1 980 408.90 24 462.30 1.24% 1 884 426.80 120 444.40 6.39%
31.03.2016 1 980 408.90 1 977 907.60 2 501.30 0.13% 1 864 644.00 115 764.90 6.21%
29.02.2016 1 977 907.60 1 967 871.30 10 036.30 0.51% 1 869 030.90 108 876.70 5.83%
31.01.2016 1 967 871.30 1 950 307.10 17 564.20 0.90% 1 861 898.50 105 972.80 5.69%
31.12.2015 1 950 307.10 1 913 980.80 36 326.30 1.90% 1 848 476.80 101 830.30 5.51%
30.11.2015 1 913 980.80 1 905 296.40 8 684.40 0.46% 1 818 015.30 95 965.50 5.28%
31.10.2015 1 905 296.40 1 899 400.80 5 895.60 0.31% 1 812 414.80 92 881.60 5.12%
30.09.2015 1 899 400.80 1 890 885.50 8 515.30 0.45% 1 807 744.30 91 656.50 5.07%
31.08.2015 1 890 885.50 1 885 452.10 5 433.40 0.29% 1 807 994.10 82 891.40 4.58%
31.07.2015 1 885 452.10 1 880 457.80 4 994.30 0.27% 1 804 176.40 81 275.70 4.50%
30.06.2015 1 880 457.80 1 885 194.90 -4 737.10 -0.25% 1 799 130.30 81 327.50 4.52%
31.05.2015 1 885 194.90 1 884 426.80 768.10 0.04% 1 793 183.00 92 011.90 5.13%
30.04.2015 1 884 426.80 1 864 644.00 19 782.80 1.06% 1 792 348.70 92 078.10 5.14%
31.03.2015 1 864 644.00 1 869 030.90 -4 386.90 -0.23% 1 773 309.60 91 334.40 5.15%
28.02.2015 1 869 030.90 1 861 898.50 7 132.40 0.38% 1 777 886.60 91 144.30 5.13%
31.01.2015 1 861 898.50 1 848 476.80 13 421.70 0.73% 1 769 142.50 92 756.00 5.24%
31.12.2014 1 848 476.80 1 818 015.30 30 461.50 1.68% 1 750 669.80 97 807.00 5.59%
30.11.2014 1 818 015.30 1 812 414.80 5 600.50 0.31% 1 731 245.70 86 769.60 5.01%
31.10.2014 1 812 414.80 1 807 744.30 4 670.50 0.26% 1 731 366.70 81 048.10 4.68%
30.09.2014 1 807 744.30 1 807 994.10 - 249.80 -0.01% 1 727 908.70 79 835.60 4.62%
31.08.2014 1 807 994.10 1 804 176.40 3 817.70 0.21% 1 729 815.40 78 178.70 4.52%
31.07.2014 1 804 176.40 1 799 130.30 5 046.10 0.28% 1 726 681.80 77 494.60 4.49%
30.06.2014 1 799 130.30 1 793 183.00 5 947.30 0.33% 1 728 460.30 70 670.00 4.09%
31.05.2014 1 793 183.00 1 792 348.70 834.30 0.05% 1 727 620.00 65 563.00 3.79%
30.04.2014 1 792 348.70 1 773 309.60 19 039.10 1.07% 1 741 699.70 50 649.00 2.91%
31.03.2014 1 773 309.60 1 777 886.60 -4 577.00 -0.26% 1 734 560.40 38 749.20 2.23%
28.02.2014 1 777 886.60 1 769 142.50 8 744.10 0.49% 1 732 238.50 45 648.10 2.64%
31.01.2014 1 769 142.50 1 750 669.80 18 472.70 1.06% 1 728 078.20 41 064.30 2.38%
31.12.2013 1 750 669.80 1 731 245.70 19 424.10 1.12% 1 709 926.50 40 743.30 2.38%
30.11.2013 1 731 245.70 1 731 366.70 - 121.00 -0.01% 1 689 520.20 41 725.50 2.47%
31.10.2013 1 731 366.70 1 727 908.70 3 458.00 0.20% 1 694 416.40 36 950.30 2.18%
30.09.2013 1 727 908.70 1 729 815.40 -1 906.70 -0.11% 1 695 808.10 32 100.60 1.89%
31.08.2013 1 729 815.40 1 726 681.80 3 133.60 0.18% 1 692 834.30 36 981.10 2.18%
31.07.2013 1 726 681.80 1 728 460.30 -1 778.50 -0.10% 1 684 445.50 42 236.30 2.51%
30.06.2013 1 728 460.30 1 727 620.00 840.30 0.05% 1 682 622.60 45 837.70 2.72%
31.05.2013 1 727 620.00 1 741 699.70 -14 079.70 -0.81% 1 683 339.30 44 280.70 2.63%
30.04.2013 1 741 699.70 1 734 560.40 7 139.30 0.41% 1 687 906.70 53 793.00 3.19%
31.03.2013 1 734 560.40 1 732 238.50 2 321.90 0.13% 1 674 728.70 59 831.70 3.57%
28.02.2013 1 732 238.50 1 728 078.20 4 160.30 0.24% 1 674 931.20 57 307.30 3.42%
31.01.2013 1 728 078.20 1 709 926.50 18 151.70 1.06% 1 666 066.60 62 011.60 3.72%
31.12.2012 1 709 926.50 1 689 520.20 20 406.30 1.21% 1 651 346.50 58 580.00 3.55%
30.11.2012 1 689 520.20 1 694 416.40 -4 896.20 -0.29% 1 629 707.40 59 812.80 3.67%
31.10.2012 1 694 416.40 1 695 808.10 -1 391.70 -0.08% 1 619 844.90 74 571.50 4.60%
30.09.2012 1 695 808.10 1 692 834.30 2 973.80 0.18% 1 638 721.10 57 087.00 3.48%
31.08.2012 1 692 834.30 1 684 445.50 8 388.80 0.50% 1 627 709.90 65 124.40 4.00%
31.07.2012 1 684 445.50 1 682 622.60 1 822.90 0.11% 1 625 299.10 59 146.40 3.64%
30.06.2012 1 682 622.60 1 683 339.30 - 716.70 -0.04% 1 622 214.20 60 408.40 3.72%
31.05.2012 1 683 339.30 1 687 906.70 -4 567.40 -0.27% 1 620 746.90 62 592.40 3.86%
30.04.2012 1 687 906.70 1 674 728.70 13 178.00 0.79% 1 616 157.20 71 749.50 4.44%
31.03.2012 1 674 728.70 1 674 931.20 - 202.50 -0.01% 1 596 692.80 78 035.90 4.89%
29.02.2012 1 674 931.20 1 666 066.60 8 864.60 0.53% 1 590 981.60 83 949.60 5.28%
31.01.2012 1 666 066.60 1 651 346.50 14 720.10 0.89% 1 588 572.70 77 493.90 4.88%
31.12.2011 1 651 346.50 1 629 707.40 21 639.10 1.33% 1 579 615.90 71 730.60 4.54%
30.11.2011 1 629 707.40 1 619 844.90 9 862.50 0.61% 1 548 144.10 81 563.30 5.27%
31.10.2011 1 619 844.90 1 638 721.10 -18 876.20 -1.15% 1 548 152.40 71 692.50 4.63%
30.09.2011 1 638 721.10 1 627 709.90 11 011.20 0.68% 1 547 537.50 91 183.60 5.89%
31.08.2011 1 627 709.90 1 625 299.10 2 410.80 0.15% 1 547 437.60 80 272.30 5.19%
31.07.2011 1 625 299.10 1 622 214.20 3 084.90 0.19% 1 542 242.70 83 056.40 5.39%
30.06.2011 1 622 214.20 1 620 746.90 1 467.30 0.09% 1 541 777.20 80 437.00 5.22%
31.05.2011 1 620 746.90 1 616 157.20 4 589.70 0.28% 1 541 154.10 79 592.80 5.16%
30.04.2011 1 616 157.20 1 596 692.80 19 464.40 1.22% 1 539 723.50 76 433.70 4.96%
31.03.2011 1 596 692.80 1 590 981.60 5 711.20 0.36% 1 517 749.30 78 943.50 5.20%
28.02.2011 1 590 981.60 1 588 572.70 2 408.90 0.15% 1 525 383.20 65 598.40 4.30%
31.01.2011 1 588 572.70 1 579 615.90 8 956.80 0.57% 1 515 938.50 72 634.20 4.79%
31.12.2010 1 579 615.90 1 548 144.10 31 471.80 2.03% 1 484 130.30 95 485.60 6.43%
30.11.2010 1 548 144.10 1 548 152.40 -8.30 -0.00% 1 458 302.30 89 841.80 6.16%
31.10.2010 1 548 152.40 1 547 537.50 614.90 0.04% 1 454 037.20 94 115.20 6.47%
30.09.2010 1 547 537.50 1 547 437.60 99.90 0.01% 1 452 773.40 94 764.10 6.52%
31.08.2010 1 547 437.60 1 542 242.70 5 194.90 0.34% 1 452 550.90 94 886.70 6.53%
31.07.2010 1 542 242.70 1 541 777.20 465.50 0.03% 1 449 863.70 92 379.00 6.37%
30.06.2010 1 541 777.20 1 541 154.10 623.10 0.04% 1 447 895.60 93 881.60 6.48%
31.05.2010 1 541 154.10 1 539 723.50 1 430.60 0.09% 1 452 148.00 89 006.10 6.13%
30.04.2010 1 539 723.50 1 517 749.30 21 974.20 1.45% 1 448 744.60 90 978.90 6.28%
31.03.2010 1 517 749.30 1 525 383.20 -7 633.90 -0.50% 1 423 694.30 94 055.00 6.61%
28.02.2010 1 525 383.20 1 515 938.50 9 444.70 0.62% 1 419 195.00 106 188.20 7.48%
31.01.2010 1 515 938.50 1 484 130.30 31 808.20 2.14% 1 401 935.80 114 002.70 8.13%
31.12.2009 1 484 130.30 1 458 302.30 25 828.00 1.77% 1 373 830.10 110 300.20 8.03%
30.11.2009 1 458 302.30 1 454 037.20 4 265.10 0.29% 1 345 216.00 113 086.30 8.41%
31.10.2009 1 454 037.20 1 452 773.40 1 263.80 0.09% 1 329 212.80 124 824.40 9.39%
30.09.2009 1 452 773.40 1 452 550.90 222.50 0.02% 1 337 584.50 115 188.90 8.61%
31.08.2009 1 452 550.90 1 449 863.70 2 687.20 0.19% 1 334 083.70 118 467.20 8.88%
31.07.2009 1 449 863.70 1 447 895.60 1 968.10 0.14% 1 322 140.70 127 723.00 9.66%
30.06.2009 1 447 895.60 1 452 148.00 -4 252.40 -0.29% 1 310 737.40 137 158.20 10.46%
31.05.2009 1 452 148.00 1 448 744.60 3 403.40 0.23% 1 310 406.80 141 741.20 10.82%
30.04.2009 1 448 744.60 1 423 694.30 25 050.30 1.76% 1 299 216.60 149 528.00 11.51%
31.03.2009 1 423 694.30 1 419 195.00 4 499.30 0.32% 1 266 391.30 157 303.00 12.42%
28.02.2009 1 419 195.00 1 401 935.80 17 259.20 1.23% 1 265 799.90 153 395.10 12.12%
31.01.2009 1 401 935.80 1 373 830.10 28 105.70 2.05% 1 250 715.70 151 220.10 12.09%
31.12.2008 1 373 830.10 1 345 216.00 28 614.10 2.13% 1 231 080.60 142 749.50 11.60%
30.11.2008 1 345 216.00 1 329 212.80 16 003.20 1.20% 1 222 945.30 122 270.70 10.00%
31.10.2008 1 329 212.80 1 337 584.50 -8 371.70 -0.63% 1 210 720.00 118 492.80 9.79%
30.09.2008 1 337 584.50 1 334 083.70 3 500.80 0.26% 1 207 133.40 130 451.10 10.81%
31.08.2008 1 334 083.70 1 322 140.70 11 943.00 0.90% 1 204 612.50 129 471.20 10.75%
31.07.2008 1 322 140.70 1 310 737.40 11 403.30 0.87% 1 197 745.70 124 395.00 10.39%
30.06.2008 1 310 737.40 1 310 406.80 330.60 0.03% 1 192 108.90 118 628.50 9.95%
31.05.2008 1 310 406.80 1 299 216.60 11 190.20 0.86% 1 184 000.10 126 406.70 10.68%
30.04.2008 1 299 216.60 1 266 391.30 32 825.30 2.59% 1 174 125.10 125 091.50 10.65%
31.03.2008 1 266 391.30 1 265 799.90 591.40 0.05% 1 145 000.80 121 390.50 10.60%
29.02.2008 1 265 799.90 1 250 715.70 15 084.20 1.21% 1 145 422.70 120 377.20 10.51%
31.01.2008 1 250 715.70 1 231 080.60 19 635.10 1.59% 1 131 498.40 119 217.30 10.54%
31.12.2007 1 231 080.60 1 222 945.30 8 135.30 0.67% 1 113 202.60 117 878.00 10.59%
30.11.2007 1 222 945.30 1 210 720.00 12 225.30 1.01% 1 096 167.90 126 777.40 11.57%
31.10.2007 1 210 720.00 1 207 133.40 3 586.60 0.30% 1 089 454.10 121 265.90 11.13%
30.09.2007 1 207 133.40 1 204 612.50 2 520.90 0.21% 1 086 546.10 120 587.30 11.10%
31.08.2007 1 204 612.50 1 197 745.70 6 866.80 0.57% 1 079 288.50 125 324.00 11.61%
31.07.2007 1 197 745.70 1 192 108.90 5 636.80 0.47% 1 073 695.70 124 050.00 11.55%
30.06.2007 1 192 108.90 1 184 000.10 8 108.80 0.68% 1 067 244.50 124 864.40 11.70%
31.05.2007 1 184 000.10 1 174 125.10 9 875.00 0.84% 1 062 222.50 121 777.60 11.46%
30.04.2007 1 174 125.10 1 145 000.80 29 124.30 2.54% 1 059 054.80 115 070.30 10.87%
31.03.2007 1 145 000.80 1 145 422.70 - 421.90 -0.04% 1 035 583.40 109 417.40 10.57%
28.02.2007 1 145 422.70 1 131 498.40 13 924.30 1.23% 1 033 860.70 111 562.00 10.79%
31.01.2007 1 131 498.40 1 113 202.60 18 295.80 1.64% 1 025 533.60 105 964.80 10.33%
31.12.2006 1 113 202.60 1 096 167.90 17 034.70 1.55% 1 010 935.90 102 266.70 10.12%
30.11.2006 1 096 167.90 1 089 454.10 6 713.80 0.62% 999 874.00 96 293.90 9.63%
31.10.2006 1 089 454.10 1 086 546.10 2 908.00 0.27% 995 296.20 94 157.90 9.46%
30.09.2006 1 086 546.10 1 079 288.50 7 257.60 0.67% 992 333.90 94 212.20 9.49%
31.08.2006 1 079 288.50 1 073 695.70 5 592.80 0.52% 993 124.90 86 163.60 8.68%
31.07.2006 1 073 695.70 1 067 244.50 6 451.20 0.60% 991 700.90 81 994.80 8.27%
30.06.2006 1 067 244.50 1 062 222.50 5 022.00 0.47% 989 983.80 77 260.70 7.80%
31.05.2006 1 062 222.50 1 059 054.80 3 167.70 0.30% 992 174.20 70 048.30 7.06%
30.04.2006 1 059 054.80 1 035 583.40 23 471.40 2.27% 988 510.40 70 544.40 7.14%
31.03.2006 1 035 583.40 1 033 860.70 1 722.70 0.17% 967 497.70 68 085.70 7.04%
28.02.2006 1 033 860.70 1 025 533.60 8 327.10 0.81% 970 163.50 63 697.20 6.57%
31.01.2006 1 025 533.60 1 010 935.90 14 597.70 1.44% 964 714.20 60 819.40 6.30%
31.12.2005 1 010 935.90 999 874.00 11 061.90 1.11% 951 042.80 59 893.10 6.30%
30.11.2005 999 874.00 995 296.20 4 577.80 0.46% 942 405.70 57 468.30 6.10%
31.10.2005 995 296.20 992 333.90 2 962.30 0.30% 939 608.70 55 687.50 5.93%
30.09.2005 992 333.90 993 124.90 - 791.00 -0.08% 940 749.30 51 584.60 5.48%
31.08.2005 993 124.90 991 700.90 1 424.00 0.14% 939 830.10 53 294.80 5.67%
31.07.2005 991 700.90 989 983.80 1 717.10 0.17% 932 234.00 59 466.90 6.38%
30.06.2005 989 983.80 992 174.20 -2 190.40 -0.22% 929 764.50 60 219.30 6.48%
31.05.2005 992 174.20 988 510.40 3 663.80 0.37% 925 528.30 66 645.90 7.20%
30.04.2005 988 510.40 967 497.70 21 012.70 2.17% 923 284.10 65 226.30 7.06%
31.03.2005 967 497.70 970 163.50 -2 665.80 -0.27% 904 736.40 62 761.30 6.94%
28.02.2005 970 163.50 964 714.20 5 449.30 0.56% 910 170.00 59 993.50 6.59%
31.01.2005 964 714.20 951 042.80 13 671.40 1.44% 901 714.40 62 999.80 6.99%
31.12.2004 951 042.80 942 405.70 8 637.10 0.92% 884 830.00 66 212.80 7.48%
30.11.2004 942 405.70 939 608.70 2 797.00 0.30% 879 953.30 62 452.40 7.10%
31.10.2004 939 608.70 940 749.30 -1 140.60 -0.12% 877 304.20 62 304.50 7.10%
30.09.2004 940 749.30 939 830.10 919.20 0.10% 877 593.90 63 155.40 7.20%
31.08.2004 939 830.10 932 234.00 7 596.10 0.81% 877 996.60 61 833.50 7.04%
31.07.2004 932 234.00 929 764.50 2 469.50 0.27% 872 211.20 60 022.80 6.88%
30.06.2004 929 764.50 925 528.30 4 236.20 0.46% 867 185.50 62 579.00 7.22%
31.05.2004 925 528.30 923 284.10 2 244.20 0.24% 865 472.40 60 055.90 6.94%
30.04.2004 923 284.10 904 736.40 18 547.70 2.05% 863 300.50 59 983.60 6.95%
31.03.2004 904 736.40 910 170.00 -5 433.60 -0.60% 855 517.60 49 218.80 5.75%
29.02.2004 910 170.00 901 714.40 8 455.60 0.94% 862 722.50 47 447.50 5.50%
31.01.2004 901 714.40 884 830.00 16 884.40 1.91% 855 411.30 46 303.10 5.41%
31.12.2003 884 830.00 879 953.30 4 876.70 0.55% 837 795.90 47 034.10 5.61%
30.11.2003 879 953.30 877 304.20 2 649.10 0.30% 856 489.30 23 464.00 2.74%
31.10.2003 877 304.20 877 593.90 - 289.70 -0.03% 856 321.70 20 982.50 2.45%
30.09.2003 877 593.90 877 996.60 - 402.70 -0.05% 858 667.00 18 926.90 2.20%
31.08.2003 877 996.60 872 211.20 5 785.40 0.66% 863 062.10 14 934.50 1.73%
31.07.2003 872 211.20 867 185.50 5 025.70 0.58% 860 115.90 12 095.30 1.41%
30.06.2003 867 185.50 865 472.40 1 713.10 0.20% 861 028.60 6 156.90 0.71%
31.05.2003 865 472.40 863 300.50 2 171.90 0.25% 859 683.00 5 789.40 0.67%
30.04.2003 863 300.50 855 517.60 7 782.90 0.91% 853 796.60 9 503.90 1.11%
31.03.2003 855 517.60 862 722.50 -7 204.90 -0.84% 841 800.30 13 717.30 1.63%
28.02.2003 862 722.50 855 411.30 7 311.20 0.85% 844 320.90 18 401.60 2.18%
31.01.2003 855 411.30 837 795.90 17 615.40 2.10% 842 966.00 12 445.30 1.48%
31.12.2002 837 795.90 856 489.30 -18 693.40 -2.18% 825 793.60 12 002.30 1.45%
30.11.2002 856 489.30 856 321.70 167.60 0.02% 823 262.20 33 227.10 4.04%
31.10.2002 856 321.70 858 667.00 -2 345.30 -0.27% 823 155.90 33 165.80 4.03%
30.09.2002 858 667.00 863 062.10 -4 395.10 -0.51% 825 627.90 33 039.10 4.00%
31.08.2002 863 062.10 860 115.90 2 946.20 0.34% 822 682.10 40 380.00 4.91%
31.07.2002 860 115.90 861 028.60 - 912.70 -0.11% 814 045.90 46 070.00 5.66%
30.06.2002 861 028.60 859 683.00 1 345.60 0.16% 811 509.90 49 518.70 6.10%
31.05.2002 859 683.00 853 796.60 5 886.40 0.69% 802 306.50 57 376.50 7.15%
30.04.2002 853 796.60 841 800.30 11 996.30 1.43% 792 254.80 61 541.80 7.77%
31.03.2002 841 800.30 844 320.90 -2 520.60 -0.30% 779 600.70 62 199.60 7.98%
28.02.2002 844 320.90 842 966.00 1 354.90 0.16% 778 806.70 65 514.20 8.41%
31.01.2002 842 966.00 825 793.60 17 172.40 2.08% 771 101.80 71 864.20 9.32%
31.12.2001 825 793.60 823 262.20 2 531.40 0.31% 743 575.50 82 218.10 11.06%
30.11.2001 823 262.20 823 155.90 106.30 0.01% 749 198.70 74 063.50 9.89%
31.10.2001 823 155.90 825 627.90 -2 472.00 -0.30% 747 238.80 75 917.10 10.16%
30.09.2001 825 627.90 822 682.10 2 945.80 0.36% 747 099.10 78 528.80 10.51%
31.08.2001 822 682.10 814 045.90 8 636.20 1.06% 742 361.20 80 320.90 10.82%
31.07.2001 814 045.90 811 509.90 2 536.00 0.31% 736 048.90 77 997.00 10.60%
30.06.2001 811 509.90 802 306.50 9 203.40 1.15% 731 532.10 79 977.80 10.93%
31.05.2001 802 306.50 792 254.80 10 051.70 1.27% 743 623.80 58 682.70 7.89%
30.04.2001 792 254.80 779 600.70 12 654.10 1.62% 734 104.00 58 150.80 7.92%
31.03.2001 779 600.70 778 806.70 794.00 0.10% 726 584.60 53 016.10 7.30%
28.02.2001 778 806.70 771 101.80 7 704.90 1.00% 727 278.20 51 528.50 7.09%
31.01.2001 771 101.80 743 575.50 27 526.30 3.70% 723 588.00 47 513.80 6.57%
31.12.2000 743 575.50 749 198.70 -5 623.20 -0.75% 699 225.00 44 350.50 6.34%
30.11.2000 749 198.70 747 238.80 1 959.90 0.26% 709 089.70 40 109.00 5.66%
31.10.2000 747 238.80 747 099.10 139.70 0.02% 714 666.10 32 572.70 4.56%
30.09.2000 747 099.10 742 361.20 4 737.90 0.64% 715 864.10 31 235.00 4.36%
31.08.2000 742 361.20 736 048.90 6 312.30 0.86% 717 148.60 25 212.60 3.52%
31.07.2000 736 048.90 731 532.10 4 516.80 0.62% 715 865.60 20 183.30 2.82%
30.06.2000 731 532.10 743 623.80 -12 091.70 -1.63% 715 749.80 15 782.30 2.21%
31.05.2000 743 623.80 734 104.00 9 519.80 1.30% 715 288.00 28 335.80 3.96%
30.04.2000 734 104.00 726 584.60 7 519.40 1.03% 714 268.80 19 835.20 2.78%
31.03.2000 726 584.60 727 278.20 - 693.60 -0.10% 710 192.00 16 392.60 2.31%
29.02.2000 727 278.20 723 588.00 3 690.20 0.51% 711 253.00 16 025.20 2.25%
31.01.2000 723 588.00 699 225.00 24 363.00 3.48% 705 969.60 17 618.40 2.50%
31.12.1999 699 225.00 709 089.70 -9 864.70 -1.39% 693 543.60 5 681.40 0.82%
30.11.1999 709 089.70 714 666.10 -5 576.40 -0.78% 680 405.40 28 684.30 4.22%
31.10.1999 714 666.10 715 864.10 -1 198.00 -0.17% 676 704.40 37 961.70 5.61%
30.09.1999 715 864.10 717 148.60 -1 284.50 -0.18% 676 757.40 39 106.70 5.78%
31.08.1999 717 148.60 715 865.60 1 283.00 0.18% 676 478.10 40 670.50 6.01%
31.07.1999 715 865.60 715 749.80 115.80 0.02% 663 480.30 52 385.30 7.90%
30.06.1999 715 749.80 715 288.00 461.80 0.06% 661 582.40 54 167.40 8.19%
31.05.1999 715 288.00 714 268.80 1 019.20 0.14% 656 533.90 58 754.10 8.95%
30.04.1999 714 268.80 710 192.00 4 076.80 0.57% 649 839.20 64 429.60 9.91%
31.03.1999 710 192.00 711 253.00 -1 061.00 -0.15% 638 554.30 71 637.70 11.22%
28.02.1999 711 253.00 705 969.60 5 283.40 0.75% 636 095.70 75 157.30 11.82%
31.01.1999 705 969.60 693 543.60 12 426.00 1.79% 627 478.00 78 491.60 12.51%
31.12.1998 693 543.60 680 405.40 13 138.20 1.93% 626 873.30 66 670.30 10.64%
30.11.1998 680 405.40 676 704.40 3 701.00 0.55% 609 237.90 71 167.50 11.68%
31.10.1998 676 704.40 676 757.40 -53.00 -0.01% 601 156.70 75 547.70 12.57%
30.09.1998 676 757.40 676 478.10 279.30 0.04% 595 024.40 81 733.00 13.74%
31.08.1998 676 478.10 663 480.30 12 997.80 1.96% 596 942.30 79 535.80 13.32%
31.07.1998 663 480.30 661 582.40 1 897.90 0.29% 594 737.80 68 742.50 11.56%
30.06.1998 661 582.40 656 533.90 5 048.50 0.77% 586 008.40 75 574.00 12.90%
31.05.1998 656 533.90 649 839.20 6 694.70 1.03% 573 943.00 82 590.90 14.39%
30.04.1998 649 839.20 638 554.30 11 284.90 1.77% 581 076.20 68 763.00 11.83%
31.03.1998 638 554.30 636 095.70 2 458.60 0.39% 577 866.90 60 687.40 10.50%
28.02.1998 636 095.70 627 478.00 8 617.70 1.37% 577 262.20 58 833.50 10.19%
31.01.1998 627 478.00 626 873.30 604.70 0.10% 528 472.60 99 005.40 18.73%
31.12.1997 626 873.30 609 237.90 17 635.40 2.89% 521 173.90 105 699.40 20.28%
30.11.1997 609 237.90 601 156.70 8 081.20 1.34% 503 717.50 105 520.40 20.95%
31.10.1997 601 156.70 595 024.40 6 132.30 1.03% 493 290.50 107 866.20 21.87%
30.09.1997 595 024.40 596 942.30 -1 917.90 -0.32% 491 302.60 103 721.80 21.11%
31.08.1997 596 942.30 594 737.80 2 204.50 0.37% 493 647.20 103 295.10 20.92%
31.07.1997 594 737.80 586 008.40 8 729.40 1.49% 488 971.00 105 766.80 21.63%
30.06.1997 586 008.40 573 943.00 12 065.40 2.10% 488 931.80 97 076.60 19.85%
31.05.1997 573 943.00 581 076.20 -7 133.20 -1.23% 486 352.40 87 590.60 18.01%
30.04.1997 581 076.20 577 866.90 3 209.30 0.56% 479 514.80 101 561.40 21.18%
31.03.1997 577 866.90 577 262.20 604.70 0.10% 473 237.50 104 629.40 22.11%
28.02.1997 577 262.20 528 472.60 48 789.60 9.23% 470 685.30 106 576.90 22.64%
31.01.1997 528 472.60 521 173.90 7 298.70 1.40% 462 964.80 65 507.80 14.15%
31.12.1996 521 173.90 503 717.50 17 456.40 3.47% 454 949.00 66 224.90 14.56%
30.11.1996 503 717.50 493 290.50 10 427.00 2.11% 440 585.50 63 132.00 14.33%
31.10.1996 493 290.50 491 302.60 1 987.90 0.40% 434 053.10 59 237.40 13.65%
30.09.1996 491 302.60 493 647.20 -2 344.60 -0.47% 428 139.20 63 163.40 14.75%
31.08.1996 493 647.20 488 971.00 4 676.20 0.96% 421 682.30 71 964.90 17.07%
31.07.1996 488 971.00 488 931.80 39.20 0.01% 415 667.40 73 303.60 17.64%
30.06.1996 488 931.80 486 352.40 2 579.40 0.53% 407 980.30 80 951.50 19.84%
31.05.1996 486 352.40 479 514.80 6 837.60 1.43% 402 693.90 83 658.50 20.77%
30.04.1996 479 514.80 473 237.50 6 277.30 1.33% 395 179.40 84 335.40 21.34%
31.03.1996 473 237.50 470 685.30 2 552.20 0.54% 390 648.80 82 588.70 21.14%
29.02.1996 470 685.30 462 964.80 7 720.50 1.67% 389 298.90 81 386.40 20.91%
31.01.1996 462 964.80 454 949.00 8 015.80 1.76% 383 666.40 79 298.40 20.67%
31.12.1995 454 949.00 440 585.50 14 363.50 3.26% 375 928.40 79 020.60 21.02%
30.11.1995 440 585.50 434 053.10 6 532.40 1.50% 358 474.70 82 110.80 22.91%
31.10.1995 434 053.10 428 139.20 5 913.90 1.38% 353 356.70 80 696.40 22.84%
30.09.1995 428 139.20 421 682.30 6 456.90 1.53% 350 538.20 77 601.00 22.14%
31.08.1995 421 682.30 415 667.40 6 014.90 1.45% 345 037.20 76 645.10 22.21%
31.07.1995 415 667.40 407 980.30 7 687.10 1.88% 340 382.20 75 285.20 22.12%
30.06.1995 407 980.30 402 693.90 5 286.40 1.31% 337 723.90 70 256.40 20.80%
31.05.1995 402 693.90 395 179.40 7 514.50 1.90% 333 095.10 69 598.80 20.89%
30.04.1995 395 179.40 390 648.80 4 530.60 1.16% 328 699.60 66 479.80 20.23%
31.03.1995 390 648.80 389 298.90 1 349.90 0.35% 327 931.30 62 717.50 19.13%
28.02.1995 389 298.90 383 666.40 5 632.50 1.47% 326 529.70 62 769.20 19.22%
31.01.1995 383 666.40 375 928.40 7 738.00 2.06% 323 157.00 60 509.40 18.72%
31.12.1994 375 928.40 358 474.70 17 453.70 4.87% 314 048.10 61 880.30 19.70%
30.11.1994 358 474.70 353 356.70 5 118.00 1.45% 295 427.70 63 047.00 21.34%
31.10.1994 353 356.70 350 538.20 2 818.50 0.80% 291 243.90 62 112.80 21.33%
30.09.1994 350 538.20 345 037.20 5 501.00 1.59% 291 479.30 59 058.90 20.26%
31.08.1994 345 037.20 340 382.20 4 655.00 1.37% 289 657.20 55 380.00 19.12%
31.07.1994 340 382.20 337 723.90 2 658.30 0.79% 285 435.40 54 946.80 19.25%
30.06.1994 337 723.90 333 095.10 4 628.80 1.39% 281 765.50 55 958.40 19.86%
31.05.1994 333 095.10 328 699.60 4 395.50 1.34% 280 896.80 52 198.30 18.58%
30.04.1994 328 699.60 327 931.30 768.30 0.23% 278 554.80 50 144.80 18.00%
31.03.1994 327 931.30 326 529.70 1 401.60 0.43% 278 324.90 49 606.40 17.82%
28.02.1994 326 529.70 323 157.00 3 372.70 1.04% 281 040.30 45 489.40 16.19%
31.01.1994 323 157.00 314 048.10 9 108.90 2.90% 279 788.70 43 368.30 15.50%
31.12.1993 314 048.10 295 427.70 18 620.40 6.30% - - -
30.11.1993 295 427.70 291 243.90 4 183.80 1.44% - - -
31.10.1993 291 243.90 291 479.30 - 235.40 -0.08% - - -
30.09.1993 291 479.30 289 657.20 1 822.10 0.63% - - -
31.08.1993 289 657.20 285 435.40 4 221.80 1.48% - - -
31.07.1993 285 435.40 281 765.50 3 669.90 1.30% - - -
30.06.1993 281 765.50 280 896.80 868.70 0.31% - - -
31.05.1993 280 896.80 278 554.80 2 342.00 0.84% - - -
30.04.1993 278 554.80 278 324.90 229.90 0.08% - - -
31.03.1993 278 324.90 281 040.30 -2 715.40 -0.97% - - -
28.02.1993 281 040.30 279 788.70 1 251.60 0.45% - - -
31.01.1993 279 788.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti (Statistika finančních účtů)
Domácnosti (Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč+cizí měna))
Domácnosti (Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna))
Domácnosti (Banky celkem (v % a počty))
Domácnosti (Velké banky (v % a počty))
Domácnosti (Střední banky (v % a počty))
Domácnosti (Malé banky (v % a počty))
Domácnosti (Pobočky zahraničních bank (v % a počty))
Domácnosti (Stavební spořitelny (v % a počty))
Domácnosti (Poměrové ukazatele (v % a počty))
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: skutečné sociální příspěvky domácností (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies