výdaje (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... výdaje - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2017 27 325.00
Min 30.09.1993 389.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 24 658.80 27 325.00 -2 666.20 -9.76% 24 011.20 647.60 2.70%
30.06.2017 27 325.00 25 144.60 2 180.40 8.67% 20 759.20 6 565.80 31.63%
31.03.2017 25 144.60 27 289.40 -2 144.80 -7.86% 25 340.50 - 195.90 -0.77%
31.12.2016 27 289.40 24 011.20 3 278.20 13.65% 24 196.20 3 093.20 12.78%
30.09.2016 24 011.20 20 759.20 3 252.00 15.67% 17 549.70 6 461.50 36.82%
30.06.2016 20 759.20 25 340.50 -4 581.30 -18.08% 21 536.90 - 777.70 -3.61%
31.03.2016 25 340.50 24 196.20 1 144.30 4.73% 24 838.10 502.40 2.02%
31.12.2015 24 196.20 17 549.70 6 646.50 37.87% 21 725.90 2 470.30 11.37%
30.09.2015 17 549.70 21 536.90 -3 987.20 -18.51% 17 646.20 -96.50 -0.55%
30.06.2015 21 536.90 24 838.10 -3 301.20 -13.29% 20 760.70 776.20 3.74%
31.03.2015 24 838.10 21 725.90 3 112.20 14.32% 27 282.10 -2 444.00 -8.96%
31.12.2014 21 725.90 17 646.20 4 079.70 23.12% 18 052.10 3 673.80 20.35%
30.09.2014 17 646.20 20 760.70 -3 114.50 -15.00% 20 110.10 -2 463.90 -12.25%
30.06.2014 20 760.70 27 282.10 -6 521.40 -23.90% 20 731.00 29.70 0.14%
31.03.2014 27 282.10 18 052.10 9 230.00 51.13% 26 368.90 913.20 3.46%
31.12.2013 18 052.10 20 110.10 -2 058.00 -10.23% 17 717.50 334.60 1.89%
30.09.2013 20 110.10 20 731.00 - 620.90 -3.00% 20 350.60 - 240.50 -1.18%
30.06.2013 20 731.00 26 368.90 -5 637.90 -21.38% 18 402.60 2 328.40 12.65%
31.03.2013 26 368.90 17 717.50 8 651.40 48.83% 25 850.20 518.70 2.01%
31.12.2012 17 717.50 20 350.60 -2 633.10 -12.94% 22 320.30 -4 602.80 -20.62%
30.09.2012 20 350.60 18 402.60 1 948.00 10.59% 16 969.20 3 381.40 19.93%
30.06.2012 18 402.60 25 850.20 -7 447.60 -28.81% 14 420.00 3 982.60 27.62%
31.03.2012 25 850.20 22 320.30 3 529.90 15.81% 21 792.30 4 057.90 18.62%
31.12.2011 22 320.30 16 969.20 5 351.10 31.53% 18 911.50 3 408.80 18.02%
30.09.2011 16 969.20 14 420.00 2 549.20 17.68% 16 879.00 90.20 0.53%
30.06.2011 14 420.00 21 792.30 -7 372.30 -33.83% 13 695.80 724.20 5.29%
31.03.2011 21 792.30 18 911.50 2 880.80 15.23% 20 753.50 1 038.80 5.01%
31.12.2010 18 911.50 16 879.00 2 032.50 12.04% 16 459.70 2 451.80 14.90%
30.09.2010 16 879.00 13 695.80 3 183.20 23.24% 15 168.30 1 710.70 11.28%
30.06.2010 13 695.80 20 753.50 -7 057.70 -34.01% 17 734.90 -4 039.10 -22.77%
31.03.2010 20 753.50 16 459.70 4 293.80 26.09% 20 613.40 140.10 0.68%
31.12.2009 16 459.70 15 168.30 1 291.40 8.51% 19 126.00 -2 666.30 -13.94%
30.09.2009 15 168.30 17 734.90 -2 566.60 -14.47% 12 241.10 2 927.20 23.91%
30.06.2009 17 734.90 20 613.40 -2 878.50 -13.96% 12 942.60 4 792.30 37.03%
31.03.2009 20 613.40 19 126.00 1 487.40 7.78% 18 886.50 1 726.90 9.14%
31.12.2008 19 126.00 12 241.10 6 884.90 56.24% 16 689.20 2 436.80 14.60%
30.09.2008 12 241.10 12 942.60 - 701.50 -5.42% 14 032.20 -1 791.10 -12.76%
30.06.2008 12 942.60 18 886.50 -5 943.90 -31.47% 11 549.70 1 392.90 12.06%
31.03.2008 18 886.50 16 689.20 2 197.30 13.17% 16 213.30 2 673.20 16.49%
31.12.2007 16 689.20 14 032.20 2 657.00 18.93% 13 917.60 2 771.60 19.91%
30.09.2007 14 032.20 11 549.70 2 482.50 21.49% 12 859.20 1 173.00 9.12%
30.06.2007 11 549.70 16 213.30 -4 663.60 -28.76% 11 232.60 317.10 2.82%
31.03.2007 16 213.30 13 917.60 2 295.70 16.49% 15 144.30 1 069.00 7.06%
31.12.2006 13 917.60 12 859.20 1 058.40 8.23% 15 199.80 -1 282.20 -8.44%
30.09.2006 12 859.20 11 232.60 1 626.60 14.48% 11 796.20 1 063.00 9.01%
30.06.2006 11 232.60 15 144.30 -3 911.70 -25.83% 10 710.40 522.20 4.88%
31.03.2006 15 144.30 15 199.80 -55.50 -0.37% 14 786.50 357.80 2.42%
31.12.2005 15 199.80 11 796.20 3 403.60 28.85% 11 738.70 3 461.10 29.48%
30.09.2005 11 796.20 10 710.40 1 085.80 10.14% 10 916.20 880.00 8.06%
30.06.2005 10 710.40 14 786.50 -4 076.10 -27.57% 8 755.50 1 954.90 22.33%
31.03.2005 14 786.50 11 738.70 3 047.80 25.96% 5 165.00 9 621.50 186.28%
31.12.2004 11 738.70 10 916.20 822.50 7.53% 6 090.70 5 648.00 92.73%
30.09.2004 10 916.20 8 755.50 2 160.70 24.68% 5 179.00 5 737.20 110.78%
30.06.2004 8 755.50 5 165.00 3 590.50 69.52% 15 136.00 -6 380.50 -42.15%
31.03.2004 5 165.00 6 090.70 - 925.70 -15.20% 4 770.90 394.10 8.26%
31.12.2003 6 090.70 5 179.00 911.70 17.60% 4 463.80 1 626.90 36.45%
30.09.2003 5 179.00 15 136.00 -9 957.00 -65.78% 4 570.20 608.80 13.32%
30.06.2003 15 136.00 4 770.90 10 365.10 217.26% 4 564.80 10 571.20 231.58%
31.03.2003 4 770.90 4 463.80 307.10 6.88% 4 401.10 369.80 8.40%
31.12.2002 4 463.80 4 570.20 - 106.40 -2.33% 4 249.10 214.70 5.05%
30.09.2002 4 570.20 4 564.80 5.40 0.12% 4 944.10 - 373.90 -7.56%
30.06.2002 4 564.80 4 401.10 163.70 3.72% 5 514.90 - 950.10 -17.23%
31.03.2002 4 401.10 4 249.10 152.00 3.58% 3 926.10 475.00 12.10%
31.12.2001 4 249.10 4 944.10 - 695.00 -14.06% 6 414.90 -2 165.80 -33.76%
30.09.2001 4 944.10 5 514.90 - 570.80 -10.35% 5 542.00 - 597.90 -10.79%
30.06.2001 5 514.90 3 926.10 1 588.80 40.47% 5 204.10 310.80 5.97%
31.03.2001 3 926.10 6 414.90 -2 488.80 -38.80% 5 067.10 -1 141.00 -22.52%
31.12.2000 6 414.90 5 542.00 872.90 15.75% 5 477.80 937.10 17.11%
30.09.2000 5 542.00 5 204.10 337.90 6.49% 6 904.10 -1 362.10 -19.73%
30.06.2000 5 204.10 5 067.10 137.00 2.70% 7 021.60 -1 817.50 -25.88%
31.03.2000 5 067.10 5 477.80 - 410.70 -7.50% 5 584.20 - 517.10 -9.26%
31.12.1999 5 477.80 6 904.10 -1 426.30 -20.66% 3 450.00 2 027.80 58.78%
30.09.1999 6 904.10 7 021.60 - 117.50 -1.67% 3 526.60 3 377.50 95.77%
30.06.1999 7 021.60 5 584.20 1 437.40 25.74% 5 037.00 1 984.60 39.40%
31.03.1999 5 584.20 3 450.00 2 134.20 61.86% 5 892.20 - 308.00 -5.23%
31.12.1998 3 450.00 3 526.60 -76.60 -2.17% 4 875.70 -1 425.70 -29.24%
30.09.1998 3 526.60 5 037.00 -1 510.40 -29.99% 4 361.00 - 834.40 -19.13%
30.06.1998 5 037.00 5 892.20 - 855.20 -14.51% 4 685.30 351.70 7.51%
31.03.1998 5 892.20 4 875.70 1 016.50 20.85% 2 143.40 3 748.80 174.90%
31.12.1997 4 875.70 4 361.00 514.70 11.80% 2 756.90 2 118.80 76.85%
30.09.1997 4 361.00 4 685.30 - 324.30 -6.92% 1 378.00 2 983.00 216.47%
30.06.1997 4 685.30 2 143.40 2 541.90 118.59% 1 465.60 3 219.70 219.68%
31.03.1997 2 143.40 2 756.90 - 613.50 -22.25% 712.10 1 431.30 201.00%
31.12.1996 2 756.90 1 378.00 1 378.90 100.07% 534.70 2 222.20 415.60%
30.09.1996 1 378.00 1 465.60 -87.60 -5.98% 884.90 493.10 55.72%
30.06.1996 1 465.60 712.10 753.50 105.81% 588.10 877.50 149.21%
31.03.1996 712.10 534.70 177.40 33.18% 433.80 278.30 64.15%
31.12.1995 534.70 884.90 - 350.20 -39.58% 696.40 - 161.70 -23.22%
30.09.1995 884.90 588.10 296.80 50.47% 2 170.60 -1 285.70 -59.23%
30.06.1995 588.10 433.80 154.30 35.57% 1 400.90 - 812.80 -58.02%
31.03.1995 433.80 696.40 - 262.60 -37.71% 619.70 - 185.90 -30.00%
31.12.1994 696.40 2 170.60 -1 474.20 -67.92% 614.80 81.60 13.27%
30.09.1994 2 170.60 1 400.90 769.70 54.94% 389.10 1 781.50 457.85%
30.06.1994 1 400.90 619.70 781.20 126.06% 2 295.80 - 894.90 -38.98%
31.03.1994 619.70 614.80 4.90 0.80% 1 165.60 - 545.90 -46.83%
31.12.1993 614.80 389.10 225.70 58.01% - - -
30.09.1993 389.10 2 295.80 -1 906.70 -83.05% - - -
30.06.1993 2 295.80 1 165.60 1 130.20 96.96% - - -
31.03.1993 1 165.60 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 77 128.40 97 400.30 -20 271.90 -20.81% 97 400.30 -20 271.90 -20.81%
01.01.2016 97 400.30 88 120.90 9 279.40 10.53% 88 120.90 9 279.40 10.53%
01.01.2015 88 120.90 87 414.90 706.00 0.81% 87 414.90 706.00 0.81%
01.01.2014 87 414.90 85 262.10 2 152.80 2.52% 85 262.10 2 152.80 2.52%
01.01.2013 85 262.10 82 320.90 2 941.20 3.57% 82 320.90 2 941.20 3.57%
01.01.2012 82 320.90 75 501.80 6 819.10 9.03% 75 501.80 6 819.10 9.03%
01.01.2011 75 501.80 70 239.80 5 262.00 7.49% 70 239.80 5 262.00 7.49%
01.01.2010 70 239.80 69 976.30 263.50 0.38% 69 976.30 263.50 0.38%
01.01.2009 69 976.30 63 196.20 6 780.10 10.73% 63 196.20 6 780.10 10.73%
01.01.2008 63 196.20 58 484.40 4 711.80 8.06% 58 484.40 4 711.80 8.06%
01.01.2007 58 484.40 53 153.70 5 330.70 10.03% 53 153.70 5 330.70 10.03%
01.01.2006 53 153.70 52 492.90 660.80 1.26% 52 492.90 660.80 1.26%
01.01.2005 52 492.90 36 575.40 15 917.50 43.52% 36 575.40 15 917.50 43.52%
01.01.2004 36 575.40 31 176.60 5 398.80 17.32% 31 176.60 5 398.80 17.32%
01.01.2003 31 176.60 17 999.90 13 176.70 73.20% 17 999.90 13 176.70 73.20%
01.01.2002 17 999.90 18 634.20 - 634.30 -3.40% 18 634.20 - 634.30 -3.40%
01.01.2001 18 634.20 22 228.10 -3 593.90 -16.17% 22 228.10 -3 593.90 -16.17%
01.01.2000 22 228.10 24 987.70 -2 759.60 -11.04% 24 987.70 -2 759.60 -11.04%
01.01.1999 24 987.70 17 905.80 7 081.90 39.55% 17 905.80 7 081.90 39.55%
01.01.1998 17 905.80 16 065.40 1 840.40 11.46% 16 065.40 1 840.40 11.46%
01.01.1997 16 065.40 6 312.60 9 752.80 154.50% 6 312.60 9 752.80 154.50%
01.01.1996 6 312.60 2 441.50 3 871.10 158.55% 2 441.50 3 871.10 158.55%
01.01.1995 2 441.50 4 887.60 -2 446.10 -50.05% 4 887.60 -2 446.10 -50.05%
01.01.1994 4 887.60 4 465.30 422.30 9.46% 4 465.30 422.30 9.46%
01.01.1993 4 465.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

výdaje - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Výdaje (Kapitálový účet (v mil. Kč))
Výdaje (Kapitálový účet (v mil. USD))
Výdaje (Kapitálový účet (v mil. EUR))
Výdaje (Kapitálový účet (v mil. Kč))
Výdaje (Kapitálový účet (v mil. USD))
Výdaje (Kapitálový účet (v mil. EUR))
výdaje (Platební bilance)
výdaje (Platební bilance)
výdaje (Platební bilance)
výdaje (Platební bilance)
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) (Vládní finanční statistika)
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Běžné převody - výdaje (Běžný účet (v mil. Kč))
Index cen výdajů na vlastnické bydlení celkem, 2015=100, čtvrtletní data (Ceny vlastnického bydlení (2015=100))
Index cen výdajů na pořízení vlastnického bydlení, 2015=100, čtvrtletní data (Ceny vlastnického bydlení (2015=100))
Index cen výdajů na údržbu vlastnického bydlení, 2015=100, čtvrtletní data (Ceny vlastnického bydlení (2015=100))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů