Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - objem jednodenních vkladů - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Instituce nabízející platební služby pro non-MFI

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - objem jednodenních vkladů - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2017 3 189 490.00
Min 31.03.2002 532 276.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 3 163 762.00 3 189 490.00 -25 728.00 -0.81% 2 840 643.00 323 119.00 11.37%
30.11.2017 3 189 490.00 3 162 872.00 26 618.00 0.84% 2 878 691.00 310 799.00 10.80%
31.10.2017 3 162 872.00 3 182 387.00 -19 515.00 -0.61% 2 819 123.00 343 749.00 12.19%
30.09.2017 3 182 387.00 3 178 180.00 4 207.00 0.13% 2 795 883.00 386 504.00 13.82%
31.08.2017 3 178 180.00 3 160 801.00 17 379.00 0.55% 2 782 718.00 395 462.00 14.21%
31.07.2017 3 160 801.00 3 142 018.00 18 783.00 0.60% 2 745 922.00 414 879.00 15.11%
30.06.2017 3 142 018.00 3 163 602.00 -21 584.00 -0.68% 2 748 475.00 393 543.00 14.32%
31.05.2017 3 163 602.00 3 122 358.00 41 244.00 1.32% 2 750 805.00 412 797.00 15.01%
30.04.2017 3 122 358.00 3 082 112.00 40 246.00 1.31% 2 662 592.00 459 766.00 17.27%
31.03.2017 3 082 112.00 3 022 569.00 59 543.00 1.97% 2 667 515.00 414 597.00 15.54%
28.02.2017 3 022 569.00 2 955 557.00 67 012.00 2.27% 2 616 803.00 405 766.00 15.51%
31.01.2017 2 955 557.00 2 840 643.00 114 914.00 4.05% 2 539 684.00 415 873.00 16.37%
31.12.2016 2 840 643.00 2 878 691.00 -38 048.00 -1.32% 2 516 257.00 324 386.00 12.89%
30.11.2016 2 878 691.00 2 819 123.00 59 568.00 2.11% 2 522 620.00 356 071.00 14.12%
31.10.2016 2 819 123.00 2 795 883.00 23 240.00 0.83% 2 456 327.00 362 796.00 14.77%
30.09.2016 2 795 883.00 2 782 718.00 13 165.00 0.47% 2 462 172.00 333 711.00 13.55%
31.08.2016 2 782 718.00 2 745 922.00 36 796.00 1.34% 2 430 843.00 351 875.00 14.48%
31.07.2016 2 745 922.00 2 748 475.00 -2 553.00 -0.09% 2 379 365.00 366 557.00 15.41%
30.06.2016 2 748 475.00 2 750 805.00 -2 330.00 -0.08% 2 378 950.00 369 525.00 15.53%
31.05.2016 2 750 805.00 2 662 592.00 88 213.00 3.31% 2 388 359.00 362 446.00 15.18%
30.04.2016 2 662 592.00 2 667 515.00 -4 923.00 -0.18% 2 337 480.00 325 112.00 13.91%
31.03.2016 2 667 515.00 2 616 803.00 50 712.00 1.94% 2 325 210.00 342 305.00 14.72%
29.02.2016 2 616 803.00 2 539 684.00 77 119.00 3.04% 2 310 028.00 306 775.00 13.28%
31.01.2016 2 539 684.00 2 516 257.00 23 427.00 0.93% 2 258 485.00 281 199.00 12.45%
31.12.2015 2 516 257.00 2 522 620.00 -6 363.00 -0.25% 2 289 751.00 226 506.00 9.89%
30.11.2015 2 522 620.00 2 456 327.00 66 293.00 2.70% 2 250 887.00 271 733.00 12.07%
31.10.2015 2 456 327.00 2 462 172.00 -5 845.00 -0.24% 2 226 982.00 229 345.00 10.30%
30.09.2015 2 462 172.00 2 430 843.00 31 329.00 1.29% 2 203 663.00 258 509.00 11.73%
31.08.2015 2 430 843.00 2 379 365.00 51 478.00 2.16% 2 182 595.00 248 248.00 11.37%
31.07.2015 2 379 365.00 2 378 950.00 415.00 0.02% 2 160 294.00 219 071.00 10.14%
30.06.2015 2 378 950.00 2 388 359.00 -9 409.00 -0.39% 2 140 632.00 238 318.00 11.13%
31.05.2015 2 388 359.00 2 337 480.00 50 879.00 2.18% 2 100 793.00 287 566.00 13.69%
30.04.2015 2 337 480.00 2 325 210.00 12 270.00 0.53% 2 066 659.00 270 821.00 13.10%
31.03.2015 2 325 210.00 2 310 028.00 15 182.00 0.66% 2 063 556.00 261 654.00 12.68%
28.02.2015 2 310 028.00 2 258 485.00 51 543.00 2.28% 2 051 035.00 258 993.00 12.63%
31.01.2015 2 258 485.00 2 289 751.00 -31 266.00 -1.37% 2 002 642.00 255 843.00 12.78%
31.12.2014 2 289 751.00 2 250 887.00 38 864.00 1.73% 2 013 546.00 276 205.00 13.72%
30.11.2014 2 250 887.00 2 226 982.00 23 905.00 1.07% 1 996 407.00 254 480.00 12.75%
31.10.2014 2 226 982.00 2 203 663.00 23 319.00 1.06% 1 969 277.00 257 705.00 13.09%
30.09.2014 2 203 663.00 2 182 595.00 21 068.00 0.97% 1 956 258.00 247 405.00 12.65%
31.08.2014 2 182 595.00 2 160 294.00 22 301.00 1.03% 1 959 051.00 223 544.00 11.41%
31.07.2014 2 160 294.00 2 140 632.00 19 662.00 0.92% 1 983 137.00 177 157.00 8.93%
30.06.2014 2 140 632.00 2 100 793.00 39 839.00 1.90% 1 927 235.00 213 397.00 11.07%
31.05.2014 2 100 793.00 2 066 659.00 34 134.00 1.65% 1 910 879.00 189 914.00 9.94%
30.04.2014 2 066 659.00 2 063 556.00 3 103.00 0.15% 1 885 309.00 181 350.00 9.62%
31.03.2014 2 063 556.00 2 051 035.00 12 521.00 0.61% 1 864 704.00 198 852.00 10.66%
28.02.2014 2 051 035.00 2 002 642.00 48 393.00 2.42% 1 882 807.00 168 228.00 8.93%
31.01.2014 2 002 642.00 2 013 546.00 -10 904.00 -0.54% 1 853 562.00 149 080.00 8.04%
31.12.2013 2 013 546.00 1 996 407.00 17 139.00 0.86% 1 840 544.00 173 002.00 9.40%
30.11.2013 1 996 407.00 1 969 277.00 27 130.00 1.38% 1 834 616.00 161 791.00 8.82%
31.10.2013 1 969 277.00 1 956 258.00 13 019.00 0.67% 1 816 395.00 152 882.00 8.42%
30.09.2013 1 956 258.00 1 959 051.00 -2 793.00 -0.14% 1 764 357.00 191 901.00 10.88%
31.08.2013 1 959 051.00 1 983 137.00 -24 086.00 -1.21% 1 771 523.00 187 528.00 10.59%
31.07.2013 1 983 137.00 1 927 235.00 55 902.00 2.90% 1 783 444.00 199 693.00 11.20%
30.06.2013 1 927 235.00 1 910 879.00 16 356.00 0.86% 1 742 547.00 184 688.00 10.60%
31.05.2013 1 910 879.00 1 885 309.00 25 570.00 1.36% 1 747 458.00 163 421.00 9.35%
30.04.2013 1 885 309.00 1 864 704.00 20 605.00 1.10% 1 703 754.00 181 555.00 10.66%
31.03.2013 1 864 704.00 1 882 807.00 -18 103.00 -0.96% 1 685 473.00 179 231.00 10.63%
28.02.2013 1 882 807.00 1 853 562.00 29 245.00 1.58% 1 700 932.00 181 875.00 10.69%
31.01.2013 1 853 562.00 1 840 544.00 13 018.00 0.71% 1 674 677.00 178 885.00 10.68%
31.12.2012 1 840 544.00 1 834 616.00 5 928.00 0.32% 1 666 711.00 173 833.00 10.43%
30.11.2012 1 834 616.00 1 816 395.00 18 221.00 1.00% 1 648 447.00 186 169.00 11.29%
31.10.2012 1 816 395.00 1 764 357.00 52 038.00 2.95% 1 626 900.00 189 495.00 11.65%
30.09.2012 1 764 357.00 1 771 523.00 -7 166.00 -0.40% 1 615 171.00 149 186.00 9.24%
31.08.2012 1 771 523.00 1 783 444.00 -11 921.00 -0.67% 1 621 618.00 149 905.00 9.24%
31.07.2012 1 783 444.00 1 742 547.00 40 897.00 2.35% 1 592 432.00 191 012.00 11.99%
30.06.2012 1 742 547.00 1 747 458.00 -4 911.00 -0.28% 1 588 325.00 154 222.00 9.71%
31.05.2012 1 747 458.00 1 703 754.00 43 704.00 2.57% 1 610 706.00 136 752.00 8.49%
30.04.2012 1 703 754.00 1 685 473.00 18 281.00 1.08% 1 577 878.00 125 876.00 7.98%
31.03.2012 1 685 473.00 1 700 932.00 -15 459.00 -0.91% 1 569 313.00 116 160.00 7.40%
29.02.2012 1 700 932.00 1 674 677.00 26 255.00 1.57% 1 581 196.00 119 736.00 7.57%
31.01.2012 1 674 677.00 1 666 711.00 7 966.00 0.48% 1 543 330.00 131 347.00 8.51%
31.12.2011 1 666 711.00 1 648 447.00 18 264.00 1.11% 1 538 309.00 128 402.00 8.35%
30.11.2011 1 648 447.00 1 626 900.00 21 547.00 1.32% 1 552 115.00 96 332.00 6.21%
31.10.2011 1 626 900.00 1 615 171.00 11 729.00 0.73% 1 518 728.00 108 172.00 7.12%
30.09.2011 1 615 171.00 1 621 618.00 -6 447.00 -0.40% 1 521 489.00 93 682.00 6.16%
31.08.2011 1 621 618.00 1 592 432.00 29 186.00 1.83% 1 510 911.00 110 707.00 7.33%
31.07.2011 1 592 432.00 1 588 325.00 4 107.00 0.26% 1 488 313.00 104 119.00 7.00%
30.06.2011 1 588 325.00 1 610 706.00 -22 381.00 -1.39% 1 460 542.00 127 783.00 8.75%
31.05.2011 1 610 706.00 1 577 878.00 32 828.00 2.08% 1 434 369.00 176 337.00 12.29%
30.04.2011 1 577 878.00 1 569 313.00 8 565.00 0.55% 1 345 238.00 232 640.00 17.29%
31.03.2011 1 569 313.00 1 581 196.00 -11 883.00 -0.75% 1 350 416.00 218 897.00 16.21%
28.02.2011 1 581 196.00 1 543 330.00 37 866.00 2.45% 1 313 630.00 267 566.00 20.37%
31.01.2011 1 543 330.00 1 538 309.00 5 021.00 0.33% 1 303 909.00 239 421.00 18.36%
31.12.2010 1 538 309.00 1 552 115.00 -13 806.00 -0.89% 1 301 722.00 236 587.00 18.17%
30.11.2010 1 552 115.00 1 518 728.00 33 387.00 2.20% 1 344 067.00 208 048.00 15.48%
31.10.2010 1 518 728.00 1 521 489.00 -2 761.00 -0.18% 1 300 335.00 218 393.00 16.80%
30.09.2010 1 521 489.00 1 510 911.00 10 578.00 0.70% 1 283 609.00 237 880.00 18.53%
31.08.2010 1 510 911.00 1 488 313.00 22 598.00 1.52% 1 286 799.00 224 112.00 17.42%
31.07.2010 1 488 313.00 1 460 542.00 27 771.00 1.90% 1 262 919.00 225 394.00 17.85%
30.06.2010 1 460 542.00 1 434 369.00 26 173.00 1.82% 1 282 682.00 177 860.00 13.87%
31.05.2010 1 434 369.00 1 345 238.00 89 131.00 6.63% 1 253 981.00 180 388.00 14.39%
30.04.2010 1 345 238.00 1 350 416.00 -5 178.00 -0.38% 1 251 595.00 93 643.00 7.48%
31.03.2010 1 350 416.00 1 313 630.00 36 786.00 2.80% 1 243 311.00 107 105.00 8.61%
28.02.2010 1 313 630.00 1 303 909.00 9 721.00 0.75% 1 230 268.00 83 362.00 6.78%
31.01.2010 1 303 909.00 1 301 722.00 2 187.00 0.17% 1 206 476.00 97 433.00 8.08%
31.12.2009 1 301 722.00 1 344 067.00 -42 345.00 -3.15% 1 215 658.00 86 064.00 7.08%
30.11.2009 1 344 067.00 1 300 335.00 43 732.00 3.36% 1 198 474.00 145 593.00 12.15%
31.10.2009 1 300 335.00 1 283 609.00 16 726.00 1.30% 1 200 082.00 100 253.00 8.35%
30.09.2009 1 283 609.00 1 286 799.00 -3 190.00 -0.25% 1 241 895.00 41 714.00 3.36%
31.08.2009 1 286 799.00 1 262 919.00 23 880.00 1.89% 1 189 147.00 97 652.00 8.21%
31.07.2009 1 262 919.00 1 282 682.00 -19 763.00 -1.54% 1 202 897.00 60 022.00 4.99%
30.06.2009 1 282 682.00 1 253 981.00 28 701.00 2.29% 1 261 081.00 21 601.00 1.71%
31.05.2009 1 253 981.00 1 251 595.00 2 386.00 0.19% 1 220 595.00 33 386.00 2.74%
30.04.2009 1 251 595.00 1 243 311.00 8 284.00 0.67% 1 194 001.00 57 594.00 4.82%
31.03.2009 1 243 311.00 1 230 268.00 13 043.00 1.06% 1 213 046.00 30 265.00 2.49%
28.02.2009 1 230 268.00 1 206 476.00 23 792.00 1.97% 1 176 878.00 53 390.00 4.54%
31.01.2009 1 206 476.00 1 215 658.00 -9 182.00 -0.76% 1 178 393.00 28 083.00 2.38%
31.12.2008 1 215 658.00 1 198 474.00 17 184.00 1.43% 1 227 995.00 -12 337.00 -1.00%
30.11.2008 1 198 474.00 1 200 082.00 -1 608.00 -0.13% 1 199 814.00 -1 340.00 -0.11%
31.10.2008 1 200 082.00 1 241 895.00 -41 813.00 -3.37% 1 207 034.00 -6 952.00 -0.58%
30.09.2008 1 241 895.00 1 189 147.00 52 748.00 4.44% 1 153 689.00 88 206.00 7.65%
31.08.2008 1 189 147.00 1 202 897.00 -13 750.00 -1.14% 1 169 050.00 20 097.00 1.72%
31.07.2008 1 202 897.00 1 261 081.00 -58 184.00 -4.61% 1 182 403.00 20 494.00 1.73%
30.06.2008 1 261 081.00 1 220 595.00 40 486.00 3.32% 1 133 255.00 127 826.00 11.28%
31.05.2008 1 220 595.00 1 194 001.00 26 594.00 2.23% 1 143 262.00 77 333.00 6.76%
30.04.2008 1 194 001.00 1 213 046.00 -19 045.00 -1.57% 1 101 375.00 92 626.00 8.41%
31.03.2008 1 213 046.00 1 176 878.00 36 168.00 3.07% 1 052 853.00 160 193.00 15.22%
29.02.2008 1 176 878.00 1 178 393.00 -1 515.00 -0.13% 1 080 442.00 96 436.00 8.93%
31.01.2008 1 178 393.00 1 227 995.00 -49 602.00 -4.04% 1 059 453.00 118 940.00 11.23%
31.12.2007 1 227 995.00 1 199 814.00 28 181.00 2.35% 1 034 141.00 193 854.00 18.75%
30.11.2007 1 199 814.00 1 207 034.00 -7 220.00 -0.60% 1 044 557.00 155 257.00 14.86%
31.10.2007 1 207 034.00 1 153 689.00 53 345.00 4.62% 1 038 303.00 168 731.00 16.25%
30.09.2007 1 153 689.00 1 169 050.00 -15 361.00 -1.31% 1 005 849.00 147 840.00 14.70%
31.08.2007 1 169 050.00 1 182 403.00 -13 353.00 -1.13% 1 021 945.00 147 105.00 14.39%
31.07.2007 1 182 403.00 1 133 255.00 49 148.00 4.34% 1 015 050.00 167 353.00 16.49%
30.06.2007 1 133 255.00 1 143 262.00 -10 007.00 -0.88% 974 754.00 158 501.00 16.26%
31.05.2007 1 143 262.00 1 101 375.00 41 887.00 3.80% 991 482.00 151 780.00 15.31%
30.04.2007 1 101 375.00 1 052 853.00 48 522.00 4.61% 954 368.00 147 007.00 15.40%
31.03.2007 1 052 853.00 1 080 442.00 -27 589.00 -2.55% 919 805.00 133 048.00 14.46%
28.02.2007 1 080 442.00 1 059 453.00 20 989.00 1.98% 953 034.00 127 408.00 13.37%
31.01.2007 1 059 453.00 1 034 141.00 25 312.00 2.45% 938 633.00 120 820.00 12.87%
31.12.2006 1 034 141.00 1 044 557.00 -10 416.00 -1.00% 913 503.00 120 638.00 13.21%
30.11.2006 1 044 557.00 1 038 303.00 6 254.00 0.60% 923 659.00 120 898.00 13.09%
31.10.2006 1 038 303.00 1 005 849.00 32 454.00 3.23% 908 592.00 129 711.00 14.28%
30.09.2006 1 005 849.00 1 021 945.00 -16 096.00 -1.57% 871 504.00 134 345.00 15.42%
31.08.2006 1 021 945.00 1 015 050.00 6 895.00 0.68% 885 632.00 136 313.00 15.39%
31.07.2006 1 015 050.00 974 754.00 40 296.00 4.13% 869 167.00 145 883.00 16.78%
30.06.2006 974 754.00 991 482.00 -16 728.00 -1.69% 851 076.00 123 678.00 14.53%
31.05.2006 991 482.00 954 368.00 37 114.00 3.89% 851 434.00 140 048.00 16.45%
30.04.2006 954 368.00 919 805.00 34 563.00 3.76% 819 233.00 135 135.00 16.50%
31.03.2006 919 805.00 953 034.00 -33 229.00 -3.49% 802 381.00 117 424.00 14.63%
28.02.2006 953 034.00 938 633.00 14 401.00 1.53% 810 797.00 142 237.00 17.54%
31.01.2006 938 633.00 913 503.00 25 130.00 2.75% 804 396.00 134 237.00 16.69%
31.12.2005 913 503.00 923 659.00 -10 156.00 -1.10% 804 931.00 108 572.00 13.49%
30.11.2005 923 659.00 908 592.00 15 067.00 1.66% 828 291.00 95 368.00 11.51%
31.10.2005 908 592.00 871 504.00 37 088.00 4.26% 827 391.00 81 201.00 9.81%
30.09.2005 871 504.00 885 632.00 -14 128.00 -1.60% 817 489.00 54 015.00 6.61%
31.08.2005 885 632.00 869 167.00 16 465.00 1.89% 825 725.00 59 907.00 7.25%
31.07.2005 869 167.00 851 076.00 18 091.00 2.13% 810 380.00 58 787.00 7.25%
30.06.2005 851 076.00 851 434.00 - 358.00 -0.04% 805 758.00 45 318.00 5.62%
31.05.2005 851 434.00 819 233.00 32 201.00 3.93% 807 322.00 44 112.00 5.46%
30.04.2005 819 233.00 802 381.00 16 852.00 2.10% 787 903.00 31 330.00 3.98%
31.03.2005 802 381.00 810 797.00 -8 416.00 -1.04% 775 927.00 26 454.00 3.41%
28.02.2005 810 797.00 804 396.00 6 401.00 0.80% 766 030.00 44 767.00 5.84%
31.01.2005 804 396.00 804 931.00 - 535.00 -0.07% 766 638.00 37 758.00 4.93%
31.12.2004 804 931.00 828 291.00 -23 360.00 -2.82% 764 089.00 40 842.00 5.35%
30.11.2004 828 291.00 827 391.00 900.00 0.11% 778 151.00 50 140.00 6.44%
31.10.2004 827 391.00 817 489.00 9 902.00 1.21% 765 588.00 61 803.00 8.07%
30.09.2004 817 489.00 825 725.00 -8 236.00 -1.00% 755 727.00 61 762.00 8.17%
31.08.2004 825 725.00 810 380.00 15 345.00 1.89% 734 670.00 91 055.00 12.39%
31.07.2004 810 380.00 805 758.00 4 622.00 0.57% 733 530.00 76 850.00 10.48%
30.06.2004 805 758.00 807 322.00 -1 564.00 -0.19% 704 995.00 100 763.00 14.29%
31.05.2004 807 322.00 787 903.00 19 419.00 2.46% 690 956.00 116 366.00 16.84%
30.04.2004 787 903.00 775 927.00 11 976.00 1.54% 680 201.00 107 702.00 15.83%
31.03.2004 775 927.00 766 030.00 9 897.00 1.29% 684 461.00 91 466.00 13.36%
29.02.2004 766 030.00 766 638.00 - 608.00 -0.08% 662 168.00 103 862.00 15.69%
31.01.2004 766 638.00 764 089.00 2 549.00 0.33% 655 866.00 110 772.00 16.89%
31.12.2003 764 089.00 778 151.00 -14 062.00 -1.81% 665 430.00 98 659.00 14.83%
30.11.2003 778 151.00 765 588.00 12 563.00 1.64% 644 596.00 133 555.00 20.72%
31.10.2003 765 588.00 755 727.00 9 861.00 1.30% 652 429.00 113 159.00 17.34%
30.09.2003 755 727.00 734 670.00 21 057.00 2.87% 632 227.00 123 500.00 19.53%
31.08.2003 734 670.00 733 530.00 1 140.00 0.16% 620 277.00 114 393.00 18.44%
31.07.2003 733 530.00 704 995.00 28 535.00 4.05% 618 934.00 114 596.00 18.52%
30.06.2003 704 995.00 690 956.00 14 039.00 2.03% 586 643.00 118 352.00 20.17%
31.05.2003 690 956.00 680 201.00 10 755.00 1.58% 591 037.00 99 919.00 16.91%
30.04.2003 680 201.00 684 461.00 -4 260.00 -0.62% 574 814.00 105 387.00 18.33%
31.03.2003 684 461.00 662 168.00 22 293.00 3.37% 532 276.00 152 185.00 28.59%
28.02.2003 662 168.00 655 866.00 6 302.00 0.96% 549 443.00 112 725.00 20.52%
31.01.2003 655 866.00 665 430.00 -9 564.00 -1.44% 556 821.00 99 045.00 17.79%
31.12.2002 665 430.00 644 596.00 20 834.00 3.23% - - -
30.11.2002 644 596.00 652 429.00 -7 833.00 -1.20% - - -
31.10.2002 652 429.00 632 227.00 20 202.00 3.20% - - -
30.09.2002 632 227.00 620 277.00 11 950.00 1.93% - - -
31.08.2002 620 277.00 618 934.00 1 343.00 0.22% - - -
31.07.2002 618 934.00 586 643.00 32 291.00 5.50% - - -
30.06.2002 586 643.00 591 037.00 -4 394.00 -0.74% - - -
31.05.2002 591 037.00 574 814.00 16 223.00 2.82% - - -
30.04.2002 574 814.00 532 276.00 42 538.00 7.99% - - -
31.03.2002 532 276.00 549 443.00 -17 167.00 -3.12% - - -
28.02.2002 549 443.00 556 821.00 -7 378.00 -1.32% - - -
31.01.2002 556 821.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - objem jednodenních vkladů - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies