Úvěry nad 5 let (Kč) (Stavební spořitelny - úvěry v Kč) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stavební spořitelny - úvěry v Kč

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Stavební spořitelny - úvěry v Kč (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Stavební spořitelny - úvěry v Kč (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Stavební spořitelny - úvěry v Kč - Úvěry nad 5 let (Kč) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2011 289 661.00
Min 31.01.2002 18 528.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
28.02.2019 276 312.00 275 338.00 974.00 0.35% 256 997.00 19 315.00 7.52%
31.01.2019 275 338.00 274 368.00 970.00 0.35% 255 951.00 19 387.00 7.57%
31.12.2018 274 368.00 273 387.00 981.00 0.36% 255 084.00 19 284.00 7.56%
30.11.2018 273 387.00 271 715.00 1 672.00 0.62% 254 561.00 18 826.00 7.40%
31.10.2018 271 715.00 269 060.00 2 655.00 0.99% 253 646.00 18 069.00 7.12%
30.09.2018 269 060.00 267 622.00 1 438.00 0.54% 242 459.00 26 601.00 10.97%
31.08.2018 267 622.00 265 500.00 2 122.00 0.80% 242 221.00 25 401.00 10.49%
31.07.2018 265 500.00 263 746.00 1 754.00 0.67% 241 601.00 23 899.00 9.89%
30.06.2018 263 746.00 261 390.00 2 356.00 0.90% 241 146.00 22 600.00 9.37%
31.05.2018 261 390.00 259 690.00 1 700.00 0.65% 240 376.00 21 014.00 8.74%
30.04.2018 259 690.00 258 214.00 1 476.00 0.57% 239 971.00 19 719.00 8.22%
31.03.2018 258 214.00 256 997.00 1 217.00 0.47% 239 677.00 18 537.00 7.73%
28.02.2018 256 997.00 255 951.00 1 046.00 0.41% 239 492.00 17 505.00 7.31%
31.01.2018 255 951.00 255 084.00 867.00 0.34% 239 480.00 16 471.00 6.88%
31.12.2017 255 084.00 254 561.00 523.00 0.21% 239 236.00 15 848.00 6.62%
30.11.2017 254 561.00 253 646.00 915.00 0.36% 239 695.00 14 866.00 6.20%
31.10.2017 253 646.00 242 459.00 11 187.00 4.61% 239 373.00 14 273.00 5.96%
30.09.2017 242 459.00 242 221.00 238.00 0.10% 239 235.00 3 224.00 1.35%
31.08.2017 242 221.00 241 601.00 620.00 0.26% 239 351.00 2 870.00 1.20%
31.07.2017 241 601.00 241 146.00 455.00 0.19% 239 388.00 2 213.00 0.92%
30.06.2017 241 146.00 240 376.00 770.00 0.32% 239 908.00 1 238.00 0.52%
31.05.2017 240 376.00 239 971.00 405.00 0.17% 240 250.00 126.00 0.05%
30.04.2017 239 971.00 239 677.00 294.00 0.12% 240 837.00 - 866.00 -0.36%
31.03.2017 239 677.00 239 492.00 185.00 0.08% 241 108.00 -1 431.00 -0.59%
28.02.2017 239 492.00 239 480.00 12.00 0.01% 242 013.00 -2 521.00 -1.04%
31.01.2017 239 480.00 239 236.00 244.00 0.10% 242 326.00 -2 846.00 -1.17%
31.12.2016 239 236.00 239 695.00 - 459.00 -0.19% 243 244.00 -4 008.00 -1.65%
30.11.2016 239 695.00 239 373.00 322.00 0.13% 242 424.00 -2 729.00 -1.13%
31.10.2016 239 373.00 239 235.00 138.00 0.06% 242 802.00 -3 429.00 -1.41%
30.09.2016 239 235.00 239 351.00 - 116.00 -0.05% 243 208.00 -3 973.00 -1.63%
31.08.2016 239 351.00 239 388.00 -37.00 -0.02% 243 536.00 -4 185.00 -1.72%
31.07.2016 239 388.00 239 908.00 - 520.00 -0.22% 243 994.00 -4 606.00 -1.89%
30.06.2016 239 908.00 240 250.00 - 342.00 -0.14% 244 515.00 -4 607.00 -1.88%
31.05.2016 240 250.00 240 837.00 - 587.00 -0.24% 245 237.00 -4 987.00 -2.03%
30.04.2016 240 837.00 241 108.00 - 271.00 -0.11% 246 059.00 -5 222.00 -2.12%
31.03.2016 241 108.00 242 013.00 - 905.00 -0.37% 246 874.00 -5 766.00 -2.34%
29.02.2016 242 013.00 242 326.00 - 313.00 -0.13% 248 308.00 -6 295.00 -2.54%
31.01.2016 242 326.00 243 244.00 - 918.00 -0.38% 249 424.00 -7 098.00 -2.85%
31.12.2015 243 244.00 242 424.00 820.00 0.34% 250 390.00 -7 146.00 -2.85%
30.11.2015 242 424.00 242 802.00 - 378.00 -0.16% 250 221.00 -7 797.00 -3.12%
31.10.2015 242 802.00 243 208.00 - 406.00 -0.17% 251 153.00 -8 351.00 -3.33%
30.09.2015 243 208.00 243 536.00 - 328.00 -0.13% 251 885.00 -8 677.00 -3.44%
31.08.2015 243 536.00 243 994.00 - 458.00 -0.19% 252 567.00 -9 031.00 -3.58%
31.07.2015 243 994.00 244 515.00 - 521.00 -0.21% 253 526.00 -9 532.00 -3.76%
30.06.2015 244 515.00 245 237.00 - 722.00 -0.29% 254 546.00 -10 031.00 -3.94%
31.05.2015 245 237.00 246 059.00 - 822.00 -0.33% 255 467.00 -10 230.00 -4.00%
30.04.2015 246 059.00 246 874.00 - 815.00 -0.33% 256 500.00 -10 441.00 -4.07%
31.03.2015 246 874.00 248 308.00 -1 434.00 -0.58% 257 495.00 -10 621.00 -4.12%
28.02.2015 248 308.00 249 424.00 -1 116.00 -0.45% 258 697.00 -10 389.00 -4.02%
31.01.2015 249 424.00 250 390.00 - 966.00 -0.39% 259 834.00 -10 410.00 -4.01%
31.12.2014 250 390.00 250 221.00 169.00 0.07% 260 898.00 -10 508.00 -4.03%
30.11.2014 250 221.00 251 153.00 - 932.00 -0.37% 260 638.00 -10 417.00 -4.00%
31.10.2014 251 153.00 251 885.00 - 732.00 -0.29% 262 085.00 -10 932.00 -4.17%
30.09.2014 251 885.00 252 567.00 - 682.00 -0.27% 263 324.00 -11 439.00 -4.34%
31.08.2014 252 567.00 253 526.00 - 959.00 -0.38% 264 958.00 -12 391.00 -4.68%
31.07.2014 253 526.00 254 546.00 -1 020.00 -0.40% 266 559.00 -13 033.00 -4.89%
30.06.2014 254 546.00 255 467.00 - 921.00 -0.36% 269 105.00 -14 559.00 -5.41%
31.05.2014 255 467.00 256 500.00 -1 033.00 -0.40% 271 393.00 -15 926.00 -5.87%
30.04.2014 256 500.00 257 495.00 - 995.00 -0.39% 273 426.00 -16 926.00 -6.19%
31.03.2014 257 495.00 258 697.00 -1 202.00 -0.46% 275 193.00 -17 698.00 -6.43%
28.02.2014 258 697.00 259 834.00 -1 137.00 -0.44% 277 097.00 -18 400.00 -6.64%
31.01.2014 259 834.00 260 898.00 -1 064.00 -0.41% 278 937.00 -19 103.00 -6.85%
31.12.2013 260 898.00 260 638.00 260.00 0.10% 280 012.00 -19 114.00 -6.83%
30.11.2013 260 638.00 262 085.00 -1 447.00 -0.55% 280 340.00 -19 702.00 -7.03%
31.10.2013 262 085.00 263 324.00 -1 239.00 -0.47% 281 334.00 -19 249.00 -6.84%
30.09.2013 263 324.00 264 958.00 -1 634.00 -0.62% 281 587.00 -18 263.00 -6.49%
31.08.2013 264 958.00 266 559.00 -1 601.00 -0.60% 282 158.00 -17 200.00 -6.10%
31.07.2013 266 559.00 269 105.00 -2 546.00 -0.95% 282 619.00 -16 060.00 -5.68%
30.06.2013 269 105.00 271 393.00 -2 288.00 -0.84% 283 450.00 -14 345.00 -5.06%
31.05.2013 271 393.00 273 426.00 -2 033.00 -0.74% 283 273.00 -11 880.00 -4.19%
30.04.2013 273 426.00 275 193.00 -1 767.00 -0.64% 283 842.00 -10 416.00 -3.67%
31.03.2013 275 193.00 277 097.00 -1 904.00 -0.69% 284 584.00 -9 391.00 -3.30%
28.02.2013 277 097.00 278 937.00 -1 840.00 -0.66% 286 306.00 -9 209.00 -3.22%
31.01.2013 278 937.00 280 012.00 -1 075.00 -0.38% 288 337.00 -9 400.00 -3.26%
31.12.2012 280 012.00 280 340.00 - 328.00 -0.12% 289 661.00 -9 649.00 -3.33%
30.11.2012 280 340.00 281 334.00 - 994.00 -0.35% 287 818.00 -7 478.00 -2.60%
31.10.2012 281 334.00 281 587.00 - 253.00 -0.09% 288 750.00 -7 416.00 -2.57%
30.09.2012 281 587.00 282 158.00 - 571.00 -0.20% 289 252.00 -7 665.00 -2.65%
31.08.2012 282 158.00 282 619.00 - 461.00 -0.16% 289 439.00 -7 281.00 -2.52%
31.07.2012 282 619.00 283 450.00 - 831.00 -0.29% 289 227.00 -6 608.00 -2.28%
30.06.2012 283 450.00 283 273.00 177.00 0.06% 289 332.00 -5 882.00 -2.03%
31.05.2012 283 273.00 283 842.00 - 569.00 -0.20% 288 667.00 -5 394.00 -1.87%
30.04.2012 283 842.00 284 584.00 - 742.00 -0.26% 288 329.00 -4 487.00 -1.56%
31.03.2012 284 584.00 286 306.00 -1 722.00 -0.60% 288 174.00 -3 590.00 -1.25%
29.02.2012 286 306.00 288 337.00 -2 031.00 -0.70% 288 306.00 -2 000.00 -0.69%
31.01.2012 288 337.00 289 661.00 -1 324.00 -0.46% 288 776.00 - 439.00 -0.15%
31.12.2011 289 661.00 287 818.00 1 843.00 0.64% 288 887.00 774.00 0.27%
30.11.2011 287 818.00 288 750.00 - 932.00 -0.32% 285 460.00 2 358.00 0.83%
31.10.2011 288 750.00 289 252.00 - 502.00 -0.17% 283 623.00 5 127.00 1.81%
30.09.2011 289 252.00 289 439.00 - 187.00 -0.06% 281 973.00 7 279.00 2.58%
31.08.2011 289 439.00 289 227.00 212.00 0.07% 280 004.00 9 435.00 3.37%
31.07.2011 289 227.00 289 332.00 - 105.00 -0.04% 277 552.00 11 675.00 4.21%
30.06.2011 289 332.00 288 667.00 665.00 0.23% 275 359.00 13 973.00 5.07%
31.05.2011 288 667.00 288 329.00 338.00 0.12% 277 643.00 11 024.00 3.97%
30.04.2011 288 329.00 288 174.00 155.00 0.05% 274 845.00 13 484.00 4.91%
31.03.2011 288 174.00 288 306.00 - 132.00 -0.05% 272 246.00 15 928.00 5.85%
28.02.2011 288 306.00 288 776.00 - 470.00 -0.16% 269 989.00 18 317.00 6.78%
31.01.2011 288 776.00 288 887.00 - 111.00 -0.04% 268 216.00 20 560.00 7.67%
31.12.2010 288 887.00 285 460.00 3 427.00 1.20% 266 416.00 22 471.00 8.43%
30.11.2010 285 460.00 283 623.00 1 837.00 0.65% 260 611.00 24 849.00 9.53%
31.10.2010 283 623.00 281 973.00 1 650.00 0.59% 257 101.00 26 522.00 10.32%
30.09.2010 281 973.00 280 004.00 1 969.00 0.70% 253 540.00 28 433.00 11.21%
31.08.2010 280 004.00 277 552.00 2 452.00 0.88% 250 007.00 29 997.00 12.00%
31.07.2010 277 552.00 275 359.00 2 193.00 0.80% 246 472.00 31 080.00 12.61%
30.06.2010 275 359.00 277 643.00 -2 284.00 -0.82% 242 756.00 32 603.00 13.43%
31.05.2010 277 643.00 274 845.00 2 798.00 1.02% 238 695.00 38 948.00 16.32%
30.04.2010 274 845.00 272 246.00 2 599.00 0.95% 235 348.00 39 497.00 16.78%
31.03.2010 272 246.00 269 989.00 2 257.00 0.84% 232 061.00 40 185.00 17.32%
28.02.2010 269 989.00 268 216.00 1 773.00 0.66% 229 348.00 40 641.00 17.72%
31.01.2010 268 216.00 266 416.00 1 800.00 0.68% 227 315.00 40 901.00 17.99%
31.12.2009 266 416.00 260 611.00 5 805.00 2.23% 225 050.00 41 366.00 18.38%
30.11.2009 260 611.00 257 101.00 3 510.00 1.37% 219 381.00 41 230.00 18.79%
31.10.2009 257 101.00 253 540.00 3 561.00 1.40% 215 655.00 41 446.00 19.22%
30.09.2009 253 540.00 250 007.00 3 533.00 1.41% 211 192.00 42 348.00 20.05%
31.08.2009 250 007.00 246 472.00 3 535.00 1.43% 206 440.00 43 567.00 21.10%
31.07.2009 246 472.00 242 756.00 3 716.00 1.53% 202 172.00 44 300.00 21.91%
30.06.2009 242 756.00 238 695.00 4 061.00 1.70% 197 693.00 45 063.00 22.79%
31.05.2009 238 695.00 235 348.00 3 347.00 1.42% 193 245.00 45 450.00 23.52%
30.04.2009 235 348.00 232 061.00 3 287.00 1.42% 189 248.00 46 100.00 24.36%
31.03.2009 232 061.00 229 348.00 2 713.00 1.18% 185 246.00 46 815.00 25.27%
28.02.2009 229 348.00 227 315.00 2 033.00 0.89% 181 904.00 47 444.00 26.08%
31.01.2009 227 315.00 225 050.00 2 265.00 1.01% 178 873.00 48 442.00 27.08%
31.12.2008 225 050.00 219 381.00 5 669.00 2.58% 175 417.00 49 633.00 28.29%
30.11.2008 219 381.00 215 655.00 3 726.00 1.73% 167 588.00 51 793.00 30.90%
31.10.2008 215 655.00 211 192.00 4 463.00 2.11% 162 462.00 53 193.00 32.74%
30.09.2008 211 192.00 206 440.00 4 752.00 2.30% 157 170.00 54 022.00 34.37%
31.08.2008 206 440.00 202 172.00 4 268.00 2.11% 153 214.00 53 226.00 34.74%
31.07.2008 202 172.00 197 693.00 4 479.00 2.27% 148 614.00 53 558.00 36.04%
30.06.2008 197 693.00 193 245.00 4 448.00 2.30% 145 038.00 52 655.00 36.30%
31.05.2008 193 245.00 189 248.00 3 997.00 2.11% 141 267.00 51 978.00 36.79%
30.04.2008 189 248.00 185 246.00 4 002.00 2.16% 137 652.00 51 596.00 37.48%
31.03.2008 185 246.00 181 904.00 3 342.00 1.84% 134 682.00 50 564.00 37.54%
29.02.2008 181 904.00 178 873.00 3 031.00 1.69% 131 627.00 50 277.00 38.20%
31.01.2008 178 873.00 175 417.00 3 456.00 1.97% 129 539.00 49 334.00 38.08%
31.12.2007 175 417.00 167 588.00 7 829.00 4.67% 127 313.00 48 104.00 37.78%
30.11.2007 167 588.00 162 462.00 5 126.00 3.16% 122 791.00 44 797.00 36.48%
31.10.2007 162 462.00 157 170.00 5 292.00 3.37% 119 818.00 42 644.00 35.59%
30.09.2007 157 170.00 153 214.00 3 956.00 2.58% 116 677.00 40 493.00 34.71%
31.08.2007 153 214.00 148 614.00 4 600.00 3.10% 113 688.00 39 526.00 34.77%
31.07.2007 148 614.00 145 038.00 3 576.00 2.47% 110 624.00 37 990.00 34.34%
30.06.2007 145 038.00 141 267.00 3 771.00 2.67% 108 388.00 36 650.00 33.81%
31.05.2007 141 267.00 137 652.00 3 615.00 2.63% 105 494.00 35 773.00 33.91%
30.04.2007 137 652.00 134 682.00 2 970.00 2.21% 102 810.00 34 842.00 33.89%
31.03.2007 134 682.00 131 627.00 3 055.00 2.32% 101 166.00 33 516.00 33.13%
28.02.2007 131 627.00 129 539.00 2 088.00 1.61% 99 352.00 32 275.00 32.49%
31.01.2007 129 539.00 127 313.00 2 226.00 1.75% 98 115.00 31 424.00 32.03%
31.12.2006 127 313.00 122 791.00 4 522.00 3.68% 96 753.00 30 560.00 31.59%
30.11.2006 122 791.00 119 818.00 2 973.00 2.48% 93 029.00 29 762.00 31.99%
31.10.2006 119 818.00 116 677.00 3 141.00 2.69% 91 134.00 28 684.00 31.47%
30.09.2006 116 677.00 113 688.00 2 989.00 2.63% 89 291.00 27 386.00 30.67%
31.08.2006 113 688.00 110 624.00 3 064.00 2.77% 87 504.00 26 184.00 29.92%
31.07.2006 110 624.00 108 388.00 2 236.00 2.06% 85 149.00 25 475.00 29.92%
30.06.2006 108 388.00 105 494.00 2 894.00 2.74% 83 515.00 24 873.00 29.78%
31.05.2006 105 494.00 102 810.00 2 684.00 2.61% 81 215.00 24 279.00 29.89%
30.04.2006 102 810.00 101 166.00 1 644.00 1.62% 79 234.00 23 576.00 29.75%
31.03.2006 101 166.00 99 352.00 1 814.00 1.83% 77 680.00 23 486.00 30.23%
28.02.2006 99 352.00 98 115.00 1 237.00 1.26% 76 657.00 22 695.00 29.61%
31.01.2006 98 115.00 96 753.00 1 362.00 1.41% 75 801.00 22 314.00 29.44%
31.12.2005 96 753.00 93 029.00 3 724.00 4.00% 74 786.00 21 967.00 29.37%
30.11.2005 93 029.00 91 134.00 1 895.00 2.08% 71 765.00 21 264.00 29.63%
31.10.2005 91 134.00 89 291.00 1 843.00 2.06% 70 112.00 21 022.00 29.98%
30.09.2005 89 291.00 87 504.00 1 787.00 2.04% 62 160.00 27 131.00 43.65%
31.08.2005 87 504.00 85 149.00 2 355.00 2.77% 60 782.00 26 722.00 43.96%
31.07.2005 85 149.00 83 515.00 1 634.00 1.96% 56 380.00 28 769.00 51.03%
30.06.2005 83 515.00 81 215.00 2 300.00 2.83% 55 011.00 28 504.00 51.81%
31.05.2005 81 215.00 79 234.00 1 981.00 2.50% 53 286.00 27 929.00 52.41%
30.04.2005 79 234.00 77 680.00 1 554.00 2.00% 51 645.00 27 589.00 53.42%
31.03.2005 77 680.00 76 657.00 1 023.00 1.33% 50 383.00 27 297.00 54.18%
28.02.2005 76 657.00 75 801.00 856.00 1.13% 49 406.00 27 251.00 55.16%
31.01.2005 75 801.00 74 786.00 1 015.00 1.36% 48 818.00 26 983.00 55.27%
31.12.2004 74 786.00 71 765.00 3 021.00 4.21% 26 678.00 48 108.00 180.33%
30.11.2004 71 765.00 70 112.00 1 653.00 2.36% 25 214.00 46 551.00 184.62%
31.10.2004 70 112.00 62 160.00 7 952.00 12.79% 24 941.00 45 171.00 181.11%
30.09.2004 62 160.00 60 782.00 1 378.00 2.27% 24 769.00 37 391.00 150.96%
31.08.2004 60 782.00 56 380.00 4 402.00 7.81% 24 371.00 36 411.00 149.40%
31.07.2004 56 380.00 55 011.00 1 369.00 2.49% 23 884.00 32 496.00 136.06%
30.06.2004 55 011.00 53 286.00 1 725.00 3.24% 23 750.00 31 261.00 131.63%
31.05.2004 53 286.00 51 645.00 1 641.00 3.18% 23 327.00 29 959.00 128.43%
30.04.2004 51 645.00 50 383.00 1 262.00 2.50% 23 187.00 28 458.00 122.73%
31.03.2004 50 383.00 49 406.00 977.00 1.98% 23 027.00 27 356.00 118.80%
29.02.2004 49 406.00 48 818.00 588.00 1.20% 22 609.00 26 797.00 118.52%
31.01.2004 48 818.00 26 678.00 22 140.00 82.99% 22 373.00 26 445.00 118.20%
31.12.2003 26 678.00 25 214.00 1 464.00 5.81% 22 185.00 4 493.00 20.25%
30.11.2003 25 214.00 24 941.00 273.00 1.09% 20 797.00 4 417.00 21.24%
31.10.2003 24 941.00 24 769.00 172.00 0.69% 20 742.00 4 199.00 20.24%
30.09.2003 24 769.00 24 371.00 398.00 1.63% 20 657.00 4 112.00 19.91%
31.08.2003 24 371.00 23 884.00 487.00 2.04% 20 421.00 3 950.00 19.34%
31.07.2003 23 884.00 23 750.00 134.00 0.56% 19 912.00 3 972.00 19.95%
30.06.2003 23 750.00 23 327.00 423.00 1.81% 19 698.00 4 052.00 20.57%
31.05.2003 23 327.00 23 187.00 140.00 0.60% 19 312.00 4 015.00 20.79%
30.04.2003 23 187.00 23 027.00 160.00 0.69% 19 032.00 4 155.00 21.83%
31.03.2003 23 027.00 22 609.00 418.00 1.85% 19 051.00 3 976.00 20.87%
28.02.2003 22 609.00 22 373.00 236.00 1.05% 18 737.00 3 872.00 20.66%
31.01.2003 22 373.00 22 185.00 188.00 0.85% 18 528.00 3 845.00 20.75%
31.12.2002 22 185.00 20 797.00 1 388.00 6.67% - - -
30.11.2002 20 797.00 20 742.00 55.00 0.27% - - -
31.10.2002 20 742.00 20 657.00 85.00 0.41% - - -
30.09.2002 20 657.00 20 421.00 236.00 1.16% - - -
31.08.2002 20 421.00 19 912.00 509.00 2.56% - - -
31.07.2002 19 912.00 19 698.00 214.00 1.09% - - -
30.06.2002 19 698.00 19 312.00 386.00 2.00% - - -
31.05.2002 19 312.00 19 032.00 280.00 1.47% - - -
30.04.2002 19 032.00 19 051.00 -19.00 -0.10% - - -
31.03.2002 19 051.00 18 737.00 314.00 1.68% - - -
28.02.2002 18 737.00 18 528.00 209.00 1.13% - - -
31.01.2002 18 528.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry nad 5 let (Kč) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry nad 5 let (Kč) (Stavební spořitelny - úvěry v Kč)
Over 5 years - volume (MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes))
Over 1 and up to 5 years - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes))
Over 5 years - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes))
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Čistý domácí úvěr centrální vládě (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Domácí úvěry zbytku ekonomiky (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies