C-Druhotné důchody (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... C-Druhotné důchody - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2012 -18 257.50
Max 31.12.2002 17 477.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 -14 204.60 -15 561.00 1 356.40 -8.72% -8 491.90 -5 712.70 67.27%
30.06.2017 -15 561.00 -15 017.90 - 543.10 3.62% -11 507.40 -4 053.60 35.23%
31.03.2017 -15 017.90 -14 125.40 - 892.50 6.32% 6 832.70 -21 850.60 - 319.79%
31.12.2016 -14 125.40 -8 491.90 -5 633.50 66.34% -9 716.60 -4 408.80 45.37%
30.09.2016 -8 491.90 -11 507.40 3 015.50 -26.20% -1 749.30 -6 742.60 385.45%
30.06.2016 -11 507.40 6 832.70 -18 340.10 - 268.42% -2 886.70 -8 620.70 298.64%
31.03.2016 6 832.70 -9 716.60 16 549.30 - 170.32% 14 403.90 -7 571.20 -52.56%
31.12.2015 -9 716.60 -1 749.30 -7 967.30 455.46% 5 699.00 -15 415.60 - 270.50%
30.09.2015 -1 749.30 -2 886.70 1 137.40 -39.40% -9 727.60 7 978.30 -82.02%
30.06.2015 -2 886.70 14 403.90 -17 290.60 - 120.04% 13 191.10 -16 077.80 - 121.88%
31.03.2015 14 403.90 5 699.00 8 704.90 152.74% -16 092.60 30 496.50 - 189.51%
31.12.2014 5 699.00 -9 727.60 15 426.60 - 158.59% 15 959.50 -10 260.50 -64.29%
30.09.2014 -9 727.60 13 191.10 -22 918.70 - 173.74% -3 559.90 -6 167.70 173.25%
30.06.2014 13 191.10 -16 092.60 29 283.70 - 181.97% -11 218.10 24 409.20 - 217.59%
31.03.2014 -16 092.60 15 959.50 -32 052.10 - 200.83% -11 279.70 -4 812.90 42.67%
31.12.2013 15 959.50 -3 559.90 19 519.40 - 548.31% 5 772.10 10 187.40 176.49%
30.09.2013 -3 559.90 -11 218.10 7 658.20 -68.27% -5 364.30 1 804.40 -33.64%
30.06.2013 -11 218.10 -11 279.70 61.60 -0.55% -9 359.60 -1 858.50 19.86%
31.03.2013 -11 279.70 5 772.10 -17 051.80 - 295.42% -18 257.50 6 977.80 -38.22%
31.12.2012 5 772.10 -5 364.30 11 136.40 - 207.60% -3 399.10 9 171.20 - 269.81%
30.09.2012 -5 364.30 -9 359.60 3 995.30 -42.69% -3 186.90 -2 177.40 68.32%
30.06.2012 -9 359.60 -18 257.50 8 897.90 -48.74% 1 740.90 -11 100.50 - 637.63%
31.03.2012 -18 257.50 -3 399.10 -14 858.40 437.13% -13 369.50 -4 888.00 36.56%
31.12.2011 -3 399.10 -3 186.90 - 212.20 6.66% 1 941.00 -5 340.10 - 275.12%
30.09.2011 -3 186.90 1 740.90 -4 927.80 - 283.06% -3 653.30 466.40 -12.77%
30.06.2011 1 740.90 -13 369.50 15 110.40 - 113.02% 2 331.60 - 590.70 -25.33%
31.03.2011 -13 369.50 1 941.00 -15 310.50 - 788.79% -11 331.30 -2 038.20 17.99%
31.12.2010 1 941.00 -3 653.30 5 594.30 - 153.13% -6 393.60 8 334.60 - 130.36%
30.09.2010 -3 653.30 2 331.60 -5 984.90 - 256.69% -7 833.30 4 180.00 -53.36%
30.06.2010 2 331.60 -11 331.30 13 662.90 - 120.58% -1 532.60 3 864.20 - 252.13%
31.03.2010 -11 331.30 -6 393.60 -4 937.70 77.23% -3 661.00 -7 670.30 209.51%
31.12.2009 -6 393.60 -7 833.30 1 439.70 -18.38% -5 154.80 -1 238.80 24.03%
30.09.2009 -7 833.30 -1 532.60 -6 300.70 411.11% -3 732.40 -4 100.90 109.87%
30.06.2009 -1 532.60 -3 661.00 2 128.40 -58.14% 3 287.50 -4 820.10 - 146.62%
31.03.2009 -3 661.00 -5 154.80 1 493.80 -28.98% -6 812.50 3 151.50 -46.26%
31.12.2008 -5 154.80 -3 732.40 -1 422.40 38.11% -1 831.10 -3 323.70 181.51%
30.09.2008 -3 732.40 3 287.50 -7 019.90 - 213.53% -6 009.50 2 277.10 -37.89%
30.06.2008 3 287.50 -6 812.50 10 100.00 - 148.26% -4 213.00 7 500.50 - 178.03%
31.03.2008 -6 812.50 -1 831.10 -4 981.40 272.04% -9 529.10 2 716.60 -28.51%
31.12.2007 -1 831.10 -6 009.50 4 178.40 -69.53% -2 625.30 794.20 -30.25%
30.09.2007 -6 009.50 -4 213.00 -1 796.50 42.64% -4 394.60 -1 614.90 36.75%
30.06.2007 -4 213.00 -9 529.10 5 316.10 -55.79% -3 056.30 -1 156.70 37.85%
31.03.2007 -9 529.10 -2 625.30 -6 903.80 262.97% -8 365.70 -1 163.40 13.91%
31.12.2006 -2 625.30 -4 394.60 1 769.30 -40.26% -5 032.20 2 406.90 -47.83%
30.09.2006 -4 394.60 -3 056.30 -1 338.30 43.79% -2 194.90 -2 199.70 100.22%
30.06.2006 -3 056.30 -8 365.70 5 309.40 -63.47% -1 741.80 -1 314.50 75.47%
31.03.2006 -8 365.70 -5 032.20 -3 333.50 66.24% -6 597.40 -1 768.30 26.80%
31.12.2005 -5 032.20 -2 194.90 -2 837.30 129.27% -1 789.80 -3 242.40 181.16%
30.09.2005 -2 194.90 -1 741.80 - 453.10 26.01% 1 296.30 -3 491.20 - 269.32%
30.06.2005 -1 741.80 -6 597.40 4 855.60 -73.60% 905.90 -2 647.70 - 292.27%
31.03.2005 -6 597.40 -1 789.80 -4 807.60 268.61% - 251.00 -6 346.40 2 528.45%
31.12.2004 -1 789.80 1 296.30 -3 086.10 - 238.07% 4 909.30 -6 699.10 - 136.46%
30.09.2004 1 296.30 905.90 390.40 43.10% 5 374.00 -4 077.70 -75.88%
30.06.2004 905.90 - 251.00 1 156.90 - 460.92% -3 871.60 4 777.50 - 123.40%
31.03.2004 - 251.00 4 909.30 -5 160.30 - 105.11% 9 388.40 -9 639.40 - 102.67%
31.12.2003 4 909.30 5 374.00 - 464.70 -8.65% 17 477.10 -12 567.80 -71.91%
30.09.2003 5 374.00 -3 871.60 9 245.60 - 238.81% 5 488.20 - 114.20 -2.08%
30.06.2003 -3 871.60 9 388.40 -13 260.00 - 141.24% 3 398.30 -7 269.90 - 213.93%
31.03.2003 9 388.40 17 477.10 -8 088.70 -46.28% 2 345.50 7 042.90 300.27%
31.12.2002 17 477.10 5 488.20 11 988.90 218.45% 6 477.40 10 999.70 169.82%
30.09.2002 5 488.20 3 398.30 2 089.90 61.50% 4 945.80 542.40 10.97%
30.06.2002 3 398.30 2 345.50 1 052.80 44.89% 2 789.60 608.70 21.82%
31.03.2002 2 345.50 6 477.40 -4 131.90 -63.79% 3 557.90 -1 212.40 -34.08%
31.12.2001 6 477.40 4 945.80 1 531.60 30.97% 2 719.80 3 757.60 138.16%
30.09.2001 4 945.80 2 789.60 2 156.20 77.29% 3 881.00 1 064.80 27.44%
30.06.2001 2 789.60 3 557.90 - 768.30 -21.59% 4 437.00 -1 647.40 -37.13%
31.03.2001 3 557.90 2 719.80 838.10 30.81% 3 328.70 229.20 6.89%
31.12.2000 2 719.80 3 881.00 -1 161.20 -29.92% 4 568.00 -1 848.20 -40.46%
30.09.2000 3 881.00 4 437.00 - 556.00 -12.53% 4 949.10 -1 068.10 -21.58%
30.06.2000 4 437.00 3 328.70 1 108.30 33.30% 7 054.70 -2 617.70 -37.11%
31.03.2000 3 328.70 4 568.00 -1 239.30 -27.13% 3 834.90 - 506.20 -13.20%
31.12.1999 4 568.00 4 949.10 - 381.10 -7.70% 3 752.90 815.10 21.72%
30.09.1999 4 949.10 7 054.70 -2 105.60 -29.85% 4 271.20 677.90 15.87%
30.06.1999 7 054.70 3 834.90 3 219.80 83.96% 4 944.60 2 110.10 42.67%
31.03.1999 3 834.90 3 752.90 82.00 2.18% 3 684.40 150.50 4.08%
31.12.1998 3 752.90 4 271.20 - 518.30 -12.13% 1 994.70 1 758.20 88.14%
30.09.1998 4 271.20 4 944.60 - 673.40 -13.62% 3 108.90 1 162.30 37.39%
30.06.1998 4 944.60 3 684.40 1 260.20 34.20% 1 940.50 3 004.10 154.81%
31.03.1998 3 684.40 1 994.70 1 689.70 84.71% 4 293.00 - 608.60 -14.18%
31.12.1997 1 994.70 3 108.90 -1 114.20 -35.84% 2 474.90 - 480.20 -19.40%
30.09.1997 3 108.90 1 940.50 1 168.40 60.21% 1 880.70 1 228.20 65.31%
30.06.1997 1 940.50 4 293.00 -2 352.50 -54.80% 3 016.10 -1 075.60 -35.66%
31.03.1997 4 293.00 2 474.90 1 818.10 73.46% 3 068.40 1 224.60 39.91%
31.12.1996 2 474.90 1 880.70 594.20 31.59% 3 142.60 - 667.70 -21.25%
30.09.1996 1 880.70 3 016.10 -1 135.40 -37.64% 3 325.80 -1 445.10 -43.45%
30.06.1996 3 016.10 3 068.40 -52.30 -1.70% 4 164.20 -1 148.10 -27.57%
31.03.1996 3 068.40 3 142.60 -74.20 -2.36% 4 557.50 -1 489.10 -32.67%
31.12.1995 3 142.60 3 325.80 - 183.20 -5.51% 1 375.60 1 767.00 128.45%
30.09.1995 3 325.80 4 164.20 - 838.40 -20.13% 631.90 2 693.90 426.32%
30.06.1995 4 164.20 4 557.50 - 393.30 -8.63% 817.10 3 347.10 409.63%
31.03.1995 4 557.50 1 375.60 3 181.90 231.31% 811.10 3 746.40 461.89%
31.12.1994 1 375.60 631.90 743.70 117.69% 1 063.80 311.80 29.31%
30.09.1994 631.90 817.10 - 185.20 -22.67% 374.80 257.10 68.60%
30.06.1994 817.10 811.10 6.00 0.74% 321.60 495.50 154.07%
31.03.1994 811.10 1 063.80 - 252.70 -23.75% 799.00 12.10 1.51%
31.12.1993 1 063.80 374.80 689.00 183.83% - - -
30.09.1993 374.80 321.60 53.20 16.54% - - -
30.06.1993 321.60 799.00 - 477.40 -59.75% - - -
31.03.1993 799.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 -44 783.50 -27 292.00 -17 491.50 64.09% -27 292.00 -17 491.50 64.09%
01.01.2016 -27 292.00 51.30 -27 343.30 -53 300.78% 51.30 -27 343.30 -53 300.78%
01.01.2015 51.30 -6 930.10 6 981.40 - 100.74% -6 930.10 6 981.40 - 100.74%
01.01.2014 -6 930.10 -10 098.20 3 168.10 -31.37% -10 098.20 3 168.10 -31.37%
01.01.2013 -10 098.20 -27 209.30 17 111.10 -62.89% -27 209.30 17 111.10 -62.89%
01.01.2012 -27 209.30 -18 214.60 -8 994.70 49.38% -18 214.60 -8 994.70 49.38%
01.01.2011 -18 214.60 -10 712.00 -7 502.60 70.04% -10 712.00 -7 502.60 70.04%
01.01.2010 -10 712.00 -19 420.50 8 708.50 -44.84% -19 420.50 8 708.50 -44.84%
01.01.2009 -19 420.50 -12 412.20 -7 008.30 56.46% -12 412.20 -7 008.30 56.46%
01.01.2008 -12 412.20 -21 582.70 9 170.50 -42.49% -21 582.70 9 170.50 -42.49%
01.01.2007 -21 582.70 -18 441.90 -3 140.80 17.03% -18 441.90 -3 140.80 17.03%
01.01.2006 -18 441.90 -15 566.30 -2 875.60 18.47% -15 566.30 -2 875.60 18.47%
01.01.2005 -15 566.30 161.40 -15 727.70 -9 744.55% 161.40 -15 727.70 -9 744.55%
01.01.2004 161.40 15 800.10 -15 638.70 -98.98% 15 800.10 -15 638.70 -98.98%
01.01.2003 15 800.10 28 709.10 -12 909.00 -44.96% 28 709.10 -12 909.00 -44.96%
01.01.2002 28 709.10 17 770.70 10 938.40 61.55% 17 770.70 10 938.40 61.55%
01.01.2001 17 770.70 14 366.50 3 404.20 23.70% 14 366.50 3 404.20 23.70%
01.01.2000 14 366.50 20 406.70 -6 040.20 -29.60% 20 406.70 -6 040.20 -29.60%
01.01.1999 20 406.70 16 653.10 3 753.60 22.54% 16 653.10 3 753.60 22.54%
01.01.1998 16 653.10 11 337.10 5 316.00 46.89% 11 337.10 5 316.00 46.89%
01.01.1997 11 337.10 10 440.10 897.00 8.59% 10 440.10 897.00 8.59%
01.01.1996 10 440.10 15 190.10 -4 750.00 -31.27% 15 190.10 -4 750.00 -31.27%
01.01.1995 15 190.10 3 635.70 11 554.40 317.80% 3 635.70 11 554.40 317.80%
01.01.1994 3 635.70 2 559.20 1 076.50 42.06% 2 559.20 1 076.50 42.06%
01.01.1993 2 559.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

C-Druhotné důchody - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
C-Druhotné důchody (Platební bilance)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
B-BÚ-Prvotní důchody-CR (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů