1-Přímé investice (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1-Přímé investice - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2011 35 202.40
Min 30.06.2002 - 167 070.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 -46 222.80 -9 589.30 -36 633.50 382.02% -26 203.40 -20 019.40 76.40%
31.03.2018 -9 589.30 -34 349.90 24 760.60 -72.08% -62 700.90 53 111.60 -84.71%
31.12.2017 -34 349.90 -12 064.20 -22 285.70 184.73% -26 227.50 -8 122.40 30.97%
30.09.2017 -12 064.20 -26 203.40 14 139.20 -53.96% -62 993.90 50 929.70 -80.85%
30.06.2017 -26 203.40 -62 700.90 36 497.50 -58.21% -95 550.30 69 346.90 -72.58%
31.03.2017 -62 700.90 -26 227.50 -36 473.40 139.07% -1 777.30 -60 923.60 3 427.87%
31.12.2016 -26 227.50 -62 993.90 36 766.40 -58.37% 27 601.30 -53 828.80 - 195.02%
30.09.2016 -62 993.90 -95 550.30 32 556.40 -34.07% 20 239.30 -83 233.20 - 411.25%
30.06.2016 -95 550.30 -1 777.30 -93 773.00 5 276.15% -1 377.90 -94 172.40 6 834.49%
31.03.2016 -1 777.30 27 601.30 -29 378.60 - 106.44% 3 285.40 -5 062.70 - 154.10%
31.12.2015 27 601.30 20 239.30 7 362.00 36.37% 7 054.90 20 546.40 291.24%
30.09.2015 20 239.30 -1 377.90 21 617.20 -1 568.85% -16 349.60 36 588.90 - 223.79%
30.06.2015 -1 377.90 3 285.40 -4 663.30 - 141.94% -45 715.40 44 337.50 -96.99%
31.03.2015 3 285.40 7 054.90 -3 769.50 -53.43% -25 372.80 28 658.20 - 112.95%
31.12.2014 7 054.90 -16 349.60 23 404.50 - 143.15% 1 859.40 5 195.50 279.42%
30.09.2014 -16 349.60 -45 715.40 29 365.80 -64.24% 1 859.40 -18 209.00 - 979.29%
30.06.2014 -45 715.40 -25 372.80 -20 342.60 80.17% 1 859.40 -47 574.80 -2 558.61%
31.03.2014 -25 372.80 1 859.40 -27 232.20 -1 464.57% 1 859.40 -27 232.20 -1 464.57%
31.12.2013 1 859.40 1 859.40 0.00 0.00 -33 997.20 35 856.60 - 105.47%
30.09.2013 1 859.40 1 859.40 0.00 0.00 -26 333.50 28 192.90 - 107.06%
30.06.2013 1 859.40 1 859.40 0.00 0.00 -44 640.70 46 500.10 - 104.17%
31.03.2013 1 859.40 -33 997.20 35 856.60 - 105.47% -16 289.70 18 149.10 - 111.41%
31.12.2012 -33 997.20 -26 333.50 -7 663.70 29.10% -42 273.10 8 275.90 -19.58%
30.09.2012 -26 333.50 -44 640.70 18 307.20 -41.01% 35 202.40 -61 535.90 - 174.81%
30.06.2012 -44 640.70 -16 289.70 -28 351.00 174.04% -48 128.50 3 487.80 -7.25%
31.03.2012 -16 289.70 -42 273.10 25 983.40 -61.47% 8 394.40 -24 684.10 - 294.05%
31.12.2011 -42 273.10 35 202.40 -77 475.50 - 220.09% -13 250.10 -29 023.00 219.04%
30.09.2011 35 202.40 -48 128.50 83 330.90 - 173.14% -37 641.30 72 843.70 - 193.52%
30.06.2011 -48 128.50 8 394.40 -56 522.90 - 673.34% -30 165.30 -17 963.20 59.55%
31.03.2011 8 394.40 -13 250.10 21 644.50 - 163.35% -13 933.90 22 328.30 - 160.24%
31.12.2010 -13 250.10 -37 641.30 24 391.20 -64.80% -29 260.00 16 009.90 -54.72%
30.09.2010 -37 641.30 -30 165.30 -7 476.00 24.78% 17 134.30 -54 775.60 - 319.68%
30.06.2010 -30 165.30 -13 933.90 -16 231.40 116.49% -9 049.10 -21 116.20 233.35%
31.03.2010 -13 933.90 -29 260.00 15 326.10 -52.38% -16 519.20 2 585.30 -15.65%
31.12.2009 -29 260.00 17 134.30 -46 394.30 - 270.77% -10 733.70 -18 526.30 172.60%
30.09.2009 17 134.30 -9 049.10 26 183.40 - 289.35% -16 421.60 33 555.90 - 204.34%
30.06.2009 -9 049.10 -16 519.20 7 470.10 -45.22% -32 821.00 23 771.90 -72.43%
31.03.2009 -16 519.20 -10 733.70 -5 785.50 53.90% 23 649.40 -40 168.60 - 169.85%
31.12.2008 -10 733.70 -16 421.60 5 687.90 -34.64% -61 738.10 51 004.40 -82.61%
30.09.2008 -16 421.60 -32 821.00 16 399.40 -49.97% -42 158.40 25 736.80 -61.05%
30.06.2008 -32 821.00 23 649.40 -56 470.40 - 238.78% -38 450.60 5 629.60 -14.64%
31.03.2008 23 649.40 -61 738.10 85 387.50 - 138.31% -36 716.80 60 366.20 - 164.41%
31.12.2007 -61 738.10 -42 158.40 -19 579.70 46.44% -25 226.70 -36 511.40 144.73%
30.09.2007 -42 158.40 -38 450.60 -3 707.80 9.64% -31 672.00 -10 486.40 33.11%
30.06.2007 -38 450.60 -36 716.80 -1 733.80 4.72% -25 584.10 -12 866.50 50.29%
31.03.2007 -36 716.80 -25 226.70 -11 490.10 45.55% -7 778.80 -28 938.00 372.01%
31.12.2006 -25 226.70 -31 672.00 6 445.30 -20.35% -54 024.20 28 797.50 -53.30%
30.09.2006 -31 672.00 -25 584.10 -6 087.90 23.80% -59 462.50 27 790.50 -46.74%
30.06.2006 -25 584.10 -7 778.80 -17 805.30 228.90% - 138 640.30 113 056.20 -81.55%
31.03.2006 -7 778.80 -54 024.20 46 245.40 -85.60% -27 503.50 19 724.70 -71.72%
31.12.2005 -54 024.20 -59 462.50 5 438.30 -9.15% -17 343.60 -36 680.60 211.49%
30.09.2005 -59 462.50 - 138 640.30 79 177.80 -57.11% -30 440.40 -29 022.10 95.34%
30.06.2005 - 138 640.30 -27 503.50 - 111 136.80 404.08% -26 828.60 - 111 811.70 416.76%
31.03.2005 -27 503.50 -17 343.60 -10 159.90 58.58% -27 163.80 - 339.70 1.25%
31.12.2004 -17 343.60 -30 440.40 13 096.80 -43.02% 26 823.90 -44 167.50 - 164.66%
30.09.2004 -30 440.40 -26 828.60 -3 611.80 13.46% -28 824.10 -1 616.30 5.61%
30.06.2004 -26 828.60 -27 163.80 335.20 -1.23% -24 536.10 -2 292.50 9.34%
31.03.2004 -27 163.80 26 823.90 -53 987.70 - 201.27% -26 964.00 - 199.80 0.74%
31.12.2003 26 823.90 -28 824.10 55 648.00 - 193.06% -23 433.00 50 256.90 - 214.47%
30.09.2003 -28 824.10 -24 536.10 -4 288.00 17.48% -52 673.70 23 849.60 -45.28%
30.06.2003 -24 536.10 -26 964.00 2 427.90 -9.00% - 167 070.60 142 534.50 -85.31%
31.03.2003 -26 964.00 -23 433.00 -3 531.00 15.07% -27 752.90 788.90 -2.84%
31.12.2002 -23 433.00 -52 673.70 29 240.70 -55.51% -61 336.50 37 903.50 -61.80%
30.09.2002 -52 673.70 - 167 070.60 114 396.90 -68.47% -34 648.30 -18 025.40 52.02%
30.06.2002 - 167 070.60 -27 752.90 - 139 317.70 501.99% -65 588.20 - 101 482.40 154.73%
31.03.2002 -27 752.90 -61 336.50 33 583.60 -54.75% -46 723.10 18 970.20 -40.60%
31.12.2001 -61 336.50 -34 648.30 -26 688.20 77.03% -47 285.70 -14 050.80 29.71%
30.09.2001 -34 648.30 -65 588.20 30 939.90 -47.17% -46 540.70 11 892.40 -25.55%
30.06.2001 -65 588.20 -46 723.10 -18 865.10 40.38% -52 455.90 -13 132.30 25.03%
31.03.2001 -46 723.10 -47 285.70 562.60 -1.19% -44 485.10 -2 238.00 5.03%
31.12.2000 -47 285.70 -46 540.70 - 745.00 1.60% -63 958.90 16 673.20 -26.07%
30.09.2000 -46 540.70 -52 455.90 5 915.20 -11.28% -85 482.20 38 941.50 -45.55%
30.06.2000 -52 455.90 -44 485.10 -7 970.80 17.92% -34 386.50 -18 069.40 52.55%
31.03.2000 -44 485.10 -63 958.90 19 473.80 -30.45% -31 876.30 -12 608.80 39.56%
31.12.1999 -63 958.90 -85 482.20 21 523.30 -25.18% -26 004.50 -37 954.40 145.95%
30.09.1999 -85 482.20 -34 386.50 -51 095.70 148.59% -26 432.20 -59 050.00 223.40%
30.06.1999 -34 386.50 -31 876.30 -2 510.20 7.87% -24 937.40 -9 449.10 37.89%
31.03.1999 -31 876.30 -26 004.50 -5 871.80 22.58% -38 492.20 6 615.90 -17.19%
31.12.1998 -26 004.50 -26 432.20 427.70 -1.62% -14 936.60 -11 067.90 74.10%
30.09.1998 -26 432.20 -24 937.40 -1 494.80 5.99% -12 180.00 -14 252.20 117.01%
30.06.1998 -24 937.40 -38 492.20 13 554.80 -35.21% -5 425.10 -19 512.30 359.67%
31.03.1998 -38 492.20 -14 936.60 -23 555.60 157.70% -7 909.70 -30 582.50 386.65%
31.12.1997 -14 936.60 -12 180.00 -2 756.60 22.63% -11 963.50 -2 973.10 24.85%
30.09.1997 -12 180.00 -5 425.10 -6 754.90 124.51% -10 769.90 -1 410.10 13.09%
30.06.1997 -5 425.10 -7 909.70 2 484.60 -31.41% -3 798.20 -1 626.90 42.83%
31.03.1997 -7 909.70 -11 963.50 4 053.80 -33.88% -8 093.20 183.50 -2.27%
31.12.1996 -11 963.50 -10 769.90 -1 193.60 11.08% -14 809.20 2 845.70 -19.22%
30.09.1996 -10 769.90 -3 798.20 -6 971.70 183.55% -41 904.20 31 134.30 -74.30%
30.06.1996 -3 798.20 -8 093.20 4 295.00 -53.07% -7 316.20 3 518.00 -48.09%
31.03.1996 -8 093.20 -14 809.20 6 716.00 -45.35% -2 991.60 -5 101.60 170.53%
31.12.1995 -14 809.20 -41 904.20 27 095.00 -64.66% -10 725.30 -4 083.90 38.08%
30.09.1995 -41 904.20 -7 316.20 -34 588.00 472.76% -4 734.30 -37 169.90 785.12%
30.06.1995 -7 316.20 -2 991.60 -4 324.60 144.56% -6 528.50 - 787.70 12.07%
31.03.1995 -2 991.60 -10 725.30 7 733.70 -72.11% 437.00 -3 428.60 - 784.58%
31.12.1994 -10 725.30 -4 734.30 -5 991.00 126.54% -3 647.60 -7 077.70 194.04%
30.09.1994 -4 734.30 -6 528.50 1 794.20 -27.48% -1 736.90 -2 997.40 172.57%
30.06.1994 -6 528.50 437.00 -6 965.50 -1 593.94% -2 616.40 -3 912.10 149.52%
31.03.1994 437.00 -3 647.60 4 084.60 - 111.98% -8 420.90 8 857.90 - 105.19%
31.12.1993 -3 647.60 -1 736.90 -1 910.70 110.01% - - -
30.09.1993 -1 736.90 -2 616.40 879.50 -33.61% - - -
30.06.1993 -2 616.40 -8 420.90 5 804.50 -68.93% - - -
31.03.1993 -8 420.90 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 -55 812.10 - 135 318.40 79 506.30 -58.75% - 135 318.40 79 506.30 -58.75%
01.01.2017 - 135 318.40 - 186 549.00 51 230.60 -27.46% - 186 549.00 51 230.60 -27.46%
01.01.2016 - 186 549.00 49 748.10 - 236 297.10 - 474.99% 49 748.10 - 236 297.10 - 474.99%
01.01.2015 49 748.10 -80 382.90 130 131.00 - 161.89% -80 382.90 130 131.00 - 161.89%
01.01.2014 -80 382.90 7 437.60 -87 820.50 -1 180.76% 7 437.60 -87 820.50 -1 180.76%
01.01.2013 7 437.60 - 121 261.10 128 698.70 - 106.13% - 121 261.10 128 698.70 - 106.13%
01.01.2012 - 121 261.10 -46 804.80 -74 456.30 159.08% -46 804.80 -74 456.30 159.08%
01.01.2011 -46 804.80 -94 990.60 48 185.80 -50.73% -94 990.60 48 185.80 -50.73%
01.01.2010 -94 990.60 -37 694.00 -57 296.60 152.00% -37 694.00 -57 296.60 152.00%
01.01.2009 -37 694.00 -36 326.90 -1 367.10 3.76% -36 326.90 -1 367.10 3.76%
01.01.2008 -36 326.90 - 179 063.90 142 737.00 -79.71% - 179 063.90 142 737.00 -79.71%
01.01.2007 - 179 063.90 -90 261.60 -88 802.30 98.38% -90 261.60 -88 802.30 98.38%
01.01.2006 -90 261.60 - 279 630.50 189 368.90 -67.72% - 279 630.50 189 368.90 -67.72%
01.01.2005 - 279 630.50 - 101 776.40 - 177 854.10 174.75% - 101 776.40 - 177 854.10 174.75%
01.01.2004 - 101 776.40 -53 500.30 -48 276.10 90.24% -53 500.30 -48 276.10 90.24%
01.01.2003 -53 500.30 - 270 930.20 217 429.90 -80.25% - 270 930.20 217 429.90 -80.25%
01.01.2002 - 270 930.20 - 208 296.10 -62 634.10 30.07% - 208 296.10 -62 634.10 30.07%
01.01.2001 - 208 296.10 - 190 767.40 -17 528.70 9.19% - 190 767.40 -17 528.70 9.19%
01.01.2000 - 190 767.40 - 215 703.90 24 936.50 -11.56% - 215 703.90 24 936.50 -11.56%
01.01.1999 - 215 703.90 - 115 866.30 -99 837.60 86.17% - 115 866.30 -99 837.60 86.17%
01.01.1998 - 115 866.30 -40 451.40 -75 414.90 186.43% -40 451.40 -75 414.90 186.43%
01.01.1997 -40 451.40 -34 624.80 -5 826.60 16.83% -34 624.80 -5 826.60 16.83%
01.01.1996 -34 624.80 -67 021.20 32 396.40 -48.34% -67 021.20 32 396.40 -48.34%
01.01.1995 -67 021.20 -21 551.10 -45 470.10 210.99% -21 551.10 -45 470.10 210.99%
01.01.1994 -21 551.10 -16 421.80 -5 129.30 31.23% -16 421.80 -5 129.30 31.23%
01.01.1993 -16 421.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

1-Přímé investice - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1-Přímé investice (Platební bilance)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies