aktiva (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 1 159 656.70
Min 31.12.2008 -97 784.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 31 449.70 21 711.10 9 738.60 44.86% 157 321.50 - 125 871.80 -80.01%
31.03.2018 21 711.10 6 704.60 15 006.50 223.82% 1 159 656.70 -1 137 945.60 -98.13%
31.12.2017 6 704.60 94 447.10 -87 742.50 -92.90% 213 239.20 - 206 534.60 -96.86%
30.09.2017 94 447.10 157 321.50 -62 874.40 -39.97% 145 575.70 -51 128.60 -35.12%
30.06.2017 157 321.50 1 159 656.70 -1 002 335.20 -86.43% 98 558.30 58 763.20 59.62%
31.03.2017 1 159 656.70 213 239.20 946 417.50 443.83% 237 485.40 922 171.30 388.31%
31.12.2016 213 239.20 145 575.70 67 663.50 46.48% 21 154.20 192 085.00 908.02%
30.09.2016 145 575.70 98 558.30 47 017.40 47.71% 195 987.60 -50 411.90 -25.72%
30.06.2016 98 558.30 237 485.40 - 138 927.10 -58.50% 64 533.80 34 024.50 52.72%
31.03.2016 237 485.40 21 154.20 216 331.20 1 022.64% 128 344.50 109 140.90 85.04%
31.12.2015 21 154.20 195 987.60 - 174 833.40 -89.21% 83 196.10 -62 041.90 -74.57%
30.09.2015 195 987.60 64 533.80 131 453.80 203.70% 9 326.30 186 661.30 2 001.45%
30.06.2015 64 533.80 128 344.50 -63 810.70 -49.72% 26 178.80 38 355.00 146.51%
31.03.2015 128 344.50 83 196.10 45 148.40 54.27% 128 963.20 - 618.70 -0.48%
31.12.2014 83 196.10 9 326.30 73 869.80 792.06% 204 928.70 - 121 732.60 -59.40%
30.09.2014 9 326.30 26 178.80 -16 852.50 -64.37% 51 539.20 -42 212.90 -81.90%
30.06.2014 26 178.80 128 963.20 - 102 784.40 -79.70% 63 273.30 -37 094.50 -58.63%
31.03.2014 128 963.20 204 928.70 -75 965.50 -37.07% 82 215.10 46 748.10 56.86%
31.12.2013 204 928.70 51 539.20 153 389.50 297.62% 115 571.30 89 357.40 77.32%
30.09.2013 51 539.20 63 273.30 -11 734.10 -18.55% 7 202.90 44 336.30 615.53%
30.06.2013 63 273.30 82 215.10 -18 941.80 -23.04% -32 855.20 96 128.50 - 292.58%
31.03.2013 82 215.10 115 571.30 -33 356.20 -28.86% 119 266.10 -37 051.00 -31.07%
31.12.2012 115 571.30 7 202.90 108 368.40 1 504.51% 38 822.30 76 749.00 197.69%
30.09.2012 7 202.90 -32 855.20 40 058.10 - 121.92% 25 682.20 -18 479.30 -71.95%
30.06.2012 -32 855.20 119 266.10 - 152 121.30 - 127.55% 2 399.80 -35 255.00 -1 469.08%
31.03.2012 119 266.10 38 822.30 80 443.80 207.21% -17 175.50 136 441.60 - 794.40%
31.12.2011 38 822.30 25 682.20 13 140.10 51.16% -2 865.30 41 687.60 -1 454.91%
30.09.2011 25 682.20 2 399.80 23 282.40 970.18% 47 028.30 -21 346.10 -45.39%
30.06.2011 2 399.80 -17 175.50 19 575.30 - 113.97% 95 485.70 -93 085.90 -97.49%
31.03.2011 -17 175.50 -2 865.30 -14 310.20 499.43% 21 374.00 -38 549.50 - 180.36%
31.12.2010 -2 865.30 47 028.30 -49 893.60 - 106.09% 35 066.20 -37 931.50 - 108.17%
30.09.2010 47 028.30 95 485.70 -48 457.40 -50.75% -27 924.70 74 953.00 - 268.41%
30.06.2010 95 485.70 21 374.00 74 111.70 346.74% 13 652.20 81 833.50 599.42%
31.03.2010 21 374.00 35 066.20 -13 692.20 -39.05% -22 853.20 44 227.20 - 193.53%
31.12.2009 35 066.20 -27 924.70 62 990.90 - 225.57% -97 784.90 132 851.10 - 135.86%
30.09.2009 -27 924.70 13 652.20 -41 576.90 - 304.54% 7 258.70 -35 183.40 - 484.71%
30.06.2009 13 652.20 -22 853.20 36 505.40 - 159.74% 149 201.80 - 135 549.60 -90.85%
31.03.2009 -22 853.20 -97 784.90 74 931.70 -76.63% 116 836.80 - 139 690.00 - 119.56%
31.12.2008 -97 784.90 7 258.70 - 105 043.60 -1 447.14% 170 019.80 - 267 804.70 - 157.51%
30.09.2008 7 258.70 149 201.80 - 141 943.10 -95.13% 11 387.80 -4 129.10 -36.26%
30.06.2008 149 201.80 116 836.80 32 365.00 27.70% 98 767.80 50 434.00 51.06%
31.03.2008 116 836.80 170 019.80 -53 183.00 -31.28% 46 579.70 70 257.10 150.83%
31.12.2007 170 019.80 11 387.80 158 632.00 1 393.00% 99 084.30 70 935.50 71.59%
30.09.2007 11 387.80 98 767.80 -87 380.00 -88.47% 4 019.70 7 368.10 183.30%
30.06.2007 98 767.80 46 579.70 52 188.10 112.04% 46 318.30 52 449.50 113.24%
31.03.2007 46 579.70 99 084.30 -52 504.60 -52.99% 20 712.40 25 867.30 124.89%
31.12.2006 99 084.30 4 019.70 95 064.60 2 364.97% 53 476.50 45 607.80 85.29%
30.09.2006 4 019.70 46 318.30 -42 298.60 -91.32% 46 371.20 -42 351.50 -91.33%
30.06.2006 46 318.30 20 712.40 25 605.90 123.63% 175 516.20 - 129 197.90 -73.61%
31.03.2006 20 712.40 53 476.50 -32 764.10 -61.27% 64 208.60 -43 496.20 -67.74%
31.12.2005 53 476.50 46 371.20 7 105.30 15.32% 63 929.90 -10 453.40 -16.35%
30.09.2005 46 371.20 175 516.20 - 129 145.00 -73.58% 21 879.00 24 492.20 111.94%
30.06.2005 175 516.20 64 208.60 111 307.60 173.35% 82 850.00 92 666.20 111.85%
31.03.2005 64 208.60 63 929.90 278.70 0.44% 36 463.40 27 745.20 76.09%
31.12.2004 63 929.90 21 879.00 42 050.90 192.20% - - -
30.09.2004 21 879.00 82 850.00 -60 971.00 -73.59% - - -
30.06.2004 82 850.00 36 463.40 46 386.60 127.21% - - -
31.03.2004 36 463.40 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 53 160.80 1 418 129.90 -1 364 969.10 -96.25% 1 418 129.90 -1 364 969.10 -96.25%
01.01.2017 1 418 129.90 694 858.60 723 271.30 104.09% 694 858.60 723 271.30 104.09%
01.01.2016 694 858.60 410 020.10 284 838.50 69.47% 410 020.10 284 838.50 69.47%
01.01.2015 410 020.10 247 664.40 162 355.70 65.55% 247 664.40 162 355.70 65.55%
01.01.2014 247 664.40 401 956.30 - 154 291.90 -38.39% 401 956.30 - 154 291.90 -38.39%
01.01.2013 401 956.30 209 185.10 192 771.20 92.15% 209 185.10 192 771.20 92.15%
01.01.2012 209 185.10 49 728.80 159 456.30 320.65% 49 728.80 159 456.30 320.65%
01.01.2011 49 728.80 161 022.70 - 111 293.90 -69.12% 161 022.70 - 111 293.90 -69.12%
01.01.2010 161 022.70 -2 059.50 163 082.20 -7 918.53% -2 059.50 163 082.20 -7 918.53%
01.01.2009 -2 059.50 175 512.40 - 177 571.90 - 101.17% 175 512.40 - 177 571.90 - 101.17%
01.01.2008 175 512.40 326 755.10 - 151 242.70 -46.29% 326 755.10 - 151 242.70 -46.29%
01.01.2007 326 755.10 170 134.70 156 620.40 92.06% 170 134.70 156 620.40 92.06%
01.01.2006 170 134.70 339 572.50 - 169 437.80 -49.90% 339 572.50 - 169 437.80 -49.90%
01.01.2005 339 572.50 205 122.30 134 450.20 65.55% 205 122.30 134 450.20 65.55%
01.01.2004 205 122.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva (Státní rozpočet a daně)
Aktiva (Bilance bank)
Aktiva (Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
aktiva (Měnový přehled (historická data do března 2004) - část I. - Aktiva - v mld. Kč)
AKTIVA (SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ)
Aktiva (Banky)
Aktiva (Obchodníci s CP)
Aktiva (Investiční společnosti)
Aktiva (Investiční fondy)
Aktiva (Fondy penzijních společností)
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Aktiva celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní aktiva (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
čisté pořízení nevyráběných aktiv (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Finanční aktiva (konsolidoovaná) (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
- Důchody z rezervních aktiv - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
- Důchody z rezervních aktiv - příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
- Důchody z rezervních aktiv - výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies