aktiva (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Platební bilance - aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2008 -86 968.00
Max 30.06.2008 115 502.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2018 26 609.40 2 993.70 23 615.70 788.85% 41 502.30 -14 892.90 -35.88%
30.06.2018 2 993.70 27 073.60 -24 079.90 -88.94% 1 751.40 1 242.30 70.93%
31.03.2018 27 073.60 -4 747.50 31 821.10 - 670.27% 32 204.00 -5 130.40 -15.93%
31.12.2017 -4 747.50 41 502.30 -46 249.80 - 111.44% -16 872.90 12 125.40 -71.86%
30.09.2017 41 502.30 1 751.40 39 750.90 2 269.66% -30 114.20 71 616.50 - 237.82%
30.06.2017 1 751.40 32 204.00 -30 452.60 -94.56% 61 538.30 -59 786.90 -97.15%
31.03.2017 32 204.00 -16 872.90 49 076.90 - 290.86% 39 989.20 -7 785.20 -19.47%
31.12.2016 -16 872.90 -30 114.20 13 241.30 -43.97% -80 217.40 63 344.50 -78.97%
30.09.2016 -30 114.20 61 538.30 -91 652.50 - 148.94% 11 647.00 -41 761.20 - 358.56%
30.06.2016 61 538.30 39 989.20 21 549.10 53.89% -27 477.00 89 015.30 - 323.96%
31.03.2016 39 989.20 -80 217.40 120 206.60 - 149.85% 31 875.30 8 113.90 25.46%
31.12.2015 -80 217.40 11 647.00 -91 864.40 - 788.74% -10 313.30 -69 904.10 677.81%
30.09.2015 11 647.00 -27 477.00 39 124.00 - 142.39% -26 237.10 37 884.10 - 144.39%
30.06.2015 -27 477.00 31 875.30 -59 352.30 - 186.20% 20 779.30 -48 256.30 - 232.23%
31.03.2015 31 875.30 -10 313.30 42 188.60 - 409.07% 57 656.10 -25 780.80 -44.71%
31.12.2014 -10 313.30 -26 237.10 15 923.80 -60.69% -8 151.80 -2 161.50 26.52%
30.09.2014 -26 237.10 20 779.30 -47 016.40 - 226.27% 3 449.00 -29 686.10 - 860.72%
30.06.2014 20 779.30 57 656.10 -36 876.80 -63.96% 39 087.00 -18 307.70 -46.84%
31.03.2014 57 656.10 -8 151.80 65 807.90 - 807.28% 50 498.90 7 157.20 14.17%
31.12.2013 -8 151.80 3 449.00 -11 600.80 - 336.35% -3 481.90 -4 669.90 134.12%
30.09.2013 3 449.00 39 087.00 -35 638.00 -91.18% -17 985.80 21 434.80 - 119.18%
30.06.2013 39 087.00 50 498.90 -11 411.90 -22.60% 37 115.20 1 971.80 5.31%
31.03.2013 50 498.90 -3 481.90 53 980.80 -1 550.33% 59 890.70 -9 391.80 -15.68%
31.12.2012 -3 481.90 -17 985.80 14 503.90 -80.64% 6 427.50 -9 909.40 - 154.17%
30.09.2012 -17 985.80 37 115.20 -55 101.00 - 148.46% 49 506.00 -67 491.80 - 136.33%
30.06.2012 37 115.20 59 890.70 -22 775.50 -38.03% -6 051.50 43 166.70 - 713.32%
31.03.2012 59 890.70 6 427.50 53 463.20 831.79% 1 409.40 58 481.30 4 149.38%
31.12.2011 6 427.50 49 506.00 -43 078.50 -87.02% 16 987.70 -10 560.20 -62.16%
30.09.2011 49 506.00 -6 051.50 55 557.50 - 918.08% -29 875.70 79 381.70 - 265.71%
30.06.2011 -6 051.50 1 409.40 -7 460.90 - 529.37% 100 193.00 - 106 244.50 - 106.04%
31.03.2011 1 409.40 16 987.70 -15 578.30 -91.70% 13 571.90 -12 162.50 -89.62%
31.12.2010 16 987.70 -29 875.70 46 863.40 - 156.86% 34 814.90 -17 827.20 -51.21%
30.09.2010 -29 875.70 100 193.00 - 130 068.70 - 129.82% -29 506.50 - 369.20 1.25%
30.06.2010 100 193.00 13 571.90 86 621.10 638.24% 21 925.40 78 267.60 356.97%
31.03.2010 13 571.90 34 814.90 -21 243.00 -61.02% -36 062.00 49 633.90 - 137.63%
31.12.2009 34 814.90 -29 506.50 64 321.40 - 217.99% -86 968.00 121 782.90 - 140.03%
30.09.2009 -29 506.50 21 925.40 -51 431.90 - 234.58% -17 225.00 -12 281.50 71.30%
30.06.2009 21 925.40 -36 062.00 57 987.40 - 160.80% 115 502.30 -93 576.90 -81.02%
31.03.2009 -36 062.00 -86 968.00 50 906.00 -58.53% 69 819.30 - 105 881.30 - 151.65%
31.12.2008 -86 968.00 -17 225.00 -69 743.00 404.89% 58 006.00 - 144 974.00 - 249.93%
30.09.2008 -17 225.00 115 502.30 - 132 727.30 - 114.91% -16 422.00 - 803.00 4.89%
30.06.2008 115 502.30 69 819.30 45 683.00 65.43% 69 062.90 46 439.40 67.24%
31.03.2008 69 819.30 58 006.00 11 813.30 20.37% 37 008.70 32 810.60 88.66%
31.12.2007 58 006.00 -16 422.00 74 428.00 - 453.22% 38 706.70 19 299.30 49.86%
30.09.2007 -16 422.00 69 062.90 -85 484.90 - 123.78% -1 946.80 -14 475.20 743.54%
30.06.2007 69 062.90 37 008.70 32 054.20 86.61% 19 412.50 49 650.40 255.76%
31.03.2007 37 008.70 38 706.70 -1 698.00 -4.39% -10 946.00 47 954.70 - 438.10%
31.12.2006 38 706.70 -1 946.80 40 653.50 -2 088.22% 42 557.30 -3 850.60 -9.05%
30.09.2006 -1 946.80 19 412.50 -21 359.30 - 110.03% 24 389.70 -26 336.50 - 107.98%
30.06.2006 19 412.50 -10 946.00 30 358.50 - 277.35% 34 263.70 -14 851.20 -43.34%
31.03.2006 -10 946.00 42 557.30 -53 503.30 - 125.72% 21 963.40 -32 909.40 - 149.84%
31.12.2005 42 557.30 24 389.70 18 167.60 74.49% -17 697.70 60 255.00 - 340.47%
30.09.2005 24 389.70 34 263.70 -9 874.00 -28.82% -4 706.80 29 096.50 - 618.18%
30.06.2005 34 263.70 21 963.40 12 300.30 56.00% 49 981.40 -15 717.70 -31.45%
31.03.2005 21 963.40 -17 697.70 39 661.10 - 224.10% 21 889.20 74.20 0.34%
31.12.2004 -17 697.70 -4 706.80 -12 990.90 276.00% 672.90 -18 370.60 -2 730.06%
30.09.2004 -4 706.80 49 981.40 -54 688.20 - 109.42% 5 314.50 -10 021.30 - 188.57%
30.06.2004 49 981.40 21 889.20 28 092.20 128.34% -5 245.60 55 227.00 -1 052.83%
31.03.2004 21 889.20 672.90 21 216.30 3 152.96% -67 813.10 89 702.30 - 132.28%
31.12.2003 672.90 5 314.50 -4 641.60 -87.34% -23 032.60 23 705.50 - 102.92%
30.09.2003 5 314.50 -5 245.60 10 560.10 - 201.31% -46 256.50 51 571.00 - 111.49%
30.06.2003 -5 245.60 -67 813.10 62 567.50 -92.26% -1 058.40 -4 187.20 395.62%
31.03.2003 -67 813.10 -23 032.60 -44 780.50 194.42% -62 774.30 -5 038.80 8.03%
31.12.2002 -23 032.60 -46 256.50 23 223.90 -50.21% -27.50 -23 005.10 83 654.91%
30.09.2002 -46 256.50 -1 058.40 -45 198.10 4 270.42% -9 361.60 -36 894.90 394.11%
30.06.2002 -1 058.40 -62 774.30 61 715.90 -98.31% 28 186.00 -29 244.40 - 103.75%
31.03.2002 -62 774.30 -27.50 -62 746.80 228 170.18% 27 347.60 -90 121.90 - 329.54%
31.12.2001 -27.50 -9 361.60 9 334.10 -99.71% -25 741.50 25 714.00 -99.89%
30.09.2001 -9 361.60 28 186.00 -37 547.60 - 133.21% 35 772.30 -45 133.90 - 126.17%
30.06.2001 28 186.00 27 347.60 838.40 3.07% -5 993.20 34 179.20 - 570.30%
31.03.2001 27 347.60 -25 741.50 53 089.10 - 206.24% -39 869.70 67 217.30 - 168.59%
31.12.2000 -25 741.50 35 772.30 -61 513.80 - 171.96% -27 684.40 1 942.90 -7.02%
30.09.2000 35 772.30 -5 993.20 41 765.50 - 696.88% 36 102.90 - 330.60 -0.92%
30.06.2000 -5 993.20 -39 869.70 33 876.50 -84.97% 31 163.90 -37 157.10 - 119.23%
31.03.2000 -39 869.70 -27 684.40 -12 185.30 44.02% 51 691.50 -91 561.20 - 177.13%
31.12.1999 -27 684.40 36 102.90 -63 787.30 - 176.68% 18 097.50 -45 781.90 - 252.97%
30.09.1999 36 102.90 31 163.90 4 939.00 15.85% 10 273.10 25 829.80 251.43%
30.06.1999 31 163.90 51 691.50 -20 527.60 -39.71% 71 828.10 -40 664.20 -56.61%
31.03.1999 51 691.50 18 097.50 33 594.00 185.63% -53 570.00 105 261.50 - 196.49%
31.12.1998 18 097.50 10 273.10 7 824.40 76.16% 84 153.90 -66 056.40 -78.49%
30.09.1998 10 273.10 71 828.10 -61 555.00 -85.70% -4 283.60 14 556.70 - 339.82%
30.06.1998 71 828.10 -53 570.00 125 398.10 - 234.08% 54 479.80 17 348.30 31.84%
31.03.1998 -53 570.00 84 153.90 - 137 723.90 - 163.66% 8 375.00 -61 945.00 - 739.64%
31.12.1997 84 153.90 -4 283.60 88 437.50 -2 064.56% 30 449.00 53 704.90 176.38%
30.09.1997 -4 283.60 54 479.80 -58 763.40 - 107.86% -1 267.20 -3 016.40 238.04%
30.06.1997 54 479.80 8 375.00 46 104.80 550.50% 20 067.10 34 412.70 171.49%
31.03.1997 8 375.00 30 449.00 -22 074.00 -72.49% 15 397.90 -7 022.90 -45.61%
31.12.1996 30 449.00 -1 267.20 31 716.20 -2 502.86% 8 076.60 22 372.40 277.00%
30.09.1996 -1 267.20 20 067.10 -21 334.30 - 106.31% 22 740.00 -24 007.20 - 105.57%
30.06.1996 20 067.10 15 397.90 4 669.20 30.32% 20 574.20 - 507.10 -2.46%
31.03.1996 15 397.90 8 076.60 7 321.30 90.65% 14 660.00 737.90 5.03%
31.12.1995 8 076.60 22 740.00 -14 663.40 -64.48% 30 322.70 -22 246.10 -73.36%
30.09.1995 22 740.00 20 574.20 2 165.80 10.53% 9 580.80 13 159.20 137.35%
30.06.1995 20 574.20 14 660.00 5 914.20 40.34% 21 492.70 - 918.50 -4.27%
31.03.1995 14 660.00 30 322.70 -15 662.70 -51.65% 8 186.20 6 473.80 79.08%
31.12.1994 30 322.70 9 580.80 20 741.90 216.49% 18 362.20 11 960.50 65.14%
30.09.1994 9 580.80 21 492.70 -11 911.90 -55.42% 30 184.10 -20 603.30 -68.26%
30.06.1994 21 492.70 8 186.20 13 306.50 162.55% -3 907.10 25 399.80 - 650.09%
31.03.1994 8 186.20 18 362.20 -10 176.00 -55.42% 39 272.20 -31 086.00 -79.16%
31.12.1993 18 362.20 30 184.10 -11 821.90 -39.17% - - -
30.09.1993 30 184.10 -3 907.10 34 091.20 - 872.54% - - -
30.06.1993 -3 907.10 39 272.20 -43 179.30 - 109.95% - - -
31.03.1993 39 272.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
aktiva (Platební bilance)
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Aktiva celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní aktiva (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies