5-Rezervní aktiva (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 5-Rezervní aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 1 119 200.50
Min 31.12.1997 -38 200.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 13 405.20 123 859.20 - 110 454.00 -89.18% 168 790.20 - 155 385.00 -92.06%
30.06.2017 123 859.20 1 119 200.50 - 995 341.30 -88.93% 70 000.30 53 858.90 76.94%
31.03.2017 1 119 200.50 173 847.40 945 353.10 543.78% 150 883.20 968 317.30 641.77%
31.12.2016 173 847.40 168 790.20 5 057.20 3.00% 58 612.40 115 235.00 196.61%
30.09.2016 168 790.20 70 000.30 98 789.90 141.13% 173 439.80 -4 649.60 -2.68%
30.06.2016 70 000.30 150 883.20 -80 882.90 -53.61% 81 243.10 -11 242.80 -13.84%
31.03.2016 150 883.20 58 612.40 92 270.80 157.43% 38 010.20 112 873.00 296.95%
31.12.2015 58 612.40 173 439.80 - 114 827.40 -66.21% 29 714.40 28 898.00 97.25%
30.09.2015 173 439.80 81 243.10 92 196.70 113.48% -14 448.00 187 887.80 -1 300.44%
30.06.2015 81 243.10 38 010.20 43 232.90 113.74% 32 776.30 48 466.80 147.87%
31.03.2015 38 010.20 29 714.40 8 295.80 27.92% 25 080.00 12 930.20 51.56%
31.12.2014 29 714.40 -14 448.00 44 162.40 - 305.66% 182 604.20 - 152 889.80 -83.73%
30.09.2014 -14 448.00 32 776.30 -47 224.30 - 144.08% 6 888.70 -21 336.70 - 309.73%
30.06.2014 32 776.30 25 080.00 7 696.30 30.69% -6 911.70 39 688.00 - 574.21%
31.03.2014 25 080.00 182 604.20 - 157 524.20 -86.27% 5 610.20 19 469.80 347.04%
31.12.2013 182 604.20 6 888.70 175 715.50 2 550.78% 75 502.40 107 101.80 141.85%
30.09.2013 6 888.70 -6 911.70 13 800.40 - 199.67% 8 321.00 -1 432.30 -17.21%
30.06.2013 -6 911.70 5 610.20 -12 521.90 - 223.20% -35 982.30 29 070.60 -80.79%
31.03.2013 5 610.20 75 502.40 -69 892.20 -92.57% 32 632.40 -27 022.20 -82.81%
31.12.2012 75 502.40 8 321.00 67 181.40 807.37% 11 134.40 64 368.00 578.10%
30.09.2012 8 321.00 -35 982.30 44 303.30 - 123.13% -3 698.50 12 019.50 - 324.98%
30.06.2012 -35 982.30 32 632.40 -68 614.70 - 210.27% 2 123.10 -38 105.40 -1 794.80%
31.03.2012 32 632.40 11 134.40 21 498.00 193.08% -26 788.70 59 421.10 - 221.81%
31.12.2011 11 134.40 -3 698.50 14 832.90 - 401.05% -17 001.10 28 135.50 - 165.49%
30.09.2011 -3 698.50 2 123.10 -5 821.60 - 274.20% 62 089.90 -65 788.40 - 105.96%
30.06.2011 2 123.10 -26 788.70 28 911.80 - 107.93% 3 148.40 -1 025.30 -32.57%
31.03.2011 -26 788.70 -17 001.10 -9 787.60 57.57% -6 812.30 -19 976.40 293.24%
31.12.2010 -17 001.10 62 089.90 -79 091.00 - 127.38% 19 121.60 -36 122.70 - 188.91%
30.09.2010 62 089.90 3 148.40 58 941.50 1 872.11% - 666.90 62 756.80 -9 410.23%
30.06.2010 3 148.40 -6 812.30 9 960.70 - 146.22% 6 017.20 -2 868.80 -47.68%
31.03.2010 -6 812.30 19 121.60 -25 933.90 - 135.63% 36 174.60 -42 986.90 - 118.83%
31.12.2009 19 121.60 - 666.90 19 788.50 -2 967.24% 1 770.20 17 351.40 980.19%
30.09.2009 - 666.90 6 017.20 -6 684.10 - 111.08% 1 434.50 -2 101.40 - 146.49%
30.06.2009 6 017.20 36 174.60 -30 157.40 -83.37% 17 517.60 -11 500.40 -65.65%
31.03.2009 36 174.60 1 770.20 34 404.40 1 943.53% 19 389.00 16 785.60 86.57%
31.12.2008 1 770.20 1 434.50 335.70 23.40% 18 137.30 -16 367.10 -90.24%
30.09.2008 1 434.50 17 517.60 -16 083.10 -91.81% 5 242.60 -3 808.10 -72.64%
30.06.2008 17 517.60 19 389.00 -1 871.40 -9.65% -8 525.20 26 042.80 - 305.48%
31.03.2008 19 389.00 18 137.30 1 251.70 6.90% 811.80 18 577.20 2 288.40%
31.12.2007 18 137.30 5 242.60 12 894.70 245.96% -53.60 18 190.90 -33 938.25%
30.09.2007 5 242.60 -8 525.20 13 767.80 - 161.50% 2 511.70 2 730.90 108.73%
30.06.2007 -8 525.20 811.80 -9 337.00 -1 150.16% -1 048.20 -7 477.00 713.32%
31.03.2007 811.80 -53.60 865.40 -1 614.55% 664.80 147.00 22.11%
31.12.2006 -53.60 2 511.70 -2 565.30 - 102.13% 3 250.30 -3 303.90 - 101.65%
30.09.2006 2 511.70 -1 048.20 3 559.90 - 339.62% 2 681.10 - 169.40 -6.32%
30.06.2006 -1 048.20 664.80 -1 713.00 - 257.67% 83 675.90 -84 724.10 - 101.25%
31.03.2006 664.80 3 250.30 -2 585.50 -79.55% 3 243.60 -2 578.80 -79.50%
31.12.2005 3 250.30 2 681.10 569.20 21.23% 516.80 2 733.50 528.93%
30.09.2005 2 681.10 83 675.90 -80 994.80 -96.80% 608.60 2 072.50 340.54%
30.06.2005 83 675.90 3 243.60 80 432.30 2 479.72% -1 201.80 84 877.70 -7 062.55%
31.03.2005 3 243.60 516.80 2 726.80 527.63% 6 858.60 -3 615.00 -52.71%
31.12.2004 516.80 608.60 -91.80 -15.08% 2 497.40 -1 980.60 -79.31%
30.09.2004 608.60 -1 201.80 1 810.40 - 150.64% 658.90 -50.30 -7.63%
30.06.2004 -1 201.80 6 858.60 -8 060.40 - 117.52% -2 548.60 1 346.80 -52.84%
31.03.2004 6 858.60 2 497.40 4 361.20 174.63% 12 295.70 -5 437.10 -44.22%
31.12.2003 2 497.40 658.90 1 838.50 279.03% 5 230.00 -2 732.60 -52.25%
30.09.2003 658.90 -2 548.60 3 207.50 - 125.85% 37 280.00 -36 621.10 -98.23%
30.06.2003 -2 548.60 12 295.70 -14 844.30 - 120.73% 160 495.00 - 163 043.60 - 101.59%
31.03.2003 12 295.70 5 230.00 7 065.70 135.10% 13 940.00 -1 644.30 -11.80%
31.12.2002 5 230.00 37 280.00 -32 050.00 -85.97% 43 265.90 -38 035.90 -87.91%
30.09.2002 37 280.00 160 495.00 - 123 215.00 -76.77% 4 173.40 33 106.60 793.28%
30.06.2002 160 495.00 13 940.00 146 555.00 1 051.33% 12 933.20 147 561.80 1 140.95%
31.03.2002 13 940.00 43 265.90 -29 325.90 -67.78% 6 780.50 7 159.50 105.59%
31.12.2001 43 265.90 4 173.40 39 092.50 936.71% 9 602.10 33 663.80 350.59%
30.09.2001 4 173.40 12 933.20 -8 759.80 -67.73% -5 369.30 9 542.70 - 177.73%
30.06.2001 12 933.20 6 780.50 6 152.70 90.74% 9 396.00 3 537.20 37.65%
31.03.2001 6 780.50 9 602.10 -2 821.60 -29.39% 17 964.00 -11 183.50 -62.26%
31.12.2000 9 602.10 -5 369.30 14 971.40 - 278.83% 45 255.40 -35 653.30 -78.78%
30.09.2000 -5 369.30 9 396.00 -14 765.30 - 157.14% 4 008.80 -9 378.10 - 233.94%
30.06.2000 9 396.00 17 964.00 -8 568.00 -47.70% 4 437.50 4 958.50 111.74%
31.03.2000 17 964.00 45 255.40 -27 291.40 -60.31% 3 435.00 14 529.00 422.97%
31.12.1999 45 255.40 4 008.80 41 246.60 1 028.90% 4 665.00 40 590.40 870.11%
30.09.1999 4 008.80 4 437.50 - 428.70 -9.66% 16 530.00 -12 521.20 -75.75%
30.06.1999 4 437.50 3 435.00 1 002.50 29.18% 11 455.10 -7 017.60 -61.26%
31.03.1999 3 435.00 4 665.00 -1 230.00 -26.37% 29 964.90 -26 529.90 -88.54%
31.12.1998 4 665.00 16 530.00 -11 865.00 -71.78% -38 200.10 42 865.10 - 112.21%
30.09.1998 16 530.00 11 455.10 5 074.90 44.30% 16 901.80 - 371.80 -2.20%
30.06.1998 11 455.10 29 964.90 -18 509.80 -61.77% -33 630.20 45 085.30 - 134.06%
31.03.1998 29 964.90 -38 200.10 68 165.00 - 178.44% -1 111.50 31 076.40 -2 795.90%
31.12.1997 -38 200.10 16 901.80 -55 101.90 - 326.01% - 802.80 -37 397.30 4 658.36%
30.09.1997 16 901.80 -33 630.20 50 532.00 - 150.26% -1 592.90 18 494.70 -1 161.07%
30.06.1997 -33 630.20 -1 111.50 -32 518.70 2 925.66% -6 803.30 -26 826.90 394.32%
31.03.1997 -1 111.50 - 802.80 - 308.70 38.45% -13 276.10 12 164.60 -91.63%
31.12.1996 - 802.80 -1 592.90 790.10 -49.60% 58 132.10 -58 934.90 - 101.38%
30.09.1996 -1 592.90 -6 803.30 5 210.40 -76.59% 73 523.80 -75 116.70 - 102.17%
30.06.1996 -6 803.30 -13 276.10 6 472.80 -48.76% 26 572.00 -33 375.30 - 125.60%
31.03.1996 -13 276.10 58 132.10 -71 408.20 - 122.84% 39 687.80 -52 963.90 - 133.45%
31.12.1995 58 132.10 73 523.80 -15 391.70 -20.93% 23 333.40 34 798.70 149.14%
30.09.1995 73 523.80 26 572.00 46 951.80 176.70% 6 503.40 67 020.40 1 030.54%
30.06.1995 26 572.00 39 687.80 -13 115.80 -33.05% 17 657.20 8 914.80 50.49%
31.03.1995 39 687.80 23 333.40 16 354.40 70.09% 20 760.60 18 927.20 91.17%
31.12.1994 23 333.40 6 503.40 16 830.00 258.79% 18 453.10 4 880.30 26.45%
30.09.1994 6 503.40 17 657.20 -11 153.80 -63.17% 27 701.50 -21 198.10 -76.52%
30.06.1994 17 657.20 20 760.60 -3 103.40 -14.95% 29 917.80 -12 260.60 -40.98%
31.03.1994 20 760.60 18 453.10 2 307.50 12.50% 12 243.80 8 516.80 69.56%
31.12.1993 18 453.10 27 701.50 -9 248.40 -33.39% - - -
30.09.1993 27 701.50 29 917.80 -2 216.30 -7.41% - - -
30.06.1993 29 917.80 12 243.80 17 674.00 144.35% - - -
31.03.1993 12 243.80 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 1 256 464.90 563 521.10 692 943.80 122.97% 563 521.10 692 943.80 122.97%
01.01.2016 563 521.10 351 305.50 212 215.60 60.41% 351 305.50 212 215.60 60.41%
01.01.2015 351 305.50 73 122.70 278 182.80 380.43% 73 122.70 278 182.80 380.43%
01.01.2014 73 122.70 188 191.40 - 115 068.70 -61.14% 188 191.40 - 115 068.70 -61.14%
01.01.2013 188 191.40 80 473.50 107 717.90 133.86% 80 473.50 107 717.90 133.86%
01.01.2012 80 473.50 -17 229.70 97 703.20 - 567.06% -17 229.70 97 703.20 - 567.06%
01.01.2011 -17 229.70 41 424.90 -58 654.60 - 141.59% 41 424.90 -58 654.60 - 141.59%
01.01.2010 41 424.90 60 646.50 -19 221.60 -31.69% 60 646.50 -19 221.60 -31.69%
01.01.2009 60 646.50 40 111.30 20 535.20 51.20% 40 111.30 20 535.20 51.20%
01.01.2008 40 111.30 15 666.50 24 444.80 156.03% 15 666.50 24 444.80 156.03%
01.01.2007 15 666.50 2 074.70 13 591.80 655.12% 2 074.70 13 591.80 655.12%
01.01.2006 2 074.70 92 850.90 -90 776.20 -97.77% 92 850.90 -90 776.20 -97.77%
01.01.2005 92 850.90 6 782.20 86 068.70 1 269.04% 6 782.20 86 068.70 1 269.04%
01.01.2004 6 782.20 12 903.40 -6 121.20 -47.44% 12 903.40 -6 121.20 -47.44%
01.01.2003 12 903.40 216 945.00 - 204 041.60 -94.05% 216 945.00 - 204 041.60 -94.05%
01.01.2002 216 945.00 67 153.00 149 792.00 223.06% 67 153.00 149 792.00 223.06%
01.01.2001 67 153.00 31 592.80 35 560.20 112.56% 31 592.80 35 560.20 112.56%
01.01.2000 31 592.80 57 136.70 -25 543.90 -44.71% 57 136.70 -25 543.90 -44.71%
01.01.1999 57 136.70 62 615.00 -5 478.30 -8.75% 62 615.00 -5 478.30 -8.75%
01.01.1998 62 615.00 -56 040.00 118 655.00 - 211.73% -56 040.00 118 655.00 - 211.73%
01.01.1997 -56 040.00 -22 475.10 -33 564.90 149.34% -22 475.10 -33 564.90 149.34%
01.01.1996 -22 475.10 197 915.70 - 220 390.80 - 111.36% 197 915.70 - 220 390.80 - 111.36%
01.01.1995 197 915.70 68 254.60 129 661.10 189.97% 68 254.60 129 661.10 189.97%
01.01.1994 68 254.60 88 316.20 -20 061.60 -22.72% 88 316.20 -20 061.60 -22.72%
01.01.1993 88 316.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

5-Rezervní aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
5-Rezervní aktiva (Platební bilance)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - lending for house purchase - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - other lending - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů