3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo běžného a kapitálového účtu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo běžného a kapitálového účtu) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2016 128 402.80
Min 30.09.2010 -90 147.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 -29 417.00 - 883.70 -28 533.30 3 228.84% -10 718.30 -18 698.70 174.46%
30.06.2017 - 883.70 98 606.80 -99 490.50 - 100.90% 10 093.20 -10 976.90 - 108.76%
31.03.2017 98 606.80 -21 626.20 120 233.00 - 555.96% 128 402.80 -29 796.00 -23.21%
31.12.2016 -21 626.20 -10 718.30 -10 907.90 101.77% 25 255.40 -46 881.60 - 185.63%
30.09.2016 -10 718.30 10 093.20 -20 811.50 - 206.19% -40 455.90 29 737.60 -73.51%
30.06.2016 10 093.20 128 402.80 - 118 309.60 -92.14% 4 300.20 5 793.00 134.71%
31.03.2016 128 402.80 25 255.40 103 147.40 408.42% 124 078.70 4 324.10 3.48%
31.12.2015 25 255.40 -40 455.90 65 711.30 - 162.43% 10 001.20 15 254.20 152.52%
30.09.2015 -40 455.90 4 300.20 -44 756.10 -1 040.79% -36 289.90 -4 166.00 11.48%
30.06.2015 4 300.20 124 078.70 - 119 778.50 -96.53% -36 720.80 41 021.00 - 111.71%
31.03.2015 124 078.70 10 001.20 114 077.50 1 140.64% 103 210.80 20 867.90 20.22%
31.12.2014 10 001.20 -36 289.90 46 291.10 - 127.56% 16 454.50 -6 453.30 -39.22%
30.09.2014 -36 289.90 -36 720.80 430.90 -1.17% 27 261.50 -63 551.40 - 233.12%
30.06.2014 -36 720.80 103 210.80 - 139 931.60 - 135.58% - 154.50 -36 566.30 23 667.51%
31.03.2014 103 210.80 16 454.50 86 756.30 527.25% 17 090.70 86 120.10 503.90%
31.12.2013 16 454.50 27 261.50 -10 807.00 -39.64% 10 648.00 5 806.50 54.53%
30.09.2013 27 261.50 - 154.50 27 416.00 -17 744.98% -42 018.70 69 280.20 - 164.88%
30.06.2013 - 154.50 17 090.70 -17 245.20 - 100.90% -4 895.40 4 740.90 -96.84%
31.03.2013 17 090.70 10 648.00 6 442.70 60.51% 25 964.20 -8 873.50 -34.18%
31.12.2012 10 648.00 -42 018.70 52 666.70 - 125.34% -1 829.80 12 477.80 - 681.92%
30.09.2012 -42 018.70 -4 895.40 -37 123.30 758.33% -23 773.00 -18 245.70 76.75%
30.06.2012 -4 895.40 25 964.20 -30 859.60 - 118.85% -82 764.70 77 869.30 -94.09%
31.03.2012 25 964.20 -1 829.80 27 794.00 -1 518.96% 36 276.90 -10 312.70 -28.43%
31.12.2011 -1 829.80 -23 773.00 21 943.20 -92.30% -28 251.60 26 421.80 -93.52%
30.09.2011 -23 773.00 -82 764.70 58 991.70 -71.28% -90 147.90 66 374.90 -73.63%
30.06.2011 -82 764.70 36 276.90 - 119 041.60 - 328.15% -15 529.40 -67 235.30 432.95%
31.03.2011 36 276.90 -28 251.60 64 528.50 - 228.41% 29 748.80 6 528.10 21.94%
31.12.2010 -28 251.60 -90 147.90 61 896.30 -68.66% 6 780.60 -35 032.20 - 516.65%
30.09.2010 -90 147.90 -15 529.40 -74 618.50 480.50% -28 947.30 -61 200.60 211.42%
30.06.2010 -15 529.40 29 748.80 -45 278.20 - 152.20% -43 356.50 27 827.10 -64.18%
31.03.2010 29 748.80 6 780.60 22 968.20 338.73% 27 594.80 2 154.00 7.81%
31.12.2009 6 780.60 -28 947.30 35 727.90 - 123.42% -35 608.00 42 388.60 - 119.04%
30.09.2009 -28 947.30 -43 356.50 14 409.20 -33.23% -14 266.70 -14 680.60 102.90%
30.06.2009 -43 356.50 27 594.80 -70 951.30 - 257.12% -35 377.50 -7 979.00 22.55%
31.03.2009 27 594.80 -35 608.00 63 202.80 - 177.50% 36 021.80 -8 427.00 -23.39%
31.12.2008 -35 608.00 -14 266.70 -21 341.30 149.59% -45 168.80 9 560.80 -21.17%
30.09.2008 -14 266.70 -35 377.50 21 110.80 -59.67% -67 807.00 53 540.30 -78.96%
30.06.2008 -35 377.50 36 021.80 -71 399.30 - 198.21% -60 539.60 25 162.10 -41.56%
31.03.2008 36 021.80 -45 168.80 81 190.60 - 179.75% 18 326.40 17 695.40 96.56%
31.12.2007 -45 168.80 -67 807.00 22 638.20 -33.39% -43 063.50 -2 105.30 4.89%
30.09.2007 -67 807.00 -60 539.60 -7 267.40 12.00% -26 409.90 -41 397.10 156.75%
30.06.2007 -60 539.60 18 326.40 -78 866.00 - 430.34% -36 612.80 -23 926.80 65.35%
31.03.2007 18 326.40 -43 063.50 61 389.90 - 142.56% 30 873.50 -12 547.10 -40.64%
31.12.2006 -43 063.50 -26 409.90 -16 653.60 63.06% -13 511.50 -29 552.00 218.72%
30.09.2006 -26 409.90 -36 612.80 10 202.90 -27.87% -25 325.70 -1 084.20 4.28%
30.06.2006 -36 612.80 30 873.50 -67 486.30 - 218.59% -28 242.00 -8 370.80 29.64%
31.03.2006 30 873.50 -13 511.50 44 385.00 - 328.50% 22 613.40 8 260.10 36.53%
31.12.2005 -13 511.50 -25 325.70 11 814.20 -46.65% -42 612.50 29 101.00 -68.29%
30.09.2005 -25 325.70 -28 242.00 2 916.30 -10.33% -48 692.20 23 366.50 -47.99%
30.06.2005 -28 242.00 22 613.40 -50 855.40 - 224.89% -31 424.60 3 182.60 -10.13%
31.03.2005 22 613.40 -42 612.50 65 225.90 - 153.07% -5 863.50 28 476.90 - 485.66%
31.12.2004 -42 612.50 -48 692.20 6 079.70 -12.49% -66 153.20 23 540.70 -35.59%
30.09.2004 -48 692.20 -31 424.60 -17 267.60 54.95% -49 494.60 802.40 -1.62%
30.06.2004 -31 424.60 -5 863.50 -25 561.10 435.94% -38 152.80 6 728.20 -17.63%
31.03.2004 -5 863.50 -66 153.20 60 289.70 -91.14% -6 896.20 1 032.70 -14.97%
31.12.2003 -66 153.20 -49 494.60 -16 658.60 33.66% -44 263.10 -21 890.10 49.45%
30.09.2003 -49 494.60 -38 152.80 -11 341.80 29.73% -45 316.10 -4 178.50 9.22%
30.06.2003 -38 152.80 -6 896.20 -31 256.60 453.24% -25 391.00 -12 761.80 50.26%
31.03.2003 -6 896.20 -44 263.10 37 366.90 -84.42% -21 527.30 14 631.10 -67.97%
31.12.2002 -44 263.10 -45 316.10 1 053.00 -2.32% -29 848.20 -14 414.90 48.29%
30.09.2002 -45 316.10 -25 391.00 -19 925.10 78.47% -34 269.70 -11 046.40 32.23%
30.06.2002 -25 391.00 -21 527.30 -3 863.70 17.95% -30 821.80 5 430.80 -17.62%
31.03.2002 -21 527.30 -29 848.20 8 320.90 -27.88% -29 869.30 8 342.00 -27.93%
31.12.2001 -29 848.20 -34 269.70 4 421.50 -12.90% -43 724.00 13 875.80 -31.73%
30.09.2001 -34 269.70 -30 821.80 -3 447.90 11.19% -24 641.70 -9 628.00 39.07%
30.06.2001 -30 821.80 -29 869.30 - 952.50 3.19% -19 375.10 -11 446.70 59.08%
31.03.2001 -29 869.30 -43 724.00 13 854.70 -31.69% -17 334.50 -12 534.80 72.31%
31.12.2000 -43 724.00 -24 641.70 -19 082.30 77.44% -26 762.90 -16 961.10 63.38%
30.09.2000 -24 641.70 -19 375.10 -5 266.60 27.18% -5 007.90 -19 633.80 392.06%
30.06.2000 -19 375.10 -17 334.50 -2 040.60 11.77% -6 652.10 -12 723.00 191.26%
31.03.2000 -17 334.50 -26 762.90 9 428.40 -35.23% -12 246.70 -5 087.80 41.54%
31.12.1999 -26 762.90 -5 007.90 -21 755.00 434.41% -26 336.10 - 426.80 1.62%
30.09.1999 -5 007.90 -6 652.10 1 644.20 -24.72% -4 466.30 - 541.60 12.13%
30.06.1999 -6 652.10 -12 246.70 5 594.60 -45.68% 78.20 -6 730.30 -8 606.52%
31.03.1999 -12 246.70 -26 336.10 14 089.40 -53.50% -9 702.00 -2 544.70 26.23%
31.12.1998 -26 336.10 -4 466.30 -21 869.80 489.66% -23 957.00 -2 379.10 9.93%
30.09.1998 -4 466.30 78.20 -4 544.50 -5 811.38% -23 222.00 18 755.70 -80.77%
30.06.1998 78.20 -9 702.00 9 780.20 - 100.81% -33 293.90 33 372.10 - 100.23%
31.03.1998 -9 702.00 -23 957.00 14 255.00 -59.50% -32 248.40 22 546.40 -69.91%
31.12.1997 -23 957.00 -23 222.00 - 735.00 3.17% -37 025.20 13 068.20 -35.30%
30.09.1997 -23 222.00 -33 293.90 10 071.90 -30.25% -33 248.00 10 026.00 -30.16%
30.06.1997 -33 293.90 -32 248.40 -1 045.50 3.24% -24 229.00 -9 064.90 37.41%
31.03.1997 -32 248.40 -37 025.20 4 776.80 -12.90% -17 351.00 -14 897.40 85.86%
31.12.1996 -37 025.20 -33 248.00 -3 777.20 11.36% -19 353.80 -17 671.40 91.31%
30.09.1996 -33 248.00 -24 229.00 -9 019.00 37.22% -2 367.10 -30 880.90 1 304.59%
30.06.1996 -24 229.00 -17 351.00 -6 878.00 39.64% -8 974.80 -15 254.20 169.97%
31.03.1996 -17 351.00 -19 353.80 2 002.80 -10.35% -5 456.50 -11 894.50 217.99%
31.12.1995 -19 353.80 -2 367.10 -16 986.70 717.62% -14 301.70 -5 052.10 35.33%
30.09.1995 -2 367.10 -8 974.80 6 607.70 -73.62% -12 176.10 9 809.00 -80.56%
30.06.1995 -8 974.80 -5 456.50 -3 518.30 64.48% -2 012.70 -6 962.10 345.91%
31.03.1995 -5 456.50 -14 301.70 8 845.20 -61.85% 5 847.30 -11 303.80 - 193.32%
31.12.1994 -14 301.70 -12 176.10 -2 125.60 17.46% -12 034.00 -2 267.70 18.84%
30.09.1994 -12 176.10 -2 012.70 -10 163.40 504.96% 3 134.40 -15 310.50 - 488.47%
30.06.1994 -2 012.70 5 847.30 -7 860.00 - 134.42% -5 100.40 3 087.70 -60.54%
31.03.1994 5 847.30 -12 034.00 17 881.30 - 148.59% 11 111.70 -5 264.40 -47.38%
31.12.1993 -12 034.00 3 134.40 -15 168.40 - 483.93% - - -
30.09.1993 3 134.40 -5 100.40 8 234.80 - 161.45% - - -
30.06.1993 -5 100.40 11 111.70 -16 212.10 - 145.90% - - -
31.03.1993 11 111.70 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 68 306.10 106 151.50 -37 845.40 -35.65% 106 151.50 -37 845.40 -35.65%
01.01.2016 106 151.50 113 178.40 -7 026.90 -6.21% 113 178.40 -7 026.90 -6.21%
01.01.2015 113 178.40 40 201.30 72 977.10 181.53% 40 201.30 72 977.10 181.53%
01.01.2014 40 201.30 60 652.20 -20 450.90 -33.72% 60 652.20 -20 450.90 -33.72%
01.01.2013 60 652.20 -10 301.90 70 954.10 - 688.75% -10 301.90 70 954.10 - 688.75%
01.01.2012 -10 301.90 -72 090.60 61 788.70 -85.71% -72 090.60 61 788.70 -85.71%
01.01.2011 -72 090.60 - 104 180.10 32 089.50 -30.80% - 104 180.10 32 089.50 -30.80%
01.01.2010 - 104 180.10 -37 928.40 -66 251.70 174.68% -37 928.40 -66 251.70 174.68%
01.01.2009 -37 928.40 -49 230.40 11 302.00 -22.96% -49 230.40 11 302.00 -22.96%
01.01.2008 -49 230.40 - 155 189.00 105 958.60 -68.28% - 155 189.00 105 958.60 -68.28%
01.01.2007 - 155 189.00 -75 212.70 -79 976.30 106.33% -75 212.70 -79 976.30 106.33%
01.01.2006 -75 212.70 -44 465.80 -30 746.90 69.15% -44 465.80 -30 746.90 69.15%
01.01.2005 -44 465.80 - 128 592.80 84 127.00 -65.42% - 128 592.80 84 127.00 -65.42%
01.01.2004 - 128 592.80 - 160 696.80 32 104.00 -19.98% - 160 696.80 32 104.00 -19.98%
01.01.2003 - 160 696.80 - 136 497.50 -24 199.30 17.73% - 136 497.50 -24 199.30 17.73%
01.01.2002 - 136 497.50 - 124 809.00 -11 688.50 9.37% - 124 809.00 -11 688.50 9.37%
01.01.2001 - 124 809.00 - 105 075.30 -19 733.70 18.78% - 105 075.30 -19 733.70 18.78%
01.01.2000 - 105 075.30 -50 669.60 -54 405.70 107.37% -50 669.60 -54 405.70 107.37%
01.01.1999 -50 669.60 -40 426.20 -10 243.40 25.34% -40 426.20 -10 243.40 25.34%
01.01.1998 -40 426.20 - 112 721.30 72 295.10 -64.14% - 112 721.30 72 295.10 -64.14%
01.01.1997 - 112 721.30 - 111 853.20 - 868.10 0.78% - 111 853.20 - 868.10 0.78%
01.01.1996 - 111 853.20 -36 152.20 -75 701.00 209.40% -36 152.20 -75 701.00 209.40%
01.01.1995 -36 152.20 -22 643.20 -13 509.00 59.66% -22 643.20 -13 509.00 59.66%
01.01.1994 -22 643.20 -2 888.30 -19 754.90 683.96% -2 888.30 -19 754.90 683.96%
01.01.1993 -2 888.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo běžného a kapitálového účtu) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo běžného a kapitálového účtu) (Platební bilance)
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
IND7 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice up to 3 months (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
z toho: vklady na běžných účtech (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
z toho: vklady na spořících účtech (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů