příjmy (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... příjmy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 57 462.20
Min 31.03.1993 3 642.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 50 289.50 55 930.10 -5 640.60 -10.09% 48 174.60 2 114.90 4.39%
30.06.2017 55 930.10 57 462.20 -1 532.10 -2.67% 48 749.50 7 180.60 14.73%
31.03.2017 57 462.20 43 063.20 14 399.00 33.44% 51 757.70 5 704.50 11.02%
31.12.2016 43 063.20 48 174.60 -5 111.40 -10.61% 37 483.60 5 579.60 14.89%
30.09.2016 48 174.60 48 749.50 - 574.90 -1.18% 45 117.80 3 056.80 6.78%
30.06.2016 48 749.50 51 757.70 -3 008.20 -5.81% 43 823.10 4 926.40 11.24%
31.03.2016 51 757.70 37 483.60 14 274.10 38.08% 54 421.60 -2 663.90 -4.89%
31.12.2015 37 483.60 45 117.80 -7 634.20 -16.92% 30 830.70 6 652.90 21.58%
30.09.2015 45 117.80 43 823.10 1 294.70 2.95% 32 167.40 12 950.40 40.26%
30.06.2015 43 823.10 54 421.60 -10 598.50 -19.47% 37 391.70 6 431.40 17.20%
31.03.2015 54 421.60 30 830.70 23 590.90 76.52% 52 372.30 2 049.30 3.91%
31.12.2014 30 830.70 32 167.40 -1 336.70 -4.16% 28 543.70 2 287.00 8.01%
30.09.2014 32 167.40 37 391.70 -5 224.30 -13.97% 27 177.80 4 989.60 18.36%
30.06.2014 37 391.70 52 372.30 -14 980.60 -28.60% 35 663.90 1 727.80 4.84%
31.03.2014 52 372.30 28 543.70 23 828.60 83.48% 43 408.50 8 963.80 20.65%
31.12.2013 28 543.70 27 177.80 1 365.90 5.03% 30 846.40 -2 302.70 -7.46%
30.09.2013 27 177.80 35 663.90 -8 486.10 -23.79% 32 223.20 -5 045.40 -15.66%
30.06.2013 35 663.90 43 408.50 -7 744.60 -17.84% 41 105.70 -5 441.80 -13.24%
31.03.2013 43 408.50 30 846.40 12 562.10 40.72% 48 609.90 -5 201.40 -10.70%
31.12.2012 30 846.40 32 223.20 -1 376.80 -4.27% 25 722.30 5 124.10 19.92%
30.09.2012 32 223.20 41 105.70 -8 882.50 -21.61% 29 833.20 2 390.00 8.01%
30.06.2012 41 105.70 48 609.90 -7 504.20 -15.44% 28 590.80 12 514.90 43.77%
31.03.2012 48 609.90 25 722.30 22 887.60 88.98% 41 678.40 6 931.50 16.63%
31.12.2011 25 722.30 29 833.20 -4 110.90 -13.78% 22 034.30 3 688.00 16.74%
30.09.2011 29 833.20 28 590.80 1 242.40 4.35% 29 520.70 312.50 1.06%
30.06.2011 28 590.80 41 678.40 -13 087.60 -31.40% 28 101.20 489.60 1.74%
31.03.2011 41 678.40 22 034.30 19 644.10 89.15% 36 461.90 5 216.50 14.31%
31.12.2010 22 034.30 29 520.70 -7 486.40 -25.36% 27 126.60 -5 092.30 -18.77%
30.09.2010 29 520.70 28 101.20 1 419.50 5.05% 24 327.00 5 193.70 21.35%
30.06.2010 28 101.20 36 461.90 -8 360.70 -22.93% 31 174.90 -3 073.70 -9.86%
31.03.2010 36 461.90 27 126.60 9 335.30 34.41% 41 138.10 -4 676.20 -11.37%
31.12.2009 27 126.60 24 327.00 2 799.60 11.51% 44 790.30 -17 663.70 -39.44%
30.09.2009 24 327.00 31 174.90 -6 847.90 -21.97% 46 758.20 -22 431.20 -47.97%
30.06.2009 31 174.90 41 138.10 -9 963.20 -24.22% 42 947.10 -11 772.20 -27.41%
31.03.2009 41 138.10 44 790.30 -3 652.20 -8.15% 52 695.40 -11 557.30 -21.93%
31.12.2008 44 790.30 46 758.20 -1 967.90 -4.21% 40 211.90 4 578.40 11.39%
30.09.2008 46 758.20 42 947.10 3 811.10 8.87% 44 797.40 1 960.80 4.38%
30.06.2008 42 947.10 52 695.40 -9 748.30 -18.50% 42 430.40 516.70 1.22%
31.03.2008 52 695.40 40 211.90 12 483.50 31.04% 51 758.00 937.40 1.81%
31.12.2007 40 211.90 44 797.40 -4 585.50 -10.24% 34 911.00 5 300.90 15.18%
30.09.2007 44 797.40 42 430.40 2 367.00 5.58% 35 745.40 9 052.00 25.32%
30.06.2007 42 430.40 51 758.00 -9 327.60 -18.02% 33 515.00 8 915.40 26.60%
31.03.2007 51 758.00 34 911.00 16 847.00 48.26% 41 301.20 10 456.80 25.32%
31.12.2006 34 911.00 35 745.40 - 834.40 -2.33% 41 268.50 -6 357.50 -15.41%
30.09.2006 35 745.40 33 515.00 2 230.40 6.65% 24 142.10 11 603.30 48.06%
30.06.2006 33 515.00 41 301.20 -7 786.20 -18.85% 24 474.90 9 040.10 36.94%
31.03.2006 41 301.20 41 268.50 32.70 0.08% 24 646.30 16 654.90 67.58%
31.12.2005 41 268.50 24 142.10 17 126.40 70.94% 26 701.40 14 567.10 54.56%
30.09.2005 24 142.10 24 474.90 - 332.80 -1.36% 19 798.70 4 343.40 21.94%
30.06.2005 24 474.90 24 646.30 - 171.40 -0.70% 20 784.80 3 690.10 17.75%
31.03.2005 24 646.30 26 701.40 -2 055.10 -7.70% 20 257.00 4 389.30 21.67%
31.12.2004 26 701.40 19 798.70 6 902.70 34.86% 19 297.10 7 404.30 38.37%
30.09.2004 19 798.70 20 784.80 - 986.10 -4.74% 18 587.80 1 210.90 6.51%
30.06.2004 20 784.80 20 257.00 527.80 2.61% 19 156.00 1 628.80 8.50%
31.03.2004 20 257.00 19 297.10 959.90 4.97% 18 467.40 1 789.60 9.69%
31.12.2003 19 297.10 18 587.80 709.30 3.82% 15 182.60 4 114.50 27.10%
30.09.2003 18 587.80 19 156.00 - 568.20 -2.97% 18 330.60 257.20 1.40%
30.06.2003 19 156.00 18 467.40 688.60 3.73% 17 301.20 1 854.80 10.72%
31.03.2003 18 467.40 15 182.60 3 284.80 21.64% 15 975.70 2 491.70 15.60%
31.12.2002 15 182.60 18 330.60 -3 148.00 -17.17% 21 187.20 -6 004.60 -28.34%
30.09.2002 18 330.60 17 301.20 1 029.40 5.95% 20 610.60 -2 280.00 -11.06%
30.06.2002 17 301.20 15 975.70 1 325.50 8.30% 21 406.50 -4 105.30 -19.18%
31.03.2002 15 975.70 21 187.20 -5 211.50 -24.60% 21 688.00 -5 712.30 -26.34%
31.12.2001 21 187.20 20 610.60 576.60 2.80% 19 932.40 1 254.80 6.30%
30.09.2001 20 610.60 21 406.50 - 795.90 -3.72% 20 228.80 381.80 1.89%
30.06.2001 21 406.50 21 688.00 - 281.50 -1.30% 18 592.50 2 814.00 15.14%
31.03.2001 21 688.00 19 932.40 1 755.60 8.81% 16 685.40 5 002.60 29.98%
31.12.2000 19 932.40 20 228.80 - 296.40 -1.47% 18 070.90 1 861.50 10.30%
30.09.2000 20 228.80 18 592.50 1 636.30 8.80% 16 126.10 4 102.70 25.44%
30.06.2000 18 592.50 16 685.40 1 907.10 11.43% 15 479.90 3 112.60 20.11%
31.03.2000 16 685.40 18 070.90 -1 385.50 -7.67% 14 621.40 2 064.00 14.12%
31.12.1999 18 070.90 16 126.10 1 944.80 12.06% 14 704.60 3 366.30 22.89%
30.09.1999 16 126.10 15 479.90 646.20 4.17% 12 713.00 3 413.10 26.85%
30.06.1999 15 479.90 14 621.40 858.50 5.87% 14 024.30 1 455.60 10.38%
31.03.1999 14 621.40 14 704.60 -83.20 -0.57% 13 600.50 1 020.90 7.51%
31.12.1998 14 704.60 12 713.00 1 991.60 15.67% 12 102.70 2 601.90 21.50%
30.09.1998 12 713.00 14 024.30 -1 311.30 -9.35% 11 808.90 904.10 7.66%
30.06.1998 14 024.30 13 600.50 423.80 3.12% 12 263.50 1 760.80 14.36%
31.03.1998 13 600.50 12 102.70 1 497.80 12.38% 8 520.90 5 079.60 59.61%
31.12.1997 12 102.70 11 808.90 293.80 2.49% 8 273.50 3 829.20 46.28%
30.09.1997 11 808.90 12 263.50 - 454.60 -3.71% 7 127.30 4 681.60 65.69%
30.06.1997 12 263.50 8 520.90 3 742.60 43.92% 7 824.80 4 438.70 56.73%
31.03.1997 8 520.90 8 273.50 247.40 2.99% 8 540.30 -19.40 -0.23%
31.12.1996 8 273.50 7 127.30 1 146.20 16.08% 9 149.10 - 875.60 -9.57%
30.09.1996 7 127.30 7 824.80 - 697.50 -8.91% 7 263.00 - 135.70 -1.87%
30.06.1996 7 824.80 8 540.30 - 715.50 -8.38% 9 218.70 -1 393.90 -15.12%
31.03.1996 8 540.30 9 149.10 - 608.80 -6.65% 6 065.30 2 475.00 40.81%
31.12.1995 9 149.10 7 263.00 1 886.10 25.97% 5 747.80 3 401.30 59.18%
30.09.1995 7 263.00 9 218.70 -1 955.70 -21.21% 5 948.70 1 314.30 22.09%
30.06.1995 9 218.70 6 065.30 3 153.40 51.99% 5 814.00 3 404.70 58.56%
31.03.1995 6 065.30 5 747.80 317.50 5.52% 5 202.70 862.60 16.58%
31.12.1994 5 747.80 5 948.70 - 200.90 -3.38% 4 069.80 1 678.00 41.23%
30.09.1994 5 948.70 5 814.00 134.70 2.32% 3 719.80 2 228.90 59.92%
30.06.1994 5 814.00 5 202.70 611.30 11.75% 4 520.00 1 294.00 28.63%
31.03.1994 5 202.70 4 069.80 1 132.90 27.84% 3 642.40 1 560.30 42.84%
31.12.1993 4 069.80 3 719.80 350.00 9.41% - - -
30.09.1993 3 719.80 4 520.00 - 800.20 -17.70% - - -
30.06.1993 4 520.00 3 642.40 877.60 24.09% - - -
31.03.1993 3 642.40 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 163 681.80 191 745.00 -28 063.20 -14.64% 191 745.00 -28 063.20 -14.64%
01.01.2016 191 745.00 180 846.10 10 898.90 6.03% 180 846.10 10 898.90 6.03%
01.01.2015 180 846.10 152 762.10 28 084.00 18.38% 152 762.10 28 084.00 18.38%
01.01.2014 152 762.10 134 793.90 17 968.20 13.33% 134 793.90 17 968.20 13.33%
01.01.2013 134 793.90 152 785.20 -17 991.30 -11.78% 152 785.20 -17 991.30 -11.78%
01.01.2012 152 785.20 125 824.70 26 960.50 21.43% 125 824.70 26 960.50 21.43%
01.01.2011 125 824.70 116 118.10 9 706.60 8.36% 116 118.10 9 706.60 8.36%
01.01.2010 116 118.10 123 766.60 -7 648.50 -6.18% 123 766.60 -7 648.50 -6.18%
01.01.2009 123 766.60 187 191.00 -63 424.40 -33.88% 187 191.00 -63 424.40 -33.88%
01.01.2008 187 191.00 179 197.70 7 993.30 4.46% 179 197.70 7 993.30 4.46%
01.01.2007 179 197.70 145 472.60 33 725.10 23.18% 145 472.60 33 725.10 23.18%
01.01.2006 145 472.60 114 531.80 30 940.80 27.02% 114 531.80 30 940.80 27.02%
01.01.2005 114 531.80 87 541.90 26 989.90 30.83% 87 541.90 26 989.90 30.83%
01.01.2004 87 541.90 75 508.30 12 033.60 15.94% 75 508.30 12 033.60 15.94%
01.01.2003 75 508.30 66 790.10 8 718.20 13.05% 66 790.10 8 718.20 13.05%
01.01.2002 66 790.10 84 892.30 -18 102.20 -21.32% 84 892.30 -18 102.20 -21.32%
01.01.2001 84 892.30 75 439.10 9 453.20 12.53% 75 439.10 9 453.20 12.53%
01.01.2000 75 439.10 64 298.30 11 140.80 17.33% 64 298.30 11 140.80 17.33%
01.01.1999 64 298.30 55 042.40 9 255.90 16.82% 55 042.40 9 255.90 16.82%
01.01.1998 55 042.40 44 696.00 10 346.40 23.15% 44 696.00 10 346.40 23.15%
01.01.1997 44 696.00 31 765.90 12 930.10 40.70% 31 765.90 12 930.10 40.70%
01.01.1996 31 765.90 31 696.10 69.80 0.22% 31 696.10 69.80 0.22%
01.01.1995 31 696.10 22 713.20 8 982.90 39.55% 22 713.20 8 982.90 39.55%
01.01.1994 22 713.20 15 952.00 6 761.20 42.38% 15 952.00 6 761.20 42.38%
01.01.1993 15 952.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

příjmy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Příjmy (Kapitálový účet (v mil. Kč))
Příjmy (Kapitálový účet (v mil. USD))
Příjmy (Kapitálový účet (v mil. EUR))
Příjmy (Kapitálový účet (v mil. Kč))
Příjmy (Kapitálový účet (v mil. USD))
Příjmy (Kapitálový účet (v mil. EUR))
příjmy (Platební bilance)
příjmy (Platební bilance)
příjmy (Platební bilance)
příjmy (Platební bilance)
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) (Vládní finanční statistika)
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Běžné převody - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
z toho:akruální (naběhlé) daně mínus příjem daní v hotovosti (cash) (Financování schodku vládního sektoru (ESA95) - konsolidovaná verze - úprava 13.11.2009)
Daň z příjmů (Fondy celkem (v tis. Kč))
Pojištění ochrany příjmu (1 (tis. Kč a počty))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů