vývoz (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Platební bilance - vývoz - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2018 893 164.40
Min 30.09.1993 81 422.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2018 832 593.10 893 164.40 -60 571.30 -6.78% 786 599.10 45 994.00 5.85%
30.06.2018 893 164.40 868 431.80 24 732.60 2.85% 872 139.30 21 025.10 2.41%
31.03.2018 868 431.80 846 744.90 21 686.90 2.56% 873 035.90 -4 604.10 -0.53%
31.12.2017 846 744.90 786 599.10 60 145.80 7.65% 808 656.80 38 088.10 4.71%
30.09.2017 786 599.10 872 139.30 -85 540.20 -9.81% 751 506.10 35 093.00 4.67%
30.06.2017 872 139.30 873 035.90 - 896.60 -0.10% 830 458.50 41 680.80 5.02%
31.03.2017 873 035.90 808 656.80 64 379.10 7.96% 800 359.10 72 676.80 9.08%
31.12.2016 808 656.80 751 506.10 57 150.70 7.60% 805 803.10 2 853.70 0.35%
30.09.2016 751 506.10 830 458.50 -78 952.40 -9.51% 760 182.90 -8 676.80 -1.14%
30.06.2016 830 458.50 800 359.10 30 099.40 3.76% 797 862.30 32 596.20 4.09%
31.03.2016 800 359.10 805 803.10 -5 444.00 -0.68% 789 312.20 11 046.90 1.40%
31.12.2015 805 803.10 760 182.90 45 620.20 6.00% 775 479.80 30 323.30 3.91%
30.09.2015 760 182.90 797 862.30 -37 679.40 -4.72% 751 748.60 8 434.30 1.12%
30.06.2015 797 862.30 789 312.20 8 550.10 1.08% 762 427.80 35 434.50 4.65%
31.03.2015 789 312.20 775 479.80 13 832.40 1.78% 750 158.30 39 153.90 5.22%
31.12.2014 775 479.80 751 748.60 23 731.20 3.16% 712 741.50 62 738.30 8.80%
30.09.2014 751 748.60 762 427.80 -10 679.20 -1.40% 662 802.00 88 946.60 13.42%
30.06.2014 762 427.80 750 158.30 12 269.50 1.64% 670 639.00 91 788.80 13.69%
31.03.2014 750 158.30 712 741.50 37 416.80 5.25% 635 236.80 114 921.50 18.09%
31.12.2013 712 741.50 662 802.00 49 939.50 7.53% 656 139.30 56 602.20 8.63%
30.09.2013 662 802.00 670 639.00 -7 837.00 -1.17% 631 901.50 30 900.50 4.89%
30.06.2013 670 639.00 635 236.80 35 402.20 5.57% 662 303.00 8 336.00 1.26%
31.03.2013 635 236.80 656 139.30 -20 902.50 -3.19% 673 772.80 -38 536.00 -5.72%
31.12.2012 656 139.30 631 901.50 24 237.80 3.84% 630 395.80 25 743.50 4.08%
30.09.2012 631 901.50 662 303.00 -30 401.50 -4.59% 590 307.00 41 594.50 7.05%
30.06.2012 662 303.00 673 772.80 -11 469.80 -1.70% 616 555.70 45 747.30 7.42%
31.03.2012 673 772.80 630 395.80 43 377.00 6.88% 600 337.60 73 435.20 12.23%
31.12.2011 630 395.80 590 307.00 40 088.80 6.79% 588 684.40 41 711.40 7.09%
30.09.2011 590 307.00 616 555.70 -26 248.70 -4.26% 546 235.70 44 071.30 8.07%
30.06.2011 616 555.70 600 337.60 16 218.10 2.70% 555 618.70 60 937.00 10.97%
31.03.2011 600 337.60 588 684.40 11 653.20 1.98% 503 509.60 96 828.00 19.23%
31.12.2010 588 684.40 546 235.70 42 448.70 7.77% 512 504.80 76 179.60 14.86%
30.09.2010 546 235.70 555 618.70 -9 383.00 -1.69% 464 582.80 81 652.90 17.58%
30.06.2010 555 618.70 503 509.60 52 109.10 10.35% 466 819.20 88 799.50 19.02%
31.03.2010 503 509.60 512 504.80 -8 995.20 -1.76% 467 221.60 36 288.00 7.77%
31.12.2009 512 504.80 464 582.80 47 922.00 10.31% 500 655.70 11 849.10 2.37%
30.09.2009 464 582.80 466 819.20 -2 236.40 -0.48% 521 807.00 -57 224.20 -10.97%
30.06.2009 466 819.20 467 221.60 - 402.40 -0.09% 566 723.50 -99 904.30 -17.63%
31.03.2009 467 221.60 500 655.70 -33 434.10 -6.68% 549 639.50 -82 417.90 -14.99%
31.12.2008 500 655.70 521 807.00 -21 151.30 -4.05% 579 194.30 -78 538.60 -13.56%
30.09.2008 521 807.00 566 723.50 -44 916.50 -7.93% 521 845.00 -38.00 -0.01%
30.06.2008 566 723.50 549 639.50 17 084.00 3.11% 534 984.60 31 738.90 5.93%
31.03.2008 549 639.50 579 194.30 -29 554.80 -5.10% 524 111.80 25 527.70 4.87%
31.12.2007 579 194.30 521 845.00 57 349.30 10.99% 533 497.20 45 697.10 8.57%
30.09.2007 521 845.00 534 984.60 -13 139.60 -2.46% 464 854.10 56 990.90 12.26%
30.06.2007 534 984.60 524 111.80 10 872.80 2.07% 477 927.50 57 057.10 11.94%
31.03.2007 524 111.80 533 497.20 -9 385.40 -1.76% 456 624.80 67 487.00 14.78%
31.12.2006 533 497.20 464 854.10 68 643.10 14.77% 470 329.30 63 167.90 13.43%
30.09.2006 464 854.10 477 927.50 -13 073.40 -2.74% 423 562.90 41 291.20 9.75%
30.06.2006 477 927.50 456 624.80 21 302.70 4.67% 436 393.80 41 533.70 9.52%
31.03.2006 456 624.80 470 329.30 -13 704.50 -2.91% 385 724.30 70 900.50 18.38%
31.12.2005 470 329.30 423 562.90 46 766.40 11.04% 407 981.00 62 348.30 15.28%
30.09.2005 423 562.90 436 393.80 -12 830.90 -2.94% 372 197.00 51 365.90 13.80%
30.06.2005 436 393.80 385 724.30 50 669.50 13.14% 376 895.00 59 498.80 15.79%
31.03.2005 385 724.30 407 981.00 -22 256.70 -5.46% 275 565.00 110 159.30 39.98%
31.12.2004 407 981.00 372 197.00 35 784.00 9.61% 263 448.30 144 532.70 54.86%
30.09.2004 372 197.00 376 895.00 -4 698.00 -1.25% 244 068.50 128 128.50 52.50%
30.06.2004 376 895.00 275 565.00 101 330.00 36.77% 249 493.40 127 401.60 51.06%
31.03.2004 275 565.00 263 448.30 12 116.70 4.60% 235 694.90 39 870.10 16.92%
31.12.2003 263 448.30 244 068.50 19 379.80 7.94% 227 410.50 36 037.80 15.85%
30.09.2003 244 068.50 249 493.40 -5 424.90 -2.17% 210 718.00 33 350.50 15.83%
30.06.2003 249 493.40 235 694.90 13 798.50 5.85% 226 192.80 23 300.60 10.30%
31.03.2003 235 694.90 227 410.50 8 284.40 3.64% 213 832.90 21 862.00 10.22%
31.12.2002 227 410.50 210 718.00 16 692.50 7.92% 227 201.70 208.80 0.09%
30.09.2002 210 718.00 226 192.80 -15 474.80 -6.84% 210 529.30 188.70 0.09%
30.06.2002 226 192.80 213 832.90 12 359.90 5.78% 221 795.40 4 397.40 1.98%
31.03.2002 213 832.90 227 201.70 -13 368.80 -5.88% 208 941.90 4 891.00 2.34%
31.12.2001 227 201.70 210 529.30 16 672.40 7.92% 211 966.70 15 235.00 7.19%
30.09.2001 210 529.30 221 795.40 -11 266.10 -5.08% 183 771.90 26 757.40 14.56%
30.06.2001 221 795.40 208 941.90 12 853.50 6.15% 193 542.90 28 252.50 14.60%
31.03.2001 208 941.90 211 966.70 -3 024.80 -1.43% 169 949.70 38 992.20 22.94%
31.12.2000 211 966.70 183 771.90 28 194.80 15.34% 168 201.40 43 765.30 26.02%
30.09.2000 183 771.90 193 542.90 -9 771.00 -5.05% 152 538.90 31 233.00 20.48%
30.06.2000 193 542.90 169 949.70 23 593.20 13.88% 163 102.20 30 440.70 18.66%
31.03.2000 169 949.70 168 201.40 1 748.30 1.04% 140 230.90 29 718.80 21.19%
31.12.1999 168 201.40 152 538.90 15 662.50 10.27% 141 904.80 26 296.60 18.53%
30.09.1999 152 538.90 163 102.20 -10 563.30 -6.48% 148 688.90 3 850.00 2.59%
30.06.1999 163 102.20 140 230.90 22 871.30 16.31% 160 586.00 2 516.20 1.57%
31.03.1999 140 230.90 141 904.80 -1 673.90 -1.18% 155 515.10 -15 284.20 -9.83%
31.12.1998 141 904.80 148 688.90 -6 784.10 -4.56% 153 559.00 -11 654.20 -7.59%
30.09.1998 148 688.90 160 586.00 -11 897.10 -7.41% 133 826.00 14 862.90 11.11%
30.06.1998 160 586.00 155 515.10 5 070.90 3.26% 128 188.00 32 398.00 25.27%
31.03.1998 155 515.10 153 559.00 1 956.10 1.27% 108 290.00 47 225.10 43.61%
31.12.1997 153 559.00 133 826.00 19 733.00 14.75% 117 718.30 35 840.70 30.45%
30.09.1997 133 826.00 128 188.00 5 638.00 4.40% 109 630.30 24 195.70 22.07%
30.06.1997 128 188.00 108 290.00 19 898.00 18.37% 111 523.80 16 664.20 14.94%
31.03.1997 108 290.00 117 718.30 -9 428.30 -8.01% 110 523.20 -2 233.20 -2.02%
31.12.1996 117 718.30 109 630.30 8 088.00 7.38% 114 881.60 2 836.70 2.47%
30.09.1996 109 630.30 111 523.80 -1 893.50 -1.70% 101 346.00 8 284.30 8.17%
30.06.1996 111 523.80 110 523.20 1 000.60 0.91% 105 342.70 6 181.10 5.87%
31.03.1996 110 523.20 114 881.60 -4 358.40 -3.79% 97 926.80 12 596.40 12.86%
31.12.1995 114 881.60 101 346.00 13 535.60 13.36% 96 799.90 18 081.70 18.68%
30.09.1995 101 346.00 105 342.70 -3 996.70 -3.79% 83 833.60 17 512.40 20.89%
30.06.1995 105 342.70 97 926.80 7 415.90 7.57% 90 690.80 14 651.90 16.16%
31.03.1995 97 926.80 96 799.90 1 126.90 1.16% 81 989.30 15 937.50 19.44%
31.12.1994 96 799.90 83 833.60 12 966.30 15.47% 92 629.40 4 170.50 4.50%
30.09.1994 83 833.60 90 690.80 -6 857.20 -7.56% 81 422.00 2 411.60 2.96%
30.06.1994 90 690.80 81 989.30 8 701.50 10.61% 91 715.60 -1 024.80 -1.12%
31.03.1994 81 989.30 92 629.40 -10 640.10 -11.49% 86 859.00 -4 869.70 -5.61%
31.12.1993 92 629.40 81 422.00 11 207.40 13.76% - - -
30.09.1993 81 422.00 91 715.60 -10 293.60 -11.22% - - -
30.06.1993 91 715.60 86 859.00 4 856.60 5.59% - - -
31.03.1993 86 859.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

vývoz - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
vývoz (Platební bilance)
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč))
P6 Vývoz zboží a služeb (Výdaje na HDP, Q-1=100, sezónně očištěno)
P6 Vývoz zboží a služeb (Výdaje na HDP, mil.Kč, sezónně očištěno)
P6 Vývoz zboží a služeb (Výdaje na HDP, Q-1=100, sezónně očištěno)
P6 Vývoz zboží a služeb (Výdaje na HDP, mil.Kč)
P6 Vývoz zboží a služeb (Výdaje na HDP, mil.Kč)
P6 Vývoz zboží a služeb (Výdaje na HDP, mil.Kč, sezónně očištěno)
1 - Zboží a služby - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Služby - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies