příjmy (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... příjmy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2017 1 095 529.20
Min 31.03.1993 122 949.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 1 001 179.70 1 095 529.20 -94 349.50 -8.61% 963 902.80 37 276.90 3.87%
30.06.2017 1 095 529.20 1 089 381.50 6 147.70 0.56% 1 039 031.40 56 497.80 5.44%
31.03.2017 1 089 381.50 1 025 985.10 63 396.40 6.18% 1 020 808.90 68 572.60 6.72%
31.12.2016 1 025 985.10 963 902.80 62 082.30 6.44% 1 009 338.60 16 646.50 1.65%
30.09.2016 963 902.80 1 039 031.40 -75 128.60 -7.23% 962 772.30 1 130.50 0.12%
30.06.2016 1 039 031.40 1 020 808.90 18 222.50 1.79% 1 001 236.60 37 794.80 3.77%
31.03.2016 1 020 808.90 1 009 338.60 11 470.30 1.14% 1 010 658.20 10 150.70 1.00%
31.12.2015 1 009 338.60 962 772.30 46 566.30 4.84% 976 806.40 32 532.20 3.33%
30.09.2015 962 772.30 1 001 236.60 -38 464.30 -3.84% 923 827.70 38 944.60 4.22%
30.06.2015 1 001 236.60 1 010 658.20 -9 421.60 -0.93% 960 817.30 40 419.30 4.21%
31.03.2015 1 010 658.20 976 806.40 33 851.80 3.47% 932 506.80 78 151.40 8.38%
31.12.2014 976 806.40 923 827.70 52 978.70 5.73% 904 107.90 72 698.50 8.04%
30.09.2014 923 827.70 960 817.30 -36 989.60 -3.85% 820 903.60 102 924.10 12.54%
30.06.2014 960 817.30 932 506.80 28 310.50 3.04% 831 634.20 129 183.10 15.53%
31.03.2014 932 506.80 904 107.90 28 398.90 3.14% 804 158.10 128 348.70 15.96%
31.12.2013 904 107.90 820 903.60 83 204.30 10.14% 836 167.60 67 940.30 8.13%
30.09.2013 820 903.60 831 634.20 -10 730.60 -1.29% 798 502.00 22 401.60 2.81%
30.06.2013 831 634.20 804 158.10 27 476.10 3.42% 828 865.70 2 768.50 0.33%
31.03.2013 804 158.10 836 167.60 -32 009.50 -3.83% 842 884.50 -38 726.40 -4.59%
31.12.2012 836 167.60 798 502.00 37 665.60 4.72% 797 109.60 39 058.00 4.90%
30.09.2012 798 502.00 828 865.70 -30 363.70 -3.66% 745 848.70 52 653.30 7.06%
30.06.2012 828 865.70 842 884.50 -14 018.80 -1.66% 770 180.40 58 685.30 7.62%
31.03.2012 842 884.50 797 109.60 45 774.90 5.74% 748 622.50 94 262.00 12.59%
31.12.2011 797 109.60 745 848.70 51 260.90 6.87% 746 502.20 50 607.40 6.78%
30.09.2011 745 848.70 770 180.40 -24 331.70 -3.16% 693 928.60 51 920.10 7.48%
30.06.2011 770 180.40 748 622.50 21 557.90 2.88% 707 270.20 62 910.20 8.89%
31.03.2011 748 622.50 746 502.20 2 120.30 0.28% 640 689.50 107 933.00 16.85%
31.12.2010 746 502.20 693 928.60 52 573.60 7.58% 650 145.00 96 357.20 14.82%
30.09.2010 693 928.60 707 270.20 -13 341.60 -1.89% 593 525.80 100 402.80 16.92%
30.06.2010 707 270.20 640 689.50 66 580.70 10.39% 612 785.80 94 484.40 15.42%
31.03.2010 640 689.50 650 145.00 -9 455.50 -1.45% 618 937.20 21 752.30 3.51%
31.12.2009 650 145.00 593 525.80 56 619.20 9.54% 663 851.70 -13 706.70 -2.06%
30.09.2009 593 525.80 612 785.80 -19 260.00 -3.14% 677 817.10 -84 291.30 -12.44%
30.06.2009 612 785.80 618 937.20 -6 151.40 -0.99% 729 176.80 - 116 391.00 -15.96%
31.03.2009 618 937.20 663 851.70 -44 914.50 -6.77% 709 200.40 -90 263.20 -12.73%
31.12.2008 663 851.70 677 817.10 -13 965.40 -2.06% 735 836.70 -71 985.00 -9.78%
30.09.2008 677 817.10 729 176.80 -51 359.70 -7.04% 672 827.30 4 989.80 0.74%
30.06.2008 729 176.80 709 200.40 19 976.40 2.82% 682 451.00 46 725.80 6.85%
31.03.2008 709 200.40 735 836.70 -26 636.30 -3.62% 667 499.50 41 700.90 6.25%
31.12.2007 735 836.70 672 827.30 63 009.40 9.36% 670 342.30 65 494.40 9.77%
30.09.2007 672 827.30 682 451.00 -9 623.70 -1.41% 596 772.50 76 054.80 12.74%
30.06.2007 682 451.00 667 499.50 14 951.50 2.24% 605 683.70 76 767.30 12.67%
31.03.2007 667 499.50 670 342.30 -2 842.80 -0.42% 590 553.90 76 945.60 13.03%
31.12.2006 670 342.30 596 772.50 73 569.80 12.33% 605 781.20 64 561.10 10.66%
30.09.2006 596 772.50 605 683.70 -8 911.20 -1.47% 537 771.40 59 001.10 10.97%
30.06.2006 605 683.70 590 553.90 15 129.80 2.56% 548 055.00 57 628.70 10.52%
31.03.2006 590 553.90 605 781.20 -15 227.30 -2.51% 484 181.50 106 372.40 21.97%
31.12.2005 605 781.20 537 771.40 68 009.80 12.65% 521 800.80 83 980.40 16.09%
30.09.2005 537 771.40 548 055.00 -10 283.60 -1.88% 482 833.10 54 938.30 11.38%
30.06.2005 548 055.00 484 181.50 63 873.50 13.19% 496 394.90 51 660.10 10.41%
31.03.2005 484 181.50 521 800.80 -37 619.30 -7.21% 383 715.00 100 466.50 26.18%
31.12.2004 521 800.80 482 833.10 38 967.70 8.07% 379 239.10 142 561.70 37.59%
30.09.2004 482 833.10 496 394.90 -13 561.80 -2.73% 355 421.00 127 412.10 35.85%
30.06.2004 496 394.90 383 715.00 112 679.90 29.37% 360 260.60 136 134.30 37.79%
31.03.2004 383 715.00 379 239.10 4 475.90 1.18% 343 117.40 40 597.60 11.83%
31.12.2003 379 239.10 355 421.00 23 818.10 6.70% 351 176.70 28 062.40 7.99%
30.09.2003 355 421.00 360 260.60 -4 839.60 -1.34% 317 969.30 37 451.70 11.78%
30.06.2003 360 260.60 343 117.40 17 143.20 5.00% 333 711.40 26 549.20 7.96%
31.03.2003 343 117.40 351 176.70 -8 059.30 -2.29% 322 519.00 20 598.40 6.39%
31.12.2002 351 176.70 317 969.30 33 207.40 10.44% 354 211.20 -3 034.50 -0.86%
30.09.2002 317 969.30 333 711.40 -15 742.10 -4.72% 339 354.00 -21 384.70 -6.30%
30.06.2002 333 711.40 322 519.00 11 192.40 3.47% 353 614.10 -19 902.70 -5.63%
31.03.2002 322 519.00 354 211.20 -31 692.20 -8.95% 324 759.60 -2 240.60 -0.69%
31.12.2001 354 211.20 339 354.00 14 857.20 4.38% 341 828.00 12 383.20 3.62%
30.09.2001 339 354.00 353 614.10 -14 260.10 -4.03% 315 098.60 24 255.40 7.70%
30.06.2001 353 614.10 324 759.60 28 854.50 8.88% 314 277.50 39 336.60 12.52%
31.03.2001 324 759.60 341 828.00 -17 068.40 -4.99% 277 627.00 47 132.60 16.98%
31.12.2000 341 828.00 315 098.60 26 729.40 8.48% 285 972.00 55 856.00 19.53%
30.09.2000 315 098.60 314 277.50 821.10 0.26% 273 853.30 41 245.30 15.06%
30.06.2000 314 277.50 277 627.00 36 650.50 13.20% 275 248.10 39 029.40 14.18%
31.03.2000 277 627.00 285 972.00 -8 345.00 -2.92% 234 539.90 43 087.10 18.37%
31.12.1999 285 972.00 273 853.30 12 118.70 4.43% 233 838.20 52 133.80 22.29%
30.09.1999 273 853.30 275 248.10 -1 394.80 -0.51% 245 428.70 28 424.60 11.58%
30.06.1999 275 248.10 234 539.90 40 708.20 17.36% 265 017.30 10 230.80 3.86%
31.03.1999 234 539.90 233 838.20 701.70 0.30% 245 119.60 -10 579.70 -4.32%
31.12.1998 233 838.20 245 428.70 -11 590.50 -4.72% 248 287.90 -14 449.70 -5.82%
30.09.1998 245 428.70 265 017.30 -19 588.60 -7.39% 223 423.10 22 005.60 9.85%
30.06.1998 265 017.30 245 119.60 19 897.70 8.12% 208 756.10 56 261.20 26.95%
31.03.1998 245 119.60 248 287.90 -3 168.30 -1.28% 174 577.00 70 542.60 40.41%
31.12.1997 248 287.90 223 423.10 24 864.80 11.13% 200 900.40 47 387.50 23.59%
30.09.1997 223 423.10 208 756.10 14 667.00 7.03% 184 860.90 38 562.20 20.86%
30.06.1997 208 756.10 174 577.00 34 179.10 19.58% 185 594.20 23 161.90 12.48%
31.03.1997 174 577.00 200 900.40 -26 323.40 -13.10% 166 667.10 7 909.90 4.75%
31.12.1996 200 900.40 184 860.90 16 039.50 8.68% 183 957.40 16 943.00 9.21%
30.09.1996 184 860.90 185 594.20 - 733.30 -0.40% 173 170.10 11 690.80 6.75%
30.06.1996 185 594.20 166 667.10 18 927.10 11.36% 175 223.80 10 370.40 5.92%
31.03.1996 166 667.10 183 957.40 -17 290.30 -9.40% 154 438.90 12 228.20 7.92%
31.12.1995 183 957.40 173 170.10 10 787.30 6.23% 150 714.30 33 243.10 22.06%
30.09.1995 173 170.10 175 223.80 -2 053.70 -1.17% 142 949.30 30 220.80 21.14%
30.06.1995 175 223.80 154 438.90 20 784.90 13.46% 149 162.00 26 061.80 17.47%
31.03.1995 154 438.90 150 714.30 3 724.60 2.47% 127 237.50 27 201.40 21.38%
31.12.1994 150 714.30 142 949.30 7 765.00 5.43% 139 858.80 10 855.50 7.76%
30.09.1994 142 949.30 149 162.00 -6 212.70 -4.17% 132 793.40 10 155.90 7.65%
30.06.1994 149 162.00 127 237.50 21 924.50 17.23% 142 127.30 7 034.70 4.95%
31.03.1994 127 237.50 139 858.80 -12 621.30 -9.02% 122 949.20 4 288.30 3.49%
31.12.1993 139 858.80 132 793.40 7 065.40 5.32% - - -
30.09.1993 132 793.40 142 127.30 -9 333.90 -6.57% - - -
30.06.1993 142 127.30 122 949.20 19 178.10 15.60% - - -
31.03.1993 122 949.20 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 3 186 090.40 4 049 728.20 - 863 637.80 -21.33% 4 049 728.20 - 863 637.80 -21.33%
01.01.2016 4 049 728.20 3 984 005.70 65 722.50 1.65% 3 984 005.70 65 722.50 1.65%
01.01.2015 3 984 005.70 3 793 958.20 190 047.50 5.01% 3 793 958.20 190 047.50 5.01%
01.01.2014 3 793 958.20 3 360 803.80 433 154.40 12.89% 3 360 803.80 433 154.40 12.89%
01.01.2013 3 360 803.80 3 306 419.80 54 384.00 1.64% 3 306 419.80 54 384.00 1.64%
01.01.2012 3 306 419.80 3 061 761.20 244 658.60 7.99% 3 061 761.20 244 658.60 7.99%
01.01.2011 3 061 761.20 2 788 390.50 273 370.70 9.80% 2 788 390.50 273 370.70 9.80%
01.01.2010 2 788 390.50 2 475 393.80 312 996.70 12.64% 2 475 393.80 312 996.70 12.64%
01.01.2009 2 475 393.80 2 780 046.00 - 304 652.20 -10.96% 2 780 046.00 - 304 652.20 -10.96%
01.01.2008 2 780 046.00 2 758 614.50 21 431.50 0.78% 2 758 614.50 21 431.50 0.78%
01.01.2007 2 758 614.50 2 463 352.40 295 262.10 11.99% 2 463 352.40 295 262.10 11.99%
01.01.2006 2 463 352.40 2 175 789.10 287 563.30 13.22% 2 175 789.10 287 563.30 13.22%
01.01.2005 2 175 789.10 1 884 743.80 291 045.30 15.44% 1 884 743.80 291 045.30 15.44%
01.01.2004 1 884 743.80 1 438 038.10 446 705.70 31.06% 1 438 038.10 446 705.70 31.06%
01.01.2003 1 438 038.10 1 325 376.40 112 661.70 8.50% 1 325 376.40 112 661.70 8.50%
01.01.2002 1 325 376.40 1 371 938.90 -46 562.50 -3.39% 1 371 938.90 -46 562.50 -3.39%
01.01.2001 1 371 938.90 1 248 831.10 123 107.80 9.86% 1 248 831.10 123 107.80 9.86%
01.01.2000 1 248 831.10 1 069 613.30 179 217.80 16.76% 1 069 613.30 179 217.80 16.76%
01.01.1999 1 069 613.30 989 403.80 80 209.50 8.11% 989 403.80 80 209.50 8.11%
01.01.1998 989 403.80 855 044.10 134 359.70 15.71% 855 044.10 134 359.70 15.71%
01.01.1997 855 044.10 738 022.60 117 021.50 15.86% 738 022.60 117 021.50 15.86%
01.01.1996 738 022.60 686 790.20 51 232.40 7.46% 686 790.20 51 232.40 7.46%
01.01.1995 686 790.20 570 063.10 116 727.10 20.48% 570 063.10 116 727.10 20.48%
01.01.1994 570 063.10 537 728.70 32 334.40 6.01% 537 728.70 32 334.40 6.01%
01.01.1993 537 728.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

příjmy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Příjmy (Kapitálový účet (v mil. Kč))
Příjmy (Kapitálový účet (v mil. USD))
Příjmy (Kapitálový účet (v mil. EUR))
Příjmy (Kapitálový účet (v mil. Kč))
Příjmy (Kapitálový účet (v mil. USD))
Příjmy (Kapitálový účet (v mil. EUR))
příjmy (Platební bilance)
příjmy (Platební bilance)
příjmy (Platební bilance)
příjmy (Platební bilance)
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) (Vládní finanční statistika)
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Běžné převody - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
z toho:akruální (naběhlé) daně mínus příjem daní v hotovosti (cash) (Financování schodku vládního sektoru (ESA95) - konsolidovaná verze - úprava 13.11.2009)
Daň z příjmů (Fondy celkem (v tis. Kč))
Pojištění ochrany příjmu (1 (tis. Kč a počty))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů