aktiva (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2010 -20 214.70
Max 31.12.2004 18 542.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 -9 167.00 -4 965.10 -4 201.90 84.63% -12 019.30 2 852.30 -23.73%
31.03.2018 -4 965.10 -14 689.60 9 724.50 -66.20% -4 749.50 - 215.60 4.54%
31.12.2017 -14 689.60 -16 334.90 1 645.30 -10.07% -6 537.40 -8 152.20 124.70%
30.09.2017 -16 334.90 -12 019.30 -4 315.60 35.91% -4 798.00 -11 536.90 240.45%
30.06.2017 -12 019.30 -4 749.50 -7 269.80 153.06% -5 956.20 -6 063.10 101.79%
31.03.2017 -4 749.50 -6 537.40 1 787.90 -27.35% -6 465.00 1 715.50 -26.54%
31.12.2016 -6 537.40 -4 798.00 -1 739.40 36.25% -10 707.50 4 170.10 -38.95%
30.09.2016 -4 798.00 -5 956.20 1 158.20 -19.45% -13 404.60 8 606.60 -64.21%
30.06.2016 -5 956.20 -6 465.00 508.80 -7.87% -6 346.90 390.70 -6.16%
31.03.2016 -6 465.00 -10 707.50 4 242.50 -39.62% -10 189.30 3 724.30 -36.55%
31.12.2015 -10 707.50 -13 404.60 2 697.10 -20.12% -9 415.80 -1 291.70 13.72%
30.09.2015 -13 404.60 -6 346.90 -7 057.70 111.20% -7 152.50 -6 252.10 87.41%
30.06.2015 -6 346.90 -10 189.30 3 842.40 -37.71% -8 119.60 1 772.70 -21.83%
31.03.2015 -10 189.30 -9 415.80 - 773.50 8.21% -6 920.30 -3 269.00 47.24%
31.12.2014 -9 415.80 -7 152.50 -2 263.30 31.64% -7 005.40 -2 410.40 34.41%
30.09.2014 -7 152.50 -8 119.60 967.10 -11.91% -3 649.70 -3 502.80 95.97%
30.06.2014 -8 119.60 -6 920.30 -1 199.30 17.33% -6 141.70 -1 977.90 32.20%
31.03.2014 -6 920.30 -7 005.40 85.10 -1.21% -7 659.40 739.10 -9.65%
31.12.2013 -7 005.40 -3 649.70 -3 355.70 91.94% -9 244.90 2 239.50 -24.22%
30.09.2013 -3 649.70 -6 141.70 2 492.00 -40.58% -8 651.70 5 002.00 -57.82%
30.06.2013 -6 141.70 -7 659.40 1 517.70 -19.81% -7 694.50 1 552.80 -20.18%
31.03.2013 -7 659.40 -9 244.90 1 585.50 -17.15% -11 065.10 3 405.70 -30.78%
31.12.2012 -9 244.90 -8 651.70 - 593.20 6.86% -4 694.90 -4 550.00 96.91%
30.09.2012 -8 651.70 -7 694.50 - 957.20 12.44% -4 730.20 -3 921.50 82.90%
30.06.2012 -7 694.50 -11 065.10 3 370.60 -30.46% -10 834.70 3 140.20 -28.98%
31.03.2012 -11 065.10 -4 694.90 -6 370.20 135.68% -7 966.30 -3 098.80 38.90%
31.12.2011 -4 694.90 -4 730.20 35.30 -0.75% -15 623.30 10 928.40 -69.95%
30.09.2011 -4 730.20 -10 834.70 6 104.50 -56.34% -16 545.40 11 815.20 -71.41%
30.06.2011 -10 834.70 -7 966.30 -2 868.40 36.01% -20 214.70 9 380.00 -46.40%
31.03.2011 -7 966.30 -15 623.30 7 657.00 -49.01% -16 800.00 8 833.70 -52.58%
31.12.2010 -15 623.30 -16 545.40 922.10 -5.57% -13 979.00 -1 644.30 11.76%
30.09.2010 -16 545.40 -20 214.70 3 669.30 -18.15% -11 335.30 -5 210.10 45.96%
30.06.2010 -20 214.70 -16 800.00 -3 414.70 20.33% -11 601.50 -8 613.20 74.24%
31.03.2010 -16 800.00 -13 979.00 -2 821.00 20.18% -13 590.50 -3 209.50 23.62%
31.12.2009 -13 979.00 -11 335.30 -2 643.70 23.32% -17 845.10 3 866.10 -21.66%
30.09.2009 -11 335.30 -11 601.50 266.20 -2.29% -12 424.10 1 088.80 -8.76%
30.06.2009 -11 601.50 -13 590.50 1 989.00 -14.64% -16 611.00 5 009.50 -30.16%
31.03.2009 -13 590.50 -17 845.10 4 254.60 -23.84% -15 200.20 1 609.70 -10.59%
31.12.2008 -17 845.10 -12 424.10 -5 421.00 43.63% -6 581.60 -11 263.50 171.14%
30.09.2008 -12 424.10 -16 611.00 4 186.90 -25.21% -6 698.70 -5 725.40 85.47%
30.06.2008 -16 611.00 -15 200.20 -1 410.80 9.28% -6 153.70 -10 457.30 169.94%
31.03.2008 -15 200.20 -6 581.60 -8 618.60 130.95% -6 427.10 -8 773.10 136.50%
31.12.2007 -6 581.60 -6 698.70 117.10 -1.75% -3 553.00 -3 028.60 85.24%
30.09.2007 -6 698.70 -6 153.70 - 545.00 8.86% -3 493.10 -3 205.60 91.77%
30.06.2007 -6 153.70 -6 427.10 273.40 -4.25% -3 435.20 -2 718.50 79.14%
31.03.2007 -6 427.10 -3 553.00 -2 874.10 80.89% -3 483.10 -2 944.00 84.52%
31.12.2006 -3 553.00 -3 493.10 -59.90 1.71% -2 087.60 -1 465.40 70.20%
30.09.2006 -3 493.10 -3 435.20 -57.90 1.69% -2 121.80 -1 371.30 64.63%
30.06.2006 -3 435.20 -3 483.10 47.90 -1.38% -2 119.20 -1 316.00 62.10%
31.03.2006 -3 483.10 -2 087.60 -1 395.50 66.85% -2 109.60 -1 373.50 65.11%
31.12.2005 -2 087.60 -2 121.80 34.20 -1.61% 18 542.90 -20 630.50 - 111.26%
30.09.2005 -2 121.80 -2 119.20 -2.60 0.12% 997.80 -3 119.60 - 312.65%
30.06.2005 -2 119.20 -2 109.60 -9.60 0.46% -4 739.10 2 619.90 -55.28%
31.03.2005 -2 109.60 18 542.90 -20 652.50 - 111.38% 764.20 -2 873.80 - 376.05%
31.12.2004 18 542.90 997.80 17 545.10 1 758.38% -4 009.00 22 551.90 - 562.53%
30.09.2004 997.80 -4 739.10 5 736.90 - 121.05% -2 722.90 3 720.70 - 136.64%
30.06.2004 -4 739.10 764.20 -5 503.30 - 720.14% - 623.80 -4 115.30 659.71%
31.03.2004 764.20 -4 009.00 4 773.20 - 119.06% 272.00 492.20 180.96%
31.12.2003 -4 009.00 -2 722.90 -1 286.10 47.23% - 723.10 -3 285.90 454.42%
30.09.2003 -2 722.90 - 623.80 -2 099.10 336.50% 3 967.60 -6 690.50 - 168.63%
30.06.2003 - 623.80 272.00 - 895.80 - 329.34% 12 873.70 -13 497.50 - 104.85%
31.03.2003 272.00 - 723.10 995.10 - 137.62% - 659.80 931.80 - 141.22%
31.12.2002 - 723.10 3 967.60 -4 690.70 - 118.23% 6 301.10 -7 024.20 - 111.48%
30.09.2002 3 967.60 12 873.70 -8 906.10 -69.18% 3 486.70 480.90 13.79%
30.06.2002 12 873.70 - 659.80 13 533.50 -2 051.15% -2 586.50 15 460.20 - 597.73%
31.03.2002 - 659.80 6 301.10 -6 960.90 - 110.47% 2 206.30 -2 866.10 - 129.91%
31.12.2001 6 301.10 3 486.70 2 814.40 80.72% - 540.70 6 841.80 -1 265.36%
30.09.2001 3 486.70 -2 586.50 6 073.20 - 234.80% - 398.20 3 884.90 - 975.62%
30.06.2001 -2 586.50 2 206.30 -4 792.80 - 217.23% -1 363.90 -1 222.60 89.64%
31.03.2001 2 206.30 - 540.70 2 747.00 - 508.05% 6 804.40 -4 598.10 -67.58%
31.12.2000 - 540.70 - 398.20 - 142.50 35.79% 0.00 - 540.70 -
30.09.2000 - 398.20 -1 363.90 965.70 -70.80% 0.00 - 398.20 -
30.06.2000 -1 363.90 6 804.40 -8 168.30 - 120.04% 0.00 -1 363.90 -
31.03.2000 6 804.40 0.00 6 804.40 - 0.00 6 804.40 -
31.12.1999 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1999 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1999 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1999 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1998 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1998 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1998 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1998 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 -14 132.10 -47 793.30 33 661.20 -70.43% -47 793.30 33 661.20 -70.43%
01.01.2017 -47 793.30 -23 756.60 -24 036.70 101.18% -23 756.60 -24 036.70 101.18%
01.01.2016 -23 756.60 -40 648.30 16 891.70 -41.56% -40 648.30 16 891.70 -41.56%
01.01.2015 -40 648.30 -31 608.20 -9 040.10 28.60% -31 608.20 -9 040.10 28.60%
01.01.2014 -31 608.20 -24 456.20 -7 152.00 29.24% -24 456.20 -7 152.00 29.24%
01.01.2013 -24 456.20 -36 656.20 12 200.00 -33.28% -36 656.20 12 200.00 -33.28%
01.01.2012 -36 656.20 -28 226.10 -8 430.10 29.87% -28 226.10 -8 430.10 29.87%
01.01.2011 -28 226.10 -69 183.40 40 957.30 -59.20% -69 183.40 40 957.30 -59.20%
01.01.2010 -69 183.40 -50 506.30 -18 677.10 36.98% -50 506.30 -18 677.10 36.98%
01.01.2009 -50 506.30 -62 080.40 11 574.10 -18.64% -62 080.40 11 574.10 -18.64%
01.01.2008 -62 080.40 -25 861.10 -36 219.30 140.05% -25 861.10 -36 219.30 140.05%
01.01.2007 -25 861.10 -13 964.40 -11 896.70 85.19% -13 964.40 -11 896.70 85.19%
01.01.2006 -13 964.40 -8 438.20 -5 526.20 65.49% -8 438.20 -5 526.20 65.49%
01.01.2005 -8 438.20 15 565.80 -24 004.00 - 154.21% 15 565.80 -24 004.00 - 154.21%
01.01.2004 15 565.80 -7 083.70 22 649.50 - 319.74% -7 083.70 22 649.50 - 319.74%
01.01.2003 -7 083.70 15 458.40 -22 542.10 - 145.82% 15 458.40 -22 542.10 - 145.82%
01.01.2002 15 458.40 9 407.60 6 050.80 64.32% 9 407.60 6 050.80 64.32%
01.01.2001 9 407.60 4 501.60 4 906.00 108.98% 4 501.60 4 906.00 108.98%
01.01.2000 4 501.60 0.00 4 501.60 - 0.00 4 501.60 -
01.01.1999 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
01.01.1998 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
01.01.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
01.01.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
01.01.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
01.01.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
01.01.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva (Státní rozpočet a daně)
Aktiva (Bilance bank)
Aktiva (Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
aktiva (Měnový přehled (historická data do března 2004) - část I. - Aktiva - v mld. Kč)
AKTIVA (SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ)
Aktiva (Banky)
Aktiva (Obchodníci s CP)
Aktiva (Investiční společnosti)
Aktiva (Investiční fondy)
Aktiva (Fondy penzijních společností)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Aktiva celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní aktiva (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
čisté pořízení nevyráběných aktiv (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Finanční aktiva (konsolidoovaná) (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies