Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2019 72 286.80
Min 31.01.2011 25 661.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 72 286.80 67 131.90 5 154.90 7.68% 56 997.50 15 289.30 26.82%
28.02.2019 67 131.90 67 221.20 -89.30 -0.13% 57 590.20 9 541.70 16.57%
31.01.2019 67 221.20 67 174.00 47.20 0.07% 56 869.20 10 352.00 18.20%
31.12.2018 67 174.00 70 690.60 -3 516.60 -4.97% 60 004.60 7 169.40 11.95%
30.11.2018 70 690.60 71 096.70 - 406.10 -0.57% 54 831.00 15 859.60 28.92%
31.10.2018 71 096.70 71 076.60 20.10 0.03% 53 825.80 17 270.90 32.09%
30.09.2018 71 076.60 69 155.80 1 920.80 2.78% 58 764.60 12 312.00 20.95%
31.08.2018 69 155.80 70 796.70 -1 640.90 -2.32% 58 995.10 10 160.70 17.22%
31.07.2018 70 796.70 65 965.90 4 830.80 7.32% 58 708.00 12 088.70 20.59%
30.06.2018 65 965.90 61 334.00 4 631.90 7.55% 53 687.20 12 278.70 22.87%
31.05.2018 61 334.00 59 320.80 2 013.20 3.39% 56 915.40 4 418.60 7.76%
30.04.2018 59 320.80 56 997.50 2 323.30 4.08% 60 565.00 -1 244.20 -2.05%
31.03.2018 56 997.50 57 590.20 - 592.70 -1.03% 60 027.80 -3 030.30 -5.05%
28.02.2018 57 590.20 56 869.20 721.00 1.27% 42 899.50 14 690.70 34.24%
31.01.2018 56 869.20 60 004.60 -3 135.40 -5.23% 40 495.40 16 373.80 40.43%
31.12.2017 60 004.60 54 831.00 5 173.60 9.44% 40 878.90 19 125.70 46.79%
30.11.2017 54 831.00 53 825.80 1 005.20 1.87% 39 777.40 15 053.60 37.84%
31.10.2017 53 825.80 58 764.60 -4 938.80 -8.40% 41 441.50 12 384.30 29.88%
30.09.2017 58 764.60 58 995.10 - 230.50 -0.39% 39 718.70 19 045.90 47.95%
31.08.2017 58 995.10 58 708.00 287.10 0.49% 38 071.40 20 923.70 54.96%
31.07.2017 58 708.00 53 687.20 5 020.80 9.35% 37 893.10 20 814.90 54.93%
30.06.2017 53 687.20 56 915.40 -3 228.20 -5.67% 37 716.70 15 970.50 42.34%
31.05.2017 56 915.40 60 565.00 -3 649.60 -6.03% 38 648.30 18 267.10 47.26%
30.04.2017 60 565.00 60 027.80 537.20 0.89% 38 933.10 21 631.90 55.56%
31.03.2017 60 027.80 42 899.50 17 128.30 39.93% 37 275.50 22 752.30 61.04%
28.02.2017 42 899.50 40 495.40 2 404.10 5.94% 34 189.10 8 710.40 25.48%
31.01.2017 40 495.40 40 878.90 - 383.50 -0.94% 32 279.70 8 215.70 25.45%
31.12.2016 40 878.90 39 777.40 1 101.50 2.77% 31 052.50 9 826.40 31.64%
30.11.2016 39 777.40 41 441.50 -1 664.10 -4.02% 33 094.90 6 682.50 20.19%
31.10.2016 41 441.50 39 718.70 1 722.80 4.34% 32 717.20 8 724.30 26.67%
30.09.2016 39 718.70 38 071.40 1 647.30 4.33% 34 583.40 5 135.30 14.85%
31.08.2016 38 071.40 37 893.10 178.30 0.47% 33 675.20 4 396.20 13.05%
31.07.2016 37 893.10 37 716.70 176.40 0.47% 34 085.60 3 807.50 11.17%
30.06.2016 37 716.70 38 648.30 - 931.60 -2.41% 36 057.60 1 659.10 4.60%
31.05.2016 38 648.30 38 933.10 - 284.80 -0.73% 37 826.50 821.80 2.17%
30.04.2016 38 933.10 37 275.50 1 657.60 4.45% 34 002.90 4 930.20 14.50%
31.03.2016 37 275.50 34 189.10 3 086.40 9.03% 34 442.50 2 833.00 8.23%
29.02.2016 34 189.10 32 279.70 1 909.40 5.92% 34 833.30 - 644.20 -1.85%
31.01.2016 32 279.70 31 052.50 1 227.20 3.95% 35 029.10 -2 749.40 -7.85%
31.12.2015 31 052.50 33 094.90 -2 042.40 -6.17% 35 562.20 -4 509.70 -12.68%
30.11.2015 33 094.90 32 717.20 377.70 1.15% 34 798.50 -1 703.60 -4.90%
31.10.2015 32 717.20 34 583.40 -1 866.20 -5.40% 37 723.70 -5 006.50 -13.27%
30.09.2015 34 583.40 33 675.20 908.20 2.70% 35 997.70 -1 414.30 -3.93%
31.08.2015 33 675.20 34 085.60 - 410.40 -1.20% 36 548.80 -2 873.60 -7.86%
31.07.2015 34 085.60 36 057.60 -1 972.00 -5.47% 36 645.30 -2 559.70 -6.99%
30.06.2015 36 057.60 37 826.50 -1 768.90 -4.68% 37 915.00 -1 857.40 -4.90%
31.05.2015 37 826.50 34 002.90 3 823.60 11.24% 37 965.70 - 139.20 -0.37%
30.04.2015 34 002.90 34 442.50 - 439.60 -1.28% 37 021.20 -3 018.30 -8.15%
31.03.2015 34 442.50 34 833.30 - 390.80 -1.12% 36 473.50 -2 031.00 -5.57%
28.02.2015 34 833.30 35 029.10 - 195.80 -0.56% 36 893.20 -2 059.90 -5.58%
31.01.2015 35 029.10 35 562.20 - 533.10 -1.50% 36 575.30 -1 546.20 -4.23%
31.12.2014 35 562.20 34 798.50 763.70 2.19% 36 755.50 -1 193.30 -3.25%
30.11.2014 34 798.50 37 723.70 -2 925.20 -7.75% 36 224.20 -1 425.70 -3.94%
31.10.2014 37 723.70 35 997.70 1 726.00 4.79% 32 580.90 5 142.80 15.78%
30.09.2014 35 997.70 36 548.80 - 551.10 -1.51% 33 214.80 2 782.90 8.38%
31.08.2014 36 548.80 36 645.30 -96.50 -0.26% 32 699.10 3 849.70 11.77%
31.07.2014 36 645.30 37 915.00 -1 269.70 -3.35% 33 478.10 3 167.20 9.46%
30.06.2014 37 915.00 37 965.70 -50.70 -0.13% 36 335.60 1 579.40 4.35%
31.05.2014 37 965.70 37 021.20 944.50 2.55% 34 365.40 3 600.30 10.48%
30.04.2014 37 021.20 36 473.50 547.70 1.50% 33 960.70 3 060.50 9.01%
31.03.2014 36 473.50 36 893.20 - 419.70 -1.14% 32 622.30 3 851.20 11.81%
28.02.2014 36 893.20 36 575.30 317.90 0.87% 32 289.80 4 603.40 14.26%
31.01.2014 36 575.30 36 755.50 - 180.20 -0.49% 32 970.50 3 604.80 10.93%
31.12.2013 36 755.50 36 224.20 531.30 1.47% 30 690.00 6 065.50 19.76%
30.11.2013 36 224.20 32 580.90 3 643.30 11.18% 32 100.80 4 123.40 12.85%
31.10.2013 32 580.90 33 214.80 - 633.90 -1.91% 32 241.80 339.10 1.05%
30.09.2013 33 214.80 32 699.10 515.70 1.58% 31 951.10 1 263.70 3.96%
31.08.2013 32 699.10 33 478.10 - 779.00 -2.33% 31 259.80 1 439.30 4.60%
31.07.2013 33 478.10 36 335.60 -2 857.50 -7.86% 33 045.10 433.00 1.31%
30.06.2013 36 335.60 34 365.40 1 970.20 5.73% 34 617.20 1 718.40 4.96%
31.05.2013 34 365.40 33 960.70 404.70 1.19% 33 330.60 1 034.80 3.10%
30.04.2013 33 960.70 32 622.30 1 338.40 4.10% 30 188.10 3 772.60 12.50%
31.03.2013 32 622.30 32 289.80 332.50 1.03% 30 704.10 1 918.20 6.25%
28.02.2013 32 289.80 32 970.50 - 680.70 -2.06% 30 680.50 1 609.30 5.25%
31.01.2013 32 970.50 30 690.00 2 280.50 7.43% 29 827.70 3 142.80 10.54%
31.12.2012 30 690.00 32 100.80 -1 410.80 -4.39% 31 363.60 - 673.60 -2.15%
30.11.2012 32 100.80 32 241.80 - 141.00 -0.44% 31 778.40 322.40 1.01%
31.10.2012 32 241.80 31 951.10 290.70 0.91% 31 001.00 1 240.80 4.00%
30.09.2012 31 951.10 31 259.80 691.30 2.21% 29 717.30 2 233.80 7.52%
31.08.2012 31 259.80 33 045.10 -1 785.30 -5.40% 28 957.80 2 302.00 7.95%
31.07.2012 33 045.10 34 617.20 -1 572.10 -4.54% 29 604.90 3 440.20 11.62%
30.06.2012 34 617.20 33 330.60 1 286.60 3.86% 28 105.80 6 511.40 23.17%
31.05.2012 33 330.60 30 188.10 3 142.50 10.41% 28 261.50 5 069.10 17.94%
30.04.2012 30 188.10 30 704.10 - 516.00 -1.68% 26 853.30 3 334.80 12.42%
31.03.2012 30 704.10 30 680.50 23.60 0.08% 26 678.70 4 025.40 15.09%
29.02.2012 30 680.50 29 827.70 852.80 2.86% 26 645.40 4 035.10 15.14%
31.01.2012 29 827.70 31 363.60 -1 535.90 -4.90% 25 661.30 4 166.40 16.24%
31.12.2011 31 363.60 31 778.40 - 414.80 -1.31% 28 011.70 3 351.90 11.97%
30.11.2011 31 778.40 31 001.00 777.40 2.51% 27 090.40 4 688.00 17.30%
31.10.2011 31 001.00 29 717.30 1 283.70 4.32% 27 003.30 3 997.70 14.80%
30.09.2011 29 717.30 28 957.80 759.50 2.62% 26 547.80 3 169.50 11.94%
31.08.2011 28 957.80 29 604.90 - 647.10 -2.19% 27 636.20 1 321.60 4.78%
31.07.2011 29 604.90 28 105.80 1 499.10 5.33% 27 125.30 2 479.60 9.14%
30.06.2011 28 105.80 28 261.50 - 155.70 -0.55% 28 797.30 - 691.50 -2.40%
31.05.2011 28 261.50 26 853.30 1 408.20 5.24% 27 478.00 783.50 2.85%
30.04.2011 26 853.30 26 678.70 174.60 0.65% 26 779.20 74.10 0.28%
31.03.2011 26 678.70 26 645.40 33.30 0.12% 29 352.40 -2 673.70 -9.11%
28.02.2011 26 645.40 25 661.30 984.10 3.83% 28 450.40 -1 805.00 -6.34%
31.01.2011 25 661.30 28 011.70 -2 350.40 -8.39% 27 823.50 -2 162.20 -7.77%
31.12.2010 28 011.70 27 090.40 921.30 3.40% - - -
30.11.2010 27 090.40 27 003.30 87.10 0.32% - - -
31.10.2010 27 003.30 26 547.80 455.50 1.72% - - -
30.09.2010 26 547.80 27 636.20 -1 088.40 -3.94% - - -
31.08.2010 27 636.20 27 125.30 510.90 1.88% - - -
31.07.2010 27 125.30 28 797.30 -1 672.00 -5.81% - - -
30.06.2010 28 797.30 27 478.00 1 319.30 4.80% - - -
31.05.2010 27 478.00 26 779.20 698.80 2.61% - - -
30.04.2010 26 779.20 29 352.40 -2 573.20 -8.77% - - -
31.03.2010 29 352.40 28 450.40 902.00 3.17% - - -
28.02.2010 28 450.40 27 823.50 626.90 2.25% - - -
31.01.2010 27 823.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Čistý domácí úvěr centrální vládě (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Domácí úvěry zbytku ekonomiky (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies