Domácnosti - ostatní účely - celkem, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti - ostatní účely - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), CZK
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Úvěr vládě (bez CP)
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), CZK

Graf hodnot, Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Domácnosti - ostatní účely - celkem

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2016 - 554.40 2 003.30 -2 557.70 - 127.67% 48.00 - 602.40 -1 255.00%
01.10.2015 2 003.30 725.10 1 278.20 176.28% 991.00 1 012.30 102.15%
01.07.2015 725.10 1 993.10 -1 268.00 -63.62% 843.90 - 118.80 -14.08%
01.04.2015 1 993.10 48.00 1 945.10 4 052.29% 797.00 1 196.10 150.08%
01.01.2015 48.00 991.00 - 943.00 -95.16% - 822.30 870.30 - 105.84%
01.10.2014 991.00 843.90 147.10 17.43% 4 965.80 -3 974.80 -80.04%
01.07.2014 843.90 797.00 46.90 5.88% 666.00 177.90 26.71%
01.04.2014 797.00 - 822.30 1 619.30 - 196.92% 3 047.80 -2 250.80 -73.85%
01.01.2014 - 822.30 4 965.80 -5 788.10 - 116.56% -2 276.90 1 454.60 -63.89%
01.10.2013 4 965.80 666.00 4 299.80 645.62% 1 394.60 3 571.20 256.07%
01.07.2013 666.00 3 047.80 -2 381.80 -78.15% 1 251.70 - 585.70 -46.79%
01.04.2013 3 047.80 -2 276.90 5 324.70 - 233.86% - 361.90 3 409.70 - 942.17%
01.01.2013 -2 276.90 1 394.60 -3 671.50 - 263.27% - 144.20 -2 132.70 1 478.99%
01.10.2012 1 394.60 1 251.70 142.90 11.42% 3 938.20 -2 543.60 -64.59%
01.07.2012 1 251.70 - 361.90 1 613.60 - 445.87% 3 499.10 -2 247.40 -64.23%
01.04.2012 - 361.90 - 144.20 - 217.70 150.97% 1 837.80 -2 199.70 - 119.69%
01.01.2012 - 144.20 3 938.20 -4 082.40 - 103.66% - 267.20 123.00 -46.03%
01.10.2011 3 938.20 3 499.10 439.10 12.55% 3 833.10 105.10 2.74%
01.07.2011 3 499.10 1 837.80 1 661.30 90.40% 3 511.60 -12.50 -0.36%
01.04.2011 1 837.80 - 267.20 2 105.00 - 787.80% 3 163.40 -1 325.60 -41.90%
01.01.2011 - 267.20 3 833.10 -4 100.30 - 106.97% 3 120.30 -3 387.50 - 108.56%
01.10.2010 3 833.10 3 511.60 321.50 9.16% 4 476.80 - 643.70 -14.38%
01.07.2010 3 511.60 3 163.40 348.20 11.01% 2 773.50 738.10 26.61%
01.04.2010 3 163.40 3 120.30 43.10 1.38% 1 983.80 1 179.60 59.46%
01.01.2010 3 120.30 4 476.80 -1 356.50 -30.30% 7 300.50 -4 180.20 -57.26%
01.10.2009 4 476.80 2 773.50 1 703.30 61.41% 5 388.70 - 911.90 -16.92%
01.07.2009 2 773.50 1 983.80 789.70 39.81% 4 799.30 -2 025.80 -42.21%
01.04.2009 1 983.80 7 300.50 -5 316.70 -72.83% 5 190.40 -3 206.60 -61.78%
01.01.2009 7 300.50 5 388.70 1 911.80 35.48% 3 299.20 4 001.30 121.28%
01.10.2008 5 388.70 4 799.30 589.40 12.28% 2 942.10 2 446.60 83.16%
01.07.2008 4 799.30 5 190.40 - 391.10 -7.54% 4 365.90 433.40 9.93%
01.04.2008 5 190.40 3 299.20 1 891.20 57.32% 2 827.20 2 363.20 83.59%
01.01.2008 3 299.20 2 942.10 357.10 12.14% 5 237.40 -1 938.20 -37.01%
01.10.2007 2 942.10 4 365.90 -1 423.80 -32.61% 1 517.00 1 425.10 93.94%
01.07.2007 4 365.90 2 827.20 1 538.70 54.42% 4 241.60 124.30 2.93%
01.04.2007 2 827.20 5 237.40 -2 410.20 -46.02% 2 914.30 -87.10 -2.99%
01.01.2007 5 237.40 1 517.00 3 720.40 245.25% 1 767.20 3 470.20 196.37%
01.10.2006 1 517.00 4 241.60 -2 724.60 -64.24% 5 299.30 -3 782.30 -71.37%
01.07.2006 4 241.60 2 914.30 1 327.30 45.54% 1 608.70 2 632.90 163.67%
01.04.2006 2 914.30 1 767.20 1 147.10 64.91% 1 599.30 1 315.00 82.22%
01.01.2006 1 767.20 5 299.30 -3 532.10 -66.65% 706.90 1 060.30 149.99%
01.10.2005 5 299.30 1 608.70 3 690.60 229.41% 3 072.10 2 227.20 72.50%
01.07.2005 1 608.70 1 599.30 9.40 0.59% 1 767.80 - 159.10 -9.00%
01.04.2005 1 599.30 706.90 892.40 126.24% 5 772.80 -4 173.50 -72.30%
01.01.2005 706.90 3 072.10 -2 365.20 -76.99% -1 208.10 1 915.00 - 158.51%
01.10.2004 3 072.10 1 767.80 1 304.30 73.78% 4 058.20 - 986.10 -24.30%
01.07.2004 1 767.80 5 772.80 -4 005.00 -69.38% -1 798.00 3 565.80 - 198.32%
01.04.2004 5 772.80 -1 208.10 6 980.90 - 577.84% 196.20 5 576.60 2 842.30%
01.01.2004 -1 208.10 4 058.20 -5 266.30 - 129.77% 1 017.80 -2 225.90 - 218.70%
01.10.2003 4 058.20 -1 798.00 5 856.20 - 325.71% - 688.30 4 746.50 - 689.60%
01.07.2003 -1 798.00 196.20 -1 994.20 -1 016.41% 1 039.80 -2 837.80 - 272.92%
01.04.2003 196.20 1 017.80 - 821.60 -80.72% -3 904.20 4 100.40 - 105.03%
01.01.2003 1 017.80 - 688.30 1 706.10 - 247.87% 586.00 431.80 73.69%
01.10.2002 - 688.30 1 039.80 -1 728.10 - 166.20% - - -
01.07.2002 1 039.80 -3 904.20 4 944.00 - 126.63% - - -
01.04.2002 -3 904.20 586.00 -4 490.20 - 766.25% - - -
01.01.2002 586.00 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - ostatní účely - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.