pasiva (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada pasiva obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 640 291.60
Min 31.12.2015 - 170 736.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 191 122.90 17 799.70 173 323.20 973.74% 141 000.00 50 122.90 35.55%
30.06.2017 17 799.70 640 291.60 - 622 491.90 -97.22% 10 812.60 6 987.10 64.62%
31.03.2017 640 291.60 23 237.40 617 054.20 2 655.44% 26 243.40 614 048.20 2 339.82%
31.12.2016 23 237.40 141 000.00 - 117 762.60 -83.52% - 170 736.20 193 973.60 - 113.61%
30.09.2016 141 000.00 10 812.60 130 187.40 1 204.03% 135 167.50 5 832.50 4.32%
30.06.2016 10 812.60 26 243.40 -15 430.80 -58.80% 59 355.70 -48 543.10 -81.78%
31.03.2016 26 243.40 - 170 736.20 196 979.60 - 115.37% -31 592.20 57 835.60 - 183.07%
31.12.2015 - 170 736.20 135 167.50 - 305 903.70 - 226.31% 34 161.60 - 204 897.80 - 599.79%
30.09.2015 135 167.50 59 355.70 75 811.80 127.72% -37 599.30 172 766.80 - 459.49%
30.06.2015 59 355.70 -31 592.20 90 947.90 - 287.88% 114 408.30 -55 052.60 -48.12%
31.03.2015 -31 592.20 34 161.60 -65 753.80 - 192.48% -52 045.60 20 453.40 -39.30%
31.12.2014 34 161.60 -37 599.30 71 760.90 - 190.86% 144 282.30 - 110 120.70 -76.32%
30.09.2014 -37 599.30 114 408.30 - 152 007.60 - 132.86% -24 813.80 -12 785.50 51.53%
30.06.2014 114 408.30 -52 045.60 166 453.90 - 319.82% -2 763.80 117 172.10 -4 239.53%
31.03.2014 -52 045.60 144 282.30 - 196 327.90 - 136.07% -2 075.00 -49 970.60 2 408.22%
31.12.2013 144 282.30 -24 813.80 169 096.10 - 681.46% 25 473.30 118 809.00 466.41%
30.09.2013 -24 813.80 -2 763.80 -22 050.00 797.81% -57 354.30 32 540.50 -56.74%
30.06.2013 -2 763.80 -2 075.00 - 688.80 33.20% -23 052.90 20 289.10 -88.01%
31.03.2013 -2 075.00 25 473.30 -27 548.30 - 108.15% 14 530.30 -16 605.30 - 114.28%
31.12.2012 25 473.30 -57 354.30 82 827.60 - 144.41% -24 240.40 49 713.70 - 205.09%
30.09.2012 -57 354.30 -23 052.90 -34 301.40 148.79% 78 155.30 - 135 509.60 - 173.38%
30.06.2012 -23 052.90 14 530.30 -37 583.20 - 258.65% 7 553.00 -30 605.90 - 405.22%
31.03.2012 14 530.30 -24 240.40 38 770.70 - 159.94% -1 554.40 16 084.70 -1 034.79%
31.12.2011 -24 240.40 78 155.30 - 102 395.70 - 131.02% 51 048.60 -75 289.00 - 147.48%
30.09.2011 78 155.30 7 553.00 70 602.30 934.76% -16 024.80 94 180.10 - 587.71%
30.06.2011 7 553.00 -1 554.40 9 107.40 - 585.91% 43 338.80 -35 785.80 -82.57%
31.03.2011 -1 554.40 51 048.60 -52 603.00 - 103.04% -54 318.00 52 763.60 -97.14%
31.12.2010 51 048.60 -16 024.80 67 073.40 - 418.56% 5 909.10 45 139.50 763.90%
30.09.2010 -16 024.80 43 338.80 -59 363.60 - 136.98% -8 907.10 -7 117.70 79.91%
30.06.2010 43 338.80 -54 318.00 97 656.80 - 179.79% -15 388.80 58 727.60 - 381.63%
31.03.2010 -54 318.00 5 909.10 -60 227.10 -1 019.23% -52 542.40 -1 775.60 3.38%
31.12.2009 5 909.10 -8 907.10 14 816.20 - 166.34% 2 669.20 3 239.90 121.38%
30.09.2009 -8 907.10 -15 388.80 6 481.70 -42.12% 1 792.30 -10 699.40 - 596.96%
30.06.2009 -15 388.80 -52 542.40 37 153.60 -70.71% 82 766.70 -98 155.50 - 118.59%
31.03.2009 -52 542.40 2 669.20 -55 211.60 -2 068.47% 52 666.30 - 105 208.70 - 199.76%
31.12.2008 2 669.20 1 792.30 876.90 48.93% 41 368.30 -38 699.10 -93.55%
30.09.2008 1 792.30 82 766.70 -80 974.40 -97.83% 50 490.90 -48 698.60 -96.45%
30.06.2008 82 766.70 52 666.30 30 100.40 57.15% 55 850.10 26 916.60 48.19%
31.03.2008 52 666.30 41 368.30 11 298.00 27.31% 4 571.80 48 094.50 1 051.98%
31.12.2007 41 368.30 50 490.90 -9 122.60 -18.07% 28 299.90 13 068.40 46.18%
30.09.2007 50 490.90 55 850.10 -5 359.20 -9.60% 15 290.60 35 200.30 230.21%
30.06.2007 55 850.10 4 571.80 51 278.30 1 121.62% 47 918.60 7 931.50 16.55%
31.03.2007 4 571.80 28 299.90 -23 728.10 -83.85% -25 358.20 29 930.00 - 118.03%
31.12.2006 28 299.90 15 290.60 13 009.30 85.08% 40 645.40 -12 345.50 -30.37%
30.09.2006 15 290.60 47 918.60 -32 628.00 -68.09% 43 131.20 -27 840.60 -64.55%
30.06.2006 47 918.60 -25 358.20 73 276.80 - 288.97% 137.40 47 781.20 34 775.25%
31.03.2006 -25 358.20 40 645.40 -66 003.60 - 162.39% -12 963.50 -12 394.70 95.61%
31.12.2005 40 645.40 43 131.20 -2 485.80 -5.76% 53 450.00 -12 804.60 -23.96%
30.09.2005 43 131.20 137.40 42 993.80 31 290.98% 8 099.10 35 032.10 432.54%
30.06.2005 137.40 -12 963.50 13 100.90 - 101.06% 37 582.80 -37 445.40 -99.63%
31.03.2005 -12 963.50 53 450.00 -66 413.50 - 124.25% -42 776.10 29 812.60 -69.69%
31.12.2004 53 450.00 8 099.10 45 350.90 559.95% 73 488.20 -20 038.20 -27.27%
30.09.2004 8 099.10 37 582.80 -29 483.70 -78.45% 26 535.10 -18 436.00 -69.48%
30.06.2004 37 582.80 -42 776.10 80 358.90 - 187.86% -4 314.80 41 897.60 - 971.02%
31.03.2004 -42 776.10 73 488.20 - 116 264.30 - 158.21% -27 327.60 -15 448.50 56.53%
31.12.2003 73 488.20 26 535.10 46 953.10 176.95% 39 427.60 34 060.60 86.39%
30.09.2003 26 535.10 -4 314.80 30 849.90 - 714.98% -14 953.00 41 488.10 - 277.46%
30.06.2003 -4 314.80 -27 327.60 23 012.80 -84.21% 14 274.70 -18 589.50 - 130.23%
31.03.2003 -27 327.60 39 427.60 -66 755.20 - 169.31% -43 943.50 16 615.90 -37.81%
31.12.2002 39 427.60 -14 953.00 54 380.60 - 363.68% - 900.20 40 327.80 -4 479.87%
30.09.2002 -14 953.00 14 274.70 -29 227.70 - 204.75% -26 892.20 11 939.20 -44.40%
30.06.2002 14 274.70 -43 943.50 58 218.20 - 132.48% - 857.10 15 131.80 -1 765.46%
31.03.2002 -43 943.50 - 900.20 -43 043.30 4 781.53% 7 710.80 -51 654.30 - 669.90%
31.12.2001 - 900.20 -26 892.20 25 992.00 -96.65% 16 632.40 -17 532.60 - 105.41%
30.09.2001 -26 892.20 - 857.10 -26 035.10 3 037.58% 22 824.50 -49 716.70 - 217.82%
30.06.2001 - 857.10 7 710.80 -8 567.90 - 111.12% -22 456.50 21 599.40 -96.18%
31.03.2001 7 710.80 16 632.40 -8 921.60 -53.64% -25 977.60 33 688.40 - 129.68%
31.12.2000 16 632.40 22 824.50 -6 192.10 -27.13% 25 949.90 -9 317.50 -35.91%
30.09.2000 22 824.50 -22 456.50 45 281.00 - 201.64% -27 345.90 50 170.40 - 183.47%
30.06.2000 -22 456.50 -25 977.60 3 521.10 -13.55% -4 264.90 -18 191.60 426.54%
31.03.2000 -25 977.60 25 949.90 -51 927.50 - 200.11% 36 064.20 -62 041.80 - 172.03%
31.12.1999 25 949.90 -27 345.90 53 295.80 - 194.90% -9 004.40 34 954.30 - 388.19%
30.09.1999 -27 345.90 -4 264.90 -23 081.00 541.18% 18 472.00 -45 817.90 - 248.04%
30.06.1999 -4 264.90 36 064.20 -40 329.10 - 111.83% 37 999.80 -42 264.70 - 111.22%
31.03.1999 36 064.20 -9 004.40 45 068.60 - 500.52% -56 888.70 92 952.90 - 163.39%
31.12.1998 -9 004.40 18 472.00 -27 476.40 - 148.75% 34 671.60 -43 676.00 - 125.97%
30.09.1998 18 472.00 37 999.80 -19 527.80 -51.39% -3 167.30 21 639.30 - 683.21%
30.06.1998 37 999.80 -56 888.70 94 888.50 - 166.80% 43 421.50 -5 421.70 -12.49%
31.03.1998 -56 888.70 34 671.60 -91 560.30 - 264.08% 27 228.10 -84 116.80 - 308.93%
31.12.1997 34 671.60 -3 167.30 37 838.90 -1 194.67% 46 961.20 -12 289.60 -26.17%
30.09.1997 -3 167.30 43 421.50 -46 588.80 - 107.29% 36 633.10 -39 800.40 - 108.65%
30.06.1997 43 421.50 27 228.10 16 193.40 59.47% 27 311.80 16 109.70 58.98%
31.03.1997 27 228.10 46 961.20 -19 733.10 -42.02% 13 005.90 14 222.20 109.35%
31.12.1996 46 961.20 36 633.10 10 328.10 28.19% 38 871.00 8 090.20 20.81%
30.09.1996 36 633.10 27 311.80 9 321.30 34.13% 49 145.30 -12 512.20 -25.46%
30.06.1996 27 311.80 13 005.90 14 305.90 110.00% 39 272.10 -11 960.30 -30.45%
31.03.1996 13 005.90 38 871.00 -25 865.10 -66.54% 53 885.30 -40 879.40 -75.86%
31.12.1995 38 871.00 49 145.30 -10 274.30 -20.91% 55 222.80 -16 351.80 -29.61%
30.09.1995 49 145.30 39 272.10 9 873.20 25.14% 22 012.90 27 132.40 123.26%
30.06.1995 39 272.10 53 885.30 -14 613.20 -27.12% 22 625.40 16 646.70 73.58%
31.03.1995 53 885.30 55 222.80 -1 337.50 -2.42% 20 594.00 33 291.30 161.66%
31.12.1994 55 222.80 22 012.90 33 209.90 150.87% 27 321.40 27 901.40 102.12%
30.09.1994 22 012.90 22 625.40 - 612.50 -2.71% 25 357.50 -3 344.60 -13.19%
30.06.1994 22 625.40 20 594.00 2 031.40 9.86% 11 879.10 10 746.30 90.46%
31.03.1994 20 594.00 27 321.40 -6 727.40 -24.62% 44 457.80 -23 863.80 -53.68%
31.12.1993 27 321.40 25 357.50 1 963.90 7.74% - - -
30.09.1993 25 357.50 11 879.10 13 478.40 113.46% - - -
30.06.1993 11 879.10 44 457.80 -32 578.70 -73.28% - - -
31.03.1993 44 457.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

pasiva - Graf
pasiva - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva (Státní rozpočet a daně)
Pasiva (Bilance bank)
Pasiva (Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
pasiva (Měnový přehled (historická data do března 2004) - část I. - Aktiva - v mld. Kč)
PASIVA (SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ)
Pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
pasiva (Platební bilance)
pasiva (Platební bilance)
pasiva (Platební bilance)
pasiva (Platební bilance)
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů