příjmy (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Platební bilance - příjmy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2018 179 645.40
Min 31.03.1993 30 483.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2018 179 645.40 165 203.20 14 442.20 8.74% 170 575.20 9 070.20 5.32%
30.09.2018 165 203.20 164 511.30 691.90 0.42% 156 754.10 8 449.10 5.39%
30.06.2018 164 511.30 151 915.60 12 595.70 8.29% 157 034.20 7 477.10 4.76%
31.03.2018 151 915.60 170 575.20 -18 659.60 -10.94% 150 876.40 1 039.20 0.69%
31.12.2017 170 575.20 156 754.10 13 821.10 8.82% 161 696.70 8 878.50 5.49%
30.09.2017 156 754.10 157 034.20 - 280.10 -0.18% 147 126.50 9 627.60 6.54%
30.06.2017 157 034.20 150 876.40 6 157.80 4.08% 148 933.50 8 100.70 5.44%
31.03.2017 150 876.40 161 696.70 -10 820.30 -6.69% 134 901.90 15 974.50 11.84%
31.12.2016 161 696.70 147 126.50 14 570.20 9.90% 151 572.20 10 124.50 6.68%
30.09.2016 147 126.50 148 933.50 -1 807.00 -1.21% 141 671.20 5 455.30 3.85%
30.06.2016 148 933.50 134 901.90 14 031.60 10.40% 140 901.00 8 032.50 5.70%
31.03.2016 134 901.90 151 572.20 -16 670.30 -11.00% 127 682.30 7 219.60 5.65%
31.12.2015 151 572.20 141 671.20 9 901.00 6.99% 143 071.00 8 501.20 5.94%
30.09.2015 141 671.20 140 901.00 770.20 0.55% 131 993.10 9 678.10 7.33%
30.06.2015 140 901.00 127 682.30 13 218.70 10.35% 127 046.00 13 855.00 10.91%
31.03.2015 127 682.30 143 071.00 -15 388.70 -10.76% 118 786.80 8 895.50 7.49%
31.12.2014 143 071.00 131 993.10 11 077.90 8.39% 128 811.10 14 259.90 11.07%
30.09.2014 131 993.10 127 046.00 4 947.10 3.89% 114 373.60 17 619.50 15.41%
30.06.2014 127 046.00 118 786.80 8 259.20 6.95% 115 818.40 11 227.60 9.69%
31.03.2014 118 786.80 128 811.10 -10 024.30 -7.78% 110 423.70 8 363.10 7.57%
31.12.2013 128 811.10 114 373.60 14 437.50 12.62% 125 692.30 3 118.80 2.48%
30.09.2013 114 373.60 115 818.40 -1 444.80 -1.25% 119 391.00 -5 017.40 -4.20%
30.06.2013 115 818.40 110 423.70 5 394.70 4.89% 116 414.10 - 595.70 -0.51%
31.03.2013 110 423.70 125 692.30 -15 268.60 -12.15% 112 909.10 -2 485.40 -2.20%
31.12.2012 125 692.30 119 391.00 6 301.30 5.28% 122 070.30 3 622.00 2.97%
30.09.2012 119 391.00 116 414.10 2 976.90 2.56% 111 926.20 7 464.80 6.67%
30.06.2012 116 414.10 112 909.10 3 505.00 3.10% 108 873.00 7 541.10 6.93%
31.03.2012 112 909.10 122 070.30 -9 161.20 -7.50% 98 183.70 14 725.40 15.00%
31.12.2011 122 070.30 111 926.20 10 144.10 9.06% 114 931.00 7 139.30 6.21%
30.09.2011 111 926.20 108 873.00 3 053.20 2.80% 104 946.50 6 979.70 6.65%
30.06.2011 108 873.00 98 183.70 10 689.30 10.89% 107 522.80 1 350.20 1.26%
31.03.2011 98 183.70 114 931.00 -16 747.30 -14.57% 91 295.80 6 887.90 7.54%
31.12.2010 114 931.00 104 946.50 9 984.50 9.51% 100 447.50 14 483.50 14.42%
30.09.2010 104 946.50 107 522.80 -2 576.30 -2.40% 97 281.10 7 665.40 7.88%
30.06.2010 107 522.80 91 295.80 16 227.00 17.77% 98 589.30 8 933.50 9.06%
31.03.2010 91 295.80 100 447.50 -9 151.70 -9.11% 93 625.10 -2 329.30 -2.49%
31.12.2009 100 447.50 97 281.10 3 166.40 3.25% 104 434.50 -3 987.00 -3.82%
30.09.2009 97 281.10 98 589.30 -1 308.20 -1.33% 100 743.10 -3 462.00 -3.44%
30.06.2009 98 589.30 93 625.10 4 964.20 5.30% 103 276.10 -4 686.80 -4.54%
31.03.2009 93 625.10 104 434.50 -10 809.40 -10.35% 94 791.60 -1 166.50 -1.23%
31.12.2008 104 434.50 100 743.10 3 691.40 3.66% 101 572.40 2 862.10 2.82%
30.09.2008 100 743.10 103 276.10 -2 533.00 -2.45% 98 162.20 2 580.90 2.63%
30.06.2008 103 276.10 94 791.60 8 484.50 8.95% 97 699.30 5 576.80 5.71%
31.03.2008 94 791.60 101 572.40 -6 780.80 -6.68% 84 945.60 9 846.00 11.59%
31.12.2007 101 572.40 98 162.20 3 410.20 3.47% 90 641.90 10 930.50 12.06%
30.09.2007 98 162.20 97 699.30 462.90 0.47% 87 708.40 10 453.80 11.92%
30.06.2007 97 699.30 84 945.60 12 753.70 15.01% 86 064.80 11 634.50 13.52%
31.03.2007 84 945.60 90 641.90 -5 696.30 -6.28% 85 849.30 - 903.70 -1.05%
31.12.2006 90 641.90 87 708.40 2 933.50 3.34% 84 015.80 6 626.10 7.89%
30.09.2006 87 708.40 86 064.80 1 643.60 1.91% 80 465.20 7 243.20 9.00%
30.06.2006 86 064.80 85 849.30 215.50 0.25% 78 217.70 7 847.10 10.03%
31.03.2006 85 849.30 84 015.80 1 833.50 2.18% 65 621.80 20 227.50 30.82%
31.12.2005 84 015.80 80 465.20 3 550.60 4.41% 77 169.50 6 846.30 8.87%
30.09.2005 80 465.20 78 217.70 2 247.50 2.87% 78 624.90 1 840.30 2.34%
30.06.2005 78 217.70 65 621.80 12 595.90 19.19% 89 053.70 -10 836.00 -12.17%
31.03.2005 65 621.80 77 169.50 -11 547.70 -14.96% 82 979.00 -17 357.20 -20.92%
31.12.2004 77 169.50 78 624.90 -1 455.40 -1.85% 85 493.70 -8 324.20 -9.74%
30.09.2004 78 624.90 89 053.70 -10 428.80 -11.71% 82 211.70 -3 586.80 -4.36%
30.06.2004 89 053.70 82 979.00 6 074.70 7.32% 80 346.80 8 706.90 10.84%
31.03.2004 82 979.00 85 493.70 -2 514.70 -2.94% 74 795.80 8 183.20 10.94%
31.12.2003 85 493.70 82 211.70 3 282.00 3.99% 86 642.70 -1 149.00 -1.33%
30.09.2003 82 211.70 80 346.80 1 864.90 2.32% 78 862.30 3 349.40 4.25%
30.06.2003 80 346.80 74 795.80 5 551.00 7.42% 82 254.30 -1 907.50 -2.32%
31.03.2003 74 795.80 86 642.70 -11 846.90 -13.67% 85 963.80 -11 168.00 -12.99%
31.12.2002 86 642.70 78 862.30 7 780.40 9.87% 95 095.80 -8 453.10 -8.89%
30.09.2002 78 862.30 82 254.30 -3 392.00 -4.12% 98 324.20 -19 461.90 -19.79%
30.06.2002 82 254.30 85 963.80 -3 709.50 -4.32% 102 107.70 -19 853.40 -19.44%
31.03.2002 85 963.80 95 095.80 -9 132.00 -9.60% 86 645.70 - 681.90 -0.79%
31.12.2001 95 095.80 98 324.20 -3 228.40 -3.28% 100 794.20 -5 698.40 -5.65%
30.09.2001 98 324.20 102 107.70 -3 783.50 -3.71% 101 674.90 -3 350.70 -3.30%
30.06.2001 102 107.70 86 645.70 15 462.00 17.84% 92 501.00 9 606.70 10.39%
31.03.2001 86 645.70 100 794.20 -14 148.50 -14.04% 82 596.10 4 049.60 4.90%
31.12.2000 100 794.20 101 674.90 - 880.70 -0.87% 89 653.90 11 140.30 12.43%
30.09.2000 101 674.90 92 501.00 9 173.90 9.92% 93 335.10 8 339.80 8.94%
30.06.2000 92 501.00 82 596.10 9 904.90 11.99% 82 589.70 9 911.30 12.00%
31.03.2000 82 596.10 89 653.90 -7 057.80 -7.87% 70 268.50 12 327.60 17.54%
31.12.1999 89 653.90 93 335.10 -3 681.20 -3.94% 70 025.90 19 628.00 28.03%
30.09.1999 93 335.10 82 589.70 10 745.40 13.01% 76 229.00 17 106.10 22.44%
30.06.1999 82 589.70 70 268.50 12 321.20 17.53% 80 425.40 2 164.30 2.69%
31.03.1999 70 268.50 70 025.90 242.60 0.35% 66 427.40 3 841.10 5.78%
31.12.1998 70 025.90 76 229.00 -6 203.10 -8.14% 75 755.80 -5 729.90 -7.56%
30.09.1998 76 229.00 80 425.40 -4 196.40 -5.22% 70 318.30 5 910.70 8.41%
30.06.1998 80 425.40 66 427.40 13 998.00 21.07% 61 678.80 18 746.60 30.39%
31.03.1998 66 427.40 75 755.80 -9 328.40 -12.31% 51 329.70 15 097.70 29.41%
31.12.1997 75 755.80 70 318.30 5 437.50 7.73% 69 676.80 6 079.00 8.72%
30.09.1997 70 318.30 61 678.80 8 639.50 14.01% 64 844.60 5 473.70 8.44%
30.06.1997 61 678.80 51 329.70 10 349.10 20.16% 61 763.90 -85.10 -0.14%
31.03.1997 51 329.70 69 676.80 -18 347.10 -26.33% 43 823.10 7 506.60 17.13%
31.12.1996 69 676.80 64 844.60 4 832.20 7.45% 56 249.40 13 427.40 23.87%
30.09.1996 64 844.60 61 763.90 3 080.70 4.99% 60 350.40 4 494.20 7.45%
30.06.1996 61 763.90 43 823.10 17 940.80 40.94% 55 910.10 5 853.80 10.47%
31.03.1996 43 823.10 56 249.40 -12 426.30 -22.09% 45 455.50 -1 632.40 -3.59%
31.12.1995 56 249.40 60 350.40 -4 101.00 -6.80% 46 094.60 10 154.80 22.03%
30.09.1995 60 350.40 55 910.10 4 440.30 7.94% 50 364.50 9 985.90 19.83%
30.06.1995 55 910.10 45 455.50 10 454.60 23.00% 50 439.20 5 470.90 10.85%
31.03.1995 45 455.50 46 094.60 - 639.10 -1.39% 38 614.70 6 840.80 17.72%
31.12.1994 46 094.60 50 364.50 -4 269.90 -8.48% 41 481.00 4 613.60 11.12%
30.09.1994 50 364.50 50 439.20 -74.70 -0.15% 46 887.70 3 476.80 7.42%
30.06.1994 50 439.20 38 614.70 11 824.50 30.62% 43 274.30 7 164.90 16.56%
31.03.1994 38 614.70 41 481.00 -2 866.30 -6.91% 30 483.20 8 131.50 26.68%
31.12.1993 41 481.00 46 887.70 -5 406.70 -11.53% - - -
30.09.1993 46 887.70 43 274.30 3 613.40 8.35% - - -
30.06.1993 43 274.30 30 483.20 12 791.10 41.96% - - -
31.03.1993 30 483.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

příjmy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
příjmy (Platební bilance)
Celkové příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové kapitálové příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Příjmy rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu (ERF) od členského státu (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Čisté příjmy z předvstupních programů (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Čisté příjmy z předvstupních programů placené vládě (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Běžný účet - příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody - příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies