výdaje (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... výdaje - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2017 1 104 157.90
Min 31.03.1993 111 837.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 1 038 857.70 1 104 157.90 -65 300.20 -5.91% 986 715.40 52 142.30 5.28%
30.06.2017 1 104 157.90 991 781.50 112 376.40 11.33% 1 050 636.30 53 521.60 5.09%
31.03.2017 991 781.50 1 048 826.60 -57 045.10 -5.44% 910 908.10 80 873.40 8.88%
31.12.2016 1 048 826.60 986 715.40 62 111.20 6.29% 994 653.10 54 173.50 5.45%
30.09.2016 986 715.40 1 050 636.30 -63 920.90 -6.08% 1 011 166.90 -24 451.50 -2.42%
30.06.2016 1 050 636.30 910 908.10 139 728.20 15.34% 1 049 610.90 1 025.40 0.10%
31.03.2016 910 908.10 994 653.10 -83 745.00 -8.42% 917 291.60 -6 383.50 -0.70%
31.12.2015 994 653.10 1 011 166.90 -16 513.80 -1.63% 974 716.10 19 937.00 2.05%
30.09.2015 1 011 166.90 1 049 610.90 -38 444.00 -3.66% 962 321.80 48 845.10 5.08%
30.06.2015 1 049 610.90 917 291.60 132 319.30 14.42% 998 408.30 51 202.60 5.13%
31.03.2015 917 291.60 974 716.10 -57 424.50 -5.89% 850 629.40 66 662.20 7.84%
31.12.2014 974 716.10 962 321.80 12 394.30 1.29% 909 355.60 65 360.50 7.19%
30.09.2014 962 321.80 998 408.30 -36 086.50 -3.61% 849 971.80 112 350.00 13.22%
30.06.2014 998 408.30 850 629.40 147 778.90 17.37% 835 598.40 162 809.90 19.48%
31.03.2014 850 629.40 909 355.60 -58 726.20 -6.46% 787 662.40 62 967.00 7.99%
31.12.2013 909 355.60 849 971.80 59 383.80 6.99% 870 359.20 38 996.40 4.48%
30.09.2013 849 971.80 835 598.40 14 373.40 1.72% 847 826.90 2 144.90 0.25%
30.06.2013 835 598.40 787 662.40 47 936.00 6.09% 834 081.80 1 516.60 0.18%
31.03.2013 787 662.40 870 359.20 -82 696.80 -9.50% 817 464.80 -29 802.40 -3.65%
31.12.2012 870 359.20 847 826.90 22 532.30 2.66% 810 244.80 60 114.40 7.42%
30.09.2012 847 826.90 834 081.80 13 745.10 1.65% 770 251.70 77 575.20 10.07%
30.06.2012 834 081.80 817 464.80 16 617.00 2.03% 853 022.70 -18 940.90 -2.22%
31.03.2012 817 464.80 810 244.80 7 220.00 0.89% 713 042.70 104 422.10 14.64%
31.12.2011 810 244.80 770 251.70 39 993.10 5.19% 782 578.20 27 666.60 3.54%
30.09.2011 770 251.70 853 022.70 -82 771.00 -9.70% 800 646.60 -30 394.90 -3.80%
30.06.2011 853 022.70 713 042.70 139 980.00 19.63% 733 258.50 119 764.20 16.33%
31.03.2011 713 042.70 782 578.20 -69 535.50 -8.89% 613 683.60 99 359.10 16.19%
31.12.2010 782 578.20 800 646.60 -18 068.40 -2.26% 667 041.50 115 536.70 17.32%
30.09.2010 800 646.60 733 258.50 67 388.10 9.19% 628 701.10 171 945.50 27.35%
30.06.2010 733 258.50 613 683.60 119 574.90 19.48% 661 640.90 71 617.60 10.82%
31.03.2010 613 683.60 667 041.50 -53 357.90 -8.00% 607 213.30 6 470.30 1.07%
31.12.2009 667 041.50 628 701.10 38 340.40 6.10% 703 793.70 -36 752.20 -5.22%
30.09.2009 628 701.10 661 640.90 -32 939.80 -4.98% 693 906.10 -65 205.00 -9.40%
30.06.2009 661 640.90 607 213.30 54 427.60 8.96% 777 452.30 - 115 811.40 -14.90%
31.03.2009 607 213.30 703 793.70 -96 580.40 -13.72% 680 148.50 -72 935.20 -10.72%
31.12.2008 703 793.70 693 906.10 9 887.60 1.42% 794 580.70 -90 787.00 -11.43%
30.09.2008 693 906.10 777 452.30 -83 546.20 -10.75% 744 445.40 -50 539.30 -6.79%
30.06.2008 777 452.30 680 148.50 97 303.80 14.31% 743 521.50 33 930.80 4.56%
31.03.2008 680 148.50 794 580.70 - 114 432.20 -14.40% 653 179.80 26 968.70 4.13%
31.12.2007 794 580.70 744 445.40 50 135.30 6.73% 718 603.90 75 976.80 10.57%
30.09.2007 744 445.40 743 521.50 923.90 0.12% 625 907.80 118 537.60 18.94%
30.06.2007 743 521.50 653 179.80 90 341.70 13.83% 641 375.50 102 146.00 15.93%
31.03.2007 653 179.80 718 603.90 -65 424.10 -9.10% 564 093.10 89 086.70 15.79%
31.12.2006 718 603.90 625 907.80 92 696.10 14.81% 628 699.10 89 904.80 14.30%
30.09.2006 625 907.80 641 375.50 -15 467.70 -2.41% 563 032.10 62 875.70 11.17%
30.06.2006 641 375.50 564 093.10 77 282.40 13.70% 577 469.30 63 906.20 11.07%
31.03.2006 564 093.10 628 699.10 -64 606.00 -10.28% 475 321.70 88 771.40 18.68%
31.12.2005 628 699.10 563 032.10 65 667.00 11.66% 546 301.10 82 398.00 15.08%
30.09.2005 563 032.10 577 469.30 -14 437.20 -2.50% 534 648.50 28 383.60 5.31%
30.06.2005 577 469.30 475 321.70 102 147.60 21.49% 528 315.80 49 153.50 9.30%
31.03.2005 475 321.70 546 301.10 -70 979.40 -12.99% 389 892.70 85 429.00 21.91%
31.12.2004 546 301.10 534 648.50 11 652.60 2.18% 445 375.20 100 925.90 22.66%
30.09.2004 534 648.50 528 315.80 6 332.70 1.20% 404 926.40 129 722.10 32.04%
30.06.2004 528 315.80 389 892.70 138 423.10 35.50% 398 377.10 129 938.70 32.62%
31.03.2004 389 892.70 445 375.20 -55 482.50 -12.46% 349 974.00 39 918.70 11.41%
31.12.2003 445 375.20 404 926.40 40 448.80 9.99% 395 416.60 49 958.60 12.63%
30.09.2003 404 926.40 398 377.10 6 549.30 1.64% 363 141.80 41 784.60 11.51%
30.06.2003 398 377.10 349 974.00 48 403.10 13.83% 359 127.80 39 249.30 10.93%
31.03.2003 349 974.00 395 416.60 -45 442.60 -11.49% 344 068.30 5 905.70 1.72%
31.12.2002 395 416.60 363 141.80 32 274.80 8.89% 383 807.30 11 609.30 3.02%
30.09.2002 363 141.80 359 127.80 4 014.00 1.12% 373 610.60 -10 468.80 -2.80%
30.06.2002 359 127.80 344 068.30 15 059.50 4.38% 384 413.40 -25 285.60 -6.58%
31.03.2002 344 068.30 383 807.30 -39 739.00 -10.35% 354 585.90 -10 517.60 -2.97%
31.12.2001 383 807.30 373 610.60 10 196.70 2.73% 385 483.20 -1 675.90 -0.43%
30.09.2001 373 610.60 384 413.40 -10 802.80 -2.81% 339 667.50 33 943.10 9.99%
30.06.2001 384 413.40 354 585.90 29 827.50 8.41% 333 650.30 50 763.10 15.21%
31.03.2001 354 585.90 385 483.20 -30 897.30 -8.02% 294 907.20 59 678.70 20.24%
31.12.2000 385 483.20 339 667.50 45 815.70 13.49% 312 718.90 72 764.30 23.27%
30.09.2000 339 667.50 333 650.30 6 017.20 1.80% 278 864.90 60 802.60 21.80%
30.06.2000 333 650.30 294 907.20 38 743.10 13.14% 281 869.70 51 780.60 18.37%
31.03.2000 294 907.20 312 718.90 -17 811.70 -5.70% 246 756.20 48 151.00 19.51%
31.12.1999 312 718.90 278 864.90 33 854.00 12.14% 260 191.40 52 527.50 20.19%
30.09.1999 278 864.90 281 869.70 -3 004.80 -1.07% 249 887.60 28 977.30 11.60%
30.06.1999 281 869.70 246 756.20 35 113.50 14.23% 265 105.70 16 764.00 6.32%
31.03.1999 246 756.20 260 191.40 -13 435.20 -5.16% 254 711.10 -7 954.90 -3.12%
31.12.1998 260 191.40 249 887.60 10 303.80 4.12% 272 251.80 -12 060.40 -4.43%
30.09.1998 249 887.60 265 105.70 -15 218.10 -5.74% 246 649.90 3 237.70 1.31%
30.06.1998 265 105.70 254 711.10 10 394.60 4.08% 242 026.80 23 078.90 9.54%
31.03.1998 254 711.10 272 251.80 -17 540.70 -6.44% 207 152.80 47 558.30 22.96%
31.12.1997 272 251.80 246 649.90 25 601.90 10.38% 237 924.30 34 327.50 14.43%
30.09.1997 246 649.90 242 026.80 4 623.10 1.91% 218 115.60 28 534.30 13.08%
30.06.1997 242 026.80 207 152.80 34 874.00 16.83% 209 833.80 32 193.00 15.34%
31.03.1997 207 152.80 237 924.30 -30 771.50 -12.93% 184 017.70 23 135.10 12.57%
31.12.1996 237 924.30 218 115.60 19 808.70 9.08% 203 344.70 34 579.60 17.01%
30.09.1996 218 115.60 209 833.80 8 281.80 3.95% 175 544.80 42 570.80 24.25%
30.06.1996 209 833.80 184 017.70 25 816.10 14.03% 184 299.30 25 534.50 13.85%
31.03.1996 184 017.70 203 344.70 -19 327.00 -9.50% 159 932.70 24 085.00 15.06%
31.12.1995 203 344.70 175 544.80 27 799.90 15.84% 165 016.00 38 328.70 23.23%
30.09.1995 175 544.80 184 299.30 -8 754.50 -4.75% 155 125.40 20 419.40 13.16%
30.06.1995 184 299.30 159 932.70 24 366.60 15.24% 151 174.70 33 124.60 21.91%
31.03.1995 159 932.70 165 016.00 -5 083.30 -3.08% 121 390.20 38 542.50 31.75%
31.12.1994 165 016.00 155 125.40 9 890.60 6.38% 151 892.80 13 123.20 8.64%
30.09.1994 155 125.40 151 174.70 3 950.70 2.61% 129 659.00 25 466.40 19.64%
30.06.1994 151 174.70 121 390.20 29 784.50 24.54% 131 052.70 20 122.00 15.35%
31.03.1994 121 390.20 151 892.80 -30 502.60 -20.08% 111 837.50 9 552.70 8.54%
31.12.1993 151 892.80 129 659.00 22 233.80 17.15% - - -
30.09.1993 129 659.00 131 052.70 -1 393.70 -1.06% - - -
30.06.1993 131 052.70 111 837.50 19 215.20 17.18% - - -
31.03.1993 111 837.50 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 3 134 797.10 3 997 086.40 - 862 289.30 -21.57% 3 997 086.40 - 862 289.30 -21.57%
01.01.2016 3 997 086.40 3 972 722.50 24 363.90 0.61% 3 972 722.50 24 363.90 0.61%
01.01.2015 3 972 722.50 3 786 075.60 186 646.90 4.93% 3 786 075.60 186 646.90 4.93%
01.01.2014 3 786 075.60 3 382 588.20 403 487.40 11.93% 3 382 588.20 403 487.40 11.93%
01.01.2013 3 382 588.20 3 369 732.70 12 855.50 0.38% 3 369 732.70 12 855.50 0.38%
01.01.2012 3 369 732.70 3 146 561.90 223 170.80 7.09% 3 146 561.90 223 170.80 7.09%
01.01.2011 3 146 561.90 2 930 166.90 216 395.00 7.38% 2 930 166.90 216 395.00 7.38%
01.01.2010 2 930 166.90 2 564 596.80 365 570.10 14.25% 2 564 596.80 365 570.10 14.25%
01.01.2009 2 564 596.80 2 855 300.60 - 290 703.80 -10.18% 2 855 300.60 - 290 703.80 -10.18%
01.01.2008 2 855 300.60 2 935 727.40 -80 426.80 -2.74% 2 935 727.40 -80 426.80 -2.74%
01.01.2007 2 935 727.40 2 549 980.30 385 747.10 15.13% 2 549 980.30 385 747.10 15.13%
01.01.2006 2 549 980.30 2 244 522.20 305 458.10 13.61% 2 244 522.20 305 458.10 13.61%
01.01.2005 2 244 522.20 1 999 158.10 245 364.10 12.27% 1 999 158.10 245 364.10 12.27%
01.01.2004 1 999 158.10 1 598 652.70 400 505.40 25.05% 1 598 652.70 400 505.40 25.05%
01.01.2003 1 598 652.70 1 461 754.50 136 898.20 9.37% 1 461 754.50 136 898.20 9.37%
01.01.2002 1 461 754.50 1 496 417.20 -34 662.70 -2.32% 1 496 417.20 -34 662.70 -2.32%
01.01.2001 1 496 417.20 1 353 708.20 142 709.00 10.54% 1 353 708.20 142 709.00 10.54%
01.01.2000 1 353 708.20 1 120 209.70 233 498.50 20.84% 1 120 209.70 233 498.50 20.84%
01.01.1999 1 120 209.70 1 029 895.80 90 313.90 8.77% 1 029 895.80 90 313.90 8.77%
01.01.1998 1 029 895.80 968 081.30 61 814.50 6.39% 968 081.30 61 814.50 6.39%
01.01.1997 968 081.30 849 891.40 118 189.90 13.91% 849 891.40 118 189.90 13.91%
01.01.1996 849 891.40 723 121.50 126 769.90 17.53% 723 121.50 126 769.90 17.53%
01.01.1995 723 121.50 592 706.30 130 415.20 22.00% 592 706.30 130 415.20 22.00%
01.01.1994 592 706.30 524 442.00 68 264.30 13.02% 524 442.00 68 264.30 13.02%
01.01.1993 524 442.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

výdaje - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Výdaje (Kapitálový účet (v mil. Kč))
Výdaje (Kapitálový účet (v mil. USD))
Výdaje (Kapitálový účet (v mil. EUR))
Výdaje (Kapitálový účet (v mil. Kč))
Výdaje (Kapitálový účet (v mil. USD))
Výdaje (Kapitálový účet (v mil. EUR))
výdaje (Platební bilance)
výdaje (Platební bilance)
výdaje (Platební bilance)
výdaje (Platební bilance)
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) (Vládní finanční statistika)
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Běžné převody - výdaje (Běžný účet (v mil. Kč))
Index cen výdajů na vlastnické bydlení celkem, 2015=100, čtvrtletní data (Ceny vlastnického bydlení (2015=100))
Index cen výdajů na pořízení vlastnického bydlení, 2015=100, čtvrtletní data (Ceny vlastnického bydlení (2015=100))
Index cen výdajů na údržbu vlastnického bydlení, 2015=100, čtvrtletní data (Ceny vlastnického bydlení (2015=100))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů