pasiva (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2011 -43 609.40
Max 30.06.2005 179 403.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 52 104.20 40 457.70 11 646.50 28.79% 46 919.00 5 185.20 11.05%
30.06.2017 40 457.70 78 385.10 -37 927.40 -48.39% 43 461.10 -3 003.40 -6.91%
31.03.2017 78 385.10 52 454.70 25 930.40 49.43% 15 978.90 62 406.20 390.55%
31.12.2016 52 454.70 46 919.00 5 535.70 11.80% 5 731.60 46 723.10 815.18%
30.09.2016 46 919.00 43 461.10 3 457.90 7.96% 18 323.50 28 595.50 156.06%
30.06.2016 43 461.10 15 978.90 27 482.20 171.99% -4 852.00 48 313.10 - 995.74%
31.03.2016 15 978.90 5 731.60 10 247.30 178.79% 22 353.60 -6 374.70 -28.52%
31.12.2015 5 731.60 18 323.50 -12 591.90 -68.72% 38 449.70 -32 718.10 -85.09%
30.09.2015 18 323.50 -4 852.00 23 175.50 - 477.65% 61 398.40 -43 074.90 -70.16%
30.06.2015 -4 852.00 22 353.60 -27 205.60 - 121.71% 3 932.10 -8 784.10 - 223.39%
31.03.2015 22 353.60 38 449.70 -16 096.10 -41.86% 64 308.40 -41 954.80 -65.24%
31.12.2014 38 449.70 61 398.40 -22 948.70 -37.38% 35 996.00 2 453.70 6.82%
30.09.2014 61 398.40 3 932.10 57 466.30 1 461.47% 35 996.00 25 402.40 70.57%
30.06.2014 3 932.10 64 308.40 -60 376.30 -93.89% 35 996.00 -32 063.90 -89.08%
31.03.2014 64 308.40 35 996.00 28 312.40 78.65% 35 996.00 28 312.40 78.65%
31.12.2013 35 996.00 35 996.00 0.00 0.00 75 997.30 -40 001.30 -52.64%
30.09.2013 35 996.00 35 996.00 0.00 0.00 54 112.80 -18 116.80 -33.48%
30.06.2013 35 996.00 35 996.00 0.00 0.00 22 884.50 13 111.50 57.29%
31.03.2013 35 996.00 75 997.30 -40 001.30 -52.64% 31 725.40 4 270.60 13.46%
31.12.2012 75 997.30 54 112.80 21 884.50 40.44% 78 259.60 -2 262.30 -2.89%
30.09.2012 54 112.80 22 884.50 31 228.30 136.46% -43 609.40 97 722.20 - 224.09%
30.06.2012 22 884.50 31 725.40 -8 840.90 -27.87% 65 681.40 -42 796.90 -65.16%
31.03.2012 31 725.40 78 259.60 -46 534.20 -59.46% -23 976.10 55 701.50 - 232.32%
31.12.2011 78 259.60 -43 609.40 121 869.00 - 279.46% 32 818.30 45 441.30 138.46%
30.09.2011 -43 609.40 65 681.40 - 109 290.80 - 166.40% 74 401.60 - 118 011.00 - 158.61%
30.06.2011 65 681.40 -23 976.10 89 657.50 - 373.95% 42 084.80 23 596.60 56.07%
31.03.2011 -23 976.10 32 818.30 -56 794.40 - 173.06% 45 375.50 -69 351.60 - 152.84%
31.12.2010 32 818.30 74 401.60 -41 583.30 -55.89% 34 833.90 -2 015.60 -5.79%
30.09.2010 74 401.60 42 084.80 32 316.80 76.79% 18 299.70 56 101.90 306.57%
30.06.2010 42 084.80 45 375.50 -3 290.70 -7.25% 27 146.80 14 938.00 55.03%
31.03.2010 45 375.50 34 833.90 10 541.60 30.26% 18 611.80 26 763.70 143.80%
31.12.2009 34 833.90 18 299.70 16 534.20 90.35% 35 589.10 - 755.20 -2.12%
30.09.2009 18 299.70 27 146.80 -8 847.10 -32.59% 45 202.70 -26 903.00 -59.52%
30.06.2009 27 146.80 18 611.80 8 535.00 45.86% 46 940.50 -19 793.70 -42.17%
31.03.2009 18 611.80 35 589.10 -16 977.30 -47.70% 20 491.10 -1 879.30 -9.17%
31.12.2008 35 589.10 45 202.70 -9 613.60 -21.27% 143 720.40 - 108 131.30 -75.24%
30.09.2008 45 202.70 46 940.50 -1 737.80 -3.70% 41 332.80 3 869.90 9.36%
30.06.2008 46 940.50 20 491.10 26 449.40 129.08% 54 012.40 -7 071.90 -13.09%
31.03.2008 20 491.10 143 720.40 - 123 229.30 -85.74% 30 639.50 -10 148.40 -33.12%
31.12.2007 143 720.40 41 332.80 102 387.60 247.72% 85 409.20 58 311.20 68.27%
30.09.2007 41 332.80 54 012.40 -12 679.60 -23.48% 23 722.30 17 610.50 74.24%
30.06.2007 54 012.40 30 639.50 23 372.90 76.28% 24 499.00 29 513.40 120.47%
31.03.2007 30 639.50 85 409.20 -54 769.70 -64.13% 25 045.80 5 593.70 22.33%
31.12.2006 85 409.20 23 722.30 61 686.90 260.04% 51 390.10 34 019.10 66.20%
30.09.2006 23 722.30 24 499.00 - 776.70 -3.17% 63 868.70 -40 146.40 -62.86%
30.06.2006 24 499.00 25 045.80 - 546.80 -2.18% 179 403.70 - 154 904.70 -86.34%
31.03.2006 25 045.80 51 390.10 -26 344.30 -51.26% 34 914.70 -9 868.90 -28.27%
31.12.2005 51 390.10 63 868.70 -12 478.60 -19.54% 39 875.90 11 514.20 28.88%
30.09.2005 63 868.70 179 403.70 - 115 535.00 -64.40% 48 337.50 15 531.20 32.13%
30.06.2005 179 403.70 34 914.70 144 489.00 413.83% 41 152.00 138 251.70 335.95%
31.03.2005 34 914.70 39 875.90 -4 961.20 -12.44% 35 473.40 - 558.70 -1.57%
31.12.2004 39 875.90 48 337.50 -8 461.60 -17.51% -25 099.70 64 975.60 - 258.87%
30.09.2004 48 337.50 41 152.00 7 185.50 17.46% 29 645.10 18 692.40 63.05%
30.06.2004 41 152.00 35 473.40 5 678.60 16.01% 26 640.50 14 511.50 54.47%
31.03.2004 35 473.40 -25 099.70 60 573.10 - 241.33% 28 130.10 7 343.30 26.10%
31.12.2003 -25 099.70 29 645.10 -54 744.80 - 184.67% 25 857.20 -50 956.90 - 197.07%
30.09.2003 29 645.10 26 640.50 3 004.60 11.28% 54 247.80 -24 602.70 -45.35%
30.06.2003 26 640.50 28 130.10 -1 489.60 -5.30% 169 165.90 - 142 525.40 -84.25%
31.03.2003 28 130.10 25 857.20 2 272.90 8.79% 28 418.60 - 288.50 -1.02%
31.12.2002 25 857.20 54 247.80 -28 390.60 -52.34% 62 184.60 -36 327.40 -58.42%
30.09.2002 54 247.80 169 165.90 - 114 918.10 -67.93% 37 148.00 17 099.80 46.03%
30.06.2002 169 165.90 28 418.60 140 747.30 495.26% 67 178.60 101 987.30 151.82%
31.03.2002 28 418.60 62 184.60 -33 766.00 -54.30% 48 074.10 -19 655.50 -40.89%
31.12.2001 62 184.60 37 148.00 25 036.60 67.40% 47 902.50 14 282.10 29.81%
30.09.2001 37 148.00 67 178.60 -30 030.60 -44.70% 46 770.80 -9 622.80 -20.57%
30.06.2001 67 178.60 48 074.10 19 104.50 39.74% 52 900.90 14 277.70 26.99%
31.03.2001 48 074.10 47 902.50 171.60 0.36% 44 846.90 3 227.20 7.20%
31.12.2000 47 902.50 46 770.80 1 131.70 2.42% 64 182.10 -16 279.60 -25.36%
30.09.2000 46 770.80 52 900.90 -6 130.10 -11.59% 86 717.20 -39 946.40 -46.07%
30.06.2000 52 900.90 44 846.90 8 054.00 17.96% 35 262.30 17 638.60 50.02%
31.03.2000 44 846.90 64 182.10 -19 335.20 -30.13% 32 649.90 12 197.00 37.36%
31.12.1999 64 182.10 86 717.20 -22 535.10 -25.99% 26 403.30 37 778.80 143.08%
30.09.1999 86 717.20 35 262.30 51 454.90 145.92% 26 718.00 59 999.20 224.56%
30.06.1999 35 262.30 32 649.90 2 612.40 8.00% 28 285.90 6 976.40 24.66%
31.03.1999 32 649.90 26 403.30 6 246.60 23.66% 38 561.30 -5 911.40 -15.33%
31.12.1998 26 403.30 26 718.00 - 314.70 -1.18% 14 986.60 11 416.70 76.18%
30.09.1998 26 718.00 28 285.90 -1 567.90 -5.54% 12 230.00 14 488.00 118.46%
30.06.1998 28 285.90 38 561.30 -10 275.40 -26.65% 5 440.40 22 845.50 419.92%
31.03.1998 38 561.30 14 986.60 23 574.70 157.31% 8 594.40 29 966.90 348.68%
31.12.1997 14 986.60 12 230.00 2 756.60 22.54% 12 363.50 2 623.10 21.22%
30.09.1997 12 230.00 5 440.40 6 789.60 124.80% 13 869.90 -1 639.90 -11.82%
30.06.1997 5 440.40 8 594.40 -3 154.00 -36.70% 3 898.20 1 542.20 39.56%
31.03.1997 8 594.40 12 363.50 -3 769.10 -30.49% 8 643.20 -48.80 -0.56%
31.12.1996 12 363.50 13 869.90 -1 506.40 -10.86% 15 167.10 -2 803.60 -18.48%
30.09.1996 13 869.90 3 898.20 9 971.70 255.80% 42 030.90 -28 161.00 -67.00%
30.06.1996 3 898.20 8 643.20 -4 745.00 -54.90% 7 548.70 -3 650.50 -48.36%
31.03.1996 8 643.20 15 167.10 -6 523.90 -43.01% 3 246.10 5 397.10 166.26%
31.12.1995 15 167.10 42 030.90 -26 863.80 -63.91% 10 938.00 4 229.10 38.66%
30.09.1995 42 030.90 7 548.70 34 482.20 456.80% 5 053.80 36 977.10 731.67%
30.06.1995 7 548.70 3 246.10 4 302.60 132.55% 6 592.70 956.00 14.50%
31.03.1995 3 246.10 10 938.00 -7 691.90 -70.32% 2 409.90 836.20 34.70%
31.12.1994 10 938.00 5 053.80 5 884.20 116.43% 3 802.30 7 135.70 187.67%
30.09.1994 5 053.80 6 592.70 -1 538.90 -23.34% 3 280.20 1 773.60 54.07%
30.06.1994 6 592.70 2 409.90 4 182.80 173.57% 3 115.90 3 476.80 111.58%
31.03.1994 2 409.90 3 802.30 -1 392.40 -36.62% 8 852.00 -6 442.10 -72.78%
31.12.1993 3 802.30 3 280.20 522.10 15.92% - - -
30.09.1993 3 280.20 3 115.90 164.30 5.27% - - -
30.06.1993 3 115.90 8 852.00 -5 736.10 -64.80% - - -
31.03.1993 8 852.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 170 947.00 158 813.70 12 133.30 7.64% 158 813.70 12 133.30 7.64%
01.01.2016 158 813.70 41 556.70 117 257.00 282.16% 41 556.70 117 257.00 282.16%
01.01.2015 41 556.70 168 088.60 - 126 531.90 -75.28% 168 088.60 - 126 531.90 -75.28%
01.01.2014 168 088.60 143 984.00 24 104.60 16.74% 143 984.00 24 104.60 16.74%
01.01.2013 143 984.00 184 720.00 -40 736.00 -22.05% 184 720.00 -40 736.00 -22.05%
01.01.2012 184 720.00 76 355.50 108 364.50 141.92% 76 355.50 108 364.50 141.92%
01.01.2011 76 355.50 194 680.20 - 118 324.70 -60.78% 194 680.20 - 118 324.70 -60.78%
01.01.2010 194 680.20 98 892.20 95 788.00 96.86% 98 892.20 95 788.00 96.86%
01.01.2009 98 892.20 148 223.40 -49 331.20 -33.28% 148 223.40 -49 331.20 -33.28%
01.01.2008 148 223.40 269 705.10 - 121 481.70 -45.04% 269 705.10 - 121 481.70 -45.04%
01.01.2007 269 705.10 158 676.30 111 028.80 69.97% 158 676.30 111 028.80 69.97%
01.01.2006 158 676.30 329 577.20 - 170 900.90 -51.85% 329 577.20 - 170 900.90 -51.85%
01.01.2005 329 577.20 164 838.80 164 738.40 99.94% 164 838.80 164 738.40 99.94%
01.01.2004 164 838.80 59 316.00 105 522.80 177.90% 59 316.00 105 522.80 177.90%
01.01.2003 59 316.00 277 689.50 - 218 373.50 -78.64% 277 689.50 - 218 373.50 -78.64%
01.01.2002 277 689.50 214 585.30 63 104.20 29.41% 214 585.30 63 104.20 29.41%
01.01.2001 214 585.30 192 421.10 22 164.20 11.52% 192 421.10 22 164.20 11.52%
01.01.2000 192 421.10 218 811.50 -26 390.40 -12.06% 218 811.50 -26 390.40 -12.06%
01.01.1999 218 811.50 119 968.50 98 843.00 82.39% 119 968.50 98 843.00 82.39%
01.01.1998 119 968.50 41 251.40 78 717.10 190.82% 41 251.40 78 717.10 190.82%
01.01.1997 41 251.40 38 774.80 2 476.60 6.39% 38 774.80 2 476.60 6.39%
01.01.1996 38 774.80 67 992.80 -29 218.00 -42.97% 67 992.80 -29 218.00 -42.97%
01.01.1995 67 992.80 24 994.40 42 998.40 172.03% 24 994.40 42 998.40 172.03%
01.01.1994 24 994.40 19 050.40 5 944.00 31.20% 19 050.40 5 944.00 31.20%
01.01.1993 19 050.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva (Státní rozpočet a daně)
Pasiva (Bilance bank)
Pasiva (Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
pasiva (Měnový přehled (historická data do března 2004) - část I. - Aktiva - v mld. Kč)
PASIVA (SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ)
Pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
pasiva (Platební bilance)
pasiva (Platební bilance)
pasiva (Platební bilance)
pasiva (Platební bilance)
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů