dovoz (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Platební bilance - dovoz - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2018 822 795.00
Min 31.03.1993 82 329.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2018 799 819.00 822 795.00 -22 976.00 -2.79% 743 939.10 55 879.90 7.51%
30.06.2018 822 795.00 785 043.20 37 751.80 4.81% 800 428.20 22 366.80 2.79%
31.03.2018 785 043.20 808 975.00 -23 931.80 -2.96% 784 227.40 815.80 0.10%
31.12.2017 808 975.00 743 939.10 65 035.90 8.74% 771 239.60 37 735.40 4.89%
30.09.2017 743 939.10 800 428.20 -56 489.10 -7.06% 706 829.50 37 109.60 5.25%
30.06.2017 800 428.20 784 227.40 16 200.80 2.07% 749 937.10 50 491.10 6.73%
31.03.2017 784 227.40 771 239.60 12 987.80 1.68% 717 284.50 66 942.90 9.33%
31.12.2016 771 239.60 706 829.50 64 410.10 9.11% 771 155.50 84.10 0.01%
30.09.2016 706 829.50 749 937.10 -43 107.60 -5.75% 727 103.90 -20 274.40 -2.79%
30.06.2016 749 937.10 717 284.50 32 652.60 4.55% 751 916.40 -1 979.30 -0.26%
31.03.2016 717 284.50 771 155.50 -53 871.00 -6.99% 714 952.80 2 331.70 0.33%
31.12.2015 771 155.50 727 103.90 44 051.60 6.06% 740 278.10 30 877.40 4.17%
30.09.2015 727 103.90 751 916.40 -24 812.50 -3.30% 703 914.40 23 189.50 3.29%
30.06.2015 751 916.40 714 952.80 36 963.60 5.17% 697 141.40 54 775.00 7.86%
31.03.2015 714 952.80 740 278.10 -25 325.30 -3.42% 678 529.70 36 423.10 5.37%
31.12.2014 740 278.10 703 914.40 36 363.70 5.17% 685 487.00 54 791.10 7.99%
30.09.2014 703 914.40 697 141.40 6 773.00 0.97% 631 130.50 72 783.90 11.53%
30.06.2014 697 141.40 678 529.70 18 611.70 2.74% 610 947.10 86 194.30 14.11%
31.03.2014 678 529.70 685 487.00 -6 957.30 -1.01% 586 881.50 91 648.20 15.62%
31.12.2013 685 487.00 631 130.50 54 356.50 8.61% 637 456.30 48 030.70 7.53%
30.09.2013 631 130.50 610 947.10 20 183.40 3.30% 606 220.40 24 910.10 4.11%
30.06.2013 610 947.10 586 881.50 24 065.60 4.10% 626 150.50 -15 203.40 -2.43%
31.03.2013 586 881.50 637 456.30 -50 574.80 -7.93% 630 491.40 -43 609.90 -6.92%
31.12.2012 637 456.30 606 220.40 31 235.90 5.15% 613 904.30 23 552.00 3.84%
30.09.2012 606 220.40 626 150.50 -19 930.10 -3.18% 588 533.30 17 687.10 3.01%
30.06.2012 626 150.50 630 491.40 -4 340.90 -0.69% 588 337.40 37 813.10 6.43%
31.03.2012 630 491.40 613 904.30 16 587.10 2.70% 571 343.60 59 147.80 10.35%
31.12.2011 613 904.30 588 533.30 25 371.00 4.31% 589 252.80 24 651.50 4.18%
30.09.2011 588 533.30 588 337.40 195.90 0.03% 557 128.10 31 405.20 5.64%
30.06.2011 588 337.40 571 343.60 16 993.80 2.97% 535 230.70 53 106.70 9.92%
31.03.2011 571 343.60 589 252.80 -17 909.20 -3.04% 472 047.20 99 296.40 21.04%
31.12.2010 589 252.80 557 128.10 32 124.70 5.77% 500 133.50 89 119.30 17.82%
30.09.2010 557 128.10 535 230.70 21 897.40 4.09% 453 963.30 103 164.80 22.73%
30.06.2010 535 230.70 472 047.20 63 183.50 13.38% 443 952.20 91 278.50 20.56%
31.03.2010 472 047.20 500 133.50 -28 086.30 -5.62% 448 119.70 23 927.50 5.34%
31.12.2009 500 133.50 453 963.30 46 170.20 10.17% 523 066.60 -22 933.10 -4.38%
30.09.2009 453 963.30 443 952.20 10 011.10 2.25% 523 240.40 -69 277.10 -13.24%
30.06.2009 443 952.20 448 119.70 -4 167.50 -0.93% 556 534.30 - 112 582.10 -20.23%
31.03.2009 448 119.70 523 066.60 -74 946.90 -14.33% 540 413.40 -92 293.70 -17.08%
31.12.2008 523 066.60 523 240.40 - 173.80 -0.03% 583 564.60 -60 498.00 -10.37%
30.09.2008 523 240.40 556 534.30 -33 293.90 -5.98% 530 219.20 -6 978.80 -1.32%
30.06.2008 556 534.30 540 413.40 16 120.90 2.98% 530 853.60 25 680.70 4.84%
31.03.2008 540 413.40 583 564.60 -43 151.20 -7.39% 505 129.60 35 283.80 6.99%
31.12.2007 583 564.60 530 219.20 53 345.40 10.06% 534 048.00 49 516.60 9.27%
30.09.2007 530 219.20 530 853.60 - 634.40 -0.12% 462 989.00 67 230.20 14.52%
30.06.2007 530 853.60 505 129.60 25 724.00 5.09% 473 873.00 56 980.60 12.02%
31.03.2007 505 129.60 534 048.00 -28 918.40 -5.41% 437 621.00 67 508.60 15.43%
31.12.2006 534 048.00 462 989.00 71 059.00 15.35% 473 369.90 60 678.10 12.82%
30.09.2006 462 989.00 473 873.00 -10 884.00 -2.30% 425 441.50 37 547.50 8.83%
30.06.2006 473 873.00 437 621.00 36 252.00 8.28% 428 314.10 45 558.90 10.64%
31.03.2006 437 621.00 473 369.90 -35 748.90 -7.55% 369 154.70 68 466.30 18.55%
31.12.2005 473 369.90 425 441.50 47 928.40 11.27% 418 070.00 55 299.90 13.23%
30.09.2005 425 441.50 428 314.10 -2 872.60 -0.67% 380 981.00 44 460.50 11.67%
30.06.2005 428 314.10 369 154.70 59 159.40 16.03% 402 476.00 25 838.10 6.42%
31.03.2005 369 154.70 418 070.00 -48 915.30 -11.70% 298 953.00 70 201.70 23.48%
31.12.2004 418 070.00 380 981.00 37 089.00 9.74% 323 483.00 94 587.00 29.24%
30.09.2004 380 981.00 402 476.00 -21 495.00 -5.34% 283 925.00 97 056.00 34.18%
30.06.2004 402 476.00 298 953.00 103 523.00 34.63% 287 266.00 115 210.00 40.11%
31.03.2004 298 953.00 323 483.00 -24 530.00 -7.58% 266 246.00 32 707.00 12.28%
31.12.2003 323 483.00 283 925.00 39 558.00 13.93% 288 323.00 35 160.00 12.19%
30.09.2003 283 925.00 287 266.00 -3 341.00 -1.16% 251 813.00 32 112.00 12.75%
30.06.2003 287 266.00 266 246.00 21 020.00 7.89% 262 374.00 24 892.00 9.49%
31.03.2003 266 246.00 288 323.00 -22 077.00 -7.66% 249 559.00 16 687.00 6.69%
31.12.2002 288 323.00 251 813.00 36 510.00 14.50% 288 797.00 - 474.00 -0.16%
30.09.2002 251 813.00 262 374.00 -10 561.00 -4.03% 260 627.00 -8 814.00 -3.38%
30.06.2002 262 374.00 249 559.00 12 815.00 5.13% 280 244.00 -17 870.00 -6.38%
31.03.2002 249 559.00 288 797.00 -39 238.00 -13.59% 264 558.00 -14 999.00 -5.67%
31.12.2001 288 797.00 260 627.00 28 170.00 10.81% 285 401.00 3 396.00 1.19%
30.09.2001 260 627.00 280 244.00 -19 617.00 -7.00% 242 721.00 17 906.00 7.38%
30.06.2001 280 244.00 264 558.00 15 686.00 5.93% 244 662.00 35 582.00 14.54%
31.03.2001 264 558.00 285 401.00 -20 843.00 -7.30% 215 234.00 49 324.00 22.92%
31.12.2000 285 401.00 242 721.00 42 680.00 17.58% 230 660.40 54 740.60 23.73%
30.09.2000 242 721.00 244 662.00 -1 941.00 -0.79% 185 220.70 57 500.30 31.04%
30.06.2000 244 662.00 215 234.00 29 428.00 13.67% 194 855.20 49 806.80 25.56%
31.03.2000 215 234.00 230 660.40 -15 426.40 -6.69% 167 663.50 47 570.50 28.37%
31.12.1999 230 660.40 185 220.70 45 439.70 24.53% 185 854.70 44 805.70 24.11%
30.09.1999 185 220.70 194 855.20 -9 634.50 -4.94% 175 061.00 10 159.70 5.80%
30.06.1999 194 855.20 167 663.50 27 191.70 16.22% 188 665.60 6 189.60 3.28%
31.03.1999 167 663.50 185 854.70 -18 191.20 -9.79% 184 805.50 -17 142.00 -9.28%
31.12.1998 185 854.70 175 061.00 10 793.70 6.17% 203 211.70 -17 357.00 -8.54%
30.09.1998 175 061.00 188 665.60 -13 604.60 -7.21% 172 448.80 2 612.20 1.51%
30.06.1998 188 665.60 184 805.50 3 860.10 2.09% 175 417.40 13 248.20 7.55%
31.03.1998 184 805.50 203 211.70 -18 406.20 -9.06% 154 492.00 30 313.50 19.62%
31.12.1997 203 211.70 172 448.80 30 762.90 17.84% 173 629.30 29 582.40 17.04%
30.09.1997 172 448.80 175 417.40 -2 968.60 -1.69% 152 379.40 20 069.40 13.17%
30.06.1997 175 417.40 154 492.00 20 925.40 13.54% 153 822.40 21 595.00 14.04%
31.03.1997 154 492.00 173 629.30 -19 137.30 -11.02% 139 852.30 14 639.70 10.47%
31.12.1996 173 629.30 152 379.40 21 249.90 13.95% 159 081.40 14 547.90 9.14%
30.09.1996 152 379.40 153 822.40 -1 443.00 -0.94% 130 532.80 21 846.60 16.74%
30.06.1996 153 822.40 139 852.30 13 970.10 9.99% 139 709.80 14 112.60 10.10%
31.03.1996 139 852.30 159 081.40 -19 229.10 -12.09% 123 276.70 16 575.60 13.45%
31.12.1995 159 081.40 130 532.80 28 548.60 21.87% 122 838.10 36 243.30 29.50%
30.09.1995 130 532.80 139 709.80 -9 177.00 -6.57% 107 213.40 23 319.40 21.75%
30.06.1995 139 709.80 123 276.70 16 433.10 13.33% 107 249.20 32 460.60 30.27%
31.03.1995 123 276.70 122 838.10 438.60 0.36% 89 045.80 34 230.90 38.44%
31.12.1994 122 838.10 107 213.40 15 624.70 14.57% 114 614.70 8 223.40 7.17%
30.09.1994 107 213.40 107 249.20 -35.80 -0.03% 93 463.60 13 749.80 14.71%
30.06.1994 107 249.20 89 045.80 18 203.40 20.44% 98 988.10 8 261.10 8.35%
31.03.1994 89 045.80 114 614.70 -25 568.90 -22.31% 82 329.60 6 716.20 8.16%
31.12.1993 114 614.70 93 463.60 21 151.10 22.63% - - -
30.09.1993 93 463.60 98 988.10 -5 524.50 -5.58% - - -
30.06.1993 98 988.10 82 329.60 16 658.50 20.23% - - -
31.03.1993 82 329.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

dovoz - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
dovoz (Platební bilance)
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. Kč))
P7 Dovoz zboží a služeb (Výdaje na HDP, Q-1=100, sezónně očištěno)
P7 Dovoz zboží a služeb (Výdaje na HDP, mil.Kč, sezónně očištěno)
P7 Dovoz zboží a služeb (Výdaje na HDP, Q-1=100, sezónně očištěno)
P7 Dovoz zboží a služeb (Výdaje na HDP, mil.Kč)
Daně z výroby a z dovozu (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Daně z výroby a z dovozu (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
1 - Zboží a služby - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Služby - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies