2-Portfoliové investice (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2-Portfoliové investice - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2017 152 608.80
Min 31.03.2017 - 353 842.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 152 608.80 -45 855.00 198 463.80 - 432.81% 50 747.20 101 861.60 200.72%
30.06.2017 -45 855.00 - 353 842.30 307 987.30 -87.04% -60 095.90 14 240.90 -23.70%
31.03.2017 - 353 842.30 - 115 532.20 - 238 310.10 206.27% -44 651.60 - 309 190.70 692.45%
31.12.2016 - 115 532.20 50 747.20 - 166 279.40 - 327.66% - 131 988.50 16 456.30 -12.47%
30.09.2016 50 747.20 -60 095.90 110 843.10 - 184.44% -80 701.80 131 449.00 - 162.88%
30.06.2016 -60 095.90 -44 651.60 -15 444.30 34.59% 34 761.10 -94 857.00 - 272.88%
31.03.2016 -44 651.60 - 131 988.50 87 336.90 -66.17% 13 794.20 -58 445.80 - 423.70%
31.12.2015 - 131 988.50 -80 701.80 -51 286.70 63.55% 19 402.60 - 151 391.10 - 780.26%
30.09.2015 -80 701.80 34 761.10 - 115 462.90 - 332.16% 6 714.60 -87 416.40 -1 301.89%
30.06.2015 34 761.10 13 794.20 20 966.90 152.00% 81 147.10 -46 386.00 -57.16%
31.03.2015 13 794.20 19 402.60 -5 608.40 -28.91% -16 995.40 30 789.60 - 181.16%
31.12.2014 19 402.60 6 714.60 12 688.00 188.96% -33 596.30 52 998.90 - 157.75%
30.09.2014 6 714.60 81 147.10 -74 432.50 -91.73% 7 148.40 - 433.80 -6.07%
30.06.2014 81 147.10 -16 995.40 98 142.50 - 577.47% -47 440.00 128 587.10 - 271.05%
31.03.2014 -16 995.40 -33 596.30 16 600.90 -49.41% -18 949.90 1 954.50 -10.31%
31.12.2013 -33 596.30 7 148.40 -40 744.70 - 569.98% 13 464.70 -47 061.00 - 349.51%
30.09.2013 7 148.40 -47 440.00 54 588.40 - 115.07% -28 062.20 35 210.60 - 125.47%
30.06.2013 -47 440.00 -18 949.90 -28 490.10 150.34% -14 957.00 -32 483.00 217.18%
31.03.2013 -18 949.90 13 464.70 -32 414.60 - 240.74% -25 293.10 6 343.20 -25.08%
31.12.2012 13 464.70 -28 062.20 41 526.90 - 147.98% -18 154.10 31 618.80 - 174.17%
30.09.2012 -28 062.20 -14 957.00 -13 105.20 87.62% 1 853.00 -29 915.20 -1 614.42%
30.06.2012 -14 957.00 -25 293.10 10 336.10 -40.87% -29 388.50 14 431.50 -49.11%
31.03.2012 -25 293.10 -18 154.10 -7 139.00 39.32% 39 908.80 -65 201.90 - 163.38%
31.12.2011 -18 154.10 1 853.00 -20 007.10 -1 079.71% -9 094.90 -9 059.20 99.61%
30.09.2011 1 853.00 -29 388.50 31 241.50 - 106.31% -78 052.30 79 905.30 - 102.37%
30.06.2011 -29 388.50 39 908.80 -69 297.30 - 173.64% -49 570.90 20 182.40 -40.71%
31.03.2011 39 908.80 -9 094.90 49 003.70 - 538.80% -13 635.30 53 544.10 - 392.69%
31.12.2010 -9 094.90 -78 052.30 68 957.40 -88.35% -61 553.10 52 458.20 -85.22%
30.09.2010 -78 052.30 -49 570.90 -28 481.40 57.46% -23 954.70 -54 097.60 225.83%
30.06.2010 -49 570.90 -13 635.30 -35 935.60 263.55% -74 221.70 24 650.80 -33.21%
31.03.2010 -13 635.30 -61 553.10 47 917.80 -77.85% 1 041.50 -14 676.80 -1 409.20%
31.12.2009 -61 553.10 -23 954.70 -37 598.40 156.96% 43 884.90 - 105 438.00 - 240.26%
30.09.2009 -23 954.70 -74 221.70 50 267.00 -67.73% -8 466.50 -15 488.20 182.94%
30.06.2009 -74 221.70 1 041.50 -75 263.20 -7 226.42% -39 306.10 -34 915.60 88.83%
31.03.2009 1 041.50 43 884.90 -42 843.40 -97.63% 13 033.20 -11 991.70 -92.01%
31.12.2008 43 884.90 -8 466.50 52 351.40 - 618.34% -12 660.20 56 545.10 - 446.64%
30.09.2008 -8 466.50 -39 306.10 30 839.60 -78.46% 40 303.30 -48 769.80 - 121.01%
30.06.2008 -39 306.10 13 033.20 -52 339.30 - 401.58% 6 966.30 -46 272.40 - 664.23%
31.03.2008 13 033.20 -12 660.20 25 693.40 - 202.95% 23 648.50 -10 615.30 -44.89%
31.12.2007 -12 660.20 40 303.30 -52 963.50 - 131.41% -29 761.20 17 101.00 -57.46%
30.09.2007 40 303.30 6 966.30 33 337.00 478.55% 12 492.50 27 810.80 222.62%
30.06.2007 6 966.30 23 648.50 -16 682.20 -70.54% 36 064.60 -29 098.30 -80.68%
31.03.2007 23 648.50 -29 761.20 53 409.70 - 179.46% 8 085.90 15 562.60 192.47%
31.12.2006 -29 761.20 12 492.50 -42 253.70 - 338.23% 20 295.10 -50 056.30 - 246.64%
30.09.2006 12 492.50 36 064.60 -23 572.10 -65.36% 35 077.40 -22 584.90 -64.39%
30.06.2006 36 064.60 8 085.90 27 978.70 346.02% 3 017.90 33 046.70 1 095.02%
31.03.2006 8 085.90 20 295.10 -12 209.20 -60.16% 22 796.60 -14 710.70 -64.53%
31.12.2005 20 295.10 35 077.40 -14 782.30 -42.14% 3 376.70 16 918.40 501.03%
30.09.2005 35 077.40 3 017.90 32 059.50 1 062.31% 2 615.40 32 462.00 1 241.19%
30.06.2005 3 017.90 22 796.60 -19 778.70 -86.76% -35 179.30 38 197.20 - 108.58%
31.03.2005 22 796.60 3 376.70 19 419.90 575.11% -23 403.80 46 200.40 - 197.41%
31.12.2004 3 376.70 2 615.40 761.30 29.11% -19 677.00 23 053.70 - 117.16%
30.09.2004 2 615.40 -35 179.30 37 794.70 - 107.43% 16 409.30 -13 793.90 -84.06%
30.06.2004 -35 179.30 -23 403.80 -11 775.50 50.31% 6 253.30 -41 432.60 - 662.57%
31.03.2004 -23 403.80 -19 677.00 -3 726.80 18.94% 32 733.50 -56 137.30 - 171.50%
31.12.2003 -19 677.00 16 409.30 -36 086.30 - 219.91% 53 474.00 -73 151.00 - 136.80%
30.09.2003 16 409.30 6 253.30 10 156.00 162.41% 3 981.70 12 427.60 312.12%
30.06.2003 6 253.30 32 733.50 -26 480.20 -80.90% -2 924.60 9 177.90 - 313.82%
31.03.2003 32 733.50 53 474.00 -20 740.50 -38.79% -7 782.40 40 515.90 - 520.61%
31.12.2002 53 474.00 3 981.70 49 492.30 1 242.99% -15 822.90 69 296.90 - 437.95%
30.09.2002 3 981.70 -2 924.60 6 906.30 - 236.15% - 238.80 4 220.50 -1 767.38%
30.06.2002 -2 924.60 -7 782.40 4 857.80 -62.42% -9 319.10 6 394.50 -68.62%
31.03.2002 -7 782.40 -15 822.90 8 040.50 -50.82% -9 476.50 1 694.10 -17.88%
31.12.2001 -15 822.90 - 238.80 -15 584.10 6 526.01% 23 927.00 -39 749.90 - 166.13%
30.09.2001 - 238.80 -9 319.10 9 080.30 -97.44% 19 859.80 -20 098.60 - 101.20%
30.06.2001 -9 319.10 -9 476.50 157.40 -1.66% 11 784.50 -21 103.60 - 179.08%
31.03.2001 -9 476.50 23 927.00 -33 403.50 - 139.61% 12 601.60 -22 078.10 - 175.20%
31.12.2000 23 927.00 19 859.80 4 067.20 20.48% 57 335.40 -33 408.40 -58.27%
30.09.2000 19 859.80 11 784.50 8 075.30 68.52% - 611.70 20 471.50 -3 346.66%
30.06.2000 11 784.50 12 601.60 - 817.10 -6.48% -6 950.50 18 735.00 - 269.55%
31.03.2000 12 601.60 57 335.40 -44 733.80 -78.02% -1 504.30 14 105.90 - 937.71%
31.12.1999 57 335.40 - 611.70 57 947.10 -9 473.12% -25 655.60 82 991.00 - 323.48%
30.09.1999 - 611.70 -6 950.50 6 338.80 -91.20% 18 342.90 -18 954.60 - 103.33%
30.06.1999 -6 950.50 -1 504.30 -5 446.20 362.04% -26 145.60 19 195.10 -73.42%
31.03.1999 -1 504.30 -25 655.60 24 151.30 -94.14% -1 049.90 - 454.40 43.28%
31.12.1998 -25 655.60 18 342.90 -43 998.50 - 239.87% -15 624.30 -10 031.30 64.20%
30.09.1998 18 342.90 -26 145.60 44 488.50 - 170.16% -23 115.50 41 458.40 - 179.35%
30.06.1998 -26 145.60 -1 049.90 -25 095.70 2 390.29% -1 242.90 -24 902.70 2 003.60%
31.03.1998 -1 049.90 -15 624.30 14 574.40 -93.28% 5 543.80 -6 593.70 - 118.94%
31.12.1997 -15 624.30 -23 115.50 7 491.20 -32.41% -8 464.30 -7 160.00 84.59%
30.09.1997 -23 115.50 -1 242.90 -21 872.60 1 759.80% -3 704.30 -19 411.20 524.02%
30.06.1997 -1 242.90 5 543.80 -6 786.70 - 122.42% -11 020.40 9 777.50 -88.72%
31.03.1997 5 543.80 -8 464.30 14 008.10 - 165.50% 3 496.50 2 047.30 58.55%
31.12.1996 -8 464.30 -3 704.30 -4 760.00 128.50% -17 825.90 9 361.60 -52.52%
30.09.1996 -3 704.30 -11 020.40 7 316.10 -66.39% -8 518.00 4 813.70 -56.51%
30.06.1996 -11 020.40 3 496.50 -14 516.90 - 415.18% -8 989.00 -2 031.40 22.60%
31.03.1996 3 496.50 -17 825.90 21 322.40 - 119.61% - 811.50 4 308.00 - 530.87%
31.12.1995 -17 825.90 -8 518.00 -9 307.90 109.27% -1 433.10 -16 392.80 1 143.87%
30.09.1995 -8 518.00 -8 989.00 471.00 -5.24% -6 251.50 -2 266.50 36.26%
30.06.1995 -8 989.00 - 811.50 -8 177.50 1 007.70% -9 684.00 695.00 -7.18%
31.03.1995 - 811.50 -1 433.10 621.60 -43.37% -7 227.30 6 415.80 -88.77%
31.12.1994 -1 433.10 -6 251.50 4 818.40 -77.08% -9 776.30 8 343.20 -85.34%
30.09.1994 -6 251.50 -9 684.00 3 432.50 -35.45% -9 748.70 3 497.20 -35.87%
30.06.1994 -9 684.00 -7 227.30 -2 456.70 33.99% -27 205.30 17 521.30 -64.40%
31.03.1994 -7 227.30 -9 776.30 2 549.00 -26.07% 71.80 -7 299.10 -10 165.88%
31.12.1993 -9 776.30 -9 748.70 -27.60 0.28% - - -
30.09.1993 -9 748.70 -27 205.30 17 456.60 -64.17% - - -
30.06.1993 -27 205.30 71.80 -27 277.10 -37 990.39% - - -
31.03.1993 71.80 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 - 247 088.50 - 169 532.50 -77 556.00 45.75% - 169 532.50 -77 556.00 45.75%
01.01.2016 - 169 532.50 - 164 135.00 -5 397.50 3.29% - 164 135.00 -5 397.50 3.29%
01.01.2015 - 164 135.00 90 268.90 - 254 403.90 - 281.83% 90 268.90 - 254 403.90 - 281.83%
01.01.2014 90 268.90 -92 837.80 183 106.70 - 197.23% -92 837.80 183 106.70 - 197.23%
01.01.2013 -92 837.80 -54 847.60 -37 990.20 69.27% -54 847.60 -37 990.20 69.27%
01.01.2012 -54 847.60 -5 780.80 -49 066.80 848.79% -5 780.80 -49 066.80 848.79%
01.01.2011 -5 780.80 - 150 353.40 144 572.60 -96.16% - 150 353.40 144 572.60 -96.16%
01.01.2010 - 150 353.40 - 158 688.00 8 334.60 -5.25% - 158 688.00 8 334.60 -5.25%
01.01.2009 - 158 688.00 9 145.50 - 167 833.50 -1 835.15% 9 145.50 - 167 833.50 -1 835.15%
01.01.2008 9 145.50 58 257.90 -49 112.40 -84.30% 58 257.90 -49 112.40 -84.30%
01.01.2007 58 257.90 26 881.80 31 376.10 116.72% 26 881.80 31 376.10 116.72%
01.01.2006 26 881.80 81 187.00 -54 305.20 -66.89% 81 187.00 -54 305.20 -66.89%
01.01.2005 81 187.00 -52 591.00 133 778.00 - 254.37% -52 591.00 133 778.00 - 254.37%
01.01.2004 -52 591.00 35 719.10 -88 310.10 - 247.23% 35 719.10 -88 310.10 - 247.23%
01.01.2003 35 719.10 46 748.70 -11 029.60 -23.59% 46 748.70 -11 029.60 -23.59%
01.01.2002 46 748.70 -34 857.30 81 606.00 - 234.11% -34 857.30 81 606.00 - 234.11%
01.01.2001 -34 857.30 68 172.90 - 103 030.20 - 151.13% 68 172.90 - 103 030.20 - 151.13%
01.01.2000 68 172.90 48 268.90 19 904.00 41.24% 48 268.90 19 904.00 41.24%
01.01.1999 48 268.90 -34 508.20 82 777.10 - 239.88% -34 508.20 82 777.10 - 239.88%
01.01.1998 -34 508.20 -34 438.90 -69.30 0.20% -34 438.90 -69.30 0.20%
01.01.1997 -34 438.90 -19 692.50 -14 746.40 74.88% -19 692.50 -14 746.40 74.88%
01.01.1996 -19 692.50 -36 144.40 16 451.90 -45.52% -36 144.40 16 451.90 -45.52%
01.01.1995 -36 144.40 -24 595.90 -11 548.50 46.95% -24 595.90 -11 548.50 46.95%
01.01.1994 -24 595.90 -46 658.50 22 062.60 -47.29% -46 658.50 22 062.60 -47.29%
01.01.1993 -46 658.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

2-Portfoliové investice - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2-Portfoliové investice (Platební bilance)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů