1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.11.2016 562.00
Max 31.01.2010 4 040.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2019 1 139.40 961.00 178.40 18.56% 1 128.70 10.70 0.95%
30.04.2019 961.00 1 392.40 - 431.40 -30.98% 990.70 -29.70 -3.00%
31.03.2019 1 392.40 1 034.30 358.10 34.62% 1 232.10 160.30 13.01%
28.02.2019 1 034.30 1 177.60 - 143.30 -12.17% 802.20 232.10 28.93%
31.01.2019 1 177.60 1 837.60 - 660.00 -35.92% 746.60 431.00 57.73%
31.12.2018 1 837.60 1 266.50 571.10 45.09% 1 238.80 598.80 48.34%
30.11.2018 1 266.50 1 047.60 218.90 20.90% 838.10 428.40 51.12%
31.10.2018 1 047.60 1 345.40 - 297.80 -22.13% 1 161.40 - 113.80 -9.80%
30.09.2018 1 345.40 983.60 361.80 36.78% 962.30 383.10 39.81%
31.08.2018 983.60 1 176.50 - 192.90 -16.40% 977.80 5.80 0.59%
31.07.2018 1 176.50 1 539.60 - 363.10 -23.58% 822.80 353.70 42.99%
30.06.2018 1 539.60 1 128.70 410.90 36.40% 1 182.50 357.10 30.20%
31.05.2018 1 128.70 990.70 138.00 13.93% 1 122.60 6.10 0.54%
30.04.2018 990.70 1 232.10 - 241.40 -19.59% 1 236.60 - 245.90 -19.89%
31.03.2018 1 232.10 802.20 429.90 53.59% 1 450.90 - 218.80 -15.08%
28.02.2018 802.20 746.60 55.60 7.45% 797.90 4.30 0.54%
31.01.2018 746.60 1 238.80 - 492.20 -39.73% 1 354.20 - 607.60 -44.87%
31.12.2017 1 238.80 838.10 400.70 47.81% 1 330.50 -91.70 -6.89%
30.11.2017 838.10 1 161.40 - 323.30 -27.84% 562.00 276.10 49.13%
31.10.2017 1 161.40 962.30 199.10 20.69% 1 167.50 -6.10 -0.52%
30.09.2017 962.30 977.80 -15.50 -1.59% 1 332.00 - 369.70 -27.76%
31.08.2017 977.80 822.80 155.00 18.84% 915.10 62.70 6.85%
31.07.2017 822.80 1 182.50 - 359.70 -30.42% 935.70 - 112.90 -12.07%
30.06.2017 1 182.50 1 122.60 59.90 5.34% 1 368.80 - 186.30 -13.61%
31.05.2017 1 122.60 1 236.60 - 114.00 -9.22% 1 113.10 9.50 0.85%
30.04.2017 1 236.60 1 450.90 - 214.30 -14.77% 889.40 347.20 39.04%
31.03.2017 1 450.90 797.90 653.00 81.84% 993.20 457.70 46.08%
28.02.2017 797.90 1 354.20 - 556.30 -41.08% 712.80 85.10 11.94%
31.01.2017 1 354.20 1 330.50 23.70 1.78% 815.90 538.30 65.98%
31.12.2016 1 330.50 562.00 768.50 136.74% 1 352.70 -22.20 -1.64%
30.11.2016 562.00 1 167.50 - 605.50 -51.86% 1 010.50 - 448.50 -44.38%
31.10.2016 1 167.50 1 332.00 - 164.50 -12.35% 820.00 347.50 42.38%
30.09.2016 1 332.00 915.10 416.90 45.56% 750.50 581.50 77.48%
31.08.2016 915.10 935.70 -20.60 -2.20% 744.90 170.20 22.85%
31.07.2016 935.70 1 368.80 - 433.10 -31.64% 885.20 50.50 5.70%
30.06.2016 1 368.80 1 113.10 255.70 22.97% 1 324.60 44.20 3.34%
31.05.2016 1 113.10 889.40 223.70 25.15% 837.00 276.10 32.99%
30.04.2016 889.40 993.20 - 103.80 -10.45% 802.50 86.90 10.83%
31.03.2016 993.20 712.80 280.40 39.34% 1 332.80 - 339.60 -25.48%
29.02.2016 712.80 815.90 - 103.10 -12.64% 784.40 -71.60 -9.13%
31.01.2016 815.90 1 352.70 - 536.80 -39.68% 935.50 - 119.60 -12.78%
31.12.2015 1 352.70 1 010.50 342.20 33.86% 1 277.00 75.70 5.93%
30.11.2015 1 010.50 820.00 190.50 23.23% 1 108.10 -97.60 -8.81%
31.10.2015 820.00 750.50 69.50 9.26% 1 181.30 - 361.30 -30.58%
30.09.2015 750.50 744.90 5.60 0.75% 1 408.80 - 658.30 -46.73%
31.08.2015 744.90 885.20 - 140.30 -15.85% 1 394.80 - 649.90 -46.59%
31.07.2015 885.20 1 324.60 - 439.40 -33.17% 1 137.90 - 252.70 -22.21%
30.06.2015 1 324.60 837.00 487.60 58.26% 1 485.50 - 160.90 -10.83%
31.05.2015 837.00 802.50 34.50 4.30% 1 331.80 - 494.80 -37.15%
30.04.2015 802.50 1 332.80 - 530.30 -39.79% 1 358.40 - 555.90 -40.92%
31.03.2015 1 332.80 784.40 548.40 69.91% 1 639.60 - 306.80 -18.71%
28.02.2015 784.40 935.50 - 151.10 -16.15% 1 390.30 - 605.90 -43.58%
31.01.2015 935.50 1 277.00 - 341.50 -26.74% 1 276.20 - 340.70 -26.70%
31.12.2014 1 277.00 1 108.10 168.90 15.24% 1 297.30 -20.30 -1.56%
30.11.2014 1 108.10 1 181.30 -73.20 -6.20% 1 644.90 - 536.80 -32.63%
31.10.2014 1 181.30 1 408.80 - 227.50 -16.15% 1 035.00 146.30 14.14%
30.09.2014 1 408.80 1 394.80 14.00 1.00% 1 503.50 -94.70 -6.30%
31.08.2014 1 394.80 1 137.90 256.90 22.58% 1 281.90 112.90 8.81%
31.07.2014 1 137.90 1 485.50 - 347.60 -23.40% 1 226.70 -88.80 -7.24%
30.06.2014 1 485.50 1 331.80 153.70 11.54% 1 269.10 216.40 17.05%
31.05.2014 1 331.80 1 358.40 -26.60 -1.96% 1 352.00 -20.20 -1.49%
30.04.2014 1 358.40 1 639.60 - 281.20 -17.15% 1 170.30 188.10 16.07%
31.03.2014 1 639.60 1 390.30 249.30 17.93% 1 383.30 256.30 18.53%
28.02.2014 1 390.30 1 276.20 114.10 8.94% 1 016.60 373.70 36.76%
31.01.2014 1 276.20 1 297.30 -21.10 -1.63% 1 320.10 -43.90 -3.33%
31.12.2013 1 297.30 1 644.90 - 347.60 -21.13% 2 034.50 - 737.20 -36.23%
30.11.2013 1 644.90 1 035.00 609.90 58.93% 2 406.00 - 761.10 -31.63%
31.10.2013 1 035.00 1 503.50 - 468.50 -31.16% 2 748.70 -1 713.70 -62.35%
30.09.2013 1 503.50 1 281.90 221.60 17.29% 2 166.70 - 663.20 -30.61%
31.08.2013 1 281.90 1 226.70 55.20 4.50% 3 173.80 -1 891.90 -59.61%
31.07.2013 1 226.70 1 269.10 -42.40 -3.34% 2 149.90 - 923.20 -42.94%
30.06.2013 1 269.10 1 352.00 -82.90 -6.13% 1 983.50 - 714.40 -36.02%
31.05.2013 1 352.00 1 170.30 181.70 15.53% 1 935.10 - 583.10 -30.13%
30.04.2013 1 170.30 1 383.30 - 213.00 -15.40% 3 181.90 -2 011.60 -63.22%
31.03.2013 1 383.30 1 016.60 366.70 36.07% 3 251.10 -1 867.80 -57.45%
28.02.2013 1 016.60 1 320.10 - 303.50 -22.99% 3 680.20 -2 663.60 -72.38%
31.01.2013 1 320.10 2 034.50 - 714.40 -35.11% 1 352.70 -32.60 -2.41%
31.12.2012 2 034.50 2 406.00 - 371.50 -15.44% 2 256.80 - 222.30 -9.85%
30.11.2012 2 406.00 2 748.70 - 342.70 -12.47% 1 777.00 629.00 35.40%
31.10.2012 2 748.70 2 166.70 582.00 26.86% 1 758.00 990.70 56.35%
30.09.2012 2 166.70 3 173.80 -1 007.10 -31.73% 1 899.50 267.20 14.07%
31.08.2012 3 173.80 2 149.90 1 023.90 47.63% 1 944.50 1 229.30 63.22%
31.07.2012 2 149.90 1 983.50 166.40 8.39% 1 582.20 567.70 35.88%
30.06.2012 1 983.50 1 935.10 48.40 2.50% 2 528.50 - 545.00 -21.55%
31.05.2012 1 935.10 3 181.90 -1 246.80 -39.18% 2 059.40 - 124.30 -6.04%
30.04.2012 3 181.90 3 251.10 -69.20 -2.13% 1 600.30 1 581.60 98.83%
31.03.2012 3 251.10 3 680.20 - 429.10 -11.66% 1 585.40 1 665.70 105.06%
29.02.2012 3 680.20 1 352.70 2 327.50 172.06% 1 275.50 2 404.70 188.53%
31.01.2012 1 352.70 2 256.80 - 904.10 -40.06% 1 280.00 72.70 5.68%
31.12.2011 2 256.80 1 777.00 479.80 27.00% 2 701.60 - 444.80 -16.46%
30.11.2011 1 777.00 1 758.00 19.00 1.08% 1 388.70 388.30 27.96%
31.10.2011 1 758.00 1 899.50 - 141.50 -7.45% 1 272.60 485.40 38.14%
30.09.2011 1 899.50 1 944.50 -45.00 -2.31% 1 179.80 719.70 61.00%
31.08.2011 1 944.50 1 582.20 362.30 22.90% 1 191.30 753.20 63.23%
31.07.2011 1 582.20 2 528.50 - 946.30 -37.43% 1 175.80 406.40 34.56%
30.06.2011 2 528.50 2 059.40 469.10 22.78% 1 608.50 920.00 57.20%
31.05.2011 2 059.40 1 600.30 459.10 28.69% 1 467.60 591.80 40.32%
30.04.2011 1 600.30 1 585.40 14.90 0.94% 1 159.20 441.10 38.05%
31.03.2011 1 585.40 1 275.50 309.90 24.30% 1 423.40 162.00 11.38%
28.02.2011 1 275.50 1 280.00 -4.50 -0.35% 1 253.90 21.60 1.72%
31.01.2011 1 280.00 2 701.60 -1 421.60 -52.62% 4 040.70 -2 760.70 -68.32%
31.12.2010 2 701.60 1 388.70 1 312.90 94.54% 2 156.60 545.00 25.27%
30.11.2010 1 388.70 1 272.60 116.10 9.12% 1 450.80 -62.10 -4.28%
31.10.2010 1 272.60 1 179.80 92.80 7.87% 1 061.80 210.80 19.85%
30.09.2010 1 179.80 1 191.30 -11.50 -0.97% 2 351.90 -1 172.10 -49.84%
31.08.2010 1 191.30 1 175.80 15.50 1.32% 953.30 238.00 24.97%
31.07.2010 1 175.80 1 608.50 - 432.70 -26.90% 1 369.60 - 193.80 -14.15%
30.06.2010 1 608.50 1 467.60 140.90 9.60% 1 448.80 159.70 11.02%
31.05.2010 1 467.60 1 159.20 308.40 26.60% 1 513.00 -45.40 -3.00%
30.04.2010 1 159.20 1 423.40 - 264.20 -18.56% 1 687.20 - 528.00 -31.29%
31.03.2010 1 423.40 1 253.90 169.50 13.52% 1 253.00 170.40 13.60%
28.02.2010 1 253.90 4 040.70 -2 786.80 -68.97% 1 330.10 -76.20 -5.73%
31.01.2010 4 040.70 2 156.60 1 884.10 87.36% 1 386.50 2 654.20 191.43%
31.12.2009 2 156.60 1 450.80 705.80 48.65% 1 773.00 383.60 21.64%
30.11.2009 1 450.80 1 061.80 389.00 36.64% 2 927.30 -1 476.50 -50.44%
31.10.2009 1 061.80 2 351.90 -1 290.10 -54.85% 2 214.40 -1 152.60 -52.05%
30.09.2009 2 351.90 953.30 1 398.60 146.71% 2 103.10 248.80 11.83%
31.08.2009 953.30 1 369.60 - 416.30 -30.40% 1 381.00 - 427.70 -30.97%
31.07.2009 1 369.60 1 448.80 -79.20 -5.47% 1 872.30 - 502.70 -26.85%
30.06.2009 1 448.80 1 513.00 -64.20 -4.24% 1 759.60 - 310.80 -17.66%
31.05.2009 1 513.00 1 687.20 - 174.20 -10.32% 1 613.60 - 100.60 -6.23%
30.04.2009 1 687.20 1 253.00 434.20 34.65% 1 696.80 -9.60 -0.57%
31.03.2009 1 253.00 1 330.10 -77.10 -5.80% 1 503.80 - 250.80 -16.68%
28.02.2009 1 330.10 1 386.50 -56.40 -4.07% 1 690.10 - 360.00 -21.30%
31.01.2009 1 386.50 1 773.00 - 386.50 -21.80% 1 339.90 46.60 3.48%
31.12.2008 1 773.00 2 927.30 -1 154.30 -39.43% 1 939.70 - 166.70 -8.59%
30.11.2008 2 927.30 2 214.40 712.90 32.19% 1 920.70 1 006.60 52.41%
31.10.2008 2 214.40 2 103.10 111.30 5.29% 2 252.70 -38.30 -1.70%
30.09.2008 2 103.10 1 381.00 722.10 52.29% 2 732.60 - 629.50 -23.04%
31.08.2008 1 381.00 1 872.30 - 491.30 -26.24% 2 145.20 - 764.20 -35.62%
31.07.2008 1 872.30 1 759.60 112.70 6.40% 2 200.10 - 327.80 -14.90%
30.06.2008 1 759.60 1 613.60 146.00 9.05% 2 793.80 -1 034.20 -37.02%
31.05.2008 1 613.60 1 696.80 -83.20 -4.90% 2 134.40 - 520.80 -24.40%
30.04.2008 1 696.80 1 503.80 193.00 12.83% 1 890.40 - 193.60 -10.24%
31.03.2008 1 503.80 1 690.10 - 186.30 -11.02% 2 355.80 - 852.00 -36.17%
29.02.2008 1 690.10 1 339.90 350.20 26.14% 1 830.00 - 139.90 -7.64%
31.01.2008 1 339.90 1 939.70 - 599.80 -30.92% 2 148.70 - 808.80 -37.64%
31.12.2007 1 939.70 1 920.70 19.00 0.99% 2 563.30 - 623.60 -24.33%
30.11.2007 1 920.70 2 252.70 - 332.00 -14.74% 1 739.30 181.40 10.43%
31.10.2007 2 252.70 2 732.60 - 479.90 -17.56% 2 106.60 146.10 6.94%
30.09.2007 2 732.60 2 145.20 587.40 27.38% 2 261.70 470.90 20.82%
31.08.2007 2 145.20 2 200.10 -54.90 -2.50% 1 744.60 400.60 22.96%
31.07.2007 2 200.10 2 793.80 - 593.70 -21.25% 2 013.60 186.50 9.26%
30.06.2007 2 793.80 2 134.40 659.40 30.89% 2 404.70 389.10 16.18%
31.05.2007 2 134.40 1 890.40 244.00 12.91% 2 082.70 51.70 2.48%
30.04.2007 1 890.40 2 355.80 - 465.40 -19.76% 2 004.90 - 114.50 -5.71%
31.03.2007 2 355.80 1 830.00 525.80 28.73% 2 335.20 20.60 0.88%
28.02.2007 1 830.00 2 148.70 - 318.70 -14.83% 1 601.30 228.70 14.28%
31.01.2007 2 148.70 2 563.30 - 414.60 -16.17% 1 558.20 590.50 37.90%
31.12.2006 2 563.30 1 739.30 824.00 47.38% 2 656.20 -92.90 -3.50%
30.11.2006 1 739.30 2 106.60 - 367.30 -17.44% 1 962.50 - 223.20 -11.37%
31.10.2006 2 106.60 2 261.70 - 155.10 -6.86% 1 942.50 164.10 8.45%
30.09.2006 2 261.70 1 744.60 517.10 29.64% 2 373.80 - 112.10 -4.72%
31.08.2006 1 744.60 2 013.60 - 269.00 -13.36% 1 703.80 40.80 2.39%
31.07.2006 2 013.60 2 404.70 - 391.10 -16.26% 1 469.00 544.60 37.07%
30.06.2006 2 404.70 2 082.70 322.00 15.46% 2 366.10 38.60 1.63%
31.05.2006 2 082.70 2 004.90 77.80 3.88% 1 770.80 311.90 17.61%
30.04.2006 2 004.90 2 335.20 - 330.30 -14.14% 1 701.00 303.90 17.87%
31.03.2006 2 335.20 1 601.30 733.90 45.83% 2 489.10 - 153.90 -6.18%
28.02.2006 1 601.30 1 558.20 43.10 2.77% 1 664.00 -62.70 -3.77%
31.01.2006 1 558.20 2 656.20 -1 098.00 -41.34% 1 242.60 315.60 25.40%
31.12.2005 2 656.20 1 962.50 693.70 35.35% 2 354.40 301.80 12.82%
30.11.2005 1 962.50 1 942.50 20.00 1.03% 1 946.00 16.50 0.85%
31.10.2005 1 942.50 2 373.80 - 431.30 -18.17% 1 585.80 356.70 22.49%
30.09.2005 2 373.80 1 703.80 670.00 39.32% 2 301.70 72.10 3.13%
31.08.2005 1 703.80 1 469.00 234.80 15.98% 1 497.40 206.40 13.78%
31.07.2005 1 469.00 2 366.10 - 897.10 -37.91% 1 490.40 -21.40 -1.44%
30.06.2005 2 366.10 1 770.80 595.30 33.62% 2 063.10 303.00 14.69%
31.05.2005 1 770.80 1 701.00 69.80 4.10% 1 859.10 -88.30 -4.75%
30.04.2005 1 701.00 2 489.10 - 788.10 -31.66% 1 748.40 -47.40 -2.71%
31.03.2005 2 489.10 1 664.00 825.10 49.59% 1 901.60 587.50 30.89%
28.02.2005 1 664.00 1 242.60 421.40 33.91% 1 768.90 - 104.90 -5.93%
31.01.2005 1 242.60 2 354.40 -1 111.80 -47.22% 1 571.10 - 328.50 -20.91%
31.12.2004 2 354.40 1 946.00 408.40 20.99% - - -
30.11.2004 1 946.00 1 585.80 360.20 22.71% - - -
31.10.2004 1 585.80 2 301.70 - 715.90 -31.10% - - -
30.09.2004 2 301.70 1 497.40 804.30 53.71% - - -
31.08.2004 1 497.40 1 490.40 7.00 0.47% - - -
31.07.2004 1 490.40 2 063.10 - 572.70 -27.76% - - -
30.06.2004 2 063.10 1 859.10 204.00 10.97% - - -
31.05.2004 1 859.10 1 748.40 110.70 6.33% - - -
30.04.2004 1 748.40 1 901.60 - 153.20 -8.06% - - -
31.03.2004 1 901.60 1 768.90 132.70 7.50% - - -
29.02.2004 1 768.90 1 571.10 197.80 12.59% - - -
31.01.2004 1 571.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies