Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) (Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2019 2 318 168.70
Min 31.01.1993 259 131.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 2 318 168.70 2 312 291.90 5 876.80 0.25% 2 151 754.20 166 414.50 7.73%
28.02.2019 2 312 291.90 2 297 965.50 14 326.40 0.62% 2 145 071.70 167 220.20 7.80%
31.01.2019 2 297 965.50 2 283 657.70 14 307.80 0.63% 2 128 842.90 169 122.60 7.94%
31.12.2018 2 283 657.70 2 251 336.20 32 321.50 1.44% 2 114 024.90 169 632.80 8.02%
30.11.2018 2 251 336.20 2 235 985.90 15 350.30 0.69% 2 079 123.50 172 212.70 8.28%
31.10.2018 2 235 985.90 2 230 532.40 5 453.50 0.24% 2 075 334.20 160 651.70 7.74%
30.09.2018 2 230 532.40 2 225 454.70 5 077.70 0.23% 2 076 034.20 154 498.20 7.44%
31.08.2018 2 225 454.70 2 213 027.70 12 427.00 0.56% 2 068 797.60 156 657.10 7.57%
31.07.2018 2 213 027.70 2 204 227.30 8 800.40 0.40% 2 060 114.70 152 913.00 7.42%
30.06.2018 2 204 227.30 2 189 121.20 15 106.10 0.69% 2 057 358.80 146 868.50 7.14%
31.05.2018 2 189 121.20 2 177 464.80 11 656.40 0.54% 2 047 905.00 141 216.20 6.90%
30.04.2018 2 177 464.80 2 151 754.20 25 710.60 1.19% 2 049 610.80 127 854.00 6.24%
31.03.2018 2 151 754.20 2 145 071.70 6 682.50 0.31% 2 018 458.60 133 295.60 6.60%
28.02.2018 2 145 071.70 2 128 842.90 16 228.80 0.76% 2 006 430.60 138 641.10 6.91%
31.01.2018 2 128 842.90 2 114 024.90 14 818.00 0.70% 1 989 659.80 139 183.10 7.00%
31.12.2017 2 114 024.90 2 079 123.50 34 901.40 1.68% 1 959 390.90 154 634.00 7.89%
30.11.2017 2 079 123.50 2 075 334.20 3 789.30 0.18% 1 921 325.90 157 797.60 8.21%
31.10.2017 2 075 334.20 2 076 034.20 - 700.00 -0.03% 1 893 435.50 181 898.70 9.61%
30.09.2017 2 076 034.20 2 068 797.60 7 236.60 0.35% 1 888 317.60 187 716.60 9.94%
31.08.2017 2 068 797.60 2 060 114.70 8 682.90 0.42% 1 882 265.60 186 532.00 9.91%
31.07.2017 2 060 114.70 2 057 358.80 2 755.90 0.13% 1 880 014.40 180 100.30 9.58%
30.06.2017 2 057 358.80 2 047 905.00 9 453.80 0.46% 1 864 482.70 192 876.10 10.34%
31.05.2017 2 047 905.00 2 049 610.80 -1 705.80 -0.08% 1 847 490.00 200 415.00 10.85%
30.04.2017 2 049 610.80 2 018 458.60 31 152.20 1.54% 1 855 482.20 194 128.60 10.46%
31.03.2017 2 018 458.60 2 006 430.60 12 028.00 0.60% 1 832 179.30 186 279.30 10.17%
28.02.2017 2 006 430.60 1 989 659.80 16 770.80 0.84% 1 830 377.30 176 053.30 9.62%
31.01.2017 1 989 659.80 1 959 390.90 30 268.90 1.54% 1 822 653.90 167 005.90 9.16%
31.12.2016 1 959 390.90 1 921 325.90 38 065.00 1.98% 1 803 673.50 155 717.40 8.63%
30.11.2016 1 921 325.90 1 893 435.50 27 890.40 1.47% 1 768 358.40 152 967.50 8.65%
31.10.2016 1 893 435.50 1 888 317.60 5 117.90 0.27% 1 761 689.00 131 746.50 7.48%
30.09.2016 1 888 317.60 1 882 265.60 6 052.00 0.32% 1 756 201.60 132 116.00 7.52%
31.08.2016 1 882 265.60 1 880 014.40 2 251.20 0.12% 1 749 229.60 133 036.00 7.61%
31.07.2016 1 880 014.40 1 864 482.70 15 531.70 0.83% 1 746 335.00 133 679.40 7.65%
30.06.2016 1 864 482.70 1 847 490.00 16 992.70 0.92% 1 737 371.70 127 111.00 7.32%
31.05.2016 1 847 490.00 1 855 482.20 -7 992.20 -0.43% 1 742 183.90 105 306.10 6.04%
30.04.2016 1 855 482.20 1 832 179.30 23 302.90 1.27% 1 744 740.90 110 741.30 6.35%
31.03.2016 1 832 179.30 1 830 377.30 1 802.00 0.10% 1 726 815.70 105 363.60 6.10%
29.02.2016 1 830 377.30 1 822 653.90 7 723.40 0.42% 1 730 885.00 99 492.30 5.75%
31.01.2016 1 822 653.90 1 803 673.50 18 980.40 1.05% 1 727 043.70 95 610.20 5.54%
31.12.2015 1 803 673.50 1 768 358.40 35 315.10 2.00% 1 715 007.30 88 666.20 5.17%
30.11.2015 1 768 358.40 1 761 689.00 6 669.40 0.38% 1 685 558.30 82 800.10 4.91%
31.10.2015 1 761 689.00 1 756 201.60 5 487.40 0.31% 1 680 895.90 80 793.10 4.81%
30.09.2015 1 756 201.60 1 749 229.60 6 972.00 0.40% 1 679 154.60 77 047.00 4.59%
31.08.2015 1 749 229.60 1 746 335.00 2 894.60 0.17% 1 679 799.90 69 429.70 4.13%
31.07.2015 1 746 335.00 1 737 371.70 8 963.30 0.52% 1 678 209.00 68 126.00 4.06%
30.06.2015 1 737 371.70 1 742 183.90 -4 812.20 -0.28% 1 673 675.40 63 696.30 3.81%
31.05.2015 1 742 183.90 1 744 740.90 -2 557.00 -0.15% 1 666 859.40 75 324.50 4.52%
30.04.2015 1 744 740.90 1 726 815.70 17 925.20 1.04% 1 665 675.80 79 065.10 4.75%
31.03.2015 1 726 815.70 1 730 885.00 -4 069.30 -0.23% 1 650 193.30 76 622.40 4.64%
28.02.2015 1 730 885.00 1 727 043.70 3 841.30 0.22% 1 654 824.60 76 060.40 4.60%
31.01.2015 1 727 043.70 1 715 007.30 12 036.40 0.70% 1 648 690.70 78 353.00 4.75%
31.12.2014 1 715 007.30 1 685 558.30 29 449.00 1.75% 1 630 191.90 84 815.40 5.20%
30.11.2014 1 685 558.30 1 680 895.90 4 662.40 0.28% 1 611 207.50 74 350.80 4.61%
31.10.2014 1 680 895.90 1 679 154.60 1 741.30 0.10% 1 613 044.10 67 851.80 4.21%
30.09.2014 1 679 154.60 1 679 799.90 - 645.30 -0.04% 1 610 887.40 68 267.20 4.24%
31.08.2014 1 679 799.90 1 678 209.00 1 590.90 0.09% 1 612 517.20 67 282.70 4.17%
31.07.2014 1 678 209.00 1 673 675.40 4 533.60 0.27% 1 612 474.00 65 735.00 4.08%
30.06.2014 1 673 675.40 1 666 859.40 6 816.00 0.41% 1 614 376.20 59 299.20 3.67%
31.05.2014 1 666 859.40 1 665 675.80 1 183.60 0.07% 1 611 989.80 54 869.60 3.40%
30.04.2014 1 665 675.80 1 650 193.30 15 482.50 0.94% 1 627 110.20 38 565.60 2.37%
31.03.2014 1 650 193.30 1 654 824.60 -4 631.30 -0.28% 1 619 776.40 30 416.90 1.88%
28.02.2014 1 654 824.60 1 648 690.70 6 133.90 0.37% 1 617 686.70 37 137.90 2.30%
31.01.2014 1 648 690.70 1 630 191.90 18 498.80 1.13% 1 613 836.30 34 854.40 2.16%
31.12.2013 1 630 191.90 1 611 207.50 18 984.40 1.18% 1 594 609.20 35 582.70 2.23%
30.11.2013 1 611 207.50 1 613 044.10 -1 836.60 -0.11% 1 574 908.60 36 298.90 2.30%
31.10.2013 1 613 044.10 1 610 887.40 2 156.70 0.13% 1 580 989.30 32 054.80 2.03%
30.09.2013 1 610 887.40 1 612 517.20 -1 629.80 -0.10% 1 583 281.80 27 605.60 1.74%
31.08.2013 1 612 517.20 1 612 474.00 43.20 0.00% 1 580 703.50 31 813.70 2.01%
31.07.2013 1 612 474.00 1 614 376.20 -1 902.20 -0.12% 1 575 043.90 37 430.10 2.38%
30.06.2013 1 614 376.20 1 611 989.80 2 386.40 0.15% 1 571 437.00 42 939.20 2.73%
31.05.2013 1 611 989.80 1 627 110.20 -15 120.40 -0.93% 1 571 312.80 40 677.00 2.59%
30.04.2013 1 627 110.20 1 619 776.40 7 333.80 0.45% 1 577 481.40 49 628.80 3.15%
31.03.2013 1 619 776.40 1 617 686.70 2 089.70 0.13% 1 562 512.00 57 264.40 3.66%
28.02.2013 1 617 686.70 1 613 836.30 3 850.40 0.24% 1 561 802.50 55 884.20 3.58%
31.01.2013 1 613 836.30 1 594 609.20 19 227.10 1.21% 1 553 863.20 59 973.10 3.86%
31.12.2012 1 594 609.20 1 574 908.60 19 700.60 1.25% 1 538 386.00 56 223.20 3.65%
30.11.2012 1 574 908.60 1 580 989.30 -6 080.70 -0.38% 1 517 283.60 57 625.00 3.80%
31.10.2012 1 580 989.30 1 583 281.80 -2 292.50 -0.14% 1 510 897.30 70 092.00 4.64%
30.09.2012 1 583 281.80 1 580 703.50 2 578.30 0.16% 1 527 979.20 55 302.60 3.62%
31.08.2012 1 580 703.50 1 575 043.90 5 659.60 0.36% 1 518 436.70 62 266.80 4.10%
31.07.2012 1 575 043.90 1 571 437.00 3 606.90 0.23% 1 519 963.60 55 080.30 3.62%
30.06.2012 1 571 437.00 1 571 312.80 124.20 0.01% 1 516 645.20 54 791.80 3.61%
31.05.2012 1 571 312.80 1 577 481.40 -6 168.60 -0.39% 1 513 528.80 57 784.00 3.82%
30.04.2012 1 577 481.40 1 562 512.00 14 969.40 0.96% 1 511 264.70 66 216.70 4.38%
31.03.2012 1 562 512.00 1 561 802.50 709.50 0.05% 1 493 275.20 69 236.80 4.64%
29.02.2012 1 561 802.50 1 553 863.20 7 939.30 0.51% 1 490 257.50 71 545.00 4.80%
31.01.2012 1 553 863.20 1 538 386.00 15 477.20 1.01% 1 488 705.70 65 157.50 4.38%
31.12.2011 1 538 386.00 1 517 283.60 21 102.40 1.39% 1 478 503.80 59 882.20 4.05%
30.11.2011 1 517 283.60 1 510 897.30 6 386.30 0.42% 1 447 212.30 70 071.30 4.84%
31.10.2011 1 510 897.30 1 527 979.20 -17 081.90 -1.12% 1 449 476.60 61 420.70 4.24%
30.09.2011 1 527 979.20 1 518 436.70 9 542.50 0.63% 1 449 015.10 78 964.10 5.45%
31.08.2011 1 518 436.70 1 519 963.60 -1 526.90 -0.10% 1 449 478.30 68 958.40 4.76%
31.07.2011 1 519 963.60 1 516 645.20 3 318.40 0.22% 1 446 646.40 73 317.20 5.07%
30.06.2011 1 516 645.20 1 513 528.80 3 116.40 0.21% 1 445 366.70 71 278.50 4.93%
31.05.2011 1 513 528.80 1 511 264.70 2 264.10 0.15% 1 442 642.80 70 886.00 4.91%
30.04.2011 1 511 264.70 1 493 275.20 17 989.50 1.20% 1 442 138.60 69 126.10 4.79%
31.03.2011 1 493 275.20 1 490 257.50 3 017.70 0.20% 1 421 587.80 71 687.40 5.04%
28.02.2011 1 490 257.50 1 488 705.70 1 551.80 0.10% 1 426 446.00 63 811.50 4.47%
31.01.2011 1 488 705.70 1 478 503.80 10 201.90 0.69% 1 418 226.10 70 479.60 4.97%
31.12.2010 1 478 503.80 1 447 212.30 31 291.50 2.16% 1 402 135.90 76 367.90 5.45%
30.11.2010 1 447 212.30 1 449 476.60 -2 264.30 -0.16% 1 375 711.90 71 500.40 5.20%
31.10.2010 1 449 476.60 1 449 015.10 461.50 0.03% 1 372 641.90 76 834.70 5.60%
30.09.2010 1 449 015.10 1 449 478.30 - 463.20 -0.03% 1 371 393.60 77 621.50 5.66%
31.08.2010 1 449 478.30 1 446 646.40 2 831.90 0.20% 1 371 323.40 78 154.90 5.70%
31.07.2010 1 446 646.40 1 445 366.70 1 279.70 0.09% 1 369 489.90 77 156.50 5.63%
30.06.2010 1 445 366.70 1 442 642.80 2 723.90 0.19% 1 367 265.60 78 101.10 5.71%
31.05.2010 1 442 642.80 1 442 138.60 504.20 0.03% 1 370 601.80 72 041.00 5.26%
30.04.2010 1 442 138.60 1 421 587.80 20 550.80 1.45% 1 367 005.40 75 133.20 5.50%
31.03.2010 1 421 587.80 1 426 446.00 -4 858.20 -0.34% 1 342 611.30 78 976.50 5.88%
28.02.2010 1 426 446.00 1 418 226.10 8 219.90 0.58% 1 335 486.10 90 959.90 6.81%
31.01.2010 1 418 226.10 1 402 135.90 16 090.20 1.15% 1 319 276.80 98 949.30 7.50%
31.12.2009 1 402 135.90 1 375 711.90 26 424.00 1.92% 1 283 674.70 118 461.20 9.23%
30.11.2009 1 375 711.90 1 372 641.90 3 070.00 0.22% 1 249 989.10 125 722.80 10.06%
31.10.2009 1 372 641.90 1 371 393.60 1 248.30 0.09% 1 235 716.90 136 925.00 11.08%
30.09.2009 1 371 393.60 1 371 323.40 70.20 0.01% 1 238 425.60 132 968.00 10.74%
31.08.2009 1 371 323.40 1 369 489.90 1 833.50 0.13% 1 234 088.70 137 234.70 11.12%
31.07.2009 1 369 489.90 1 367 265.60 2 224.30 0.16% 1 223 304.70 146 185.20 11.95%
30.06.2009 1 367 265.60 1 370 601.80 -3 336.20 -0.24% 1 212 089.10 155 176.50 12.80%
31.05.2009 1 370 601.80 1 367 005.40 3 596.40 0.26% 1 209 968.90 160 632.90 13.28%
30.04.2009 1 367 005.40 1 342 611.30 24 394.10 1.82% 1 200 692.40 166 313.00 13.85%
31.03.2009 1 342 611.30 1 335 486.10 7 125.20 0.53% 1 168 796.00 173 815.30 14.87%
28.02.2009 1 335 486.10 1 319 276.80 16 209.30 1.23% 1 162 485.10 173 001.00 14.88%
31.01.2009 1 319 276.80 1 283 674.70 35 602.10 2.77% 1 148 527.70 170 749.10 14.87%
31.12.2008 1 283 674.70 1 249 989.10 33 685.60 2.69% 1 134 951.70 148 723.00 13.10%
30.11.2008 1 249 989.10 1 235 716.90 14 272.20 1.15% 1 120 502.80 129 486.30 11.56%
31.10.2008 1 235 716.90 1 238 425.60 -2 708.70 -0.22% 1 110 855.30 124 861.60 11.24%
30.09.2008 1 238 425.60 1 234 088.70 4 336.90 0.35% 1 108 199.00 130 226.60 11.75%
31.08.2008 1 234 088.70 1 223 304.70 10 784.00 0.88% 1 105 368.00 128 720.70 11.64%
31.07.2008 1 223 304.70 1 212 089.10 11 215.60 0.93% 1 101 818.20 121 486.50 11.03%
30.06.2008 1 212 089.10 1 209 968.90 2 120.20 0.18% 1 095 725.20 116 363.90 10.62%
31.05.2008 1 209 968.90 1 200 692.40 9 276.50 0.77% 1 086 088.60 123 880.30 11.41%
30.04.2008 1 200 692.40 1 168 796.00 31 896.40 2.73% 1 080 116.30 120 576.10 11.16%
31.03.2008 1 168 796.00 1 162 485.10 6 310.90 0.54% 1 052 541.20 116 254.80 11.05%
29.02.2008 1 162 485.10 1 148 527.70 13 957.40 1.22% 1 050 988.70 111 496.40 10.61%
31.01.2008 1 148 527.70 1 134 951.70 13 576.00 1.20% 1 039 721.80 108 805.90 10.46%
31.12.2007 1 134 951.70 1 120 502.80 14 448.90 1.29% 1 026 306.70 108 645.00 10.59%
30.11.2007 1 120 502.80 1 110 855.30 9 647.50 0.87% 1 004 283.60 116 219.20 11.57%
31.10.2007 1 110 855.30 1 108 199.00 2 656.30 0.24% 1 000 482.10 110 373.20 11.03%
30.09.2007 1 108 199.00 1 105 368.00 2 831.00 0.26% 996 951.10 111 247.90 11.16%
31.08.2007 1 105 368.00 1 101 818.20 3 549.80 0.32% 998 474.00 106 894.00 10.71%
31.07.2007 1 101 818.20 1 095 725.20 6 093.00 0.56% 995 569.40 106 248.80 10.67%
30.06.2007 1 095 725.20 1 086 088.60 9 636.60 0.89% 989 919.40 105 805.80 10.69%
31.05.2007 1 086 088.60 1 080 116.30 5 972.30 0.55% 984 759.90 101 328.70 10.29%
30.04.2007 1 080 116.30 1 052 541.20 27 575.10 2.62% 984 590.90 95 525.40 9.70%
31.03.2007 1 052 541.20 1 050 988.70 1 552.50 0.15% 962 225.20 90 316.00 9.39%
28.02.2007 1 050 988.70 1 039 721.80 11 266.90 1.08% 959 163.40 91 825.30 9.57%
31.01.2007 1 039 721.80 1 026 306.70 13 415.10 1.31% 953 588.80 86 133.00 9.03%
31.12.2006 1 026 306.70 1 004 283.60 22 023.10 2.19% 944 525.00 81 781.70 8.66%
30.11.2006 1 004 283.60 1 000 482.10 3 801.50 0.38% 925 890.60 78 393.00 8.47%
31.10.2006 1 000 482.10 996 951.10 3 531.00 0.35% 923 300.10 77 182.00 8.36%
30.09.2006 996 951.10 998 474.00 -1 522.90 -0.15% 919 681.00 77 270.10 8.40%
31.08.2006 998 474.00 995 569.40 2 904.60 0.29% 919 460.70 79 013.30 8.59%
31.07.2006 995 569.40 989 919.40 5 650.00 0.57% 920 254.40 75 315.00 8.18%
30.06.2006 989 919.40 984 759.90 5 159.50 0.52% 918 298.00 71 621.40 7.80%
31.05.2006 984 759.90 984 590.90 169.00 0.02% 918 479.60 66 280.30 7.22%
30.04.2006 984 590.90 962 225.20 22 365.70 2.32% 918 014.80 66 576.10 7.25%
31.03.2006 962 225.20 959 163.40 3 061.80 0.32% 898 025.20 64 200.00 7.15%
28.02.2006 959 163.40 953 588.80 5 574.60 0.58% 899 460.30 59 703.10 6.64%
31.01.2006 953 588.80 944 525.00 9 063.80 0.96% 896 106.20 57 482.60 6.41%
31.12.2005 944 525.00 925 890.60 18 634.40 2.01% 887 992.60 56 532.40 6.37%
30.11.2005 925 890.60 923 300.10 2 590.50 0.28% 871 047.60 54 843.00 6.30%
31.10.2005 923 300.10 919 681.00 3 619.10 0.39% 868 717.70 54 582.40 6.28%
30.09.2005 919 681.00 919 460.70 220.30 0.02% 868 699.70 50 981.30 5.87%
31.08.2005 919 460.70 920 254.40 - 793.70 -0.09% 867 167.50 52 293.20 6.03%
31.07.2005 920 254.40 918 298.00 1 956.40 0.21% 863 403.80 56 850.60 6.58%
30.06.2005 918 298.00 918 479.60 - 181.60 -0.02% 860 175.00 58 123.00 6.76%
31.05.2005 918 479.60 918 014.80 464.80 0.05% 854 806.30 63 673.30 7.45%
30.04.2005 918 014.80 898 025.20 19 989.60 2.23% 855 085.00 62 929.80 7.36%
31.03.2005 898 025.20 899 460.30 -1 435.10 -0.16% 838 710.70 59 314.50 7.07%
28.02.2005 899 460.30 896 106.20 3 354.10 0.37% 841 738.30 57 722.00 6.86%
31.01.2005 896 106.20 887 992.60 8 113.60 0.91% 836 437.50 59 668.70 7.13%
31.12.2004 887 992.60 871 047.60 16 945.00 1.95% 827 203.90 60 788.70 7.35%
30.11.2004 871 047.60 868 717.70 2 329.90 0.27% 812 906.90 58 140.70 7.15%
31.10.2004 868 717.70 868 699.70 18.00 0.00% 811 320.70 57 397.00 7.07%
30.09.2004 868 699.70 867 167.50 1 532.20 0.18% 811 532.70 57 167.00 7.04%
31.08.2004 867 167.50 863 403.80 3 763.70 0.44% 811 926.80 55 240.70 6.80%
31.07.2004 863 403.80 860 175.00 3 228.80 0.38% 808 711.80 54 692.00 6.76%
30.06.2004 860 175.00 854 806.30 5 368.70 0.63% 806 110.10 54 064.90 6.71%
31.05.2004 854 806.30 855 085.00 - 278.70 -0.03% 803 258.90 51 547.40 6.42%
30.04.2004 855 085.00 838 710.70 16 374.30 1.95% 803 773.80 51 311.20 6.38%
31.03.2004 838 710.70 841 738.30 -3 027.60 -0.36% 797 006.90 41 703.80 5.23%
29.02.2004 841 738.30 836 437.50 5 300.80 0.63% 800 494.00 41 244.30 5.15%
31.01.2004 836 437.50 827 203.90 9 233.60 1.12% 796 431.50 40 006.00 5.02%
31.12.2003 827 203.90 812 906.90 14 297.00 1.76% 785 635.40 41 568.50 5.29%
30.11.2003 812 906.90 811 320.70 1 586.20 0.20% 794 719.20 18 187.70 2.29%
31.10.2003 811 320.70 811 532.70 - 212.00 -0.03% 796 320.00 15 000.70 1.88%
30.09.2003 811 532.70 811 926.80 - 394.10 -0.05% 798 941.40 12 591.30 1.58%
31.08.2003 811 926.80 808 711.80 3 215.00 0.40% 802 811.70 9 115.10 1.14%
31.07.2003 808 711.80 806 110.10 2 601.70 0.32% 803 098.90 5 612.90 0.70%
30.06.2003 806 110.10 803 258.90 2 851.20 0.35% 804 186.60 1 923.50 0.24%
31.05.2003 803 258.90 803 773.80 - 514.90 -0.06% 802 704.70 554.20 0.07%
30.04.2003 803 773.80 797 006.90 6 766.90 0.85% 801 393.40 2 380.40 0.30%
31.03.2003 797 006.90 800 494.00 -3 487.10 -0.44% 791 438.50 5 568.40 0.70%
28.02.2003 800 494.00 796 431.50 4 062.50 0.51% 790 800.00 9 694.00 1.23%
31.01.2003 796 431.50 785 635.40 10 796.10 1.37% 792 039.90 4 391.60 0.55%
31.12.2002 785 635.40 794 719.20 -9 083.80 -1.14% 779 969.90 5 665.50 0.73%
30.11.2002 794 719.20 796 320.00 -1 600.80 -0.20% 767 635.20 27 084.00 3.53%
31.10.2002 796 320.00 798 941.40 -2 621.40 -0.33% 767 976.90 28 343.10 3.69%
30.09.2002 798 941.40 802 811.70 -3 870.30 -0.48% 770 204.10 28 737.30 3.73%
31.08.2002 802 811.70 803 098.90 - 287.20 -0.04% 764 869.40 37 942.30 4.96%
31.07.2002 803 098.90 804 186.60 -1 087.70 -0.14% 760 537.70 42 561.20 5.60%
30.06.2002 804 186.60 802 704.70 1 481.90 0.18% 758 026.50 46 160.10 6.09%
31.05.2002 802 704.70 801 393.40 1 311.30 0.16% 749 015.90 53 688.80 7.17%
30.04.2002 801 393.40 791 438.50 9 954.90 1.26% 743 501.80 57 891.60 7.79%
31.03.2002 791 438.50 790 800.00 638.50 0.08% 731 570.60 59 867.90 8.18%
28.02.2002 790 800.00 792 039.90 -1 239.90 -0.16% 729 599.60 61 200.40 8.39%
31.01.2002 792 039.90 779 969.90 12 070.00 1.55% 723 328.70 68 711.20 9.50%
31.12.2001 779 969.90 767 635.20 12 334.70 1.61% 705 885.00 74 084.90 10.50%
30.11.2001 767 635.20 767 976.90 - 341.70 -0.04% 698 404.20 69 231.00 9.91%
31.10.2001 767 976.90 770 204.10 -2 227.20 -0.29% 698 571.40 69 405.50 9.94%
30.09.2001 770 204.10 764 869.40 5 334.70 0.70% 697 791.30 72 412.80 10.38%
31.08.2001 764 869.40 760 537.70 4 331.70 0.57% 692 778.00 72 091.40 10.41%
31.07.2001 760 537.70 758 026.50 2 511.20 0.33% 689 790.40 70 747.30 10.26%
30.06.2001 758 026.50 749 015.90 9 010.60 1.20% 686 408.90 71 617.60 10.43%
31.05.2001 749 015.90 743 501.80 5 514.10 0.74% 696 699.50 52 316.40 7.51%
30.04.2001 743 501.80 731 570.60 11 931.20 1.63% 691 734.20 51 767.60 7.48%
31.03.2001 731 570.60 729 599.60 1 971.00 0.27% 685 537.60 46 033.00 6.71%
28.02.2001 729 599.60 723 328.70 6 270.90 0.87% 682 778.90 46 820.70 6.86%
31.01.2001 723 328.70 705 885.00 17 443.70 2.47% 681 450.20 41 878.50 6.15%
31.12.2000 705 885.00 698 404.20 7 480.80 1.07% 665 043.90 40 841.10 6.14%
30.11.2000 698 404.20 698 571.40 - 167.20 -0.02% 663 364.60 35 039.60 5.28%
31.10.2000 698 571.40 697 791.30 780.10 0.11% 670 110.80 28 460.60 4.25%
30.09.2000 697 791.30 692 778.00 5 013.30 0.72% 672 322.00 25 469.30 3.79%
31.08.2000 692 778.00 689 790.40 2 987.60 0.43% 672 890.90 19 887.10 2.96%
31.07.2000 689 790.40 686 408.90 3 381.50 0.49% 674 204.10 15 586.30 2.31%
30.06.2000 686 408.90 696 699.50 -10 290.60 -1.48% 674 446.20 11 962.70 1.77%
31.05.2000 696 699.50 691 734.20 4 965.30 0.72% 674 045.20 22 654.30 3.36%
30.04.2000 691 734.20 685 537.60 6 196.60 0.90% 674 743.40 16 990.80 2.52%
31.03.2000 685 537.60 682 778.90 2 758.70 0.40% 670 517.00 15 020.60 2.24%
29.02.2000 682 778.90 681 450.20 1 328.70 0.19% 670 977.00 11 801.90 1.76%
31.01.2000 681 450.20 665 043.90 16 406.30 2.47% 667 695.70 13 754.50 2.06%
31.12.1999 665 043.90 663 364.60 1 679.30 0.25% 658 877.30 6 166.60 0.94%
30.11.1999 663 364.60 670 110.80 -6 746.20 -1.01% 638 478.60 24 886.00 3.90%
31.10.1999 670 110.80 672 322.00 -2 211.20 -0.33% 636 561.70 33 549.10 5.27%
30.09.1999 672 322.00 672 890.90 - 568.90 -0.08% 635 340.00 36 982.00 5.82%
31.08.1999 672 890.90 674 204.10 -1 313.20 -0.19% 631 204.70 41 686.20 6.60%
31.07.1999 674 204.10 674 446.20 - 242.10 -0.04% 623 263.20 50 940.90 8.17%
30.06.1999 674 446.20 674 045.20 401.00 0.06% 621 394.60 53 051.60 8.54%
31.05.1999 674 045.20 674 743.40 - 698.20 -0.10% 615 522.50 58 522.70 9.51%
30.04.1999 674 743.40 670 517.00 4 226.40 0.63% 611 305.40 63 438.00 10.38%
31.03.1999 670 517.00 670 977.00 - 460.00 -0.07% 604 167.50 66 349.50 10.98%
28.02.1999 670 977.00 667 695.70 3 281.30 0.49% 600 376.70 70 600.30 11.76%
31.01.1999 667 695.70 658 877.30 8 818.40 1.34% 593 177.40 74 518.30 12.56%
31.12.1998 658 877.30 638 478.60 20 398.70 3.19% 586 666.90 72 210.40 12.31%
30.11.1998 638 478.60 636 561.70 1 916.90 0.30% 564 390.10 74 088.50 13.13%
31.10.1998 636 561.70 635 340.00 1 221.70 0.19% 558 149.00 78 412.70 14.05%
30.09.1998 635 340.00 631 204.70 4 135.30 0.66% 555 593.10 79 746.90 14.35%
31.08.1998 631 204.70 623 263.20 7 941.50 1.27% 554 457.50 76 747.20 13.84%
31.07.1998 623 263.20 621 394.60 1 868.60 0.30% 552 025.50 71 237.70 12.90%
30.06.1998 621 394.60 615 522.50 5 872.10 0.95% 549 268.70 72 125.90 13.13%
31.05.1998 615 522.50 611 305.40 4 217.10 0.69% 535 446.00 80 076.50 14.96%
30.04.1998 611 305.40 604 167.50 7 137.90 1.18% 543 026.00 68 279.40 12.57%
31.03.1998 604 167.50 600 376.70 3 790.80 0.63% 541 089.00 63 078.50 11.66%
28.02.1998 600 376.70 593 177.40 7 199.30 1.21% 538 475.80 61 900.90 11.50%
31.01.1998 593 177.40 586 666.90 6 510.50 1.11% 492 432.50 100 744.90 20.46%
31.12.1997 586 666.90 564 390.10 22 276.80 3.95% 483 763.70 102 903.20 21.27%
30.11.1997 564 390.10 558 149.00 6 241.10 1.12% 463 609.80 100 780.30 21.74%
31.10.1997 558 149.00 555 593.10 2 555.90 0.46% 453 353.20 104 795.80 23.12%
30.09.1997 555 593.10 554 457.50 1 135.60 0.20% 451 220.80 104 372.30 23.13%
31.08.1997 554 457.50 552 025.50 2 432.00 0.44% 450 040.90 104 416.60 23.20%
31.07.1997 552 025.50 549 268.70 2 756.80 0.50% 447 375.00 104 650.50 23.39%
30.06.1997 549 268.70 535 446.00 13 822.70 2.58% 448 851.00 100 417.70 22.37%
31.05.1997 535 446.00 543 026.00 -7 580.00 -1.40% 445 564.10 89 881.90 20.17%
30.04.1997 543 026.00 541 089.00 1 937.00 0.36% 442 676.20 100 349.80 22.67%
31.03.1997 541 089.00 538 475.80 2 613.20 0.49% 437 178.30 103 910.70 23.77%
28.02.1997 538 475.80 492 432.50 46 043.30 9.35% 432 045.90 106 429.90 24.63%
31.01.1997 492 432.50 483 763.70 8 668.80 1.79% 426 366.20 66 066.30 15.50%
31.12.1996 483 763.70 463 609.80 20 153.90 4.35% 420 497.60 63 266.10 15.05%
30.11.1996 463 609.80 453 353.20 10 256.60 2.26% 400 106.50 63 503.30 15.87%
31.10.1996 453 353.20 451 220.80 2 132.40 0.47% 394 688.20 58 665.00 14.86%
30.09.1996 451 220.80 450 040.90 1 179.90 0.26% 389 203.20 62 017.60 15.93%
31.08.1996 450 040.90 447 375.00 2 665.90 0.60% 382 637.00 67 403.90 17.62%
31.07.1996 447 375.00 448 851.00 -1 476.00 -0.33% 378 522.10 68 852.90 18.19%
30.06.1996 448 851.00 445 564.10 3 286.90 0.74% 372 326.30 76 524.70 20.55%
31.05.1996 445 564.10 442 676.20 2 887.90 0.65% 366 171.10 79 393.00 21.68%
30.04.1996 442 676.20 437 178.30 5 497.90 1.26% 361 842.80 80 833.40 22.34%
31.03.1996 437 178.30 432 045.90 5 132.40 1.19% 358 073.40 79 104.90 22.09%
29.02.1996 432 045.90 426 366.20 5 679.70 1.33% 353 647.30 78 398.60 22.17%
31.01.1996 426 366.20 420 497.60 5 868.60 1.40% 348 089.10 78 277.10 22.49%
31.12.1995 420 497.60 400 106.50 20 391.10 5.10% 342 514.80 77 982.80 22.77%
30.11.1995 400 106.50 394 688.20 5 418.30 1.37% 322 606.90 77 499.60 24.02%
31.10.1995 394 688.20 389 203.20 5 485.00 1.41% 321 464.30 73 223.90 22.78%
30.09.1995 389 203.20 382 637.00 6 566.20 1.72% 318 610.10 70 593.10 22.16%
31.08.1995 382 637.00 378 522.10 4 114.90 1.09% 312 598.00 70 039.00 22.41%
31.07.1995 378 522.10 372 326.30 6 195.80 1.66% 309 717.60 68 804.50 22.22%
30.06.1995 372 326.30 366 171.10 6 155.20 1.68% 310 580.20 61 746.10 19.88%
31.05.1995 366 171.10 361 842.80 4 328.30 1.20% 306 578.10 59 593.00 19.44%
30.04.1995 361 842.80 358 073.40 3 769.40 1.05% 304 141.60 57 701.20 18.97%
31.03.1995 358 073.40 353 647.30 4 426.10 1.25% 302 367.90 55 705.50 18.42%
28.02.1995 353 647.30 348 089.10 5 558.20 1.60% 300 333.00 53 314.30 17.75%
31.01.1995 348 089.10 342 514.80 5 574.30 1.63% 298 135.60 49 953.50 16.76%
31.12.1994 342 514.80 322 606.90 19 907.90 6.17% 289 006.10 53 508.70 18.51%
30.11.1994 322 606.90 321 464.30 1 142.60 0.36% 269 844.30 52 762.60 19.55%
31.10.1994 321 464.30 318 610.10 2 854.20 0.90% 268 122.40 53 341.90 19.89%
30.09.1994 318 610.10 312 598.00 6 012.10 1.92% 266 336.50 52 273.60 19.63%
31.08.1994 312 598.00 309 717.60 2 880.40 0.93% 267 158.30 45 439.70 17.01%
31.07.1994 309 717.60 310 580.20 - 862.60 -0.28% 264 419.70 45 297.90 17.13%
30.06.1994 310 580.20 306 578.10 4 002.10 1.31% 261 681.80 48 898.40 18.69%
31.05.1994 306 578.10 304 141.60 2 436.50 0.80% 261 974.30 44 603.80 17.03%
30.04.1994 304 141.60 302 367.90 1 773.70 0.59% 261 627.70 42 513.90 16.25%
31.03.1994 302 367.90 300 333.00 2 034.90 0.68% 261 977.20 40 390.70 15.42%
28.02.1994 300 333.00 298 135.60 2 197.40 0.74% 264 088.20 36 244.80 13.72%
31.01.1994 298 135.60 289 006.10 9 129.50 3.16% 259 131.30 39 004.30 15.05%
31.12.1993 289 006.10 269 844.30 19 161.80 7.10% - - -
30.11.1993 269 844.30 268 122.40 1 721.90 0.64% - - -
31.10.1993 268 122.40 266 336.50 1 785.90 0.67% - - -
30.09.1993 266 336.50 267 158.30 - 821.80 -0.31% - - -
31.08.1993 267 158.30 264 419.70 2 738.60 1.04% - - -
31.07.1993 264 419.70 261 681.80 2 737.90 1.05% - - -
30.06.1993 261 681.80 261 974.30 - 292.50 -0.11% - - -
31.05.1993 261 974.30 261 627.70 346.60 0.13% - - -
30.04.1993 261 627.70 261 977.20 - 349.50 -0.13% - - -
31.03.1993 261 977.20 264 088.20 -2 111.00 -0.80% - - -
28.02.1993 264 088.20 259 131.30 4 956.90 1.91% - - -
31.01.1993 259 131.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) (Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč))
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) (Vklady klientů dle sektor. hlediska (cizí měna))
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) (Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna))
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) (Vklady klientů dle sektor. hlediska (EUR))
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) (Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna))
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) (Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč))
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) (Vklady klientů dle sektor. hlediska (cizí měna))
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) (Vklady klientů dle sektor. hlediska (EUR))
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies